Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

5 els drets de les dones

884 Aufrufe

Veröffentlicht am

 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

5 els drets de les dones

 1. 1. Elisabet Mendoza MesaTania Alvarez Arias Els drets de les dones al s.XX
 2. 2. D’ON VENIM?A principis del segle XX ens trobem a Espanya amb una societatmolt tradicional:•  Més de la meitat de la població viu en nuclis petits, dedicats al’agricultura.•  Esglèsia Catòlica à Forta influència•  Orígen d’una burgesia dèbil que viu en les ciutats. Té unaescassa influència política i social.La majoria de les dones que treballensón solteres o vidues, i s’encarreguende les professions relacionades ambel seu paper tradicional: enfermeres,mestres, empleades domèstiques...
 3. 3. CONTRACTE D UNA PROFESSORA (1923)
 4. 4. Exemple de la descriminació laboralque sofrien les dones a principis delsegle XX. Es tracta d un contractede professora. En ell hem observatmolts elements que avui dia esconsiderarien humiliants per a lesdones.
 5. 5. D’ON VENIM?El Codi Civil de 1889 aprova el paper de dependència i sumissióde la dona:« El marit ha de protegir a la dona i aquesta ha d’obeïr al marit. »« El marit és l’administrador dels bèns de la societat conjugal. »El Codi Penal és discriminatori per a la dona.à  Espanya aconsegueix el vot femení al 1931.Amb l’arribada de la Constitució Republicana: CANVI del CODI PENAL.à  La Guerra Civil va representar un factorper la pressa de consciència de moltes dones.
 6. 6. D ON VENIM?Després de la Guerra Civil Francisco Franco va tornar a reprendre lalegislació anterior a la República. Es REESTABLEIX el CODI CIVIL de 1889. Exemples: Es controlava la natalitat, la dona casada no podia treballar… (Tot ho havia de consultar amb el seu marit).
 7. 7. D’ON VENIM?Any internacional de la dona à 1975 La Llei General d’Educació va ser un intent d’obertura cap a la igualtat. L’ensenyament és gratuït i obligatori entre els sis i catorze anys. Comença l’entrada massiva d’alumnes en la universitat, molts d’ells, dones.
 8. 8. D ON VENIM?La Constitució de 1978 reconeix l’absoluta igualtat jurídica d’homes i dones. Pas a la DEMOCRÀCIA àS’enforteix el moviment feminista"Artículo 14:Los españoles son iguales ante la ley, sin que puedaprevalecer discriminación alguna por razón denacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.Artículo 23:1.  El hombre y la mujer tienen derecho a contraermatrimonio con plena igualdad jurídica ".
 9. 9. ABANS Només servien per això?
 10. 10. ARA……a part de mantenir la nostra llar, treballem fora decasa, som més independents però encara tenim
 11. 11. ON ESTEM?●  Al 1981 s’aprova la Llei del Divorci.●  La Llei Orgànic (1985) estableix la despenalit-zació de l’avortament en els següents casos:-  Quan la vida o la salut de la mare està en risc-  Quan l’embaràs és conseqüència d’una violació.-  Quan es creu que la criatura podria nèixer ambgreus problemes físics o psíquics.•  Tot i que les dones ja tenen accès a les universitats i als estudisen general, hi ha més dones a l’atur que d’homes.•  La dona espanyola ha aconseguit una situació d’igualtat jurídica,que seria desitjable si no haguès de suportar el pes de moltssegles de desigualtat i lluita.
 12. 12. OPINIÓ PERSONALDes de sempre les dones hem hagut de sofrir la discriminació perpart de la societat masclista. Al llarg de la història, les dones hemintentat fer-nos escoltar, però molts d’aquests intents han estat envà. I ens plantegem una pregunta: Per què les dones han hagutde sofrir aquesta injusta situació? Doncs simplement pel fet deser dones. La societat masculina, des de sempre han considerata les dones com a èssers inferiors. Per això, les dones a based’esforç i sofriment, hem anat conseguint grans canvis fins al puntque avui dia els homes i les dones “som iguals”. Ho posem entrecometes perquè encara que de cara la llei tenim els mateixosdrets que els homes, noestem gaire segures de que absolutament

×