Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Digital studieteknikk UiB

Digital studieteknikk UiB

 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Digital studieteknikk UiB

 1. 1. Digital studieteknikk Aktive studenter lærer best! Magnus Nohr @magnusnohr Dagens presentasjon fra OneDrive: bit.ly/
 2. 2. Del presentasjonen med studenten før forelesning
 3. 3. bit.ly/
 4. 4. Magnus Nohr Dyslektiker Høgskolelektor IKT-Pedagog Teknologioptimist Engasjert Nytenkende
 5. 5. Oppstart januar 2021: http://bit.ly/iktpedmoocopen IKT for lærere – Innføring i IKT (15 stp.) Oppstart august 2020: http://bit.ly/iktmoocopen IKT for lærere – Pedagogisk bruk av IKT (15 stp.)
 6. 6. Kilde:https://www.skolemagasinet.no/nkul/983-deler-med-glede Mr. Sharing Utgave nr. 2 2018. Side 14
 7. 7. www.youtube.com/magnusnohr/
 8. 8. IKTMOOC – Innføring i IKT IKTPEDMOOC – Pedagogisk bruk av IKT Modul 1 - Digitale notater Modul 1 - IKT og læring Modul 2 – Kontorprogramvare og samskriving Modul 2 - Digital studieteknikk Modul 3 – Presentasjon Modul 3 - Sammensatte tekster Modul 4 - Bildebehandling Modul 4 - Digital dømmekraft Modul 5 – Video og animasjon Modul 5 - Klasseledelse i teknologirike omgivelser Modul 6 - Digitalt vurderingsarbeid Modul 6 - Vurdering for læring Modul 7 - Interaktiv tavle Modul 7 - Flipped Classroom Modul 8 – Webpublisering Modul 9 – Student respons systemer (SRS) Modul10 - Digitale hjelpemidler for elever med lese- og skrivevansker, samt opphavsrett
 9. 9. Maslows behovspyramide
 10. 10. WIFI Maslows behovspyramide
 11. 11. WIFI Batteri Maslows behovspyramide
 12. 12. Hva er de tre viktigste Digitale verktøyene for deg som lærer?
 13. 13. lærere VGO Trøndelag september 2020Lærere Universitetet i Bergen november 2020 Nyutdannede lærere i grunnskolen i Oslo 2019 Lærere Akademiet Bislet september 2020
 14. 14. youtu.be/VY1BVkGyz6Q
 15. 15. http://bit.ly/magnusmentimeter
 16. 16. Hvordan Lærer vi?
 17. 17. Lærer vi alle på samme måte?
 18. 18. På norsk betyr forelesning bokstavelig talt å lese for Universitetet i Bologna år 1233
 19. 19. Undervisning ≠ læring
 20. 20. Læringspyramide Kilde: National training laboratories http://www.ntl.org Kritikk: http://forskning.no/pedagogiske-fag-skole-og-utdanning/2009/10/vil-forkaste-laeringspyramiden
 21. 21. 90% av undervisning i videregående skole og høyere utdanning er tradisjonell frontal/plenum undervisning
 22. 22. Flytte fokuset fra: «Hva skal jeg undervise i dag» til å tenke: «Hva skal mine studenter lære i dag» Jeg mener vi må.. Endre undervisningspraksis
 23. 23. Men samtidig vil ikke all bruk styrke læring Teknologi kan hjelpe Men samtidig vil ikke all bruk styrke læring
 24. 24. For supermenn og kvinner
 25. 25. App
 26. 26. 4:07 PM · Nov 4, 2019·Twitter Web App
 27. 27. Kommer vår 2020
 28. 28. OneNote Live Captions
 29. 29. OneNote Live Captions
 30. 30. OneNote Live Captions
 31. 31. Skjemutklipp, OCR, søk og lagring https://youtu.be/8PJoD_RgA8c
 32. 32. Onenote-app https://youtu.be/4vZQN6YxjlQ
 33. 33. Oppsummering / «Self-explanation» Sill inn lyd Spill inn video
 34. 34. Forskning på læring innenfor en rekke ulike fagområder og forskjellige kontekster har demonstrert at studenter lærer bedre når de må forklare det de studerer for seg selv. I litteraturen refereres dette fenomenet til som «self-explanation» (Chi, Bassok, Lewis, Reimann & Glaser, 1989: Fonseca & Chi, 2011). Når studenter forklarer lærestoff for seg selv, øker sjansen betydelig for at de prøver å forstå nytt stoff i lys av det de allerede vet, blant annet gjennom å trekke slutninger og å sammenligne fenomener. Det er positive indikasjoner fra en relativt stor mengde studier på at slik «self-explanation» fører til bedre læring, mer effektiv problemløsing og økt bevissthet om hva man kan og ikke kan. (Mayer et al., 2009).
 35. 35. Mitt beste studieteknikk tips til elevene: «Når du kommer hjem fra skolen åpner du OneNote og finner frem dagens notater. Spill inn en video på 5 minutter per fag der du oppsummerer det du har lært i dag. Filmen settes inn i notatene for oppsummering og etterarbeid. Det er viktig at du ser på notatene for å hjelpe deg å huske mens du spiller inn Videoen. Videoen blir viktig i forhold til refleksjon ved forberedelse til eksamen!
 36. 36. Marte Blikstad Balas Professor UiO PhD:Redefining School Literacy. Prominent literacy practices across subjects in upper secondary school
 37. 37. Fra PowerPoint til Onenote Sant!
 38. 38. https://youtu.be/fk_dCp12AWU bit.ly/
 39. 39. Importer PowerPoint i Onenote notatene dine youtu.be/JwcNydH8BWw
 40. 40. http://bit.ly/onenotemagnus
 41. 41. Hvorfor bruker du PowerPoint ?
 42. 42. 3. Elevenes bruk av PowerPointen i etterkant av forelesning/undervisning, og at de vil se på den som en "light"-versjon av hva som er viktig i pensum (drar fram hovedpunktene) En PowerPoint har i utgangspunktet tre forskjellige funksjoner: 1.Strukturere lærer sine notater for sin undervisning. 2. Visuelt virkemiddel for å presentere et innhold i sanntid for elevene
 43. 43. Hvorfor bruker du PowerPoint? Artikkel av Jens E. Kjeldsen UiB 2013 Kilde: https://www.idunn.no/nmt/2013/03/hvorfor_bruker_du_powerpoint
 44. 44. https://youtu.be/m51Cy-aI3Qo https://youtu.be/VmpCX-NfWrs God bruk av PowerPoint og hvordan ta gode digitale notater Hvordan lage og presentere gode PowerPoint presentasjoner Dr.
 45. 45. Presenter Coach Kommer vår 2020 på Norsk
 46. 46. • Under the Slide Show tab, the presenter clicks Present Live • Anyone can join a public session via QR code or short link • Audience members can join on any device – the experience is optimized for each type of device • As the presenter moves through the slides it is synchronized across all audience member’s devices PowerPoint Live – Starting a session is easy
 47. 47. • Audience members can send live reactions like heart, applause or questioning emojis • Each audience member can choose from over 60 languages to have personal subtitles throughout the presentation • Audience members can navigate on their own – they even see the transcription on previous slides • Audience members can zoom in on slides or even shift their orientation on a phone for different viewing options PowerPoint Live – Captions and Subtitles
 48. 48. • At the end of the presentation, audience members can submit feedback via a sort survey powered by Microsoft Forms • They can provide ratings as well as comments in an open field PowerPoint Live – Audience Feedback
 49. 49. Hvor raskt skriver du?
 50. 50. Gå til https://10fastfingers.com/
 51. 51. Magnus Ilka Stine Eva
 52. 52. 23 ord per minutt - https://10fastfingers.com/ Magnus Nohr 2016 2019
 53. 53. Hvem 10 fast fingers lærer1 41 lærer2 45 lærer3 48 lærer4 33 lærer5 85 lærer6 43 lærer7 26 lærer8 40 lærer9 72 lærer10 35 lærer11 102 lærer12 37 Gjennomsnitt 50,6
 54. 54. 1. Åpnet et nytt dokument i Microsoft Word 2. Skriv så raskt som mulig i et minutt 3. Tell antall ord du har skrevet
 55. 55. Magnus Nohr 52 WPS Friskriving
 56. 56. Hvem Friskriving Word lærer1 55 lærer2 55 lærer3 60 lærer4 42 lærer5 82 lærer6 45 lærer7 55 lærer8 60 lærer9 90 lærer10 72 lærer11 100 lærer12 49 Gjennomsnitt 63,8
 57. 57. Talegjenkjenning
 58. 58. http://www.fag.hiof.no/~magnusn/div/tastatur.pdf
 59. 59. Talegjenkjenning Norsk?NorskNorsk
 60. 60. Stemmestyrt skriving i Google Disk https://youtu.be/5WfxFux-itw
 61. 61. Stemmestyrt skriving på iPad / iPhone https://youtu.be/mS3-PN2UU6E
 62. 62. Mike Tholfsen Principal Product Manager for Microsoft Education
 63. 63. Iselin Nybø Forsknings- og høyere utdanningsminister 15. Oktober 2019
 64. 64. Stemmestyrt skriving i Office 365/Office 2016 Kommer høsten 2019 – Oktober!
 65. 65. Stemmestyrt skriving i Onenote App
 66. 66. Stemmestyrt skriving i Word Online https://youtu.be/jMiW7PFDmDs
 67. 67. Stemmestyrt skriving i Word https://youtu.be/DuUKgEVX_Tk
 68. 68. 1. Åpnet et nytt Word online dokument 2. Snakk så raskt som mulig i et minutt (transkriber) 3. Tell antall ord du har skrevet/snakket
 69. 69. «Du snakker 4 ganger raskere enn du skriver»
 70. 70. Hva WPM feil % riktig 10fastfingers 23 5 81% Word friskriving 52 4 92% Word transkribering 169 8 95% Slik så det ut for Magnus. Hvordan så det ut for deg? 7 ganger raskere 3 ganger raskere Hva WPM 10fastfingers 93 Word friskriving 88 Word transkribering 160 Eva 2 ganger raskere
 71. 71. Hvem Diktering lærer1 188 lærer2 116 lærer3 122 lærer4 193 lærer5 150 lærer6 90 lærer7 160 lærer8 102 lærer9 169 lærer10 142 lærer11 257 lærer12 140 Gjennomsnitt 152,4
 72. 72. Konklusjon: Lærere i Trøndelag fylkeskommune snakker/dikterer 3 ganger raskere enn de skriver! Hvem 10 fast fingers Friskriving Word Diktering lærer1 41 55 188 lærer2 45 55 116 lærer3 48 60 122 lærer4 33 42 193 lærer5 85 82 150 lærer6 43 45 90 lærer7 26 55 160 lærer8 40 60 102 lærer9 72 90 169 lærer10 35 72 142 lærer11 102 100 257 lærer12 37 49 140 Gjennomsnitt 50,6 63,8 152,4
 73. 73. Jeg snakker 126 ord per minutt
 74. 74. 7th Grader Before and After with Dictate Økt selvbilde
 75. 75. Transkribering av forelesninger I nettversjonen av
 76. 76. https://youtu.be/GO46SYLHTCw Automatisk transkribering av undertekster i PowerPoint
 77. 77. Microsoft Translator I klasserommet
 78. 78. https://youtu.be/A6RxZc6QC54
 79. 79. https://translator.microsoft.com/ Gå til denne Internet adressen:
 80. 80. Raskere og bedre
 81. 81. Mathisen, P. (2012). Video feedback in higher education, - A contribution to improving the quality of written feedback, Nordic Journal of Digital Literacy, 2, vol. 7, 93- 117.http://www.pmathisen.no/4file/filer/artikler/videofeedback%20in%20h igher%20education%20petter%20mathisen%202012.pdf Petter Mathisen Associate Professor Faculty of Humanities and Education/Pedagogical Development Center-PULS University of Agder, Norway
 82. 82. Petter Mathisen Associate Professor Faculty of Humanities and Education/Pedagogical Development Center-PULS University of Agder, Norway Artikkel: "Videofeedback — veien til bedre veiledning på skriftlige arbeider i høyere utdanning?" Skrevet av Petter Mathisen i boka "Kvalitet i fleksibel høyere utdanning – nordiske perspektiver" (2013). Du finner artikkelen på side 155-174: https://norgesuniversitetet.no/files/attachment/2786/kvalitet- fleksibel-hoyere-utdanning.pdf
 83. 83. Intervju med Dosent Petter Mathisen om videofeedback https://youtu.be/5vHC1KlI-Gw
 84. 84. Stemmestyrt skriving og videofeedback i https://youtu.be/-9Z8aAF33U0
 85. 85. Demo i Canvas
 86. 86. Videofeedback i Onenote klassenotatblokk bit.ly/OneNote-klassenotatblokk
 87. 87. TalesynteseSyntetisk tale
 88. 88. Talesyntese «Talesyntese er namnet på ein spesiell type dataprogram, som simulerer menneskeleg tale. Talesynteseprogram er av to typar. Dei kan enten lese opp tekst dei får som input (som når ein brukar får eit program til å lese opp e-posten for seg), eller dei kan generere tale ut frå eit visst sett av inputdata (som når programmet formidlar informasjon på grunnlag av inputdata, t.d. kan det generere ei setning Neste buss går om 25 minutt. ut i frå informasjon henta i ein busstabell, og kunnskap om kva klokka er akkurat no).» (Kilde: Wikipedia) http://youtu.be/Q2_DzDuIEZU
 89. 89. VOXIT
 90. 90. Read Alaud - Gratis Talesyntese som tillegg til Chrome nettleser https://youtu.be/F61Qzx5VNXU
 91. 91. Speakit! - Gratis Talesyntese som tillegg til Chrome nettleser https://youtu.be/7eDRYokHwOI
 92. 92. Innebygget Talesyntese i Microsoft Edge nettleser
 93. 93. https://youtu.be/JfpA0Fn_iPo Få en oversikt over talesynteser
 94. 94. Microsoft Learning Tools Availability Read Aloud & word/line highlighting OneNote Desktop OneNote Web OneNote App OneNote iOS OneNote Mac Word Web Word Desktop Word Mac Word iPad Outlook Web Outlook Desktop Teams Flipgrid Flipgrid iOS Flipgrid Android White board Forms Minecraft Edu Office Lens Edge browser Spacing and Font Size OneNote Desktop OneNote Web OneNote App OneNote iOS OneNote Mac Word Web Word Desktop Word Mac Word Ipad Outlook Web Outlook Desktop Teams Flipgrid Flipgrid iOS Flipgrid Android White board Forms Minecraft Edu Office Lens Edge browser Page Colors OneNote Desktop OneNote Web OneNote App OneNote iOS OneNote Mac Word Web Word Desktop Word Mac Word iPad Outlook Web Teams Flipgrid Flipgrid iOS Flipgrid Android White board Forms Minecraft Edu Office Lens Edge Browser Syllables OneNote Desktop OneNote Web OneNote App OneNote iOS OneNote Mac Word Web Word Desktop Outlook Web Teams Flipgrid Flipgrid iOS Flipgrid Android White board Forms Minecraft Edu Line Focus OneNote Desktop OneNote Web OneNote App OneNote iOS OneNote Mac Word Web Word Desktop Outlook Web Teams Flipgrid Flipgrid iOS Flipgrid Android White board Forms Minecraft Edu Parts of Speech OneNote Desktop OneNote Web OneNote App OneNote iOS OneNote Mac Word Web Outlook Web Teams Flipgrid Flipgrid iOS Flipgrid Android White board Forms Minecraft Edu Translation OneNote Web OneNote App OneNote iOS OneNote Mac Word Web Outlook Web Teams Flipgrid Flipgrid iOS Flipgrid Android White board Forms Minecraft Edu Picture Dictionary OneNote Web OneNote App OneNote iOS OneNote Mac Word Web Outlook Web Teams Flipgrid Flipgrid iOS Flipgrid Android White board Forms Minecraft Edu Dictation OneNote Desktop OneNote App OneNote Web Word Web Word Desktop Outlook Desktop PPT Desktop PPT Web Windows 10 Math & Equations OneNote Web OneNote App OneNote iOS OneNote Mac Word Web Word Desktop PPT Desktop Forms Learning Tools Flyer for PD: http://aka.ms/LearningToolsFlyerEngasjerende leser
 95. 95. Engasjerende leser i Teams
 96. 96. Les høyt – Desktop Outlook & Word
 97. 97. Engasjerende leser i Office Lens https://youtu.be/d2D5ln6Nh30
 98. 98. Optical Character Recognition
 99. 99. Jeg lager mine egne lydbøker!
 100. 100. https://youtu.be/MigkJasmPSU
 101. 101. Lydbok studieteknikk • Eleven stille spørsmålet «Hva er det forventet at jeg skal lære?» • Ikke nødvendigvis lese boka fra a til å. Se på innholdsfortegnelsen og stille seg spørsmålet «Hva er viktigst?» • Eleven skal følge teksten med øynene visuelt samtidig som han/hun hører tekste auditivt. Enten på skjerm eller i boka. • Pause avspilling for å reflekter og ta notater • Læreren må «lydlese» sammen med eleven de to-tre første ukene eleven benytter lydbøker • Avspilling av lydbok på datamaskin er bedre enn avspilling i Lydhør APP pga spoling og fulltekst versjoner av boka. Dette er en subjektiv betraktning fra Magnus Nohr. Punktene er ikke forskningsbasert.
 102. 102. Lydbok studieteknikk https://youtu.be/qBtZ3mBdS_Y
 103. 103. Det beste programmet for å levere en muntlig prøve med lydfiler i LMS er PowerPoint https://youtu.be/S1IFUU3VSpk
 104. 104. Prøve i IKT A) Hva er en talesyntese? B) Hva stemmestyrt skriving?
 105. 105. https://youtu.be/UCjZIsqhHuA
 106. 106. Hvordan ville du lagt opp undervisningen Høsten 2020 ?
 107. 107. Slik kan du hurtig legge om fra campusbasert til online undervisning bit.ly/onlineundervisning Som lærer oppfordrer vi deg til å svare på følgende fire spørsmål? 1.Trenger undervisningsaktiviteten å være synkron eller kan den være asynkron? 2.Kan du kommunisere budskapet bare med lyd eller må du ha video? 3.Hvilken type video skal du velge? Talking head, Screencast eller begge deler? 4.Hvor skal du publisere innholdet?
 108. 108. Min forslåtte progresjon
 109. 109. https://youtu.be/MownjRFYxCQ
 110. 110. Microsoft Teams i skolen https://bit.ly/magnusteams
 111. 111. Hvordan spille inn video?
 112. 112. Video tilbakemelding – Talking head Start kamera app
 113. 113. Video tilbakemelding https://youtu.be/Q05WWKVr4Fg
 114. 114. Introduksjon til Screencast https://youtu.be/i_JqRlRI3iw
 115. 115. Screencast tilbakemelding https://youtu.be/i_JqRlRI3iw
 116. 116. Screencast i PowePoint https://youtu.be/RGs2bq1Enrw
 117. 117. Video editor https://youtu.be/TbSsGf-RLdU
 118. 118. Elevens fiktive Reportasje/ Reisebrev/ Historiefortelling
 119. 119. www.remove.bg https://youtu.be/RkyLJOsxl3Y
 120. 120. Greenscreen https://youtu.be/MnLk-sQd5UA
 121. 121. https://youtu.be/RKDAba4nsh0 iMovie iPhone iPad Mac
 122. 122. Studentaktiv læring
 123. 123. Samarbeidslæring Elevene arbeider med andre elever om å innhente informasjon, dele spørsmål og arbeide med fagstoff fra ulike kilder (analogt, digitalt) -> kan styrke samarbeid, teste ut sin egen forståelse, øve lesestrategier, diskutere. Elevene trenger trening for å arbeide med samarbeidslæring; hva slags type oppgaver, innhold, antall elever i gruppa, hvilke medlemmer, roller i gruppa • Elevene arbeider sammen i liten gruppe (inntil 5) mot et felles mål • Elevene har en oppgave der alles bidrag kan være viktige for å løse oppgaven • Elevene som arbeider sammen er avhengig av hverandre for å løse oppgaven • Elevene har som mål å skape en felles forståelse i bestemt tema eller spørsmål
 124. 124. Samarbeidstavle https://youtu.be/Ax16nF1z_Bc Google Jamboard Microsoft Whiteboard
 125. 125. La oss prøve Samarbeidstavle! http://bit.ly/mssamarbeid
 126. 126. La oss prøve Samarbeidstavle! http://bit.ly/googlesamarbeid
 127. 127. Samskriving - Word https://youtu.be/uN4R-TBxR80
 128. 128. Samskriving – Google dokumenter https://youtu.be/Xlm3SoV8Bfc
 129. 129. La oss prøve Samskriving! http://bit.ly/samskriv20
 130. 130. Oppgave: 1. Opprett mappen del i Onedrive 2. Opprett et Word dokument inne i mappen delt 3. Sende delt linken med skrivererettingheter til din læringsvend https://pixabay.com/
 131. 131. Lære bort til andre
 132. 132. https://explaineverything.com/ http://bit.ly/explainmagnus Den ultimate App-en for elevaktiv læring Magnus Demo: https://youtu.be/V08uqZQ00sU
 133. 133. Gi meg Explain Everything og Book Creator så har jeg alt jeg trenger for å få til elevaktiv læring i mitt klasserom Barneskole lærere England med iPad 1:1
 134. 134. Håndskrift notater eller Digitale notater?
 135. 135. Det vi ofte glemmer, er at en fore- lesning, enten den skjer i et klasserom eller et auditorium, er i sin natur multitasking. Det å ta notater mens noen snakker, er multitasking, og hjerneforskning viser at hjernen vår ikke er konstruert for dette. June Breivik s.125 Er tradisjonell undervisning «multitasking» for eleven?
 136. 136. Blant forskere er det uenighet om man bør notere mens man hører på en forelesning, eller heller skrive ned alt man husker, etterpå (Noonan, 2013). Begrunnelsen for det siste er at notering underveis i en forelesning forstyrrer refleksjons- og læringsprosessen. Man rekker ikke å henge informasjonen på det man kan, eller å stille tankemessige spørsmål til det som blir sagt. Flere forskere har funnet bevis for at å notere under forelesning gjør at du mister læringsmuligheten fordi du forstyrrer lyttingen med å skrive, og du forstyrrer hjernen slik at den ikke får tid til å reflektere og lære. At man ikke får med seg alt fra en forelesning, er dokumentert av mange forskere: noen studier antyder til og med at under 10 % av lærestoffet fra en monologforelesning, fester seg hos studentene. (Hrepic, Zollmann & Rebello, 2007).s 115 (Hrepic et als, 2007; Wieman, 2007). Marianne Hagelia s.72 Skal man ta notater i forelesningen?
 137. 137. http://www.tv2.no/a/8592054/
 138. 138. VG 22. august 2016 VG 13. januar 2019
 139. 139. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2017.00706/full Oppdragsforskning Hensynet til oppdragsgivers interesser skal ikke gå ut over forskningens integritet og kvalitet. Det skal ikke legges eksterne føringer på resultatet av forskningen. I eventuelle publikasjoner skal det komme klart frem hvem som finansierer forskningen.
 140. 140. Utvalget i studien var 20 universitetsstudenter i alderen 21-25 år. Med tanke på alderen til utvalget, er det mest sannsynlig at disse studentene primært har hatt skriveopplæring med håndskrift. I undersøkelsen fikk deltakerne på seg sensorhetter (EEG) med 256 sensorer. Deretter ble studentenes hjerneaktivitet målt mens de skrev notater. Det var tre forhold som ble undersøkt i studien: • Skrive ordene på laptop-tastatur med kun høyre pekefinger. • Beskrive ordene på laptop-tastatur med kun høyre pekefinger. • Tegne ordene med stylus (digital penn). Med andre ord skulle ikke studentene skrive for hånd, men tegne for hånd …in an attempt to explain the differences underlying traditional (keyboard) writing versus modern (stylus technology) drawing. (Van der Meer og van der Weel, 2017) Kilde: https://blogg.lindso.no/2019/01/gir-egentlig-handskrift- bedre-laering-enn-tastatur/ However, to be sure about this generalization more studies are needed in which keyboard typing and stylus notetaking are directly compared during a (short) lecture. (Van der Meer og van der Weel, 2017)
 141. 141. Vi kan også bruke penn på PC http://www.utdanningogjo bb.no/utdanning/digitalise ring/med-haandskrift-inn- i-fremtiden
 142. 142. Noterings tid + Bearbeidelses tid =læring
 143. 143. 1.Håndskriftnotater på papir 2.Tastaturnotater i en tekstbehandler 3. Multimodale notater i et program som OneNote
 144. 144. Grafiske indikatorer
 145. 145. https://youtu.be/PuCDpNNkXWY Håndskriftnotater på papir eller digitale notater?
 146. 146. Lærere må gi digitale tilbakemeldinger, ikke uforståelig håndskrift
 147. 147. Leseteknikk
 148. 148. tusjemetode
 149. 149. Leseteknikk-Tusjemetoden • Gul tusj: Det som er sentralt • Grøn tusj: Viktige overskrifter • Rød tusj: Stopp-viktige begreper Husk!! Ikke fargelegg siden mer enn 15-20 %
 150. 150. I praksis
 151. 151. Tusjemetoden på Ipad
 152. 152. 2 slor metoden - Leseteknikk https://youtu.be/lZXqgS6RQSI
 153. 153. Egenvurdering- Forms https://youtu.be/FTzpvjB04p0
 154. 154. Oppstart januar 2021: http://bit.ly/iktpedmoocopen IKT for lærere – Innføring i IKT (15 stp.) Oppstart august 2020: http://bit.ly/iktmoocopen IKT for lærere – Pedagogisk bruk av IKT (15 stp.)
 155. 155. https://youtu.be/IQGlsHKm24E
 156. 156. https://youtu.be/UjWHSEQLgWQ
 157. 157. Min arbeidsplass
 158. 158. • Still inn skjermstørrelse. • Rydd skrivebordet, evt. åpne vinduer som skal brukes i videoen. • Fjern urelevante verktøylinjer i programmet. • Lukk unødvendige programmer for å frigjøre minne. • Slett historikken i nettleseren din. • Unngå å eksponere personlige data. • Gå ned på fargeoppløsning?
 159. 159. Opprett viderekobling: *21* + telefonnummer Opphev viderekobling: #21#
 160. 160. Slå av epostvarsling, Skype, MSN, mobil og andre forstyrrelser.
 161. 161. • Det skal være kort! • Planlegg hva du skal si • Sett opp huskelapper ved web-kamera • Resultatet blir bedre hvis du snakker fritt, enn hvis du leser opp testen fra et manus
 162. 162. USB mikrofon • Snakk rolig og med normal stemme, og ha vann tilgjengelig dersom du blir tørr i munnen midt i skjermopptaket. • Gjør et prøveopptak på noen sekunder for å sikre deg at lyden blir tatt opp. • Gjennomføre et prøveopptak.
 163. 163. Nøytral bakgrunn (også for greenscreen)
 164. 164. Daphne Koller one of the founders of Coursera «Elever klare å holde oppmerksomheten lengre med et bilde av lærer på skjermen»
 165. 165. Dine elever foretrekker deg! • Aron Sams fra Bett 2013Elevene foretrekker at det er sin egen lærer som er på videoene. De er i en bedre læringsrelasjon med sin egen lærer enn «proffene» på Youtube.
 166. 166. http://bit.ly/guovideo
 167. 167. Tenk direktesending
 168. 168. Pause Metodikk
 169. 169. Eksempler på Khan Academy Video
 170. 170. Den «perfekte» opplæringsvideoen Videolengde under 6 minutter (lag heller flere) Snakk raskt og engasjert Film på kontoret (ikke i studio) Bruk god mikrofon – god lyd er viktig Forbered deg godt før opptak En filmtagning - Klipp eventuelt bort feil – du har ikke til flere tagninger Kom i gang med å publisere film på Youtube – Den første er vanskeligst Bruk en kombinasjon av Screenkast, PowerPoint, Talking head og fortellerstemme, samtidig som du tegner med penn på presentasjonen Det er lov å trykke på pause Interaktivitet?

×