Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

MATH COT PPT.pptx

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 61 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Ähnlich wie MATH COT PPT.pptx (20)

Anzeige

Aktuellste (20)

MATH COT PPT.pptx

 1. 1. MELC – BASED Naipakikita, nailalarawan, nahahati ang isang buo sa kalahati at sangkapat at nakikilala ang 1/2 at 1/4 ng isang buong bagay.
 2. 2. Balikan Natin: Tingnan ang pangkat ng mga bagay. Ibigay ang wastong sagot sa bawat bilang. 1. 3 + 3 + 3 + 3 = 4 na pangkat ng 3 ay 12 12
 3. 3. Balikan Natin: Tingnan ang pangkat ng mga bagay. Ibigay ang wastong sagot sa bawat bilang. 2. 2+2+2+2+2+2 = 6 na pangkat ng 2 ay 12 12
 4. 4. Balikan Natin: Tingnan ang pangkat ng mga bagay. Ibigay ang wastong sagot sa bawat bilang. 3. 1+1+1+1+1+1+1+1= 8 na pangkat ng 1 ay 8 8
 5. 5. Balikan Natin: Tingnan ang pangkat ng mga bagay. Ibigay ang wastong sagot sa bawat bilang. Hatiin ang 15 saging. 4.
 6. 6. Balikan Natin: Tingnan ang pangkat ng mga bagay. Ibigay ang wastong sagot sa bawat bilang. Hatiin ang 15 saging. 4.
 7. 7. F. Serrano Sr. Elementary School – Don Bosco Balikan Natin: Tingnan ang pangkat ng mga bagay. Ibigay ang wastong sagot sa bawat bilang. Hatiin ang 15 saging. 4.
 8. 8. Balikan Natin: Tingnan ang pangkat ng mga bagay. Ibigay ang wastong sagot sa bawat bilang. Hatiin ang 15 saging. 4.
 9. 9. Balikan Natin: Tingnan ang pangkat ng mga bagay. Ibigay ang wastong sagot sa bawat bilang. Hatiin ang 15 saging. 4. 15 pinangkat ng 3= 5
 10. 10. Balikan Natin: Tingnan ang pangkat ng mga bagay. Ibigay ang wastong sagot sa bawat bilang. Hatiin ang 8 atis. 5.
 11. 11. Balikan Natin: Tingnan ang pangkat ng mga bagay. Ibigay ang wastong sagot sa bawat bilang. Hatiin ang 8 atis. 5.
 12. 12. Balikan Natin: Tingnan ang pangkat ng mga bagay. Ibigay ang wastong sagot sa bawat bilang. Hatiin ang 8 atis. 5.
 13. 13. Balikan Natin: Tingnan ang pangkat ng mga bagay. Ibigay ang wastong sagot sa bawat bilang. Hatiin ang 8 atis. 5. 8 pinangkat ng 2= 4
 14. 14. KWEN TO:
 15. 15. Pagbasa ng Kwento: Isang araw, umuuwi si Dora buhat sa kanyang paglalakbay. Masaya siyang sinalubong ng kanyang nanay. May dala siyang pagkain para sa kanyang pamilya. Isang masarap na pizza at labing dalawang cupcakes ang inuwi niya para sa kanyang Tatay, Nanay at dalawang kapatid. Tuwang-tuwa ang kanyang pamilya sa kanyang pasalubong lalong lalo na ang kanyang dalawang kapatid. Si Dora ay likas na maaalahanin at mapagbigay. Lagi niyang inaalala ang kanyang pamilya, kaya mahal na mahal siya ng mga ito. Masayang pinaghatian ng kanyang Tatay, Nanay at dalawang kapatid ang dala niyang pagkain.
 16. 16. Mga Tanong: 1. Ano ang pamagat ng kwentong binasa? Sagot: Si Dora at ang kanyang pamilya. 2. Sino ang mga tauhan sa kwento? Sagot: Si Dora, tatay, nanay at dalawang kapatid. 3. Ano ang pasalubong niya para sa kanyang pamilya? Sagot: Isang pizza ay labing dalawang cupcakes. 4. Anong Katangian ang taglay ni Dora? Sagot: Siya ay maalalahanin at mapagbigay. 5. Ikaw? May katangian kabang tulad kay Dora? Kung Oo mabahagi ng gawaing iyong ginawa na nagpapakita ng nasabing katangian. 6. Mga bata, maaari ba nating tulungan si Dora upang mahati ng pantay at tama ang dala niyang pagkain para sa kanyang pamilya?
 17. 17. Tatay Nanay Baby Boy Baby Girl
 18. 18. Tatay 3 Nanay 3 Baby Boy 3 Baby Girl 3 4 pangkat ng 3
 19. 19. F. Serrano Sr. Elementary School – Don Bosco
 20. 20. F. Serrano Sr. Elementary School – Don Bosco  Ang 3 ay sangkapat ng 12  Ang 3 ay ¼ ng 12 Ang unang hanay ay nagpapakita ng sangkapat o na bahagi ng 12 cupcakes.
 21. 21. Tatay at Nanay 6 Baby Boy at Baby Girl 6 2 pangkat ng 6
 22. 22. F. Serrano Sr. Elementary School – Don Bosco F. Serrano Sr. Elementary School – Don Bosco
 23. 23. F. Serrano Sr. Elementary School – Don Bosco F. Serrano Sr. Elementary School – Don Bosco  Ang 6 ay kalahati ng 12  Ang 6 ay ½ ng 12 Ang unang hanay ay nagpapakita ng kalahati o na bahagi ng 12 cupcakes.
 24. 24. Ngayon hatiin naman natin ang Pizza na dala ni Dora
 25. 25. Ang pizza ay hinati sa dalawang pantay na pahagi Unang bahagi Ikalawang bahagi
 26. 26. Unang bahagi Ikalawang bahagi Ang bawat bahagi ay kalahati o ng isang buong pizza.
 27. 27. Ngayon hatiin pa natin ang dalawang bahagi upang mabigyan ng pizza ang bawat isa.
 28. 28. Ang bawat bahagi ay Sangkapat o ng isang buong pizza.
 29. 29. Maraming Salamat mga bata! Bye…!
 30. 30. Gayahin mo ako!
 31. 31. GAWAIN 1: Tumayo kung ang hugis na nagpapakita ng kalahati (1/2 ) umupo naman kung ang hugis na nagpapakita ng sangkapat (1/4 ).
 32. 32. GAWAIN: Tumayo kung ang hugis na nagpapakita ng kalahati ( 1/2 ) umupo naman kung ang hugis na nagpapakita ng sangkapat (1/4 ).
 33. 33. GAWAIN: Tumayo kung ang hugis na nagpapakita ng kalahati ( 1/2 ) umupo naman kung ang hugis na nagpapakita ng sangkapat (1/4 ).
 34. 34. GAWAIN: Tumayo kung ang hugis na nagpapakita ng kalahati ( 1/2 ) umupo naman kung ang hugis na nagpapakita ng sangkapat (1/4 ).
 35. 35. GAWAIN: Tumayo kung ang hugis na nagpapakita ng kalahati ( 1/2 ) umupo naman kung ang hugis na nagpapakita ng sangkapat (1/4 ).
 36. 36. GAWAIN: Tumayo kung ang hugis na nagpapakita ng kalahati ( 1/2 ) umupo naman kung ang hugis na nagpapakita ng sangkapat (1/4 ).
 37. 37. GAWAIN: Tumayo kung ang hugis na nagpapakita ng kalahati ( 1/2 ) umupo naman kung ang hugis na nagpapakita ng sangkapat (1/4 ).
 38. 38. GAWAIN 2: Isulat ang kung ang mga sumusunod na larawan ay nagpapakita ng kalahati ( 1/2 ) at isulat naman ang kung nagpapakita ng sangkapat (1/4 ).
 39. 39. GAWAIN: Isulat ang kung ang mga sumusunod na larawan ay nagpapakita ng kalahati ( 1/2 ) at isulat naman ang kung nagpapakita ng sangkapat (1/4 ).
 40. 40. GAWAIN: Isulat ang kung ang mga sumusunod na larawan ay nagpapakita ng kalahati ( 1/2 ) at isulat naman ang kung nagpapakita ng sangkapat (1/4 ).
 41. 41. GAWAIN: Isulat ang kung ang mga sumusunod na larawan ay nagpapakita ng kalahati ( 1/2 ) at isulat naman ang kung nagpapakita ng sangkapat (1/4 ).
 42. 42. GAWAIN: Isulat ang kung ang mga sumusunod na larawan ay nagpapakita ng kalahati ( 1/2 ) at isulat naman ang kung nagpapakita ng sangkapat (1/4 ).
 43. 43. GAWAIN: Isulat ang kung ang mga sumusunod na larawan ay nagpapakita ng kalahati ( 1/2 ) at isulat naman ang kung nagpapakita ng sangkapat (1/4 ).
 44. 44. Pagsasagot ng Gawain sa Paglalapat. Panuto: Kulayan ang isang bahagi ng hugis gamit ang mga pangunahing kulay upang maipakita ang isang buo, at mga fraction na ½ at ¼.
 45. 45. Paglalapat: Panuto: Kulayan ang isang bahagi ng hugis gamit ang mga pangunahing kulay upang maipakita ang isang buo, at mga fraction na ½ at ¼. • Kulayan ng asul ang mga hugis na nagpapakita ng isang buo. • Kulayan ng pula ang mga hugis na nahati sa 2 pagbabahagi o kalahati 1/2. • Kulayan ng dilaw ang mga hugis na nahati sa 4 na pagbabahagi o sangkapat 1/4.
 46. 46. F. Serrano Sr. Elementary School – Don Bosco Pagsasagot ng Gawain sa Paglalapat.
 47. 47. F. Serrano Sr. Elementary School – Don Bosco Tandaan:  Ang sangkapat o ¼ ay paghahati sa apat na pantay na bahagi o magkakaparehong dami ng bagay o isang set.  Ang kalahati o ½ ay paghahati sa dalawang pantay na bahagi o magkakaparehong dami ng bagay o isang set.  Ang kalahati ½ at sangkapat ¼ ay tinatawag na Fraction.
 48. 48. Panuto: Alin ang nagpapakita ng kalahati o 1/2 ng kabuuan? Piliin ang letra ng tamang sagot. 1. 2.
 49. 49. Panuto: Alin ang nagpapakita ng sangkapat o 1/4 ng kabuuan? Piliin ang letra ng tamang sagot. 3. 4. 5.
 50. 50. Takdang –Aralin: Gumuhit ng 5 paboritong gulay o prutas. Hatiin at kulayan ang kalahati o sangkapat na bahagi nito.

×