Anzeige

Odm 8 manuel y rocío

21. Feb 2014
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

Odm 8 manuel y rocío

 1. As ONGs galegas Manuel e Rocío
 2. A Cova da Terra é una ONG dedicada ó coidado do comercio xusto e o consumo responsable.  Foi fundada en 1995, abrindo en Lugo a primeira tenda de comercio xusto de Galicia.  Traballa en varios campos, incluíndo a concienciación da sociedade mediante obradoiros en centros escolares e distintas campañas.  Pode ser voluntario calquera persoa, enviando o formulario na súa páxina web oficial.  A súa sede está situada na provincia de Lugo  Teñen una tenda de comercio xusto onde venden dende alimentos ata discos musicais, todo grazas ó comercio xusto. Está na rúa Nóreas nº 12 (Provincia de Lugo
 3.  A Asociación Galega de Reporteiros Solidarios é unha ONG dedicada á sensibilización da sociedade sobre a vulneración dos dereitos humanos nos países en vías de desenvolvemento e en España.  AGARESO busca servir de anunciante ó traballo que levan realizado distintas entidades. Traballou nos últimos anos na República Dominicana, O Salvador, Guatemala, Ecuador, Honduras, Nicaragua e Marrocos xunto a outras ONGD como Asemblea de Cooperación pola Paz, Amigos da Terra e Amarante- Setem.  Tenta impulsar a conciencia solidaria da sociedade mediante un repertorio de exposicións, publicacións, cursos e conferencias para achegar ó público os proxectos que se levan a cabo en dita ONG. Nós fumos os afortunados que recibimos tres visitas deles.  Conta con un voluntariado repartido entre Galicia e os países do Sur.
 4. Amigos da Terra é unha ONG dedicada ó fomento dunha sociedade máis respectuosa co medio ambiente, xusta e solidaria.  Desenvolve proxectos e campañas catalogadas nas áreas de cambio climático, residuos, consumo sustentable, conservación e usos da terra e cooperación nas que se incorporan a activosmo-presión política e a educación ambiental.  Naceu no ano 1997  Aposta por un proxecto vanguardista, orientada á formación dunha nova cultura ambiental.  Xestiona o Centro de Educación Ambiental as Corcerizas.
 5.  Arquitectos Sen Fronteiras é una ONG dedicada principalmente á construcción de hogares dignos nos países menormente desenvolvidos.  Foi fundada no ano 1992 e declarada de utilidade pública no ano 1999.  Traballa no marco dos ODM, especialmente en relación coa superación das causas da pobreza e a mellora da educación.  É un membro da Coordinadora de ONG para o desenvolvemento de España, e das coordinadoras autonómicas de Euskadi, Navarra, Galicia, Extremadura, Cataluña, Comunidad Valenciana, Comunidade de Aragón e Madrid.
 6. Axuda en Acción é una organización non gubernamental de desenvolvemento (ONGD) independente e aconfesional (non fai a separación por relixións).  Ten como principal obxectivo mellorar as condicións de vida das familias e as comunidades dos países en peores condicións de América, Asia e África.  AeA traballa dende Galicia e con financiamento galego en procesos de desenvolvemento a través de proxectos de cooperación. Dende 1991 traballa nun proxecto entre Perú e Ecuador e en procesos de mellora educativa en Bolivia.  Forma parte da Campaña Mundial pola Educación xunto con outras ONGD galegas.  AeA conta con sete grupos de voluntariado (1 por cidade) en Galicia. Funcionan autonomamente, realizando actividades na súa propia cidade.
 7. Entreculturas é una ONGD promovida pola Compañía de Xesús, que fomenta a solidariedade coas persoas máis desfavorecidas e a educación como instrumento de cambio social  Naceu no ano 2000  Traballa en tres campos: 1. Sensibilización e educación para o desenvolvemento 2. Mobilización social e incidencia 3. Colaboración con outras institucións sociais, empresariais e relixiosas  Realiza varias actividades en centros escolares, incluíndo os famosos encontros solidarios nos que se educan ás novas xeracións en temas onde a solidariedade está presente.  É una ONG xesuita
 8. Enxeñería sen Fronteiras (ESF) é unha ONG que propón acercar á tecnoloxía ó desenvolvemento humano.  É unha asociación interdisciplinaria, aconfesional e non partidista  Enxeñería sen Fronteiras leva a cabo actividades de sensibilización e educación para o desenvolvemento (campañas, cursos e foros).  O seu obxectivo é a creación dunha cidadanía global, activa e responsable a través do pensamento crítico e o compromiso persoal coa sociedade.  Ten como base o voluntariado.
 9. Soliedariedade Galega é unha ONGD (Organización Non Gubernamental para o Desenvolvemento) de carácter independente.  Foi creada no ano 1997, a causa da preocupación dun grupo de profesionais galegos da sanidade polos países do Sur  Actúa en tres campos: • • •  Envío de equipos médicos (quirúrxicos, pediátricos, oftalmolóxicos…) ós países do Sur. Formación de profesionais da sanidade en América Latina Realización de campañas de concienciamento para o desarrollo en Galicia. En cada proxecto participan arredor de 11 voluntarios de diferentes especialiddades médicas e enfermería
 10. Noticia negativa: O réxime sirio bloquea os alimentos e medicinas para 200.000 civiles. Cando un mesmo lee este tipo de noticias, non pode facer outra cousa que poñerse triste. Triste polo mundo polo que vivimos. Triste polo sufrimento dos habitantes de Siria. Moitos problemas poden resolverse mediante o simple uso do diálogo, sen embargo, non toda a xente está de acordo con esta solución. O problema reside en que o ser humano é un espécimen autoritario, que tende a impoñer os seus propios ideais a outros seres da mesma especie. Isto é o que crea os conflitos entre os distintos grupos sociais. É una mágoa que agora esas 200.000 persoas non poidan recibir alimentos nin coidados médicos de ningún tipo porque a un grupo de persoas non lles gustan os ideais do gobernó de turno. É moi crudo imaxinar a 200.000 persoas morrendo lentamente de fame. Esas persoas poderían representar os 4/5 da poboación da Coruña, o que non deixa de ser un dato escalofriante. Como solución eu propoño que algún dos dous bandos crave a bandeira branca no chan, e que empecen a falar do que quere cada un para chegar a una solución común e favorable para os cidadáns de Siria.  Fonte: elpais.com
 11. Noticia positiva: Doar a golpe de emoción Según o xornal “El País”, Médicos sin Fronteras recibiu 750000 euros en doativos de españois preocupados polo tifón en Filipinas. Nós tamén axudamos con todas as nosas forzas vendendo as decoracións de nadal feitas con feltro. É importante que a xente se conciencie de que hai persoas moito máis desfavorecidas, e que axudar a quen o necesita é algo que todo o mundo debería facer, fose quen fose. Debería darnos igual a raza, a relixión, a cultura, a educación… As persoas son persoas, e iso significa que hai que tratalas como tales. Sen embargo, parece estar moi arraigado por estas terras a filosofía de vida de “cada tolo có seu tema”, pois é algo que se vive actualmente nas vilas e nas aldeas de Galicia. Fonte: elpais.com
 12. Adeus! E con isto concluimos o traballo. ¡Esperamos que vos gustara! FIN
Anzeige