Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
Кои зборови од
именската група на
зборови ги учевме?
предмети

ИМЕНКИ

суштества

појави
Зборовите кои
именуваат
суштества,лични
имиња,географски
поими,предмети,
појави и дејс...
работа

ГЛАГОЛИ

состојба

дејство
Зборови кои
означуваат
работа ,
дејство или
состојба се
викаат
ГЛАГОЛИ
Ајде да ја опишеме ламбата
старинска

модерна

платнена

метална

дрвена

железна

жолта

столна
Со каков вид на зборови
ја опишавме ламбата?
Ламбата ја опишавме со придавки








старинска
платнена
модерна
дрв...
Придавки

род

број

машки женски среден

еднина

множина

Видови придавки
според значењето
Описни

Односни

материјални

...
МАЛО

ПАМЕТНО
РАЗИГРАНО

ДОБРО
ВЕСЕЛО
СРЕЌНО
Придавките кои даваат опис на
предмети суштества и појави се
ОПИСНИ ПРИДАВКИ
втора шанса

двоен
успех
трет ден

прво дете

ј ни
ро
Б
вк и
ида
пр

седмо одделение

Придавките што се образуваат
од брое...
Односни придавки

Волнен
џемпер
материјални

Училишно
ѕвонче
присвојни
толкава торба

таков ден

нивни работи

некој човек

ски
мен
За
вки
ида
пр

мое пенкало
Опишете ги сликите со три збора

риба

портокал

ѕвезда

жаба
бебе

молив
Пронајди ги придавките

a)

трето
трето

b)

цвеќе
цвеќе

c)

високо
високо

d)

трактор
трактор
Пронајди ги придавките

a)

насмеан
насмеан

b)

мудар
мудар

c)

линија
линија

d)

збунетост
збунетост
Пронајди ги речениците кои имаат придавки

a)

Овој есенски ден е врнежлив.
Овој есенски ден е врнежлив.

b)

Мачката е ка...
Пронајди ги речениците кои имаат придавки

a)

Марко и Христијан имаат нови ранци.
Марко и Христијан имаат нови ранци.

b)...
Подвлечи ги придавките во текстот и
класифицирај ги во табели според барањата
Мудрец
Некој голем мудрец чул дека живее чов...
Описни односни Бројни заменски
Домашна работа
Страна 106 (прва,втора и
трета вежба)
Презентацијата ја подготви
Марија Недановска –наставник по македонски јазик

Фебруари, 2014 година
Придавки и видови на придавки
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Придавки и видови на придавки

36.631 Aufrufe

Veröffentlicht am

Придавки и видови на придавки

Veröffentlicht in: Bildung
 • Dating for everyone is here: ❶❶❶ http://bit.ly/39pMlLF ❶❶❶
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier
 • Dating direct: ♥♥♥ http://bit.ly/39pMlLF ♥♥♥
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier
 • DOWNLOAD THIS BOOKS INTO AVAILABLE FORMAT (2019 Update) ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... Download Full PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/tx4xu2l } ......................................................................................................................... Download Full EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/tx4xu2l } ......................................................................................................................... Download Full doc Ebook here { https://tinyurl.com/tx4xu2l } ......................................................................................................................... Download PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/tx4xu2l } ......................................................................................................................... Download EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/tx4xu2l } ......................................................................................................................... Download doc Ebook here { https://tinyurl.com/tx4xu2l } ......................................................................................................................... .........................................................................................................................
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier

Придавки и видови на придавки

 1. 1. Кои зборови од именската група на зборови ги учевме?
 2. 2. предмети ИМЕНКИ суштества појави Зборовите кои именуваат суштества,лични имиња,географски поими,предмети, појави и дејства се викаат ИМЕНКИ
 3. 3. работа ГЛАГОЛИ состојба дејство Зборови кои означуваат работа , дејство или состојба се викаат ГЛАГОЛИ
 4. 4. Ајде да ја опишеме ламбата старинска модерна платнена метална дрвена железна жолта столна
 5. 5. Со каков вид на зборови ја опишавме ламбата? Ламбата ја опишавме со придавки        старинска платнена модерна дрвена жолта столна метална Придавки се зборови со кои се кажуваат особините на суштествата, предметите и појавите .Овие зборови ги појаснуваат именките . Какво е нештото ? Од што е направено ? Чие е нештото ?
 6. 6. Придавки род број машки женски среден еднина множина Видови придавки според значењето Описни Односни материјални Заменски присвојни Бројни
 7. 7. МАЛО ПАМЕТНО РАЗИГРАНО ДОБРО ВЕСЕЛО СРЕЌНО Придавките кои даваат опис на предмети суштества и појави се ОПИСНИ ПРИДАВКИ
 8. 8. втора шанса двоен успех трет ден прво дете ј ни ро Б вк и ида пр седмо одделение Придавките што се образуваат од броеви се викаат БРОЈНИ ПРИДАВКИ
 9. 9. Односни придавки Волнен џемпер материјални Училишно ѕвонче присвојни
 10. 10. толкава торба таков ден нивни работи некој човек ски мен За вки ида пр мое пенкало
 11. 11. Опишете ги сликите со три збора риба портокал ѕвезда жаба бебе молив
 12. 12. Пронајди ги придавките a) трето трето b) цвеќе цвеќе c) високо високо d) трактор трактор
 13. 13. Пронајди ги придавките a) насмеан насмеан b) мудар мудар c) линија линија d) збунетост збунетост
 14. 14. Пронајди ги речениците кои имаат придавки a) Овој есенски ден е врнежлив. Овој есенски ден е врнежлив. b) Мачката е како тигар. Мачката е како тигар. c) Во книжарата купив интересна книга. Во книжарата купив интересна книга. d) Маја има црвен чадор. Маја има црвен чадор.
 15. 15. Пронајди ги речениците кои имаат придавки a) Марко и Христијан имаат нови ранци. Марко и Христијан имаат нови ранци. b) На ливадата има многу цвеќиња. На ливадата има многу цвеќиња. c) Стариот рибар лови риба. Стариот рибар лови риба. d) Над градот надвиснаа темни облаци. Над градот надвиснаа темни облаци.
 16. 16. Подвлечи ги придавките во текстот и класифицирај ги во табели според барањата Мудрец Некој голем мудрец чул дека живее човек кој е познат по својата добрина,дарежливост и гостољубивост.Тој се облекол во стара и искината облека и отишол кај него.Домаќинот многу љубезно го пречекал, дури не го понудил со ништо.Мудрецот си заминал со празни раце.Вториот ден се облекол во нова и скапоцена облека и пак се вратил кај богатиот.Кога го видел домаќинот,веднаш го поканил да влезе .Седнал со него крај богатата дрвена трпеза и почнал да гости.
 17. 17. Описни односни Бројни заменски
 18. 18. Домашна работа Страна 106 (прва,втора и трета вежба)
 19. 19. Презентацијата ја подготви Марија Недановска –наставник по македонски јазик Фебруари, 2014 година

×