Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Presentació Sr. Lluís Torrens, Ajuntament de Barcelona

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Hier ansehen

1 von 13 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Ähnlich wie Presentació Sr. Lluís Torrens, Ajuntament de Barcelona (20)

Weitere von m4Social (20)

Anzeige

Aktuellste (20)

Presentació Sr. Lluís Torrens, Ajuntament de Barcelona

 1. 1. B-MINCOME Inclusió sostenible a Barcelona Una oportunitat per les TIC Lluís Torrens Mèlich Ajuntament de Barcelona
 2. 2. Què és B-MINCOME? • Projecte pilot cofinançat pel programa Urban Innovative Actions de la UE i liderat per l’Àrea de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona de lluita contra la pobresa i la desigualtat en zones desafavorides de Barcelona. • De manera específica, pretén pal·liar la condició de vulnerabilitat de 1.000 llars dels barris de l’Eix Besòs (millorar la seva situació socio-econòmica, capacitat d'ocupabilitat i de generar ingressos) buscant alhora la millora dels seus entorns de proximitat. • Durada de 3 anys: d’octubre de 2016 a setembre de 2019. • S’analitzarà quina és la manera més eficaç de reduir desigualtats i evitar la reproducció de la pobresa. Fins a 1000 famílies
 3. 3. Què és B-MINCOME? (2) El projecte desplega una política integral que combina: 1. Polítiques passives: la percepció d’un Suport Municipal d’Inclusió o ajut econòmic per complementar els ingressos de les llars pagada en diverses modalitats. 2. Polítiques actives: la participació en una d’aquestes quatre polítiques actives d’inclusió sociolaboral:
 4. 4. Families Beneficiàries App Web per als Beneficiaris - Notificacions i alertes - Gestió de noticies i cursos (inscripció) - Comunicació amb Serveis Socials - Arxiu electrònic de despeses - Moneda ciutadana - Qüestionaris i formularis Actors de B-MINCOME Professionals dels Serveis Socials Treball de camp Professionals dels Serveis Socials Treball al CSS o a l’oficina App Web i Mòbil pels Serveis Socials - Comunicació amb Beneficiaris - Gestió de noticies i cursos (amb control d’assistència) - Gestió d’enquestes i qüestionaris - Control de despeses
 5. 5. B-MINCOME Inclusió sostenible a Barcelona Una oportunitat per a les TIC Mobile App de B-MINCOME
 6. 6. Mobile App de B-MINCOME
 7. 7. Web i Mobile App (cursos)
 8. 8. B-MINCOME Inclusió sostenible a Barcelona Una oportunitat per les TIC Simulador d’Ajuts
 9. 9. Què és Com funciona Objectius Qui ho pot utilitzar 9 Eina d’ajuda al ciutadà per conèixer a quines ajudes i prestacions socials hi té dret. El ciutadà introdueix les seves dades i el simulador indica quines ajuts i prestacions pot sol·licitar de les gestionades per l’Ajuntament, la Generalitat , l’Estat o altres entitats i l’import estimat. Idem el professional. - Facilitar l’accés - Donar mes Informació i Transparència - Desestigmatizar - Ciutadans de Barcelona - Professionals dels Serveis Socials
 10. 10. El projecte el dividirem en dues fases: Fase I Simulador anònim Fase II Connexió amb portal de tràmits 6
 11. 11. Fase I • Utilització del projecte de programari lliure de França - “Open Fisca” • Creació de fitxes per cadascuna de les ajudes • Usuaris: Ciutadans i treballadors socials • Interactuació amb el simulador de forma anònim pels ciutadans • Pels treballadors socials, utilitza dades de les BBDD del SIASS o de interoperabilitat • Dona recomanacions dels ajuts als que es tindria dret segons les dades introduïdes o conegudes 6
 12. 12. Ajudes incorporades en la Fase I Ajudes que tenim implementades actualment en el simulador social i en fase de proves: • Estatal (SEPE) – RAI: Ajut per desocupats de llarga durada Discapacitats 33%, emigrants retornats i Vida/domèstica • Generalitat: RGC - Renda Garantia del Ciutadania • Ajuntament: 0-16 (FEAPM) • Ajuntament: Beques menjador (Consorci d’Educació) • Ajuntament: Habitatge - Ajudes per pagament del lloguer (renovables, especial urgències, borsa i > 65 anys) • Ajuntament: SMI - Suport municipal d’inclusió – B-(mincome) • Ajuntament: Vincles (en procés) • Empreses: Bo Social Energètic (en procés) 7
 13. 13. Fase II. • Validació de dades • Robot de control de estat de les ajudes • Connexió amb portal de tràmits d’Ajuntament i d’altres administracions • Seguretat i LOPD corporatives • Utilitza dades de interoperabilitat i del SIAS • Recuperació de simulacions prèvies amb codi • BigData amb espai de comandament 15

×