Φύλλο εργασίας για HTML & CSS

Codeweek.EU 2015 @ Λύκειο Τραγαίας Νάξου

Code 4 Web
Προγραμματίζουμε
για το Διαδίκτυο
Το Λύκειο μας συμμετέχει και φέτος στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Προγραμματισμού, με δράσεις
αφιερωμένες στον Προγραμματισμό για το Διαδίκτυο. Στόχος μας είναι να γνωρίσουμε
διαδεδομένες γλώσσες προγραμματισμού όπως html, css και javascript για να δημιουργήσουμε τα
δικά μας έργα.
Τι είναι όμως η HTML;
Η HTML είναι ένας τρόπος για να περιγραφεί ένα κείμενο και αποτελεί τη βασική
γλώσσα με την οποία περιγράφονται οι ιστοσελίδες στον Παγκόσμιο Ιστό. Τα αρχεία της HTML
περιέχουν: α) το κείμενο και β) τις ετικέτες (tags), οι οποίες περιγράφουν τη δομή και τη μορφή
των ιστοσελίδων, τους συνδέσμους προς άλλες σελίδες ή προς αρχεία πολυμέσων. Οι
περισσότερες ετικέτες εμφανίζονται κατά ζεύγη, περικλείουν ένα τμήμα κειμένου και το
επηρεάζουν.
Πώς πρέπει να ξεκινήσω;
Ανοίξτε ένα απλό πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου,
όπως είναι το Σημειωματάριο (Notepad) των Windows.
1. Γράψτε τον κώδικα που βλέπετε δίπλα.
2. Αποθηκεύστε το με όνομα test.html.
3. Ανοίξτε το αρχείο test.html που μόλις
δημιουργήσατε με έναν φυλλομετρητή (αρκεί να
κάνετε διπλό κλικ πάνω του).
Παρατηρήστε: Εξωτερικά υπάρχει μία ετικέτα
<html></html>. Μέσα σε αυτήν υπάρχουν οι
ετικέτες <head></head> και <body></body> ενώ μέσα στην
<head></head> εμπεριέχεται η <title></title>.
Συγχαρητήρια! Μόλις δημιουργήσατε την πρώτη σας σελίδα με HTML 
Προσοχή! Αν τα ελληνικά γράμματα δεν σας εμφανίζονται σωστά στον φυλλομετρητή τότε πρέπει
μέσα στην ετικέτα <head>…</head> να προσθέσετε την ετικέτα <meta charset="UTF-8"> ή την
<meta charset="ISO-8859-7">.
Ναι, αλλά τι ήταν όλα αυτά που έγραψα;
Όπως είπαμε, η HTML χρησιμοποιεί διάφορες ετικέτες για την περιγραφή μιας ιστοσελίδας. Οι
ετικέτες αυτές ορίζουν την μορφή, το περιεχόμενο ή παρέχουν απλές πληροφορίες για την
ιστοσελίδα, όπως τον τίτλο και τον συγγραφέα της. Στον κώδικα που γράψατε χρησιμοποιήσατε 4
ετικέτες που περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα.
Ετικέτα Περιγραφή
<HTML>...</HTML> Ορίζει την αρχή και το τέλος μιας ιστοσελίδας.
<HEAD>...</HEAD> Περιλαμβάνει δευτερεύουσες πληροφορίες που αφορούν στο περιεχόμενο
της ιστοσελίδας. Οι πληροφορίες αυτές δεν εμφανίζονται στον
φυλλομετρητή.
<BODY>...</BODY> Ορίζει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας. Οι πληροφορίες αυτές εμφανίζονται
στον φυλλομετρητή.
<TITLE>...</TITLE> Ορίζει τον τίτλο της. Η ετικέτα αυτή τοποθετείται μέσα στην <head> και το
περιεχόμενό της εμφανίζεται στο πάνω μέρος του φυλλομετρητή.
Δραστηριότητα: Τροποποιήστε τη σελίδα που φτιάξατε έτσι ώστε στον τίτλο να γράφει:
«η πρώτη μου σελίδα» και στο περιεχόμενο να γράφει «Ο Προγραμματισμός είναι
υπέροχος!». Ανανεώστε τον φυλλομετρητή για να δείτε τις αλλαγές.
Υπάρχουν και άλλες ετικέτες;
Ναι! Πάρα πολλές. Όλες μαζί με παραδείγματα υπάρχουν εδώ: http://www.w3schools.com/tags/.
Εμείς, όμως, για αρχή, θα χρησιμοποιήσουμε τις παρακάτω:
Παράδειγμα Περιγραφή
<h1>, <h2> … <h6> Επικεφαλίδες βαθμού από 1 μέχρι 6
<p>…</p> Ορίζει μια παράγραφο
<br> Αλλαγή γραμμής
<hr> Οριζόντια γραμμή
<strong>…</strong> Έντονα γραμμένο κείμενο
<em>…</em> Κείμενο με έμφαση
<a href= “…” > … </a> Εισαγωγή Υπέρ-σύνδεσμου
<img src = “…”> Εισαγωγή εικόνας
Δραστηριότητα: Επισκεφτείτε την σελίδα http://pk.mysch.gr/me.html. Κοιτάξτε τον
πηγαίο κώδικά της. Αποθηκεύστε τον στην επιφάνεια εργασίας σας και κάντε τις
απαραίτητες αλλαγές ώστε να περιγράφει εσάς. Προσθέστε και επιπλέον πληροφορίες που
επιθυμείτε.
Mozilla Thimble
Από δω και πέρα θα χρησιμοποιήσουμε, αντί για το σημειωματάριο και σκόρπια
αρχεία στην επιφάνεια εργασίας, το εργαλείο Thimble της Mozilla (http://thimble.mozilla.org.)
Ρωτήστε τον καθηγητή σας ποιο email θα χρησιμοποιήσετε για την εγγραφή σας.
Δραστηριότητα: Επισκεφτείτε την σελίδα https://thimble.mozilla.org/. Βρείτε το έργο
«Keep Calm and Carry On» και επιλέξτε “Remix this project”.
Στο αρχείο index.html μπορείτε:
1. Να αλλάξετε τις λέξεις στην αφίσα: Στη γραμμή 18 μέσα στην ετικέτα <h1> τοποθετήστε το νέο
κείμενο. Θυμηθείτε η ετικέτα <br> χρησιμοποιείται για αλλαγή γραμμής.
2. Να αλλάξετε την εικόνα: Στη γραμμή 14 βρείτε την ετικέτα <img src="crown.svg"> με την
οποία εισάγεται η κορώνα στην αφίσα. Αλλάξτε το crown.svg σε thimble.svg.
Μέχρι τώρα κάναμε αλλαγές στο περιεχόμενο. Τώρα ήρθε η ώρα να αλλάξουμε την μορφή. Για το
σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται τα αρχεία CSS.
Τι είναι όμως τα αρχεία CSS;
Με τα αρχεία CSS καθορίζονται κανόνες για τη μορφή και την εμφάνιση των HTML
εγγράφων. Οι κανόνες αυτοί είναι ανεξάρτητοι από το ίδιο το έγγραφο HTML.
Η σύνδεση ενός αρχείου ΗΤML με ένα CSS γίνεται προθέτοντας την κατάλληλη ετικέτα <link> μέσα
στο <head> της HTML, π.χ. : <link rel=″stylesheet″ href=″to-styl-mou.css″>.
Οι κανόνες μορφοποίησης CSS συντάσσονται σε μορφή απλού κειμένου και αποτελούνται από
έναν «επιλογέα» και κανόνες (μέσα σε αγκύλες) που διαχωρίζονται από το ελληνικό ερωτηματικό
«;» και αποτελούνται από ζεύγη ονομάτων και τιμών χωρισμένα με άνω κάτω τελεία «:», όπως:
P { color: green; border-bottom: 1px solid black; padding: 10px; }
Το παραπάνω παράδειγμα καθορίζει ότι όλες οι παράγραφοι (P) θα έχουν χρώμα κειμένου
πράσινο, κάτω περίγραμμα πάχους 1 pixel και περιθώριο 10 px από κάθε πλευρά της
παραγράφου.
Δηλαδή, πώς θα αλλάξω τη μορφή;
Από τα διαθέσιμα αρχεία δεξιά ανοίξτε το style.css.
1. Στη γραμμή 2 αλλάξτε το σκούρο κόκκινο χρώμα (darkred) με κάποιο άλλο, ας πούμε
πράσινο (green). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον επιλογέα χρώματος, που ανοίγει
κάνοντας δεξί κλικ πάνω στο χρώμα και επιλέγοντας Γρήγορη Επεξεργασία.
2. Στη γραμμή 3 αλλάξτε το χρώμα των γραμμάτων από άσπρο σε κάποιο άλλο της επιλογής
σας.
3. Στη γραμμή 13 αλλάξτε το χρώμα και το πάχος του περιγράμματος.
4. Στη γραμμή 17 αλλάξτε το μέγεθος των γραμμάτων.
Στην συνέχεια πειραματιστείτε κάνοντας δικές σας αλλαγές.
Όταν τελειώσετε δημοσιεύστε το έργο σας και στείλτε τον σύνδεσμο εδώ: https://goo.gl/6leHxF
Τι άλλο να κάνω τώρα;
Δραστηριότητα: Στο https://thimble.mozilla.org/ βρείτε το έργο «Three things I <3» και
επιλέξτε “Remix this project”.
Πειραματιστείτε κάνοντας δικές σας αλλαγές σε όλες τις σελίδες του έργου, έτσι ώστε να
περιγράφεται τα δικά σας 3 αγαπημένα πράγματα.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Δε πρέπει να δημοσιεύετε προσωπικά σας στοιχεία στο Διαδίκτυο.
Έπειτα κάντε αλλαγές και στο αρχείο style.css για να αλλάξετε τη μορφή των σελίδων.
Όταν τελειώσετε δημοσιεύστε το έργο σας και στείλτε τον σύνδεσμο εδώ: https://goo.gl/6leHxF
Η συμμετοχή μας στο Codeweek.EU υποστηρίζεται από το ΕΕΥΕΜ του ΕΑΠ και την Google.
Ζωντανέψτε τις ιδέες σας
με προγραμματισμό σε HTML και CSS

Recomendados

Αναλογικό - Ψηφιακό von
Αναλογικό - ΨηφιακόΑναλογικό - Ψηφιακό
Αναλογικό - ΨηφιακόΙωάννης Σαρημπαλίδης
56.9K views15 Folien
Γενική εισαγωγή στην HTML και η HTML5 von
Γενική εισαγωγή στην HTML και η HTML5Γενική εισαγωγή στην HTML και η HTML5
Γενική εισαγωγή στην HTML και η HTML5Panagiotis Larchanidis
1.7K views15 Folien
Html von
HtmlHtml
HtmlVirginia Kappa
137 views14 Folien
ΑΕΠΠ - Λογικές Εκφράσεις von
ΑΕΠΠ - Λογικές ΕκφράσειςΑΕΠΠ - Λογικές Εκφράσεις
ΑΕΠΠ - Λογικές ΕκφράσειςΙωάννης Σαρημπαλίδης
15.8K views18 Folien
Στάδια αντιμετώπισης προβλήματος von
Στάδια αντιμετώπισης προβλήματοςΣτάδια αντιμετώπισης προβλήματος
Στάδια αντιμετώπισης προβλήματοςKaterina Drimili
6.7K views2 Folien
Test Πληροφ. Β Γυμν. 1 Ενοτ.pdf von
Test Πληροφ. Β Γυμν. 1 Ενοτ.pdfTest Πληροφ. Β Γυμν. 1 Ενοτ.pdf
Test Πληροφ. Β Γυμν. 1 Ενοτ.pdfAnthimos Misailidis
12.4K views2 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

2.2.7.2 δομή ακολουθίας von
2.2.7.2 δομή ακολουθίας2.2.7.2 δομή ακολουθίας
2.2.7.2 δομή ακολουθίαςMariaProGr
1.2K views8 Folien
Βασικές έννοιες προγραμματισμού von
Βασικές έννοιες προγραμματισμούΒασικές έννοιες προγραμματισμού
Βασικές έννοιες προγραμματισμούΙωάννου Γιαννάκης
2.3K views21 Folien
2.2.1 - ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ von
2.2.1 - ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ2.2.1 - ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ
2.2.1 - ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥAnastasia Stathopoulou
3.9K views17 Folien
Κεφάλαιο 13 - Εφαρμογές Νέφους von
Κεφάλαιο 13 - Εφαρμογές ΝέφουςΚεφάλαιο 13 - Εφαρμογές Νέφους
Κεφάλαιο 13 - Εφαρμογές Νέφουςomada11
3K views11 Folien
HTML-CSS για αρχάριους :: Μάθημα 1ο von
HTML-CSS για αρχάριους :: Μάθημα 1οHTML-CSS για αρχάριους :: Μάθημα 1ο
HTML-CSS για αρχάριους :: Μάθημα 1οDespina Kamilali
961 views15 Folien

Was ist angesagt?(20)

2.2.7.2 δομή ακολουθίας von MariaProGr
2.2.7.2 δομή ακολουθίας2.2.7.2 δομή ακολουθίας
2.2.7.2 δομή ακολουθίας
MariaProGr1.2K views
Κεφάλαιο 13 - Εφαρμογές Νέφους von omada11
Κεφάλαιο 13 - Εφαρμογές ΝέφουςΚεφάλαιο 13 - Εφαρμογές Νέφους
Κεφάλαιο 13 - Εφαρμογές Νέφους
omada113K views
HTML-CSS για αρχάριους :: Μάθημα 1ο von Despina Kamilali
HTML-CSS για αρχάριους :: Μάθημα 1οHTML-CSS για αρχάριους :: Μάθημα 1ο
HTML-CSS για αρχάριους :: Μάθημα 1ο
Despina Kamilali961 views
Διαγώνισμα 1ο και 2ο κεφ ΑΕΠΠ von Eleni Kokkinou
Διαγώνισμα 1ο και 2ο κεφ ΑΕΠΠΔιαγώνισμα 1ο και 2ο κεφ ΑΕΠΠ
Διαγώνισμα 1ο και 2ο κεφ ΑΕΠΠ
Eleni Kokkinou2.2K views
Διαγώνισμα Πληροφορικής Β Γυμνασίου von Fotini Pog
Διαγώνισμα Πληροφορικής Β Γυμνασίου Διαγώνισμα Πληροφορικής Β Γυμνασίου
Διαγώνισμα Πληροφορικής Β Γυμνασίου
Fotini Pog15.3K views
αεππ κεφαλαιο 1ο.ppt von ht101
αεππ  κεφαλαιο 1ο.pptαεππ  κεφαλαιο 1ο.ppt
αεππ κεφαλαιο 1ο.ppt
ht1013.6K views
Aσκήσεις Python (θεωρία) von Katerina Drimili
Aσκήσεις Python (θεωρία)Aσκήσεις Python (θεωρία)
Aσκήσεις Python (θεωρία)
Katerina Drimili1.8K views
B1-1-Data_Presentation von papettas
B1-1-Data_PresentationB1-1-Data_Presentation
B1-1-Data_Presentation
papettas487 views
Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των ΗΥ: κεφαλαιο 2.1 προβλημα von evoyiatz
Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των ΗΥ: κεφαλαιο 2.1 προβλημαΕισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των ΗΥ: κεφαλαιο 2.1 προβλημα
Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των ΗΥ: κεφαλαιο 2.1 προβλημα
evoyiatz4.3K views
Αρχεία - Φάκελοι von kimanou
Αρχεία - Φάκελοι Αρχεία - Φάκελοι
Αρχεία - Φάκελοι
kimanou15.3K views
2.1 - Problem von gogotsis9
2.1 - Problem2.1 - Problem
2.1 - Problem
gogotsis9295 views

Destacado

κεφαλαιο 10 von
κεφαλαιο 10κεφαλαιο 10
κεφαλαιο 10Όμορφη Μέρα
5.4K views14 Folien
κεφ 15 κοινωνικα δικτυα von
κεφ 15  κοινωνικα δικτυακεφ 15  κοινωνικα δικτυα
κεφ 15 κοινωνικα δικτυαΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΚΚΙΝΟΥ
5.8K views7 Folien
Κεφ 16 πνευματικά δικαιώματα και προσωπικά δεδομένα στο διαδίκτυο von
Κεφ 16 πνευματικά δικαιώματα και προσωπικά δεδομένα στο διαδίκτυοΚεφ 16 πνευματικά δικαιώματα και προσωπικά δεδομένα στο διαδίκτυο
Κεφ 16 πνευματικά δικαιώματα και προσωπικά δεδομένα στο διαδίκτυοΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΚΚΙΝΟΥ
7.7K views23 Folien
Ασφάλεια συναλλαγών στο διαδίκτυο von
Ασφάλεια συναλλαγών στο διαδίκτυοΑσφάλεια συναλλαγών στο διαδίκτυο
Ασφάλεια συναλλαγών στο διαδίκτυοΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΚΚΙΝΟΥ
5.5K views12 Folien
Ασφάλεια υπολογιστικών συστημάτων von
Ασφάλεια υπολογιστικών συστημάτωνΑσφάλεια υπολογιστικών συστημάτων
Ασφάλεια υπολογιστικών συστημάτωνΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΚΚΙΝΟΥ
7.2K views13 Folien
Εφαρμογές νέφους (cloud computing) von
Εφαρμογές νέφους (cloud computing)Εφαρμογές νέφους (cloud computing)
Εφαρμογές νέφους (cloud computing)ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΚΚΙΝΟΥ
14.8K views20 Folien

Destacado(7)

Κεφ 16 πνευματικά δικαιώματα και προσωπικά δεδομένα στο διαδίκτυο von ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΚΚΙΝΟΥ
Κεφ 16 πνευματικά δικαιώματα και προσωπικά δεδομένα στο διαδίκτυοΚεφ 16 πνευματικά δικαιώματα και προσωπικά δεδομένα στο διαδίκτυο
Κεφ 16 πνευματικά δικαιώματα και προσωπικά δεδομένα στο διαδίκτυο

Similar a Φύλλο εργασίας για HTML & CSS

Html von
HtmlHtml
Htmldourvas
908 views19 Folien
Tips & Tricks: Copy- paste, URL & link von
Tips & Tricks: Copy- paste, URL & linkTips & Tricks: Copy- paste, URL & link
Tips & Tricks: Copy- paste, URL & linkNikos Papastamatiou
8.2K views10 Folien
Html learning fornewbies von
Html learning fornewbiesHtml learning fornewbies
Html learning fornewbiesPanagiotis Adam
424 views26 Folien
Css light von
Css lightCss light
Css lightdourvas
561 views25 Folien
05 - 06 Html blog wordpress demo von
05 - 06 Html blog wordpress demo05 - 06 Html blog wordpress demo
05 - 06 Html blog wordpress demoeretrianews
1K views80 Folien
Kef4 parousiash von
Kef4 parousiashKef4 parousiash
Kef4 parousiashlibertious1gr
574 views24 Folien

Similar a Φύλλο εργασίας για HTML & CSS(20)

Html von dourvas
HtmlHtml
Html
dourvas908 views
Css light von dourvas
Css lightCss light
Css light
dourvas561 views
05 - 06 Html blog wordpress demo von eretrianews
05 - 06 Html blog wordpress demo05 - 06 Html blog wordpress demo
05 - 06 Html blog wordpress demo
eretrianews 1K views
ergasthrio_8_diafaneies_2 von vaseisdedom
ergasthrio_8_diafaneies_2ergasthrio_8_diafaneies_2
ergasthrio_8_diafaneies_2
vaseisdedom116 views
A4 2 1 Using word processing applications von papettas
A4 2 1 Using word processing applicationsA4 2 1 Using word processing applications
A4 2 1 Using word processing applications
papettas417 views
Βασικές έννοιες διαδικτύου και σχεδίασης ιστοσελίδων von pasxelfstone
Βασικές έννοιες διαδικτύου και σχεδίασης ιστοσελίδωνΒασικές έννοιες διαδικτύου και σχεδίασης ιστοσελίδων
Βασικές έννοιες διαδικτύου και σχεδίασης ιστοσελίδων
pasxelfstone114 views
Φύλλο εργασίας - Weebly_2 von ΕΠΑΛ
Φύλλο εργασίας - Weebly_2Φύλλο εργασίας - Weebly_2
Φύλλο εργασίας - Weebly_2
ΕΠΑΛ639 views
A4 2 8 PAge Formatiing with Extra Elements von papettas
A4 2 8 PAge Formatiing with Extra ElementsA4 2 8 PAge Formatiing with Extra Elements
A4 2 8 PAge Formatiing with Extra Elements
papettas115 views
ECDL Word Σημειώσεις 3/7 von Michael Ntallas
ECDL Word Σημειώσεις 3/7ECDL Word Σημειώσεις 3/7
ECDL Word Σημειώσεις 3/7
Michael Ntallas1.6K views
δημιουργία ιστολογίου μέρος 1 von pikoutro
δημιουργία ιστολογίου  μέρος 1δημιουργία ιστολογίου  μέρος 1
δημιουργία ιστολογίου μέρος 1
pikoutro188 views

Último

MitsiPikramenouSinAmp-4F.pdf von
MitsiPikramenouSinAmp-4F.pdfMitsiPikramenouSinAmp-4F.pdf
MitsiPikramenouSinAmp-4F.pdfTassos Karampinis
24 views14 Folien
MitsiPikramenouSinSig-3F.pdf von
MitsiPikramenouSinSig-3F.pdfMitsiPikramenouSinSig-3F.pdf
MitsiPikramenouSinSig-3F.pdfTassos Karampinis
36 views9 Folien
Μύρισε Χριστούγεννα στο Γυμνάσιο Κεραμωτής.pptx von
Μύρισε Χριστούγεννα στο Γυμνάσιο Κεραμωτής.pptxΜύρισε Χριστούγεννα στο Γυμνάσιο Κεραμωτής.pptx
Μύρισε Χριστούγεννα στο Γυμνάσιο Κεραμωτής.pptxgymkeram
48 views19 Folien
2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ... von
2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ...2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ...
2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ...ssuser9e6212
518 views7 Folien
Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;" von
Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;"Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;"
Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;"gymkeram
19 views22 Folien
Τεστ στην Πληροφορική von
Τεστ στην ΠληροφορικήΤεστ στην Πληροφορική
Τεστ στην ΠληροφορικήPenelope Markellou
355 views2 Folien

Último(20)

Μύρισε Χριστούγεννα στο Γυμνάσιο Κεραμωτής.pptx von gymkeram
Μύρισε Χριστούγεννα στο Γυμνάσιο Κεραμωτής.pptxΜύρισε Χριστούγεννα στο Γυμνάσιο Κεραμωτής.pptx
Μύρισε Χριστούγεννα στο Γυμνάσιο Κεραμωτής.pptx
gymkeram48 views
2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ... von ssuser9e6212
2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ...2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ...
2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ...
ssuser9e6212518 views
Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;" von gymkeram
Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;"Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;"
Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;"
gymkeram19 views
ΟΜΑΔΑ 1η- ΠΕΝΤΕΛΗ(ΠΑΛΑΙΑ).pdf von Chrisa Kokorikou
ΟΜΑΔΑ 1η- ΠΕΝΤΕΛΗ(ΠΑΛΑΙΑ).pdfΟΜΑΔΑ 1η- ΠΕΝΤΕΛΗ(ΠΑΛΑΙΑ).pdf
ΟΜΑΔΑ 1η- ΠΕΝΤΕΛΗ(ΠΑΛΑΙΑ).pdf
Chrisa Kokorikou59 views
Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptx von 7gymnasiokavalas
Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptxΠαγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptx
Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptx
7gymnasiokavalas31 views
Politexneio_2023.pptx von 36dimperist
Politexneio_2023.pptxPolitexneio_2023.pptx
Politexneio_2023.pptx
36dimperist40 views
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ.pptx von ssuser86b52c
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ.pptxΟ ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ.pptx
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ.pptx
ssuser86b52c11 views
Από τον μαγνητισμό στον ηλεκτρισμό von Dimitra Mylonaki
Από τον μαγνητισμό στον ηλεκτρισμόΑπό τον μαγνητισμό στον ηλεκτρισμό
Από τον μαγνητισμό στον ηλεκτρισμό
Dimitra Mylonaki10 views
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf von 2lykkomo
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdfΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf
2lykkomo1.3K views
1ος Περίπατος Γυμνασίου Κεραμωτής 2023 στον Αλιευτικό Συνεταιρισμό - 09.11.23 von gymkeram
1ος Περίπατος Γυμνασίου Κεραμωτής 2023 στον Αλιευτικό Συνεταιρισμό - 09.11.23 1ος Περίπατος Γυμνασίου Κεραμωτής 2023 στον Αλιευτικό Συνεταιρισμό - 09.11.23
1ος Περίπατος Γυμνασίου Κεραμωτής 2023 στον Αλιευτικό Συνεταιρισμό - 09.11.23
gymkeram11 views
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf von Theresa Giakoumatou
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdfΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. von ssuser43d27b
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.
ssuser43d27b11 views
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Διδακτική επίσκεψη στο Ρούπελ 31.10.2023 von gymkeram
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Διδακτική επίσκεψη στο Ρούπελ 31.10.2023Γυμνάσιο Κεραμωτής - Διδακτική επίσκεψη στο Ρούπελ 31.10.2023
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Διδακτική επίσκεψη στο Ρούπελ 31.10.2023
gymkeram14 views

Φύλλο εργασίας για HTML & CSS

 • 1. Code 4 Web Προγραμματίζουμε για το Διαδίκτυο Το Λύκειο μας συμμετέχει και φέτος στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Προγραμματισμού, με δράσεις αφιερωμένες στον Προγραμματισμό για το Διαδίκτυο. Στόχος μας είναι να γνωρίσουμε διαδεδομένες γλώσσες προγραμματισμού όπως html, css και javascript για να δημιουργήσουμε τα δικά μας έργα. Τι είναι όμως η HTML; Η HTML είναι ένας τρόπος για να περιγραφεί ένα κείμενο και αποτελεί τη βασική γλώσσα με την οποία περιγράφονται οι ιστοσελίδες στον Παγκόσμιο Ιστό. Τα αρχεία της HTML περιέχουν: α) το κείμενο και β) τις ετικέτες (tags), οι οποίες περιγράφουν τη δομή και τη μορφή των ιστοσελίδων, τους συνδέσμους προς άλλες σελίδες ή προς αρχεία πολυμέσων. Οι περισσότερες ετικέτες εμφανίζονται κατά ζεύγη, περικλείουν ένα τμήμα κειμένου και το επηρεάζουν. Πώς πρέπει να ξεκινήσω; Ανοίξτε ένα απλό πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου, όπως είναι το Σημειωματάριο (Notepad) των Windows. 1. Γράψτε τον κώδικα που βλέπετε δίπλα. 2. Αποθηκεύστε το με όνομα test.html. 3. Ανοίξτε το αρχείο test.html που μόλις δημιουργήσατε με έναν φυλλομετρητή (αρκεί να κάνετε διπλό κλικ πάνω του). Παρατηρήστε: Εξωτερικά υπάρχει μία ετικέτα <html></html>. Μέσα σε αυτήν υπάρχουν οι ετικέτες <head></head> και <body></body> ενώ μέσα στην <head></head> εμπεριέχεται η <title></title>. Συγχαρητήρια! Μόλις δημιουργήσατε την πρώτη σας σελίδα με HTML 
 • 2. Προσοχή! Αν τα ελληνικά γράμματα δεν σας εμφανίζονται σωστά στον φυλλομετρητή τότε πρέπει μέσα στην ετικέτα <head>…</head> να προσθέσετε την ετικέτα <meta charset="UTF-8"> ή την <meta charset="ISO-8859-7">. Ναι, αλλά τι ήταν όλα αυτά που έγραψα; Όπως είπαμε, η HTML χρησιμοποιεί διάφορες ετικέτες για την περιγραφή μιας ιστοσελίδας. Οι ετικέτες αυτές ορίζουν την μορφή, το περιεχόμενο ή παρέχουν απλές πληροφορίες για την ιστοσελίδα, όπως τον τίτλο και τον συγγραφέα της. Στον κώδικα που γράψατε χρησιμοποιήσατε 4 ετικέτες που περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα. Ετικέτα Περιγραφή <HTML>...</HTML> Ορίζει την αρχή και το τέλος μιας ιστοσελίδας. <HEAD>...</HEAD> Περιλαμβάνει δευτερεύουσες πληροφορίες που αφορούν στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας. Οι πληροφορίες αυτές δεν εμφανίζονται στον φυλλομετρητή. <BODY>...</BODY> Ορίζει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας. Οι πληροφορίες αυτές εμφανίζονται στον φυλλομετρητή. <TITLE>...</TITLE> Ορίζει τον τίτλο της. Η ετικέτα αυτή τοποθετείται μέσα στην <head> και το περιεχόμενό της εμφανίζεται στο πάνω μέρος του φυλλομετρητή. Δραστηριότητα: Τροποποιήστε τη σελίδα που φτιάξατε έτσι ώστε στον τίτλο να γράφει: «η πρώτη μου σελίδα» και στο περιεχόμενο να γράφει «Ο Προγραμματισμός είναι υπέροχος!». Ανανεώστε τον φυλλομετρητή για να δείτε τις αλλαγές. Υπάρχουν και άλλες ετικέτες; Ναι! Πάρα πολλές. Όλες μαζί με παραδείγματα υπάρχουν εδώ: http://www.w3schools.com/tags/. Εμείς, όμως, για αρχή, θα χρησιμοποιήσουμε τις παρακάτω: Παράδειγμα Περιγραφή <h1>, <h2> … <h6> Επικεφαλίδες βαθμού από 1 μέχρι 6 <p>…</p> Ορίζει μια παράγραφο <br> Αλλαγή γραμμής <hr> Οριζόντια γραμμή <strong>…</strong> Έντονα γραμμένο κείμενο <em>…</em> Κείμενο με έμφαση <a href= “…” > … </a> Εισαγωγή Υπέρ-σύνδεσμου <img src = “…”> Εισαγωγή εικόνας
 • 3. Δραστηριότητα: Επισκεφτείτε την σελίδα http://pk.mysch.gr/me.html. Κοιτάξτε τον πηγαίο κώδικά της. Αποθηκεύστε τον στην επιφάνεια εργασίας σας και κάντε τις απαραίτητες αλλαγές ώστε να περιγράφει εσάς. Προσθέστε και επιπλέον πληροφορίες που επιθυμείτε. Mozilla Thimble Από δω και πέρα θα χρησιμοποιήσουμε, αντί για το σημειωματάριο και σκόρπια αρχεία στην επιφάνεια εργασίας, το εργαλείο Thimble της Mozilla (http://thimble.mozilla.org.) Ρωτήστε τον καθηγητή σας ποιο email θα χρησιμοποιήσετε για την εγγραφή σας. Δραστηριότητα: Επισκεφτείτε την σελίδα https://thimble.mozilla.org/. Βρείτε το έργο «Keep Calm and Carry On» και επιλέξτε “Remix this project”. Στο αρχείο index.html μπορείτε: 1. Να αλλάξετε τις λέξεις στην αφίσα: Στη γραμμή 18 μέσα στην ετικέτα <h1> τοποθετήστε το νέο κείμενο. Θυμηθείτε η ετικέτα <br> χρησιμοποιείται για αλλαγή γραμμής. 2. Να αλλάξετε την εικόνα: Στη γραμμή 14 βρείτε την ετικέτα <img src="crown.svg"> με την οποία εισάγεται η κορώνα στην αφίσα. Αλλάξτε το crown.svg σε thimble.svg. Μέχρι τώρα κάναμε αλλαγές στο περιεχόμενο. Τώρα ήρθε η ώρα να αλλάξουμε την μορφή. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται τα αρχεία CSS. Τι είναι όμως τα αρχεία CSS; Με τα αρχεία CSS καθορίζονται κανόνες για τη μορφή και την εμφάνιση των HTML εγγράφων. Οι κανόνες αυτοί είναι ανεξάρτητοι από το ίδιο το έγγραφο HTML. Η σύνδεση ενός αρχείου ΗΤML με ένα CSS γίνεται προθέτοντας την κατάλληλη ετικέτα <link> μέσα στο <head> της HTML, π.χ. : <link rel=″stylesheet″ href=″to-styl-mou.css″>. Οι κανόνες μορφοποίησης CSS συντάσσονται σε μορφή απλού κειμένου και αποτελούνται από έναν «επιλογέα» και κανόνες (μέσα σε αγκύλες) που διαχωρίζονται από το ελληνικό ερωτηματικό «;» και αποτελούνται από ζεύγη ονομάτων και τιμών χωρισμένα με άνω κάτω τελεία «:», όπως: P { color: green; border-bottom: 1px solid black; padding: 10px; } Το παραπάνω παράδειγμα καθορίζει ότι όλες οι παράγραφοι (P) θα έχουν χρώμα κειμένου πράσινο, κάτω περίγραμμα πάχους 1 pixel και περιθώριο 10 px από κάθε πλευρά της παραγράφου.
 • 4. Δηλαδή, πώς θα αλλάξω τη μορφή; Από τα διαθέσιμα αρχεία δεξιά ανοίξτε το style.css. 1. Στη γραμμή 2 αλλάξτε το σκούρο κόκκινο χρώμα (darkred) με κάποιο άλλο, ας πούμε πράσινο (green). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον επιλογέα χρώματος, που ανοίγει κάνοντας δεξί κλικ πάνω στο χρώμα και επιλέγοντας Γρήγορη Επεξεργασία. 2. Στη γραμμή 3 αλλάξτε το χρώμα των γραμμάτων από άσπρο σε κάποιο άλλο της επιλογής σας. 3. Στη γραμμή 13 αλλάξτε το χρώμα και το πάχος του περιγράμματος. 4. Στη γραμμή 17 αλλάξτε το μέγεθος των γραμμάτων. Στην συνέχεια πειραματιστείτε κάνοντας δικές σας αλλαγές. Όταν τελειώσετε δημοσιεύστε το έργο σας και στείλτε τον σύνδεσμο εδώ: https://goo.gl/6leHxF Τι άλλο να κάνω τώρα; Δραστηριότητα: Στο https://thimble.mozilla.org/ βρείτε το έργο «Three things I <3» και επιλέξτε “Remix this project”. Πειραματιστείτε κάνοντας δικές σας αλλαγές σε όλες τις σελίδες του έργου, έτσι ώστε να περιγράφεται τα δικά σας 3 αγαπημένα πράγματα. ΠΡΟΣΟΧΗ: Δε πρέπει να δημοσιεύετε προσωπικά σας στοιχεία στο Διαδίκτυο. Έπειτα κάντε αλλαγές και στο αρχείο style.css για να αλλάξετε τη μορφή των σελίδων. Όταν τελειώσετε δημοσιεύστε το έργο σας και στείλτε τον σύνδεσμο εδώ: https://goo.gl/6leHxF Η συμμετοχή μας στο Codeweek.EU υποστηρίζεται από το ΕΕΥΕΜ του ΕΑΠ και την Google. Ζωντανέψτε τις ιδέες σας με προγραμματισμό σε HTML και CSS