Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
Google vahendite kasutamine õppimisel ja õpetamisel.   Ljudmilla Roždestvenskaja 1. 0 4.1 1
Kooli “Google ’i kasutamise mudel”
 
Google – lahendused koolis
 
 
 
Google kontode abil:  <ul><li>loovad õpetajad ühiselt õppematerjale, kasutades esitlusi ja tabeleid Googledocs’is; </li></ul>
Info kogumise ja dokumentide loomise skeem
Loodud e-dokumendid <ul><li>K lassijuhatajate tööplaanid ( näidis ); </li></ul><ul><li>Ainekoondiste tööplaanid; </li></u...
E-dokumentide loetelu
Küsitlused ja uuringud
Õpetajad on Google'i site o salejad veebilehe  osale jate arv on 59 On loodud lehtede kataloog
Koolisisesed täiendõppekursused Kõik seminaride materjalid on avaldatud
Kooli õppekava ja ainekavad
L äbivad teemad
Kujundav hindamine
Praegu aitab web 2.0 vahendite pidev kasutamine õpetajate ja juhtkonna ühist tööd ning elektroonilise dokumendiringluse ...
Arutelud Aruteludes osalevad  õpetajad ja koolijuhid
 
Klasside ajaveebid
RSS-voog TKVG õpetajate ajaveebide kogumine ja täiendamine http://friendfeed.com/tkvg    
Andmebaasi loomine ja info liikumi n e <ul><li>Diferentseeritud ligipääs dokumentidele. </li></ul><ul><li>Kooli üldtööplaa...
Tugevused RSS-voog
Kasutatud veebivahendid <ul><li>Google forms </li></ul><ul><li>Google groups </li></ul><ul><li>Blogger </li></ul><ul><li>F...
Arutelud “ Maailmakohvikus ”
T emaatilised töötoad &quot;Ma pean haridusblogi&quot;
« Õpetajate koostöö võrgustikus »  <ul><li>Tiigrihüppe SA toel  on  läbi  viidud vabariiklik konverents   </li></ul>
Kuidas sellega õpetada teistmoodi ?
Valikkursused e-keskkonnas
Meediaõpetus e-keskkonnas
Temaatiliste töölehte kasutades
Kuidas kasutada  Googledocs’i ? « Ühistöö vahendid õppetöös »
Google Docs “üldvihiku loomiseks &quot;  <ul><li>Ответы на вопросы </li></ul><ul><li>Формулирование вопросов </li></ul><...
G oogle Docs esitluse loomiseks <ul><li>Совместная тематическая презентация... вместо реферата. </li></ul><ul><li>&quot;П...
Google - tabelid  <ul><li>Мозговой штурм... в таблице </li></ul><ul><li>Разработка критериев оценивания </li></ul><ul><l...
Возможности Google notebook « Temaatiliste linkide kogumine » Школы разных стран мира
Шесть шляп мышления <ul><li>«Книга: электронная или бумажная?» </li></ul>« Arutelud e-keskkonnas »
«Шесть шляп мышления» • «Белая шляпа»  — объективно перечислить события, факты, новые сведения • «Красная шляпа» — вы...
Как научиться читать инструкции? « Kasutamise juhendid »
<ul><li>Изучаем биографии людей, добившихся успеха в жизни. Составляем кластер успешности. </li></ul><ul><li>В кластере мо...
« Edukuse kaart »
https://sites.google.com/site/tkvgtik/  « Veebipõhised koostööprojektid »
https://sites.google.com/site/112leskov/ « Veebipõhised koolidevahelised projektid »
Õuesõppe vormid Mihhailovskoje, september 2010.a
Projektis osalevate õpetajate ja õpilaste poolt loodud veebileht Rahvusvahelised veebipõhised projektid
Projekt võimaldas <ul><li>luua metoodiliste </li></ul><ul><li>materjalide kogu </li></ul>
«7 шагов к Википедии» <ul><li>Урок без объяснения ... </li></ul>Vikipeedia kasutades Uued töövormid
<ul><li>Venekeelsete </li></ul><ul><li>õppematerjalide allikad. </li></ul>
Materjalid <ul><li>Э-обучение учителей   </li></ul><ul><li>Учитель в Сети   </li></ul><ul><li>Время читать... </li></ul><...
RSS-voog <ul><li>Venekeelsete õpetajate ajaveebide kogumine ja täiendamine </li></ul><ul><li>https://friendfeed.com/ulej  ...
RSS-voog <ul><li>Venekeelsete õpetajate ajaveebide kogumine ja täiendamine </li></ul><ul><li>http://friendfeed.com/algkool...
Tänan! Küsimused? http://ljudmillar.blogspot.com/ 10.12.08
Koolitus2011 narva
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Koolitus2011 narva

 • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

Koolitus2011 narva

 1. 1. Google vahendite kasutamine õppimisel ja õpetamisel.   Ljudmilla Roždestvenskaja 1. 0 4.1 1
 2. 2. Kooli “Google ’i kasutamise mudel”
 3. 4. Google – lahendused koolis
 4. 8. Google kontode abil:  <ul><li>loovad õpetajad ühiselt õppematerjale, kasutades esitlusi ja tabeleid Googledocs’is; </li></ul>
 5. 9. Info kogumise ja dokumentide loomise skeem
 6. 10. Loodud e-dokumendid <ul><li>K lassijuhatajate tööplaanid ( näidis ); </li></ul><ul><li>Ainekoondiste tööplaanid; </li></ul><ul><li>Kooli üldtööplaan ( näidis ), </li></ul><ul><li>Kooli tugisüsteemi e-kava ( näidis ), </li></ul><ul><li>Kasutajajuhendid ( kasutaja juhendi näidis ). </li></ul>
 7. 11. E-dokumentide loetelu
 8. 12. Küsitlused ja uuringud
 9. 13. Õpetajad on Google'i site o salejad veebilehe osale jate arv on 59 On loodud lehtede kataloog
 10. 14. Koolisisesed täiendõppekursused Kõik seminaride materjalid on avaldatud
 11. 15. Kooli õppekava ja ainekavad
 12. 16. L äbivad teemad
 13. 17. Kujundav hindamine
 14. 18. Praegu aitab web 2.0 vahendite pidev kasutamine õpetajate ja juhtkonna ühist tööd ning elektroonilise dokumendiringluse korraldada, igaühe tööd läbipaistvamaks muuta, infovahetust kiiremaks muuta, regulaarselt teha muudatusi dokumentides ja tagada tõhusat tagasisidet.  
 15. 19. Arutelud Aruteludes osalevad  õpetajad ja koolijuhid
 16. 21. Klasside ajaveebid
 17. 22. RSS-voog TKVG õpetajate ajaveebide kogumine ja täiendamine http://friendfeed.com/tkvg    
 18. 23. Andmebaasi loomine ja info liikumi n e <ul><li>Diferentseeritud ligipääs dokumentidele. </li></ul><ul><li>Kooli üldtööplaan ja kalender on avalikustatud TKVG veebileheküljel . </li></ul><ul><li>Linkide süsteemi kasutamine dokumentidevaheliste sidemete loomiseks . </li></ul><ul><li>Klassijuhatajate e -map id: </li></ul><ul><ul><li>Õpilase individuaalkaart ,  </li></ul></ul><ul><ul><li>Õpilase eneseanalüüsi ankeet ,   </li></ul></ul><ul><ul><li>Arenguvestluse aruanne   . </li></ul></ul>
 19. 24. Tugevused RSS-voog
 20. 25. Kasutatud veebivahendid <ul><li>Google forms </li></ul><ul><li>Google groups </li></ul><ul><li>Blogger </li></ul><ul><li>Friendfeed </li></ul><ul><li>Mindmeister.com </li></ul>
 21. 26. Arutelud “ Maailmakohvikus ”
 22. 27. T emaatilised töötoad &quot;Ma pean haridusblogi&quot;
 23. 28. « Õpetajate koostöö võrgustikus » <ul><li>Tiigrihüppe SA toel  on  läbi viidud vabariiklik konverents  </li></ul>
 24. 29. Kuidas sellega õpetada teistmoodi ?
 25. 30. Valikkursused e-keskkonnas
 26. 31. Meediaõpetus e-keskkonnas
 27. 32. Temaatiliste töölehte kasutades
 28. 33. Kuidas kasutada Googledocs’i ? « Ühistöö vahendid õppetöös »
 29. 34. Google Docs “üldvihiku loomiseks &quot; <ul><li>Ответы на вопросы </li></ul><ul><li>Формулирование вопросов </li></ul><ul><li>Мозговой штурм </li></ul><ul><li>Создание свободных текстов... &quot;Я уникален, потому что...“ </li></ul><ul><li>Упражнения с ограничениями </li></ul><ul><li>Рассказ с продолжением... </li></ul><ul><li>Шаблон </li></ul><ul><li>Инструкция «учимся самостоятельно»... </li></ul>
 30. 35. G oogle Docs esitluse loomiseks <ul><li>Совместная тематическая презентация... вместо реферата. </li></ul><ul><li>&quot;Представление себя&quot; на одном слайде общей презентации. </li></ul><ul><li>Презентация-квест. Готовим приключение для другого... </li></ul><ul><li>Презентации-обучалки. Научился сам - помоги другому! </li></ul>
 31. 36. Google - tabelid <ul><li>Мозговой штурм... в таблице </li></ul><ul><li>Разработка критериев оценивания </li></ul><ul><li>Листы самооценки: Оцениваем вместе! </li></ul><ul><li>Учимся оценивать материалы и продукты... </li></ul>
 32. 37. Возможности Google notebook « Temaatiliste linkide kogumine » Школы разных стран мира
 33. 38. Шесть шляп мышления <ul><li>«Книга: электронная или бумажная?» </li></ul>« Arutelud e-keskkonnas »
 34. 39. «Шесть шляп мышления» • «Белая шляпа» — объективно перечислить события, факты, новые сведения • «Красная шляпа» — выразить свои чувства, эмоции, оценочные суждения по поводу изученного материала или тезиса. • «Черная шляпа» — выделить негативные последствия (или тенденции) и проблемы. • «Желтая шляпа» — обобщить все положительное. • «Зеленая шляпа» — в любой оригинальной, творческой форме представить результаты изученного. • «Синяя шляпа» — сформулировать общие (философские) выводы, рефлексивные мысли, идеи по поводу учебного материала
 35. 40. Как научиться читать инструкции? « Kasutamise juhendid »
 36. 41. <ul><li>Изучаем биографии людей, добившихся успеха в жизни. Составляем кластер успешности. </li></ul><ul><li>В кластере могут быть отражены следующие моменты биографии </li></ul><ul><li>Влияние семьи </li></ul><ul><li>Образование </li></ul><ul><li>Факты биографии, определившие успешность </li></ul><ul><li>Личные качества (не менее трех) </li></ul><ul><li>Случай </li></ul><ul><li>В конце работы выделяем факторы успешности (не менее пяти). </li></ul>« Edukuse kaart » <ul><li>Правила: </li></ul><ul><li>Плакат может содержать текст, фотографии, видео! </li></ul><ul><li>Можно использовать любые источники информации в Интернете, но нужно указать в каком-то месте своего плаката основные использованные источники </li></ul><ul><li>Важно все оформить наглядно и красиво! </li></ul>
 37. 42. « Edukuse kaart »
 38. 43. https://sites.google.com/site/tkvgtik/ « Veebipõhised koostööprojektid »
 39. 44. https://sites.google.com/site/112leskov/ « Veebipõhised koolidevahelised projektid »
 40. 45. Õuesõppe vormid Mihhailovskoje, september 2010.a
 41. 46. Projektis osalevate õpetajate ja õpilaste poolt loodud veebileht Rahvusvahelised veebipõhised projektid
 42. 47. Projekt võimaldas <ul><li>luua metoodiliste </li></ul><ul><li>materjalide kogu </li></ul>
 43. 48. «7 шагов к Википедии» <ul><li>Урок без объяснения ... </li></ul>Vikipeedia kasutades Uued töövormid
 44. 49. <ul><li>Venekeelsete </li></ul><ul><li>õppematerjalide allikad. </li></ul>
 45. 50. Materjalid <ul><li>Э-обучение учителей   </li></ul><ul><li>Учитель в Сети   </li></ul><ul><li>Время читать... </li></ul><ul><li>Интерактивный рабочий лист в Googledocs </li></ul><ul><li>http://ulej.edu.ee/   </li></ul>
 46. 51. RSS-voog <ul><li>Venekeelsete õpetajate ajaveebide kogumine ja täiendamine </li></ul><ul><li>https://friendfeed.com/ulej   </li></ul><ul><li>Vene õppekeelega koolide õpetajate ajaveebid (aineõpetajad) </li></ul><ul><li>  </li></ul>
 47. 52. RSS-voog <ul><li>Venekeelsete õpetajate ajaveebide kogumine ja täiendamine </li></ul><ul><li>http://friendfeed.com/algkool   </li></ul><ul><li>Vene õppekeelega koolide klassiõpetajate ajaveebid (algkool) </li></ul><ul><li>  </li></ul>
 48. 53. Tänan! Küsimused? http://ljudmillar.blogspot.com/ 10.12.08

×