Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

Más de Liikenne- ja viestintäministeriö(20)

Último(20)

Anzeige

Hallituskauden 2019-2023 liikenneinvestoinnit.pdf

 1. Tietoa hallituskauden 2019-2023 liikenneinvestoinneista Liikenne- ja viestintäministeriö Väylävirasto Liikenne- ja viestintävirasto Traficom 3.2.2023 20.3.2023 1
 2. 2 Hallituskaudella 2019-2023 päätetyt valtion väyläverkon kehittämis- hankkeet* Tehdyt päätökset tiehankkeet 26 kpl ratahankkeet 23 kpl vesiväylähankkeet 2 kpl joista suunnitteluhankkeet 9 kpl rakentamishankkeet 42 kpl Myönnetyt valtuudet tiehankkeet 708 milj. € ratahankkeet 1 232 milj. € vesiväylähankkeet 48 milj. € yhteensä 1 988 milj. € 31.1.2023 * VM:n kannan mukaisesti LTAE 2023
 3. Käynnissä olevat isot perusväylänpidon hankkeet 2023 1. Karjalan rata peruskorjaus 2. Lappeenrannan asetinlaite 3. Pieksämäen asemanseutu 4. Tampere-Pori tasoristeysten poisto 5. Seinäjoen asemanseudun rakentamishanke 6. Turvalaitteiden uusiminen Kokkola 7. Oulun ratapihan peruskorjaus ja turvalaitteet Ratahankkeet Tiehankkeet 12. Vt 13 Myttiömäen kohta 8. Seinäjoki 9. Haapajärvi 10. Oulainen 11. Jaalanka Raakapuun kuormauspaikkakohteet 3 Isojen peruskorjaushankkeiden suunnittelu: • Oulu-Laurila + Tuomioja-Raahe • Jyväskylä-Pieksämäki + Jyväskylä-Äänekoski • Turku-Uusikaupunki + Raisio-Naantali • Kouvola-Luumäki pohj. raide 1. 2. 3. 5. 4. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 31.1.2023
 4. Rahoitusten vertailu 1396 1407 1194 1293 1425 1451 1478 1505 1533 1562 1592 1622 1433 1461 1315 1285 1285 1285 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 Perusväylänpito L12 perusväylänpito TA/TAE/JTS perusväylänpito 550 546 569 437 509 487 492 495 495 495 495 495 568 541 530 441 422 405 0 100 200 300 400 500 600 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 Kehittäminen L12 kehittäminen (77+79) TA/TAE/JTS kehittäminen (77+79) 31.1.2023
 5. 912 924 952 969 1 017 941 1 061 1 272 1 468 1 105 1 482 1 433 1 461 1 315 1 285 1 285 1 285 513 377 576 537 566 482 515 470 489 487 500 568 541 530 441 422 405 1 425 1 301 1 528 1 506 1 583 1 423 1 576 1 741 1 957 1 592 1 982 2 001 2 002 1 845 1 726 1 707 1 690 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024** 2025** 2026** Milj. euroa Perusväylänpito Kehittämisinvestoinnit* Valtion väylärahoitus (tiet, radat ja vesiväylät) *kehittämisinvestoinnit sisältää momentit 77, 78 ja 79 **Kehyspäätöksen 4/2022 mukaisesti 31.1.2023
 6. Perusväylänpidon määrärahojen kehitys 2010-2026 (milj. euroa) Liikenteenohjaus sisällytetty liikennemuotokohtaisiin lukuihin 31.1.2023
 7. 251 178 289 278 271 272 354 340 345 349 317 285 203 250 244 175 107 243 170 249 229 264 196 122 87 110 69 158 237 306 242 146 106 92 19 29 23 1 9 6 23 37 24 53 6 22 13 23 15 29 22 7 16 5 10 16 20 24 18 14 8 7 7 42 133 199 513 377 576 537 566 482 515 470 489 487 500 568 541 530 440 422 405 0 100 200 300 400 500 600 700 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Tie Rata Vesi Suunnittelu Nimeämätön Päätettyjen kehittämisinvestointien rahoitus väylämuodoittain 2010-2026 (milj. euroa) 31.1.2023
 8. Kehittämisinvestointien rahoitus 2012-2026 (milj. euroa) 455 369 472 359 348 308 364 369 392 451 458 422 287 179 103 48 47 69 101 109 107 125 118 109 109 83 108 111 110 103 73 157 25 22 58 54 8 50 35 35 35 35 35 35 30 35 35 35 35 35 35 35 39 24 56 89 21 83 48 30 143 68 43 25 43 133 199 664 633 657 606 571 587 571 548 679 670 620 589 476 457 440 0 100 200 300 400 500 600 700 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Kehys 2024* Kehys 2025* Kehys 2026* Väyläverkon kehittäminen Elinkaarirahoitushankkeet Eräät väylähankkeet Maa- ja vesialueet Avustukset liikenne- ja viestintäverkkoihin Nimeämätön hankevaraus 24.2.2023 *Kehyspäätöksen 4/2022 mukaisesti
 9. 359 348 308 364 369 392 451 458 422 287 179 103 101 109 107 125 118 109 109 83 108 111 110 103 22 58 54 8 35 35 35 35 30 35 35 35 35 35 35 35 43 133 199 0 100 200 300 400 500 600 700 800 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Kehys 2024** Kehys 2025** Kehys 2026** Väyläverkon kehittäminen Elinkaarirahoitushankkeet Eräät väylähankkeet Maa- ja vesialueet Nimeämätön hankevaraus Valtion väyläverkon kehittämisinvestointien rahoitus 2015-2026 (milj. euroa) 31.1.2023 *Kehyspäätöksen 4/2022 mukaisesti
 10. Suomeen myönnetty CEF-liikennetuki 2015-2022 (milj. euroa) *Kaikkia tukipäätöksiä ei ole tehty Ohjelmakausi 2014-2020 yhteensä 264,7 milj. euroa Ohjelmakausi 2021-2027 yhteensä 133,3 milj. euroa Vuosi viittaa haun nimeen. Tukipäätökset on saatu pääosin seuraavana kalenterivuonna. 65,4 45,1 18,2 39,7 18,9 65,2 12,2 108,2 25,1 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022* AFIF 5,7 0,0 Multimodal 2,3 0,4 7,6 1,9 SESAR /Lento 0,3 16,0 0,1 0,1 Vesi 43,4 25,1 12,3 27,1 9,0 6,9 3,4 40,6 0,0 ITS 2,7 4,2 2,1 Tie 2,6 2,9 0,2 5,7 25,1 Rata 16,4 1,7 1,3 7,9 58,3 8,8 56,1 Yhteensä 65,4 45,1 18,2 39,7 18,9 65,2 12,2 108,2 25,1 Milj. euroa Rata Tie ITS Vesi SESAR /Lento Multimodal AFIF 31.1.2023
 11. CEF-liikennetuki valtion hankkeisiin 2015-2022 (milj. euroa) *Kaikkia tukipäätöksiä ei ole tehty Ohjelmakausi 2014-2020 yhteensä 84,1 milj. euroa Ohjelmakausi 2021-2027 yhteensä 75,2 milj. euroa Vuosi viittaa haun nimeen. Tukipäätökset on saatu pääosin seuraavana kalenterivuonna. Valtion hankkeille myönnetty tuki sisältää myös hankkeiden muiden rahoittajien osuudet tuesta. 16,3 1,3 1,2 34,4 5,4 37,6 25,1 4,7 6,8 4,2 12,5 2,7 4,2 0,2 2,1 0,4 0,2 23,8 6,8 5,9 4,4 3,4 34,4 5,4 50,1 25,1 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022* Rata Tie Meri SESAR /Lento ITS Multimodal AFIF Yhteensä 31.1.2023
 12. Päätökset uusista väyläverkon kehittämishankkeista hallituskausittain * Sisältää elinkaarihankkeiden arvioidut investointikustannukset ** Huomioitu VM:n kanta LTAE 2023 31.1.2023 * * * **
 13. Kävely- ja pyöräteihin kohdentuva rahoitus 2022 ohjelmittain, perusväylänpito Vuoden 2023 ei ole vertailukelpoinen, koska sisältää vain jatkuvat hankkeet ja uusia ei ole vielä suunniteltu/päätetty 31.1.2023
 14. Päällystysohjelman toteutumat – kävely- ja pyörätiet Päällystys ja rakenteenparantaminen, koko maa [km] 125 83 84 97 93 41 27 46 35 50 170 126 118 68 42 60 38 38 19 21 9 10 11 16 35 12 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 0 50 100 150 200 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022* Ajorata-km Päällystys Rakenteenparantaminen Käpy-osuus päällysteistä (km) 31.1.2023 *Arvio 8/2022
 15. Julkisen henkilöliikenteen ostojen ja kehittämisen määrärahat Varsinainen talousarvio sisältää: Junien kaukoliikenne, lähiliikenne, yöjunat Alueellinen ja paikallinen liikenne Suurten kaupunkiseutujen joukkoliikenne Ilmastoperusteiset toimenpiteet Keskisuurten kaupunkiseutujen joukkoliikenne Lentoliikenne Merenkurkun liikenne Kehittämishankkeet Liikkumisen ohjaus Lisätalousarvio sisältää: Joukkoliikenteen kehittäminen Savonlinnan lentoyhteydet Merenkurkun liikenne COVID-19 -lisärahoitus joukkoliikenteeseen COVID-19 -lisärahoitus junaliikenteeseen Maakuntien lentoyhteydet 2023 LTAE esitys 17 M€ lentoliikenteeseen
 16. Julkisen henkilöliikenteen ostojen ja kehittämisen määrärahat Varsinainen talousarvio sisältää: Junien kaukoliikenne, lähiliikenne, yöjunat Alueellinen ja paikallinen liikenne Suurten kaupunkiseutujen joukkoliikenne Ilmastoperusteiset toimenpiteet Keskisuurten kaupunkiseutujen joukkoliikenne Lentoliikenne Merenkurkun liikenne Kehittämishankkeet Liikkumisen ohjaus Lisätalousarvio sisältää: Joukkoliikenteen kehittäminen Savonlinnan lentoyhteydet Merenkurkun liikenne COVID-19 -lisärahoitus joukkoliikenteeseen COVID-19 -lisärahoitus junaliikenteeseen Maakuntien lentoyhteydet (* sis LTAE esitys 17 M€ lentoliikenteeseen)
 17. 43,6 43,3 43,1 43,7 30,2 30,2 32,2 32,2 32,2 32,2 30,2 30,2 40,9 31,6 30,8 33,3 33,7 33,5 33,5 32,3 32,3 32,3 32,3 32,3 10,3 10,3 12,8 9,8 9,8 9,8 13,3 13,3 13,3 13,3 12,3 10,8 10,0 10,0 8,0 8,0 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,6 0,5 20,0 20,0 20,0 18,0 200,0 22,8 78,0 11,0 11,0 0,0 50,0 100,0 150,0 200,0 250,0 300,0 350,0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 M€ Valtion joukkoliikennetuet 2012-2023 COVID-19 -lisärahoitus junaliikenteeseen COVID-19 -lisärahoitus joukkoliikenteeseen Ilmastoperusteiset toimenpiteet Joukkoliikenteen kehittäminen Keskisuurten kaupunkiseutujen joukkoliikenne Suurten kaupunkiseutujen joukkoliikenne Alueellinen ja paikallinen liikenne
Anzeige