Viktoriia Honcharova: PMO Tools and Technologies (UA)

Lviv Startup Club
Lviv Startup ClubLviv Startup Club
© 2023 Viktoriia Honcharova. All rights reserved.
© 2023 Viktoriia Honcharova. All rights reserved.
Підтримаймо ЗСУ!
2
Фонд “Співдружність-22”: https://www.cmw22.org/
Збір на:
● DJI Mavic Fly More Combo (бійцям 67го окремого стрілецького
батальйону на Запорізькому напрямку)
● Метеостанція Kestrel 5700 Elite Applied Ballistics & Bluetooth
(снайперу з ССО, зі зрозумілих причин не можемо вказати
напрямок)
© 2023 Viktoriia Honcharova. All rights reserved.
У попередніх серіях
3
Introduction to PMO
● History and evolution of PMOs
● The role and purpose of a PMO in an IT company
● Types of PMOs and their functions
● Benefits of establishing a PMO in an IT company
● Difference between IT Service, IT Product, and Corporate PMO
Assessing Organizational Readiness
● Identifying the need for a PMO in an IT company
● Assessing project management maturity in the organization
● Defining the scope and objectives of the PMO
● Identifying stakeholders and their roles in the PMO
Defining PMO Structure and Governance
● Choosing the appropriate PMO structure for an IT company
● Establishing PMO governance and decision-making processes
● Defining roles and responsibilities within the PMO
Developing PMO Services and Functions
● Determining the services and functions the PMO will provide
● Designing project management processes and methodologies
© 2023 Viktoriia Honcharova. All rights reserved.
Зміст лекції №5
4
Implementing project governance and control mechanisms
Selecting project management tools and software for the PMO
Integrating PMO tools with existing IT infrastructure
Establishing project portfolio management practices
Implementing reporting and dashboard systems for the PMO
1
2
3
4
Ensuring data security and privacy in the PMO
5
© 2023 Viktoriia Honcharova. All rights reserved. 5
Establishing project
portfolio management practices
© 2023 Viktoriia Honcharova. All rights reserved.
Інтро
6
© 2023 Viktoriia Honcharova. All rights reserved.
Інтро
7
© 2023 Viktoriia Honcharova. All rights reserved.
Рівні зрілості організації в управлінні портфелями
8
1
Реактивний
2
Нарощування
дисципліни
3
Початкова
інтеграція
4
Ефективна
інтеграція
5
Ефективні
іновації
© 2023 Viktoriia Honcharova. All rights reserved.
Управління портфелем проєктів
9
● Процес, направлений зверху вниз
● Допомагає впроваджувати стратегію компанії шляхом ведення проєктної діяльності
● Визначає узгодження проєктів зі стратегічними цілями компанії
● Має владу пріоретизувати, відбирати та зупиняти* проєкти
● Контролює портфель проєктів з точки зору впливу кожного проєкту на портфель та
максимізації отриманої цінності
Корисна література:
1. ISO 21504 Guidance on portfolio management
2. PMI The Standard for Portfolio Management – Fourth Edition
© 2023 Viktoriia Honcharova. All rights reserved.
Подолання розриву між стратегічним плануванням та реалізацією
10
Найпоширеніші проблеми:
● Зосередженість на стратегічній реалізації та відсутність процесу впровадження
● Загальне трактування процесу “зверху вниз” та відсутність “спускання” стратегічного плану
на нижчі щаблі
● Вертикальне впровадження замість крос-організаційного
● Відсутність чітких пріоритетів та конкуренція за таланти
● Часта зміна керівників проєктів
● Відсутність метрик та зворотного зв’язку
© 2023 Viktoriia Honcharova. All rights reserved.
Процес управління портфелем проєктів
11
1. Планування портфелю
2. Відбір та пріоритезація проєктів*
3. Перевірка здійсненності портфелю
4. Виділення ресурсів
5. Управління, моніторинг та корегування
6. Звітність та вдосконалення управління портфелем
*Пріоритезація проєктів:
● https://www.pmi.org/learning/library/prioritization-projects-analytic-hierarchy-process-6536
● https://www.transparentchoice.com/project-prioritization
● https://www.ecosys.net/blog/project-selection-prioritization-guide/
● https://www.projectcentral.com/blog/task-prioritization-techniques/
© 2023 Viktoriia Honcharova. All rights reserved. 12
Implementing project governance and control mechanisms
© 2023 Viktoriia Honcharova. All rights reserved.
Інформаційний потік
13
© 2023 Viktoriia Honcharova. All rights reserved.
Врядування проєктами
14
Складові:
● політики та процедури
● регуляції
● функції, обов’язки та повноваження
● процеси управління проєктами
Що врахувати:
● Узгодженість з цілями організації
● Ланцюг підзвітності та повноважень
● Звітність
● Незалежне підтвердження (аудит)
● Ворота прийняття рішень (decision gates)
© 2023 Viktoriia Honcharova. All rights reserved.
Фреймворк врядування проєктами
15
Врядування
Інтеграція процесів
Систематизація
процесів
Стандартизація
процесів
Інтеграція даних
Систематизація
даних
Стандартизація
даних
Робота зі стейкхолдерами
© 2023 Viktoriia Honcharova. All rights reserved. 16
Selecting project management tools and software for the PMO
Integrating PMO tools with existing IT infrastructure
© 2023 Viktoriia Honcharova. All rights reserved.
Вибір інструментів управління проєктами для PMO
17
Стратегічна підтримка
Виконання проєктів або підтримка проєктної діяльності PMIS
Врядування проєктами та нагляд системи ведення звітності, дешборди
Визначення та впроваждення методів, процесів та
інструментів
Централізація комунікації та звітності системи ведення звітності, дешборди
Управління талантами система управління талантами
Управління ризиками системи ведення реєстрів ризиків
Проведення навчання та тренінгів
Управління центральною базою знань системи ведення бази знань
Управління змінами та організаційними трансформаціями
Передпроєктний аналіз
Управління задоволеністю клієнтів системи збору зворотного зв’язку
© 2023 Viktoriia Honcharova. All rights reserved.
Вибір та інтеграція інструментів управління проєктами для PMO
18
PMIS залежить від стандартів індустрії та того, що вже є в компанії
Системи ведення звітності, дешборди залежить від даних та метрик
Системи управління талантами багато варіантів, головне, щоб була можливість інтеграції з
іншими системами
Ведення реєстрів ризиків (як і всієї проєктної документації) залежить від того, що використовують наразі, і чи потребує
воно покращення
Ведення бази знань залежить від того, що використовують наразі, і чи потребує
воно покращення
Збір зворотнього зв’язку залежить від того, що використовують наразі, і чи потребує
воно покращення
Системи комунікації залежить від того, що використовують наразі, і чи потребує
воно покращення
Системи управління портфелем залежить від того, що використовують наразі, і чи потребує
воно покращення
Найкращі інструменти PMа - це мітинг 1:1та матриця 2:2… (с) невідомий мудрець
…та Excel (с) Гончарова
© 2023 Viktoriia Honcharova. All rights reserved.
Implementing reporting and dashboard systems for the PMO
© 2023 Viktoriia Honcharova. All rights reserved.
Простий дешборд
20
© 2023 Viktoriia Honcharova. All rights reserved.
Складніший дешборд
21
© 2023 Viktoriia Honcharova. All rights reserved.
Складніший дешборд
22
© 2023 Viktoriia Honcharova. All rights reserved.
Компоненти РМО дешборду
23
● Період звітності
● КРІ та метрики
● Графіки та діаграми
● Статуси проєктів
● Ризики та проблеми
● Action items
© 2023 Viktoriia Honcharova. All rights reserved.
Як створити дешборд
24
● Визначте аудиторію та інформацію, яку вона повинна та може бачити
● Визначте КРІ, узгоджені з аудиторією та цілями і стратегією РМО
● Визначте, які дані необхідні для побудови дешборду, хто і як часто буде їх оновлювати
● Оберіть засоби візуалізації даних
● Створіть дешборд :)
Поради щодо ведення:
● тримайте дешборд простим для використання і сприйняття
● використовуйте значимі та релевантні дані
● регулярно переглядайте та оновлюйте дані
● використовуйте інструменти візуалізації даних, які підходять для аудиторії
● ефективно комунікуйте про результати збору та аналізу даних
● надавайте інсайти та рекомендації, основані на аналізі даних, стейкхолдерам
© 2023 Viktoriia Honcharova. All rights reserved.
Труднощі у веденні дешбордів
25
● Відсутність участі стейкхолдерів: щоб бути ефективними, метрики PMO та дешборди
потребують підтримки ключових стейкхолдерів
● Проблеми з якістю даних: метрики PMO та дешборди покладаються на точні та своєчасні
дані. Низька якість даних може призвести до неточних дешбордів, що може негативно
вплинути на прийняття рішень.
● Інтеграція з іншими системами: метрики та дешборди PMO може знадобитися інтегрувати з
іншими системами, такими як система управління проєктами або фінансами. Це може бути
складним завданням і потребує значних зусиль.
● Обмежені ресурси: впровадження та підтримка дешбордів потребує ресурсів, включно з
талантами, технологіями та бюджетом. Обмежені ресурси можуть ускладнити ефективне
впровадження та підтримку дешбордів.
© 2023 Viktoriia Honcharova. All rights reserved.
Ensuring data security and privacy in the PMO
© 2023 Viktoriia Honcharova. All rights reserved.
Конфіденційні дані проєкта
27
1. Бюджет
2. Склад команди
3. Дані про клієнта
4. Дані про продукт
5. Інтелектуальна власність
6. Персональна інформація
7. Юридичні та регуляторні документи
© 2023 Viktoriia Honcharova. All rights reserved.
Збереження конфіденційності даних проєкта
28
1. Ознайомтесь з Information Security Policy та NDA компанії
2. Ознайомтесь з NDA з клієнтами (особливо нетиповими)
3. Подумайте, чи у всіх, хто буде бачити той чи інший тип звітності, є право бачити ті чи інші
метрики
4. Проведіть зустріч з керівниками проєктів щодо того, які дані можна і не можна включати в
звітність
© 2023 Viktoriia Honcharova. All rights reserved.
Підтримаймо ЗСУ!
29
Фонд “Співдружність-22”: https://www.cmw22.org/
Збір на:
● DJI Mavic Fly More Combo (бійцям 67го окремого стрілецького
батальйону на Запорізькому напрямку)
● Метеостанція Kestrel 5700 Elite Applied Ballistics & Bluetooth
(снайперу з ССО, зі зрозумілих причин не можемо вказати
напрямок)
© 2023 Viktoriia Honcharova. All rights reserved.
Домашнє завдання
1. Визначити необхідність запровадження
чи дотримання project portfolio
management practices та процедуру
2. Вибрати project management tools та
software для PMO
3. Написати, як буде відбуватися інтеграція
із існуючим ПЗ
4. Скласти dashboard або описати його
компоненти
© 2023 Viktoriia Honcharova. All rights reserved.
1 von 31

Recomendados

Michael Vidyakin: Introduction to PMO (UA) von
Michael Vidyakin: Introduction to PMO (UA)Michael Vidyakin: Introduction to PMO (UA)
Michael Vidyakin: Introduction to PMO (UA)Lviv Startup Club
69 views51 Folien
Rostyslav Chayka: Assessing Organizational Readiness (UA) von
Rostyslav Chayka: Assessing Organizational Readiness (UA)Rostyslav Chayka: Assessing Organizational Readiness (UA)
Rostyslav Chayka: Assessing Organizational Readiness (UA)Lviv Startup Club
39 views57 Folien
Michael Vidyakin: Defining PMO Structure and Governance (UA) von
Michael Vidyakin: Defining PMO Structure and Governance (UA)Michael Vidyakin: Defining PMO Structure and Governance (UA)
Michael Vidyakin: Defining PMO Structure and Governance (UA)Lviv Startup Club
41 views87 Folien
Nataliia Bichan: PMO Resource Management (UA) von
Nataliia Bichan: PMO Resource Management (UA)Nataliia Bichan: PMO Resource Management (UA)
Nataliia Bichan: PMO Resource Management (UA)Lviv Startup Club
17 views31 Folien
Pmipmo von
PmipmoPmipmo
PmipmoMarlly Johanna Fuentes Barcenas
1.9K views16 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Implementation of the pmo proposal von
Implementation of the pmo proposalImplementation of the pmo proposal
Implementation of the pmo proposalHugh Shults
7.1K views13 Folien
Tips on Implementing a PMO von
Tips on Implementing a PMOTips on Implementing a PMO
Tips on Implementing a PMOrmac39
1.6K views8 Folien
Creating & Maturing a PMO von
Creating & Maturing a PMOCreating & Maturing a PMO
Creating & Maturing a PMOSyed Raashid
3.5K views24 Folien
Project management office value von
Project management office valueProject management office value
Project management office valueHumanWare
23.6K views18 Folien
PMO Frameworks von
PMO FrameworksPMO Frameworks
PMO FrameworksMichael Kaplan
21.6K views18 Folien
Setting up a pmo von
Setting up a pmoSetting up a pmo
Setting up a pmocrmackenzie
15.7K views11 Folien

Was ist angesagt?(20)

Implementation of the pmo proposal von Hugh Shults
Implementation of the pmo proposalImplementation of the pmo proposal
Implementation of the pmo proposal
Hugh Shults7.1K views
Tips on Implementing a PMO von rmac39
Tips on Implementing a PMOTips on Implementing a PMO
Tips on Implementing a PMO
rmac391.6K views
Creating & Maturing a PMO von Syed Raashid
Creating & Maturing a PMOCreating & Maturing a PMO
Creating & Maturing a PMO
Syed Raashid3.5K views
Project management office value von HumanWare
Project management office valueProject management office value
Project management office value
HumanWare23.6K views
Setting up a pmo von crmackenzie
Setting up a pmoSetting up a pmo
Setting up a pmo
crmackenzie15.7K views
Establishing an Effective PMO von Business Beam
Establishing an Effective PMOEstablishing an Effective PMO
Establishing an Effective PMO
Business Beam4.2K views
Project Management Office Roles Functions And Benefits von Maria Erland, PMP
Project Management Office Roles Functions And BenefitsProject Management Office Roles Functions And Benefits
Project Management Office Roles Functions And Benefits
Maria Erland, PMP79.2K views
Pmo von ammody
PmoPmo
Pmo
ammody1.9K views
Skeleton for EPMO roll out for large enterprises von Ghayas Mansoor
Skeleton for EPMO roll out for large enterprises Skeleton for EPMO roll out for large enterprises
Skeleton for EPMO roll out for large enterprises
Ghayas Mansoor846 views
Proposed Project Management Office von Josh Folgado
Proposed Project Management OfficeProposed Project Management Office
Proposed Project Management Office
Josh Folgado1K views

Similar a Viktoriia Honcharova: PMO Tools and Technologies (UA)

Viktoriia Honcharova: Developing PMO Services and Functions (UA) von
Viktoriia Honcharova: Developing PMO Services and Functions (UA)Viktoriia Honcharova: Developing PMO Services and Functions (UA)
Viktoriia Honcharova: Developing PMO Services and Functions (UA)Lviv Startup Club
18 views45 Folien
Hryhorets von
HryhoretsHryhorets
HryhoretsIryna Kubareva
32 views12 Folien
IT questions on the Supervisory Board Agenda von
IT questions on the Supervisory Board AgendaIT questions on the Supervisory Board Agenda
IT questions on the Supervisory Board AgendaAlexey Yankovski
257 views20 Folien
Oleksiy Prosnitskyy: Без ТЗ, результат не ХЗ von
Oleksiy Prosnitskyy: Без ТЗ, результат не ХЗOleksiy Prosnitskyy: Без ТЗ, результат не ХЗ
Oleksiy Prosnitskyy: Без ТЗ, результат не ХЗLviv Startup Club
233 views59 Folien
Управління проектами. визначення та концепції von
Управління проектами. визначення та концепціїУправління проектами. визначення та концепції
Управління проектами. визначення та концепціїOleg Nazarevych
2.2K views23 Folien
R&D Promo.ppsx von
R&D Promo.ppsxR&D Promo.ppsx
R&D Promo.ppsxSerhii Koromyslo
54 views15 Folien

Similar a Viktoriia Honcharova: PMO Tools and Technologies (UA)(20)

Viktoriia Honcharova: Developing PMO Services and Functions (UA) von Lviv Startup Club
Viktoriia Honcharova: Developing PMO Services and Functions (UA)Viktoriia Honcharova: Developing PMO Services and Functions (UA)
Viktoriia Honcharova: Developing PMO Services and Functions (UA)
IT questions on the Supervisory Board Agenda von Alexey Yankovski
IT questions on the Supervisory Board AgendaIT questions on the Supervisory Board Agenda
IT questions on the Supervisory Board Agenda
Alexey Yankovski257 views
Oleksiy Prosnitskyy: Без ТЗ, результат не ХЗ von Lviv Startup Club
Oleksiy Prosnitskyy: Без ТЗ, результат не ХЗOleksiy Prosnitskyy: Без ТЗ, результат не ХЗ
Oleksiy Prosnitskyy: Без ТЗ, результат не ХЗ
Lviv Startup Club233 views
Управління проектами. визначення та концепції von Oleg Nazarevych
Управління проектами. визначення та концепціїУправління проектами. визначення та концепції
Управління проектами. визначення та концепції
Oleg Nazarevych2.2K views
Ukrainian PMBOK Translation Team: Ukrainian version of PMBOK Guide (7th editi... von Lviv Startup Club
Ukrainian PMBOK Translation Team: Ukrainian version of PMBOK Guide (7th editi...Ukrainian PMBOK Translation Team: Ukrainian version of PMBOK Guide (7th editi...
Ukrainian PMBOK Translation Team: Ukrainian version of PMBOK Guide (7th editi...
2 життєвий цикл інформаційних систем von Volodymyr Ushenko
2 життєвий цикл інформаційних систем2 життєвий цикл інформаційних систем
2 життєвий цикл інформаційних систем
Volodymyr Ushenko1.2K views
Звіт 2021 - Плани 2022 від АППАУ von APPAU_Ukraine
Звіт 2021 - Плани 2022 від АППАУЗвіт 2021 - Плани 2022 від АППАУ
Звіт 2021 - Плани 2022 від АППАУ
APPAU_Ukraine128 views
Jane Bodrichenko: Робота в стресових умовах: Як управляти проєктом про який н... von Lviv Startup Club
Jane Bodrichenko: Робота в стресових умовах: Як управляти проєктом про який н...Jane Bodrichenko: Робота в стресових умовах: Як управляти проєктом про який н...
Jane Bodrichenko: Робота в стресових умовах: Як управляти проєктом про який н...
Презентація вебінар-практикум погоджуйте договора разом з нами ProNet Directum von Natasha Zaverukha
Презентація вебінар-практикум погоджуйте договора разом з нами ProNet DirectumПрезентація вебінар-практикум погоджуйте договора разом з нами ProNet Directum
Презентація вебінар-практикум погоджуйте договора разом з нами ProNet Directum
Natasha Zaverukha464 views
CoST invitation-to-participants von Igor Lutsyk
CoST invitation-to-participantsCoST invitation-to-participants
CoST invitation-to-participants
Igor Lutsyk555 views
Кращи практики з аудиту та підтвердження довіри до інформаційних системи (ITA... von uisgslide
Кращи практики з аудиту та підтвердження довіри до інформаційних системи (ITA...Кращи практики з аудиту та підтвердження довіри до інформаційних системи (ITA...
Кращи практики з аудиту та підтвердження довіри до інформаційних системи (ITA...
uisgslide538 views
Основні положення професійної практики аудиту та підтвердження довіри до інфо... von IsacaKyiv
Основні положення професійної практики аудиту та підтвердження довіри до інфо...Основні положення професійної практики аудиту та підтвердження довіри до інфо...
Основні положення професійної практики аудиту та підтвердження довіри до інфо...
IsacaKyiv2K views

Más de Lviv Startup Club

Sergiy Kharytonov: Keep Your Business Going via Growth During A Recession (UA) von
Sergiy Kharytonov: Keep Your Business Going via Growth During A Recession (UA)Sergiy Kharytonov: Keep Your Business Going via Growth During A Recession (UA)
Sergiy Kharytonov: Keep Your Business Going via Growth During A Recession (UA)Lviv Startup Club
4 views13 Folien
Andrii Burlutskyi: Account-based marketing в світі AI: що і як робити у 2024 ... von
Andrii Burlutskyi: Account-based marketing в світі AI: що і як робити у 2024 ...Andrii Burlutskyi: Account-based marketing в світі AI: що і як робити у 2024 ...
Andrii Burlutskyi: Account-based marketing в світі AI: що і як робити у 2024 ...Lviv Startup Club
2 views29 Folien
Max Sidorenko: LinkedIn 2024: які стратегії працюватимуть в новому році? (UA) von
Max Sidorenko: LinkedIn 2024: які стратегії працюватимуть в новому році? (UA)Max Sidorenko: LinkedIn 2024: які стратегії працюватимуть в новому році? (UA)
Max Sidorenko: LinkedIn 2024: які стратегії працюватимуть в новому році? (UA)Lviv Startup Club
26 views21 Folien
Pavel Obod: Трансформація мислення CEO: чому зростати в 10 разів швидше і лег... von
Pavel Obod: Трансформація мислення CEO: чому зростати в 10 разів швидше і лег...Pavel Obod: Трансформація мислення CEO: чому зростати в 10 разів швидше і лег...
Pavel Obod: Трансформація мислення CEO: чому зростати в 10 разів швидше і лег...Lviv Startup Club
15 views33 Folien
Valeriy Kozlov: Transition to Fact-Based, Data-Driven Decision Making in B2B ... von
Valeriy Kozlov: Transition to Fact-Based, Data-Driven Decision Making in B2B ...Valeriy Kozlov: Transition to Fact-Based, Data-Driven Decision Making in B2B ...
Valeriy Kozlov: Transition to Fact-Based, Data-Driven Decision Making in B2B ...Lviv Startup Club
7 views20 Folien
Maryna Ruban: Рецесія? Чи є світло в кінці тунелю та коли будуть ліди з SEO? ... von
Maryna Ruban: Рецесія? Чи є світло в кінці тунелю та коли будуть ліди з SEO? ...Maryna Ruban: Рецесія? Чи є світло в кінці тунелю та коли будуть ліди з SEO? ...
Maryna Ruban: Рецесія? Чи є світло в кінці тунелю та коли будуть ліди з SEO? ...Lviv Startup Club
21 views25 Folien

Más de Lviv Startup Club(20)

Sergiy Kharytonov: Keep Your Business Going via Growth During A Recession (UA) von Lviv Startup Club
Sergiy Kharytonov: Keep Your Business Going via Growth During A Recession (UA)Sergiy Kharytonov: Keep Your Business Going via Growth During A Recession (UA)
Sergiy Kharytonov: Keep Your Business Going via Growth During A Recession (UA)
Andrii Burlutskyi: Account-based marketing в світі AI: що і як робити у 2024 ... von Lviv Startup Club
Andrii Burlutskyi: Account-based marketing в світі AI: що і як робити у 2024 ...Andrii Burlutskyi: Account-based marketing в світі AI: що і як робити у 2024 ...
Andrii Burlutskyi: Account-based marketing в світі AI: що і як робити у 2024 ...
Max Sidorenko: LinkedIn 2024: які стратегії працюватимуть в новому році? (UA) von Lviv Startup Club
Max Sidorenko: LinkedIn 2024: які стратегії працюватимуть в новому році? (UA)Max Sidorenko: LinkedIn 2024: які стратегії працюватимуть в новому році? (UA)
Max Sidorenko: LinkedIn 2024: які стратегії працюватимуть в новому році? (UA)
Pavel Obod: Трансформація мислення CEO: чому зростати в 10 разів швидше і лег... von Lviv Startup Club
Pavel Obod: Трансформація мислення CEO: чому зростати в 10 разів швидше і лег...Pavel Obod: Трансформація мислення CEO: чому зростати в 10 разів швидше і лег...
Pavel Obod: Трансформація мислення CEO: чому зростати в 10 разів швидше і лег...
Valeriy Kozlov: Transition to Fact-Based, Data-Driven Decision Making in B2B ... von Lviv Startup Club
Valeriy Kozlov: Transition to Fact-Based, Data-Driven Decision Making in B2B ...Valeriy Kozlov: Transition to Fact-Based, Data-Driven Decision Making in B2B ...
Valeriy Kozlov: Transition to Fact-Based, Data-Driven Decision Making in B2B ...
Maryna Ruban: Рецесія? Чи є світло в кінці тунелю та коли будуть ліди з SEO? ... von Lviv Startup Club
Maryna Ruban: Рецесія? Чи є світло в кінці тунелю та коли будуть ліди з SEO? ...Maryna Ruban: Рецесія? Чи є світло в кінці тунелю та коли будуть ліди з SEO? ...
Maryna Ruban: Рецесія? Чи є світло в кінці тунелю та коли будуть ліди з SEO? ...
Danylo Fedirko: Marketing as an ecosystem: how to be in front of your TA ever... von Lviv Startup Club
Danylo Fedirko: Marketing as an ecosystem: how to be in front of your TA ever...Danylo Fedirko: Marketing as an ecosystem: how to be in front of your TA ever...
Danylo Fedirko: Marketing as an ecosystem: how to be in front of your TA ever...
Taras Bachynskyy: M&A, як спосіб масштабування бізнесу. Що було, є і чого вар... von Lviv Startup Club
Taras Bachynskyy: M&A, як спосіб масштабування бізнесу. Що було, є і чого вар...Taras Bachynskyy: M&A, як спосіб масштабування бізнесу. Що було, є і чого вар...
Taras Bachynskyy: M&A, як спосіб масштабування бізнесу. Що було, є і чого вар...
Igor Dumbur: Кейс: встановлення базових планів в Enterprise Level проекті (UA) von Lviv Startup Club
Igor Dumbur: Кейс: встановлення базових планів в Enterprise Level проекті (UA)Igor Dumbur: Кейс: встановлення базових планів в Enterprise Level проекті (UA)
Igor Dumbur: Кейс: встановлення базових планів в Enterprise Level проекті (UA)
Anna Kompanets: Інтеграція проєктного менеджменту та управління змінами. Якос... von Lviv Startup Club
Anna Kompanets: Інтеграція проєктного менеджменту та управління змінами. Якос...Anna Kompanets: Інтеграція проєктного менеджменту та управління змінами. Якос...
Anna Kompanets: Інтеграція проєктного менеджменту та управління змінами. Якос...
Constantine Om: Використання принципів управління проєктами в повсякденному ж... von Lviv Startup Club
Constantine Om: Використання принципів управління проєктами в повсякденному ж...Constantine Om: Використання принципів управління проєктами в повсякденному ж...
Constantine Om: Використання принципів управління проєктами в повсякденному ж...
Anastasiia Terletska: How to manage endangered RnD species (UA) von Lviv Startup Club
Anastasiia Terletska: How to manage endangered RnD species (UA)Anastasiia Terletska: How to manage endangered RnD species (UA)
Anastasiia Terletska: How to manage endangered RnD species (UA)
Viktoriia Honcharova: Вища освіта в управлінні проєктами: пацієнт скоріше жив... von Lviv Startup Club
Viktoriia Honcharova: Вища освіта в управлінні проєктами: пацієнт скоріше жив...Viktoriia Honcharova: Вища освіта в управлінні проєктами: пацієнт скоріше жив...
Viktoriia Honcharova: Вища освіта в управлінні проєктами: пацієнт скоріше жив...
Oleh Oleksiuk: Гордість та упередження в SMM. Чи потрібні соцмережі продукту?... von Lviv Startup Club
Oleh Oleksiuk: Гордість та упередження в SMM. Чи потрібні соцмережі продукту?...Oleh Oleksiuk: Гордість та упередження в SMM. Чи потрібні соцмережі продукту?...
Oleh Oleksiuk: Гордість та упередження в SMM. Чи потрібні соцмережі продукту?...
Chyngys Barynov: Історія Worksection. Розвиток продукту: з нуля, без досвіду ... von Lviv Startup Club
Chyngys Barynov: Історія Worksection. Розвиток продукту: з нуля, без досвіду ...Chyngys Barynov: Історія Worksection. Розвиток продукту: з нуля, без досвіду ...
Chyngys Barynov: Історія Worksection. Розвиток продукту: з нуля, без досвіду ...
Diana Natkhir: Управління змінами та втрата управлінського контролю (UA) von Lviv Startup Club
Diana Natkhir: Управління змінами та втрата управлінського контролю (UA)Diana Natkhir: Управління змінами та втрата управлінського контролю (UA)
Diana Natkhir: Управління змінами та втрата управлінського контролю (UA)
Dmytro Velykoivanenko: What dreams may come or how to practically use vision ... von Lviv Startup Club
Dmytro Velykoivanenko: What dreams may come or how to practically use vision ...Dmytro Velykoivanenko: What dreams may come or how to practically use vision ...
Dmytro Velykoivanenko: What dreams may come or how to practically use vision ...
Anton Hlazkov: Роздутий хайп Agile трансформацій, або хто такий справжній Agi... von Lviv Startup Club
Anton Hlazkov: Роздутий хайп Agile трансформацій, або хто такий справжній Agi...Anton Hlazkov: Роздутий хайп Agile трансформацій, або хто такий справжній Agi...
Anton Hlazkov: Роздутий хайп Agile трансформацій, або хто такий справжній Agi...
Dmytro Lukianov: Agile System Engineering (UA) von Lviv Startup Club
Dmytro Lukianov: Agile System Engineering (UA)Dmytro Lukianov: Agile System Engineering (UA)
Dmytro Lukianov: Agile System Engineering (UA)

Viktoriia Honcharova: PMO Tools and Technologies (UA)

 • 1. © 2023 Viktoriia Honcharova. All rights reserved.
 • 2. © 2023 Viktoriia Honcharova. All rights reserved. Підтримаймо ЗСУ! 2 Фонд “Співдружність-22”: https://www.cmw22.org/ Збір на: ● DJI Mavic Fly More Combo (бійцям 67го окремого стрілецького батальйону на Запорізькому напрямку) ● Метеостанція Kestrel 5700 Elite Applied Ballistics & Bluetooth (снайперу з ССО, зі зрозумілих причин не можемо вказати напрямок)
 • 3. © 2023 Viktoriia Honcharova. All rights reserved. У попередніх серіях 3 Introduction to PMO ● History and evolution of PMOs ● The role and purpose of a PMO in an IT company ● Types of PMOs and their functions ● Benefits of establishing a PMO in an IT company ● Difference between IT Service, IT Product, and Corporate PMO Assessing Organizational Readiness ● Identifying the need for a PMO in an IT company ● Assessing project management maturity in the organization ● Defining the scope and objectives of the PMO ● Identifying stakeholders and their roles in the PMO Defining PMO Structure and Governance ● Choosing the appropriate PMO structure for an IT company ● Establishing PMO governance and decision-making processes ● Defining roles and responsibilities within the PMO Developing PMO Services and Functions ● Determining the services and functions the PMO will provide ● Designing project management processes and methodologies
 • 4. © 2023 Viktoriia Honcharova. All rights reserved. Зміст лекції №5 4 Implementing project governance and control mechanisms Selecting project management tools and software for the PMO Integrating PMO tools with existing IT infrastructure Establishing project portfolio management practices Implementing reporting and dashboard systems for the PMO 1 2 3 4 Ensuring data security and privacy in the PMO 5
 • 5. © 2023 Viktoriia Honcharova. All rights reserved. 5 Establishing project portfolio management practices
 • 6. © 2023 Viktoriia Honcharova. All rights reserved. Інтро 6
 • 7. © 2023 Viktoriia Honcharova. All rights reserved. Інтро 7
 • 8. © 2023 Viktoriia Honcharova. All rights reserved. Рівні зрілості організації в управлінні портфелями 8 1 Реактивний 2 Нарощування дисципліни 3 Початкова інтеграція 4 Ефективна інтеграція 5 Ефективні іновації
 • 9. © 2023 Viktoriia Honcharova. All rights reserved. Управління портфелем проєктів 9 ● Процес, направлений зверху вниз ● Допомагає впроваджувати стратегію компанії шляхом ведення проєктної діяльності ● Визначає узгодження проєктів зі стратегічними цілями компанії ● Має владу пріоретизувати, відбирати та зупиняти* проєкти ● Контролює портфель проєктів з точки зору впливу кожного проєкту на портфель та максимізації отриманої цінності Корисна література: 1. ISO 21504 Guidance on portfolio management 2. PMI The Standard for Portfolio Management – Fourth Edition
 • 10. © 2023 Viktoriia Honcharova. All rights reserved. Подолання розриву між стратегічним плануванням та реалізацією 10 Найпоширеніші проблеми: ● Зосередженість на стратегічній реалізації та відсутність процесу впровадження ● Загальне трактування процесу “зверху вниз” та відсутність “спускання” стратегічного плану на нижчі щаблі ● Вертикальне впровадження замість крос-організаційного ● Відсутність чітких пріоритетів та конкуренція за таланти ● Часта зміна керівників проєктів ● Відсутність метрик та зворотного зв’язку
 • 11. © 2023 Viktoriia Honcharova. All rights reserved. Процес управління портфелем проєктів 11 1. Планування портфелю 2. Відбір та пріоритезація проєктів* 3. Перевірка здійсненності портфелю 4. Виділення ресурсів 5. Управління, моніторинг та корегування 6. Звітність та вдосконалення управління портфелем *Пріоритезація проєктів: ● https://www.pmi.org/learning/library/prioritization-projects-analytic-hierarchy-process-6536 ● https://www.transparentchoice.com/project-prioritization ● https://www.ecosys.net/blog/project-selection-prioritization-guide/ ● https://www.projectcentral.com/blog/task-prioritization-techniques/
 • 12. © 2023 Viktoriia Honcharova. All rights reserved. 12 Implementing project governance and control mechanisms
 • 13. © 2023 Viktoriia Honcharova. All rights reserved. Інформаційний потік 13
 • 14. © 2023 Viktoriia Honcharova. All rights reserved. Врядування проєктами 14 Складові: ● політики та процедури ● регуляції ● функції, обов’язки та повноваження ● процеси управління проєктами Що врахувати: ● Узгодженість з цілями організації ● Ланцюг підзвітності та повноважень ● Звітність ● Незалежне підтвердження (аудит) ● Ворота прийняття рішень (decision gates)
 • 15. © 2023 Viktoriia Honcharova. All rights reserved. Фреймворк врядування проєктами 15 Врядування Інтеграція процесів Систематизація процесів Стандартизація процесів Інтеграція даних Систематизація даних Стандартизація даних Робота зі стейкхолдерами
 • 16. © 2023 Viktoriia Honcharova. All rights reserved. 16 Selecting project management tools and software for the PMO Integrating PMO tools with existing IT infrastructure
 • 17. © 2023 Viktoriia Honcharova. All rights reserved. Вибір інструментів управління проєктами для PMO 17 Стратегічна підтримка Виконання проєктів або підтримка проєктної діяльності PMIS Врядування проєктами та нагляд системи ведення звітності, дешборди Визначення та впроваждення методів, процесів та інструментів Централізація комунікації та звітності системи ведення звітності, дешборди Управління талантами система управління талантами Управління ризиками системи ведення реєстрів ризиків Проведення навчання та тренінгів Управління центральною базою знань системи ведення бази знань Управління змінами та організаційними трансформаціями Передпроєктний аналіз Управління задоволеністю клієнтів системи збору зворотного зв’язку
 • 18. © 2023 Viktoriia Honcharova. All rights reserved. Вибір та інтеграція інструментів управління проєктами для PMO 18 PMIS залежить від стандартів індустрії та того, що вже є в компанії Системи ведення звітності, дешборди залежить від даних та метрик Системи управління талантами багато варіантів, головне, щоб була можливість інтеграції з іншими системами Ведення реєстрів ризиків (як і всієї проєктної документації) залежить від того, що використовують наразі, і чи потребує воно покращення Ведення бази знань залежить від того, що використовують наразі, і чи потребує воно покращення Збір зворотнього зв’язку залежить від того, що використовують наразі, і чи потребує воно покращення Системи комунікації залежить від того, що використовують наразі, і чи потребує воно покращення Системи управління портфелем залежить від того, що використовують наразі, і чи потребує воно покращення Найкращі інструменти PMа - це мітинг 1:1та матриця 2:2… (с) невідомий мудрець …та Excel (с) Гончарова
 • 19. © 2023 Viktoriia Honcharova. All rights reserved. Implementing reporting and dashboard systems for the PMO
 • 20. © 2023 Viktoriia Honcharova. All rights reserved. Простий дешборд 20
 • 21. © 2023 Viktoriia Honcharova. All rights reserved. Складніший дешборд 21
 • 22. © 2023 Viktoriia Honcharova. All rights reserved. Складніший дешборд 22
 • 23. © 2023 Viktoriia Honcharova. All rights reserved. Компоненти РМО дешборду 23 ● Період звітності ● КРІ та метрики ● Графіки та діаграми ● Статуси проєктів ● Ризики та проблеми ● Action items
 • 24. © 2023 Viktoriia Honcharova. All rights reserved. Як створити дешборд 24 ● Визначте аудиторію та інформацію, яку вона повинна та може бачити ● Визначте КРІ, узгоджені з аудиторією та цілями і стратегією РМО ● Визначте, які дані необхідні для побудови дешборду, хто і як часто буде їх оновлювати ● Оберіть засоби візуалізації даних ● Створіть дешборд :) Поради щодо ведення: ● тримайте дешборд простим для використання і сприйняття ● використовуйте значимі та релевантні дані ● регулярно переглядайте та оновлюйте дані ● використовуйте інструменти візуалізації даних, які підходять для аудиторії ● ефективно комунікуйте про результати збору та аналізу даних ● надавайте інсайти та рекомендації, основані на аналізі даних, стейкхолдерам
 • 25. © 2023 Viktoriia Honcharova. All rights reserved. Труднощі у веденні дешбордів 25 ● Відсутність участі стейкхолдерів: щоб бути ефективними, метрики PMO та дешборди потребують підтримки ключових стейкхолдерів ● Проблеми з якістю даних: метрики PMO та дешборди покладаються на точні та своєчасні дані. Низька якість даних може призвести до неточних дешбордів, що може негативно вплинути на прийняття рішень. ● Інтеграція з іншими системами: метрики та дешборди PMO може знадобитися інтегрувати з іншими системами, такими як система управління проєктами або фінансами. Це може бути складним завданням і потребує значних зусиль. ● Обмежені ресурси: впровадження та підтримка дешбордів потребує ресурсів, включно з талантами, технологіями та бюджетом. Обмежені ресурси можуть ускладнити ефективне впровадження та підтримку дешбордів.
 • 26. © 2023 Viktoriia Honcharova. All rights reserved. Ensuring data security and privacy in the PMO
 • 27. © 2023 Viktoriia Honcharova. All rights reserved. Конфіденційні дані проєкта 27 1. Бюджет 2. Склад команди 3. Дані про клієнта 4. Дані про продукт 5. Інтелектуальна власність 6. Персональна інформація 7. Юридичні та регуляторні документи
 • 28. © 2023 Viktoriia Honcharova. All rights reserved. Збереження конфіденційності даних проєкта 28 1. Ознайомтесь з Information Security Policy та NDA компанії 2. Ознайомтесь з NDA з клієнтами (особливо нетиповими) 3. Подумайте, чи у всіх, хто буде бачити той чи інший тип звітності, є право бачити ті чи інші метрики 4. Проведіть зустріч з керівниками проєктів щодо того, які дані можна і не можна включати в звітність
 • 29. © 2023 Viktoriia Honcharova. All rights reserved. Підтримаймо ЗСУ! 29 Фонд “Співдружність-22”: https://www.cmw22.org/ Збір на: ● DJI Mavic Fly More Combo (бійцям 67го окремого стрілецького батальйону на Запорізькому напрямку) ● Метеостанція Kestrel 5700 Elite Applied Ballistics & Bluetooth (снайперу з ССО, зі зрозумілих причин не можемо вказати напрямок)
 • 30. © 2023 Viktoriia Honcharova. All rights reserved. Домашнє завдання 1. Визначити необхідність запровадження чи дотримання project portfolio management practices та процедуру 2. Вибрати project management tools та software для PMO 3. Написати, як буде відбуватися інтеграція із існуючим ПЗ 4. Скласти dashboard або описати його компоненти
 • 31. © 2023 Viktoriia Honcharova. All rights reserved.