Viktoriia Honcharova: Developing PMO Services and Functions (UA)

Lviv Startup Club
Lviv Startup ClubLviv Startup Club
© 2023 Viktoriia Honcharova. All rights reserved.
© 2023 Viktoriia Honcharova. All rights reserved.
З Днем Незалежності України!
32
© 2023 Viktoriia Honcharova. All rights reserved.
Підтримаймо ЗСУ!
3
Фонд “Співдружність-22”: https://www.cmw22.org/
Збір на:
● DJI Mavic Fly More Combo (бійцям 67го окремого стрілецького
батальйону на Запорізькому напрямку)
● Метеостанція Kestrel 5700 Elite Applied Ballistics & Bluetooth
(снайперу з ССО, зі зрозумілих причин не можемо вказати
напрямок)
© 2023 Viktoriia Honcharova. All rights reserved.
Хто я?
4
10+ років в IT Project Management
Head of PMO
VP of Academic Outreach
PMP certified
Мама трьох котів
© 2023 Viktoriia Honcharova. All rights reserved.
Офіс управління проєктами в ETEAM
5
● ETEAM - аутсорсингова ІТ компанія (~100 людей)
● Проєкти - переважно довготривалі
● Таланти призначаються на проєкт переважно на повну занятість
● Керівник проєктів повністю відповідає за роботу команди, всі члени команди є підзвітними йому
● Команди DevOps та Design надають свої послуги як сервіс
● Операційні департаменти (Recruitment, HR, Finance) також надають послуги як сервіс, але для
внутрішніх стейкхолдерів
© 2023 Viktoriia Honcharova. All rights reserved.
Офіс управління проєктами в ETEAM
6
● До створення PMO керівники проєктів підпорядковувалися трьом ко-фаундерам, які на той
момент працювали як СЕО, СТО та СОО
● Основною метою створення РМО було об’єднання РМів в команду задля:
○ впровадження передових практик управління проєктами
○ створення масштабованого та передбачуваного процесу управління проєктами з
урахуванням потреб внутрішніх стейкхолдерів
○ створення консолідованої та стандартизованої звітності для членів правління компанії
○ збереження історичної інформації та вивчених уроків
○ усталення процесу співпраці з внутрішніми стейкхолдерами компанії
○ професійного розвитку РМів шляхом обміну досвідом та проходження індивідуальних
програм
© 2023 Viktoriia Honcharova. All rights reserved.
У попередніх серіях
7
Introduction to PMO
● History and evolution of PMOs
● The role and purpose of a PMO in an IT company
● Types of PMOs and their functions
● Benefits of establishing a PMO in an IT company
● Difference between IT Service, IT Product, and Corporate PMO
Assessing Organizational Readiness
● Identifying the need for a PMO in an IT company
● Assessing project management maturity in the organization
● Defining the scope and objectives of the PMO
● Identifying stakeholders and their roles in the PMO
Defining PMO Structure and Governance
● Choosing the appropriate PMO structure for an IT company
● Establishing PMO governance and decision-making processes
● Defining roles and responsibilities within the PMO
© 2023 Viktoriia Honcharova. All rights reserved.
Якого типу моя
організація?
ⓘ
Click Present with Slido or install our Chrome extension to activate this
poll while presenting.
© 2023 Viktoriia Honcharova. All rights reserved.
PMO якого типу працює в
моїй компанії?
ⓘ
Click Present with Slido or install our Chrome extension to activate this
poll while presenting.
© 2023 Viktoriia Honcharova. All rights reserved.
Якою є структура
врядування (governance
structure) PMO?
ⓘ
Click Present with Slido or install our Chrome extension to activate this
poll while presenting.
© 2023 Viktoriia Honcharova. All rights reserved.
Зміст лекції №4
11
Designing project management processes and methodologies
Establishing project portfolio management practices
Determining the services and functions the PMO will provide
Implementing project governance and control mechanisms
(йой! цей розділ потенційно переїхав на 31 серпня)
1
2
3
4
© 2023 Viktoriia Honcharova. All rights reserved. 12
Determining the services and functions
the PMO will provide
© 2023 Viktoriia Honcharova. All rights reserved.
Сервіси та функції
13
● Стратегічна підтримка
● Виконання проєктів або підтримка проєктної діяльності
● Врядування проєктами та нагляд
● Визначення та впроваждення методів, процесів та інструментів
● Централізація комунікації та звітності
● Управління талантами
● Управління ризиками
● Проведення навчання та тренінгів
● Управління центральною базою знань
● Управління змінами та організаційними трансформаціями
● Передпроєктний аналіз
● Управління задоволеністю клієнтів
© 2023 Viktoriia Honcharova. All rights reserved.
Узгодження проєктної роботи зі стратегічними цілями компанії шляхом класифікації, вибору,
пріоритезації та, якщо необхідно, припинення проєктів (в тому числі, внутрішніх проєктів РМО).
Стратегічна підтримка
14
Приклади:
1. Забезпечення N% маржинальності в портфелі проєктів.
2. Збільшення кількості задоволених клієнтів на N% до кінця 2024 року.
3. Підтримка маркетингового позиціонування компанії, як фахівців з роботи з AI
інструментами.
4. Перехід на нову технологію в продукті компанії.
© 2023 Viktoriia Honcharova. All rights reserved.
Виконання проєктів або підтримка проєктної діяльності
15
Надання операційної підтримки в проєктах шляхом взяття на себе управління проєктом,
виконання визначених завдань або надання консультацій.
Залежно від типу РМО:
● Directive: РМО містить команду РМів, які знають підходи до управління проєктами в компанії і
готові бути призначеними на проєкт або вже призначені на проєкт.
● Controlling: PMи не підпорядковані РМО, але фахівці РМО контролюють процеси і результати
проєкту і наполегливо впроваджують практики управління проєктами, схвалені компанією.
● Supportive: фахівці РМО надають методичні рекомендації щодо управління проєктами,
консультують та допомагають, але не мають повноважень для наполегливого
впровадження.
© 2023 Viktoriia Honcharova. All rights reserved.
Врядування проєктами та нагляд
16
Створення чіткого огляду всіх проєктів і забезпечення актуальності необхідних даних. Надання
стейкхолдерам цінної інформації для прийняття обґрунтованих рішень.
● Забезпечення якості даних
● Підготовка консолідованих звітів
● Виявлення відхилень і вжиття контрзаходів
● Контроль надходження інформації у разі ескалації
● Обмін з фінансами / бухгалтерією
● Контроль міжпроєктних залежностей
● Огляд міжпроєктних цілей, ресурсів і термінів виконання
● Підготовка та проведення зустрічей щодо управління портфелями
© 2023 Viktoriia Honcharova. All rights reserved.
Методи, процеси та інструменти
17
Стандартизація підходів і практик управління проєктами - першочергова задача будь-якого
РМО.
● Визначення ролі РМа в компанії
● Вибір підтримуваних методологій
● Визначення і уточнення процесів
● Створення настанов для РМів
● Вибір і впровадження відповідних інструментів
© 2023 Viktoriia Honcharova. All rights reserved.
Централізація комунікацій та звітності
18
Створення комунікаційних підходів, стандартів і шаблонів звітності з урахуванням потреб
стейкхолдерів.
● Аналіз стейкхолдерів
● Вибір каналів комунікації
● Опис стандартів комунікації
● Розробка шаблонів комунікації
● Узгодження підходів до звітності
● Розробка шаблонів звітності
● Впровадження розроблених інструментів
© 2023 Viktoriia Honcharova. All rights reserved.
Управління талантами (ресурсами)
19
Підтримка стратегічного планування потужностей (доступних людиногодин), тактичного
планування залучення талантів між проєктними та лінійними керівниками, а також
функціонального планування роботи.
● Планування залучення талантів до проєктів
● Планування роботи та оцінка трудовитрат
● Координація між керівником проєкту та керівником команди
● Розподіл талантів і вирішення конфліктів
● Підтримка та планування здобуття навичок
● Стратегічне планування потужностей на рівні портфеля
© 2023 Viktoriia Honcharova. All rights reserved.
Управління ризиками
20
РМО має ширшу інформацію, ніж окремий РМ, і тому може бачить сфери, до яких РМ не має
доступу. Це надає переваги для управління ризиками на рівні РМО.
● Визначення ризиків на рівні програм / портфелів при ідентифікації та аналізі
● Врахування даних стратегічного рівня при управлінні ризиками
● Синхронізація реєстрів ризиків в схожих або пов’язаних проєктах
© 2023 Viktoriia Honcharova. All rights reserved.
Проведення навчання та тренінгів
21
Оскільки встановлення методів, процесів та інструментів включає їх застосування командами,
PMO також має забезпечити відповідне навчання та активне удосконалення.
● Програма онбордингу
● Коучинг у щоденних проєктних активностях
● Навчання для РМів щодо підходів компанії та передових практик
● Обмін знань між РМами
● Розробка планів професійного розвитку для РМів
● Розробка матриці компетенцій РМа
● Навчання для удосконалення лідерських навичок керівників департаментів
● Навчання для удосконалення навичок управління проєктами в інших департаментах
© 2023 Viktoriia Honcharova. All rights reserved.
Управління центральною базою знань
22
Збереження існуючого історичного досвіду необхідне для забезпечення сталого розвитку практик
управління проєктами в компанії.
● Засвоєні уроки
● Важлива проєктна документація
● Настанови щодо різних аспектів управління проєктами
© 2023 Viktoriia Honcharova. All rights reserved.
Управління змінами та організаційними трансформаціями
23
Впровадження змін на рівні РМО, проєктних команд та всієї організації таким чином, щоб ці зміни
були сприйняті і застосовані.
● Аналіз впливу зміни на РМО / команду / організацію
● Створення планів впровадження змін
● Пошук агентів змін
● Проведення пілотного впровадження
● Збір і аналіз зворотного зв’язку та корегування змісту зміни за необхідності
● Навчання щодо впровадження змін для інших департаментів
© 2023 Viktoriia Honcharova. All rights reserved.
Передпроєктний аналіз
24
Допомога внутрішнім стейкхолдерам в аналізі вимог, оцінці трудовитрат та попередньому
плануванні проєкта.
● Виконання аналізу силами РМа та проєктної команди, або силами окремого аналітика
● Проведення аналізу має дати відповіді на запитання “Чи варто запускати цей проєкт” або
визначити вартість та терміни виконання, якщо проєкт є запитом зовнішнього стейкхолдера.
© 2023 Viktoriia Honcharova. All rights reserved.
Управління задоволеністю клієнтів
25
Для сервісних компаній управління задоволеністю клієнтів є ключовим фактором успіху.
● збір і аналіз зворотного зв’язку
● проведення переговорів
● проведення додаткових продажів
● Вирішення конфліктних ситуацій
© 2023 Viktoriia Honcharova. All rights reserved.
Вибір сервісів, які надаватиме РМО
26
Чи є в компанії стратегічне планування?
Які стратегічні цілі?
Як РМО може впливати на стратегічні цілі?
Стратегічна підтримка
Якого типу РМО ми будуємо?
Виконання проєктів або підтримка
проєктної діяльності
Чи є залежності між проєктами?
Хто стейкхолдери проєктної діяльності?
Якої інформації вони потребують?
Врядування проєктами та нагляд
Детально обговоримо в наступному розділі
Визначення та впроваждення методів,
процесів та інструментів
© 2023 Viktoriia Honcharova. All rights reserved.
Вибір сервісів, які надаватиме РМО
27
Які комунікаційні підходи зараз?
Чи потребують вони втручання?
Які підходи до звітності зараз?
Чи потребують вони удосконалення?
Централізація комунікації та звітності
Який тип компанії?
Чи є проблеми з недоступністю талантів?
Управління талантами
Чи необхідний процес управління ризиками на рівні
РМО, чи достатньо підходу до управління ризиками
на проєктному рівні та процесу ескалації?
Управління ризиками
Якими є компетенції РМів в компанії?
Проведення навчання та тренінгів
© 2023 Viktoriia Honcharova. All rights reserved.
Вибір сервісів, які надаватиме РМО
28
Що буде входити в базу знань?
Управління центральною базою знань
На якому рівні необхідно буде впроваджувати
зміни?
Чи є фахівці з управління змінами / СМО?
Управління змінами та організаційними
трансформаціями
Чи є фахівці такого напрямку?
Яким на даний момент є процес передпроєктного
аналізу?
Передпроєктний аналіз
Чи розвинутий цей напрямок в компанії зараз?
Чи потрібно РМО вести цей напрямок з точки зору
організаційної структури?
Управління задоволеністю клієнтів
© 2023 Viktoriia Honcharova. All rights reserved.
Audience Q&A Session
ⓘ Click Present with Slido or install our Chrome extension to show live Q&A while presenting.
© 2023 Viktoriia Honcharova. All rights reserved.
Якби ви могли
впровадити
тільки один
сервіс, окрім
“обов’язкових”, то
який би ви
обрали і чому?
Сервіси та функції РМО
30
● Стратегічна підтримка
● Виконання проєктів або підтримка проєктної діяльності
● Врядування проєктами та нагляд
● Визначення та впроваждення методів, процесів та
інструментів
● Централізація комунікації та звітності
● Управління талантами
● Управління ризиками
● Проведення навчання та тренінгів
● Управління центральною базою знань
● Управління змінами та організаційними трансформаціями
● Передпроєктний аналіз
● Управління задоволеністю клієнтів
© 2023 Viktoriia Honcharova. All rights reserved.
Підтримаймо ЗСУ!
31
Фонд “Співдружність-22”: https://www.cmw22.org/
Збір на:
● DJI Mavic Fly More Combo (бійцям 67го окремого стрілецького
батальйону на Запорізькому напрямку)
● Метеостанція Kestrel 5700 Elite Applied Ballistics & Bluetooth
(снайперу з ССО, зі зрозумілих причин не можемо вказати
напрямок)
© 2023 Viktoriia Honcharova. All rights reserved. 32
Designing project management
processes and methodologies
© 2023 Viktoriia Honcharova. All rights reserved.
Інтро
33
© 2023 Viktoriia Honcharova. All rights reserved.
Аналіз зрілості процесів управління проєктами
34
1. Чи є в компанії фахівці з управління проєктами? Якого рівня?
2. Чи є описані процеси?
3. Чи є загальноприйняті, але не описані підходи?
4. Чи є усталені процеси на проєктах, які суттєво відрізняються від передових практик, і
змінювати їх треба дуже обережно?
5. Чи є стратегічні цілі та побажання керівництва компанії щодо процесів управління
проєктами?
● інтерв’ю керівників проєктів
● спілкування з керівництвом компанії
● спілкування з іншими стейкхолдерами всередині компанії
● аналіз відгуків від зовнішніх стейкхолдерів
© 2023 Viktoriia Honcharova. All rights reserved.
Аналіз організації
35
1. Тип організації
2. Тип проєктів (внутрішні / зовнішні)
3. Стратегічний фокус щодо проєктної діяльності
4. Готовність до змін
5. Тип і повноваження РМО
6. Внутрішні стейкхолдери проєктної діяльності
7. EEF
● інтерв’ю керівників проєктів
● спілкування з керівництвом компанії
● спілкування з іншими стейкхолдерами всередині компанії
© 2023 Viktoriia Honcharova. All rights reserved.
Оцінка існуючих/завершених проєктів
36
1. Поточні методології
2. Поточні моделі бюджетування
3. Засвоєні уроки та проблеми завершених проєктів
● інтерв’ю керівників проєктів
● спілкування з керівництвом компанії
● спілкування з іншими стейкхолдерами всередині компанії
© 2023 Viktoriia Honcharova. All rights reserved.
Дизайн процесів управління проєктами
37
Аналіз всіх проєктів
Аналіз компетенцій РМів
Вибір набору методологій
Аналіз необхідності навчання
Підтримувані метолодогії
Аналіз існуючих моделей бюджетування і пов’
язаних з ними проблем
Підтримувані моделі бюджетування
Аналіз існуючих метрик та / або
напрацювання метрик
Метрики та КРІ проєктів
Аналіз поточного рівня РМів, обов’язків РМів
в компанії та створення матриці компетенцій
Професійний розвиток РМів
© 2023 Viktoriia Honcharova. All rights reserved.
Дизайн процесів управління проєктами
Ініціація 1 Планування 2 Виконання 3 Закриття 4
Стейкхолдери процесу
Підхід до інформування
Стейкхолдери процесу
Підхід до інформування
Вибір метолодогії
Підхід до
документування
Підхід до планування
Стейкхолдери процесу
Підхід до
документування
Підхід до виконання
Збір метрик
Моніторинг та контроль
Звітність
Стейкхолдери процесу
Підхід до
документування
Підхід до закриття
Підхід до інформування
© 2023 Viktoriia Honcharova. All rights reserved.
Документування процесів
39
● Загальнодоступний репозиторій
● Обговорення та затвердження стейкхолдерів
● Ітеративна робота
© 2023 Viktoriia Honcharova. All rights reserved.
Впровадження процесів
40
● Ітеративне
● Цінне
● Підтримане спонсором змін
● Залежне від поточних процесів на проєктах
● Вимагає проведення навчання
© 2023 Viktoriia Honcharova. All rights reserved.
Audience Q&A Session
ⓘ Click Present with Slido or install our Chrome extension to show live Q&A while presenting.
© 2023 Viktoriia Honcharova. All rights reserved.
Чи бачите ви
необхідність
розробити
процеси
управління
проєктами не
прив’язуючись
до життєвого
циклу проєкта?
Чому?
Розробка процесів управління проєктами
42
● Аналіз існуючого стану
● Аналіз побажань та усвідомлення бажаного майбутнього стану
● Розробка процесів згідно життєвого циклу проєкта
● Документування процесів (на зв’язку зі стейкхолдерами!)
● Впровадження процесів
© 2023 Viktoriia Honcharova. All rights reserved.
Підтримаймо ЗСУ!
43
Фонд “Співдружність-22”: https://www.cmw22.org/
Збір на:
● DJI Mavic Fly More Combo (бійцям 67го окремого стрілецького
батальйону на Запорізькому напрямку)
● Метеостанція Kestrel 5700 Elite Applied Ballistics & Bluetooth
(снайперу з ССО, зі зрозумілих причин не можемо вказати
напрямок)
© 2023 Viktoriia Honcharova. All rights reserved.
Домашнє завдання
1. Визначити services та functions свого
PMO
2. Визначити project management processes
та methodologies, які будуть
використовуватися
3. Процедура запровадження чи
дотримання project portfolio management
practices
© 2023 Viktoriia Honcharova. All rights reserved. 45
Дякую за увагу!
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/torineko/
1 von 45

Recomendados

Viktoriia Honcharova: PMO Tools and Technologies (UA) von
Viktoriia Honcharova: PMO Tools and Technologies (UA)Viktoriia Honcharova: PMO Tools and Technologies (UA)
Viktoriia Honcharova: PMO Tools and Technologies (UA)Lviv Startup Club
40 views31 Folien
Anna Kompanets: Інтеграція проєктного менеджменту та управління змінами. Якос... von
Anna Kompanets: Інтеграція проєктного менеджменту та управління змінами. Якос...Anna Kompanets: Інтеграція проєктного менеджменту та управління змінами. Якос...
Anna Kompanets: Інтеграція проєктного менеджменту та управління змінами. Якос...Lviv Startup Club
59 views47 Folien
Майстер клас "Сертифікація РМа: практичні поради та підводні камені" von
Майстер клас "Сертифікація РМа: практичні поради та підводні камені"Майстер клас "Сертифікація РМа: практичні поради та підводні камені"
Майстер клас "Сертифікація РМа: практичні поради та підводні камені"Lviv Startup Club
619 views37 Folien
Anna Kompanets: Управління людською стороною змін, як критична навичка PMa (UA) von
Anna Kompanets: Управління людською стороною змін, як критична навичка PMa (UA)Anna Kompanets: Управління людською стороною змін, як критична навичка PMa (UA)
Anna Kompanets: Управління людською стороною змін, як критична навичка PMa (UA)Lviv Startup Club
35 views42 Folien
How to Leverage your Skill Set for Product by Matic PM von
How to Leverage your Skill Set for Product by Matic PMHow to Leverage your Skill Set for Product by Matic PM
How to Leverage your Skill Set for Product by Matic PMProduct School
333 views57 Folien

Más contenido relacionado

Similar a Viktoriia Honcharova: Developing PMO Services and Functions (UA)

BIONIC University von
BIONIC University BIONIC University
BIONIC University BIONIC_Hill
550 views20 Folien
Проекти в ІТ.pptx von
Проекти в ІТ.pptxПроекти в ІТ.pptx
Проекти в ІТ.pptxManagement department, SSU
115 views13 Folien
Управління проектами. визначення та концепції von
Управління проектами. визначення та концепціїУправління проектами. визначення та концепції
Управління проектами. визначення та концепціїOleg Nazarevych
2.2K views23 Folien
Mike Scherbachov: Найкращий досвід будування ефективних маркетингових команд ... von
Mike Scherbachov: Найкращий досвід будування ефективних маркетингових команд ...Mike Scherbachov: Найкращий досвід будування ефективних маркетингових команд ...
Mike Scherbachov: Найкращий досвід будування ефективних маркетингових команд ...Lviv Startup Club
241 views56 Folien
Розвиток малого та середнього підприємництва: інструменти та інфраструктура von
Розвиток малого та середнього підприємництва: інструменти та інфраструктураРозвиток малого та середнього підприємництва: інструменти та інфраструктура
Розвиток малого та середнього підприємництва: інструменти та інфраструктураUSAID LEV
706 views23 Folien

Similar a Viktoriia Honcharova: Developing PMO Services and Functions (UA)(20)

BIONIC University von BIONIC_Hill
BIONIC University BIONIC University
BIONIC University
BIONIC_Hill550 views
Управління проектами. визначення та концепції von Oleg Nazarevych
Управління проектами. визначення та концепціїУправління проектами. визначення та концепції
Управління проектами. визначення та концепції
Oleg Nazarevych2.2K views
Mike Scherbachov: Найкращий досвід будування ефективних маркетингових команд ... von Lviv Startup Club
Mike Scherbachov: Найкращий досвід будування ефективних маркетингових команд ...Mike Scherbachov: Найкращий досвід будування ефективних маркетингових команд ...
Mike Scherbachov: Найкращий досвід будування ефективних маркетингових команд ...
Lviv Startup Club241 views
Розвиток малого та середнього підприємництва: інструменти та інфраструктура von USAID LEV
Розвиток малого та середнього підприємництва: інструменти та інфраструктураРозвиток малого та середнього підприємництва: інструменти та інфраструктура
Розвиток малого та середнього підприємництва: інструменти та інфраструктура
USAID LEV706 views
IT questions on the Supervisory Board Agenda von Alexey Yankovski
IT questions on the Supervisory Board AgendaIT questions on the Supervisory Board Agenda
IT questions on the Supervisory Board Agenda
Alexey Yankovski257 views
PMday 2015. Любов Самойлова “Post-project/post-mortem report: як перетворити ... von Lviv Startup Club
PMday 2015. Любов Самойлова “Post-project/post-mortem report: як перетворити ...PMday 2015. Любов Самойлова “Post-project/post-mortem report: як перетворити ...
PMday 2015. Любов Самойлова “Post-project/post-mortem report: як перетворити ...
Lviv Startup Club367 views
Юрий Грузинский. Стратегія — цілі, амбіції та бажання чи жорсткий, рутинний ш... von Octopus Events
Юрий Грузинский. Стратегія — цілі, амбіції та бажання чи жорсткий, рутинний ш...Юрий Грузинский. Стратегія — цілі, амбіції та бажання чи жорсткий, рутинний ш...
Юрий Грузинский. Стратегія — цілі, амбіції та бажання чи жорсткий, рутинний ш...
Octopus Events205 views
Семінар для SME в Києві фірми CIVITTA, 27 квітня 2016 року. von Sergiy Yarmoluk
Семінар для SME в Києві фірми CIVITTA, 27 квітня 2016 року.Семінар для SME в Києві фірми CIVITTA, 27 квітня 2016 року.
Семінар для SME в Києві фірми CIVITTA, 27 квітня 2016 року.
Sergiy Yarmoluk161 views
CoST invitation-to-participants von Igor Lutsyk
CoST invitation-to-participantsCoST invitation-to-participants
CoST invitation-to-participants
Igor Lutsyk555 views
Презентація Максима Нефьодова von Irina Komarida
Презентація Максима НефьодоваПрезентація Максима Нефьодова
Презентація Максима Нефьодова
Irina Komarida220 views
Звіт 2021 - Плани 2022 від АППАУ von APPAU_Ukraine
Звіт 2021 - Плани 2022 від АППАУЗвіт 2021 - Плани 2022 від АППАУ
Звіт 2021 - Плани 2022 від АППАУ
APPAU_Ukraine128 views
Ukrainian PMBOK Translation Team: Ukrainian version of PMBOK Guide (7th editi... von Lviv Startup Club
Ukrainian PMBOK Translation Team: Ukrainian version of PMBOK Guide (7th editi...Ukrainian PMBOK Translation Team: Ukrainian version of PMBOK Guide (7th editi...
Ukrainian PMBOK Translation Team: Ukrainian version of PMBOK Guide (7th editi...

Más de Lviv Startup Club

Sergiy Kharytonov: Keep Your Business Going via Growth During A Recession (UA) von
Sergiy Kharytonov: Keep Your Business Going via Growth During A Recession (UA)Sergiy Kharytonov: Keep Your Business Going via Growth During A Recession (UA)
Sergiy Kharytonov: Keep Your Business Going via Growth During A Recession (UA)Lviv Startup Club
4 views13 Folien
Andrii Burlutskyi: Account-based marketing в світі AI: що і як робити у 2024 ... von
Andrii Burlutskyi: Account-based marketing в світі AI: що і як робити у 2024 ...Andrii Burlutskyi: Account-based marketing в світі AI: що і як робити у 2024 ...
Andrii Burlutskyi: Account-based marketing в світі AI: що і як робити у 2024 ...Lviv Startup Club
2 views29 Folien
Max Sidorenko: LinkedIn 2024: які стратегії працюватимуть в новому році? (UA) von
Max Sidorenko: LinkedIn 2024: які стратегії працюватимуть в новому році? (UA)Max Sidorenko: LinkedIn 2024: які стратегії працюватимуть в новому році? (UA)
Max Sidorenko: LinkedIn 2024: які стратегії працюватимуть в новому році? (UA)Lviv Startup Club
26 views21 Folien
Pavel Obod: Трансформація мислення CEO: чому зростати в 10 разів швидше і лег... von
Pavel Obod: Трансформація мислення CEO: чому зростати в 10 разів швидше і лег...Pavel Obod: Трансформація мислення CEO: чому зростати в 10 разів швидше і лег...
Pavel Obod: Трансформація мислення CEO: чому зростати в 10 разів швидше і лег...Lviv Startup Club
15 views33 Folien
Valeriy Kozlov: Transition to Fact-Based, Data-Driven Decision Making in B2B ... von
Valeriy Kozlov: Transition to Fact-Based, Data-Driven Decision Making in B2B ...Valeriy Kozlov: Transition to Fact-Based, Data-Driven Decision Making in B2B ...
Valeriy Kozlov: Transition to Fact-Based, Data-Driven Decision Making in B2B ...Lviv Startup Club
7 views20 Folien
Maryna Ruban: Рецесія? Чи є світло в кінці тунелю та коли будуть ліди з SEO? ... von
Maryna Ruban: Рецесія? Чи є світло в кінці тунелю та коли будуть ліди з SEO? ...Maryna Ruban: Рецесія? Чи є світло в кінці тунелю та коли будуть ліди з SEO? ...
Maryna Ruban: Рецесія? Чи є світло в кінці тунелю та коли будуть ліди з SEO? ...Lviv Startup Club
21 views25 Folien

Más de Lviv Startup Club(20)

Sergiy Kharytonov: Keep Your Business Going via Growth During A Recession (UA) von Lviv Startup Club
Sergiy Kharytonov: Keep Your Business Going via Growth During A Recession (UA)Sergiy Kharytonov: Keep Your Business Going via Growth During A Recession (UA)
Sergiy Kharytonov: Keep Your Business Going via Growth During A Recession (UA)
Andrii Burlutskyi: Account-based marketing в світі AI: що і як робити у 2024 ... von Lviv Startup Club
Andrii Burlutskyi: Account-based marketing в світі AI: що і як робити у 2024 ...Andrii Burlutskyi: Account-based marketing в світі AI: що і як робити у 2024 ...
Andrii Burlutskyi: Account-based marketing в світі AI: що і як робити у 2024 ...
Max Sidorenko: LinkedIn 2024: які стратегії працюватимуть в новому році? (UA) von Lviv Startup Club
Max Sidorenko: LinkedIn 2024: які стратегії працюватимуть в новому році? (UA)Max Sidorenko: LinkedIn 2024: які стратегії працюватимуть в новому році? (UA)
Max Sidorenko: LinkedIn 2024: які стратегії працюватимуть в новому році? (UA)
Pavel Obod: Трансформація мислення CEO: чому зростати в 10 разів швидше і лег... von Lviv Startup Club
Pavel Obod: Трансформація мислення CEO: чому зростати в 10 разів швидше і лег...Pavel Obod: Трансформація мислення CEO: чому зростати в 10 разів швидше і лег...
Pavel Obod: Трансформація мислення CEO: чому зростати в 10 разів швидше і лег...
Valeriy Kozlov: Transition to Fact-Based, Data-Driven Decision Making in B2B ... von Lviv Startup Club
Valeriy Kozlov: Transition to Fact-Based, Data-Driven Decision Making in B2B ...Valeriy Kozlov: Transition to Fact-Based, Data-Driven Decision Making in B2B ...
Valeriy Kozlov: Transition to Fact-Based, Data-Driven Decision Making in B2B ...
Maryna Ruban: Рецесія? Чи є світло в кінці тунелю та коли будуть ліди з SEO? ... von Lviv Startup Club
Maryna Ruban: Рецесія? Чи є світло в кінці тунелю та коли будуть ліди з SEO? ...Maryna Ruban: Рецесія? Чи є світло в кінці тунелю та коли будуть ліди з SEO? ...
Maryna Ruban: Рецесія? Чи є світло в кінці тунелю та коли будуть ліди з SEO? ...
Danylo Fedirko: Marketing as an ecosystem: how to be in front of your TA ever... von Lviv Startup Club
Danylo Fedirko: Marketing as an ecosystem: how to be in front of your TA ever...Danylo Fedirko: Marketing as an ecosystem: how to be in front of your TA ever...
Danylo Fedirko: Marketing as an ecosystem: how to be in front of your TA ever...
Taras Bachynskyy: M&A, як спосіб масштабування бізнесу. Що було, є і чого вар... von Lviv Startup Club
Taras Bachynskyy: M&A, як спосіб масштабування бізнесу. Що було, є і чого вар...Taras Bachynskyy: M&A, як спосіб масштабування бізнесу. Що було, є і чого вар...
Taras Bachynskyy: M&A, як спосіб масштабування бізнесу. Що було, є і чого вар...
Igor Dumbur: Кейс: встановлення базових планів в Enterprise Level проекті (UA) von Lviv Startup Club
Igor Dumbur: Кейс: встановлення базових планів в Enterprise Level проекті (UA)Igor Dumbur: Кейс: встановлення базових планів в Enterprise Level проекті (UA)
Igor Dumbur: Кейс: встановлення базових планів в Enterprise Level проекті (UA)
Constantine Om: Використання принципів управління проєктами в повсякденному ж... von Lviv Startup Club
Constantine Om: Використання принципів управління проєктами в повсякденному ж...Constantine Om: Використання принципів управління проєктами в повсякденному ж...
Constantine Om: Використання принципів управління проєктами в повсякденному ж...
Anastasiia Terletska: How to manage endangered RnD species (UA) von Lviv Startup Club
Anastasiia Terletska: How to manage endangered RnD species (UA)Anastasiia Terletska: How to manage endangered RnD species (UA)
Anastasiia Terletska: How to manage endangered RnD species (UA)
Viktoriia Honcharova: Вища освіта в управлінні проєктами: пацієнт скоріше жив... von Lviv Startup Club
Viktoriia Honcharova: Вища освіта в управлінні проєктами: пацієнт скоріше жив...Viktoriia Honcharova: Вища освіта в управлінні проєктами: пацієнт скоріше жив...
Viktoriia Honcharova: Вища освіта в управлінні проєктами: пацієнт скоріше жив...
Oleh Oleksiuk: Гордість та упередження в SMM. Чи потрібні соцмережі продукту?... von Lviv Startup Club
Oleh Oleksiuk: Гордість та упередження в SMM. Чи потрібні соцмережі продукту?...Oleh Oleksiuk: Гордість та упередження в SMM. Чи потрібні соцмережі продукту?...
Oleh Oleksiuk: Гордість та упередження в SMM. Чи потрібні соцмережі продукту?...
Chyngys Barynov: Історія Worksection. Розвиток продукту: з нуля, без досвіду ... von Lviv Startup Club
Chyngys Barynov: Історія Worksection. Розвиток продукту: з нуля, без досвіду ...Chyngys Barynov: Історія Worksection. Розвиток продукту: з нуля, без досвіду ...
Chyngys Barynov: Історія Worksection. Розвиток продукту: з нуля, без досвіду ...
Diana Natkhir: Управління змінами та втрата управлінського контролю (UA) von Lviv Startup Club
Diana Natkhir: Управління змінами та втрата управлінського контролю (UA)Diana Natkhir: Управління змінами та втрата управлінського контролю (UA)
Diana Natkhir: Управління змінами та втрата управлінського контролю (UA)
Dmytro Velykoivanenko: What dreams may come or how to practically use vision ... von Lviv Startup Club
Dmytro Velykoivanenko: What dreams may come or how to practically use vision ...Dmytro Velykoivanenko: What dreams may come or how to practically use vision ...
Dmytro Velykoivanenko: What dreams may come or how to practically use vision ...
Anton Hlazkov: Роздутий хайп Agile трансформацій, або хто такий справжній Agi... von Lviv Startup Club
Anton Hlazkov: Роздутий хайп Agile трансформацій, або хто такий справжній Agi...Anton Hlazkov: Роздутий хайп Agile трансформацій, або хто такий справжній Agi...
Anton Hlazkov: Роздутий хайп Agile трансформацій, або хто такий справжній Agi...
Dmytro Lukianov: Agile System Engineering (UA) von Lviv Startup Club
Dmytro Lukianov: Agile System Engineering (UA)Dmytro Lukianov: Agile System Engineering (UA)
Dmytro Lukianov: Agile System Engineering (UA)
Roman Humeniuk: Аджайл асесменти – навіщо вони і як ними користуватися. Власн... von Lviv Startup Club
Roman Humeniuk: Аджайл асесменти – навіщо вони і як ними користуватися. Власн...Roman Humeniuk: Аджайл асесменти – навіщо вони і як ними користуватися. Власн...
Roman Humeniuk: Аджайл асесменти – навіщо вони і як ними користуватися. Власн...

Viktoriia Honcharova: Developing PMO Services and Functions (UA)

 • 1. © 2023 Viktoriia Honcharova. All rights reserved.
 • 2. © 2023 Viktoriia Honcharova. All rights reserved. З Днем Незалежності України! 32
 • 3. © 2023 Viktoriia Honcharova. All rights reserved. Підтримаймо ЗСУ! 3 Фонд “Співдружність-22”: https://www.cmw22.org/ Збір на: ● DJI Mavic Fly More Combo (бійцям 67го окремого стрілецького батальйону на Запорізькому напрямку) ● Метеостанція Kestrel 5700 Elite Applied Ballistics & Bluetooth (снайперу з ССО, зі зрозумілих причин не можемо вказати напрямок)
 • 4. © 2023 Viktoriia Honcharova. All rights reserved. Хто я? 4 10+ років в IT Project Management Head of PMO VP of Academic Outreach PMP certified Мама трьох котів
 • 5. © 2023 Viktoriia Honcharova. All rights reserved. Офіс управління проєктами в ETEAM 5 ● ETEAM - аутсорсингова ІТ компанія (~100 людей) ● Проєкти - переважно довготривалі ● Таланти призначаються на проєкт переважно на повну занятість ● Керівник проєктів повністю відповідає за роботу команди, всі члени команди є підзвітними йому ● Команди DevOps та Design надають свої послуги як сервіс ● Операційні департаменти (Recruitment, HR, Finance) також надають послуги як сервіс, але для внутрішніх стейкхолдерів
 • 6. © 2023 Viktoriia Honcharova. All rights reserved. Офіс управління проєктами в ETEAM 6 ● До створення PMO керівники проєктів підпорядковувалися трьом ко-фаундерам, які на той момент працювали як СЕО, СТО та СОО ● Основною метою створення РМО було об’єднання РМів в команду задля: ○ впровадження передових практик управління проєктами ○ створення масштабованого та передбачуваного процесу управління проєктами з урахуванням потреб внутрішніх стейкхолдерів ○ створення консолідованої та стандартизованої звітності для членів правління компанії ○ збереження історичної інформації та вивчених уроків ○ усталення процесу співпраці з внутрішніми стейкхолдерами компанії ○ професійного розвитку РМів шляхом обміну досвідом та проходження індивідуальних програм
 • 7. © 2023 Viktoriia Honcharova. All rights reserved. У попередніх серіях 7 Introduction to PMO ● History and evolution of PMOs ● The role and purpose of a PMO in an IT company ● Types of PMOs and their functions ● Benefits of establishing a PMO in an IT company ● Difference between IT Service, IT Product, and Corporate PMO Assessing Organizational Readiness ● Identifying the need for a PMO in an IT company ● Assessing project management maturity in the organization ● Defining the scope and objectives of the PMO ● Identifying stakeholders and their roles in the PMO Defining PMO Structure and Governance ● Choosing the appropriate PMO structure for an IT company ● Establishing PMO governance and decision-making processes ● Defining roles and responsibilities within the PMO
 • 8. © 2023 Viktoriia Honcharova. All rights reserved. Якого типу моя організація? ⓘ Click Present with Slido or install our Chrome extension to activate this poll while presenting.
 • 9. © 2023 Viktoriia Honcharova. All rights reserved. PMO якого типу працює в моїй компанії? ⓘ Click Present with Slido or install our Chrome extension to activate this poll while presenting.
 • 10. © 2023 Viktoriia Honcharova. All rights reserved. Якою є структура врядування (governance structure) PMO? ⓘ Click Present with Slido or install our Chrome extension to activate this poll while presenting.
 • 11. © 2023 Viktoriia Honcharova. All rights reserved. Зміст лекції №4 11 Designing project management processes and methodologies Establishing project portfolio management practices Determining the services and functions the PMO will provide Implementing project governance and control mechanisms (йой! цей розділ потенційно переїхав на 31 серпня) 1 2 3 4
 • 12. © 2023 Viktoriia Honcharova. All rights reserved. 12 Determining the services and functions the PMO will provide
 • 13. © 2023 Viktoriia Honcharova. All rights reserved. Сервіси та функції 13 ● Стратегічна підтримка ● Виконання проєктів або підтримка проєктної діяльності ● Врядування проєктами та нагляд ● Визначення та впроваждення методів, процесів та інструментів ● Централізація комунікації та звітності ● Управління талантами ● Управління ризиками ● Проведення навчання та тренінгів ● Управління центральною базою знань ● Управління змінами та організаційними трансформаціями ● Передпроєктний аналіз ● Управління задоволеністю клієнтів
 • 14. © 2023 Viktoriia Honcharova. All rights reserved. Узгодження проєктної роботи зі стратегічними цілями компанії шляхом класифікації, вибору, пріоритезації та, якщо необхідно, припинення проєктів (в тому числі, внутрішніх проєктів РМО). Стратегічна підтримка 14 Приклади: 1. Забезпечення N% маржинальності в портфелі проєктів. 2. Збільшення кількості задоволених клієнтів на N% до кінця 2024 року. 3. Підтримка маркетингового позиціонування компанії, як фахівців з роботи з AI інструментами. 4. Перехід на нову технологію в продукті компанії.
 • 15. © 2023 Viktoriia Honcharova. All rights reserved. Виконання проєктів або підтримка проєктної діяльності 15 Надання операційної підтримки в проєктах шляхом взяття на себе управління проєктом, виконання визначених завдань або надання консультацій. Залежно від типу РМО: ● Directive: РМО містить команду РМів, які знають підходи до управління проєктами в компанії і готові бути призначеними на проєкт або вже призначені на проєкт. ● Controlling: PMи не підпорядковані РМО, але фахівці РМО контролюють процеси і результати проєкту і наполегливо впроваджують практики управління проєктами, схвалені компанією. ● Supportive: фахівці РМО надають методичні рекомендації щодо управління проєктами, консультують та допомагають, але не мають повноважень для наполегливого впровадження.
 • 16. © 2023 Viktoriia Honcharova. All rights reserved. Врядування проєктами та нагляд 16 Створення чіткого огляду всіх проєктів і забезпечення актуальності необхідних даних. Надання стейкхолдерам цінної інформації для прийняття обґрунтованих рішень. ● Забезпечення якості даних ● Підготовка консолідованих звітів ● Виявлення відхилень і вжиття контрзаходів ● Контроль надходження інформації у разі ескалації ● Обмін з фінансами / бухгалтерією ● Контроль міжпроєктних залежностей ● Огляд міжпроєктних цілей, ресурсів і термінів виконання ● Підготовка та проведення зустрічей щодо управління портфелями
 • 17. © 2023 Viktoriia Honcharova. All rights reserved. Методи, процеси та інструменти 17 Стандартизація підходів і практик управління проєктами - першочергова задача будь-якого РМО. ● Визначення ролі РМа в компанії ● Вибір підтримуваних методологій ● Визначення і уточнення процесів ● Створення настанов для РМів ● Вибір і впровадження відповідних інструментів
 • 18. © 2023 Viktoriia Honcharova. All rights reserved. Централізація комунікацій та звітності 18 Створення комунікаційних підходів, стандартів і шаблонів звітності з урахуванням потреб стейкхолдерів. ● Аналіз стейкхолдерів ● Вибір каналів комунікації ● Опис стандартів комунікації ● Розробка шаблонів комунікації ● Узгодження підходів до звітності ● Розробка шаблонів звітності ● Впровадження розроблених інструментів
 • 19. © 2023 Viktoriia Honcharova. All rights reserved. Управління талантами (ресурсами) 19 Підтримка стратегічного планування потужностей (доступних людиногодин), тактичного планування залучення талантів між проєктними та лінійними керівниками, а також функціонального планування роботи. ● Планування залучення талантів до проєктів ● Планування роботи та оцінка трудовитрат ● Координація між керівником проєкту та керівником команди ● Розподіл талантів і вирішення конфліктів ● Підтримка та планування здобуття навичок ● Стратегічне планування потужностей на рівні портфеля
 • 20. © 2023 Viktoriia Honcharova. All rights reserved. Управління ризиками 20 РМО має ширшу інформацію, ніж окремий РМ, і тому може бачить сфери, до яких РМ не має доступу. Це надає переваги для управління ризиками на рівні РМО. ● Визначення ризиків на рівні програм / портфелів при ідентифікації та аналізі ● Врахування даних стратегічного рівня при управлінні ризиками ● Синхронізація реєстрів ризиків в схожих або пов’язаних проєктах
 • 21. © 2023 Viktoriia Honcharova. All rights reserved. Проведення навчання та тренінгів 21 Оскільки встановлення методів, процесів та інструментів включає їх застосування командами, PMO також має забезпечити відповідне навчання та активне удосконалення. ● Програма онбордингу ● Коучинг у щоденних проєктних активностях ● Навчання для РМів щодо підходів компанії та передових практик ● Обмін знань між РМами ● Розробка планів професійного розвитку для РМів ● Розробка матриці компетенцій РМа ● Навчання для удосконалення лідерських навичок керівників департаментів ● Навчання для удосконалення навичок управління проєктами в інших департаментах
 • 22. © 2023 Viktoriia Honcharova. All rights reserved. Управління центральною базою знань 22 Збереження існуючого історичного досвіду необхідне для забезпечення сталого розвитку практик управління проєктами в компанії. ● Засвоєні уроки ● Важлива проєктна документація ● Настанови щодо різних аспектів управління проєктами
 • 23. © 2023 Viktoriia Honcharova. All rights reserved. Управління змінами та організаційними трансформаціями 23 Впровадження змін на рівні РМО, проєктних команд та всієї організації таким чином, щоб ці зміни були сприйняті і застосовані. ● Аналіз впливу зміни на РМО / команду / організацію ● Створення планів впровадження змін ● Пошук агентів змін ● Проведення пілотного впровадження ● Збір і аналіз зворотного зв’язку та корегування змісту зміни за необхідності ● Навчання щодо впровадження змін для інших департаментів
 • 24. © 2023 Viktoriia Honcharova. All rights reserved. Передпроєктний аналіз 24 Допомога внутрішнім стейкхолдерам в аналізі вимог, оцінці трудовитрат та попередньому плануванні проєкта. ● Виконання аналізу силами РМа та проєктної команди, або силами окремого аналітика ● Проведення аналізу має дати відповіді на запитання “Чи варто запускати цей проєкт” або визначити вартість та терміни виконання, якщо проєкт є запитом зовнішнього стейкхолдера.
 • 25. © 2023 Viktoriia Honcharova. All rights reserved. Управління задоволеністю клієнтів 25 Для сервісних компаній управління задоволеністю клієнтів є ключовим фактором успіху. ● збір і аналіз зворотного зв’язку ● проведення переговорів ● проведення додаткових продажів ● Вирішення конфліктних ситуацій
 • 26. © 2023 Viktoriia Honcharova. All rights reserved. Вибір сервісів, які надаватиме РМО 26 Чи є в компанії стратегічне планування? Які стратегічні цілі? Як РМО може впливати на стратегічні цілі? Стратегічна підтримка Якого типу РМО ми будуємо? Виконання проєктів або підтримка проєктної діяльності Чи є залежності між проєктами? Хто стейкхолдери проєктної діяльності? Якої інформації вони потребують? Врядування проєктами та нагляд Детально обговоримо в наступному розділі Визначення та впроваждення методів, процесів та інструментів
 • 27. © 2023 Viktoriia Honcharova. All rights reserved. Вибір сервісів, які надаватиме РМО 27 Які комунікаційні підходи зараз? Чи потребують вони втручання? Які підходи до звітності зараз? Чи потребують вони удосконалення? Централізація комунікації та звітності Який тип компанії? Чи є проблеми з недоступністю талантів? Управління талантами Чи необхідний процес управління ризиками на рівні РМО, чи достатньо підходу до управління ризиками на проєктному рівні та процесу ескалації? Управління ризиками Якими є компетенції РМів в компанії? Проведення навчання та тренінгів
 • 28. © 2023 Viktoriia Honcharova. All rights reserved. Вибір сервісів, які надаватиме РМО 28 Що буде входити в базу знань? Управління центральною базою знань На якому рівні необхідно буде впроваджувати зміни? Чи є фахівці з управління змінами / СМО? Управління змінами та організаційними трансформаціями Чи є фахівці такого напрямку? Яким на даний момент є процес передпроєктного аналізу? Передпроєктний аналіз Чи розвинутий цей напрямок в компанії зараз? Чи потрібно РМО вести цей напрямок з точки зору організаційної структури? Управління задоволеністю клієнтів
 • 29. © 2023 Viktoriia Honcharova. All rights reserved. Audience Q&A Session ⓘ Click Present with Slido or install our Chrome extension to show live Q&A while presenting.
 • 30. © 2023 Viktoriia Honcharova. All rights reserved. Якби ви могли впровадити тільки один сервіс, окрім “обов’язкових”, то який би ви обрали і чому? Сервіси та функції РМО 30 ● Стратегічна підтримка ● Виконання проєктів або підтримка проєктної діяльності ● Врядування проєктами та нагляд ● Визначення та впроваждення методів, процесів та інструментів ● Централізація комунікації та звітності ● Управління талантами ● Управління ризиками ● Проведення навчання та тренінгів ● Управління центральною базою знань ● Управління змінами та організаційними трансформаціями ● Передпроєктний аналіз ● Управління задоволеністю клієнтів
 • 31. © 2023 Viktoriia Honcharova. All rights reserved. Підтримаймо ЗСУ! 31 Фонд “Співдружність-22”: https://www.cmw22.org/ Збір на: ● DJI Mavic Fly More Combo (бійцям 67го окремого стрілецького батальйону на Запорізькому напрямку) ● Метеостанція Kestrel 5700 Elite Applied Ballistics & Bluetooth (снайперу з ССО, зі зрозумілих причин не можемо вказати напрямок)
 • 32. © 2023 Viktoriia Honcharova. All rights reserved. 32 Designing project management processes and methodologies
 • 33. © 2023 Viktoriia Honcharova. All rights reserved. Інтро 33
 • 34. © 2023 Viktoriia Honcharova. All rights reserved. Аналіз зрілості процесів управління проєктами 34 1. Чи є в компанії фахівці з управління проєктами? Якого рівня? 2. Чи є описані процеси? 3. Чи є загальноприйняті, але не описані підходи? 4. Чи є усталені процеси на проєктах, які суттєво відрізняються від передових практик, і змінювати їх треба дуже обережно? 5. Чи є стратегічні цілі та побажання керівництва компанії щодо процесів управління проєктами? ● інтерв’ю керівників проєктів ● спілкування з керівництвом компанії ● спілкування з іншими стейкхолдерами всередині компанії ● аналіз відгуків від зовнішніх стейкхолдерів
 • 35. © 2023 Viktoriia Honcharova. All rights reserved. Аналіз організації 35 1. Тип організації 2. Тип проєктів (внутрішні / зовнішні) 3. Стратегічний фокус щодо проєктної діяльності 4. Готовність до змін 5. Тип і повноваження РМО 6. Внутрішні стейкхолдери проєктної діяльності 7. EEF ● інтерв’ю керівників проєктів ● спілкування з керівництвом компанії ● спілкування з іншими стейкхолдерами всередині компанії
 • 36. © 2023 Viktoriia Honcharova. All rights reserved. Оцінка існуючих/завершених проєктів 36 1. Поточні методології 2. Поточні моделі бюджетування 3. Засвоєні уроки та проблеми завершених проєктів ● інтерв’ю керівників проєктів ● спілкування з керівництвом компанії ● спілкування з іншими стейкхолдерами всередині компанії
 • 37. © 2023 Viktoriia Honcharova. All rights reserved. Дизайн процесів управління проєктами 37 Аналіз всіх проєктів Аналіз компетенцій РМів Вибір набору методологій Аналіз необхідності навчання Підтримувані метолодогії Аналіз існуючих моделей бюджетування і пов’ язаних з ними проблем Підтримувані моделі бюджетування Аналіз існуючих метрик та / або напрацювання метрик Метрики та КРІ проєктів Аналіз поточного рівня РМів, обов’язків РМів в компанії та створення матриці компетенцій Професійний розвиток РМів
 • 38. © 2023 Viktoriia Honcharova. All rights reserved. Дизайн процесів управління проєктами Ініціація 1 Планування 2 Виконання 3 Закриття 4 Стейкхолдери процесу Підхід до інформування Стейкхолдери процесу Підхід до інформування Вибір метолодогії Підхід до документування Підхід до планування Стейкхолдери процесу Підхід до документування Підхід до виконання Збір метрик Моніторинг та контроль Звітність Стейкхолдери процесу Підхід до документування Підхід до закриття Підхід до інформування
 • 39. © 2023 Viktoriia Honcharova. All rights reserved. Документування процесів 39 ● Загальнодоступний репозиторій ● Обговорення та затвердження стейкхолдерів ● Ітеративна робота
 • 40. © 2023 Viktoriia Honcharova. All rights reserved. Впровадження процесів 40 ● Ітеративне ● Цінне ● Підтримане спонсором змін ● Залежне від поточних процесів на проєктах ● Вимагає проведення навчання
 • 41. © 2023 Viktoriia Honcharova. All rights reserved. Audience Q&A Session ⓘ Click Present with Slido or install our Chrome extension to show live Q&A while presenting.
 • 42. © 2023 Viktoriia Honcharova. All rights reserved. Чи бачите ви необхідність розробити процеси управління проєктами не прив’язуючись до життєвого циклу проєкта? Чому? Розробка процесів управління проєктами 42 ● Аналіз існуючого стану ● Аналіз побажань та усвідомлення бажаного майбутнього стану ● Розробка процесів згідно життєвого циклу проєкта ● Документування процесів (на зв’язку зі стейкхолдерами!) ● Впровадження процесів
 • 43. © 2023 Viktoriia Honcharova. All rights reserved. Підтримаймо ЗСУ! 43 Фонд “Співдружність-22”: https://www.cmw22.org/ Збір на: ● DJI Mavic Fly More Combo (бійцям 67го окремого стрілецького батальйону на Запорізькому напрямку) ● Метеостанція Kestrel 5700 Elite Applied Ballistics & Bluetooth (снайперу з ССО, зі зрозумілих причин не можемо вказати напрямок)
 • 44. © 2023 Viktoriia Honcharova. All rights reserved. Домашнє завдання 1. Визначити services та functions свого PMO 2. Визначити project management processes та methodologies, які будуть використовуватися 3. Процедура запровадження чи дотримання project portfolio management practices
 • 45. © 2023 Viktoriia Honcharova. All rights reserved. 45 Дякую за увагу! LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/torineko/