Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
Vi

 

TEXTOS O DISCURSOS

MANlFESTAClO/ NS VERBALS AMB
INTENCIÓ DE COMUNICAR

 

son

Les sítuacions comu-
nicatives on t...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×
Nächste SlideShare
Video By
Weiter
Herunterladen, um offline zu lesen und im Vollbildmodus anzuzeigen.

0

Teilen

Herunterladen, um offline zu lesen

La comunicació

Herunterladen, um offline zu lesen

Ähnliche Bücher

Kostenlos mit einer 30-tägigen Testversion von Scribd

Alle anzeigen

Ähnliche Hörbücher

Kostenlos mit einer 30-tägigen Testversion von Scribd

Alle anzeigen
  • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

La comunicació

  1. 1. Vi TEXTOS O DISCURSOS MANlFESTAClO/ NS VERBALS AMB INTENCIÓ DE COMUNICAR son Les sítuacions comu- nicatives on té lioc ¡’activitat social hu- mana. exempies n ambic literari ámbit periodistíc ámbit academic ambit de ¡’adminis- tració ámbit de ia política 4 LA coMúNijcAció es FA”; mitjancani: són LA FlNALlTAT DEL MlSSATGE és La intenció amb que realitzem un acne comunicatiu. pot ser - informativa - orientadora de Vopinió i de ia con- ducta - reguladora de la vida social - artística o esté- tica PFESEHEEH L’0RGANlTZAClÓ és La forma adoptada per a presentar la informació del mís- satge. pot ser - narrativa descriptiva instructiva argumentativa expositiva en un mateix discurs pot aparéixer més d'una forma. ELS. GÉNERES. són Les formes textuals convencional: reco- negudes socialment. exemples - resums - reportatges - dissertació - article - instancia - comedia recepta llei GRAN VARIETAT I CARACTERÍSTIQUES DIFERENCIADES D’ACORD AMB és La via mitjancant Ia qual es cransmet el missatge. examples oral escrit audiovisual - quinésic o gestual vés una relació comple- xa de carácter prag- mátic en que l'emís- sor ajusta el seu mis- satge a ies caracte- rístiques i sicuacions variables del recep- tor per eficacia comunicativa pot ser el missatge - modalitzat o no modaliaat - amb presencia o abséncia de ¡’emis- sor o del receptor - formal o informal - dialogat o monolo- gac

Aufrufe

Aufrufe insgesamt

144

Auf Slideshare

0

Aus Einbettungen

0

Anzahl der Einbettungen

2

Befehle

Downloads

2

Geteilt

0

Kommentare

0

Likes

0

×