Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
PHẦN 1: RESORT
– KHỐI DỊCH VỤ CÔNG CỘNG
PHẦN 2:
NHÀ HÀNG – BẾP
CHUYÊN ĐỀ: KIẾN TRÚC NGHỈ DƯỠNG
PHÂN LOẠI KIỂU NHÀ HÀNG
VỊ ...
PHẦN 1: RESORT
– KHỐI DỊCH VỤ CÔNG CỘNG
PHẦN 2:
NHÀ HÀNG – BẾP
PHẦN 3:
BAR
CHUYÊN ĐỀ: KIẾN TRÚC NGHỈ DƯỠNG
GIỚI THIỆU VỀ B...
PHẦN 1: RESORT
– KHỐI DỊCH VỤ CÔNG CỘNG
PHẦN 2:
NHÀ HÀNG – BẾP
PHẦN 3:
BAR
PHẦN 4:
LIÊN HỆ
PHẦN 5:
KẾT LUẬN
CHUYÊN ĐỀ: KIẾ...
PHẦN 1:
RESORT – KHỐI DỊCH VỤ CÔNG CỘNG
 5.1. Khối đón tiếp và hành chánh phụ trợ
 5.2. Khối phòng ngủ
 5.3. Khối dịch ...
PHẦN 1:
RESORT – KHỐI DỊCH VỤ CÔNG CỘNG
Khái niệm: Khối dịch vụ công cộng đóng vai trò quan trọng trong
tổng thể khu resor...
Dịch vụ
công cộng
Chức năng Đặc điểm Yêu cầu
Nhà hàng, bếp cung cấp thức ăn và
đồ uống cho các thực
khách
_ Có nhiều cách ...
PHẦN 2:
NHÀ HÀNG – BẾP TRONG RESORT
PHÂN LOẠI
KIỂU NHÀ
HÀNG
THEO KIỂU ĐỒ ĂN (MENU)
THEO HÌNH THỨC PHỤC VỤ
THEO LOẠI ĐỒ ĂN ...
PHẦN 2:
NHÀ HÀNG – BẾP TRONG RESORT
PHÂN LOẠI
KIỂU NHÀ
HÀNG
THEO KIỂU ĐỒ ĂN (MENU)
THEO HÌNH THỨC PHỤC VỤ
THEO LOẠI ĐỒ ĂN ...
PHẦN 2:
NHÀ HÀNG – BẾP TRONG RESORT
PHÂN LOẠI
KIỂU NHÀ
HÀNG
THEO KIỂU ĐỒ ĂN (MENU)
THEO HÌNH THỨC PHỤC VỤ
THEO LOẠI ĐỒ ĂN ...
PHẦN 2:
NHÀ HÀNG – BẾP TRONG RESORT
PHÂN LOẠI
KIỂU NHÀ
HÀNG
THEO KIỂU ĐỒ ĂN (MENU)
THEO HÌNH THỨC PHỤC VỤ
THEO LOẠI ĐỒ ĂN ...
PHẦN 2:
NHÀ HÀNG – BẾP TRONG RESORT
PHÂN LOẠI
KIỂU NHÀ
HÀNG
THEO KIỂU ĐỒ ĂN (MENU)
THEO HÌNH THỨC PHỤC VỤ
THEO LOẠI ĐỒ ĂN ...
PHẦN 2:
NHÀ HÀNG – BẾP TRONG RESORT
PHÂN LOẠI
KIỂU NHÀ
HÀNG
THEO KIỂU ĐỒ ĂN (MENU)
THEO HÌNH THỨC PHỤC VỤ
THEO LOẠI ĐỒ ĂN ...
PHẦN 2:
NHÀ HÀNG – BẾP TRONG RESORT
PHÂN LOẠI
KIỂU NHÀ
HÀNG
THEO KIỂU ĐỒ ĂN (MENU)
THEO HÌNH THỨC PHỤC VỤ
THEO LOẠI ĐỒ ĂN ...
PHẦN 2:
NHÀ HÀNG – BẾP TRONG RESORT
PHÂN LOẠI
KIỂU NHÀ
HÀNG
THEO KIỂU ĐỒ ĂN (MENU)
THEO HÌNH THỨC PHỤC VỤ
THEO LOẠI ĐỒ ĂN ...
PHẦN 2:
NHÀ HÀNG – BẾP TRONG RESORT
PHÂN LOẠI
KIỂU NHÀ
HÀNG
THEO KIỂU ĐỒ ĂN (MENU)
THEO HÌNH THỨC PHỤC VỤ
THEO LOẠI ĐỒ ĂN ...
PHẦN 2:
NHÀ HÀNG – BẾP TRONG RESORT
PHÂN LOẠI
KIỂU NHÀ
HÀNG
THEO KIỂU ĐỒ ĂN (MENU)
THEO HÌNH THỨC PHỤC VỤ
THEO LOẠI ĐỒ ĂN ...
PHẦN 2:
NHÀ HÀNG – BẾP TRONG RESORT
PHÂN LOẠI
KIỂU NHÀ
HÀNG
THEO KIỂU ĐỒ ĂN (MENU)
THEO HÌNH THỨC PHỤC VỤ
THEO LOẠI ĐỒ ĂN ...
PHẦN 2:
NHÀ HÀNG – BẾP TRONG RESORT
PHÂN LOẠI
KIỂU NHÀ
HÀNG
THEO KIỂU ĐỒ ĂN (MENU)
THEO HÌNH THỨC PHỤC VỤ
THEO LOẠI ĐỒ ĂN ...
PHẦN 2:
NHÀ HÀNG – BẾP TRONG RESORT
PHÂN LOẠI
KIỂU NHÀ
HÀNG
THEO KIỂU ĐỒ ĂN (MENU)
THEO HÌNH THỨC PHỤC VỤ
THEO LOẠI ĐỒ ĂN ...
PHẦN 2:
NHÀ HÀNG – BẾP TRONG RESORT
PHÂN LOẠI
KIỂU NHÀ
HÀNG
THEO KIỂU ĐỒ ĂN (MENU)
THEO HÌNH THỨC PHỤC VỤ
THEO LOẠI ĐỒ ĂN ...
PHẦN 2:
NHÀ HÀNG – BẾP TRONG RESORT
PHÂN LOẠI
KIỂU NHÀ
HÀNG
VỊ TRÍ
RESORT ẢNH
HƯỞNG
ĐẾN NHÀ
HÀNG
 MỘT SỐ NHÀ HÀNG ĐƯỢC TH...
PHẦN 2:
NHÀ HÀNG – BẾP TRONG RESORT
PHÂN LOẠI
KIỂU NHÀ
HÀNG
VỊ TRÍ
RESORT ẢNH
HƯỞNG
ĐẾN NHÀ
HÀNG
OCEANAMI LUXURY HOME AND ...
PHẦN 2:
NHÀ HÀNG – BẾP TRONG RESORT
PHÂN LOẠI
KIỂU NHÀ
HÀNG
VỊ TRÍ
RESORT ẢNH
HƯỞNG
ĐẾN NHÀ
HÀNG
KHỐI NHÀ HÀNG CỦA OCEANAM...
PHẦN 2:
NHÀ HÀNG – BẾP TRONG RESORT
PHÂN LOẠI
KIỂU NHÀ
HÀNG
VỊ TRÍ
RESORT ẢNH
HƯỞNG
ĐẾN NHÀ
HÀNG
GRAND TARGHEE SKI RESORT ...
PHẦN 2:
NHÀ HÀNG – BẾP TRONG RESORT
PHÂN LOẠI
KIỂU NHÀ
HÀNG
VỊ TRÍ
RESORT ẢNH
HƯỞNG
ĐẾN NHÀ
HÀNG
GRAND TARGHEE SKI RESORT ...
PHẦN 2:
NHÀ HÀNG – BẾP TRONG RESORT
PHÂN LOẠI
KIỂU NHÀ
HÀNG
VỊ TRÍ
RESORT ẢNH
HƯỞNG
ĐẾN NHÀ
HÀNG
CÁC TIỆN ÍCH CỦA GRAND TA...
PHẦN 2:
NHÀ HÀNG – BẾP TRONG RESORT
PHÂN LOẠI
KIỂU NHÀ
HÀNG
GRAND TARGHEE SKI RESORT VỪA PHỤC VỤ NHÀ HÀNG TRONG NHÀ, VỪA
P...
PHẦN 2:
NHÀ HÀNG – BẾP TRONG RESORT
PHÂN LOẠI
KIỂU NHÀ
HÀNG
MỘT SỐ KiỂU NHÀ HÀNG ĐẶC TRƯNG THEO RESORT
VỊ TRÍ
RESORT ẢNH
H...
PHẦN 2:
NHÀ HÀNG – BẾP TRONG RESORT
PHÂN LOẠI
KIỂU NHÀ
HÀNG
VỊ TRÍ
RESORT ẢNH
HƯỞNG
ĐẾN NHÀ
HÀNG
CƠ SỞ THIẾT
KẾ NHÀ
HÀNG,
...
PHẦN 2:
NHÀ HÀNG – BẾP TRONG RESORT
PHÂN LOẠI
KIỂU NHÀ
HÀNG
VỊ TRÍ
RESORT ẢNH
HƯỞNG
ĐẾN NHÀ
HÀNG
CƠ SỞ THIẾT
KẾ NHÀ
HÀNG,
...
PHẦN 2:
NHÀ HÀNG – BẾP TRONG RESORT
PHÂN LOẠI
KIỂU NHÀ
HÀNG
VỊ TRÍ
RESORT ẢNH
HƯỞNG
ĐẾN NHÀ
HÀNG
CƠ SỞ THIẾT
KẾ NHÀ
HÀNG,
...
PHẦN 2:
NHÀ HÀNG – BẾP TRONG RESORT
PHÂN LOẠI
KIỂU NHÀ
HÀNG
VỊ TRÍ
RESORT ẢNH
HƯỞNG
ĐẾN NHÀ
HÀNG
CƠ SỞ THIẾT
KẾ NHÀ
HÀNG,
...
PHẦN 2:
NHÀ HÀNG – BẾP TRONG RESORT
PHÂN LOẠI
KIỂU NHÀ
HÀNG
VỊ TRÍ
RESORT ẢNH
HƯỞNG
ĐẾN NHÀ
HÀNG
CƠ SỞ THIẾT
KẾ NHÀ
HÀNG,
...
PHẦN 2:
NHÀ HÀNG – BẾP TRONG RESORT
PHÂN LOẠI
KIỂU NHÀ
HÀNG
VỊ TRÍ
RESORT ẢNH
HƯỞNG
ĐẾN NHÀ
HÀNG
CƠ SỞ THIẾT
KẾ NHÀ
HÀNG,
...
PHẦN 2:
NHÀ HÀNG – BẾP TRONG RESORT
PHÂN LOẠI
KIỂU NHÀ
HÀNG
VỊ TRÍ
RESORT ẢNH
HƯỞNG
ĐẾN NHÀ
HÀNG
CƠ SỞ THIẾT
KẾ NHÀ
HÀNG,
...
PHẦN 2:
NHÀ HÀNG – BẾP TRONG RESORT
PHÂN LOẠI
KIỂU NHÀ
HÀNG
VỊ TRÍ
RESORT ẢNH
HƯỞNG
ĐẾN NHÀ
HÀNG
CƠ SỞ THIẾT
KẾ NHÀ
HÀNG,
...
PHẦN 2:
NHÀ HÀNG – BẾP TRONG RESORT
PHÂN LOẠI
KIỂU NHÀ
HÀNG
VỊ TRÍ
RESORT ẢNH
HƯỞNG
ĐẾN NHÀ
HÀNG
CƠ SỞ THIẾT
KẾ NHÀ
HÀNG,
...
PHẦN 2:
NHÀ HÀNG – BẾP TRONG RESORT
PHÂN LOẠI
KIỂU NHÀ
HÀNG
VỊ TRÍ
RESORT ẢNH
HƯỞNG
ĐẾN NHÀ
HÀNG
CƠ SỞ THIẾT
KẾ NHÀ
HÀNG,
...
PHẦN 2:
NHÀ HÀNG – BẾP TRONG RESORT
PHÂN LOẠI
KIỂU NHÀ
HÀNG
VỊ TRÍ
RESORT ẢNH
HƯỞNG
ĐẾN NHÀ
HÀNG
CƠ SỞ THIẾT
KẾ NHÀ
HÀNG,
...
PHẦN 2:
NHÀ HÀNG – BẾP TRONG RESORT
PHÂN LOẠI
KIỂU NHÀ
HÀNG
VỊ TRÍ
RESORT ẢNH
HƯỞNG
ĐẾN NHÀ
HÀNG
CƠ SỞ THIẾT
KẾ NHÀ
HÀNG,
...
PHẦN 3:
BAR TRONG RESORT
BAR VÀ
BAR TRONG
RESORT
PHÂN LOẠI
ẢNH HƯỞNG
KIẾN TRÚC
CẢNH QUAN
KẾT LUẬN
CHỨC NĂNG
VỊ TRÍ
-BAR là...
PHẦN 3:
BAR TRONG RESORT
BAR VÀ
BAR TRONG
RESORT
2/ Bar trong Resort.
Từ khái niệm trên và liên hệ với
Resort, cho ta được...
Chức năng:
Ngoài hình thức giải trí đơn thuần , Bar Resort còn mang những
chức năng riêng phục vụ du khách trong việc thư ...
PHẦN 3:
BAR TRONG RESORT
BAR VÀ
BAR TRONG
RESORT
PHÂN LOẠI
CHỨC NĂNG
VỊ TRÍ
Bar rượu
Rượu được xem như là chất xúc tác
khơ...
PHẦN 3:
BAR TRONG RESORT
BAR VÀ
BAR TRONG
RESORT
PHÂN LOẠI
CHỨC NĂNG
VỊ TRÍ
PHÂN LOẠI THEO LOẠI HÌNH GIẢI TRÍ
BAR RƯỢU – Đ...
PHẦN 3:
BAR TRONG RESORT
BAR VÀ
BAR TRONG
RESORT
PHÂN LOẠI
CHỨC NĂNG
VỊ TRÍ
PHÂN LOẠI THEO LOẠI HÌNH GIẢI TRÍ
BAR RƯỢU – Đ...
PHẦN 3:
BAR TRONG RESORT
BAR VÀ
BAR TRONG
RESORT
PHÂN LOẠI
CHỨC NĂNG
VỊ TRÍ
PHÂN LOẠI THEO LOẠI HÌNH GIẢI TRÍ
BAR RƯỢU – Đ...
PHẦN 3:
BAR TRONG RESORT
BAR VÀ
BAR TRONG
RESORT
PHÂN LOẠI
CHỨC NĂNG
VỊ TRÍ
PHÂN LOẠI THEO LOẠI HÌNH GIẢI TRÍ
BAR RƯỢU – Đ...
PHẦN 3:
BAR TRONG RESORT
BAR VÀ
BAR TRONG
RESORT
PHÂN LOẠI
CHỨC NĂNG
VỊ TRÍ
PHÂN LOẠI THEO LOẠI HÌNH GIẢI TRÍ
BAR RƯỢU – Đ...
PHẦN 3:
BAR TRONG RESORT
BAR VÀ
BAR TRONG
RESORT
PHÂN LOẠI
CHỨC NĂNG
VỊ TRÍ
PHÂN LOẠI THEO LOẠI HÌNH GIẢI TRÍ
PHẦN 3:
BAR TRONG RESORT
BAR VÀ
BAR TRONG
RESORT
PHÂN LOẠI
CHỨC NĂNG
VỊ TRÍ
PHÂN LOẠI THEO LOẠI HÌNH GIẢI TRÍ
Bar Disco
- ...
PHẦN 3:
BAR TRONG RESORT
BAR VÀ
BAR TRONG
RESORT
PHÂN LOẠI
CHỨC NĂNG
VỊ TRÍ
PHÂN LOẠI THEO LOẠI HÌNH GIẢI TRÍ
BAR DISCO – ...
PHẦN 3:
BAR TRONG RESORT
BAR VÀ
BAR TRONG
RESORT
PHÂN LOẠI
CHỨC NĂNG
VỊ TRÍ
PHÂN LOẠI THEO LOẠI HÌNH GIẢI TRÍ
BAR DISCO – ...
PHẦN 3:
BAR TRONG RESORT
BAR VÀ
BAR TRONG
RESORT
PHÂN LOẠI
CHỨC NĂNG
VỊ TRÍ
PHÂN LOẠI THEO LOẠI HÌNH GIẢI TRÍ
Bar hồ bơi
L...
PHẦN 3:
BAR TRONG RESORT
BAR VÀ
BAR TRONG
RESORT
PHÂN LOẠI
CHỨC NĂNG
VỊ TRÍ
PHÂN LOẠI THEO LOẠI HÌNH GIẢI TRÍ
BAR HỒ BƠI –...
PHẦN 3:
BAR TRONG RESORT
BAR VÀ
BAR TRONG
RESORT
PHÂN LOẠI
CHỨC NĂNG
VỊ TRÍ
PHÂN LOẠI THEO LOẠI HÌNH GIẢI TRÍ
BAR HỒ BƠI –...
PHẦN 3:
BAR TRONG RESORT
BAR VÀ
BAR TRONG
RESORT
PHÂN LOẠI
CHỨC NĂNG
VỊ TRÍ
PHÂN LOẠI THEO LOẠI HÌNH GIẢI TRÍ
BAR HỒ BƠI –...
PHẦN 3:
BAR TRONG RESORT
BAR VÀ
BAR TRONG
RESORT
PHÂN LOẠI
CHỨC NĂNG
VỊ TRÍ
PHÂN LOẠI THEO LOẠI HÌNH GIẢI TRÍ
BAR HỒ BƠI –...
PHẦN 3:
BAR TRONG RESORT
BAR VÀ
BAR TRONG
RESORT
PHÂN LOẠI
CHỨC NĂNG
VỊ TRÍ
PHÂN LOẠI THEO LOẠI HÌNH GIẢI TRÍ
BAR NHẠC SỐN...
PHẦN 3:
BAR TRONG RESORT
BAR VÀ
BAR TRONG
RESORT
PHÂN LOẠI
CHỨC NĂNG
VỊ TRÍ
PHÂN LOẠI THEO LOẠI HÌNH GIẢI TRÍ
Đặc trưng nộ...
PHẦN 3:
BAR TRONG RESORT
BAR VÀ
BAR TRONG
RESORT
PHÂN LOẠI
CHỨC NĂNG
VỊ TRÍ
PHÂN LOẠI THEO LOẠI HÌNH GIẢI TRÍ
BAR NHẠC SỐN...
PHẦN 3:
BAR TRONG RESORT
BAR VÀ
BAR TRONG
RESORT
PHÂN LOẠI
CHỨC NĂNG
VỊ TRÍ
PHÂN LOẠI THEO VỊ TRÍ
-Về vị trí : Bar được ph...
Bar – Resort ven biển:
+Bar ven biển thường nằm ở nơi có view nhìn đẹp và thoáng đãng.Tầm
nhìn thường trên cao để có view ...
PHẦN 3:
BAR TRONG RESORT
BAR VÀ
BAR TRONG
RESORT
PHÂN LOẠI
CHỨC NĂNG
VỊ TRÍ
PHÂN LOẠI THEO VỊ TRÍ
NGOÀI RA, BAR CÒN THIẾT ...
PHẦN 3:
BAR TRONG RESORT
BAR VÀ
BAR TRONG
RESORT
PHÂN LOẠI
CHỨC NĂNG
VỊ TRÍ
PHÂN LOẠI THEO VỊ TRÍ
Bar – Resort ven núi:
+Thường tạo góc nhìn đến nơi có phong cảnh đẹp và ấn tượng.
Thường sử dụng thủ pháp cắt cảnh.
+Phong...
PHẦN 3:
BAR TRONG RESORT
BAR VÀ
BAR TRONG
RESORT
PHÂN LOẠI
CHỨC NĂNG
VỊ TRÍ
Phân loại Theo loại hình giải trí Theo vị trí
...
PHẦN 3:
BAR TRONG RESORT
BAR VÀ
BAR TRONG
RESORT
PHÂN LOẠI
ẢNH HƯỞNG
KIẾN TRÚC
CẢNH QUAN
CHỨC NĂNG
VỊ TRÍ
1/ Các yếu tố cả...
PHẦN 3:
BAR TRONG RESORT
BAR VÀ
BAR TRONG
RESORT
PHÂN LOẠI
ẢNH HƯỞNG
KIẾN TRÚC
CẢNH QUAN
CHỨC NĂNG
VỊ TRÍ
Dự án Bella Reso...
PHẦN 3:
BAR TRONG RESORT
BAR VÀ
BAR TRONG
RESORT
PHÂN LOẠI
ẢNH HƯỞNG
KIẾN TRÚC
CẢNH QUAN
CHỨC NĂNG
VỊ TRÍ
Phong cách Kiến ...
PHẦN 3:
BAR TRONG RESORT
BAR VÀ
BAR TRONG
RESORT
PHÂN LOẠI
ẢNH HƯỞNG
KIẾN TRÚC
CẢNH QUAN
CHỨC NĂNG
VỊ TRÍ
• Ngoài ra Bar c...
PHẦN 3:
BAR TRONG RESORT
BAR VÀ
BAR TRONG
RESORT
PHÂN LOẠI
ẢNH HƯỞNG
KIẾN TRÚC
CẢNH QUAN
CHỨC NĂNG
VỊ TRÍ
+Chất liệu địa p...
PHẦN 3:
BAR TRONG RESORT
BAR VÀ
BAR TRONG
RESORT
PHÂN LOẠI
ẢNH HƯỞNG
KIẾN TRÚC
CẢNH QUAN
CHỨC NĂNG
VỊ TRÍ
+Ánh sáng : Khác...
PHẦN 3:
BAR TRONG RESORT
BAR VÀ
BAR TRONG
RESORT
PHÂN LOẠI
ẢNH HƯỞNG
KIẾN TRÚC
CẢNH QUAN
CHỨC NĂNG
VỊ TRÍ
Công trình tiêu ...
PHẦN 3:
BAR TRONG RESORT
BAR VÀ
BAR TRONG
RESORT
PHÂN LOẠI
ẢNH HƯỞNG
KIẾN TRÚC
CẢNH QUAN
CHỨC NĂNG
VỊ TRÍ
KẾT LUẬN
PHẦN 3:
BAR TRONG RESORT
BAR VÀ
BAR TRONG
RESORT
PHÂN LOẠI
ẢNH HƯỞNG
KIẾN TRÚC
CẢNH QUAN
CHỨC NĂNG
VỊ TRÍ
KẾT LUẬN
KẾT LUẬ...
PHẦN 3:
BAR TRONG RESORT
BAR VÀ
BAR TRONG
RESORT
PHÂN LOẠI
ẢNH HƯỞNG
KIẾN TRÚC
CẢNH QUAN
CHỨC NĂNG
VỊ TRÍ
KẾT LUẬN
PHẦN 4:
LIÊN HỆ NHÀ HÀNG VÀ BAR TRONG RESORT
Mối liên hệ giữa nhà hàng, bếp – bar rượu trong tổng thể khu
resort như thế n...
PHẦN 4:
LIÊN HỆ NHÀ HÀNG VÀ BAR TRONG RESORT
Palm Garden Resort tọa lạc bên bờ biển Cửa Đại, cách sân bay Đà
Nẵng 30 km và...
PHẦN 4:
LIÊN HỆ NHÀ HÀNG VÀ BAR TRONG RESORT
NHÀ HÀNG
BẾP
POOL BAR
PHẦN 4:
LIÊN HỆ NHÀ HÀNG VÀ BAR TRONG RESORT
MẶT BẰNG NHÀ HÀNG+ BẾP
NỘI THẤT
SANG
TRỌNG
ẤM ÁP, ĐEM
LẠI
CẢM GIÁC
GẦN GŨI
MỘ...
PHẦN 4:
LIÊN HỆ NHÀ HÀNG VÀ BAR TRONG RESORT
ÁNH BAN CHIỀU TÔN LÊN VẺ ĐẸP CỦA BÀN GHẾ GỖ, CẢ Ở
TRỆT LẪN TRÊN LẦU
THAY ĐỔI ...
PHẦN 4:
LIÊN HỆ NHÀ HÀNG VÀ BAR TRONG RESORT
PHẦN 4:
LIÊN HỆ NHÀ HÀNG VÀ BAR TRONG RESORT
KHÔNG QUÊN KHÔNG GIAN RIÊNG
CHO THỰC KHÁCH TÂY PHƯƠNG
PHẦN 4:
LIÊN HỆ NHÀ HÀNG VÀ BAR TRONG RESORT
POOL BAR
PHẦN 4:
LIÊN HỆ NHÀ HÀNG VÀ BAR TRONG RESORT
POOL BAR MÙA LỄ HỘI
MẶT BẰNG BỂ BƠI VÀ POOL BAR
HỒ BƠI VÀ GẠCH NỀN HỒ BƠI
PHẦN 4:
LIÊN HỆ NHÀ HÀNG VÀ BAR TRONG RESORT
PHẦN 4:
LIÊN HỆ NHÀ HÀNG VÀ BAR TRONG RESORT
NỘI THẤT
GỢI HÌNH
MỘT
CON TÀU
ĐÁNH CÁ
PHẦN 4:
KẾT LUẬN
NHÀ HÀNG - BAR TRONG RESORT
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

NHÀ HÀNG - BAR TRONG RESORT

NHÀ HÀNG - BAR TRONG RESORT

 • Als Erste(r) kommentieren

NHÀ HÀNG - BAR TRONG RESORT

 1. 1. PHẦN 1: RESORT – KHỐI DỊCH VỤ CÔNG CỘNG PHẦN 2: NHÀ HÀNG – BẾP CHUYÊN ĐỀ: KIẾN TRÚC NGHỈ DƯỠNG PHÂN LOẠI KIỂU NHÀ HÀNG VỊ TRÍ RESORT ẢNH HƯỞNG ĐẾN NHÀ HÀNG CƠ SỞ THIẾT KẾ NHÀ HÀNG, BẾP TRONG RESORT DÂY CHUYỀN HOẠT ĐỘNG VẬT DỤNG
 2. 2. PHẦN 1: RESORT – KHỐI DỊCH VỤ CÔNG CỘNG PHẦN 2: NHÀ HÀNG – BẾP PHẦN 3: BAR CHUYÊN ĐỀ: KIẾN TRÚC NGHỈ DƯỠNG GIỚI THIỆU VỀ BAR PHÂN LOẠI BAR VÀ BAR TRONG RESORT ẢNH HƯỞNG CỦA KIẾN TRÚC VÀ CẢNH QUAN KẾT LUẬN
 3. 3. PHẦN 1: RESORT – KHỐI DỊCH VỤ CÔNG CỘNG PHẦN 2: NHÀ HÀNG – BẾP PHẦN 3: BAR PHẦN 4: LIÊN HỆ PHẦN 5: KẾT LUẬN CHUYÊN ĐỀ: KIẾN TRÚC NGHỈ DƯỠNG
 4. 4. PHẦN 1: RESORT – KHỐI DỊCH VỤ CÔNG CỘNG  5.1. Khối đón tiếp và hành chánh phụ trợ  5.2. Khối phòng ngủ  5.3. Khối dịch vụ công cộng + Nhà hàng, bếp + Bar + Khu spa và hồ bơi + Khu giải trí và thể thao  5.4. Khối kỹ thuật hậu cần CHƯƠNG 5: TỔ CHỨC KHÔNG GIAN VÀ THIẾT KẾ MẶT BẰNG TRÍCH DẪN ĐỀ CƯƠNG
 5. 5. PHẦN 1: RESORT – KHỐI DỊCH VỤ CÔNG CỘNG Khái niệm: Khối dịch vụ công cộng đóng vai trò quan trọng trong tổng thể khu resort. _ Phục vụ về giải trí, tinh thần, thư giãn _ Điểm nhấn về dịch vụ, kiến trúc, … của khu resort _ Yếu tố cạnh tranh với các khu resort khác
 6. 6. Dịch vụ công cộng Chức năng Đặc điểm Yêu cầu Nhà hàng, bếp cung cấp thức ăn và đồ uống cho các thực khách _ Có nhiều cách phân loại nhà hàng ứng với tổ chức không gian và tổ chức hình thức bếp phục vụ khác nhau _ Thời gian và khoảng cách phục vụ đối với thực khách _ Cung cấp món ăn và đồ uống chất lượng cao; _ Cung cấp một dịch vụ tốt, phục vụ một cách hấp dẫn; _ Tạo ra một không gian hấp dẫn để khách thưởng thức các món ăn và đồ uống; và tạo ra lợi nhuận. Bar _ Chức năng chính của bar là cung cấp và phục vụ tất cả các loại đồ uống _Ngoài ra bar còn phục vụ các dịch vụ khác như: thể thao, đánh bạc, karaoke, khiêu vũ... _ Phân loại hình thức phục vụ của bar và mối quan hệ giữa bar và các bộ phận khác Quan hệ với lễ tân, phục vụ bàn, phục vụ vui chơi giải trí, kho, phòng ăn phòng tiệc, bộ phận phục vụ phòng _ Trang thiết bị và dụng cụ bar _ Tổ chức nhân lực cho hoạt động của bar _ Tổ chức cơ sở vật chất: bao gồm tất cả các trang thiết bị phục vụ cho hoạt động pha chế, phục vụ khách, trang thiết bị dùng cho hoạt động quản lý... _ Phục vụ tất cả các loại đồ uống, thỏa mãn nhu cầu của khách hàng về các loại đồ uống, đồng thời phục vụ các loại dịch vụ kèm theo Khu spa và hồ bơi _ Thư giãn, nghỉ ngơi, phục hồi sức khỏe, chăm sóc, tận hưởng cuộc sống, giao lưu bạn bè, … _ Spa: hương thơm, nhiệt độ phòng, nhiệt độ nước, … rất được chú trọng. Sự riêng tư, thoải mái, chống ồn, … _ Hồ bơi: yên tĩnh, thoải mái, riêng biệt với không gian công cộng, … _ Một Spa chuẩn phải tuân thủ 10 quy chuẩn của hiệp hội Spa thế giới về không gian, màu sắc, mùi hương, vệ sinh gian phòng, dụng cụ, âm nhạc, tiếng động, sản phẩm chuyên dùng, kỹ thuật Spa, dịch vụ chăm sóc khách hàng và kiến thức đào tạo nhân viên... _ Vệ sinh hồ bơi, hình thức và chức năng hồ bơi với những dịch vụ vui chơi, giải trí kèm theo. Khu giải trí và thể thao _ Vận động, vui chơi, họp mặt, giao lưu, … _ Có sự liên hệ với các khu vực nhà hàng, bar, spa, hồ bơi, … _ Không gian riêng biệt, chuyên dụng _ Khu thể thao trong nhà và ngoài trời cần có sự bố trí hợp lý, … _ Yêu cầu về cây xanh, cảnh quan, lối đi xung quanh, … _ Yêu cầu kỹ thuật – an toàn đối với các thiết bị, dụng cụ thể dục thể thao, …
 7. 7. PHẦN 2: NHÀ HÀNG – BẾP TRONG RESORT PHÂN LOẠI KIỂU NHÀ HÀNG THEO KIỂU ĐỒ ĂN (MENU) THEO HÌNH THỨC PHỤC VỤ THEO LOẠI ĐỒ ĂN CHUYÊN Phân loại Theo kiểu đồ ăn (theo menu) Theo hình thức phục vụ Theo loại đồ ăn chuyên Phục vụ món ăn Nhà hàng Pháp Nhà hàng Ý Nhà hàng Trung Hoa Nhà hàng Á Nhà hàng Âu Nhà hàng phục vụ Ala Carte Nhà hàng fastfood Nhà hàng buffet Nhà hàng hải sản/ đặc sản Nhà hàng chuyên gà, bò, dê Nhà hàng bia hơi Nhà hàng lẩu Đối tượng phục vụ Thực khách ăn tại chỗ, có thể là hai hoặc nhiều người Thực khách ăn tại chỗ hoặc mang về. Phục vụ bàn ăn theo nhóm ít người, và nhóm nhiều người Thực khách ăn tại chỗ. Chủ yếu là khách nhóm với số lượng khách lớn trong một gia đình, hoặc nhóm bạn. Nhu cầu của thực khách Thưởng thức món ăn theo hương vị đặc trưng, phong cách phục vụ, hình thức trình bày, không gian ẩm thực Chú trọng nhiều đến cung cách phục vụ và chất lượng món ăn Thưởng thức món ăn với đặc trưng văn hóa tại địa phương, đặc trưng văn hóa của món ăn, … Có không gian họp mặt, vui vẻ, … Thời gian phục vụ Ngày và đêm Ban ngày Ngày và đêm Đặc điểm không gian Không gian ẩm thực phải phù hợp với đặc điểm văn hóa của món ăn. Sang trọng, thoải mái, nhiều lựa chọn chỗ ngồi, … Bố trí không gian thoáng đãng, có nhiều chỗ ngồi, bố trí đa dạng hình thức chỗ ngồi. Thiết kế không gian gắn liền với đặc trưng thương hiệu. Không gian ấm cúng, thân mật, gắn liền với đặc trưng văn hóa của địa phương, của ẩm thực, … Phân biệt không gian riêng và chung khéo léo
 8. 8. PHẦN 2: NHÀ HÀNG – BẾP TRONG RESORT PHÂN LOẠI KIỂU NHÀ HÀNG THEO KIỂU ĐỒ ĂN (MENU) THEO HÌNH THỨC PHỤC VỤ THEO LOẠI ĐỒ ĂN CHUYÊN NHÀ HÀNG PHÁP VỚI SỰ CẦU KỲ CỦA MÓN ĂN VÀ SỰ TINH TẾ CỦA RƯỢU. PHONG CÁCH NHÀ HÀNG SANG TRONG, LỊCH THIỆP, CỔ ĐIỂN.
 9. 9. PHẦN 2: NHÀ HÀNG – BẾP TRONG RESORT PHÂN LOẠI KIỂU NHÀ HÀNG THEO KIỂU ĐỒ ĂN (MENU) THEO HÌNH THỨC PHỤC VỤ THEO LOẠI ĐỒ ĂN CHUYÊN NHÀ HÀNG Ý VỚI SỰ NHẸ NHÀNG, TINH TẾ, SỰ KẾT HỢP KHÉO LÉO, HÀI HÒA GIỮA CÁC MÓN ĂN. PHONG CÁCH HIỆN ĐẠI NHẸ NHÀNG.
 10. 10. PHẦN 2: NHÀ HÀNG – BẾP TRONG RESORT PHÂN LOẠI KIỂU NHÀ HÀNG THEO KIỂU ĐỒ ĂN (MENU) THEO HÌNH THỨC PHỤC VỤ THEO LOẠI ĐỒ ĂN CHUYÊN ẨM THỰC TRUNG HOA ĐƯỢC CẢ THẾ GIỚI BIẾT ĐẾN NHƯ LÀ MỘT SỰ KẾT HỢP HÀI HÒA CỦA MÓN ĂN TỪ NGUYÊN LIỆU, CÁCH CHẾ BIẾN, HÌNH THỨC TRÌNH BÀY, ĐẾN GIA VỊ, … ĐEM ĐẾN GIÁ TRỊ CAO NHẤT CỦA CẢM THỤ THỊ GIÁC, VỊ GIÁC VÀ SỨC KHỎE. PHONG CÁCH NHÀ HÀNG MANG ĐẬM GIÁ TRỊ VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG
 11. 11. PHẦN 2: NHÀ HÀNG – BẾP TRONG RESORT PHÂN LOẠI KIỂU NHÀ HÀNG THEO KIỂU ĐỒ ĂN (MENU) THEO HÌNH THỨC PHỤC VỤ THEO LOẠI ĐỒ ĂN CHUYÊN NHÀ HÀNG Á ĐÔNG VỚI SỰ NHẪN NẠI TRONG KHÂU CHUẨN BỊ, CHẾ BIẾN, TRÌNH BÀY, THƯỞNG THỨC MÓN ĂN. KHÔNG GIAN ẤM CÚNG, THÂN MẬT, SỬ DỤNG GAM MÀU NÓNG LÀ CHỦ YẾU
 12. 12. PHẦN 2: NHÀ HÀNG – BẾP TRONG RESORT PHÂN LOẠI KIỂU NHÀ HÀNG THEO KIỂU ĐỒ ĂN (MENU) THEO HÌNH THỨC PHỤC VỤ THEO LOẠI ĐỒ ĂN CHUYÊN NHÀ HÀNG ÂU VỚI SỰ KẾT HỢP GIỮA MÓN ĂN VÀ BÁNH, RƯỢU. SỰ RIÊNG TƯ, SANG TRỌNG, TINH TẾ LÀ YÊU CẦU CƠ BẢN CỦA LOẠI HÌNH NHÀ HÀNG NÀY.
 13. 13. PHẦN 2: NHÀ HÀNG – BẾP TRONG RESORT PHÂN LOẠI KIỂU NHÀ HÀNG THEO KIỂU ĐỒ ĂN (MENU) THEO HÌNH THỨC PHỤC VỤ THEO LOẠI ĐỒ ĂN CHUYÊN THEO HÌNH THỨC PHỤC VỤ
 14. 14. PHẦN 2: NHÀ HÀNG – BẾP TRONG RESORT PHÂN LOẠI KIỂU NHÀ HÀNG THEO KIỂU ĐỒ ĂN (MENU) THEO HÌNH THỨC PHỤC VỤ THEO LOẠI ĐỒ ĂN CHUYÊN NHÀ HÀNG PHỤC VỤ TỪNG BÀN, PHỤC VỤ TẠI CHỖ THEO TỪNG BÀN. PHONG CÁCH SANG TRỌNG, THÂN THIỆN, ẤM CÚNG CỦA NHÓM BẠN, GIA ĐÌNH.
 15. 15. PHẦN 2: NHÀ HÀNG – BẾP TRONG RESORT PHÂN LOẠI KIỂU NHÀ HÀNG THEO KIỂU ĐỒ ĂN (MENU) THEO HÌNH THỨC PHỤC VỤ THEO LOẠI ĐỒ ĂN CHUYÊN NHÀ HÀNG THỨC ĂN NHANH PHỤC VỤ CHỈ CHỦ YẾU TẠI QUẦY ĐẶT THỨC ĂN. BÀN GHẾ SẮP ĐẶT NHIỀU KIỂU, ĐỂ THỰC KHÁCH CÓ NHIỀU SỰ LỰA CHỌN CHO TỪNG NHÓM NGƯỜI. HÌNH THỨC NHÀ HÀNG CÓ TÍNH KINH TẾ KHÁ CAO.
 16. 16. PHẦN 2: NHÀ HÀNG – BẾP TRONG RESORT PHÂN LOẠI KIỂU NHÀ HÀNG THEO KIỂU ĐỒ ĂN (MENU) THEO HÌNH THỨC PHỤC VỤ THEO LOẠI ĐỒ ĂN CHUYÊN NHÀ HÀNG BUFFET VỚI THIẾT KẾ TẠO SỰ THUẬN TIỆN CHO THỰC KHÁCH TỰ PHỤC VỤ. PHÂN CHIA KHÔNG GIAN RÕ RÀNG GIỮA KHU VỰC BÀY THỨC ĂN VÀ BÀN GHẾ, ĐỂ TRÁNH SỰ CHỒNG CHÉO KHÔNG GIAN.
 17. 17. PHẦN 2: NHÀ HÀNG – BẾP TRONG RESORT PHÂN LOẠI KIỂU NHÀ HÀNG THEO KIỂU ĐỒ ĂN (MENU) THEO HÌNH THỨC PHỤC VỤ THEO LOẠI ĐỒ ĂN CHUYÊN THEO LOẠI ĐỒ ĂN CHUYÊN
 18. 18. PHẦN 2: NHÀ HÀNG – BẾP TRONG RESORT PHÂN LOẠI KIỂU NHÀ HÀNG THEO KIỂU ĐỒ ĂN (MENU) THEO HÌNH THỨC PHỤC VỤ THEO LOẠI ĐỒ ĂN CHUYÊN NHÀ HÀNG HẢI SẢN CẦN ĐẢM BẢO NGUỒN NGUYÊN LIỆU TƯƠI NGON, THEO SỰ LỰA CHỌN CỦA KHÁCH HÀNG, NGOÀI RA SỰ CHẾ BIẾN MÓN ĂN PHẢI ĐƯỢC THỰC KHÁCH QUAN SÁT. DO ĐÓ KHÔNG GIAN BẾP, CHẾ BIẾN PHẢI CÓ ĐỘ MỞ NHẤT ĐỊNH. NGOÀI RA, HẢI SẢN LÀ MÓN ĂN NẶNG MÙI. CẦN CÓ BIỆN PHÁP XỬ LÝ MÙI.
 19. 19. PHẦN 2: NHÀ HÀNG – BẾP TRONG RESORT PHÂN LOẠI KIỂU NHÀ HÀNG THEO KIỂU ĐỒ ĂN (MENU) THEO HÌNH THỨC PHỤC VỤ THEO LOẠI ĐỒ ĂN CHUYÊN NHÀ HÀNG ĐẶC SẢN LÀ DẠNG NHÀ HÀNG ĐỀ CAO ĐẶC THÙ VĂN HÓA CỦA MÓN ĂN TƯƠNG ỨNG VỚI TỪNG VÙNG, MIỀN, DÂN TỘC, CÁCH CHẾ BIẾN, CÁCH TRÌNH BÀY, CÁCH THƯỞNG THỨC VÀ KHÔNG GIAN THƯỞNG THỨC. YÊU CẦU VỀ THẨM MỸ, CHẤT LƯỢNG VÀ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC CAO
 20. 20. PHẦN 2: NHÀ HÀNG – BẾP TRONG RESORT PHÂN LOẠI KIỂU NHÀ HÀNG THEO KIỂU ĐỒ ĂN (MENU) THEO HÌNH THỨC PHỤC VỤ THEO LOẠI ĐỒ ĂN CHUYÊN NHÀ HÀNG LẨU PHỤC VỤ NHỮNG MÓN LẨU. ĐẶC ĐIỂM CỦA MÓN ĂN NÀY CẦN NHIỆT ĐỘ CAO. ĐIỀU NÀY DẪN ĐẾN KHÓI VÀ NÓNG BỨC TRONG KHÔNG GIAN NHÀ HÀNG. MỖI BÀN ĐỀU CÓ TRANG BỊ MÁY HÚT KHÓI VÀ BẾP ĐẶC DỤNG THIẾT KẾ ÂM TRÊN MẶT BÀN. NGOÀI RA, CẦN BỐ TRÍ KHU THỨC ĂN TỰ CHỌN KHI ĂN KÈM VỚI LẨU.
 21. 21. PHẦN 2: NHÀ HÀNG – BẾP TRONG RESORT PHÂN LOẠI KIỂU NHÀ HÀNG VỊ TRÍ RESORT ẢNH HƯỞNG ĐẾN NHÀ HÀNG  MỘT SỐ NHÀ HÀNG ĐƯỢC THIẾT KẾ THEO ĐẶC TRƯNG CỦA RESORT Ở NHỮNG VỊ TRÍ KHÁC NHAU: RESORT VEN BIỂN, RESORT TRÊN NÚI, RESORT TRÊN MẶT BIỂN, RESORT DƯỚI LÒNG NƯỚC, RESORT Ở SA MẠC, RESORT TRONG RỪNG, …  VỊ TRÍ ĐẶC TRƯNG NÀY CỦA RESORT ĐÃ ẢNH HƯỞNG NHIỀU ĐẾN HÌNH THỨC TỔ CHỨC KHÔNG GIAN NHÀ HÀNG ĐỂ ĐÁP ỨNG ĐƯỢC NHU CẦU THƯỞNG THỨC CẢNH QUAN KHÁC NHAU.
 22. 22. PHẦN 2: NHÀ HÀNG – BẾP TRONG RESORT PHÂN LOẠI KIỂU NHÀ HÀNG VỊ TRÍ RESORT ẢNH HƯỞNG ĐẾN NHÀ HÀNG OCEANAMI LUXURY HOME AND RESORT NẰM Ở LONG HẢI, BÀ RỊA – VŨNG TÀU, LÀ KHU RESORT VEN BIỂN, CÓ VỊ TRÍ ĐẮC ĐỊA, TRẢI DÀI BỜ BIỂN, VÀ MỘT MẶT GIÁP ĐƯỜNG CHÍNH (TỈNH LỘ 44). KHU TIỆN ÍCH CỦA RESORT NẰM NGAY TRUNG TÂM, DỄ TIẾP CẬN VỚI ĐƯỜNG CHÍNH, BIỂN, CÁC KHỐI BUNGALO
 23. 23. PHẦN 2: NHÀ HÀNG – BẾP TRONG RESORT PHÂN LOẠI KIỂU NHÀ HÀNG VỊ TRÍ RESORT ẢNH HƯỞNG ĐẾN NHÀ HÀNG KHỐI NHÀ HÀNG CỦA OCEANAMI RESORT ĐƯỢC ĐẶT LÊN CAO, TẦM NHÌN RỘNG, MỞ RA CẢNH QUAN XUNG QUANH, VÀ PHÓNG TẦM NHÌN THẲNG, RỘNG RA MẶT BIỂN. HÌNH KHỐI KIẾN TRÚC CỦA NHÀ HÀNG HIỆN ĐẠI, CHUNG NHỊP ĐIỆU VỚI CÁC THÀNH PHẦN KHÁC CỦA RESORT.
 24. 24. PHẦN 2: NHÀ HÀNG – BẾP TRONG RESORT PHÂN LOẠI KIỂU NHÀ HÀNG VỊ TRÍ RESORT ẢNH HƯỞNG ĐẾN NHÀ HÀNG GRAND TARGHEE SKI RESORT NẰM Ở KHU RỪNG QUỐC GIA CARIBOU TARGHEE Ở ALTA, WYOMING CỦA MỸ. ĐÂY LÀ KHU RESORT CÓ PHỤC VỤ KHÁCH TRƯỢT TUYẾT VÀ KHÁCH DU LỊCH.
 25. 25. PHẦN 2: NHÀ HÀNG – BẾP TRONG RESORT PHÂN LOẠI KIỂU NHÀ HÀNG VỊ TRÍ RESORT ẢNH HƯỞNG ĐẾN NHÀ HÀNG GRAND TARGHEE SKI RESORT NẰM TRÊN MỘT SƯỜN NÚI, ĐỊA HÌNH DỐC, CÓ TUYẾT XEN LẪN CÂY XANH. CÁC TIỆN ÍCH CỦA RESORT KẾT HỢP VỚI CÁC KHU VỰC TRƯỢT TUYẾT THEO BỐ CỤC PHÂN TÁN. KIẾN TRÚC HÒA HỢP THIÊN NHIÊN, THUẬN LỢI CHO NHU CẦU TRƯỢT TUYẾT.
 26. 26. PHẦN 2: NHÀ HÀNG – BẾP TRONG RESORT PHÂN LOẠI KIỂU NHÀ HÀNG VỊ TRÍ RESORT ẢNH HƯỞNG ĐẾN NHÀ HÀNG CÁC TIỆN ÍCH CỦA GRAND TARGHEE SKI RESORT NẰM DƯỚI CHÂN NÚI. TỪ ĐÂY, CÓ THỂ DÙNG CÁP TREO LÊN ĐỈNH NÚI, ĐỂ TRƯỢT TUYẾT XUỐNG. CÓ 3 TUYẾN CÁP TREO CHÍNH.
 27. 27. PHẦN 2: NHÀ HÀNG – BẾP TRONG RESORT PHÂN LOẠI KIỂU NHÀ HÀNG GRAND TARGHEE SKI RESORT VỪA PHỤC VỤ NHÀ HÀNG TRONG NHÀ, VỪA PHỤC VỤ NHÀ HÀNG NGOÀI TRỜI, DÀNH CHO NHỮNG KHÁCH TRƯỢT TUYẾT. KIẾN TRÚC KHU VỰC NHÀ HÀNG HÒA HỢP VỚI KIẾN TRÚC TỔNG THỂ KHU RESORT. VỊ TRÍ RESORT ẢNH HƯỞNG ĐẾN NHÀ HÀNG
 28. 28. PHẦN 2: NHÀ HÀNG – BẾP TRONG RESORT PHÂN LOẠI KIỂU NHÀ HÀNG MỘT SỐ KiỂU NHÀ HÀNG ĐẶC TRƯNG THEO RESORT VỊ TRÍ RESORT ẢNH HƯỞNG ĐẾN NHÀ HÀNG
 29. 29. PHẦN 2: NHÀ HÀNG – BẾP TRONG RESORT PHÂN LOẠI KIỂU NHÀ HÀNG VỊ TRÍ RESORT ẢNH HƯỞNG ĐẾN NHÀ HÀNG CƠ SỞ THIẾT KẾ NHÀ HÀNG, BẾP TRONG RESORT  CƠ SỞ ĐỂ THIẾT KẾ MỘT KHÔNG GIAN NHÀ HÀNG, BẾP CHO KHU RESORT _ PHÂN LOẠI NHÀ HÀNG ỨNG VỚI TỔ CHỨC KHÔNG GIAN ẨM THỰC, KHÔNG GIAN BẾP VÀ PHỤC VỤ, … _ THIẾT KẾ KHÔNG GIAN NHÀ HÀNG BẾP TƯƠNG THÍCH VỚI ĐẶC ĐIỂM VÀ VỊ TRÍ KHU RESORT
 30. 30. PHẦN 2: NHÀ HÀNG – BẾP TRONG RESORT PHÂN LOẠI KIỂU NHÀ HÀNG VỊ TRÍ RESORT ẢNH HƯỞNG ĐẾN NHÀ HÀNG CƠ SỞ THIẾT KẾ NHÀ HÀNG, BẾP TRONG RESORT DÂY CHUYỀN HOẠT ĐỘNG Phòng ăn Bar Phòng dự phòng Phục vụ Thang vận chuyể n Khu trữ đông BếpLối vào Phòngbêncạnh
 31. 31. PHẦN 2: NHÀ HÀNG – BẾP TRONG RESORT PHÂN LOẠI KIỂU NHÀ HÀNG VỊ TRÍ RESORT ẢNH HƯỞNG ĐẾN NHÀ HÀNG CƠ SỞ THIẾT KẾ NHÀ HÀNG, BẾP TRONG RESORT DÂY CHUYỀN HOẠT ĐỘNG DÂY CHUYỀN HOẠT ĐỘNG CỦA KHU BẾP Phòng ăn Phục vụ Rửa chén dĩa Rửa nồiChuẩn bị Chuẩn bị Nhập hàng Kiểm tra Khu vực Rác Nồi chứa thức ăn Chén dĩa phục vụ Khu vực phục vụ
 32. 32. PHẦN 2: NHÀ HÀNG – BẾP TRONG RESORT PHÂN LOẠI KIỂU NHÀ HÀNG VỊ TRÍ RESORT ẢNH HƯỞNG ĐẾN NHÀ HÀNG CƠ SỞ THIẾT KẾ NHÀ HÀNG, BẾP TRONG RESORT DÂY CHUYỀN HOẠT ĐỘNG VẬT DỤNG • BÀN GHẾ. Các loại bàn ghế bằng gỗ có đệm hoặc ko có đệm theo phong cách châu Âu cổ điển, hiện đại hay kiểu Nhật Bản, được lựa chọn dựa trên chủ đề của nhà hàng, màu sắc và loại gỗ thường được in rõ trên catalogue phục vụ cho thiết kế.
 33. 33. PHẦN 2: NHÀ HÀNG – BẾP TRONG RESORT PHÂN LOẠI KIỂU NHÀ HÀNG VỊ TRÍ RESORT ẢNH HƯỞNG ĐẾN NHÀ HÀNG CƠ SỞ THIẾT KẾ NHÀ HÀNG, BẾP TRONG RESORT DÂY CHUYỀN HOẠT ĐỘNG VẬT DỤNG Các loại vật liệu đa dạng hơn như nhôm, thép đen, mây đan, vải đệm… được liệt kê đầy đủ trong các catalogue của các hãng nội thất. Cần có định hướng về phong cách khi lựa chọn.
 34. 34. PHẦN 2: NHÀ HÀNG – BẾP TRONG RESORT PHÂN LOẠI KIỂU NHÀ HÀNG VỊ TRÍ RESORT ẢNH HƯỞNG ĐẾN NHÀ HÀNG CƠ SỞ THIẾT KẾ NHÀ HÀNG, BẾP TRONG RESORT DÂY CHUYỀN HOẠT ĐỘNG VẬT DỤNG Các loại bàn ghế theo kiểu đặc trưng cho một vùng địa lý nào đó như Caribe, Mehyco, Nhật Bản…
 35. 35. PHẦN 2: NHÀ HÀNG – BẾP TRONG RESORT PHÂN LOẠI KIỂU NHÀ HÀNG VỊ TRÍ RESORT ẢNH HƯỞNG ĐẾN NHÀ HÀNG CƠ SỞ THIẾT KẾ NHÀ HÀNG, BẾP TRONG RESORT DÂY CHUYỀN HOẠT ĐỘNG VẬT DỤNG • VẬT DỤNG TRANG TRÍ BÀN ĂN Vật dụng đặt trên bàn ăn được tính đến ngay khi bắt đầu thiết kế nội thất. Dù là sang trọng hay bình dân, phong cách nhiệt đới hay châu Âu thì đều phải đi theo motif đã định từ trước,hướng đến sự nhất quán trong thiết kế.
 36. 36. PHẦN 2: NHÀ HÀNG – BẾP TRONG RESORT PHÂN LOẠI KIỂU NHÀ HÀNG VỊ TRÍ RESORT ẢNH HƯỞNG ĐẾN NHÀ HÀNG CƠ SỞ THIẾT KẾ NHÀ HÀNG, BẾP TRONG RESORT DÂY CHUYỀN HOẠT ĐỘNG VẬT DỤNG • CÁC VẬT DỤNG ĐẶC BiỆT KHÁC Dù che ngoài trời Kệ thức ăn nhanh Băng chuyền Nồi lẩu âm dưới bàn Tủ phục vụ Tủ phục vụ đa năng
 37. 37. PHẦN 2: NHÀ HÀNG – BẾP TRONG RESORT PHÂN LOẠI KIỂU NHÀ HÀNG VỊ TRÍ RESORT ẢNH HƯỞNG ĐẾN NHÀ HÀNG CƠ SỞ THIẾT KẾ NHÀ HÀNG, BẾP TRONG RESORT DÂY CHUYỀN HOẠT ĐỘNG VẬT DỤNG • CHIẾU SÁNG o Chiếu sáng chung. Chiếu sáng chung cho nhà hàng có thể dùng đèn dowlight. Đèn chùm lớn còn có chức năng trang trí. Đèn dowlight LED Hoặc đèn theo xu hướng sinh thái
 38. 38. PHẦN 2: NHÀ HÀNG – BẾP TRONG RESORT PHÂN LOẠI KIỂU NHÀ HÀNG VỊ TRÍ RESORT ẢNH HƯỞNG ĐẾN NHÀ HÀNG CƠ SỞ THIẾT KẾ NHÀ HÀNG, BẾP TRONG RESORT DÂY CHUYỀN HOẠT ĐỘNG VẬT DỤNG • CHIẾU SÁNG o Chiếu sáng cục bộ. Chiếu sáng cục bộ có thể dùng những loại đèn treo nhỏ, đèn gắn tường hay đèn bàn, đèn cao.
 39. 39. PHẦN 2: NHÀ HÀNG – BẾP TRONG RESORT PHÂN LOẠI KIỂU NHÀ HÀNG VỊ TRÍ RESORT ẢNH HƯỞNG ĐẾN NHÀ HÀNG CƠ SỞ THIẾT KẾ NHÀ HÀNG, BẾP TRONG RESORT DÂY CHUYỀN HOẠT ĐỘNG VẬT DỤNG • BẾP Bếp nhà hàng điển hình. Có đảo làm việc ở giữa. Máy hút khói được đặt ngay trên bếp nấu. Một số vật dụng nhà bếp và kích thước.
 40. 40. PHẦN 2: NHÀ HÀNG – BẾP TRONG RESORT PHÂN LOẠI KIỂU NHÀ HÀNG VỊ TRÍ RESORT ẢNH HƯỞNG ĐẾN NHÀ HÀNG CƠ SỞ THIẾT KẾ NHÀ HÀNG, BẾP TRONG RESORT DÂY CHUYỀN HOẠT ĐỘNG VẬT DỤNG • BẾP Đặc biệt có một số loại nhà bếp được đưa ra cho khách thấy, khi đó việc xử lý mùi cần được làm chặt chẽ hơn. Máy hút mùi cần công suất cao hơn, bếp nấu tập trung lại gần hơn.
 41. 41. PHẦN 3: BAR TRONG RESORT BAR VÀ BAR TRONG RESORT PHÂN LOẠI ẢNH HƯỞNG KIẾN TRÚC CẢNH QUAN KẾT LUẬN CHỨC NĂNG VỊ TRÍ -BAR là một loại hình thuộc công trình dịch vụ, đáp ứng nhu cầu giải trí về mặt tinh thần và thể lực, là nơi sinh hoạt mang tính công đồng, thưởng thức các giá trị về mặt văn hóa , nghệ thuật và công nghệ, trong môi trường mang tính tương tác cao, được thiết kế đặc biệt, độc đáo và mang màu sắc riêng.
 42. 42. PHẦN 3: BAR TRONG RESORT BAR VÀ BAR TRONG RESORT 2/ Bar trong Resort. Từ khái niệm trên và liên hệ với Resort, cho ta được mối liên hệ trong cụm từ bar Resort. Cũng như nhiều loại hình khác như spa, hồ bơi, nhà hàng…Bar dần trở thành một trong những nhánh giải trí gần như không thể thiếu và làm phong phú các nhu cầu dịch vụ nghỉ dưỡng. PHÂN LOẠI CHỨC NĂNG VỊ TRÍ
 43. 43. Chức năng: Ngoài hình thức giải trí đơn thuần , Bar Resort còn mang những chức năng riêng phục vụ du khách trong việc thư giãn, nghỉ dưỡng như : -Có nhiều hình thức bar di động để có thể phục vụ các cuộc vui chơi ngoài trời. -Một số bar hoạt động vào vài thời gian đặc biệt trong ngày như ban đêm, phần lớn để đáp ứng lượng du khách nước ngoài, muốn thư giãn vào những đêm họ không ngủ được. -Ngoài ra bar còn sáng tạo nhiều hình thức giải trí trong nhà và ngoài trời như hút shisha, xem trình chiếu trên màn ảnh rộng … PHẦN 3: BAR TRONG RESORT BAR VÀ BAR TRONG RESORT PHÂN LOẠI CHỨC NĂNG VỊ TRÍ
 44. 44. PHẦN 3: BAR TRONG RESORT BAR VÀ BAR TRONG RESORT PHÂN LOẠI CHỨC NĂNG VỊ TRÍ Bar rượu Rượu được xem như là chất xúc tác khơi nguồn cảm hứng bắt đầu cuộc chuyện trò giữa người thân, bạn bè hay các đối tác Đây là loại hình bar khá thông dụng và phổ biến có nguồn gốc từ Pháp Ở loại hình này, hệ thống kệ trưng bày rượu rất được trú trọng PHÂN LOẠI THEO LOẠI HÌNH GIẢI TRÍ
 45. 45. PHẦN 3: BAR TRONG RESORT BAR VÀ BAR TRONG RESORT PHÂN LOẠI CHỨC NĂNG VỊ TRÍ PHÂN LOẠI THEO LOẠI HÌNH GIẢI TRÍ BAR RƯỢU – ĐẶC TRƯNG NỘI THẤT Đặc trưng ta thương thấy ở bar rượu đó là những quầy rượu, tủ, kệ để rượu được trưng bày ra ngoài nhằm thu hút tầm nhìn khách.
 46. 46. PHẦN 3: BAR TRONG RESORT BAR VÀ BAR TRONG RESORT PHÂN LOẠI CHỨC NĂNG VỊ TRÍ PHÂN LOẠI THEO LOẠI HÌNH GIẢI TRÍ BAR RƯỢU – ĐẶC TRƯNG NỘI THẤT Bàn ghế trong bar rượu thường cao, vật liệu chủ yếu làm bằng gỗ, hoặc kim loại, nhựa cứng kết hợp với nệm, kính, acrylic…
 47. 47. PHẦN 3: BAR TRONG RESORT BAR VÀ BAR TRONG RESORT PHÂN LOẠI CHỨC NĂNG VỊ TRÍ PHÂN LOẠI THEO LOẠI HÌNH GIẢI TRÍ BAR RƯỢU – ĐẶC TRƯNG NỘI THẤT Bàn ghế trong bar rượu thường cao, vật liệu chủ yếu làm bằng gỗ, hoặc kim loại, nhựa cứng kết hợp với nệm, kính, acrylic…
 48. 48. PHẦN 3: BAR TRONG RESORT BAR VÀ BAR TRONG RESORT PHÂN LOẠI CHỨC NĂNG VỊ TRÍ PHÂN LOẠI THEO LOẠI HÌNH GIẢI TRÍ BAR RƯỢU – ĐẶC TRƯNG NỘI THẤT Màu sắc thường ấm cúng, chất liệu chủ yếu làm bằng gỗ, để tạo cảm giác mộc mạc, gần gũi.
 49. 49. PHẦN 3: BAR TRONG RESORT BAR VÀ BAR TRONG RESORT PHÂN LOẠI CHỨC NĂNG VỊ TRÍ PHÂN LOẠI THEO LOẠI HÌNH GIẢI TRÍ BAR RƯỢU – ĐẶC TRƯNG NỘI THẤT Đèn có ánh sáng vàng, đỏ tạo cảm giác ấm cúng được sử dụng chủ yếu.
 50. 50. PHẦN 3: BAR TRONG RESORT BAR VÀ BAR TRONG RESORT PHÂN LOẠI CHỨC NĂNG VỊ TRÍ PHÂN LOẠI THEO LOẠI HÌNH GIẢI TRÍ
 51. 51. PHẦN 3: BAR TRONG RESORT BAR VÀ BAR TRONG RESORT PHÂN LOẠI CHỨC NĂNG VỊ TRÍ PHÂN LOẠI THEO LOẠI HÌNH GIẢI TRÍ Bar Disco - Sàn nhảy rộng là một đặc điểm nổi bật -Ngoài ra còn có hệ thống ánh sáng và âm thanh hiện đại -Khác với những hình thức bar khác trong Resort, tính “nghỉ dưỡng” trong bar Disco lại chính ở không khí náo nhiệt, sôi động, dành cho du khách yêu thích sự vận động và sôi nổi - Vấn đề lớn nhất của loại hình này là tiếng ồn. Vì vậy, khi thiết kế, các kiến trúc sư hay những nhà thiết kế thường bố trí khu vực này cách xa với các khối khác cần sự yên tĩnh, kết hợp sử dụng biện pháp cách âm tuyệt đối hay xây dựng hệ thống chắn âm bên ngoài
 52. 52. PHẦN 3: BAR TRONG RESORT BAR VÀ BAR TRONG RESORT PHÂN LOẠI CHỨC NĂNG VỊ TRÍ PHÂN LOẠI THEO LOẠI HÌNH GIẢI TRÍ BAR DISCO – ĐẶC TRƯNG NỘI THẤT Điểm nổi bật của một bar disco đó là hết thống ánh sáng sặc sỡ, nhờ vào các loại đèn led.
 53. 53. PHẦN 3: BAR TRONG RESORT BAR VÀ BAR TRONG RESORT PHÂN LOẠI CHỨC NĂNG VỊ TRÍ PHÂN LOẠI THEO LOẠI HÌNH GIẢI TRÍ BAR DISCO – ĐẶC TRƯNG NỘI THẤT Điểm nổi bật của một bar disco đó là hết thống ánh sáng sặc sỡ, nhờ vào các loại đèn led.
 54. 54. PHẦN 3: BAR TRONG RESORT BAR VÀ BAR TRONG RESORT PHÂN LOẠI CHỨC NĂNG VỊ TRÍ PHÂN LOẠI THEO LOẠI HÌNH GIẢI TRÍ Bar hồ bơi Là một hình giải trí nghỉ dưỡng khá thú vị, các quầy bar có thể thiết kế ngay dưới hồ bơi và nếu có ghế thì thường là những khối bêtông được xây cố định. Thức uống thường là cocktail nhiệt đới hoặc các loại thức uống không chứa cồn và thường sử dụng đồ nhựa vì lý do an toàn.
 55. 55. PHẦN 3: BAR TRONG RESORT BAR VÀ BAR TRONG RESORT PHÂN LOẠI CHỨC NĂNG VỊ TRÍ PHÂN LOẠI THEO LOẠI HÌNH GIẢI TRÍ BAR HỒ BƠI – ĐẶC TRƯNG Quy mô bar nhỏ để không chiếm diện tích hồ bơi, thường mọc lên như một ốc đảo nhỏ.
 56. 56. PHẦN 3: BAR TRONG RESORT BAR VÀ BAR TRONG RESORT PHÂN LOẠI CHỨC NĂNG VỊ TRÍ PHÂN LOẠI THEO LOẠI HÌNH GIẢI TRÍ BAR HỒ BƠI – ĐẶC TRƯNG Phần mái thường được lợp lá để tạo cảm giác gẫn gũi thiên nhiên hơn, nhưng đôi khi cũng dùng ngói, gỗ, hay một vài vật liệu đặc biêt.
 57. 57. PHẦN 3: BAR TRONG RESORT BAR VÀ BAR TRONG RESORT PHÂN LOẠI CHỨC NĂNG VỊ TRÍ PHÂN LOẠI THEO LOẠI HÌNH GIẢI TRÍ BAR HỒ BƠI – ĐẶC TRƯNG Bàn ghế thường là những khối bê tông đúc. Ghế nằm chìm trong nước
 58. 58. PHẦN 3: BAR TRONG RESORT BAR VÀ BAR TRONG RESORT PHÂN LOẠI CHỨC NĂNG VỊ TRÍ PHÂN LOẠI THEO LOẠI HÌNH GIẢI TRÍ BAR HỒ BƠI – ĐẶC TRƯNG Vật liệu thường có màu vàng, Ánh sáng chủ yếu cũng là ánh sáng vàng. Được bố trí đơn giản, hài hòa với mặt nước xanh.
 59. 59. PHẦN 3: BAR TRONG RESORT BAR VÀ BAR TRONG RESORT PHÂN LOẠI CHỨC NĂNG VỊ TRÍ PHÂN LOẠI THEO LOẠI HÌNH GIẢI TRÍ BAR NHẠC SỐNG Loại hình Bar có đặc trưng phục vụ cho những người yêu âm nhạc. Có thể được phục vụ bởi những ban nhạc và ca sĩ hoặc những người yêu thích có thể cùng giao lưu.
 60. 60. PHẦN 3: BAR TRONG RESORT BAR VÀ BAR TRONG RESORT PHÂN LOẠI CHỨC NĂNG VỊ TRÍ PHÂN LOẠI THEO LOẠI HÌNH GIẢI TRÍ Đặc trưng nội thất của bar nhạc sống là có một sân khấu nhỏ, có các nhạc cụ chơi nhac. bàn ghế được bố trí hướng tấm nhìn về sân khấu. Không giản nhỏ, được bố trí cách âm, chống ồn. BAR NHẠC SỐNG – ĐẶC TRƯNG
 61. 61. PHẦN 3: BAR TRONG RESORT BAR VÀ BAR TRONG RESORT PHÂN LOẠI CHỨC NĂNG VỊ TRÍ PHÂN LOẠI THEO LOẠI HÌNH GIẢI TRÍ BAR NHẠC SỐNG – ĐẶC TRƯNG Ánh sáng màu sắc được bố trí tập trung ở sân khấu. Dùng đèn led để trang trí.
 62. 62. PHẦN 3: BAR TRONG RESORT BAR VÀ BAR TRONG RESORT PHÂN LOẠI CHỨC NĂNG VỊ TRÍ PHÂN LOẠI THEO VỊ TRÍ -Về vị trí : Bar được phân thành 2 loại. + Bar trong nhà : thường được đặt ở tiền sảnh, trong cụm nhà hàng, khu vực phục vụ café hay còn có trong từng khu vực nhà riêng VIP ở những Resort cao cấp. + Bar ngoài trời : Với ưu thế về diện tích rộng rãi, và sự thông thoáng của không gian và một tầm nhìn bao quát ra xung quanh, một quầy bar ngoài trời sẽ là địa điểm thú vị cho những bữa tiệc nho nhỏ cho du khách.
 63. 63. Bar – Resort ven biển: +Bar ven biển thường nằm ở nơi có view nhìn đẹp và thoáng đãng.Tầm nhìn thường trên cao để có view nhìn rộng và xa. Sử dụng nhìu kính để tận hưởng được view đẹp và ánh sáng tự nhiên. +Sử dụng các vật liệu nhẹ . Trang trí nhẹ nhàng và gần gũi. +Âm nhạc thường sôi động, vũ điệu nóng bỏng và hoang dã . PHẦN 3: BAR TRONG RESORT BAR VÀ BAR TRONG RESORT PHÂN LOẠI CHỨC NĂNG VỊ TRÍ PHÂN LOẠI THEO VỊ TRÍ NGOÀI RA, BAR CÒN THIẾT KẾ DỰA TRÊN VỊ TRÍ CỦA TỔNG KHU RESORT
 64. 64. PHẦN 3: BAR TRONG RESORT BAR VÀ BAR TRONG RESORT PHÂN LOẠI CHỨC NĂNG VỊ TRÍ PHÂN LOẠI THEO VỊ TRÍ NGOÀI RA, BAR CÒN THIẾT KẾ DỰA TRÊN VỊ TRÍ CỦA TỔNG KHU RESORT
 65. 65. PHẦN 3: BAR TRONG RESORT BAR VÀ BAR TRONG RESORT PHÂN LOẠI CHỨC NĂNG VỊ TRÍ PHÂN LOẠI THEO VỊ TRÍ
 66. 66. Bar – Resort ven núi: +Thường tạo góc nhìn đến nơi có phong cảnh đẹp và ấn tượng. Thường sử dụng thủ pháp cắt cảnh. +Phong cách nội thất thường sử dụng và gợi nhắc chi tiết và văn hóa đặc trưng của địa điểm xây dựng. +Thường phục vụ những người thích phiêu lưu mạo hiểm nên trang trí bar cần mang nét cá tính và mạnh mẽ. PHẦN 3: BAR TRONG RESORT BAR VÀ BAR TRONG RESORT PHÂN LOẠI CHỨC NĂNG VỊ TRÍ PHÂN LOẠI THEO VỊ TRÍ
 67. 67. PHẦN 3: BAR TRONG RESORT BAR VÀ BAR TRONG RESORT PHÂN LOẠI CHỨC NĂNG VỊ TRÍ Phân loại Theo loại hình giải trí Theo vị trí Phục vụ Bar rượu Bar disco Bar hồ bơi Bar nhạc sống Bar trong nhà Bar ngoài trời Đối tượng phục vụ Khách của resort hoặc khách vãng lai Tùy theo vị trí của bar so với tổng thể khu resort mà có thể đón tiếp chỉ khách của resort hay khách vãng lai Nhu cầu của khách Phục vụ khách có nhu cầu giải trí đặc biệt theo từng loại bar. Địa điểm vui chơi, giải trí, giao lưu văn hóa, cộng đồng. Nơi gặp gỡ bạn bè, hội họp gia đình, … Sự sôi động, náo nhiệt, đậm chất nghệ thuật của từng loại bar phục vụ khách theo những hướng khác nhau. Bar ngoài trời: Tận hưởng không gian thiên nhiên, thoáng, mở với môi trường bên ngoài. Có sự tương tác các hoạt động ngoài trời nhiều. Bar trong nhà: Tận hưởng không khí trong nhà với sự thay đổi của âm thanh, ánh sáng. Cảm thụ thị giác với vật liệu của sàn, tường, trần và cách bố trí đèn trang trí, hay ghế ngồi. Tùy theo vị trí của bar, mà có thể nhìn thấy cảnh quan bên ngoài của khu resort. Thời gian phục vụ Ngày và đêm Ngày và đêm. Đặc điểm không gian Theo từng loại hình bar mà thiết kế không gian yên tĩnh, trầm lắng, nhẹ nhàng tinh tế cho những buổi gặp mặt, nói chuyện; hay không gian sôi động, náo nhiệt ngoài trời, hoặc trong nhà; không gian có nhiều hoạt động hay chỉ một hoạt động. + Bar trong nhà : thường được đặt ở tiền sảnh, trong cụm nhà hàng, khu vực phục vụ café hay còn có trong từng khu vực nhà riêng VIP + Bar ngoài trời : diện tích rộng rãi, và sự thông thoáng của không gian và một tầm nhìn bao quát ra xung quanh.
 68. 68. PHẦN 3: BAR TRONG RESORT BAR VÀ BAR TRONG RESORT PHÂN LOẠI ẢNH HƯỞNG KIẾN TRÚC CẢNH QUAN CHỨC NĂNG VỊ TRÍ 1/ Các yếu tố cảnh quan tác động đến Bar : Nhắc đến Resort, việc đầu tiên du khách nghĩ đến chính là không gian thư giãn, nghỉ ngơi và gần gũi với thiên nhiên bản địa. Do đó có thể nói, vị trí địa lý với những thuân lợi tự nhiên về cây xanh, nhiệt độ, môi trường, đường bờ biển, cát trắng cùng những đặc điểm khu dân cư mang yếu tố vùng miền đặc trưng chính là những yếu tố làm hình thành nên phong cách, tinh thần của môt quán bar
 69. 69. PHẦN 3: BAR TRONG RESORT BAR VÀ BAR TRONG RESORT PHÂN LOẠI ẢNH HƯỞNG KIẾN TRÚC CẢNH QUAN CHỨC NĂNG VỊ TRÍ Dự án Bella Resort, đây là khu nghỉ dưỡng thân thiện với môi trường với hơn 70% diện tích được phủ xanh. - Bar được đặt giữa trung tâm khu resort và nằm ngay trên hồ bơi - Vị trí giao thông thuận lợi khi di chuyển ngay từ đường bộ hay từ những khối kiến trúc khác của công trình đến bar
 70. 70. PHẦN 3: BAR TRONG RESORT BAR VÀ BAR TRONG RESORT PHÂN LOẠI ẢNH HƯỞNG KIẾN TRÚC CẢNH QUAN CHỨC NĂNG VỊ TRÍ Phong cách Kiến trúc và tính chất: Thiết kế Bar trong Resort không chỉ đơn giản là một không gian vui chơi , giải trí đơn thuần với các dịch vụ tiện nghi mà nó là một hình thức thư giãn có chọn lọc tinh tế các yếu tố từ tự nhiên, kiến trúc và văn hóa bản địa . Đó là giá trị đồng bộ, tương tác lẫn nhau nhằm khơi dậy sự khám phá, thích thú và thoải mái ở du khách . Nói về kiến trúc , trước hết Bar chịu ảnh hưởng chung từ phong cách kiến trúc Resort tổng thể với những đặc điểm sau: +Không gian mở: Resort ra đời gắn liền với biển và các dịch vụ nghỉ dưỡng biển, với mục đích mang lại sự thư giãn và niềm vui khám phá, do đó hình thức giải trí như Bar thường có không gian mở , thứ nhất là mang thiên nhiên lại gần hơn với con người , thứ hai nhấn mạnh trải nghiệm khác biệt và mang tính cộng đồng cao.
 71. 71. PHẦN 3: BAR TRONG RESORT BAR VÀ BAR TRONG RESORT PHÂN LOẠI ẢNH HƯỞNG KIẾN TRÚC CẢNH QUAN CHỨC NĂNG VỊ TRÍ • Ngoài ra Bar còn là trải nghiệm về những giá trị văn hóa khi tạo ra không gian hướng con người về những giá trị truyền thống , nguồn cội, được thể hiện qua : +Các yếu tố văn hóa bản địa, mang dấu ấn riêng của từng vùng miền.
 72. 72. PHẦN 3: BAR TRONG RESORT BAR VÀ BAR TRONG RESORT PHÂN LOẠI ẢNH HƯỞNG KIẾN TRÚC CẢNH QUAN CHỨC NĂNG VỊ TRÍ +Chất liệu địa phương: Bar hay các công trình nghỉ dưỡng khác trong resort đã lược bỏ bớt những yếu tố của đời sống công nghiệp, mà thay vào đó là sử dụng các vật liệu thô tự nhiên, dân dã, nhưng nặng chất công phu của văn hóa vật liệu truyền thống vùng bản địa mà nó tọa lạc.
 73. 73. PHẦN 3: BAR TRONG RESORT BAR VÀ BAR TRONG RESORT PHÂN LOẠI ẢNH HƯỞNG KIẾN TRÚC CẢNH QUAN CHỨC NĂNG VỊ TRÍ +Ánh sáng : Khác với nhữn bar bình thường , Bar resort thường không sử dụng quá nhiều các hiệu ứng ánh sáng cũng như cường độ ánh sáng mạnh mà với đặc thù thời gian hoạt động vào ban ngày, bar thường hướng đến ánh sáng tự nhiên , tận dụng từ không gian mở làm nguồn sáng chính. Vào ban đêm ánh sáng chính được sử dụng vừa phải kết hợp ánh sáng trang trí với màu sắc nhã nhặn. +Màu sắc :có sự kết hợp của các vật liệu tự nhiên, màu của gỗ, tre, gạch, ngói… hòa với màu sắc của cảnh quan thiên nhiên, của biển và màu sắc trang trí tinh tế, giản dị, tạo cảm giác thư thái.
 74. 74. PHẦN 3: BAR TRONG RESORT BAR VÀ BAR TRONG RESORT PHÂN LOẠI ẢNH HƯỞNG KIẾN TRÚC CẢNH QUAN CHỨC NĂNG VỊ TRÍ Công trình tiêu biểu : • BAR Hải Vân Lounge – Furama Resort Đà Nẵng • Quán Bar Hải Vân lounge nằm trong khuôn viên Furama Resort Đà Nẵng có tầm nhìn hướng ra biển và khu vườn nhiệt đới. Nơi đây có hơn 50 loại cocktail và mocktail đặc biệt.
 75. 75. PHẦN 3: BAR TRONG RESORT BAR VÀ BAR TRONG RESORT PHÂN LOẠI ẢNH HƯỞNG KIẾN TRÚC CẢNH QUAN CHỨC NĂNG VỊ TRÍ KẾT LUẬN
 76. 76. PHẦN 3: BAR TRONG RESORT BAR VÀ BAR TRONG RESORT PHÂN LOẠI ẢNH HƯỞNG KIẾN TRÚC CẢNH QUAN CHỨC NĂNG VỊ TRÍ KẾT LUẬN KẾT LUẬN: BAR là một nhánh giải trí của Resort nhưng rõ ràng với những lợi ích mà nó mang lại cùng với nhu cầu nghỉ dưỡng ngày một tăng cao, nó đã có một vị trí và vai trò ảnh hưởng nhất định đối với hoạt động ngành du lịch biển. Dù Bar được thiết kế như thế nào thì tính nghỉ dưỡng, tạo sự thư giãn tuyệt đối cho du khách vẫn luôn được chú trọng và đề cao.
 77. 77. PHẦN 3: BAR TRONG RESORT BAR VÀ BAR TRONG RESORT PHÂN LOẠI ẢNH HƯỞNG KIẾN TRÚC CẢNH QUAN CHỨC NĂNG VỊ TRÍ KẾT LUẬN
 78. 78. PHẦN 4: LIÊN HỆ NHÀ HÀNG VÀ BAR TRONG RESORT Mối liên hệ giữa nhà hàng, bếp – bar rượu trong tổng thể khu resort như thế nào? Tổ chức giao thông, cảnh quan, view nhìn, … giữa hai khu như thế nào?, sự kết hợp về ý tưởng, vật liệu, … giữa hai khu nên theo kiểu nào (tương phản, hay tương đồng, …) PALM GARDEN RESORT HỘI AN, QuẢNG NAM
 79. 79. PHẦN 4: LIÊN HỆ NHÀ HÀNG VÀ BAR TRONG RESORT Palm Garden Resort tọa lạc bên bờ biển Cửa Đại, cách sân bay Đà Nẵng 30 km và cách thị xã Hội An 4 km. Khu nghỉ dưỡng mang phong cách kiến trúc Phương Đông với những chi tiết nội thất được trau chuốt tỉ mỉ.
 80. 80. PHẦN 4: LIÊN HỆ NHÀ HÀNG VÀ BAR TRONG RESORT NHÀ HÀNG BẾP POOL BAR
 81. 81. PHẦN 4: LIÊN HỆ NHÀ HÀNG VÀ BAR TRONG RESORT MẶT BẰNG NHÀ HÀNG+ BẾP NỘI THẤT SANG TRỌNG ẤM ÁP, ĐEM LẠI CẢM GIÁC GẦN GŨI MỘT SỐ BÀN TRÊN LẦU KHAI THÁC GÓC NHÌN TOÀN KHU RESORT
 82. 82. PHẦN 4: LIÊN HỆ NHÀ HÀNG VÀ BAR TRONG RESORT ÁNH BAN CHIỀU TÔN LÊN VẺ ĐẸP CỦA BÀN GHẾ GỖ, CẢ Ở TRỆT LẪN TRÊN LẦU THAY ĐỔI RA TRẢI BÀN GHẾ THEO CHỦ ĐỀ
 83. 83. PHẦN 4: LIÊN HỆ NHÀ HÀNG VÀ BAR TRONG RESORT
 84. 84. PHẦN 4: LIÊN HỆ NHÀ HÀNG VÀ BAR TRONG RESORT KHÔNG QUÊN KHÔNG GIAN RIÊNG CHO THỰC KHÁCH TÂY PHƯƠNG
 85. 85. PHẦN 4: LIÊN HỆ NHÀ HÀNG VÀ BAR TRONG RESORT POOL BAR
 86. 86. PHẦN 4: LIÊN HỆ NHÀ HÀNG VÀ BAR TRONG RESORT POOL BAR MÙA LỄ HỘI MẶT BẰNG BỂ BƠI VÀ POOL BAR HỒ BƠI VÀ GẠCH NỀN HỒ BƠI
 87. 87. PHẦN 4: LIÊN HỆ NHÀ HÀNG VÀ BAR TRONG RESORT
 88. 88. PHẦN 4: LIÊN HỆ NHÀ HÀNG VÀ BAR TRONG RESORT NỘI THẤT GỢI HÌNH MỘT CON TÀU ĐÁNH CÁ
 89. 89. PHẦN 4: KẾT LUẬN

×