Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

ĂN TRONG RESORT NHƯ THẾ NÀO?

ĂN TRONG RESORT NHƯ THẾ NÀO?

Ähnliche Bücher

Kostenlos mit einer 30-tägigen Testversion von Scribd

Alle anzeigen

Ähnliche Hörbücher

Kostenlos mit einer 30-tägigen Testversion von Scribd

Alle anzeigen
 • Als Erste(r) kommentieren

ĂN TRONG RESORT NHƯ THẾ NÀO?

 1. 1. ĂN TRONG RESORT NHƯ THẾ NÀO ? C H U Y Ê N Đ Ề K I Ế N T R Ú C N G H Ỉ D Ư Ỡ N G Đ Ạ I H Ọ C K I Ế N T R Ú C T P H Ồ C H Í M I N H K H O A K I Ế N T R Ú C G V H D : T h S K T S T R Ầ N H U Ỳ N H U Y Ê N T H Y
 2. 2. ĂN TRONG RESORT NHƯ THẾ NÀO ? C H U Y Ê N Đ Ề K I Ế N T R Ú C N G H Ĩ D Ư Ỡ N G KHÁI QUÁT VỀ ĂN TRONG RESORT DÂY CHUYỀN VÀ TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ KHỐI ĂN TRONG RESORT ĂN GÌ ? ĂN Ở ĐÂU ? 1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ ĂN TRONG RESORT 2. BỐ CỤC KHỐI ĂN TRONG RESORT 1. ẨM THỰC Á 2. ẨM THỰC ÂU 3. ĐẶC SẢN 1. ĂN TRONG NHÀ HÀNG 2. ĂN TẠI GIA I. II. III. IV. V. BẾP TRONG RESORT
 3. 3. ĂNTRONG RESORT KHÁI QUÁT GIỚI THIỆU CHUNG BỐ CỤC DÂY CHUYỀN & TIÊU CHUẨN DÂY CHUYỀN TIÊU CHUẨN ĂN GÌ ? ẨM THỰC Á ẨM THỰC ÂU ĐẶC SẢN ĂN Ở ĐÂU ? TRONG NHÀ HÀNG TẠI GIA KHÁI QUÁT ĂN TRONG RESORT BẾP
 4. 4. ĂNTRONG RESORT G I Ớ I T H I Ệ U C H U N G KHÁI QUÁT GIỚI THIỆU CHUNG BỐ CỤC DÂY CHUYỀN & TIÊU CHUẨN DÂY CHUYỀN TIÊU CHUẨN ĂN GÌ ? ẨM THỰC Á ẨM THỰC ÂU ĐẶC SẢN ĂN Ở ĐÂU ? TRONG NHÀ HÀNG TẠI GIATẠI GIA BẾP
 5. 5. ĂNTRONG RESORT G I Ớ I T H I Ệ U C H U N G KHÁI QUÁT GIỚI THIỆU CHUNG BỐ CỤC DÂY CHUYỀN & TIÊU CHUẨN DÂY CHUYỀN TIÊU CHUẨN ĂN GÌ ? ẨM THỰC Á ẨM THỰC ÂU ĐẶC SẢN ĂN Ở ĐÂU ? TRONG NHÀ HÀNG TẠI GIA BẾP
 6. 6. ĂNTRONG RESORT G I Ớ I T H I Ệ U C H U N G KHÁI QUÁT GIỚI THIỆU CHUNG BỐ CỤC DÂY CHUYỀN & TIÊU CHUẨN DÂY CHUYỀN TIÊU CHUẨN ĂN GÌ ? ẨM THỰC Á ẨM THỰC ÂU ĐẶC SẢN ĂN Ở ĐÂU ? TRONG NHÀ HÀNG TẠI GIA BẾP
 7. 7. ĂNTRONG RESORT G I Ớ I T H I Ệ U C H U N G KHÁI QUÁT GIỚI THIỆU CHUNG BỐ CỤC DÂY CHUYỀN & TIÊU CHUẨN DÂY CHUYỀN TIÊU CHUẨN ĂN GÌ ? ẨM THỰC Á ẨM THỰC ÂU ĐẶC SẢN ĂN Ở ĐÂU ? TRONG NHÀ HÀNG TẠI GIA BẾP
 8. 8. ĂNTRONG RESORT G I Ớ I T H I Ệ U C H U N G KHÁI QUÁT GIỚI THIỆU CHUNG BỐ CỤC DÂY CHUYỀN & TIÊU CHUẨN DÂY CHUYỀN TIÊU CHUẨN ĂN GÌ ? ẨM THỰC Á ẨM THỰC ÂU ĐẶC SẢN ĂN Ở ĐÂU ? TRONG NHÀ HÀNG TẠI GIA BẾP
 9. 9. ĂNTRONG RESORT G I Ớ I T H I Ệ U C H U N G KHÁI QUÁT GIỚI THIỆU CHUNG BỐ CỤC DÂY CHUYỀN & TIÊU CHUẨN DÂY CHUYỀN TIÊU CHUẨN ĂN GÌ ? ẨM THỰC Á ẨM THỰC ÂU ĐẶC SẢN ĂN Ở ĐÂU ? TRONG NHÀ HÀNG TẠI GIA BẾP
 10. 10. ĂNTRONG RESORT G I Ớ I T H I Ệ U C H U N G KHÁI QUÁT GIỚI THIỆU CHUNG BỐ CỤC DÂY CHUYỀN & TIÊU CHUẨN DÂY CHUYỀN TIÊU CHUẨN ĂN GÌ ? ẨM THỰC Á ẨM THỰC ÂU ĐẶC SẢN ĂN Ở ĐÂU ? TRONG NHÀ HÀNG TẠI GIA BẾP
 11. 11. ĂNTRONG RESORT G I Ớ I T H I Ệ U C H U N G KHÁI QUÁT GIỚI THIỆU CHUNG BỐ CỤC DÂY CHUYỀN & TIÊU CHUẨN DÂY CHUYỀN TIÊU CHUẨN ĂN GÌ ? ẨM THỰC Á ẨM THỰC ÂU ĐẶC SẢN ĂN Ở ĐÂU ? TRONG NHÀ HÀNG TẠI GIA BẾP
 12. 12. ĂNTRONG RESORT G I Ớ I T H I Ệ U C H U N G KHÁI QUÁT GIỚI THIỆU CHUNG BỐ CỤC DÂY CHUYỀN & TIÊU CHUẨN DÂY CHUYỀN TIÊU CHUẨN ĂN GÌ ? ẨM THỰC Á ẨM THỰC ÂU ĐẶC SẢN ĂN Ở ĐÂU ? TRONG NHÀ HÀNG TẠI GIA BẾP
 13. 13. ĂNTRONG RESORT G I Ớ I T H I Ệ U C H U N G KHÁI QUÁT GIỚI THIỆU CHUNG BỐ CỤC DÂY CHUYỀN & TIÊU CHUẨN DÂY CHUYỀN TIÊU CHUẨN ĂN GÌ ? ẨM THỰC Á ẨM THỰC ÂU ĐẶC SẢN ĂN Ở ĐÂU ? TRONG NHÀ HÀNG TẠI GIA BẾP
 14. 14. ĂNTRONG RESORT G I Ớ I T H I Ệ U C H U N G KHÁI QUÁT GIỚI THIỆU CHUNG BỐ CỤC DÂY CHUYỀN & TIÊU CHUẨN DÂY CHUYỀN TIÊU CHUẨN ĂN GÌ ? ẨM THỰC Á ẨM THỰC ÂU ĐẶC SẢN ĂN Ở ĐÂU ? TRONG NHÀ HÀNG 30-40% TẦM QUAN TRỌNG CỦA ẨM THỰC TRONG RESORT TẠI GIA BẾP
 15. 15. ĂNTRONG RESORT G I Ớ I T H I Ệ U C H U N G KHÁI QUÁT GIỚI THIỆU CHUNG BỐ CỤC DÂY CHUYỀN & TIÊU CHUẨN DÂY CHUYỀN TIÊU CHUẨN ĂN GÌ ? ẨM THỰC Á ẨM THỰC ÂU ĐẶC SẢN ĂN Ở ĐÂU ? TRONG NHÀ HÀNG TẦM QUAN TRỌNG CỦA ẨM THỰC TRONG RESORT TẠI GIA BẾP
 16. 16. ĂNTRONG RESORT B Ố C Ụ C K H Ố I Ă N T R O N G R E S O R T GIỚI THIỆU CHUNG BỐ CỤC DÂY CHUYỀN & TIÊU CHUẨN DÂY CHUYỀN TIÊU CHUẨN ĂN GÌ ? ẨM THỰC Á ẨM THỰC ÂU ĐẶC SẢN ĂN Ở ĐÂU ? TRONG NHÀ HÀNG KHÁI QUÁT Cảnh Quan Khu vực Đón Tiếp Khu vực Health, Spa Khu Ăn Khối ở ( Bungalow, Villa, Standard) Khu vực Giải Trí Khu vực Hành Chính Phụ trợ Khu vực tiếp cận trực tiếpKhu vực tiếp cận gián tiếp TẠI GIA BẾP
 17. 17. ĂNTRONG RESORT B Ố C Ụ C K H Ố I Ă N T R O N G R E S O R T GIỚI THIỆU CHUNG BỐ CỤC DÂY CHUYỀN & TIÊU CHUẨN DÂY CHUYỀN TIÊU CHUẨN ĂN GÌ ? ẨM THỰC Á ẨM THỰC ÂU ĐẶC SẢN ĂN Ở ĐÂU ? TRONG NHÀ HÀNG KHÁI QUÁT Chọn vị trí thuận lợi, thoáng mát, yên tĩnh, hướng nhìn tốt. Để thuận tiện cho khách trong và ngoài khách sạn, có nhiều phòng ăn, phải bố trí gần khu vực bếp và soạn. TẠI GIA BẾP
 18. 18. ĂNTRONG RESORT B Ố C Ụ C K H Ố I Ă N T R O N G R E S O R T GIỚI THIỆU CHUNG BỐ CỤC DÂY CHUYỀN & TIÊU CHUẨN DÂY CHUYỀN TIÊU CHUẨN ĂN GÌ ? ẨM THỰC Á ẨM THỰC ÂU ĐẶC SẢN ĂN Ở ĐÂU ? TRONG NHÀ HÀNG KHÁI QUÁT Bố cục của khối ăn trong resort thường có 2 dạng: Hợp khối và phân tán. BỐ CỤC HỢP KHỐI • Thường kết hợp với các khối chức năng khác, thường là kết hợp với các khối khách sạn • Thuận tiện cho việc tiếp cận từ các phòng ngủ trong khách sạn. • Tầm nhìn ra bên ngoài hạn chế và khó khăn cho việc tiếp cận từ các khối khác. Khối ăn thường được bố trí ở các tầng đế hoặc tầng trên cùng của khách sạn. Áp dụng cho các khu resort có quy mô vừa và nhỏ TẠI GIA BẾP
 19. 19. ĂNTRONG RESORT B Ố C Ụ C K H Ố I Ă N T R O N G R E S O R T GIỚI THIỆU CHUNG BỐ CỤC DÂY CHUYỀN & TIÊU CHUẨN DÂY CHUYỀN TIÊU CHUẨN ĂN GÌ ? ẨM THỰC Á ẨM THỰC ÂU ĐẶC SẢN ĂN Ở ĐÂU ? TRONG NHÀ HÀNG KHÁI QUÁT Bố cục của khối ăn trong resort thường có 2 dạng: Hợp khối và phân tán. BỐ CỤC PHÂN TÁN • Thường nằm tách riêng ra thành một hay nhiều khối trong khu resort • Có được các góc nhìn tốt ra cảnh quan xung quanh, tăng them những cảm giác mới lạ trong khi thưởng thức các món ăn. • Có đôi chút bất tiện trong việc tiếp cận từ các khối ngủ. NHÀ HÀNG Á NHÀ HÀNG ÂU NHÀ HÀNG BUFFET NHÀ HÀNG Á NHÀ HÀNG ÂU NHÀ HÀNG BUFFET NHÀ HÀNG ĐẶC SẢN Các nhà hàng được đặt trong cùng một khối ăn. Áp dụng đối với các khu resort có quy mô vừa phải Các nhà hàng được tách ra thành các khối nhà riêng biệt. Áp dụng cho các khu resort có quy mô lớn, phạm vi phân bố các khối ngủ rộng. TẠI GIA BẾP
 20. 20. ĂNTRONG RESORT B Ố C Ụ C K H Ố I Ă N T R O N G R E S O R T GIỚI THIỆU CHUNG BỐ CỤC DÂY CHUYỀN & TIÊU CHUẨN DÂY CHUYỀN TIÊU CHUẨN ĂN GÌ ? ẨM THỰC Á ẨM THỰC ÂU ĐẶC SẢN ĂN Ở ĐÂU ? TRONG NHÀ HÀNG KHÁI QUÁT Resort Six Scenes ở côn đảo TẠI GIA BẾP
 21. 21. ĂNTRONG RESORT B Ố C Ụ C K H Ố I Ă N T R O N G R E S O R T GIỚI THIỆU CHUNG BỐ CỤC DÂY CHUYỀN & TIÊU CHUẨN DÂY CHUYỀN TIÊU CHUẨN ĂN GÌ ? ẨM THỰC Á ẨM THỰC ÂU ĐẶC SẢN ĂN Ở ĐÂU ? TRONG NHÀ HÀNG KHÁI QUÁT Alila Villas Soori Resort, Bali, Indonesia Dịch vụ công cộng Hành chính phụ trợ Khối ngủ Đón tiếp TẠI GIA BẾP
 22. 22. ĂNTRONG RESORT B Ố C Ụ C K H Ố I Ă N T R O N G R E S O R T GIỚI THIỆU CHUNG BỐ CỤC DÂY CHUYỀN & TIÊU CHUẨN DÂY CHUYỀN TIÊU CHUẨN ĂN GÌ ? ẨM THỰC Á ẨM THỰC ÂU ĐẶC SẢN ĂN Ở ĐÂU ? TRONG NHÀ HÀNG KHÁI QUÁT Alila Villas Bintan Resort, Indonesia TẠI GIA BẾP
 23. 23. ĂNTRONG RESORT B Ố C Ụ C K H Ố I Ă N T R O N G R E S O R T GIỚI THIỆU CHUNG BỐ CỤC DÂY CHUYỀN & TIÊU CHUẨN DÂY CHUYỀN TIÊU CHUẨN ĂN GÌ ? ẨM THỰC Á ẨM THỰC ÂU ĐẶC SẢN ĂN Ở ĐÂU ? TRONG NHÀ HÀNG KHÁI QUÁT TẠI GIA BẾP
 24. 24. ĂNTRONG RESORT KHÁI QUÁT GIỚI THIỆU CHUNG BỐ CỤC DÂY CHUYỀN & TIÊU CHUẨN DÂY CHUYỀN TIÊU CHUẨN ĂN GÌ ? ẨM THỰC Á ẨM THỰC ÂU ĐẶC SẢN ĂN Ở ĐÂU ? TRONG NHÀ HÀNG DÂY CHUYỀN VÀ TIÊU CHUẨN TẠI GIA BẾP
 25. 25. ĂNTRONG RESORT D Â Y C H U Y Ề N KHÁI QUÁT GIỚI THIỆU CHUNG BỐ CỤC DÂY CHUYỀN & TIÊU CHUẨN DÂY CHUYỀN TIÊU CHUẨN ĂN GÌ ? ẨM THỰC Á ẨM THỰC ÂU ĐẶC SẢN ĂN Ở ĐÂU ? TRONG NHÀ HÀNG TẠI GIA BẾP
 26. 26. ĂNTRONG RESORT T I Ê U C H U Ẩ N T H I Ế T K Ế KHÁI QUÁT GIỚI THIỆU CHUNG BỐ CỤC DÂY CHUYỀN & TIÊU CHUẨN DÂY CHUYỀN TIÊU CHUẨN ĂN GÌ ? ẨM THỰC Á ẨM THỰC ÂU ĐẶC SẢN ĂN Ở ĐÂU ? TRONG NHÀ HÀNG TÊN BỘ PHẬN HẠNG 1 SAO HẠNG 2 SAO HẠNG 3 SAO HẠNG 4 SAO HẠNG 5 SAO NHÓM ĂN UỐNG -Có diện tích phục vụ ăn sáng. -Số ghế bằng 50% số giường. -Có phòng vệ sinh. -Một nhà hàng ăn có quầy bar. -Số ghế bằng 60% số giường. -Có phòng vệ sinh. -Đối với khách sạn nổi: Như 1 sao. -Một nhà hàng ăn Âu, Á chung. -Một quầy bar. -Số ghế bằng 80% số giường. -Phòng vệ sinh nam và nữ riêng. -Đối với khách sạn nổi: Như 2 sao. -Một nhà hàng Âu. -Một nhà hàng Á. -Hai quầy bar. -Số ghế bằng 100% số giường. -Phòng vệ sinh nam và nữ riêng. -Đối với khách sạn nổi: Như 3 sao. -Một nhà hàng Âu. -Một nhà hàng Á - Một nhà hàng đặc sản và bếp. -Ba quầy bar. -Số ghế bằng 100% số giường. -Phòng vệ sinh nam và nữ riêng. -Có khu vực hút thuốc. -Đối với khách sạn nổi: Như 4 sao. NHÓM BẾP -Có bếp(Âu, Á chung) gần nhà hàng. -Diện tích tương xứng với phòng ăn. -Thông gió tốt. -Ngăn chặn được động vật, côn trùng gây hại. -Tường phẳng, không thấm nước, ốp gạch men cao 2 m. -Trần bếp phẳng, nhẵn, không làm trần giả. -Sàn phẳng, lát vật liệu chống trơn, dễ cọ rửa. Như 2 sao, thêm: -Khu vực sơ chế và chế biến nhiệt, nguội được tách riêng. -Có phòng đệm, đảm bảo cách âm, cách nhiệt, cách mùi giữa bếp và phòng ăn. -Có lối chuyển rác tách biệt, đảm bảo vệ sinh. -Lối thoát hiểm và thông gió tốt. -Có phòng vệ sinh cho nhân viên bếp. Như 3 sao, thêm: -Bếp Âu. -Bếp Á. -Bếp bánh. -Bếp nguội. -Bếp cho nhân viên. -Khu vực soạn chia thức ăn. Như 4 sao, thêm: - Bếp ăn đặc sản. TẠI GIA BẾP
 27. 27. ĂNTRONG RESORT T I Ê U C H U Ẩ N T H I Ế T K Ế KHÁI QUÁT GIỚI THIỆU CHUNG BỐ CỤC DÂY CHUYỀN & TIÊU CHUẨN DÂY CHUYỀN TIÊU CHUẨN ĂN GÌ ? ẨM THỰC Á ẨM THỰC ÂU ĐẶC SẢN ĂN Ở ĐÂU ? TRONG NHÀ HÀNG TÊN CÁC BỘ PHẬN QUY MÔ TÍNH THEODưới 150 giường Dưới 300 giường Dưới 500 giường NHÓM ĂN UỐNG -Phòng ăn 1.5m2/chỗ 1.5m2/chỗ 1.5m2/chỗ Tính 70-100% số giường -Phòng trực 1.5m2/chỗ 1.5m2/chỗ 1.5m2/chỗ Tính 10-20% số giường -Phòng đặc sản 2m2/chỗ 2m2/chỗ 2m2/chỗ Theo luận chứng KTKT -Bar giải khát 0.8m2/chỗ 0.8m2/chỗ 0.8m2/chỗ Tính 20% số giường -Tiệm cà phê 0.8m2/chỗ 0.8m2/chỗ 0.8m2/chỗ Theo luận chứng KTKT -Sàn nhảy, có Bar đêm 1m2/chỗ 1m2/chỗ 1m2/chỗ nt NHÓM BẾP -Kho lương thực thực phẩm, kho lạnh, dụng cụ nhà bếp, phục vụ rau quả, rượu, nước ngọt… 1m2/chỗ 0.8m2/chỗ 0.6m2/chỗ Tính theo số chỗ trong phòng ăn, giải khát -Bộ phận gia công (gia công thô, kĩ, nấu hấp cơm bánh, nấu thức ăn, pha chế, rửa bát đĩa, xoong nồi…). 1.2m2/chỗ 1m2/chỗ 0.8m2/chỗ nt -Nơi soạn và phục vụ bàn. 0.5m2/chỗ 0.3m2/chỗ 0.2m2/chỗ nt -Các phòng quản lý sinh hoạt (Nơi làm việc của bếp trưởng, kiểm nghiệm thức ăn, kế toán, thay quần áo, nghỉ của nhân viên. 0.4m2/chỗ 0.3m2/chỗ 0.2m2/chỗ nt TẠI GIA BẾP
 28. 28. ĂNTRONG RESORT KHÁI QUÁT GIỚI THIỆU CHUNG BỐ CỤC DÂY CHUYỀN & TIÊU CHUẨN DÂY CHUYỀN TIÊU CHUẨN ĂN GÌ ? ẨM THỰC Á ẨM THỰC ÂU ĐẶC SẢN ĂN Ở ĐÂU ? TRONG NHÀ HÀNG ĂN GÌ TRONG RESORT ? AFB: American Breakfast Continental breakfast Set breakfast TẠI GIA BẾP
 29. 29. ĂNTRONG RESORT Ẩ M T H Ự C Â U KHÁI QUÁT GIỚI THIỆU CHUNG BỐ CỤC DÂY CHUYỀN & TIÊU CHUẨN DÂY CHUYỀN TIÊU CHUẨN ĂN GÌ ? ẨM THỰC Á ẨM THỰC ÂU ĐẶC SẢN ĂN Ở ĐÂU ? TRONG NHÀ HÀNG Các món ăn trong một thực đơn FINE CUISINE : phục vụ theo thứ tự: món khai vị, món chính, món tráng miệng, dùng kèm rượu và món phụ TẠI GIA BẾP
 30. 30. ĂNTRONG RESORT Ẩ M T H Ự C Â U KHÁI QUÁT GIỚI THIỆU CHUNG BỐ CỤC DÂY CHUYỀN & TIÊU CHUẨN DÂY CHUYỀN TIÊU CHUẨN ĂN GÌ ? ẨM THỰC Á ẨM THỰC ÂU ĐẶC SẢN ĂN Ở ĐÂU ? TRONG NHÀ HÀNG Nghệ thuật ẩm thực FINE CUISINE có cá luật lệ khắc khe trong phục vụ và thưởng thức. TẠI GIA BẾP
 31. 31. ĂNTRONG RESORT Ẩ M T H Ự C Â U KHÁI QUÁT GIỚI THIỆU CHUNG BỐ CỤC DÂY CHUYỀN & TIÊU CHUẨN DÂY CHUYỀN TIÊU CHUẨN ĂN GÌ ? ẨM THỰC Á ẨM THỰC ÂU ĐẶC SẢN ĂN Ở ĐÂU ? TRONG NHÀ HÀNG Restaurant Le Dali – Paris, phong cách cổ điển Fota Island Resort – Ireland, xu hướng hiện đại Khu bếp thiết kế đặt yêu cầu kỹ thuật, thõa mãn nhu cầu trình diễn nghệ thuật nấu ăn của đầu bếp, tăng cường giao lưu với thực khách TẠI GIA BẾP
 32. 32. ĂNTRONG RESORT Ẩ M T H Ự C Á KHÁI QUÁT GIỚI THIỆU CHUNG BỐ CỤC DÂY CHUYỀN & TIÊU CHUẨN DÂY CHUYỀN TIÊU CHUẨN ĂN GÌ ? ẨM THỰC Á ẨM THỰC ÂU ĐẶC SẢN ĂN Ở ĐÂU ? TRONG NHÀ HÀNG TẠI GIA BẾP
 33. 33. ĂNTRONG RESORT Ẩ M T H Ự C Á KHÁI QUÁT GIỚI THIỆU CHUNG BỐ CỤC DÂY CHUYỀN & TIÊU CHUẨN DÂY CHUYỀN TIÊU CHUẨN ĂN GÌ ? ẨM THỰC Á ẨM THỰC ÂU ĐẶC SẢN ĂN Ở ĐÂU ? TRONG NHÀ HÀNG Các dụng cụ đặc trưng trên bàn ăn món Á Cách nấu nướng và thưởng thức đặc trưng châu Á cũng ảnh hưởng đến cách thiết kế, bày trí trong nhà hàng Á TẠI GIA BẾP
 34. 34. ĂNTRONG RESORT Ẩ M T H Ự C Á KHÁI QUÁT GIỚI THIỆU CHUNG BỐ CỤC DÂY CHUYỀN & TIÊU CHUẨN DÂY CHUYỀN TIÊU CHUẨN ĂN GÌ ? ẨM THỰC Á ẨM THỰC ÂU ĐẶC SẢN ĂN Ở ĐÂU ? TRONG NHÀ HÀNG Nhà hàng Sarong, Bali, Indonesia Nhà hàng ZuMa, Hongkong Nhà hàng Mama San, Bali, Indonesia TẠI GIA BẾP
 35. 35. ĂNTRONG RESORT Đ Ặ C S Ả N KHÁI QUÁT GIỚI THIỆU CHUNG BỐ CỤC DÂY CHUYỀN & TIÊU CHUẨN DÂY CHUYỀN TIÊU CHUẨN ĂN GÌ ? ẨM THỰC Á ẨM THỰC ÂU ĐẶC SẢN ĂN Ở ĐÂU ? TRONG NHÀ HÀNG Thịt cừu nướng trong hương vị truyền thống vùng phía Tây đảo Sumatra, Indo Cút Tangkap chiên giòn với ớt, lá dứa và lá cà ri Sò điệp áp chảo với sambal xoài xanh và cá muối Khai vị cá ngừ với sả, húng quế chanh tươi, đặt trên lá trầu. Nhà hàng Sarong, Bali. Indonesia TẠI GIA BẾP
 36. 36. ĂNTRONG RESORT Đ Ặ C S Ả N KHÁI QUÁT GIỚI THIỆU CHUNG BỐ CỤC DÂY CHUYỀN & TIÊU CHUẨN DÂY CHUYỀN TIÊU CHUẨN ĂN GÌ ? ẨM THỰC Á ẨM THỰC ÂU ĐẶC SẢN ĂN Ở ĐÂU ? TRONG NHÀ HÀNG Nhà hàng Sarong, Bali. Indonesia TẠI GIA BẾP
 37. 37. KHÁI QUÁT GIỚITHIỆUCHUNG BỐ CỤC DÂY CHUYỀN & TIÊU CHUẨN DÂY CHUYỀN TIÊU CHUẨN ĂN GÌ ? ẨM THỰC Á ẨM THỰC ÂU ĐẶC SẢN ĂN Ở ĐÂU ? Ă N T R O N G N H À H À N G TRONG NHÀ HÀNG ĂN Ở ĐÂU TRONG RESORT ? TẠI GIA BẾP
 38. 38. KHÁI QUÁT GIỚITHIỆUCHUNG BỐ CỤC DÂY CHUYỀN & TIÊU CHUẨN DÂY CHUYỀN TIÊU CHUẨN ĂN GÌ ? ẨM THỰC Á ẨM THỰC ÂU ĐẶC SẢN ĂN Ở ĐÂU ? Ă N T R O N G N H À H À N G o Nhà hàng kiểu Âu o Nhà hàng kiểu Á o Nhà hàng đặc sản o Tiệc buffet TRONG NHÀ HÀNG TẠI GIA ĂNTRONG RESORT BẾP
 39. 39. KHÁI QUÁT GIỚITHIỆUCHUNG BỐ CỤC DÂY CHUYỀN & TIÊU CHUẨN DÂY CHUYỀN TIÊU CHUẨN ĂN GÌ ? ẨM THỰC Á ẨM THỰC ÂU ĐẶC SẢN ĂN Ở ĐÂU ? Ă N T R O N G N H À H À N G Tiệc buffet đáp ứng nhu cầu ăn uống gặp gỡ của du khách. Tiệc buffet được tổ chức theo mùa, theo văn hóa vùng miền và để tổ chức sự kiện. TRONG NHÀ HÀNG ĂNTRONG RESORT Các nhà hàng chú trọng phục vụ bữa ăn sáng vì số lượng khách ăn sáng trong resort chiếm tỉ lệ cao nhất. (Vì trưa và tối khách sẽ vui chơi và dùng bữa tại các dịch vụ ở đó). Nhà hàng đặc sản có thể giới hạn chỉ phục vụ bữa trưa và tối và dịch vụ mang phong cách riêng. TẠI GIA BẾP
 40. 40. KHÁI QUÁT GIỚITHIỆUCHUNG BỐ CỤC DÂY CHUYỀN & TIÊU CHUẨN DÂY CHUYỀN TIÊU CHUẨN ĂN GÌ ? ẨM THỰC Á ẨM THỰC ÂU ĐẶC SẢN ĂN Ở ĐÂU ? Ă N T R O N G N H À H À N G TRONG NHÀ HÀNG ĂNTRONG RESORT MẶT CẮT MẶT BẰNG NHÀ HÀNG Á ÂU TẦNG 15 NHÀ HÀNG Á NHÀ HÀNG ÂU KHÁCH SẠN KHATOCO NHA TRANG Nằm trong trung tâm TP Nha Trang nên khi nhà hàng nằm dưới thấp thì tầm nhìn hạn chế bới các công trình cao tầng xung quanh Vì vậy nhà hang Á Âu được đưa lên cao để có tầm nhìn được TP rộng lớn và thấy được biển xanh. TẠI GIA BẾP
 41. 41. KHÁI QUÁT GIỚITHIỆUCHUNG BỐ CỤC DÂY CHUYỀN & TIÊU CHUẨN DÂY CHUYỀN TIÊU CHUẨN ĂN GÌ ? ẨM THỰC Á ẨM THỰC ÂU ĐẶC SẢN ĂN Ở ĐÂU ? Ă N T R O N G N H À H À N G TRONG NHÀ HÀNG ĂNTRONG RESORT NHÀ HÀNG Á ÂU NHÀ HÀNG ĐẶC SẢN Nhà hàng Á Âu được đặt ở tầng 2 công trình, thuộc khối đế thương mại dịch vụ khách sạn. Tách biệt với khu ở trên cao. Thuận lợi phục vụ cho khách trong và ngoài khách sạn. Giao thông không bị chồng chéo giữa khách nội trú và khách trong trung tâm thương mại Nhà hàng đặc sản đặt tại tầng 7, tận dung view nhìn rộng lớn ra hồ bơi trên cao của khách sạn. Trung tâm thương mại Keio Plaza, Khách sạn lnter-Continental, Tokyo TẠI GIA BẾP
 42. 42. KHÁI QUÁT GIỚITHIỆUCHUNG BỐ CỤC DÂY CHUYỀN & TIÊU CHUẨN DÂY CHUYỀN TIÊU CHUẨN ĂN GÌ ? ẨM THỰC Á ẨM THỰC ÂU ĐẶC SẢN ĂN Ở ĐÂU ? Ă N T R O N G N H À H À N G o Dựa vào từng resort khác nhau mà nhu cầu thưởng thức các món Á, Âu, Đặc sản khác nhau  tỉ lệ số bàn ghế giữa các nhà hàng khác nhau TRONG NHÀ HÀNG ĂNTRONG RESORT Số phòng Khách sạn Nhà hàng Á, Âu Nhà hàng đặc sản 50 _ _ 150 60 _ >250 60 50 Diện tích mỗi chỗ 2 m2 2 m2 Hầu hết các resort Việt Nam có nhà hàng Á lớn hơn nhà hang Âu. Tùy vào nhu cầu thưởng thức đặc sản từng vùng của du khách  quy mô nhà hang đặc sản TẠI GIA BẾP
 43. 43. KHÁI QUÁT GIỚITHIỆUCHUNG BỐ CỤC DÂY CHUYỀN & TIÊU CHUẨN DÂY CHUYỀN TIÊU CHUẨN ĂN GÌ ? ẨM THỰC Á ẨM THỰC ÂU ĐẶC SẢN ĂN Ở ĐÂU ? Ă N T R O N G N H À H À N G khách sạn resort 1.8 – 2 ghế/phòng.  TỔNG SỐ GHẾ TRONG NHÀ HÀNG ĂNTRONG RESORT TẠI GIA TÊN CÁC BỘ PHẬN QUY MÔ TÍNH THEODưới 150 giường Dưới 300 giường Dưới 500 giường NHÓM ĂN UỐNG -Phòng ăn 1.5m2/chỗ 1.5m2/chỗ 1.5m2/chỗ Tính 70-100% số giường -Phòng trực 1.5m2/chỗ 1.5m2/chỗ 1.5m2/chỗ Tính 10-20% số giường -Phòng đặc sản 2m2/chỗ 2m2/chỗ 2m2/chỗ Theo luận chứng KTKT -Bar giải khát 0.8m2/chỗ 0.8m2/chỗ 0.8m2/chỗ Tính 20% số giường -Tiệm cà phê 0.8m2/chỗ 0.8m2/chỗ 0.8m2/chỗ Theo luận chứng KTKT -Sàn nhảy, có Bar đêm 1m2/chỗ 1m2/chỗ 1m2/chỗ nt
 44. 44. KHÁI QUÁT GIỚITHIỆUCHUNG BỐ CỤC DÂY CHUYỀN & TIÊU CHUẨN DÂY CHUYỀN TIÊU CHUẨN ĂN GÌ ? ẨM THỰC Á ẨM THỰC ÂU ĐẶC SẢN ĂN Ở ĐÂU ? Ă N T R O N G N H À H À N G  Neufeut tiếng anh/restaurant T I Ê U C H U Ẩ N S Ắ P X Ế P B À N G H Ế ĂN Ở ĐÂU ? TRONG NHÀ HÀNG ĂNTRONG RESORT TẠI GIA BẾP
 45. 45. KHÁI QUÁT GIỚITHIỆUCHUNG BỐ CỤC DÂY CHUYỀN & TIÊU CHUẨN DÂY CHUYỀN TIÊU CHUẨN ĂN GÌ ? ẨM THỰC Á ẨM THỰC ÂU ĐẶC SẢN ĂN Ở ĐÂU ? Ă N T R O N G N H À H À N G N Ộ I T H Ấ T N H À H À N G Cổ điện và tân cổ điển Địa trung hải Tây ban nha Đồng quê Hiện đại và giản đơn Trung Hoa Đông Nam Á Nhật Bản Tự nhiên và đơn giản Hiện đại Nhà hàng kiểu Âu Nhà hàng đặc sản Phong cách kiến trúc bản địa  Top Hotel Restaurant: Western Fascination  Top Hotel Restaurant: Oriental Fascination Nhà hàng kiểu Á TRONG NHÀ HÀNG ĂNTRONG RESORT Nhà hàng buffet Shitdown buffet Standing buffet Cooktail buffet TẠI GIA BẾP
 46. 46. Ă N T R O N G N H À H À N G N Ộ I T H Ấ T N H À H À N G • Cổ điện và tân cổ điển • Địa trung hải • Tây ban nha • Đồng quê • Hiện đại và giản đơn Nhà hàng kiểu Âu Cava Spanish Restaurant French Restaurant Countyard restaurant Dos Caminos Restaurant
 47. 47. Ă N T R O N G N H À H À N G N Ộ I T H Ấ T N H À H À N G Nhà hàng kiểu Âu • Trung Hoa • Tân Trung Hoa • Đông Nam Á • Nhật Bản • Tự nhiên và đơn giản • Hiện đại Ibuki Japanese Restaurant Marvelous Asian Restaurant Enchanting Modern Oriental Chinese-Style Restaurant Rust en Vrede, Stellenbosch Gorgeous Asian Restaurant
 48. 48. KHÁI QUÁT GIỚITHIỆUCHUNG BỐ CỤC DÂY CHUYỀN & TIÊU CHUẨN DÂY CHUYỀN TIÊU CHUẨN ĂN GÌ ? ẨM THỰC Á ẨM THỰC ÂU ĐẶC SẢN ĂN Ở ĐÂU ? Ă N T R O N G N H À H À N G N H À H À N G K I Ể U Â U : P E T R U S R E S T A U R A N T Địa điểm: thuộc khách sạn Island Shangri-La, Pacific Place, Supreme Court Road, Central, Hong Kong. TRONG NHÀ HÀNG ĂNTRONG RESORT TẠI GIA BẾP
 49. 49. KHÁI QUÁT GIỚITHIỆUCHUNG BỐ CỤC DÂY CHUYỀN & TIÊU CHUẨN DÂY CHUYỀN TIÊU CHUẨN ĂN GÌ ? ẨM THỰC Á ẨM THỰC ÂU ĐẶC SẢN ĂN Ở ĐÂU ? Ă N T R O N G N H À H À N G N H À H À N G K I Ể U Â U : P E T R U S R E S T A U R A N T TRONG NHÀ HÀNG ĂNTRONG RESORT TẠI GIA BẾP
 50. 50. KHÁI QUÁT GIỚITHIỆUCHUNG BỐ CỤC DÂY CHUYỀN & TIÊU CHUẨN DÂY CHUYỀN TIÊU CHUẨN ĂN GÌ ? ẨM THỰC Á ẨM THỰC ÂU ĐẶC SẢN ĂN Ở ĐÂU ? Ă N T R O N G N H À H À N G N H À H À N G K I Ể U Á : G O R G E O U S A S I A N TRONG NHÀ HÀNG ĂNTRONG RESORT TẠI GIA BẾP
 51. 51. KHÁI QUÁT GIỚITHIỆUCHUNG BỐ CỤC DÂY CHUYỀN & TIÊU CHUẨN DÂY CHUYỀN TIÊU CHUẨN ĂN GÌ ? ẨM THỰC Á ẨM THỰC ÂU ĐẶC SẢN ĂN Ở ĐÂU ? Ă N T R O N G N H À H À N G N H À H À N G K I Ể U Á : G O R G E O U S A S I A N TRONG NHÀ HÀNG ĂNTRONG RESORT TẠI GIA BẾP
 52. 52. KHÁI QUÁT GIỚITHIỆUCHUNG BỐ CỤC DÂY CHUYỀN & TIÊU CHUẨN DÂY CHUYỀN TIÊU CHUẨN ĂN GÌ ? ẨM THỰC Á ẨM THỰC ÂU ĐẶC SẢN ĂN Ở ĐÂU ? Ă N T R O N G N H À H À N G C H Ọ N B À N G H Ế TRONG NHÀ HÀNG ĂNTRONG RESORT TẠI GIA BẾP
 53. 53. KHÁI QUÁT GIỚITHIỆUCHUNG BỐ CỤC DÂY CHUYỀN & TIÊU CHUẨN DÂY CHUYỀN TIÊU CHUẨN ĂN GÌ ? ẨM THỰC Á ẨM THỰC ÂU ĐẶC SẢN ĂN Ở ĐÂU ? Ă N T R O N G N H À H À N G N H À H À N G Đ Ặ C S Ả N : ‘ O H A N A R E S T A U R A N T Nhà hàng Ohana trong resort Disney‘s Polynesian, Florida, US TRONG NHÀ HÀNG ĂNTRONG RESORT TẠI GIA BẾP
 54. 54. KHÁI QUÁT GIỚITHIỆUCHUNG BỐ CỤC DÂY CHUYỀN & TIÊU CHUẨN DÂY CHUYỀN TIÊU CHUẨN ĂN GÌ ? ẨM THỰC Á ẨM THỰC ÂU ĐẶC SẢN ĂN Ở ĐÂU ? Ă N T R O N G N H À H À N G N H À H À N G Đ Ặ C S Ả N : ‘ O H A N A R E S T A U R A N T THỨC ĂN TRONG NHÀ HÀNG ĂNTRONG RESORT TẠI GIA BẾP
 55. 55. KHÁI QUÁT GIỚITHIỆUCHUNG BỐ CỤC DÂY CHUYỀN & TIÊU CHUẨN DÂY CHUYỀN TIÊU CHUẨN ĂN GÌ ? ẨM THỰC Á ẨM THỰC ÂU ĐẶC SẢN ĂN Ở ĐÂU ? Ă N T R O N G N H À H À N G N H À H À N G Đ Ặ C S Ả N : ‘ O H A N A R E S T A U R A N T HOẠT ĐỘNG ĐẶC BIỆT TRONG NHÀ HÀNG ĂNTRONG RESORT TẠI GIA BẾP
 56. 56. KHÁI QUÁT GIỚITHIỆUCHUNG BỐ CỤC DÂY CHUYỀN & TIÊU CHUẨN DÂY CHUYỀN TIÊU CHUẨN ĂN GÌ ? ẨM THỰC Á ẨM THỰC ÂU ĐẶC SẢN ĂN Ở ĐÂU ? Ă N T R O N G N H À H À N G T I Ệ C B U F F E T TRONG NHÀ HÀNG ĂNTRONG RESORT Tiệc buffet sử dụng nhiều ở Châu Âu. Ở Việt Nam tiệc buffet dần dần biến thể thành buffet Việt như buffet chay, buffet ngọt hay buffet các món đồng quê TẠI GIA BẾP
 57. 57. KHÁI QUÁT GIỚITHIỆUCHUNG BỐ CỤC DÂY CHUYỀN & TIÊU CHUẨN DÂY CHUYỀN TIÊU CHUẨN ĂN GÌ ? ẨM THỰC Á ẨM THỰC ÂU ĐẶC SẢN ĂN Ở ĐÂU ? Ă N T R O N G N H À H À N G T I Ệ C B U F F E T TRONG NHÀ HÀNG ĂNTRONG RESORT 3 LOẠI TIỆC BUFFET Sitdown buffet Không gian tiệc bao gồm các quầy phục vụ và các bàn ăn đã được setup trước. Thực khách dùng đồ ăn và có thể được phục vụ đồ uống tại bàn. Standing buffet Là loại tiệc Buffet lưu động. Thực khách lựa chọn các loại đồ ăn và dùng dụng cụ ăn trực tiếp trên tay. Không bố trí bàn tiệc. Đôi khi sẽ có bày sẵn ghế để thực khách có thể nghỉ chân. Thực khách phải tự phục vụ đồ uống. Là loại tiệc nhẹ, chủ yếu dùng trong các buổi giao đãi mang tính chất ngoại giao. Các món mang đến cho từng thực khách trên những đĩa lớn.Thường ăn bằng tay. Công việc của thực khách chỉ là chú ý đến một chiếc giấy ăn để đảm bảo vệ sinh. Cooktail buffet TẠI GIA BẾP
 58. 58. KHÁI QUÁT GIỚITHIỆUCHUNG BỐ CỤC DÂY CHUYỀN & TIÊU CHUẨN DÂY CHUYỀN TIÊU CHUẨN ĂN GÌ ? ẨM THỰC Á ẨM THỰC ÂU ĐẶC SẢN ĂN Ở ĐÂU ? Ă N T R O N G N H À H À N G T I Ệ C B U F F E T TRONG NHÀ HÀNG ĂNTRONG RESORT Thường xếp các món cơm, mỳ, miến … 1 bên. Những món chiên, luộc, nướng một bên rồi đến cái loại rau quả, trái cây, chè,.. Một bên Có những món được đựng trong nồi hay chảo được đặt trên bếp ga hay cồn Một số món nướng lại đặt trên những lò than hồng rực. Khách sẽ tự phục vụ và nấu nướng ngay tại bàn tiệc.TẠI GIA BẾP
 59. 59. KHÁI QUÁT GIỚITHIỆUCHUNG BỐ CỤC DÂY CHUYỀN & TIÊU CHUẨN DÂY CHUYỀN TIÊU CHUẨN ĂN GÌ ? ẨM THỰC Á ẨM THỰC ÂU ĐẶC SẢN ĂN Ở ĐÂU ? Ă N T R O N G N H À H À N G T I Ệ C B U F F E T TRONG NHÀ HÀNG ĂNTRONG RESORT Mở rộng giao lưu, gặp gỡ cho du khách. Tiết kiệm được thời gian của mỗi cá nhân. Đáp ứng được khẩu vị của nhiều người. Phục vụ được nhiều khách trong một thời gian ngắn. Nhân viên phục vụ không nhiều. Không tốn nhiều dụng cụ bày biện thức ăn Lãng phí đồ ăn thứ uống do nhiều thức ăn đựơc lấy nhưng không ăn hết. Gây khó khăn cho những đối tượng không quen với việc tự phục vụ và kiểu tiệc tự phục vụ. Chi phí trang trí cho một bữa tiệc Buffet khá tốn kém. Ư U N H Ư Ợ C TẠI GIA BẾP
 60. 60. Nếu không gian không chia cắt, hãy bố trí bàn tròn, dễ tiếp cận từ xung quanh. Mỗi bàn có một thực đơn khác nhau và đừng quên đặt nhiều đĩa và đồ dùng mỗi bàn. Khách sẽ bắt đầu với những bàn nào họ thích KHÁI QUÁT GIỚITHIỆUCHUNG BỐ CỤC DÂY CHUYỀN & TIÊU CHUẨN DÂY CHUYỀN TIÊU CHUẨN ĂN GÌ ? ẨM THỰC Á ẨM THỰC ÂU ĐẶC SẢN ĂN Ở ĐÂU ? Ă N T R O N G N H À H À N G T I Ệ C B U F F E T TRONG NHÀ HÀNG ĂNTRONG RESORT Bàn buffet tiếp cận 1 chiều. 1 bên kia là khu vực dành cho đầu bếp hay mặt tường. Nếu khách đông, giao thông sẽ chậm lại Một lựa chọn tốt hơn là có đường đi ở cả 2 phía bàn. mọi thứ tiếp cận dễ dàng, .Nhược điểm của kiểu bố trí này là khó bổ sung thức ăn khi chúng bị vơi đi. TẠI GIA BẾP
 61. 61. ĂNTRONG RESORT KHÁI QUÁT GIỚI THIỆU CHUNG BỐ CỤC DÂY CHUYỀN & TIÊU CHUẨN DÂY CHUYỀN TIÊU CHUẨN ĂN GÌ ? ẨM THỰC Á ẨM THỰC ÂU ĐẶC SẢN ĂN Ở ĐÂU ? TRONG NHÀ HÀNG NGOÀI TRỜI TẠI GIA Ă N N G O À I T R Ờ I Khoảnh khắc thưởng thức những món ăn hòa với hương vị thiên nhiên rất riêng mà từng khu resort mang lại . Ladera Resort, St. Lucia
 62. 62. ĂNTRONG RESORT KHÁI QUÁT GIỚI THIỆU CHUNG BỐ CỤC DÂY CHUYỀN & TIÊU CHUẨN DÂY CHUYỀN TIÊU CHUẨN ĂN GÌ ? ẨM THỰC Á ẨM THỰC ÂU ĐẶC SẢN ĂN Ở ĐÂU ? TRONG NHÀ HÀNG NGOÀI TRỜI TẠI GIA Ă N N G O À I T R Ờ I - Được ngắm nhìn cảnh vật xung quanh . - Được tận hưởng không khí cùng âm thanh của tự nhiên Anantara Dhigu Resort - Maldives Orange country Resort - Ấn độ Cảm nhận của thực khách
 63. 63. ĂNTRONG RESORT KHÁI QUÁT GIỚI THIỆU CHUNG BỐ CỤC DÂY CHUYỀN & TIÊU CHUẨN DÂY CHUYỀN TIÊU CHUẨN ĂN GÌ ? ẨM THỰC Á ẨM THỰC ÂU ĐẶC SẢN ĂN Ở ĐÂU ? TRONG NHÀ HÀNG NGOÀI TRỜI TẠI GIA Ă N N G O À I T R Ờ I - Đem lại không gian yên tĩnh , riêng tư dành cho gia đình và các cặp đôi . Chen La Resort and Spa - Phú QuốcLido Beach Resort (Sarasota, FL) - Thuận tiện vui chơi , thư giản và ăn uống Sandy Beach Non Nuoc Resort Danang Cảm nhận của thực khách
 64. 64. ĂNTRONG RESORT KHÁI QUÁT GIỚI THIỆU CHUNG BỐ CỤC DÂY CHUYỀN & TIÊU CHUẨN DÂY CHUYỀN TIÊU CHUẨN ĂN GÌ ? ẨM THỰC Á ẨM THỰC ÂU ĐẶC SẢN ĂN Ở ĐÂU ? TRONG NHÀ HÀNG NGOÀI TRỜI TẠI GIA Ă N N G O À I T R Ờ I Amangiri Resort and Spa ở miền nam Utah Whale Island Resort - Nha Trang Cảm nhận của kiến trúc sư - Đa dạng trong việc bố trí bàn ghế . - Bàn ghế được sắp xếp ngay hàng đối với không gian nhiều người  thuận tiện cho việc đi lại , phục vụ . - Bàn ghế sắp xếp ngẫu nhiên đối với các không gian dành cho cặp đôi , hay gia đình  riêng tư.
 65. 65. ĂNTRONG RESORT KHÁI QUÁT GIỚI THIỆU CHUNG BỐ CỤC DÂY CHUYỀN & TIÊU CHUẨN DÂY CHUYỀN TIÊU CHUẨN ĂN GÌ ? ẨM THỰC Á ẨM THỰC ÂU ĐẶC SẢN ĂN Ở ĐÂU ? TRONG NHÀ HÀNG NGOÀI TRỜI TẠI GIA Ă N N G O À I T R Ờ I - Sử dụng ánh sáng từ đèn điện , nến. - Sử dụng thêm dù , lều .. .  Trang trí , làm tăng hiệu quả thẩm mỹ . Soneva Fushi Resort and Spa – Maldives Anantara Rasananda Koh Phangan Villa Resort & Spa – Thái Lan Chen La Resort and Spa – Phú Quốc - Chủ yếu sử dụng vật liệu địa phương  gần gũi thiên nhiên HILTON CLEARWATER RESORT – USA The Sailing Bay Beach Resort - Mũi Cảm nhận của kiến trúc sư
 66. 66. ĂNTRONG RESORT KHÁI QUÁT GIỚI THIỆU CHUNG BỐ CỤC DÂY CHUYỀN & TIÊU CHUẨN DÂY CHUYỀN TIÊU CHUẨN ĂN GÌ ? ẨM THỰC Á ẨM THỰC ÂU ĐẶC SẢN ĂN Ở ĐÂU ? TRONG NHÀ HÀNG NGOÀI TRỜI TẠI GIA Ă N N G O À I T R Ờ I Nhà hàng ngoài trời Amsterdam Manor Beach Resort, Aruba - Sử dụng vật liệu bản địa : bàn, ghế mây, dù lợp lá dừa khô), - Màu sắc nhẹ nhàng, ấm áp của màu nắng, màu cát. - Thực đơn hải sản , vị mặn,chát của rượu cùng với gió lạnh của biển, cát mịn phủ đầy chân.  tận hưởng hết cái hương vị của biển. La Veranda Resort ,Phu Quốc, Việt Nam Karon-beach Restaurants, Phuket, Thailand Kemiri Restaurant, UMA Resort, Bali, Indonesia
 67. 67. ĂNTRONG RESORT KHÁI QUÁT GIỚI THIỆU CHUNG BỐ CỤC DÂY CHUYỀN & TIÊU CHUẨN DÂY CHUYỀN TIÊU CHUẨN ĂN GÌ ? ẨM THỰC Á ẨM THỰC ÂU ĐẶC SẢN ĂN Ở ĐÂU ? TRONG NHÀ HÀNG NGOÀI TRỜI TẠI GIA Ă N N G O À I T R Ờ I ( Long beach resort, Phú Quốc) Ăn bên bờ biển , bờ hồ
 68. 68. ĂNTRONG RESORT KHÁI QUÁT GIỚI THIỆU CHUNG BỐ CỤC DÂY CHUYỀN & TIÊU CHUẨN DÂY CHUYỀN TIÊU CHUẨN ĂN GÌ ? ẨM THỰC Á ẨM THỰC ÂU ĐẶC SẢN ĂN Ở ĐÂU ? TRONG NHÀ HÀNG NGOÀI TRỜI TẠI GIA Ă N N G O À I T R Ờ I resort tại Mũi Né Cat Ba Sunrise ResortGrand Isle Resort & Spa, bahamas , caribbean Ăn bên bờ biển , bờ hồ
 69. 69. ĂNTRONG RESORT KHÁI QUÁT GIỚI THIỆU CHUNG BỐ CỤC DÂY CHUYỀN & TIÊU CHUẨN DÂY CHUYỀN TIÊU CHUẨN ĂN GÌ ? ẨM THỰC Á ẨM THỰC ÂU ĐẶC SẢN ĂN Ở ĐÂU ? TRONG NHÀ HÀNG NGOÀI TRỜI TẠI GIA Ă N N G O À I T R Ờ I four seasons resort Bali at Sayan Ăn bên bờ biển , bờ hồ
 70. 70. ĂNTRONG RESORT KHÁI QUÁT GIỚI THIỆU CHUNG BỐ CỤC DÂY CHUYỀN & TIÊU CHUẨN DÂY CHUYỀN TIÊU CHUẨN ĂN GÌ ? ẨM THỰC Á ẨM THỰC ÂU ĐẶC SẢN ĂN Ở ĐÂU ? TRONG NHÀ HÀNG NGOÀI TRỜI TẠI GIA Ă N N G O À I T R Ờ I Escudero Resort, Philippines Ăn bên bờ biển , bờ hồ
 71. 71. ĂNTRONG RESORT KHÁI QUÁT GIỚI THIỆU CHUNG BỐ CỤC DÂY CHUYỀN & TIÊU CHUẨN DÂY CHUYỀN TIÊU CHUẨN ĂN GÌ ? ẨM THỰC Á ẨM THỰC ÂU ĐẶC SẢN ĂN Ở ĐÂU ? TRONG NHÀ HÀNG NGOÀI TRỜI TẠI GIA Ă N N G O À I T R Ờ I Huvafen Fushi, Maldives Ăn bên hồ bơi
 72. 72. ĂNTRONG RESORT KHÁI QUÁT GIỚI THIỆU CHUNG BỐ CỤC DÂY CHUYỀN & TIÊU CHUẨN DÂY CHUYỀN TIÊU CHUẨN ĂN GÌ ? ẨM THỰC Á ẨM THỰC ÂU ĐẶC SẢN ĂN Ở ĐÂU ? TRONG NHÀ HÀNG NGOÀI TRỜI TẠI GIA Ă N N G O À I T R Ờ I Capella Pedregal ở Cabo San Lucas, Mexico. Solmar All Inclusive Resort & Beach Club Pool Bar - Tạo nhiều cảm giác mới lạ - Có loại nằm dưới nước , có loại nằm sát cạnh hồ - Ghế cố định - Vật liệu chống thấm nước , vật liệu địa phương. Springs Resort & Spa, Costa Rica Welk Resort Melia Caribe resort Ăn bên hồ bơi
 73. 73. ĂNTRONG RESORT KHÁI QUÁT GIỚI THIỆU CHUNG BỐ CỤC DÂY CHUYỀN & TIÊU CHUẨN DÂY CHUYỀN TIÊU CHUẨN ĂN GÌ ? ẨM THỰC Á ẨM THỰC ÂU ĐẶC SẢN ĂN Ở ĐÂU ? TRONG NHÀ HÀNG NGOÀI TRỜI TẠI GIA Ă N N G O À I T R Ờ I Aulani Disney Resort MAYAPAL POOL, Barcelo Resorts Seaside -Resort vũng tàu Asean Resort & Spa - Ngoại thành Hà Nội Ăn bên hồ bơi
 74. 74. ĂNTRONG RESORT KHÁI QUÁT GIỚI THIỆU CHUNG BỐ CỤC DÂY CHUYỀN & TIÊU CHUẨN DÂY CHUYỀN TIÊU CHUẨN ĂN GÌ ? ẨM THỰC Á ẨM THỰC ÂU ĐẶC SẢN ĂN Ở ĐÂU ? TRONG NHÀ HÀNG NGOÀI TRỜI TẠI GIA Ă N N G O À I T R Ờ I Topas Eco Lodge resort , Sapa El Diablo Resort , Tây Ban Nha Ăn trong rừng , núi
 75. 75. ĂNTRONG RESORT KHÁI QUÁT GIỚI THIỆU CHUNG BỐ CỤC DÂY CHUYỀN & TIÊU CHUẨN DÂY CHUYỀN TIÊU CHUẨN ĂN GÌ ? ẨM THỰC Á ẨM THỰC ÂU ĐẶC SẢN ĂN Ở ĐÂU ? TRONG NHÀ HÀNG NGOÀI TRỜI TẠI GIA Ă N N G O À I T R Ờ I Plettenberg Bay của Nam Phi Ăn trong rừng , núi
 76. 76. ĂNTRONG RESORT KHÁI QUÁT GIỚI THIỆU CHUNG BỐ CỤC DÂY CHUYỀN & TIÊU CHUẨN DÂY CHUYỀN TIÊU CHUẨN ĂN GÌ ? ẨM THỰC Á ẨM THỰC ÂU ĐẶC SẢN ĂN Ở ĐÂU ? TRONG NHÀ HÀNG NGOÀI TRỜI TẠI GIA Ă N N G O À I T R Ờ I FOUR SEASONS RESORT,BALI Ăn trong rừng , núi
 77. 77. ĂNTRONG RESORT KHÁI QUÁT GIỚI THIỆU CHUNG BỐ CỤC DÂY CHUYỀN & TIÊU CHUẨN DÂY CHUYỀN TIÊU CHUẨN ĂN GÌ ? ẨM THỰC Á ẨM THỰC ÂU ĐẶC SẢN ĂN Ở ĐÂU ? TRONG NHÀ HÀNG NGOÀI TRỜI TẠI GIA Ă N N G O À I T R Ờ I Ăn trên du thuyền , nhà hàng nổi Golden Bay Resort, Chennai, India
 78. 78. ĂNTRONG RESORT KHÁI QUÁT GIỚI THIỆU CHUNG BỐ CỤC DÂY CHUYỀN & TIÊU CHUẨN DÂY CHUYỀN TIÊU CHUẨN ĂN GÌ ? ẨM THỰC Á ẨM THỰC ÂU ĐẶC SẢN ĂN Ở ĐÂU ? TRONG NHÀ HÀNG NGOÀI TRỜI TẠI GIA Ă N N G O À I T R Ờ I The Lake Spa Resort, Vilamoura, Portugal Ăn trên du thuyền , nhà hàng nổi
 79. 79. ĂNTRONG RESORT KHÁI QUÁT GIỚI THIỆU CHUNG BỐ CỤC DÂY CHUYỀN & TIÊU CHUẨN DÂY CHUYỀN TIÊU CHUẨN ĂN GÌ ? ẨM THỰC Á ẨM THỰC ÂU ĐẶC SẢN ĂN Ở ĐÂU ? TRONG NHÀ HÀNG Ă N T Ạ I G I A TẠI GIA ĂN TẠI PHÒNG KHÁCH SẠN • Nhu cầu: • Do nhu cầu cá nhân của khách khi không muốn xuống dưới nhà hàng hoặc những bữa ăn thân mật riêng tư của khách. • Ở các phòng cao cấp hơn ( president, president suite.. tùy vào phân loại của khách sạn) thì có bếp tại phòng, nhưng không sử dụng nấu nướng, thường có tủ lạnh có chưa đồ ăn nhẹ hoặc nước uống.... BẾP
 80. 80. ĂNTRONG RESORT KHÁI QUÁT GIỚI THIỆU CHUNG BỐ CỤC DÂY CHUYỀN & TIÊU CHUẨN DÂY CHUYỀN TIÊU CHUẨN ĂN GÌ ? ẨM THỰC Á ẨM THỰC ÂU ĐẶC SẢN ĂN Ở ĐÂU ? TRONG NHÀ HÀNG Ă N T Ạ I G I A • Không gian ăn: Tùy theo tiêu chuẩn từng loại phòng mà có không gian ăn khác nhau • Ăn trên giường (phòng standard) (1) • Ăn trên bàn ăn nhỏ (phòng standard, phòng suite) (2) • Ở các phòng ăn cao cấp hơn (phòng president, president suite) thì có bếp tại phòng, nhưng không sử dụng nấu nướng. (3) • Ăn trong phòng tắm, tại bể sục lớn (phòng president, president suite) (4) (1) (1) TẠI GIA BẾP
 81. 81. ĂNTRONG RESORT KHÁI QUÁT GIỚI THIỆU CHUNG BỐ CỤC DÂY CHUYỀN & TIÊU CHUẨN DÂY CHUYỀN TIÊU CHUẨN ĂN GÌ ? ẨM THỰC Á ẨM THỰC ÂU ĐẶC SẢN ĂN Ở ĐÂU ? TRONG NHÀ HÀNG Ă N T Ạ I G I A (2) (2) TẠI GIA BẾP
 82. 82. ĂNTRONG RESORT KHÁI QUÁT GIỚI THIỆU CHUNG BỐ CỤC DÂY CHUYỀN & TIÊU CHUẨN DÂY CHUYỀN TIÊU CHUẨN ĂN GÌ ? ẨM THỰC Á ẨM THỰC ÂU ĐẶC SẢN ĂN Ở ĐÂU ? TRONG NHÀ HÀNG Ă N T Ạ I G I A (3) (3) (3) TẠI GIA BẾP
 83. 83. ĂNTRONG RESORT KHÁI QUÁT GIỚI THIỆU CHUNG BỐ CỤC DÂY CHUYỀN & TIÊU CHUẨN DÂY CHUYỀN TIÊU CHUẨN ĂN GÌ ? ẨM THỰC Á ẨM THỰC ÂU ĐẶC SẢN ĂN Ở ĐÂU ? TRONG NHÀ HÀNG Ă N T Ạ I G I A (4) (4) TẠI GIA BẾP
 84. 84. ĂNTRONG RESORT KHÁI QUÁT GIỚI THIỆU CHUNG BỐ CỤC DÂY CHUYỀN & TIÊU CHUẨN DÂY CHUYỀN TIÊU CHUẨN ĂN GÌ ? ẨM THỰC Á ẨM THỰC ÂU ĐẶC SẢN ĂN Ở ĐÂU ? TRONG NHÀ HÀNG Ă N T Ạ I G I A • Hình thức phục vụ: thức ăn được mang tận nơi bằng các xe đẩy đồ ăn (1) từ bếp qua thang nâng thức ăn (2) hoặc thang máy phục vụ (3). Sau khi khách sử dụng xong thì nhân viên sẽ đến và dọn dẹp. (1) (2) (2) (3) TẠI GIA BẾP
 85. 85. ĂNTRONG RESORT KHÁI QUÁT GIỚI THIỆU CHUNG BỐ CỤC DÂY CHUYỀN & TIÊU CHUẨN DÂY CHUYỀN TIÊU CHUẨN ĂN GÌ ? ẨM THỰC Á ẨM THỰC ÂU ĐẶC SẢN ĂN Ở ĐÂU ? TRONG NHÀ HÀNG Ă N T Ạ I G I A • Dây chuyền phục vụ TẠI GIA BẾP
 86. 86. ĂNTRONG RESORT KHÁI QUÁT GIỚI THIỆU CHUNG BỐ CỤC DÂY CHUYỀN & TIÊU CHUẨN DÂY CHUYỀN TIÊU CHUẨN ĂN GÌ ? ẨM THỰC Á ẨM THỰC ÂU ĐẶC SẢN ĂN Ở ĐÂU ? TRONG NHÀ HÀNG Ă N T Ạ I G I A ĂN TRONG VILLA Villa được chọn làm nơi nghỉ dưỡng của có thể là gia đình hay một nhóm,… Trong villa được bố trí đầy đủ các thiết bị bếp hiện đại phục vụ nhu cầu nấu nướng tại phòng. Có phòng ăn. • Nhu cầu: • Các bữa ăn tại villa chủ yếu là do được phục vụ từ khách sạn, resort đưa tới hay có thể mang theo thức ăn và chế biến tại bếp villa. Tạo cảm giác sum họp ấm cúng của gia đình. TẠI GIA BẾP
 87. 87. ĂNTRONG RESORT KHÁI QUÁT GIỚI THIỆU CHUNG BỐ CỤC DÂY CHUYỀN & TIÊU CHUẨN DÂY CHUYỀN TIÊU CHUẨN ĂN GÌ ? ẨM THỰC Á ẨM THỰC ÂU ĐẶC SẢN ĂN Ở ĐÂU ? TRONG NHÀ HÀNG Ă N T Ạ I G I A • Có 2 hình thức ăn trong villa: • Thức ăn sẽ được chế biến sẵn từ bếp của resort rồi được đưa đến villa. • Khách tự chế biến • Không gian ăn: • Trong nhà: Khách có thể ăn tại bàn trong phòng ăn, tại giường,… • Ngoài trời: bể bơi, sân vườn, .. TẠI GIA BẾP
 88. 88. ĂNTRONG RESORT KHÁI QUÁT GIỚI THIỆU CHUNG BỐ CỤC DÂY CHUYỀN & TIÊU CHUẨN DÂY CHUYỀN TIÊU CHUẨN ĂN GÌ ? ẨM THỰC Á ẨM THỰC ÂU ĐẶC SẢN ĂN Ở ĐÂU ? TRONG NHÀ HÀNG Ă N T Ạ I G I A Phòng ăn trong Villa Ăn ngoài sân vườn TẠI GIA BẾP
 89. 89. ĂNTRONG RESORT KHÁI QUÁT GIỚI THIỆU CHUNG BỐ CỤC DÂY CHUYỀN & TIÊU CHUẨN DÂY CHUYỀN TIÊU CHUẨN ĂN GÌ ? ẨM THỰC Á ẨM THỰC ÂU ĐẶC SẢN ĂN Ở ĐÂU ? TRONG NHÀ HÀNG Ă N T Ạ I G I A • Hình thức phục vụ: • Thức ăn sẽ được vận chuyển từ bếp  Khu phục vụ  xe chuyên chở  villa. • Xe vận chuyển thức ăn từ khách sạn đến villa ( đối với villa ở xa) (1) • Xe đẩy thức ăn từ bếp khách sạn , hoặc từ xe vận chuyển tới villa (2) (1) (2) TẠI GIA BẾP
 90. 90. ĂNTRONG RESORT KHÁI QUÁT GIỚI THIỆU CHUNG BỐ CỤC DÂY CHUYỀN & TIÊU CHUẨN DÂY CHUYỀN TIÊU CHUẨN ĂN GÌ ? ẨM THỰC Á ẨM THỰC ÂU ĐẶC SẢN ĂN Ở ĐÂU ? TRONG NHÀ HÀNG Ă N T Ạ I G I A ĂN TRONG BUNGALOW Bungalow được chọn làm nơi nghỉ dưỡng của có thể là cá nhân, gia đình hay một đại gia đình,… Hành khách lựa chọn bungalow để nghỉ ngơi, thưởng thức nên thường các bữa ăn tại bungalow chủ yếu là do được phục vụ từ khách sạn hay resort đưa tới. Nhu cầu: • Phục vụ từ khách sạn hay resort đưa tới. • Bếp trong bungalow thường được sử dụng đối với các khách theo cùng gia đình để tổ chức những bữa ăn nhẹ do người trong nhà chuẩn bị. TẠI GIA BẾP
 91. 91. ĂNTRONG RESORT KHÁI QUÁT GIỚI THIỆU CHUNG BỐ CỤC DÂY CHUYỀN & TIÊU CHUẨN DÂY CHUYỀN TIÊU CHUẨN ĂN GÌ ? ẨM THỰC Á ẨM THỰC ÂU ĐẶC SẢN ĂN Ở ĐÂU ? TRONG NHÀ HÀNG Ă N T Ạ I G I A • Hình thức ăn trong bungalow • Thức ăn sẽ được chế biến sẵn từ bếp của resort rồi được đưa đến Bungalow. • Không gian ăn: • Trong nhà: Khách có thể ăn tại bàn ăn (tùy loại Bungalow), tại giường,…(1) • Ngoài trời: Ngoài mái hiên Bungalow (2) TẠI GIA BẾP
 92. 92. ĂNTRONG RESORT KHÁI QUÁT GIỚI THIỆU CHUNG BỐ CỤC DÂY CHUYỀN & TIÊU CHUẨN DÂY CHUYỀN TIÊU CHUẨN ĂN GÌ ? ẨM THỰC Á ẨM THỰC ÂU ĐẶC SẢN ĂN Ở ĐÂU ? TRONG NHÀ HÀNG Ă N T Ạ I G I A (1) (2) Ăn trong Bungalow TẠI GIA BẾP
 93. 93. ĂNTRONG RESORT KHÁI QUÁT GIỚI THIỆU CHUNG BỐ CỤC DÂY CHUYỀN & TIÊU CHUẨN DÂY CHUYỀN TIÊU CHUẨN ĂN GÌ ? ẨM THỰC Á ẨM THỰC ÂU ĐẶC SẢN ĂN Ở ĐÂU ? TRONG NHÀ HÀNG Ă N T Ạ I G I A (2) Ăn ngoài Bungalow TẠI GIA BẾP
 94. 94. ĂNTRONG RESORT KHÁI QUÁT GIỚI THIỆU CHUNG BỐ CỤC DÂY CHUYỀN & TIÊU CHUẨN DÂY CHUYỀN TIÊU CHUẨN ĂN GÌ ? ẨM THỰC Á ẨM THỰC ÂU ĐẶC SẢN ĂN Ở ĐÂU ? TRONG NHÀ HÀNG Ă N T Ạ I G I A • Hình thức phục vụ: • Thức ăn sẽ được vận chuyển từ bếp  Khu phục vụ  xe chuyên chở  Bungalow. Nhà hàng resort TẠI GIA BẾP
 95. 95. ĂNTRONG RESORT KHÁI QUÁT GIỚI THIỆU CHUNG BỐ CỤC DÂY CHUYỀN & TIÊU CHUẨN DÂY CHUYỀN TIÊU CHUẨN ĂN GÌ ? ẨM THỰC Á ẨM THỰC ÂU ĐẶC SẢN ĂN Ở ĐÂU ? TRONG NHÀ HÀNG BẾP TẠI GIA BẾP
 96. 96. ĂNTRONGRES ORT KHÁI QUÁT GIỚITHIỆUCHUNG BỐ CỤC DÂY CHUYỀN & TIÊU CHUẨN DÂY CHUYỀN TIÊU CHUẨN ĂN GÌ ? ẨM THỰC Á ẨM THỰC ÂU ĐẶC SẢN ĂN Ở ĐÂU ? B Ế P V Ị T R Í G I Ữ A B Ế P V À K H U Ă N Bếp Nhà hàng Thang liên hệ Kho Lối tiếp thức ăn *Các nhà hàng độc lập:Bếp và nhà hàng cùng tầng TRONG NHÀ HÀNG TẠI GIA BẾP
 97. 97. ĂNTRONGRES ORT KHÁI QUÁT GIỚITHIỆUCHUNG BỐ CỤC DÂY CHUYỀN & TIÊU CHUẨN DÂY CHUYỀN TIÊU CHUẨN ĂN GÌ ? ẨM THỰC Á ẨM THỰC ÂU ĐẶC SẢN ĂN Ở ĐÂU ? V Ị T R Í G I Ữ A B Ế P V À K H U Ă N Bếp Nhà hàng Thang liên hệ Kho Lối tiếp thức ăn *Các nhà hàng độc lập:bếp và nhà hàng khác tầng B Ế P TRONG NHÀ HÀNG TẠI GIA BẾP
 98. 98. ĂNTRONGRES ORT KHÁI QUÁT GIỚITHIỆUCHUNG BỐ CỤC DÂY CHUYỀN & TIÊU CHUẨN DÂY CHUYỀN TIÊU CHUẨN ĂN GÌ ? ẨM THỰC Á ẨM THỰC ÂU ĐẶC SẢN ĂN Ở ĐÂU ? V Ị T R Í G I Ữ A B Ế P V À K H U Ă N Bếp Nhà hàng Thang liên hệ Kho Lối tiếp thức ăn *Bếp vệ tinh B Ế P TRONG NHÀ HÀNG TẠI GIA BẾP
 99. 99. Bếp Khu vực khách ăn ĂNTRONGRES ORT KHÁI QUÁT GIỚITHIỆUCHUNG BỐ CỤC DÂY CHUYỀN & TIÊU CHUẨN DÂY CHUYỀN TIÊU CHUẨN ĂN GÌ ? ẨM THỰC Á ẨM THỰC ÂU ĐẶC SẢN ĂN Ở ĐÂU ? T Ư Ơ N G T Á C G I Ữ A B Ế P V À K H U Ă N Bếp Khu vực khách ăn B Ế P TRONG NHÀ HÀNG TẠI GIA BẾP
 100. 100. ĂNTRONGRES ORT KHÁI QUÁT GIỚITHIỆUCHUNG BỐ CỤC DÂY CHUYỀN & TIÊU CHUẨN DÂY CHUYỀN TIÊU CHUẨN ĂN GÌ ? ẨM THỰC Á ẨM THỰC ÂU ĐẶC SẢN ĂN Ở ĐÂU ? Bếp Khu vực khách ăn Akiba Japanese Restaurant Kogetsu Japanese Restaurant T Ư Ơ N G T Á C G I Ữ A B Ế P V À K H U Ă N B Ế P TRONG NHÀ HÀNG TẠI GIA BẾP
 101. 101. ĂNTRONGRES ORT KHÁI QUÁT GIỚITHIỆUCHUNG BỐ CỤC DÂY CHUYỀN & TIÊU CHUẨN DÂY CHUYỀN TIÊU CHUẨN ĂN GÌ ? ẨM THỰC Á ẨM THỰC ÂU ĐẶC SẢN ĂN Ở ĐÂU ? C Á C K H U C H Ứ C N Ă N G T R O N G B Ế P Gia côngKho Phục vụ Quản lý • Chuẩn bị rau quả • Chuẩn bị thịt cá • Chế biến lạnh • Chế biến nóng • Pha chế nước uống • Rửa ly, chén dĩa, xoong chảo • Kho lạnh rau quả • Kho lạnh thịt cá • Kho thực phẩm khô (sữa, bơ, nước uống) • Kho khăn ăn, chén dĩa • Soạn • Giao thông phục vụ • Phòng bếp trưởng • Phòng kiểm nghiệm thức ăn • Phòng tài chính • Phòng nghỉ nhân viên • Phòng thay đồ • Wc TRONG NHÀ HÀNG TẠI GIA BẾP
 102. 102. ĂNTRONGRES ORT KHÁI QUÁT GIỚITHIỆUCHUNG BỐ CỤC DÂY CHUYỀN & TIÊU CHUẨN DÂY CHUYỀN TIÊU CHUẨN ĂN GÌ ? ẨM THỰC Á ẨM THỰC ÂU ĐẶC SẢN ĂN Ở ĐÂU ? D Â Y C H U Y Ề N B Ế P Soạn Rửa chén dĩa,ly Nhập và kiểm tra thực phẩm Rác thải Kho rau củ lạnh Kho thịt,cá đông lạnh Kho thực phẩm khô Kho rươu, nước uống Chế biến thức ăn lạnh Chế biến thức ăn khô Pha chế đồ uống Hàng dùng hàng ngày Chuẩn bị Chuẩn bị Rửa xoong chảo Chế biến thức ăn nóng Kho dự trữ bát đĩa, khăn Phòng bếp trưởng Nghỉ nhân viên Wc Gia công Kho Phục vụ Quản lý B Ế P TRONG NHÀ HÀNG TẠI GIA BẾP
 103. 103. ĂNTRONGRES ORT KHÁI QUÁT GIỚITHIỆUCHUNG BỐ CỤC DÂY CHUYỀN & TIÊU CHUẨN DÂY CHUYỀN TIÊU CHUẨN ĂN GÌ ? ẨM THỰC Á ẨM THỰC ÂU ĐẶC SẢN ĂN Ở ĐÂU ? D Â Y C H U Y Ề N B Ế P Khu làm bánh Thực phẩm từ sữa,bơ Kho cá đông lạnh Kho thịt đông lạnh Kho đồ uống lạnh khu phục vụ đồ uống Khu chế biến rau quả Chuẩn bị thịt, cá Rửa đĩa Rửa ly Khu chế biến Kho rau P. để thức ăn/chén đĩa Bếp nhân viên Khu vực nhân viên TRONG NHÀ HÀNG TẠI GIA BẾP
 104. 104. ĂNTRONGRES ORT KHÁI QUÁT GIỚITHIỆUCHUNG BỐ CỤC DÂY CHUYỀN & TIÊU CHUẨN DÂY CHUYỀN TIÊU CHUẨN ĂN GÌ ? ẨM THỰC Á ẨM THỰC ÂU ĐẶC SẢN ĂN Ở ĐÂU ? H Ì N H T H Ứ C B Ế P B Ế P TRONG NHÀ HÀNG TẠI GIA BẾP
 105. 105. ĂNTRONGRES ORT KHÁI QUÁT GIỚITHIỆUCHUNG BỐ CỤC DÂY CHUYỀN & TIÊU CHUẨN DÂY CHUYỀN TIÊU CHUẨN ĂN GÌ ? ẨM THỰC Á ẨM THỰC ÂU ĐẶC SẢN ĂN Ở ĐÂU ? T I Ê U C H U Ẩ N TÊN CÁC BỘ PHẬN QUY MÔ TÍNH THEODưới 150 giường Dưới 300 giường Dưới 500 giường NHÓM BẾP -Kho lương thực thực phẩm, kho lạnh, dụng cụ nhà bếp, phục vụ rau quả, rượu, nước ngọt… 1m2/chỗ 0.8m2/chỗ 0.6m2/chỗ Tính theo số chỗ trong phòng ăn, giải khát -Bộ phận gia công (gia công thô, kĩ, nấu hấp cơm bánh, nấu thức ăn, pha chế, rửa bát đĩa, xoong nồi…). 1.2m2/chỗ 1m2/chỗ 0.8m2/chỗ nt -Nơi soạn và phục vụ bàn. 0.5m2/chỗ 0.3m2/chỗ 0.2m2/chỗ nt -Các phòng quản lý sinh hoạt (Nơi làm việc của bếp trưởng, kiểm nghiệm thức ăn, kế toán, thay quần áo, nghỉ của nhân viên. 0.4m2/chỗ 0.3m2/chỗ 0.2m2/chỗ nt Tiêu chuẩn thiết kế khách sạn 5065-1990 B Ế P TRONG NHÀ HÀNG TẠI GIA BẾP
 106. 106. ĂNTRONGRES ORT KHÁI QUÁT GIỚITHIỆUCHUNG BỐ CỤC DÂY CHUYỀN & TIÊU CHUẨN DÂY CHUYỀN TIÊU CHUẨN ĂN GÌ ? ẨM THỰC Á ẨM THỰC ÂU ĐẶC SẢN ĂN Ở ĐÂU ? T I Ê U C H U Ẩ N RESORT CÓ 1 NHÀ HÀNG: diện tích các khu chức năng theo tiêu chuẩn RESORT CÓ NHIỀU NHÀ HÀNG ĐỘC LẬP: tổng các diện tích từng phần sẽ chia đều ra theo tỉ lệ chỗ ngồi trong mỗi nhà hàng RESORT CÓ NHÀ HÀNG CHÍNH VÀ CÁC NHÀ HÀNG VỆ TINH B Ế P TRONG NHÀ HÀNG TẠI GIA BẾP
 107. 107. ĂNTRONGRES ORT KHÁI QUÁT GIỚITHIỆUCHUNG BỐ CỤC DÂY CHUYỀN & TIÊU CHUẨN DÂY CHUYỀN TIÊU CHUẨN ĂN GÌ ? ẨM THỰC Á ẨM THỰC ÂU ĐẶC SẢN ĂN Ở ĐÂU ? T I Ê U C H U Ẩ N Sảnh nhập hàng: rộng 1,2m + 3m + 1,2m, cote sàn bằng cote thùng xe tải nhập Kho lạnh: 6-9 m2/ phòng + sảnh đệm Nữ 50 người / xí 1-3 xí / tiểu Nam 100 người / xí 35 người / tiểu 1-3 xí / bồn rửa tay Phòng bếp trưởng: 12m2 – 20m2 Phòng thu rác thải: 9m2 Wc nhân viên : 2 phòng x 6-9m2/ phòng Phòng thay đồ (kết hợp tắm hương sen): 2 phòng x 6-9m2/ phòng B Ế P TRONG NHÀ HÀNG TẠI GIA BẾP
 108. 108. ĂNTRONGRES ORT KHÁI QUÁT GIỚITHIỆUCHUNG BỐ CỤC DÂY CHUYỀN & TIÊU CHUẨN DÂY CHUYỀN TIÊU CHUẨN ĂN GÌ ? ẨM THỰC Á ẨM THỰC ÂU ĐẶC SẢN ĂN Ở ĐÂU ? S Ắ P X Ế P T H I Ế T B Ị B Ế P TRONG NHÀ HÀNG TẠI GIA BẾP
 109. 109. ĂNTRONGRES ORT KHÁI QUÁT GIỚITHIỆUCHUNG BỐ CỤC DÂY CHUYỀN & TIÊU CHUẨN DÂY CHUYỀN TIÊU CHUẨN ĂN GÌ ? ẨM THỰC Á ẨM THỰC ÂU ĐẶC SẢN ĂN Ở ĐÂU ? S Ắ P X Ế P T H I Ế T B Ị Kho lạnh (thịt cá, rau quả) CÁC KHO Các kho lạnh không nên quá to, tránh lãng phí điện năng làm lạnh Kho lạnh: 6-9 m2/ phòng + sảnh đệm B Ế P TRONG NHÀ HÀNG TẠI GIA BẾP
 110. 110. ĂNTRONGRES ORT KHÁI QUÁT GIỚITHIỆUCHUNG BỐ CỤC DÂY CHUYỀN & TIÊU CHUẨN DÂY CHUYỀN TIÊU CHUẨN ĂN GÌ ? ẨM THỰC Á ẨM THỰC ÂU ĐẶC SẢN ĂN Ở ĐÂU ? TRONG NHÀ HÀNG NGOÀI TRỜI TẠI GIA S Ắ P X Ế P T H I Ế T B Ị KHU CHUẨN BỊ THỰC PHẨM B Ế P
 111. 111. ĂNTRONGRES ORT KHÁI QUÁT GIỚITHIỆUCHUNG BỐ CỤC DÂY CHUYỀN & TIÊU CHUẨN DÂY CHUYỀN TIÊU CHUẨN ĂN GÌ ? ẨM THỰC Á ẨM THỰC ÂU ĐẶC SẢN ĂN Ở ĐÂU ? S Ắ P X Ế P T H I Ế T B Ị KHU CHẾ BIẾN B Ế P TRONG NHÀ HÀNG TẠI GIA BẾP
 112. 112. ĂNTRONGRES ORT KHÁI QUÁT GIỚITHIỆUCHUNG BỐ CỤC DÂY CHUYỀN & TIÊU CHUẨN DÂY CHUYỀN TIÊU CHUẨN ĂN GÌ ? ẨM THỰC Á ẨM THỰC ÂU ĐẶC SẢN ĂN Ở ĐÂU ? S Ắ P X Ế P T H I Ế T B Ị KHU CHẾ BIẾN Sắp đặt trong nhà bếp phục vụ món nóng B Ế P TRONG NHÀ HÀNG TẠI GIA BẾP
 113. 113. ĂNTRONGRES ORT KHÁI QUÁT GIỚITHIỆUCHUNG BỐ CỤC DÂY CHUYỀN & TIÊU CHUẨN DÂY CHUYỀN TIÊU CHUẨN ĂN GÌ ? ẨM THỰC Á ẨM THỰC ÂU ĐẶC SẢN ĂN Ở ĐÂU ? S Ắ P X Ế P T H I Ế T B Ị KHU RỬA Xếp và Rửa đĩa Rửa đĩa và xoong chảo Rửa đĩa sứ và ly B Ế P TRONG NHÀ HÀNG TẠI GIA BẾP
 114. 114. ĂNTRONGRES ORT KHÁI QUÁT GIỚITHIỆUCHUNG BỐ CỤC DÂY CHUYỀN & TIÊU CHUẨN DÂY CHUYỀN TIÊU CHUẨN ĂN GÌ ? ẨM THỰC Á ẨM THỰC ÂU ĐẶC SẢN ĂN Ở ĐÂU ? S O S Á N H B Ế P Á V À Â U Bếp ráng phẳng Lò nướng nhân tạo Bếp 4 họng đốt Bếp chiên nhúng B Ế P TRONG NHÀ HÀNG TẠI GIA BẾP
 115. 115. ĂNTRONGRES ORT KHÁI QUÁT GIỚITHIỆUCHUNG BỐ CỤC DÂY CHUYỀN & TIÊU CHUẨN DÂY CHUYỀN TIÊU CHUẨN ĂN GÌ ? ẨM THỰC Á ẨM THỰC ÂU ĐẶC SẢN ĂN Ở ĐÂU ? S O S Á N H B Ế P Á V À Â U nồi hấp bánh Tủ nấu cơm Bếp Á 2 họng đốtBếp á 4 họng đốt Tủ quay vịt B Ế P TRONG NHÀ HÀNG TẠI GIA BẾP
 116. 116. BA R TRON G RESORT Đ Ạ I H Ọ C K I Ế N T R Ú C T P H Ồ C H Í M I N H K H O A K I Ế N T R Ú C
 117. 117. ĂNTRONG RESORT BAR TRONG RESORT GIỚI THIỆU CHUNG PHÂN LOẠI VỊ TRÍ + MỐI QUAN HỆ CỦA BAR TRONG RESORT DÂY CHUYỀN MỐI QUAN HỆ CÁC KHU CHỨC NĂNG TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ B A R T R O N G R E S O R T - Là quán nước có quầy bar - Quầy bar là nơi các loại rượu được phục vụ bởi một "bartender“.
 118. 118. ĂNTRONG RESORT BAR TRONG RESORT GIỚI THIỆU CHUNG PHÂN LOẠI VỊ TRÍ + MỐI QUAN HỆ CỦA BAR TRONG RESORT DÂY CHUYỀN MỐI QUAN HỆ CÁC KHU CHỨC NĂNG TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ B A R T R O N G R E S O R T Theo hình thức giải trí : BAR ĂN UỐNG -Màu sắc thường ấm cúng, chất liệu chủ yếu làm bằng gỗ, để tạo cảm giác mộc mạc, gần gũi. -Đèn có ánh sáng vàng, đỏ tạo cảm giác ấm cúng được sử dụng chủ yếu. •Là một quầy bar mang tính thanh lịch chỉ phục vụ rượu . Một số cũng phục vụ đồ ăn nhẹ.
 119. 119. ĂNTRONG RESORT BAR TRONG RESORT GIỚI THIỆU CHUNG PHÂN LOẠI VỊ TRÍ + MỐI QUAN HỆ CỦA BAR TRONG RESORT DÂY CHUYỀN MỐI QUAN HỆ CÁC KHU CHỨC NĂNG TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ B A R T R O N G R E S O R T BAR DISCO - không khí náo nhiệt, sôi động dành cho du khách yêu thích sự vận động và sôi nổi -hệ thống ánh sang, âm thanh phải đồng bộ, tạo được hiệu ứng và có sức hút. Theo hình thức giải trí : - Hệ thống ánh sáng sặc sỡ, nhờ vào các loại đèn led.
 120. 120. ĂNTRONG RESORT BAR TRONG RESORT GIỚI THIỆU CHUNG PHÂN LOẠI VỊ TRÍ + MỐI QUAN HỆ CỦA BAR TRONG RESORT DÂY CHUYỀN MỐI QUAN HỆ CÁC KHU CHỨC NĂNG TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ B A R T R O N G R E S O R T Theo hình thức giải trí : BAR NHẠC SỐNG -không gian kín, ấm cúng, thân thiện -giao lưu giữa khách và band nhạc. - sân khấu nhỏ hoặc thậm chí là không có sân khấu
 121. 121. ĂNTRONG RESORT BAR TRONG RESORT GIỚI THIỆU CHUNG PHÂN LOẠI VỊ TRÍ + MỐI QUAN HỆ CỦA BAR TRONG RESORT DÂY CHUYỀN MỐI QUAN HỆ CÁC KHU CHỨC NĂNG TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ B A R T R O N G R E S O R T Theo hình thức giải trí : BAR HỒ BƠI -đặt cạnh hồ bơi (pool bar) hoặc nổi trong hồ bơi (swim-up bar). -Quy mô bar nhỏ để không chiếm diện tích hồ bơi, thường mọc lên như một ốc đảo nhỏ. -Màu sắc hài hòa với hồ
 122. 122. ĂNTRONG RESORT BAR TRONG RESORT GIỚI THIỆU CHUNG PHÂN LOẠI VỊ TRÍ + MỐI QUAN HỆ CỦA BAR TRONG RESORT DÂY CHUYỀN MỐI QUAN HỆ CÁC KHU CHỨC NĂNG TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ B A R T R O N G R E S O R T Theo vị trí : BAR NGOÀI TRỜI được đặt ở những vị trí có góc nhìn rộng và đẹp nhất, đặc biệt là gần bãi biển (beach club), hay hồ bơi lớn (pool bar)…
 123. 123. ĂNTRONG RESORT BAR TRONG RESORT GIỚI THIỆU CHUNG PHÂN LOẠI VỊ TRÍ + MỐI QUAN HỆ CỦA BAR TRONG RESORT DÂY CHUYỀN MỐI QUAN HỆ CÁC KHU CHỨC NĂNG TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ B A R T R O N G R E S O R T Theo vị trí : BAR TRONG NHÀ thường được đặt ở tiền sảnh, trong cụm nhà hàng, khu vực phục vụ café hay còn có trong từng khu vực nhà riêng VIP ở những Resort cao cấp.
 124. 124. ĂNTRONG RESORT BAR TRONG RESORT GIỚI THIỆU CHUNG PHÂN LOẠI VỊ TRÍ + MỐI QUAN HỆ CỦA BAR TRONG RESORT DÂY CHUYỀN MỐI QUAN HỆ CÁC KHU CHỨC NĂNG TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ B A R T R O N G R E S O R T BAR RƯỢU (WINE BAR) • Quầy bar mang tính thanh lịch chỉ phục vụ rượu vang (20-30 độ) - không có bia hay rượu Theo độ cồn :
 125. 125. ĂNTRONG RESORT BAR TRONG RESORT GIỚI THIỆU CHUNG PHÂN LOẠI VỊ TRÍ + MỐI QUAN HỆ CỦA BAR TRONG RESORT DÂY CHUYỀN MỐI QUAN HỆ CÁC KHU CHỨC NĂNG TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ B A R T R O N G R E S O R T COCKTAIL BAR • phục vụ các loại Cocktail ( rượu pha đa dạng về độ cồn, tùy vào thành phần của mỗi loại cocktail) . • Xuất hiện rất nhiều trong các resort có thể đặt ở trong nhà, ngoài trời, cạnh vể bơi, hồ,… Theo độ cồn :
 126. 126. ĂNTRONG RESORT BAR TRONG RESORT GIỚI THIỆU CHUNG PHÂN LOẠI VỊ TRÍ + MỐI QUAN HỆ CỦA BAR TRONG RESORT DÂY CHUYỀN MỐI QUAN HỆ CÁC KHU CHỨC NĂNG TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ B A R T R O N G R E S O R T Theo độ cồn : FULL BAR •Phục vụ đầy đủ các loại rượu nặng ( 40- 50 độ như Brandy, Gin… , nhe ( rựợu vang… ) , cocktail, beer ( tb khoảng 5 độ) , soft drink… • Là loại hình phổ biến nhất trong các loại quầy bar rượu
 127. 127. ĂNTRONG RESORT BAR TRONG RESORT GIỚI THIỆU CHUNG PHÂN LOẠI VỊ TRÍ + MỐI QUAN HỆ CỦA BAR TRONG RESORT DÂY CHUYỀN MỐI QUAN HỆ CÁC KHU CHỨC NĂNG TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ B A R T R O N G R E S O R T Sơ đồ mặt bằng : •Gần hành lang, lối vào, sảnh đón, có thể mang mục đích giao tiếp, thể hiện bộ mặt của resort. • Kết hợp với các dịch vụ cao cấp khác, thường hướng ra hồ bơi, bãi biển, những nơi có tầm nhìn đẹp, là điểm đặc trưng của khu resort. • Là khu vực mang tính công cộng bar được đặt xa khu vực ở (tính chất riêng tư cao) để tránh gây ảnh hưởng về tiếng ồn. TiẾP TÂN + LOBBY BAR NHÀ HÀNG + BAR KHỐI NGỦ KHU VUI CHƠI GIẢI TRÍ KHỐI NGỦ THE CRANE RESORTCapella Pedregal ở Cabo San Lucas, Mexico. KHU POOL BAR, BEACH BAR
 128. 128. ĂNTRONG RESORT BAR TRONG RESORT GIỚI THIỆU CHUNG PHÂN LOẠI VỊ TRÍ + MỐI QUAN HỆ CỦA BAR TRONG RESORT DÂY CHUYỀN MỐI QUAN HỆ CÁC KHU CHỨC NĂNG TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ B A R T R O N G R E S O R T 1.Bar dưới tầng hầm: _vị trí: nằm ở tầng hầm khối ngủ hoặc khối nhà hàng (gần kho rượu) _ bar ở vị trí này không cần chiếu sáng tự nhiên, không gian chủ yếu tạo bởi ánh sáng nhân tạo và âm thanh _phù hợp với bar disco, bar nhạc sống vì cần cách âm tốt Theo tầng cao :
 129. 129. ĂNTRONG RESORT BAR TRONG RESORT GIỚI THIỆU CHUNG PHÂN LOẠI VỊ TRÍ + MỐI QUAN HỆ CỦA BAR TRONG RESORT DÂY CHUYỀN MỐI QUAN HỆ CÁC KHU CHỨC NĂNG TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ B A R T R O N G R E S O R T Theo tầng cao : 1.Bar ở tầng trệt: _vị trí: có thể nằm ngay sảnh khối đón tiếp, khối ngủ, khối nhà hàng hoặc ở hồ bơi _phù hợp với hình thức bar rượu ,vì không gây ồn, không gian thanh lịch, sang trọng; bar hồ bơi (có thể kết hợp nhạc sống tạo nên không khí sôi động)
 130. 130. ĂNTRONG RESORT BAR TRONG RESORT GIỚI THIỆU CHUNG PHÂN LOẠI VỊ TRÍ + MỐI QUAN HỆ CỦA BAR TRONG RESORT DÂY CHUYỀN MỐI QUAN HỆ CÁC KHU CHỨC NĂNG TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ B A R T R O N G R E S O R T Theo tầng cao : 1.Bar ở tầng cao: _vị trí: có thể nằm trong khối ngủ hoặc khối nhà hàng, thường hướng ra hồ bơi, bãi biển, những nơi có tầm nhìn đẹp, là điểm đặc trưng của khu resort _phù hợp với hình thức bar rượu vì không gây ồn, không gian nhẹ, thực khách có thể vừa nhấm nháp rượu vừa tận hưởng phong cảnh
 131. 131. ĂNTRONG RESORT BAR TRONG RESORT GIỚI THIỆU CHUNG PHÂN LOẠI VỊ TRÍ + MỐI QUAN HỆ CỦA BAR TRONG RESORT DÂY CHUYỀN MỐI QUAN HỆ CÁC KHU CHỨC NĂNG TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ B A R T R O N G R E S O R T Khu vực ngồi + Sàn nhảy (nếu có) Sân khấu Bar chính Kho Bếp – chế biến Phục vụ Vệ sinh Nhân viên Lễ tân Lối vào & Sảnh đợi Kỹ thuật
 132. 132. ĂNTRONG RESORT BAR TRONG RESORT GIỚI THIỆU CHUNG PHÂN LOẠI VỊ TRÍ + MỐI QUAN HỆ CỦA BAR TRONG RESORT DÂY CHUYỀN MỐI QUAN HỆ CÁC KHU CHỨC NĂNG TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ B A R T R O N G R E S O R T SẢNH BAR & GHẾ NGỒI PHỤC VỤ KV ĂN TỦ RƯỢU KHO VỆ SINH W I N E B A R SẢNH LỄ TÂN BAR & GHẾ NGỒI PHỤC VỤ KỸ THUẬT NHÂN VIÊN VỆ SINH B A R D I S C O SÀN NHẢY
 133. 133. ĂNTRONG RESORT BAR TRONG RESORT GIỚI THIỆU CHUNG PHÂN LOẠI VỊ TRÍ + MỐI QUAN HỆ CỦA BAR TRONG RESORT DÂY CHUYỀN MỐI QUAN HỆ CÁC KHU CHỨC NĂNG TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ B A R T R O N G R E S O R T KHỐI GIẢI TRÍ SẢNH CHÍNH KHỐ I PHỤ TRỢ KHỐI QUẢN LÝ KHU PHỤC VỤ SƠ ĐỒ QUAN HỆ CÁC KHỐI CHỨC NĂNG GIẢI TRÍ PHỤC VỤ QUẢN LÝ PHỤ TRỢ GIẢI TRÍ *** ** ** PHỤC VỤ *** * ** QUẢN LÝ ** * ** PHỤ TRỢ ** ** ** Mức độ quan hệ các khối
 134. 134. ĂNTRONG RESORT BAR TRONG RESORT GIỚI THIỆU CHUNG PHÂN LOẠI VỊ TRÍ + MỐI QUAN HỆ CỦA BAR TRONG RESORT DÂY CHUYỀN MỐI QUAN HỆ CÁC KHU CHỨC NĂNG TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ B A R T R O N G R E S O R T SẢNH CHÍNH Là không gian đầu tiên khi bước vào Bar, có mối liên hệ trực tiếp với không gian giải trí bên trong Bar KHU VỰC NGỒI, SÀN NHẢY Là không gian lớn nhất, được đặt ở trung tâm của Bar, các không gian khác đều phải được đặt ở nơi có thể dễ dàng liên hệ với không gian này KHU VỰC BAR CHÍNH, PHỤC VỤ, SÂN KHẤU Thường đặt kế bên khu vực ngồi, sàn nhảy,
 135. 135. ĂNTRONG RESORT BAR TRONG RESORT GIỚI THIỆU CHUNG PHÂN LOẠI VỊ TRÍ + MỐI QUAN HỆ CỦA BAR TRONG RESORT DÂY CHUYỀN MỐI QUAN HỆ CÁC KHU CHỨC NĂNG TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ B A R T R O N G R E S O R T KHU BẾP, CHẾ BIẾN, KHO Là những khu vực không cần trực tiếp liên hệ với khu ngồi, sàn nhảy. Kho có thể đặt phía sau quầy bar, để dễ dàng lấy đồ phục vụ cho khách. Khu bếp, chế biến liên hệ với khu vực ngồi, sàn nhảy qua khu phục vụ KHU KỸ THUẬT Phải liên hệ được với khu vực sân khấu, sàn nhảy và khu ngồi, để quan sát và điều chỉnh âm thanh, ánh sáng cho thực khách được tận hưởng không gian thoải mái KHU NHÂN VIÊN KHU WC Được bố trí ở nơi ít nhạy cảm về giao thông và tầm mắt nhất Được đặt ở nơi có thể liên hệ với cả sân khấu, quầy bar, và khu vực ngồi, sàn nhảy
 136. 136. ĂNTRONG RESORT BAR TRONG RESORT GIỚI THIỆU CHUNG PHÂN LOẠI VỊ TRÍ + MỐI QUAN HỆ CỦA BAR TRONG RESORT DÂY CHUYỀN MỐI QUAN HỆ CÁC KHU CHỨC NĂNG TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ B A R T R O N G R E S O R T Bàn có chiều cao 1,10m; hình vuông mỗi cạnh 60cm hoặc hình tròn đường kính 60cm.được phủ vật liệu khó dính bẩn và dễ lau chùi. Ghế ngồi đặt trước quầy Bar là ghế cao, lưng dựa chỉ ngang tầm nửa lưng và có thể xoaytròn 360o

×