Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Български народни песни Боряна войвода 4.клас

Български народни песни
В книжката са използвани материали от презентацията на г-жа Благова - За народните песни

Ähnliche Bücher

Kostenlos mit einer 30-tägigen Testversion von Scribd

Alle anzeigen

Ähnliche Hörbücher

Kostenlos mit einer 30-tägigen Testversion von Scribd

Alle anzeigen
  • Als Erste(r) kommentieren

Български народни песни Боряна войвода 4.клас

  1. 1. Български народни песни Видове народни песни Народни песни биват обредни, митични, юнашки, хайдушки, исторически, социално- битови, балади, детски песни и залъгалки и съвременни народни песни. Най-значителен дял от устното българско народно творчество заемат народните песни. Ту весели и игриви, ту бавни (протяжни) и тъжни, те съпътстват българина в радост и мъка, в делник и празник. Никой не знае техните автори, но това са били самородни таланти, които са едновременно поети (автори на текста в мерена реч), композитори (измислят подходяща мелодия) и изпълнители. Използвай мрежата, за да създадеш своя шевица. Оцвети носиите. ..................................................... .................... .
  2. 2. Сравнението Един от най-често използваните художествени похвати в народната песен е сравнението. Иринка е сравнена със звезда денница. Изгрея звезда денница на Русенския камен мост; не било звезда денница, най било мома Иринка. Повечето български народни песни са свързани с конкретни традиции и обичаи – коледарски, лазарски, сватбени песни. Хайдушки песни. Те възхваляват смелостта на хайдутите- закрилници. В битовите песни се пее за хората и техните взаимоотношения – по жътва, за сватба, за радости и мъки в семейството, за красотата на девойката и силата на българския мъж. Изразните средства в народните песни Ако слушаме (или прочетем) внимателно текста на няколко народни песни, ще се убедим, че колкото и да се различават по съдържание и основна идея, те си приличат по художествените похвати (изразните средства) Инверсия Творците на народни песни използват едни и същи словосъчетания от прилагателни и съществителни (червен трендафил, млад Стоян), като често, за да подсилят въздействието на дадено качество, разменят местата им - т.е. използват инверсия (мома хубава, гора зелена, вода студена Стихотворна форма Текстът на българската народна песен е винаги в стихотворна форма, като ритъмът е абсолютно задължителен (всеки стих съдържа точно определен брой срички), докато римуването почти не се среща. Нека да проверим дали е така в народната песен „Марийка и славей„. Седна Марийка в градинка (8 срички) под петровката ябълка, (8 срички) до червения трендафил. (8 срички) Думите„ градина", „ябълка" и „трендафил " не се римуват. Олицетворението Провикна се здравец из гора зелена – здравец, горска билка миризлива: “Що не дойдат моми да ме берат или са босилека харесали? Че аз съм и зиме, и лете, а босилко е веднъж в годината. ... Придай на здравеца човешки лик (лице). Олицетвори го. Повторението Типично за народните песни е повторението. На трендафила славейче. Славейче дума Марийки: Седяла три дни и нощи, седяла, та е плакала, та си тъмница прокапа.
  3. 3. Боряна войвода Българска народна песен Хайдутите са обединени в дружини хора, от неколкостотин души и начело с войвода и байрактар 15. до 19. век. Те се криели в планините из гъстите гори и нападали местни представители на султанската власт. Били защитници на онеправдани българи. В историята са останали имената на много известни и влиятелни хайдути мъже: Индже войвода, Чавдар войвода, Страхил войвода, Делю войвода и др., както и жени: Боряна войвода, Румена, Сирма и др. Румена войвода Нарисувай Боряна войвода. Ползвай учебника. Каква е пушката й? ............................... войвода Българска народна ................................ 1. Какви са героите в народната песен? а) разбойници; б) хайдути; в) бежанци 2. Тази народна песен е: а) жътварска; б) хайдушка; в) коледарска 3. Облог е: а) състезание за някаква награда. б) уговорка, при която загубилият изпълнява някакво желание (бас). в) спор между двама души. 4. Какъв е облогът ?.......................................................................... ............................................................................................................. ............................................................................................................. 5. В песента е възпята: а) красотата на българката; б) смелостта на българката; в) друго 6. Кои художествени похвати са употребени в текста. Запиши. Докажи с текста. 1................................................................. 2................................................................. 3................................................................. 4................................................................. 7. Препишете описанието на гората в тетрадката. Подчертайте епитетите. 8. Преразкажете песента.

×