Anzeige
Състав и сравняване на числата от 11 до 20 1.клас.docx
Състав и сравняване на числата от 11 до 20 1.клас.docx
Nächste SlideShare
14+6=.....,  20 - 4 =....... 1.клас14+6=....., 20 - 4 =....... 1.клас
Wird geladen in ... 3
1 von 2
Anzeige

Más contenido relacionado

Más de Luiza Antova(20)

Último(20)

Anzeige

Състав и сравняване на числата от 11 до 20 1.клас.docx

  1. 1.Преброй и запиши. 2.Представи на бодливото сметало числата: 2, 7, 10, 12, 14, 20. 3.Кои числа са представени на сметалото. ................ .............. .............. ............ …………… ………….. 4.Числата пишем с помощта на ............................ . Запиши цифрите.................................. .................................. .Числата, които пишем с една цифра наричаме .............................. . Tези, които пишем с две цифри наричаме .................................................... числа. Запиши всички едноцифрени числа ................................................................................. Запиши всички изучени двуцифрени числа ...................................................................... 4.Попълни таблицата. Дес. Ед. Число 1 4 14 2 0 1 0 9 19 8 3 13 20 1 10 5.Попълни. 1 дес. + 4 ед. = ......... 1 дес.+ 5 ед. = ........... 1 дес. + 9 ед. = ........... 1 дес.+2 ед. = ...... 10 + 4 = .......... ...... + ........ = ......... ...... + ........ = ......... ...... + ........ = ....... 0 дес. + 2 ед. = ........ 1 дес.+ 8 ед. = ........... 0 дес. + 9 ед. = ........... 1 дес.+1 ед. = ...... ...... + ........ = ......... ...... + ........ = ......... ...... + ........ = ......... ...... + ........ = ...... 1 дес. + 6 ед. = ......... 1 дес.+ 10 ед. = .......... 1 дес. + 1 дес. = ......... 1 дес.+7 ед. = ...... 0 дес. + 4 ед. = ......... 1 дес.+ 5 ед. = ........... 1 дес. + 3 ед. = ........... 2 дес.+0 ед. = ...... Дес. Ед. Число Едноцифрено Двуцифрено 1 2 12 6 1 8 10 2 0 20 5 1 7 -........ед. и ......... дес. -........ед. и ......... дес. -........ед. и ......... дес. -........ед. и ......... дес. дес. ед. дес. ед. дес. ед. дес. ед. дес. ед. дес. ед. дес. ед. дес. ед. дес. ед. дес. ед. дес. ед. дес. ед. Състав и сравняване на числата от 11 до 20
  2. 6. Запиши както е показано. 16 = 1 дес. + 6 ед. 13 = ............................................ 19 = ........................................ 10 = ........................... 20 = ................................. 6 = .......................................... .............................. = 15 .................................... = 9 ........................................ = 14 7. Представи числата като сбор от единици и десетици. 17 = 1 дес. + 7 ед. 10 = ....... дес. + ........ ед. 10 = ...... ед. + ....... дес. 18 = ..... дес. + ...... ед. 8 = ........дес. + ........ ед. 16 = ...... ед. + ........ дес. 5 = ..... дес. + ...... ед. 20 = ....... дес.+ ........ ед. 20 = ...... ед. + ........ ед. 14 = ..... дес. + ...... ед. 14 = ....... дес. + .......ед. 4 = ...... дес. + ........ед. 8.Сравни. > = < 1 дес. + 7 ед. > 1 дес. + 2 ед. 0 ед. + 1 дес. ............ 1дес. + 0 ед. 1 дес. + 5 ед. .......... 0 дес. + 15 ед. 16 ед. + 0 дес. .......... 1 дес. + 7 ед. 1 дес. + 3 ед. ......... 1 дес. + 8 ед. 6 ед. + 0 дес. ........... 1дес. + 0 ед. 15 ед. .......... 1 дес. + 5 ед. 1 дес. + 9 дес. ........... 1 дес. + 10 ед. 1 дес. + 2 ед. ......... 12 1 дес. + 6 ед. ............ 14 9. Попълни. 1 дес. + 2ед. + 5ед. = ............. 1дес. + 0 ед. + 1 дес. = ............. 5 ед. + 5 ед. + 4 ед. = ............ 5 ед. + 1 дес. + 3 ед. = .............. 1 дес. + ..... ед. + 2 ед. = 19 ..... дес. + ..... ед. + 3 ед. = 15 10. Оцвети едноцифрените числа в червено, а двуцифрените в зелено. 6 12 5 9 20 17 14 8 16 1 3 19 15 4 11. Огради числата, които имат 1 десетица. 13 6 12 19 1 20 18 15 11 4 12. Извади от 2 десетици 1 десетица. Кое число получи? .................................................... 13. Намери сбора на най-малкото едноцифрено и най-голямото едноцифрено число. ........................................... . Какво число получи според броя на цифрите? ...................... 14. Едното събираемо е най-голямото едноцифрено число, а другото най-малкото двуцифрено. Какъв е сборът им? .............................................................. 15. Първото събираемо се състои от 4 единици, а второто е най-малкото изучено двуцифрено число с цифра на единиците 5. Какъв е сборът? ........................................... 16. Едното събираемо е 5, а другото с една десетица по-голямо от него. Колко е сборът им? ..........................................................................................................................
Anzeige