Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Presentaciones para ti(20)

Anzeige

Más de Luiza Antova(20)

Último(20)

Anzeige

Опазване на природата 1. и 2. клас

 1. Природа е това, което ни заобикаля и не е създадено от човека. Човекът е част от природата. Тя му дава всичко от което се нуждае.
 2. Но и това, което е създадено от човека, отново е взето от природата. Пример:
 3. Затова, човекът трябва да пази природата чиста и да не руши сътвореното от нея. Опазването на природата е в неговите ръце. сътвореното - създадено
 4. Често обаче, човекът само взема от природата и нанася сериозни повреди. Забравя да я пази.
 5. Замърсяване на водата Изхвърлят се вредни вещества и твърди отпадъци във водните басейни.
 6. Замърсяване на въздуха Пожарите, автомибилите, самолетите, заводите изхвърлят отровни газове във въздуха и го замърсяват.
 7. Непотребните предмети и вещества се изхвърлят безразборно, а не на определените места. Замърсяване на почвата
 8. Изсичане на горите Като изсича горите: Човекът прогонва животните. Те остават без дом и умират. Земята изсъхва и не е плодородна. Вали по-рядко. Въздухът се замърсява.
 9. Как да запазим природата чиста и здрава?
 10. Като изхвърляме отпадъците на определените за това места. Събираме ги разделно, за да могат да се .рециклират
 11. Не късаме горските цветя, защото сред тях има редки видове и полезни билки.
 12. Залесяване Засаждаме дървета
 13. Не палим огън в гората.
 14. Полагаме грижи за птиците и животните през зимата. Поставяме хранилки.
 15. Защитен природен обект Хората се грижат за определени места в планините, равнините край морето. Там пазят животните и растенията.
 16. Обърнете внимание! Батериите също се събират разделно. Този знак върху продукт означава, че не се изхвърля в контейнера с общи отпадъци, а на специално място.
 17. Интересна задача! Разгледайте и кажете, от кои отпадъци имаме най-голямо количество. А най-малко?
 18. ПЛАСТМАСОВИ И МЕТАЛНИ ОПАКОВКИ СТЪКЛЕНИ ОПАКОВКИ ХАРТИЕНИ И КАРТОНЕНИ ОПАКОВКИ Свържи!
 19. Направи хранилка за птици. На този адрес има пълно описание: http://bspb.org/bg/useful/DYI-hranilka.html
 20. Използвани са снимки и материали от Интернет.
Anzeige