Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Más de Filosofía Luis IES Otero Pedrayo Ourense (20)

Anzeige

Adrian Glez e Miguel Iglesias... sobre Os mitos.

 1. O MITO
 2. ● ● ● Un mito é un relato tradicional que se refire a feitos prodixiosos, protagonizados por seres sobrenaturais, como deuses, semideuses, heróes, monstruos ou personaxes fantásticos. O mito forma parte do sistema de creenzas dunha comunidade ou cultura que os considera como verdadeiros. O conxunto de mitos dunha cultura denominase mitoloxía.
 3. Características do mito
 4. Características Trata de explicar a realiade. ●Son relatos fantásticos que surxen da invención e da imaxinacion do home primitivo. ●É tradicionalista, transmítese de xeracion en xeración. ●Nace co entusiasmo dun pobo por coñecer as súas orixes. ●Ten un sentido simbólico. ●
 5. Características: ● ● Normalmente narra as orixes do home , do universo e de máis cousas con dificil explicación. Os protagonistas tenden a ser seres sagrados ou deuses.
 6. Funcións do mito:
 7. Funcións As funcións dos mitos son múltiples. En xeral, podese aceptar tres funcións esenciais: • Explicativa • De significado • Pragmática.
 8. Función explicativa • A función explicativa refirese a que os mitos explican, xustifican ou desenrolan a orixe, razón de ser e causa de algún aspecto da vida social ou individual.
 9. Función pragmática • A función pragmática do mito implica que os mitos son a base de certas estructuras sociais e accións, así, un mito pode marcar unha liña xenealóxica e determinar quenes poden gobernar e quenes non.
 10. Función de significado • A función do significado refierese a que os mitos non son só historias que explican e xustifican, tamén outorgan un consolo.
 11. Definicións de mito
 12. ● Según Mircea Eliade (un filósofo, historiador das relixións e novelista rumano), o mito é unha historia sagrada que narra un acontecemento sucedido durante un tempo primitivo, no que o mundo non tiña aínda a forma actual.
 13. Según a visión de Claude Lévi-Strauss (antropólogo estructuralista), todo mito ten tres características: ● Trata dunha pregunta existencial ● Está constituido por contrarios irreconciliables ● Proporciona a reconciliación de esos polos , a fin de conxurar a nosa angustia
 14. • O antropólogo Bronislaw Malinowski afirmaba que non hai aspecto importante da vida que sexa axeno o mito. Por ilo, existen mitos relixiosos, políticos ou sobre temas particulares. Para Malinowski os mitos son narracions fundamentais, tanto que responden as preguntas básicas da existencia humana: razón para existir , razón do que nos rodea...etc.
 15. Tipos de Mitos
 16. Tipos: ● ● ● ● ● Mitos cosmoxónicos: intentan explicar a creación do mundo. Mitos teoxónicos: relatan a orixen dos deuses. Mitos antropoxénicos: narran a aparición do ser humano. Mitos etiolóxicos: explican a orixen dos seres, das cousas, das técnicas e das institucións. Mitos morais: explican a existencia do ben e do mal.
 17. Tipos: ● ● Mitos fundacionais: conta como se crearon as cidades por vontade dos deuses. Mitos escatolóxicos: anuncin o futuro e a fi do mundo.
 18. Personaxes
 19. Personaxes: Os personaxes máis característicos do mito son: o heróe cultural, deus que mata ou é envexoso , a nai terra e damais criaturas mitolóxicas. O medio de clasificación máis común é o daa oposicións binarias: Zeus–Titáns , Blanco–Negro , Poderoso-Débil...etc.
 20. Mitoloxía grega
 21. Mitoloxia grega Son o conxunto de mitos e lendas pertencentes a cultura da Antiga Grecia que tratan dos seus deuses e heróes. Grazas a estos mitos os historiadores modernos consiguen entender mellor a cultutra e a forma de vida xunto coas costumes dos antigos gregos.
 22. Fontes
 23. Fontes As fontes da mitoloxía grega dividense en dous grupos . ● Fontes literarias ● Fontes arqueolóxicas
 24. Fontes literarias: Podemos destacar dúas fontes principais: ● Homero: foi o escritor máis famoso de toda a Antiga -Grecia . As súas composicións máis importantes foron a Ilíada e a Odisea. Son composicións poéticas de carácter épico. Tamén lle foron atribuidos os himnos homéricos pese a non ter relación de ningún tipo con eles.
 25. Fontes literarias ● Hesíodo : tal vez este escritor non foi tan coñecido como Homero pero non por iso é menos importante , as primeiras narracións acerca das orixes dos deuses , os titáns e a terra a partir deles , forón escritas por el. A súa obra máis importante foi a Teoxonía , o primeiro libro de mitos gregos escrito.
 26. Fontes arqueolóxicas ● Son principalmente os restos físicos da civilización grega , pero cando nos referimos a restos físicos na historia do mito , falamos das vasixas . As vasixas de cerámica eran para os artistas gregos como os cadros na actualidade, nelas estaban debuxadas as historias e os mitos dos grandes deuses e heróes gregos . Para os arqueólogos de ahora atopar unha vasixa é o mesmo que atopar un pergamiño ou unha escritura .
 27. Personaxes da mitoloxía grega
 28. Personaxes mitolóxicos ● ● Deuses : eran as divinidades gregas , moaban no Olimpo e reinaban sobre os humanos grazas a victoria sobre os titáns. Titáns : pais dos deuses e antigos tiranos da terra , son derrotados por Zeus e os demais deuses ● Semideuses : fillos dun deus e un mortal. ● Criaturas mitolóxicas
 29. Personaxes : deuses
 30. Personaxes : Titáns ● Cronos --------------------- Febe ● Hiperión --------------------- Mnemósine ● Japeto --------------------- Rea ● Océano --------------------- Temis ● Ceo --------------------- Tetis ● Crio --------------------- Tea
 31. Personaxes : semideuses ● Hércules ● Perseo ● Aquiles ● Ajax ● Ulises ● Jasón
 32. Personaxes : criaturas ● Pegaso --------- Hidras ● Centauros --------- Basilíscos ● Ninfas --------- Sátiros ● Cancerbeiro --------- Sirenas ● Medusa --------- Xigantes ● Minotauro --------- ● Cíclopes ---------
 33. Lectura recomendada Metamorfosis-------------Ovidio
 34. Fin
Anzeige