Infoavond Groep 8 - 31 aug. 2010

1.849 Aufrufe

Veröffentlicht am

Veröffentlicht in: Bildung
 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Infoavond Groep 8 - 31 aug. 2010

 1. 1. WELKOM BIJ DE INFORMATIEAVOND GROEP 8
 2. 2. WAT GAAN WE DOEN <ul><li>KENNISMAKEN </li></ul><ul><li>HOE WORDT ER GEWERKT IN GROEP 8 </li></ul><ul><li>KORTE PAUZE </li></ul><ul><li>UITLEG POVO-PROCEDURE </li></ul><ul><li>E-MAILLIJST EN INTEKENLIJST VOOR OUDERS DIE IETS IN DE KLAS WILLEN DOEN </li></ul>
 3. 3. BEZETTING GROEP 8 <ul><li>VICTOR: MA T/M DO (POVO) </li></ul><ul><li>MARINA: VRIJDAG </li></ul><ul><li>MARTIN: MA- EN WOE-OCHTEND </li></ul><ul><li>JACQUELINE: DO-OCHTEND </li></ul><ul><li>STAGIAIRE </li></ul>
 4. 4. WEEKROOSTER <ul><li>ELKE DAG 1 LES REKENEN </li></ul><ul><li>ELKE DAG 2 LESSEN TAAL (BEHALVE WOENSDAG) </li></ul><ul><li>ELKE DAG LEZEN EN VOORLEZEN </li></ul><ul><li>MA EN WOE: GYM </li></ul><ul><li>DO: HANDVAARDIGHEID </li></ul><ul><li>MA EN DO: TOPONDERNEMERS </li></ul><ul><li>ENGELS, VERKEER EN TEKENEN </li></ul>
 5. 5. WEEKTAAK GROEP 8 <ul><li>UITLEG OVER DE WEEKTAAK </li></ul><ul><li>DAGTAAK ALTIJD OP BORD </li></ul><ul><li>HUISWERK </li></ul>
 6. 6. EXTRA INSTRUCTIE <ul><li>EEN AANTAL LEERLINGEN KRIJGT EXTRA INSTRUCTIE MET REKENEN EN MET TAAL </li></ul>
 7. 7. PROJECTEN <ul><li>TOPONDERNEMERS </li></ul><ul><li>WERKSTUK BEGELEID DOOR OUDER </li></ul><ul><li>TECHNIEKWEKEN </li></ul><ul><li>VASTE PROJECTEN ZOALS KINDERBOEKENWEEK EN SCHOOL IN DE WERELD </li></ul><ul><li>CURSUS SPAANS </li></ul><ul><li>KOM OP VOOR JEZELF </li></ul>
 8. 8. KAMP EN MUSICAL <ul><li>KAMP IS DIT JAAR 7, 8 EN 9 MAART  OLDEBROEK </li></ul><ul><li>MUSICAL EN AFSCHEID GROEP 8 </li></ul>
 9. 9. POVO-PROCEDURE 2010-2011 VAN P RIMAIR O NDERWIJS NAAR V OORTGEZET O NDERWIJS
 10. 10. SEPTEMBER <ul><li>INFORMEREN LEERLINGEN </li></ul><ul><li>INFORMATIE-AVOND OUDERS </li></ul><ul><li>WWW.KIJKOPONDERWIJS.TV </li></ul>
 11. 11. OKTOBER <ul><li>GESPREKKEN MET OUDERS VAN LEERLINGEN DIE IN AANMERKING KOMEN VOOR NIO1 ONDERZOEK ( NED. INTELLIGENTIETEST VOOR ONDERWIJSNIVEAU) </li></ul><ul><li>LEERLINGEN MET LEERACHTERSTANDEN OPGEVEN VOOR NIO </li></ul>
 12. 12. NOVEMBER <ul><ul><li>AFNAME NIO 1 </li></ul></ul><ul><ul><li>LEERLING- EN OUDERGESPREKKEN  VOORLOPIG ADVIES </li></ul></ul>
 13. 13. DECEMBER <ul><li>DE LEERLINGEN KRIJGEN TOETSEN (LVS) OP HET GEBIED VAN: </li></ul><ul><ul><li>REKENEN </li></ul></ul><ul><ul><li>BEGRIJPEND LEZEN </li></ul></ul><ul><ul><li>SPELLING </li></ul></ul><ul><ul><li>TECHNISCH LEZEN </li></ul></ul>
 14. 14. JANUARI/FEBRUARI <ul><li>OPEN DAGEN VAN DE MIDDELBARE SCHOLEN (VOOR DATA ZIE SITE) </li></ul>
 15. 15. FEBRUARI <ul><li>CITO-EINDTOETS (1, 2 EN 3 FEB) </li></ul><ul><li>8 FEB: OPEN LESMIDDAG </li></ul>
 16. 16. MAART <ul><li>UITSLAG CITO </li></ul><ul><li>EVENTUEEL OPGEVEN 2 E RONDE NIO EN AFNAME VAN 2 E RONDE NIO </li></ul><ul><li>OUDERGESPREKKEN  EINDADVIES </li></ul><ul><ul><li>TEKENEN AANMELDINGSFORMULIER </li></ul></ul><ul><ul><li>TEKENEN ONDERWIJSKUNDIG RAPPORT </li></ul></ul><ul><li>VOOR 16 MAART AANMELDEN BIJ DE VO-SCHOLEN </li></ul>
 17. 17. MAART <ul><li>29 MAART: LOTINGSDAG VOOR ALLE VO-SCHOLEN </li></ul>
 18. 18. APRIL <ul><li>4 APRIL: VERZENDEN UITSLAG OVER LOTING EN PLAATSING VO </li></ul><ul><li>EVENTUEEL AANMELDEN BIJ 2 E VOORKEUR </li></ul><ul><li>19 APRIL: 2 E LOTINGSDAG VOOR ALLE VO-SCHOLEN </li></ul><ul><li>21 APRIL: ALLE UTRECHTSE LEERLINGEN GPLAATST IN VO </li></ul>
 19. 19. CITO-SCORES <ul><li>512 – 532  VMBO BEROEPSGERICHTE LEERWEGEN </li></ul><ul><li>532 – 535  VMBO THEORETISCHE LEERWEG (MAVO) </li></ul><ul><li>535 – 540  HAVO </li></ul><ul><li>540 – 545  VWO </li></ul><ul><li>545 – 550  VWO (GYMNASIUM) </li></ul>
 20. 20. POVO 2009-2010 <ul><li>2418 LEERLINGEN VAN PO NAAR VO </li></ul><ul><li>85% GEPLAATST OP 1 E KEUS </li></ul><ul><li>7,6 % GEPLAATST OP 2 E KEUS </li></ul><ul><li>5% GEPLAATST OP 3 E KEUS </li></ul>

×