Số phức-1-Số phức-pages 1-11

Vor 5 Jahren 1021 Aufrufe

Hàm số - 1. Tính đơn điệu của Hàm số

Vor 5 Jahren 7888 Aufrufe

Hàm số - 2. Bảng biến thiên của Hàm số

Vor 5 Jahren 18535 Aufrufe

Hàm số - 1. Tính đơn điệu của Hàm số-clone

Vor 5 Jahren 100 Aufrufe

Hàm số - 9. Tiếp tuyến đồ thị hàm số

Vor 5 Jahren 300 Aufrufe

Hàm số - 7. Đường tiệm cận

Vor 5 Jahren 1096 Aufrufe

Hàm số - 6. GTNN GTLN của hàm số

Vor 5 Jahren 7397 Aufrufe

Hàm số - 5. Cực trị hàm số

Vor 5 Jahren 2383 Aufrufe

Hàm số - 3. Đồ thị hàm số

Vor 5 Jahren 715 Aufrufe