Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
Mga Salik sa Epektibong Pamamaraan ng Pagtuturo sa Asignaturang Filipino sa Mataas na Paaralan    ng Palompon Institut...
Kabanata I                   INTRODUKSYON     “Dekalidad na Edukasyon”.Ito ang sigaw ng bawat isa sa...
Bakgrawnd ng Pag-aaral    Lahat ng tao ay may iba’t-ibang ideya tungkol sa pagtuturo. Para sa isang mag-aaral, itoang p...
kanilang pag-aaral, lalong-lalo na sa mga estudyante na nais pumunta sa ibang bansa. Patungkolnaman sa mga guro, ang mga s...
iniisip, mataas na ayos ng estratehiya sa pagpili at pagmomonitor ng mental na operasyon samalikhaing pag-iisip at kritika...
Isa pang teorya na ayon sa sikolohistang si David P. Ausubel na tinuran ni Aquino(1998), natututo ang mag-aaral mula sa be...
Wikang Gamit sa  Pagtuturo                     Guro                         ...
1. Anu-ano ang mga salik sa epektibong pamamaraan na nakakaapekto sa pagtuturo ngasignaturang Filipino?2. May malaking kai...
makatutulong sa pagpapaunlad ng pamamaraan sa pagtuturo ng asignaturang Filipino. Pangatlo,para mapalawak ang kaalaman ng ...
Mga Estudyante. Madagdagan at mapalawak pa ang kanilang kaalaman sa asignaturangFilipino. Lalo pa silang gaganahan sa pag-...
Estudyante. Sila ang mga mag-aaral. Sila ang pangunahing respondent ng ginagawang    pananaliksik. Tumutukoy ito sa la...
Kabanata II              Mga Kaugnay na Literatura at Pag-aaralKaugnay na LiteraturaWika“Maraming iba’t ibang...
kalinangan ang wika ang masistemang simbolo sa tinig at sulat na ginagamit ng tao sapagpapahayag ng kaisipan at damdamin. ...
pamamaraan/metodo/estratehiya na siyang dapat rebisahin at paunlarin pa upang ang mgaresultang minimithi ay siyang matugun...
buhay ng tao, isang disiplina sa pagiisip, ang paglipat ng kahusayan, nag naghahanap  lamang ng karunungan para sa “compl...
ng kalayaan, naghihikayat sa malikhaing pagpapahayag, ang pagkilala sa mga karapatan ng  bata bilang isang malayang katau...
Ayon kay Constantino (1996), ang wika ang pangunahing instrumento ngpangkommunikasyong panlipunan. Bilang instrumento, maa...
Ayon naman kay Gregorio sa kanyang aklat na Principles and Methods of Teaching, ang isangpamamaraan upang maging epektibo ...
Talaan ng NilalamanPAMAGAT………………………………………………………………………………………iTALAAN NG NILALAMAN…………………………………………………………………...iiKabanata I  ...
Kabanata III    Sa kabanatang ito, tinatalakay ang mga pamamaraang ginamit sa pag-aaral, at ang mgakalahok kagaya ng po...
Mga Libro (Lokal)   Abad, Marieta at Priscilla C. Ruedas. (1995) Filipino Bilang Tanging Gamit sa Pagtuturo.   Quezo...
Gregorio, Herman C. (1976) Principles and Methods of Teaching. Quezon City; R.P.   Garcia Publishing Company, Inc.   ...
Questionairre    Mga Salik sa Epiktibibong Pamamraan ng Pagtuturo sa asignaturang Filipino sa    Mataas na Paaralan...
C. Iba’t-ibang Stratehiya sa Pagtuturoi. Lektyur                                     ...
Research paper in filipino
Research paper in filipino
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Research paper in filipino

a sample research paper in filipino subject

 • Als Erste(r) kommentieren

Research paper in filipino

 1. 1. Mga Salik sa Epektibong Pamamaraan ng Pagtuturo sa Asignaturang Filipino sa Mataas na Paaralan ng Palompon Institute of Technology Palompon, Leyte Isang Pananaliksik na Iniharap kay Gng. Jennifer Gorumba sa Assignaturang Filipino II sa Palompon Institute of Technology Palompon, Leyte Ikalimang Grupo Jenelyn Fernandez Jeraldyn Abellano Ronilyn Ruiz Jaysa Aragon Ruth Almada Careen Khie Ardiente Lourise Archie Subang March 12, 2010 i
 2. 2. Kabanata I INTRODUKSYON “Dekalidad na Edukasyon”.Ito ang sigaw ng bawat isa sa atin. Nagnanais tayo na ito’ymatugunan ng institusyon kong saan tayo nag-aaral. Ang dekalidad na edukasyon aymakakamtan lamang kung malalaman ang mga salik na siyang makatutulong upang paunlarinang performans ng mga mag-aaral. Ang gawain na ito ay ang responsibilad ng guro. Dapatniyang malaman kung anu-ano ito sa ganoon ay makapagplano siya ng mga estratihiya namakapagbibigay daan tungo sa mas maunlad at produktib na resulta sa performans ng mga mag-aaral. Isa sa mga asignatura na kasalukuyang kabilang sa bawat na programa sa pag-aaral nainilatag ng DEPEd ay ang Filipino. Ang Filipino ay isang asignatura na tumatalakay sa mgabagay-bagay na may kaugnayan sa ating Wikang Pambansa. Dapat lamang na pagtuunan ng pansin ang asignaturang ito dahilan din na ditonakasalalay kung tunay nga bang isa ka o ako na Pilipino. Sa kasalukuyan, ang asignaturang itoay isa na may mababa na grado lalo na sa resulta ng NAT Examination. Masakit mang isipinngunit kailangang tangapin. Bilang tugon sa mga pangyayari at sa globalisasyon, ang mga mananaliksik aynaglalayon na matulungan ang ating mga guro sa pagdetermina kung anu-ano ang mgaepiktibong estratihiya ang magagamit upang mas mapaunlad pa ang performans ng mga mag-aaral sa asignaturang Filipino. 1
 3. 3. Bakgrawnd ng Pag-aaral Lahat ng tao ay may iba’t-ibang ideya tungkol sa pagtuturo. Para sa isang mag-aaral, itoang pangunahing gawain ng guro upang siya’y makakuha ng bagomg kaalaman sa mga bagay-bagay o pangyayari sa paligid. Ang asignaturang Filipino ay dinisenyo ng departamento ng edukasyon upangmapalawak ang kaalaman mg bawat Filipino patungkol sa sariling wika at ang mga kagamitannito. Ayon kay Abad at Ruedas, ang mga may-akda ng librong, Filipino Bilang Tanging Gamitsa Pagtuturo, “Ang Wika ang pinakamalinaw at pinakamahusay magbigay ng himaton sa kungano ang partikular na pananaw ng tao sa daigdig na kanyang ginagalawan.” Dahil dito, binigyangdiin ng bawat paaralan ang pagtuturo ng asignaturang Filipino. Ayon rin kay Leticia F. Dominguez, ang may-akda ng librong Hiyas ng FilipinoPansekundarya, “Ang mga aralin sa wika ay naglalayong luminang ng kakayahang komunikatiboat ng kasanayang gumamit ng Wikang Filipino sa iba’t-ibang sitwasyon sa pang-araw-araw nabuhay. Samakatuwid, ang binibigyan ng higit na diin ay ang gamit ng Wika sa halip na angistruktura nito na siyang kalakaran ng ilang nagdaang panahon. May mga aralin ding nagpapakitang angkop na anyo ng Wika na gagamitin sa sitwasyon”. Kaya importante na maituro nangmaayos ang asignaturang ito sa lahat ng mag-aaral sa pang-akademiko at maiaplay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Makikita natin sa bawat paaralan ang mga suliranin na dapat bigyang pansin sa pagtuturong asignaturang Filipino lalong-lalo na kung ang mga estudyante ang pag-uusapan. Una,nakakawalang gana sa mga estudyante ang pag-aaral ng asignaturang Filipino, sapagkat walasilang interes na matutunan ito. Pangalawa, pinagwawalang bahala nila ang pag-aaral ngasignaturang Filipino sapagkat para sa kanila, ito’y hindi napapakinabangan pagkatapos ng 2
 4. 4. kanilang pag-aaral, lalong-lalo na sa mga estudyante na nais pumunta sa ibang bansa. Patungkolnaman sa mga guro, ang mga suliranin na nakakaapekto sa kanilang pagtuturo ay ang mgasumusunod: Una, sila ay nagtuturo ng asignaturang Filipino kahit na hindi ito ang kanilang“Field of Specialization” sapagkat konti lang ang kumukuha ng mayorya sa asignaturang Filipinokaya kulang ang mga guro na nagtuturo sa nasabing asignatura. Pangalawa, madalas isinasaisipnila na ang asignaturang Filipino ay madaling maintindihan kaya hindi sila nag-aaral ng malalimpara sa pagtuturo na nakaapekto rin. Ito ay isang tradisyonal na pamamaraan ng pagtuturo.Gayunpaman, mas binigyang diin din ng departamento ng edukasyon ang programa para sapagpapahusay ng wikang Ingles kaysa Filipino.Pangkayariang Konseptual/Theoritikal Ang pinanghahawakang teorya ng pag-aaral na ito ay ang mga teorya patungkol sa mgasalik sa epektibong pamamaraan ng pagtuturo ng asignaturang Filipino sa mga estudyante. Ayon sa librong “Facilitating Learning: A Metacognitive Process” nina Maria Rita D.Lucas at Brenda D. Corpuz (2007), may iba’t-ibang teorya tungkol sa proseso ng pagkatuto atmga salik na nakakaapekto dito pati na rin mga pamamaraan sa pagtuturo. Una na rito ay anglikas na proseso ng pagkatuto, dito mas epektibo ang pagkatuto kung ito ay intensyonal naproseso sa pagbuo ng kahulugan galing sa impormasyon at karanasan. Pangalawa, ay hangad saproseso ng pagkatuto, ang tagumpay sa pagkatuto ay nakasalalay sa maayos na representasyonng kaalaman. Pangatlo, pagbuo ng kaalaman, ang matagumpay na mag-aaral ay naipag-uugnayang bagong impormasyon sa dating alam na sa mas makabuluhang paraan. Pang-apat, pag-iisipna may estratehiya, ang matagumpay mag-aaral ay nakakabuo at gumagamit ng makatwirangparaan ng pag-iisip upang makamtan ang pagkatuto. Panglima ay ang pag-iisip kung ano ang 3
 5. 5. iniisip, mataas na ayos ng estratehiya sa pagpili at pagmomonitor ng mental na operasyon samalikhaing pag-iisip at kritikal na operasyon. Pang-anim, pagkatuto mula sa mga konteksto,sinasabi na ang pagkatuto ng isang mag-aaral ay naiimpluwensyahan ng kapaligiran, kabilang naang kultura, teknolohiya at mga paniniwalang instruksyonal. Sumunod dito ay ang motibasyon atang emosyonal na impluwensya sa pagkatuto, ito ay kung paano natututo ang isang mag-aaral sapamamagitan ng motibasyon. Sinasabing ang motibasyon ng isang mag-aaral aynaiimpluwensyahan ng indibidwal na emosyon, paniniwala, interes at kaugalian sa pag-iisip.Hindi lamang ang emosyon ang naiimpluwensyahan ng motibasyon pati na rin ang sarili. Angpagiging malikhain ng isang mag-aaral ay makikita sa paggawa ng mga gawain na bagamanmahirap ay nagagawa dahil sa personal na interes ng mag-aaral at bukal sa kanyang kalooban nagawin ito. Ayon naman sa impluwensya ng pagdebelop, ang pagkatuto ay pinakaepektibo kung iba-iba ang debelopment ng nakuhang kaalaman mula sa pisikal, intelektwal, emosyonal at sosyal nakapaligiran. Ang pagkatuto rin ay naiimpluwensyahan ng pakikisalamuha, relasyon sa sarili atpagkakaroon ng komunikasyon sa iba. Ang mga salik sa pagkakaiba-iba rin ng bawat indibidwal rin ay nakakaapekto rin sapagkatuto sapagkat bawat mag-aaral ay may iba’t-ibang estratehiya ay kakayahan para matutomula sa kani-kanilang karanasan maging ng lahi. Mas matututo rin ang isang mag-aaral kung anglingwahe, kultura at sosyal na background na iba-iba ay napag-isa. Batayan rin kung paanoitinuturo ang asignatura, paraan ng pag-ases at batayan kung may natutunan. Ayon naman kayVygotsky sa librong “Effective Teaching” na tinuran ni Aquino (2003), ang paggamit ngscaffolding ay isang mabisang paraan sa pagbibigay ng kaalaman na ginagamit upang punan anggap ng guro at estudyante. 4
 6. 6. Isa pang teorya na ayon sa sikolohistang si David P. Ausubel na tinuran ni Aquino(1998), natututo ang mag-aaral mula sa berbal na material─ sinasalita at sinusulat. Kaugnaynaman nito ang apat na bagay na pagtuunan ng pansin at mabigyan ng estratehiya, ang pakikinig,pagsasalita, pagbasa at pagsulat na ang mga estratehiyang gamit sa pagtuturo ay nakabase sapisiolohikal, sikolohikal, linguistic at sosyolohikal na estruktura. Sa mga pamamaraan ng pagtuturo naman, isa na dito ay ang tradisyunal na pamamaraanayon kay Acero at Javier (2000), ang karaniwang gawain ng mag-aaral ay ang pagbibigay ngkahulugan, katuturan, pagsasaulo ng alituntunin, pagbuo ng mga pangungusap at iba pa. Anglahat ng paksa sa aralin ay nakatuon sa mga nakasulat sa aklat. Ayon naman kay Bustos at Espiritu (1985) na tinuran ni Laurente, nakakaimpluwensya sapag-unawa ng estudyante ang paraang gamit ng guro kaya dapat lang na mabisa ito. Samakatuwid, nakasalalay sa asal at estratehiyang gagamitin ng guro kung makakamtan ang naisniyang maunawaan ng estudyante. Sa ibang banda, nakasalalay pa rin sa estudyante ang pagkatuto at hindi sa titser atpamamaraan ng titser lamang. Ang estudyante pa rin ang pipili kung gaano siya kabilis matututo.Ang guro lamang ay tumutulong may kailangan ang estudyante. 5
 7. 7. Wikang Gamit sa Pagtuturo Guro Epekto sa Nakapagdalubhasa performans ng mga sa Filipino mag-aaral na Batsilyer sa Filipino kumukuha ng Hindi Nagmedyor asignaturang ng Filipino FilipinoPamamaran ng PagtuturoTradisyunal/Subject/ Teacher-centeredMakabago/Learner-centeredFIGURE 1. Ito ay nagpapakita kung papaano ang isang guro (ayon sa nakuha nitong degree sapagtuturo at ang kabihasaan sa paggamit ng wikang gamit bilang medium ng instraksyon) gamitang mga pamamaraan ng pagtuturo ay nakakaapekto sa performans ng mga mag-aaral nakumukuha ng asignaturang Filipino. Paglalahad ng Suliranin Ang pag-aaral na ito ay naglalayon na matugunan ang ilan sa mga problema na may kaugnayan sa epektibong pamamaraan ng pagtuturo sa asignaturang Filipino. Ang mga problema na nagangailangan ng kaukulang pansin ay ang sumusunod: 6
 8. 8. 1. Anu-ano ang mga salik sa epektibong pamamaraan na nakakaapekto sa pagtuturo ngasignaturang Filipino?2. May malaking kaibahan ba ang tradisyunal na pamamaraan sa makabagong pamamaraan ngpagtuturo?Ipotesis1. Mga epektibong pamamaraan sa pagtuturo.2. May malaking kaibahan ang makabagong pamaraan ng pagtuturo kaysa sa tradisyunal napagtututro.Iskop at Delimitasyon Ang pananaliksik na ito ay nakatuon sa personal at propesyonal na salik (sa parte ngguro) na siyang mas may malaking epekto sa pagtuturo sa mga mag-aaral. Ito’y tungkol din sa mga “psychological” o “emotional” na epekto sa mag-aaral kungpapaano maipapahayag ng maayos ang mga ideya o konsepto sa asignaturang Filipino ng bawatguro gamit ang Wikang Pambansa. Ang Palompon Institute of Technology ang siyang pangunahing “source” ng mgaimpormasyon sa pananaliksik na ito. Kapag nalaman na ang mga estratihiya at metodo namakatutulong sa pamamaraan ng pagtuturo sa asignaturang Filipino, ito’y agad na maiaaplay samataas na paaralan ng Palompon Institute of Technology para mapaunlad ang lebel ngperformans ng mga mag-aaral. Sa pag-aaral na ito, mahihinuha ang tatlong dahilan kung bakit ito isinasagawa. Una,para malaman kung ano ang mga salik na nakapagdudulot ng mga epektibong paraan ngpagtuturo sa asignaturang Filipino. Pangalawa, nakapaglahad ng solusyon o rekomendasyon na 7
 9. 9. makatutulong sa pagpapaunlad ng pamamaraan sa pagtuturo ng asignaturang Filipino. Pangatlo,para mapalawak ang kaalaman ng mga guro sa iba’t ibang epektibong pamamaraan sa pagtuturong asignaturang Filipino. Sa pangkalahatan, ang pananaliksik na ito ay naglalayon na matuluyang malaman anglahat ng posibleng salik na makakatulong sa pagpapaunlad ng mga paraan sa pagtuturo ng mgaguro sa asignaturang Filipino sa mataas na paaralan ng PIT.Kahalagahan ng Pag-aaral Ang pag-aaral na ito ay ay ginawa upang tulungan ang mga guro sa pagtuturo ng mgapamamaraan sa pagtuturo ng epektibo sa asignaturang Filipino. Gayundin ang mga estudyanteupang sila ay medaling matuto sa nasabing asignatura. Ang makikinabang ng pag-aaral na ito ay ang mga sumusunod:Tagamasid. Sila ay makapagrerekomenda ng epektibong pamamaraan ng pagtuturo base sa mgasuliranin ng mga guro sa pagtuturo.Mga Guro ng Asignaturang Filipino. Sila ang unang makakakuha ng benepisyo ng pag-aaralna ito, sapagkat mas madadagdagan pa ang mga estratehiya nila sa pagtuturo at mababawasanang pag-aalala ng guro sa kung papaano ituturo ang isang aralin sa asignaturang Filipino.Gayunpaman, mapapagaan at mapapadali ang kanilang pagtuturo sa nasabing asignatura. Mulasa pag-aaral na ito ay magkakaroon ng mas maunlad at malawak na pag-uunawa sa pagtuturo ngnasabing asignatura. 8
 10. 10. Mga Estudyante. Madagdagan at mapalawak pa ang kanilang kaalaman sa asignaturangFilipino. Lalo pa silang gaganahan sa pag-aaral ng asignaturang ito sapagkat mas madali angkanilang pag-unawa at dahil dito lalo pa silang magsikap sa pag-aaral.Depinisyon ng mga Salitang Ginamit Ang mga salitang ginamit sa pag-aaral na ito ay binigyan ng kahulugan ayon sa istandardna depinisyon o konsepto at operasyonal upang madaling maintindihan.Filipino. Ito’y sa mga asignatura sa kurikulum ng sekondarya mula unang taon hanggang ikaapat na antas. Tinutukoy sa asignaturang ito ang mga bagaybagay na may kaugnayan sa bararila, mga uri ng pananalita at kahit na ang mga mahahalagang pangyayari sa ating bansa gamit ang Wikang Pambansa bilang medyum ng instraksyon sa pagtuturo.Karunangang Nakamtan (Achievement). Ito’y ang kaalamang natamo ng mga estudyante mula sa isang aralin o asignatura (Abad, 1995). Ang kaalaman na ito ay siyang ginagamit ng tao upang lalo pang maintindihan ang mga pangyayari sa kanyang kapaligiran at pati na rin sa pagpapaunlad ng kanyang pansariling kaunlaran. Nakukuha ang bagay na ito sa pamamagitan ng pagtuturo o kahit ang pansariling pagmamasid.Guro. Ang guro ang isa sa mga tao na may malaking papel sa edukasyon (Aquino, 1988). Ito ang/ang mga tao na naghahatid ng kaalaman patungo sa lahat ng kanyang tinuturuan gamit ang mga pamamaraan at mga materyales nasiyang nagsisilbing tulay upang maitransfer ang kaalaman ng epiktibo sa lahat ng mga nangangailangan. 9
 11. 11. Estudyante. Sila ang mga mag-aaral. Sila ang pangunahing respondent ng ginagawang pananaliksik. Tumutukoy ito sa lahat ng tao na nag-aaral sa isang paaralan o sa lahat ng institusyon na nagbibigay ng edukasyon. Sa pag-aaral na ito, ang mga esyudante na tinutukoy ay ang mga mag-aaral ng mataas na paaralan ng Palompon Institute of Technology.Tradisyunal na Pamamaraan. Ito’y pamamaraan ng pagtuturo sa pamamagitan ng paglelektyur (Garcia, 1989). Ang pamamaraang ito ay ginamit sa pagtuturo ng kontroladong grupo. Ang guro dito ay siyang palaging naglelektyur habang ang gawain ng mga mag-aaral ay siyang tumanggap lamang kung ano ang lahat na sinabi ng guro (Brittanica Encyclopedia, 1976).Makabagong Pamamaraan. Kabaligtaran ito sa tradisyunal dahil ang pagkatuto ng mag-aaral ay malaya at hindi lang puro sa guro kundi binibigyan ng kalayaan ang mga mag-aaral na mangalap ng impormasyon gamit ang sariling kakayahan (kognitib) at gamitin ito (impormasyon) sa lahat ng gawain sa kanikanilang pang-araw-araw na pamumuhay.Kapaligiran ng Paaralan (School Environment). Isa ito sa pinakaimportanteng salik na kailangang bigyang halaga ng paaralan. Ang salik na ito ay may epekto sa pag-aaral ng estudyante. Tumutukaoy ito hindi lang ang pisikal na katayuan kundi pati na rin ang lebel ng relasyon sa bawat isa na mag-aaral at sa kanikanilang mga guro. Interaksyon at pagtutulungan ang mga pangunahing katangian ng isang magandang kapaligiran ng paaralan. 10
 12. 12. Kabanata II Mga Kaugnay na Literatura at Pag-aaralKaugnay na LiteraturaWika“Maraming iba’t ibang wika sa daigdig at bawat isa’y may kahulugan, ngunit kung hindi akomarunong ng wikang ginagamit ng aking kausap, hindi kami magkakaunawaan.” 1 Korinto 14:10-11 Sa lahat ng nilalang ng Diyos ang tao lamang ang binigyan ng kapangyarihangmakapagsalita, makarinig, makabasa at makasulat ng may kritikal na pang unawa. Dahil ditokanyang nai-explore ang mga bagay-bagay na may kinalaman sa kanyang kapaligiran atnatutuklasan ang mga pangyayaring nakakatutulong sa paghubog ng kanyang kamalayan. Angpagkakaroon ng talino at isipan, ang kakayahang makalikha ng tunog at makapag-kritik angdahilan kung bakit kailangang madevelop sa tao ang tinatawag na makrong kasanayan sapagbasa, pagsulat, pagsasalita, at pakikinig. Isang mahalagang kasangkapang nagagamit ng tao sa paglinang ng mga kasanayangnabanggit ang wika. Ikinukunsider itong kasangkapan sapagkat sa wika napapahayag ng tao angkanyang kaisipan at saloobin. Sa wika nagkakaroon siya ng pagkakataon na makipag-interaksyonsa mga taong nasa lipunan at sa pamayanang humubog ng kanyang kamalayan. Sa wika kanyangnaibubulalas ang damdaming maaring sumikil sa kanyang pagkatao Sa wika lamang nakapag-uunawaan ang mga tao, sinasalamin nito ang kultura, kaisipan,kasanayan at sining ng sambayanan. Napag-uugnay-ugnay ng wika ang ibat-ibang salik ng 11
 13. 13. kalinangan ang wika ang masistemang simbolo sa tinig at sulat na ginagamit ng tao sapagpapahayag ng kaisipan at damdamin. Mahalaga ang wika di lamang sa sarili kundi sa pakikipag-interaksyon na rin sa kapwa atsa lipunan. Ginagamit sa pagkuha ng informasyon, pagtatamo ng edukasyon, gayon din sapagsisiwalat ng damdamin, saloobin at kaisipan. Sa wika napapabilis at napapagaan ang isanggawain. Ayon kay Dr. Jose V. Abueva, pangulo ng Unibersidad ng Pilipinas (UP), “AngPambansang Wika ay hindi lamang wika kundi pananaw rin at pagtingin na maka-Filipino. Maymga pagkakamali tayong nagawa sapagkat hiram ang ginamit nating salamin sa pag-unawa saating realidad. Maitutuwid natin ang mga pagkakamaling ito at higit pa nating matutuklasan angmga aspekto ng ating sarili sa paggamit ng Filipino.” Ayon naman kay Alfonso Santiago, “Ang alinmang wikang hindi nanghihiram aypatungo sa pagkamaay sapagkat alinmang wikang buhay ay patuloy na nanghihiram” Ang pagpapayaman ng Wikang Filipino ay tungkulin ng lahat at hindi ng isa o ng isanggrupo. Tungkulin ito ng bawat mamamayang Pilipino, sa pamamagitan ng paggamit, paglinangat pagiging bukas ng mga isip sa mga pagbabagong nagaganap bunga ngpatuloy na pag-inog ngmundo ang pagpapaunlad ng Wikang Filipino na patuloy na paggamit nito at pagpapahalaga.Stratehiya Lahat ng gawain, malaki man o maliit ay ginagamit ng mga pamamaraan upang mataposang naturang gawain. Habang ang demand sa mga gawain ay dumarami( lalo na sa pagtuturo),isa sa mga nakikitang problema na kailangang pagtuunan ng pansin ay tungkol sa ga 12
 14. 14. pamamaraan/metodo/estratehiya na siyang dapat rebisahin at paunlarin pa upang ang mgaresultang minimithi ay siyang matugunan. Isa sa mga aspeto sa isang pamayanan na nagangailangan ng pagrerebisa sa mgapamamaraan ay ang pagtuituro. Sa pagtuturo, (mga estratehiya) ay may mga malalaki atmahahalagang tungkulin sa pagbibigay ng tulong sa guro upang ang isang paksa at ang mgakatotohanang nakapaloob dito ay maihahatid patungo sa mga estudyante na mas madali at masmaganda ang kalidad ng gawain. Mula sa pagkabuo ng konseptyo ng edukasyon, ang stratehiya ay kinukunsider na isangmahalagang kagamitan sa pagtuturo na naglalayon sa magandang kinabukasan ng mag-aaral atmaging sa tagapagturo. Ito ay regular at sunodsunod na mga pamamaraan na gamit ng guro sapaggabay ng mga mg-aaral upang matamo ang mga mithiin sa lahat ng sitwasyon ng pakatuto(Gregorio, Herman C., PRINCIPLES AND METHODS OF TEACHING, 1976). Kalakip ditoang lahat ng sikolohikal na mga proseso pati narin ang mga materyales (IM’s) para maapektuhanang performans ng mag-aaral. May dalawang uri ng esteatihiya/pamamaraan ng ang siyang ginagamit ng mga guro sapagtuturo; Tradisyunal na Pamamaraan at Makabagong Pamamaraan. Ang Tradisyunal napamamaraan, ang mga katangian ng mga pamamaraan na ito ay isang na pagka-organisa na“subject matter” sa pamamagitan ng mga pagsasanay, pagpapabalikbalik at memorisasyon at“fixed” na kurikulum (banghay- aralin) binuo(formulated) ng mga matatanda. Kalakip nito angistriktong pamamalakad sa paaralan, pormal na mga “pattern” na instraksyunal at “fixed” na“standards” gamit ang proseso ng kompulsyon, makitid na pagkuntrol, pormalidad, takot atpangamba. Nakabase ito sa konsepto na ang edukasyon ay isang paghahanda para sa darating na 13
 15. 15. buhay ng tao, isang disiplina sa pagiisip, ang paglipat ng kahusayan, nag naghahanap lamang ng karunungan para sa “compliance”, at higit a lahat itong pamamaraan na ito ay “Teacher-dominated activites”. (Gregorio, Herman C., PRINCIPLES AND METHODS OF TEACHING, 1976). Ilan sa mga halimbawa sa mga estratihiya na gumagamit ng tradisyunal na metodo ay ang sumusunod: Direktang Pag-uutos Protyekto o Gawain na Pagsasanay Metodo Mga Lektyurs at mga Tutoring Presentasyons Pagsasalaysay (recitation) Diskusyon Ang tradisyunal na pamamaraan ay tinatawag din na Dedaktib na “Approach” ngpagtuturo o nakasentro sa gawain ng pagtuturo ng guro (teacher-centered) ayon saEncyclopedia Brittanica, Micropedia, 1974, vol. IX pp. 855-856. Mula sa malalaking parteito’y hinihimayhimay hanggang lumiit ang mga parte nito bago pa ihahatid ng guro angbagong kaalaman patungo sa mga mag-aaral, habang ang Makabagong Pamamaraannaman ay kabaliktaran sa depinisyon ng tradisyonal na pamamaraan. Ang makabagongmetodo ay nakabatay sa pilosopiya ni John Dewey na ang edukasyon ay buhay, pagsulong opaglaki, ang rekonstraksyon ng mga pantaong mga karanasan na ito’y isang sosyal (mayinteraksyon sa pagitan ng mga mag-aaral at guro) na proseso. Ang pangunahing layunin ngpamaraan na ito ay ang kabuuang pagkatao na paglago sa pamamagitan ng stimulasyon,paggabay at direksyon. Mas binibigyan ng pansin nito ang pag-iisip kaysa ang pag-alala,pag-uunawa kaysa pangangalap ng impormasyon, at higit sa lahat ang totoong intees at hindilamang para sa “mere compliance”. Ang pamamaraan na ito ay hayagang nagmumungkahi 14
 16. 16. ng kalayaan, naghihikayat sa malikhaing pagpapahayag, ang pagkilala sa mga karapatan ng bata bilang isang malayang katauhan sa isang makatutuhanang sitwasyon. Halimbawa sa mga estratehiya na sumusunod sa mga alituntunin sa pamamaraan na ito ay ang sumusunod: Pangakademikong Laro o Kooperatibong Pagkatuto Kompetisyon Fieldtrips Brainstorming Pag-uulat (Reporting) Pag-aaral ng Kaso Simulasyon Sentro ng Interes at mga Displays Sariling Pagkatuto Colloquia o Symposyum Pagsasadula Pagtatalo (Debate) Ang makabagong pamamaraan ay tinatawag namang “indaktib” na “approach” ng pagtuturoo nakasentro sa kakayahan ng mag-aaral na matutuhan kung paano makapagbibigay ng solusyonsa mga problema gamit ang mga kognitibong kakayahan na matutuhan sa silidaralan(Encyclopedia Brittanica Inc., Micropedia. 1974, vol. IX, pp. 855-856)Mga Kaugnay na Pag-aaralWika Ayon kay Cruz, ang wika ay binubuo ng mgaa simbolikong salita na kumakatawan samga bagay at pangyayaring mas ipahayag ng isang indibidwal sa kanyang kapwa. Ayon naman kay Lachica, wika ang pinakamahalagang sangkap sa anumang paraan ngmabisang pakikipagtalastasan at komunikasyon. Ayon naman kay Panganiban, ang wika ay paraan ng pagpapahayag ng damdamin atopinion sa pamamagitan ng mga salita upang magkaunawaan ang mga tao. 15
 17. 17. Ayon kay Constantino (1996), ang wika ang pangunahing instrumento ngpangkommunikasyong panlipunan. Bilang instrumento, maaring matamo sa pamamagitan nitoang mga instrumental at sentimental na pangangailangan ng tao. Ang wika ay behikulo paramakisangkot at makibahagi ang tao sa mga lipunan upang matamo ang pangangailangang ito. Samakatuwid ang lahat ng pahayag ng mga awtor nagapapatunay lamang nanapakahalaga ang papel na ginagampanan ng wika sa pang-araw-araw na pamumuhay ng tao.Gamit ang wika, nagagawa ng wika na masatisfy ang kanyang mga pangangailangan maging itoman pangsosyal o propesyonal. Nagiging instrumento ang wika upang makisangkot ang tao samga pangyayari sa kanyang paligid. Dahil dito, mahalaga para sa isang tao na maging maalamsiya, sa kanyang wikang ginagamit upang ito ang magamit niya sa paraang tiyak at planado.Stratehiya Ang mga sumusunod ay ilan sa mga pag-aaral na may kaugnayan sa pananaliksik naginagawa. Lahat ng ito ay tumutugon tungkol sa wika at estratehiya. Sa librong Act of Teaching ni Cruickshank, nahinuha na ang karamihan sa mga guro aynaniniwala sa tatlong konklusyon na may kaugnayan sa estratehiya. Una, ang mga guro aynaniniwala na ang mga magkakaibang metodo ay para sa magkakaibang uri ng mag-aaral.Pangalawa, ang palelektyur o diskusyon ay siyang pinaka-epektibong uri ng metodo namagagamit sa mga mag-aaral. At panghuli, ang mga guro ay may ibat-ibang persepsyontungkolsa diskusyon. Ipinapakita sa librong ito na ang guro ang siyang mas nakakaalam kung anu-ano ang masepektibong pamamaraan na gagamitin upang ang lahat ng uri ng mag-aaral ay matututo sa isangpaksa. 16
 18. 18. Ayon naman kay Gregorio sa kanyang aklat na Principles and Methods of Teaching, ang isangpamamaraan upang maging epektibo ay dapat magkaroon ng mga katangian at ang mgasumusunod: una, ang epektibong metodo ay dapat may kasamang kahusayan sa paggabay upangmakamtan ang isang kaalaman o karunungan. Pangalawa, ito’y dapat mabait at magagamit ngkaramihan sa pagkatuto. Kooperasyon ang pangatlong katangian nito. Pang-apat ay dapat na may“remedial” na prosedyurs tuwing inaaply ang pamamaraan na ito. Panglima ay kailangangnagbibigay kalayaan sa mga mag-aaral sa pagkuha ng impormasyon. Panghuli, dapatnakakapagresolba ito ng mgakahinaan sa pagkuha ng impormasyon. Sa dalawang pag-aaral, mahihinuha natin na ang isang epektibong pamamaraan aymakakamtan lamang kung ang gumagamit nito ay nakakaalam sa mga katangian at naiaaplayniya ito ng maayos at kung saan ang lahat ng mga mag-aaral ay may makukuhang kaalamanmula sa isang paksa gamit nga ang isang pamamaraan. Ang isang pamamaraan ay matatawaglamang na epektibo kung may magandang resultang naidulot ito sa performans ng mag-aaral atsa guro na gumagamit nito. 17
 19. 19. Talaan ng NilalamanPAMAGAT………………………………………………………………………………………iTALAAN NG NILALAMAN…………………………………………………………………...iiKabanata I Panimula…………………………………………………………………………………..1 Bakgrawnd ng Pag-aaral………………………………………………………………......2 Konseptwal/Theoritikal Framework………………………………………………………3 Paglalahad ng Suliranin…………………………………………………………………...7 Iskop at Delimitasyon ng Pag-aaral……………………………………………………….7 Kahalagahan ng Pag-aaral…………………………………………………………………8 Depinisyon ng mga Salita…………………………………………………………………9Kabanata II Mga Kaugnay na Literatura at Pag-aaral………………………………………………...11Kabanata III Disenyo ng Pag-aaral………………………………………………………………….....18 Populasyon……………………………………………………………………………….18 Respondente……………………………………………………………………………...18 Bibliograpi……………………………………………………………………………….19 Appendiks Questionnaire…………………………………………………………………… 21 ii
 20. 20. Kabanata III Sa kabanatang ito, tinatalakay ang mga pamamaraang ginamit sa pag-aaral, at ang mgakalahok kagaya ng populasyon ng pag-aaral at ang mga respondente.Disenyo ng Pag-aaral Ang ginamit na disenyo sa pag-aaral na ito ay deskriptiv at evalwativ. Ito’y disenyo ngpag-aaral na susuri at susukat sa mga datos na sasagot sa mga katarungan. Nagbibigay ito ngmga impormasyon mula sa mga mananaliksik, sa mga lbro at ebalwasyon. Sa pamamagitan ngimpormasyong nakuha mula dito, nagkakaroon ng mga solusyon ang mga katarungan o suliranintungkol sa epiktibong pamamaraan ng pagtuturo sa asignaturang Filipino sa mataas na paaralanng Palompon Institute of Technology (PIT).Populasyon Ang pag-aaral na ito ay ginawa sa PIT na isang Chatered State College ng sa bias ngRepublic Act 5101 noong ika-31 ngAgosto taong 1972. Ito’y makikita sa bayan ng Palompon,lalawigan ng Leyte. Nakatuon ang pag-aaral na ito sa lahat ng guro at estudyante ng asignaturangFilipino sa mataas na paaralan ng PIT.Respondente Isinagawa ang pag-aaral na ito sa PIT. Ang kabilang na mga respondente ay ang mgamag-aaral mula sa unang taon hanggang sa ikaapat na taon ng mataas na paaralan ng PIT. 18
 21. 21. Mga Libro (Lokal) Abad, Marieta at Priscilla C. Ruedas. (1995) Filipino Bilang Tanging Gamit sa Pagtuturo. Quezon City: National Book Store Alcantara, Rebecca D., Josefina Q. Cabanilla, Felicidad D. Espina at Aracela M. Villamin. (2003) Teaching Strategies 1 Third Edition. Makati City: Katha Publishing Co., Inc. Aquino, Fe O., Consuelo C. Callang, Herminia S. Bas at Crisologa B. Capili. (2001) Sining ng Komunikasyon. Quezon City: NationAL Book Store, Inc. Aquino, Gaudencio V. (1988) Principles and Methods of Teaching. Valenzuela, Metro Manila: National Book Store Inc. Aquino, Gaudencio V. (2003) Effective Teaching Third Edition. Mandaluyong City: National Book Store Inc. Arrogante, Jose A. (1994) Filipino Pangkolehiyo. Quezon City: National Book Store Boiser, Diosdado C. (2000) Strategies for Teaching a Modular Approach. Manila, Philippines: REX Book Store, Inc. Constantino, Pamela C. (2005) Filipino at Pagpaplanong Pangwika. Quezon City: Tomas Pinpin Hall, 1MC Compound. Garcia, Lydia G. (1999) Makabagong Gramar ng Filipino. Quezon City: REX Book Store Inc. 19
 22. 22. Gregorio, Herman C. (1976) Principles and Methods of Teaching. Quezon City; R.P. Garcia Publishing Company, Inc. Lucas, Maria Rita D. at Brenda B. Corpuz. (2007) Facilitating Learning: A Metacognitive Process. Philippines: Lorimar Publishing, Inc. Salandanan, Gloria G. (2000) Teaching Approaches and Strategies. Quezon City: Katha Publishing Company. Inc. Sauco, Consolasion P., Nenita P. Papa at Eunice F. Dueñas. (2004) Pagbasa at Pagsulat sa Iba’t Ibang Disiplina. Maklati City: Katha Publishing Co., Inc.Mga Libro ( Internasyonal) Cruickshank, Donald R., Deborah Bainer at Kim Metkalf. (1995) The Act of Teaching. United States of America: McGraw-Hill, Inc. Ornstein, Allan C. (1990) Strategies for Effective Teaching. New York: HarperCollins Publishers, Inc. Encyclopaedia Britannica Inc. (1974) Encyclopaedia Britannica – Macropedia. United States of America. William Benton. Encyclopaedia Britannica Inc. (1974) Encyclopaedia Britannica – Micropedia. United States of America. William Benton.Mga Diksyunari Encleare Foundation, Inc. (2007) The New Illustrated English – Filipino Dictionary. Hongkong. Encleare Foundation, Inc. 20
 23. 23. Questionairre Mga Salik sa Epiktibibong Pamamraan ng Pagtuturo sa asignaturang Filipino sa Mataas na Paaralan ng Palompon Institute of Technology, Palompon, LeytePersonal na DataPangalan: Edad:Taon at seksyon: Kasarian:Panuto: bilugan ang bilang na siyang pinakaangkop na naglalarawan sa mga salik na nakakaapekto saepiktibong pamamaraan sa pagtututro ng assignaturang Filipino. 5 – Lubhang Nakakaapekto 4 – Mas Nakakaapekto 3 – Nakakaapekto 2 – Di-gaanong Nakakaapekto 1 – Hindi NakakaapektoA. Personal na mga Salik (Guro):a. Panlabas Na Kaanyuan: i. Pananamit 5 4 3 2 1 ii. Postura 5 4 3 2 1 iii. “Gestures” 5 4 3 2 1 ( fillers, at facial expression ng Guro)b. Pag-uugali i. Paraan ng Pagsasalita a. Tinig (kalakasan) 5 4 3 2 1 b. Tinig (kabilisan) 5 4 3 2 1 iii. Katapatan (pagragrado) 5 4 3 2 1iv. Pagiging Pasinsyosa/Pasinsyoso 5 4 3 2 1v. Madaling Lapitan 5 4 3 2 1vi. Lebel ng Interaksyon a. Interaksyon sa mag-aaral 5 4 3 2 1 b. Interacsyon sa mga magulang 5 4 3 2 1vii. Kagandahang Asal 5 4 3 2 1B. Professyonal na mga Saliki. Educational Attainment ng Guro a. Batsilyer (bachelor) 5 4 3 2 1 b. Nakapagdalubhasa 5 4 3 2 1 c. Hindi nagmedyor ng Filipino 5 4 3 2 1ii. Kabihasaan sa asignatura 5 4 3 2 1iii. Dedikasyon o pasyon sa pagtuturo 5 4 3 2 1iv. Tiwala sa sarili tuwing nagtuturo 5 4 3 2 1v. Pagiging malikhain 5 4 3 2 1vi. Kabihasan sa gamit na linggwahe sa pagtuturo 5 4 3 2 1 21
 24. 24. C. Iba’t-ibang Stratehiya sa Pagtuturoi. Lektyur 5 4 3 2 1ii. Panel na diskusyon 5 4 3 2 1iii. Indibidwal na pag-aaral 5 4 3 2 1iv. Akademikong laro o kompetisyon 5 4 3 2 1v. Pagsasadula 5 4 3 2 1vi. Pagrereport 5 4 3 2 1vii. Brainstorming 5 4 3 2 1viii. Kooperatibong Pagkatuto 5 4 3 2 1ix. Pagdedebate 5 4 3 2 1x. Demonstrasyon 5 4 3 2 1xi. Pagdidiskubre 5 4 3 2 1xii. Fieldtrip 5 4 3 2 1xiii. Pagsasanay 5 4 3 2 1xiv. Paggamit ng modyul 5 4 3 2 1Mga karagdagang mungkahi, reaksyon o komento tungkol sa pagtuturo sa asignaturang Filipino._________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Maraming salamat sa inyong kooperasyon!!! Mga Mananaliksik God Bless Us All!!! 22

×