Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Joseph estrada

8.223 Aufrufe

Veröffentlicht am

report about ERAP

Veröffentlicht in: News & Politik
 • Dating for everyone is here: ❶❶❶ http://bit.ly/39pMlLF ❶❶❶
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier

Joseph estrada

 1. 1. JOSEPH ESTRADA<br />Presented by: <br />Lorena PaulynFermin<br />
 2. 2. TALAMBUHAY<br />Jose Marcelo EjercitoangtunaynapangalanniJoseph Estrada. Siyarin ay kilalabilangERAP(galingsaTagalog slang na “pare”). Siya ay isinilangnoongika-19 ngAbril, 1937 saTondo, Maynila. Siya ay pangalawasa 16 naanakngkaniyangamanasiEmilio Ejercito Jr. at angkaniyanginanasiMaria Marcelo. Kumuhang Engineering course saMapua Institute of Technology. Nagdesisyonsiyanaitigilangkaniyangpag-aaralsahalip ay magtrabahobilangartista.NapangasawaniyasiLuisa Pimentel. Angkanilanganak ay sinaJose Jr. o maskilalasapangalangJinggoy,Jacquiline, at Jude. <br />
 3. 3. ….<br />Nagingbidasamahigit 100 napelikula at mahigit 70 napelikulabilang producer. Siyaangkauna-unahangFAMAS Hall of Fame recipient parasaBest Actor (1981) at nagingHall of Fame award winner bilangproducer (1983)<br />Madalassiyanglumabassamgapelikulanaisangmagitingnatagapagtanggolngmgamahihirap o naaapikayasiya ay nakaaningpaghangananagdulotsakaniyanapumasoksapolitika.<br />
 4. 4. POLITIKA<br />Pinasokniya nag politikanoong1967 nangtumakbosiyabilangmayor ngLungsodng San Juan.<br />Bilang mayor, binigyanniyangatensyonangedukasyonngkabataansapamamagitanngpagsasa-ayosnggusalingpampaaralanatpagpapagawangmgapaaralan, health centers, barangay halls atpalaruansamgabarangay. Pinalipatniyarinangmahigit1,800 naiskwaterssa San Juan papuntangTaytay, Rizal ngwalangbayad.Siyarinangkauna-unahang mayor nanagcomputerizeng assessment ngReal Estate Tax in the Municipal Assessor’s Office. <br />
 5. 5. ….<br />Sa sumunodnataon, siya ay nahalalbilangsenadorsailalimngGrand Alliance for Democracy (GAD). Noong1987, siya ay na-appoint bilangChairman of the Committee on Public Works at Vice-Chairman of the Committees on Health, Natural Resources and Ecology at Urban Planning.<br />
 6. 6. ….<br />Noong1989, hinirangsiyang Free Press bilangisasamgaThree Outstanding Senators of the Year. <br />Noong1992, siErap ay tumakbobilangbise-presidentebilang running mate ni Eduardo Cojuangco Jr. saNacionalist People’s Coalition party. Siya ay nanalosakalabangsi Ramon Mitra at angkaniyang running mate nasi Marcelo Fernan.<br />
 7. 7. ….<br />Bilangbise-presidentesiya ay nagingchairmanngPresident Ramos' Presidential Anti-Crime Commission (PACC). InarestoniErapangmgacriminal warlords at kidnapping syndicates. Siya ay nagresignbilang chairman noong1997.<br />Sa kaparehongtaon, sinaEstrada, Aquino, Sin, Arroyo at iba pang liderngpolitikaay nangunasaanti-charter change rally nanagdulotngmahigitkalahatingmilyongtaosaRizal Park.<br />
 8. 8. ….<br />Anginagurasyonni Estrada ay naganapnoongJune 30, 1998 saMalolosBulacanbilangpagbibigaypugaysaUnangRepublikangPilipinas. SA hapongiyonibinigayni Estrada angkaniyang inaugural address saQuirino Grandstand saLuneta<br />
 9. 9. ….<br />Enhanced Retail Access for the Poor (ERAP)<br />Nagtayoitongmgarolling storesnanagbebentangmurangbigas, asukal at iba pang pangangailanganngmga Pilipino.<br />SONA<br />Angkaniyangmga visions sa Mindanao:<br />Anguna ay angipanatiliangkapayapaansa Mindanao, dahil kung walangkapayapaanwalangpagbabagongmagaganap.<br />
 10. 10. ….<br />Angpangalawa ay angpagdevelopsa Mindanao, dahil kung walang development, walangkapayapaan.<br />Angpangatlo ay angpagpapanatilisausapangpangkapayapaansa MILF , dahilangkapayapaan ay sumasangayonsapananampalataya.<br />
 11. 11. ….<br />Noongika-7ngDisyembre, si Pang. Estrada ay sumailalimsaisangpaglilitissakasongplunder. Kung napatunayangnagkasala, maarisiyangmaalissapagkapangulo at makulong. Kabilangsamgamatibaynaebidensiya ay ang3 bilyongpisong bank account nanasaalyasniyangJose Velarde.<br />. <br />
 12. 12. ….<br />NoongEnero11, 2001, angmgatagausig ay nag-walkout matapostumanggiang11 senadornakapanaligngpangulonabuksanangikalawangsobrenanaglalamanngebidensiyalabansapangulo.<br />Mulasasenado, tumuloysaEDSAangmgatagausig. Dumagsa din angnapakaramingtaosaEDSAShrine upangmanawagansapagbibitiwniPang. Estrada<br />
 13. 13. ….<br />NoongEnero 20, 2001, napilitangmagbitiwsapagkapangulosiPang. Estrada at nanumpabilangpangulosiGloria Macapagal - Arroyo.<br />
 14. 14. ….<br />NoongSept.2007,napatunayanngSandiganbayannasiJoseph Estrada ay nagkasalasakasongplunder at nahatulanng40 taongpagkakabilanggo. Subalitmakalipasnganimnalinggo, siya ay binigyanniPang. Arroyongexecutive pardon. <br />
 15. 15. ….<br />Siya ay tumakbongeleksyonsapagigingpresidentenoonghalalan 2010 ngunitnabigo<br />
 16. 16. ~THE END~<br />Thank Y u!<br />

×