TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
VAD KOMMER
VAD ÄR FRAMÖVER, LÄMNAR VARJE; EFTERSOM DEN VAR SKRIVEN, ATT VAR O...
IN I HIMMELRIKET, SOM IMITERADE DEN AV GUD, PÅ DE AVLÄGSNA PLANETERNA AV
PROVET. SOM KAN KOMMA IN, SOM INTE DEN IMITERADE....
OCKSÅ, DIVISION, SEPARATION, FÖRVIRRING, FÖRVIRRING OCH OENIGHET, I GUDS
GUDOMLIGA DOM; DE ÄR LES IHOP I ANDRA EXSISTENCIA...
15 I BEVIS FÖR LIV, TRODDE MÅNGA ATT AV GUD, KOM ATT ÖVERTYGA; SAKER DU
INTE BEHÖVER ÖVERTYGA; OCH INTE BEHÖVA ÖVERTYGA, S...
SKULLE HA TILLÅTIT DEM ATT ÅTERVÄNDA TILL ANGE HIMMELRIKET; DET SKREVS
FÖR EN VÄRLD AV TESTET, SOM BARA SATAN DELAR OCH ÄR...
ARBETSTAGAREN NUMMER ETT UNIVERSUM; HANS GUDOMLIGA ARBETE DET ÄR ATT
BIBEHÅLLA HARMONI OCH HELA KROPPEN LAGER CELESTE; SOM...
KONSTIGA LAGARNA AV GULD; DE INFLUENSER SOM VAR DE KÄNSLOR SOM VI ALLA
BAD OM HIMMELRIKET; DE ÄR JUZJADAS MOLEKYL AV MOLEK...
VUXIT FRAM UR DE KONSTIGA LAGARNA AV GULD; ALLA SPIRITIST MÅSTE HA KÄNT,
ATT ENDAST SATAN DELAR; DET KONSTIGA SÄTTET ATT L...
DEM. DE SOM FÖREDROG TILL AV GUD, ÄR MED GUD; I BEVIS FÖR LIV, VAR TVUNGEN
ATT VETA HUR MAN VÄLJER.
41 I BEVIS FÖR LIV MIS...
46 SOM UNDER PROVNINGEN AV LIV, HADE DEN KONSTIG ANPASSAD FÖR
MÅLNING I ANSIKTET, KOMMER ATT HA GUDOMLIG DOM AV BILJONER P...
AV LJUS, SOM DET VAR ANTALET SEKUNDER FRÅN DET ATT VAR GUDOMLIG SYMBOL;
ATT NR LED, INGEN VINST I LÄTTA POÄNG; DENNA POÄNG...
56 I BEVIS FÖR LIV VISSTE MÅNGA MÅNGA LAGAR, ANDRA INTE VISSTE; VEM
VISSTE MEN INTE VAD DE GAV VETA VILKA LITE ELLER INGEN...
62 I BEVIS FÖR LIV, VAR ALLA UTSATTA, FÖR ATT PÅVERKAS AV KONSTIGA
PSYKOLOGIN AV KONSTIGA LIVSFÖRINGEN AV DE KONSTIGA LAGA...
VAR UTESLUTANDE MORALISTER; OCH EN KONSTIG MORAL SOM I SINA LAGAR, MED
AVDELNINGEN FÖR SINA EGNA ANHÄNGARE.
68 I BEVIS FÖR...
HIMMELRIKET, SOM FÖREDROG ATT VARA ÖDMJUKA. SOM KAN KOMMA IN, SOM
VALDE VÄG AV SAMTAL ADELN.
74 I LOPPET AV LIV DIVIDERAT ...
80 MELLAN EN SALVIA SOM INTE VAR ÖDMJUK OCH OKUNNIGA SOM VAR SUPERB,
DEN SENARE ÄR NÄRMARE TILL HIMMELRIKET; EFTERSOM TAG ...
SEKUND. EFTERSOM INGA BEVIS FÖR LIV, BETT GUD, FÖRSENING I DET, ELLER I EN
ANDRA ÄVEN; BESTÄMNING AV LEDIGHET PÅ GRUND AV ...
MED ANTALET RELIGIONER SOM FANNS I VÄRLDEN AV PROVET. INDIVIDUELLA
SÖKANDET SOM NÅGON DELAT ÄR SÖKNING SOM BEGÄRS I HIMMEL...
97 I LOPPET AV LIVET, DET LITE ELLER INGENTING HADE, HARTADOS HARTADOS
KOMMER ATT TUSENÅRSRIKET AV FRED; ENKLARE ÄR ATT FÅ...
HAR SINA EGNA; ANNARS ÄR MÄRKLIGA FRESTELSEN ATT ANVÄNDA KRAFT TILL
REGEL, ANVÄNDNINGEN AV VALEN I FRI LEVANDE VILJA; SENA...
DET ÄR LÄTTARE ATT ANGE HIMMELRIKET, EN SOM FORMAS HANS TRO INGEN
DELAT; SOM DU KAN ANGE EN SOM FÖRVIRRADE MÅNGA MÄNNISKOR...
VÄRDERING AV MÖRKER SKALL UPPHÖRA, NÄR SÅDAN SPRIT, SKRIKA PÅ GATORNA I
VÄRLDEN, DERAS DELAKTIGHET I SKANDALER; SÅDAN OFFE...
ATT FÖREVIGA MÄRKLIGA MÖRKER; DET ÄR LÅT PÅVERKAN AV BYRÅKRATIN, I BEVIS
FÖR LIV, SKA HA ÄNDRADE JOBB OCH INTE FORTSÄTTA A...
GJORDE GUD, UNDANTAS MER MIKROSKOPISKA, FÖRDRÖJA GUDS. DEN EVIGA
GJORDE IDIOTSÄKER, ÄVEN ÖGONBLICKEN MED HONOM.
124 I BEVI...
OM EVANGELIET OM GUD, DITT EGET RESONEMANG DELAS AV SIN EGEN
OKUNNIGHET TILL GUD.
130 I BEVIS FÖR LIV FANNS DET FRIA VAL A...
SIG; SOM KAN KOMMA IN, SOM TOLKAS ODJURET, MEDAN DE PÅVERKAS AV
UTLÄNDSKA TULLAGAR AV ODJURET.
135 RELIGIÖST AV BEVIS PÅ L...
139 I BEVIS FÖR LIV VÄNTADE MÅNGA PÅ ANDRA, UTAN BARA ORSAK; DE SOM
GJORDE, HAR PROV FRAMFÖR SON TILL GUD. DESSA KONSTIGA ...
TILL TOLV-ÅRINGAR; DEN GUDOMLIGA AWARDS BEORDRADE GUD, KRÄVA ATT
VARELSEN ÄR RENT AV NÅGON KRÄNKNING AV SIN EGEN LAG.
146 ...
SOM INNEHÖLL EN BERÄTTELSE OCH GÅNG. DE SOM RÄKNAT NÅGOT, INGENTING
GJORTS. ALL ERFARENHET RÄDDAT SIG SJÄLV, ÄR EGOISM OCH...
INTE KOMMER IN I HIMMELRIKET; PER VARJE SEKUND AV BISARRA STÄNGNING,
ORSAKADE TILL EN ANNAN, PÅ GRUND AV DEM ÅTERVÄNDER TI...
163 I BEVIS FÖR LIV FÖLL MÅNGA I SINA EGNA ATTITYDER. DELAS MELLAN GOTT
OCH ONT; EFTERSOM DE VAR PÅVERKAD AV DEN KONSTIGA ...
169 I BEVIS FÖR LIV TRODDE MÅNGA ATT VARA OPARTISK I KAMPEN FÖR LIVET, DE
ATT FUNGERA KORREKT. DE SOM TRODDE SÅ VAR FEL. E...
175 I BEVIS FÖR LIV BAR MÅNGA KLÄNNINGAR, INSPIRERAD AV SINA EGNA FORMER
AV TRO. OCH PÅ SAMMA GÅNG DE VAR KRÄNKT, VISAR IN...
180 ALLA HÄNDE OMVÄNDELSE UNDER MOTSTÅNDSKRAFTIGT AV LIV, OCH I SAMMA
DOM, BEAKTAS I RÄKNANDET TOTALA AV VARELSE; DETTA KA...
KONSTIGA GLÖMSKA ÄR ATT DEN VAR SKRIVEN: SOVER ALLA ANDA; I LIVET
KONSTIGT SÖMN, VAR RESTEN AV POÄNGEN FÖR LJUS, ÄN DEN VA...
ENTUSIASM FÖR GUDS. ATT VARA STIGIT EN SOM VISADE EN MÄRKLIG APATI; GUDS
GUDOMLIGA DOM KÄNNER FÖR FÖRNIMMELSE.
194 I BEVIS...
FÖRLÖJLIGAS; ALLA MYSTERIUM TILLFRÅGADES AV DEN MÄNSKLIGA VARELSEN,
EFTERSOM INTE KÄNDA; ALLA MYSTIK TALAR OCH UTTRYCKS IN...
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH

460 Aufrufe

Veröffentlicht am

TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH
VAD KOMMER

VAD ÄR FRAMÖVER, LÄMNAR VARJE; EFTERSOM DEN VAR SKRIVEN, ATT VAR OCH EN SKULLE BEDÖMAS AV DERAS VERK. GUD GUDOMLIG DOM, ÄR TANKEN FÖR IDÉ, FRÅN TOLV; EFTERSOM BARNEN ÄR DE SOM HAR INGEN GUDOMLIG DOM, GUDS GUDOMLIG DOM, ÄR ATT DEN SÅ KALLADE VUXNA LIV, TANKEN PÅ ETT ANDRA TEST, KOMMER ATT HA LIKVÄRDIGHET AV EN EXISTENS; SOM ENLIGT SOM ÄR TÄNKT, KAN VARA FÖREKOMSTEN AV LJUS VANN, ELLER FÖREKOMSTEN AV FÖRLORADE LJUS; DETTA ÄR MÅSTE ATT GUD, HAR INGA GRÄNSER. EVIGT AV EN MIKROSKOPISK MENTAL ANSTRÄNGNING AV HANS FIGURER HAR I AWARDS, FULL LAGER.

1 I BEVIS FÖR LIV UPPFYLLDE MÅNGA INTE ÅTAGIT SIG ORDET; DE SOM FÖLL I ÖVERTRÄDELSE, DE INTE KOMMER IN HIMMELRIKET; SOM INTE HADE FÖLJT DET LOVAT TILL EN ANNAN, ÄR OCKSÅ INTE KOMMER ATT TRÄFFA HONOM. BRISTANDE BLEV MER BITTER, MÄNSKLIG SAMEXISTENS; MÅNGA FÖRLORAT FÖRTROENDET FÖR SINA MEDMÄNNISKOR PÅ GRUND AV BRISTANDE; ALLA FÖRSUMLIGA LIV TEST, BEROR PÅ EXSISTENCIAS, DESS BRIST PÅ RESPEKT FÖR ANDRA. FRÅGAN OM EXSISTENCIAS MOTSVARAR ANTALET PORERNA I KÖTTET, SOM HADE SIG SJÄLV, SOM VAR LURADE; DET ÄR LÄTTARE ATT ANGE HIMMELRIKET, EN SOM ALLA VAR UPPRIKTIG; SOM KAN KOMMA IN, EN SOM INTE KUNDE MOTSTÅ MENTAL, KONSTIGA LÖFTET OUPPFYLLDA.
2 I BEVIS FÖR LIV PROTESTERADE MÅNGA ORÄTTVISORNA AV KONSTIGA VÄRLDEN, UR DE KONSTIGA LAGARNA AV GULD; ALLA PROTEST TILL ETT KONSTIGT SÄTT ATT LEVA, INTE SKRIVNA I HIMMELRIKET, ÄR OÄNDLIGT I HIMMELRIKET; DETTA PRIS HIMMELSKA ÄR ANDRA-AV-ANDRA GRUND; OCH VARJE SEKUND MULTIPLICERAS MED TUSEN; EFTERSOM DET ÄR KOLLEKTIVA POÄNG; PROTESTEN VAR INTE FÖR SIG SJÄLV; MEN SOM MED ALLA ANDRA; DENNA POÄNG OMFATTAR HELA MÄNSKLIGHETEN; DE SOM PROTESTERADE I ETT OFFENTLIGT SÄTT, HAR VUNNIT SOM MÅNGA PRICKAR AV LJUS, SOM DET TOTALA ANTALET PORERNA I KÖTTET, FÖR HELA MÄNSKLIGHETEN.
3 I BEVIS FÖR LIV FÖLL MÅNGA I DEN LÄTT; INGENTING VAR LÄTT OM TEST AV LIV, INGENTING FÅR UTMÄRKELSE; HUR LÄTT ÄR ATT ANDEN; MOTSTÅNDSKRAFTIGT AV LIV VAR, ÖGONBLICK FÖR ÖGONBLICK, ATT ÖVERVINNA OM, I ALLA FÖRNIMMELSER SOM TRÄFFADE ANDEN; DEN KÄNSLA AV RIKEDOM, SOM VAR MER JAG FÖRSENAD OCH DELAT ANDLIGA FRUKTEN; EFTERSOM JAG GICK BORT TILL ANDAN I ARBETET; ARBETET UTGÖR DEN HÖGSTA POÄNGEN AV LJUS. EFTERSOM KOM FRÅN EGEN GUDOMLIG SKAPARE AV UNIVERSUM; DET ÄR LÄTTARE ATT KOMMA IN I HIMMELRIKET, SOM IMITERADE DEN AV GUD, PÅ DE AVLÄGSNA PLANETERNA AV PROVET. SOM KAN KOMMA IN, SOM INTE DEN IMITERADE.
4 I BEVIS FÖR LIV VAR MÅNGA LIKGILTIG, VAD DE SJÄLVA BAD OM HIMMELRIKET; ALLA TESTADES I LIVET, ÖGONBLICK FÖR ÖGONBLICK; DENNA LAG KOMMER ATT FÖRSTÅ, SOM EN VÄRLD AV TEST, MÖTA DEN TREDJE LÄRAN ATT JUZJA VÄRLDEN. OCH ALLA ÄR VERA I SOLAR TV; RING GUDOMLIGA EVANGELIET, LIVETS BOK.
5 I BEVIS FÖR LIV SÖKTE MÅNGA VAD HANS EGEN SJÄL DEM UTFÄRDAS. ALLA SÖKNINGAR MÅSTE HAR TÄNKT ATT GUD; EFTERSOM DET LOVADE DEN MÄNSKLIGA ANDEN; SÖK TALAR INFÖR GUD, I DERAS LAGAR AV SÖKNINGEN. ALLA SÖK KLAGAR TILL DEN GUDOMLIGA FAR LORD, NÄR LEDIGHET UTAN GUDOMLIGA FÖR

0 Kommentare
0 Gefällt mir
Statistik
Notizen
 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Keine Downloads
Aufrufe
Aufrufe insgesamt
460
Auf SlideShare
0
Aus Einbettungen
0
Anzahl an Einbettungen
5
Aktionen
Geteilt
0
Downloads
1
Kommentare
0
Gefällt mir
0
Einbettungen 0
Keine Einbettungen

Keine Notizen für die Folie

TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH

 1. 1. TELEPATISKA BESTÄLLNINGAR MIN FADERS JEHOVAH VAD KOMMER VAD ÄR FRAMÖVER, LÄMNAR VARJE; EFTERSOM DEN VAR SKRIVEN, ATT VAR OCH EN SKULLE BEDÖMAS AV DERAS VERK. GUD GUDOMLIG DOM, ÄR TANKEN FÖR IDÉ, FRÅN TOLV; EFTERSOM BARNEN ÄR DE SOM HAR INGEN GUDOMLIG DOM, GUDS GUDOMLIG DOM, ÄR ATT DEN SÅ KALLADE VUXNA LIV, TANKEN PÅ ETT ANDRA TEST, KOMMER ATT HA LIKVÄRDIGHET AV EN EXISTENS; SOM ENLIGT SOM ÄR TÄNKT, KAN VARA FÖREKOMSTEN AV LJUS VANN, ELLER FÖREKOMSTEN AV FÖRLORADE LJUS; DETTA ÄR MÅSTE ATT GUD, HAR INGA GRÄNSER. EVIGT AV EN MIKROSKOPISK MENTAL ANSTRÄNGNING AV HANS FIGURER HAR I AWARDS, FULL LAGER. 1 I BEVIS FÖR LIV UPPFYLLDE MÅNGA INTE ÅTAGIT SIG ORDET; DE SOM FÖLL I ÖVERTRÄDELSE, DE INTE KOMMER IN HIMMELRIKET; SOM INTE HADE FÖLJT DET LOVAT TILL EN ANNAN, ÄR OCKSÅ INTE KOMMER ATT TRÄFFA HONOM. BRISTANDE BLEV MER BITTER, MÄNSKLIG SAMEXISTENS; MÅNGA FÖRLORAT FÖRTROENDET FÖR SINA MEDMÄNNISKOR PÅ GRUND AV BRISTANDE; ALLA FÖRSUMLIGA LIV TEST, BEROR PÅ EXSISTENCIAS, DESS BRIST PÅ RESPEKT FÖR ANDRA. FRÅGAN OM EXSISTENCIAS MOTSVARAR ANTALET PORERNA I KÖTTET, SOM HADE SIG SJÄLV, SOM VAR LURADE; DET ÄR LÄTTARE ATT ANGE HIMMELRIKET, EN SOM ALLA VAR UPPRIKTIG; SOM KAN KOMMA IN, EN SOM INTE KUNDE MOTSTÅ MENTAL, KONSTIGA LÖFTET OUPPFYLLDA. 2 I BEVIS FÖR LIV PROTESTERADE MÅNGA ORÄTTVISORNA AV KONSTIGA VÄRLDEN, UR DE KONSTIGA LAGARNA AV GULD; ALLA PROTEST TILL ETT KONSTIGT SÄTT ATT LEVA, INTE SKRIVNA I HIMMELRIKET, ÄR OÄNDLIGT I HIMMELRIKET; DETTA PRIS HIMMELSKA ÄR ANDRA-AV-ANDRA GRUND; OCH VARJE SEKUND MULTIPLICERAS MED TUSEN; EFTERSOM DET ÄR KOLLEKTIVA POÄNG; PROTESTEN VAR INTE FÖR SIG SJÄLV; MEN SOM MED ALLA ANDRA; DENNA POÄNG OMFATTAR HELA MÄNSKLIGHETEN; DE SOM PROTESTERADE I ETT OFFENTLIGT SÄTT, HAR VUNNIT SOM MÅNGA PRICKAR AV LJUS, SOM DET TOTALA ANTALET PORERNA I KÖTTET, FÖR HELA MÄNSKLIGHETEN. 3 I BEVIS FÖR LIV FÖLL MÅNGA I DEN LÄTT; INGENTING VAR LÄTT OM TEST AV LIV, INGENTING FÅR UTMÄRKELSE; HUR LÄTT ÄR ATT ANDEN; MOTSTÅNDSKRAFTIGT AV LIV VAR, ÖGONBLICK FÖR ÖGONBLICK, ATT ÖVERVINNA OM, I ALLA FÖRNIMMELSER SOM TRÄFFADE ANDEN; DEN KÄNSLA AV RIKEDOM, SOM VAR MER JAG FÖRSENAD OCH DELAT ANDLIGA FRUKTEN; EFTERSOM JAG GICK BORT TILL ANDAN I ARBETET; ARBETET UTGÖR DEN HÖGSTA POÄNGEN AV LJUS. EFTERSOM KOM FRÅN EGEN GUDOMLIG SKAPARE AV UNIVERSUM; DET ÄR LÄTTARE ATT KOMMA
 2. 2. IN I HIMMELRIKET, SOM IMITERADE DEN AV GUD, PÅ DE AVLÄGSNA PLANETERNA AV PROVET. SOM KAN KOMMA IN, SOM INTE DEN IMITERADE. 4 I BEVIS FÖR LIV VAR MÅNGA LIKGILTIG, VAD DE SJÄLVA BAD OM HIMMELRIKET; ALLA TESTADES I LIVET, ÖGONBLICK FÖR ÖGONBLICK; DENNA LAG KOMMER ATT FÖRSTÅ, SOM EN VÄRLD AV TEST, MÖTA DEN TREDJE LÄRAN ATT JUZJA VÄRLDEN. OCH ALLA ÄR VERA I SOLAR TV; RING GUDOMLIGA EVANGELIET, LIVETS BOK. 5 I BEVIS FÖR LIV SÖKTE MÅNGA VAD HANS EGEN SJÄL DEM UTFÄRDAS. ALLA SÖKNINGAR MÅSTE HAR TÄNKT ATT GUD; EFTERSOM DET LOVADE DEN MÄNSKLIGA ANDEN; SÖK TALAR INFÖR GUD, I DERAS LAGAR AV SÖKNINGEN. ALLA SÖK KLAGAR TILL DEN GUDOMLIGA FAR LORD, NÄR LEDIGHET UTAN GUDOMLIGA FÖRSEGLA AV GUD; DET ÄR LÄTTARE ATT KOMMA IN I HIMMELRIKET, SOM I SINA EGNA SÖKNINGAR, TOG HÄNSYN TILL GUD; SOM KAN KOMMA IN, SOM INTE SÅGEN. 6 I BEVIS FÖR LIV SKREV MÅNGA STORA ARBETEN AV INTELLEKTET; VARJE FÖRFATTARE AV VARJE VERK ÄR JUZJADO BREV-AV-BREV, PAUS FÖR PAUSE; EFTERSOM DE SJÄLVA BETT SOM SPRIT, VARA JUZJADOS ÖVER ALLT ANNAT TÄNKBART. 7 ALLA ATT DE MISSBRUKAT FÖRTROENDET AV ANDRA, I BEVIS FÖR LIV, DE BETALAR FÖR DET ANDRA AV ANDRA. DENNA VÄRDERING AV MÖRKER, SKYLDIGA DET DRA MIN TID JAG VARADE MÄRKLIGA MISSBRUK AV MISSTRO; DESSA MISSBRUKARE MED DERAS SÄTT ATT VARA, FÄLLS UT I VÄRLDEN I KOLLEKTIVA MISSTRO; HAN FÖLL I DENNA LAG ÄR MOT KOLLEKTIVA DOM. ALLA KONSTIGA BITTERHET SOM TRÄFFADE VÄRLDENS AV TEST, SKYLDIGA BETALA FÖR DET ANDRA GENOM ANDRA, MOLEKYL AV MOLEKYL. DET ÄR LÄTTARE ATT KOMMA IN I HIMMELRIKET, ELLER I EN MOLEKYL, SOM SYRADE TILL VÄRLDEN; SOM KAN KOMMA IN, SOM ÄR LÅT PÅVERKA GENOM DEN MÄRKLIGA MÖRKER SOM KALLAS TROLÖSHET MOT HUVUDMAN. 8 I BEVIS FÖR LIV, MÅNGA MISSLYCKAS DERAS ÄKTENSKAP PÅ EN PERSONLIGA INFALL; ATT SÅLEDES DE GJORDE, DE GLÖMDE DEN GUDOMLIGA PARABEL- ADVERTENCIA SÄGER: GÖR INTE TILL EN ANNAN, VAD DU INTE TE SKULLE VAD DU GÖR. DET ÄR LÅT INFLYTANDE, AV DEN KONSTIGA INFALL, ANDRA-AV-ANDRA LÖNEUNDERLAGET; SÅDAN HAR ATT BERÄKNA ANTALET SEKUNDER SOM INNEHÖLL TOTALEN HÅRT DÅ INFALL; PER SEKUND BODDE I KONSTIGA PÅVERKAN AV CAPRICE, LES MOTSVARAR FÖR ATT LEVA ETT BESTÅND AV HIMMELRIKET; DETTA ÄR MÅSTE FÖR VARELSEN BAD GUD, DOM ÖVER ALLT ANNAT; BENÄMNA: FÖR FRAMFÖR ALLT SAKER, INKLUSIVE MIKROSKOPISKA MER ATT SINNET KAN FÖRESTÄLLA; DEN INNEHÅLLER SEKUNDER, STUNDER, IDÉER OCH MOLEKYLER; DET ÄR LÄTTARE ATT KOMMA IN I HIMMELRIKET, SOM MENTALT MOTSTÅND, TILL KONSTIGA PÅVERKAN AV FAD; DET SOM KAN VARA SOV I DENNA KONSTIGA KÄNSLA. 9 I BEVIS FÖR LIV PÅVERKAT MÅNGA MÅNGA. ALLA RÅD ÄR JUZJADO I SISTA GUDOMLIG DOM; SOM ANDRA VAR KLOKT ATT DELA ELLER SEPARAT, DU HITTAR DEM
 3. 3. OCKSÅ, DIVISION, SEPARATION, FÖRVIRRING, FÖRVIRRING OCH OENIGHET, I GUDS GUDOMLIGA DOM; DE ÄR LES IHOP I ANDRA EXSISTENCIAS, PÅ ANDRA VÄRLDAR; DET ÄR LÄTTARE ATT KOMMA IN I HIMMELRIKET, SOM I HANS RÅD ELLER YTTRANDEN. UNIFIED; SOM KAN KOMMA IN, SOM DELAT. 10 ATT ANDRA GAV SMÄRTSAMMA KÄNSLOR, DE OCKSÅ VILJA FÅ DETTA BESTÅND OCH I FRAMTIDEN. EFTERSOM DE BETT GUD, VARA JUZJADOS PÅ SAMMA SÄTT SOM DE VÅLDTAGNA LAGEN; MED SAMMA EGENSKAPER, SÅ DE VÅLDTAGNA; DETTA RÄTTVISA BESTÄLLAS AV ANDAR, MÖTTE MOLEKYL AV MOLEKYL, ANDRA AV ANDRA. DET ÄR LÄTTARE ATT KOMMA IN I HIMMELRIKET, SOM MENTALT MOTSTÅND, UPPLEVELSEN ATT ANDRA SKADA; SOM KAN KOMMA IN, SOM ÄR LÅT PÅVERKA GENOM KONSTIGA FÖRNIMMELSER. 11 I BEVIS FÖR LIV VAR VÄDRET PRECIOSIMO DET ANSÖKTA; VARJE SEKUND PASSERAT, UPPGICK TILL ETT FRAMTIDA BESTÅND; DE SOM FÖRLORAT TID ATT GÖRA INGENTING, FÖRLORAT ETT OÄNDLIGT ANTAL FRAMTIDA EXSISTENCIAS; SIG ATT SLÖSA TID, STÄNGT EN EGEN INGÅNG TILL HIMMELRIKET; IN I FADERN, TVUNGEN ATT HA EN POÄNG SÅ LJUS, SOM DET VAR ANTALET PORER KÖTT, VAR BESATT I SIG SAMMA. 12 I BEVIS FÖR LIV BERODDE MÅNGA PÅ ANDRA; DEN ANDRA LYDDE, DET MÅSTE HA UPPTÄCKTS OM SOM SKICKAT UPPFYLLDA DEN GUDOMLIGA LAGEN AV GUD; DE WHO LYDDE BLIND I GUD, SÅ KOMMER INTE IN HIMMELRIKET; VARKEN INITIATIVTAGARNA I BROTT OCH DERAS EFTERFÖLJARE KOMMER IN I GUDS RIKE; DET ÄR LÄTTARE ATT KOMMA IN I HIMMELRIKET, SOM HAN FÖREDROG ATT INTE LYDA SOM INTE VAR FÖRENLIGT MED LAGEN AV GUD, SOM KAN ANGE EN SOM SLOG INTE LÄTT ATT LYDA, LÄMNADE ETT OMORALISKT- 13 I BEVIS FÖR LIV, ÄR MÅNGA HÅNADE DEM SOM HADE FYSISKA DEFEKTER, DE SOM BETALADE, DENNA MÄRKLIGA ATTACK MED DE SAMMA FYSISKA DEFEKTER SOM ÄR HÅNADE; ATT ANDRA ÄR HÅNAD I BEVIS FÖR LIV, HAR AV ANKLAGARE I GUDS GUDOMLIG DOM, BILJONER MOLEKYLER MED KÖTT OCH DYGDER, SOM DE MOTSVARADE TILL ALLA SÄRSKILT DEN HÅNADE; INGEN BURLESQUE KOMMER TILLBAKA FÖR ATT ANGE HIMMELRIKET; OM SMÅ BILJONER FÖRLÅTA, FÖRLÅTER GUDOMLIG FAR OCKSÅ; OM BILJONER INTE FÖRLÅTER BURLESKA MÅSTE FÖLJA, ETT LAGER AV VARJE MOLEKYL SOM GNÄLLANDE, UTANFÖR HIMMELRIKET; DET ÄR LÄTTARE ATT KOMMA IN I HIMMELRIKET, SOM MENTALT MOTSTÅND TILL KONSTIGA BEDRÄGERI; SOM KAN KOMMA IN, SOM ÄR LÅT PÅVERKA GENOM KONSTIGT MÖRKER. 14 DEN SÅ KALLADE TREDJE VÄRLDEN ÄR VÄRLDEN AV TREENIGHETEN; DENNA VÄRLD ÄR CHEF FÖR DESTINATIONERNA PÅ JORDEN; DE WHO TILLS DESS DOMINERADE, FLYTTA TILL EN ROLL AV SENASTE ORDNING; KONSTIGA VÄRLD FRÅN KONSTIGA LAGAR AV GULD, PRINCIPIA ATT UTROTA; DEN ÖMTÅLIGA KÖTT KOMMER ATT KALLAS AV DE SOM FÅR UPPSTÅNDELSEN AV HANS KÖTT. EN VÄRLD SOM ÄR HON OCH EN ANNAN SOM ÄR FÖDD, VÄRLDEN AV TESTET TAR SLUT; DEN NYA VÄRLDEN BÖRJAR EXPANDERA.
 4. 4. 15 I BEVIS FÖR LIV, TRODDE MÅNGA ATT AV GUD, KOM ATT ÖVERTYGA; SAKER DU INTE BEHÖVER ÖVERTYGA; OCH INTE BEHÖVA ÖVERTYGA, STRÄCKER SIG LIKA; PROPAGANDA ÄR MÄN; GUDS ÖKAR PÅ ETT SÄTT SÅ ATT VARELSEN INTE ERBJUDA ELLER KONTO, SOM OMFORMAS; DET ÄR LÄTTARE ATT ANGE HIMMELRIKET, SOM NO LIMIT SÄTTA FÖR SIN GUD. EN SOM TRÄDER DU SÄTTA GRÄNS. 16 ANKOMSTEN AV UTLÄMNANDE BEGÄRTS AV VÄRLDEN AV TEST, LIDIT EN FÖRSENING PÅ FLERA ÅR. EFTERSOM DE SOM BETT ATT BLI FÖRST ATT TA EMOT DEN, FÖLL DE I FEL MED TANKE PÅ DET SOM NÅGOT AV MÄN. LÄRA SIG ATT IDENTIFIERA DET FRÅN GUD, VAR DET HÖGSTA TESTET AV DEM. INGEN AV DEM SOM TVEKAR ATT OMEDELBART SE UPPENBARELSEN, INGEN KOMMER TILLBAKA FÖR ATT ANGE HIMMELRIKET; SÅDANA BÖR LÄGGAS TILL DEN SEKUNDER FÖRFLUTNA TID, VARADE DEM DEN UNDERLIG KÄNSLA ATT SE DET FRÅN GUD, SOM NÅGOT AV MÄN. DET ÄR LÄTTARE ATT KOMMA IN I HIMMELRIKET, FÖR ATT HA BETT EN UPPENBARELSE, FÖRNEKADE DET INTE ANLÄNDE NU TA EMOT DET; SOM KAN KOMMA IN, SOM FÖLL I KONSTIGA PÅVERKAN AV FÖRNEKELSE. 17 DEN HIMMELSKA POÄNGEN ATT ALLA BEGÄRDA MED HÖGSTA MORAL, DET MÄNSKLIGA SINNET KAN FÖRESTÄLLA; DET KONSTIGA SÄTTET ATT LEVA, AV DE KONSTIGA LAGARNA AV GULD, FÖRVRÄNGT DETTA MORALISKA VÄRDERINGAR. VÄRLDEN AV TESTET BÖRJADE SIN EGEN RAS, MED FÖRVRÄNGDA LÄTTA POÄNG; BÖRJAR MED SMÅ PRIS; EMPEQUEÑECIÉNDO YTTERLIGARE, ÖGONBLICK FÖR ÖGONBLICK; ÄR DETTA EFTERSOM ÄR SKREVS: ENDAST SATAN DELAR OCH DELAS OCKSÅ; DET ÄR LÄTTARE ATT ANGE HIMMELRIKET, EN SOM INTE ÄR LÅTA PÅVERKA DIVISION. SOM KAN ANGE EN SOM INTE EMOT MENTALT MOTSTÅND TILL KONSTIG KÄNSLA. 18 ANTIKRIST KALLAS UPPENBARELSEN AV GUDS LAMM, DU KOMMER INTE KOMMA IN I HIMMELRIKET; EFTERSOM SÅDANA FÖLL I SITT EGET TEST, BESTÄLLDE I HIMMELRIKET; TESTA DEM, NEKADES INTE; ALLA FÖRNEKADE VAD DE INTE VISSTE; NÅGOT FÖRHASTAT OMDÖME OCH UTAN ATT VETA DET ARBETE SOM ÄR DET ÅTALAS, ALLTID GER TÅRAR OCH CRUJÍR TÄNDER, FÖR DEM SOM GJORT FÖRHASTADE DOMAR. DET ÄR LÄTTARE ATT KOMMA IN I HIMMELRIKET, SOM GAV DOM MED ORSAKEN UTREDS; ATT KOMMA IN, DE DET JUZJARON LÄTT. 19 TAR KONSTIGA UTSVÄVNINGAR TA BORT EN ANNAN NATIONALITET, DE KOMMER ATT TA BORT DEM RÄTTEN ATT ANGE HIMMELRIKET; HEMLAND ATT ALLA BAD GUD, MED HELA PLANETEN; PLANETARISKA MOLEKYLER KOMMER ATT KLAGA TILL SON TILL GUD, ATT MÅNGA MÄNNISKOR, INTE DE BETRAKTAS SOM ETT GANSKA VANLIGT; GEMENSAMMA OMBADS AV ALLA I HIMMELRIKET; LIKGILTIGHET OCH TA BORT ANDRA, NÅGON SOM BEGÄRT; DET ÄR LÄTTARE ATT KOMMA IN I HIMMELRIKET, SOM I TESTET AV LIV, KÄNDE ATT HELA PLANETEN VAR DERAS HEMLAND; SOM KAN KOMMA IN, BARA ANSES VARA EN DEL AV DET; SIST FÖRLORADE EN OÄNDLIG POÄNG AV LJUS; KALLAS PLANETARIUM MOLEKYLÄR POÄNG; VARS OÄNDLIGT ANTAL,
 5. 5. SKULLE HA TILLÅTIT DEM ATT ÅTERVÄNDA TILL ANGE HIMMELRIKET; DET SKREVS FÖR EN VÄRLD AV TESTET, SOM BARA SATAN DELAR OCH ÄR UPPDELAD SAMMA.- 20 PSYKOLOGIN AV CITAT, ÄR KONSTIGT PSYKOLOGI PÅ GODTROGENHET AV ALLA DE BLANDADE; SKAPAREN AV TVIVEL AV MIKROSKOPISKA VARA, INTE TRÄDER I HIMMELRIKET; ELLER SOM ANVÄNDS CITATTECKEN I DESS UTTRYCK, I BEVIS FÖR LIV, INGEN ÅTERVÄNDER TILL HIMMELRIKET; SOM ANVÄNDS FÖR CITATET ATT TILLKÄNNAGE NYHETEN OM FADERN TILL EN VÄRLD AV TESTET, OCH INTE HELLER KOMMER IN; DET ÄR LÄTTARE ATT KOMMA IN I HIMMELRIKET, SOM BETRAKTAS SOM OÄNDLIGT OCH OKÄNDAN, SOM EN NATURLIG SAK; SOM KAN KOMMA IN, SOM DU SÄTTA TIPS AV TVIVEL. 21 MOTTAGNING AV UPPENBARELSEN AV LAMM AV GUD RULLAR; AV SÅ KALLADE JOURNALISTER I VÄRLDEN, BORDE HA VARIT DEN MEST MIKROSKOPISKA UTAN TVEKAN; TITTA PÅ DET AV GUD, SOM EN NÅGOT AV MÄN, GER PLATS TILL EN RÄTTEGÅNG FRÅN GUD. MOTSTÅNDSKRAFTIGT AV LIV VAR ATT INTE BLI FÖRVÅNAD, VID ANKOMSTEN AV EN GUDOMLIG UPPENBARELSE; EFTERSOM DE VAR SAMMA ANDAR MÄNNISKORS FRÅGADE ALLA KOMMER UPPENBARELSE TILL VÄRLDEN; DET ÄR LÄTTARE ATT KOMMA IN I HIMMELRIKET, DE JOURNALISTER SOM FICK DEN UPPENBARELSE SOM DEN STÖRSTA AV ALLA NYHETER, HELA TIDEN; EFTERSOM DWARFING TILL NÅGOT AV FADERN, FAR DE DVÄRGVÄXTA; INGEN ANSÅGS VAD EFTERFRÅGAS I HIMMELRIKET, SOM EN NÅGOT UNIKT; DET ANSES VARA EN BERÄTTELSE GEMENSAM OCH NUVARANDE, PRODUKTIONEN AV SAMMA VÄRLD; SÅDAN KOMMER OCKSÅ ATT FÅ EN BEDÖMNING UTAN ATT GE VEDERBÖRLIG VIKT DEM. 22 I BEVIS FÖR LIV, MÅNGA BROTT OCH MÅNGA TYPER AV MISSBRUK, ÄR ENGAGERADE; ALLA KOMMER ATT VARA PÅ WEBBPLATSEN TV, KALLAS OCKSÅ BOKA AV LIV; INGENTING ABSOLUT INGENTING KOMMER ATT VARA UTAN SIN RÄTTEGÅNG. ARMAGEDDON ALLA DE ÖNSKADE; ANDRA-AV-ANDRA ÄR GUDOMLIGA DOMEN; VAD IDÉERNA, DE IDÉER SOM GENERERAS I EN PERIOD AV EN SEKUND, FÅR ALLA LIKA DOM; DETTA START FRÅN TOLV ÅRS ÅLDER. BARNEN HAR INGEN RÄTTEGÅNG. DE ÄR VÄLSIGNADE. 23 NÅGON KONSTIG VÄNTAN SKALL ÖVERLÄMNAS TILL GUDOMLIG FAR SÄNDEBUD LORD BETALAR ANDRA PER SEKUND; EFTERSOM INGEN BAD DIG TILL TVIVEL, SOM SKULLE SKICKA DEN GUDOMLIG FAR, MED TIDENS GÅNG TILL AVLÄGSNA PLANETER ELLER I A ÄVEN ANDRA; ALLA LOVADE ATT VARA OMEDELBAR I BEVIS FÖR LIV, AV GUD; SOM AGERADE INOM ÖGONBLICKEN MED FADERN, VANN INSTANT OÄNDLIG POÄNG; DE SOM TOG DET FRÅN GUD, DELAS DEM SJÄLVA. 24 I BEVIS FÖR LIV SÖKTE MÅNGA SANNINGEN PÅ OLIKA SÄTT; SANNINGEN I OCKULTISM, ÄR INTE HIMMELRIKET; EFTERSOM DOLDA NÅGONTING I GUDS RIKE; DE FLESTA AV SÖKNINGARNA VAR UTE EFTER ETT JOBB; ARBETET UTGÖR DEN STÖRSTA DYRKAN TILL SKAPAREN AV ALLA TING. HAR INGEN LIKA; EFTERSOM ALLA ATT ARBETET IMITERADE, GUDOMLIG FILOSOFI AV GUD; FADERN ÄR
 6. 6. ARBETSTAGAREN NUMMER ETT UNIVERSUM; HANS GUDOMLIGA ARBETE DET ÄR ATT BIBEHÅLLA HARMONI OCH HELA KROPPEN LAGER CELESTE; SOM IMITERAR GUD VINNER I HANS IMITATION IMITATION TILL GUDENS POÄNG; OCH SOM LÄRS UT ATT GUD ÄR OÄNDLIG, DENNA VÄRDERING HAR INGA GRÄNSER. 25 I BEVIS FÖR LIV VAR MÅNGA SÖK DET; HADE FÖR ATT KUNNA SKILJA VAR MELLAN VAD I VÄRLDEN OCH VAD VAR BORTOM VÄRLDEN. VÄRLDEN ÄR KORTLIVAD OCH VARAR TILL KISTAN; DET ÄR BORTOM VÄRLDEN ÄR EVIG I VÄRLDEN; VARJE TÄNKANDE MÄNNISKA ENLIGT SOM HAN TYCKTE LIVET TEST, SÅ DERAS FRAMTIDA GALAKTISKA STATUS; DE SOM FRIVILLIGT KOMMER ATT SÄTTA GRÄNSER, KOMMER ATT VARA BEGRÄNSAD. DE SOM TRODDE PÅ EN OÄNDLIG, KOMMER ATT VARA OÄNDLIGT; VAR OCH EN GJORT SIN EGEN HIMMEL, SOM HAN TRODDE; ATT INGENTING TRODDE, KOMMER ATT SLUTA I INGENTING; DET ÄR LÄTTARE ATT KOMMA IN I HIMMELRIKET, DE SOM TRODDE PÅ RIKET. SOM DE KAN ANGE, TRODDE INTE DE WHO. 26 I LOPPET AV LIV, HAR SKANDALEN EXPANDERAT ÖVER HELA VÄRLDEN; ÖVERALLT I DET SKANDALEN KOMMER ATT DYKA UPP SOLAR TV, VISAR TILL EN VÄRLD AV BEVIS, FAKTA OCH DESS HUVUDPERSONER; INGEN SKANDAL IGEN FÖR ATT ÖPPNA HIMMELRIKET; VARJE SEKUND AV SKANDAL, KOMMER ATT BETALA MED ETT LAGER AV HIMMELRIKET; DET ÄR LÄTTARE ATT KOMMA TILL HIMMELRIKET, EN ATT HAN OMBEDD ATT VARA PRIMITIVA I BEVIS FÖR LIV, SOM KAN ANGE EN SKANDAL. 27 I LOPPET AV LIV, EXSISTIERON MÅNGA DOLDA ENHETER; ALLA OSYNLIGA LIV TESTET, ÄR VERA I SOLAR TV; INGENTING OCKULT KVAR I MÄNNISKANS EVOLUTION; VEM BODDE OCKULT, HAR ATT BERÄKNA ANTALET SEKUNDER SOM INNEHÅLLER DEN TID, SOM VARADE OCKULT; FÖR VARJE SEKUND AV BISARRA OCKULTA, BEHÖVER DU ATT LEVA, ETT LAGER AV HIMMELRIKET; DET ÄR LÄTTARE ATT KOMMA IN I HIMMELRIKET, SOM INTE FRÅGADE FÖR KÄNSLAN AV ATT VARA ATTRAHERAD AV OCKULT; SOM ANGER EN SOM FRÅGADE. 28 I BEVIS FÖR LIV, MÅNGA ORÄTTVISOR DET VAR; ALLA UTLÄNDSKA ORÄTTVISOR ÄR VERA I SOLAR TV; I DENNA TV ÄR VERA EGENSKAPER AV TIDEN SOM INTRÄFFADE FAKTA; TV TALAR OCH UTTRYCKS ATT GÅVAN; INGENTING KOMMER ATT VARA OMÖJLIGT FÖR SON TILL GUD. DETTA SKREVS I GUDOMLIGA LIKNELSEN SOM SÄGER: OCH SKALL KOMMA I GLANS OCH MAJESTÄT. 29 I BEVIS FÖR LIV SÅG MÅNGA VAD NÅGONSIN HADE SETT. JAG BORDE HA SETT, MÅSTE HA KOMMIT UT EN ENDA PSYKISKA PSYKOLOGI; MOTSTÅNDSKRAFTIGT AV LIV, VAR ATT GJORTS ENHETLIGA PÅ ALLT MÖJLIGT; IMITERA DEN GUDOMLIGA LIKA AV HIMMELRIKET; GUDS NR DELAT; TESTA DIVISION HAN TRÄFFADE, KONSTIGA VÄRLD SKAPADE DET TILL DEM SOM SKAPAT DEN KONSTIGA OCH OKÄNDA LIVSFÖRINGEN AV DE KONSTIGA LAGARNA GULD.- 30 RESULTATET AV VARJE DIVISION ÄR PROPORTIONELL TILL DEN KONSTIGA PSYKISKA OBALANSEN, VARJE ÄRVT FRÅN DET KONSTIGA SÄTTET ATT LEVA, AV DE
 7. 7. KONSTIGA LAGARNA AV GULD; DE INFLUENSER SOM VAR DE KÄNSLOR SOM VI ALLA BAD OM HIMMELRIKET; DE ÄR JUZJADAS MOLEKYL AV MOLEKYL. DE INTIMA SAKER, GRÅTER ALLA GUDOMLIG DOM SLUT; DEN ANDA TÄNKANDE.-BETALA DETTA ROP 31 SOM SAMLAS IN BARA EN MOLEKYL AV SOPOR SOM FINNS PÅ GATORNA I VÄRLDEN, HAR VUNNIT EN PUNKT AV LJUS; HAN FICK ETT LAGER SOM KAN VÄLJA INFÖR GUD; PÅ GATORNA I VÄRLDEN AV TESTET, TILLDELAS MOLEKYL AV MOLEKYL. DEPONIER I VÄRLDEN, HAR VUNNIT SÅ MÅNGA PRICKAR AV LJUS, SOM DET VAR ANTALET MOLEKYLER SOM INNEHÅLLER SKRÄP SOM SAMLATS IN UNDER LIVET. ARBETET I EN SOPTIPP ÄR ARBETE AV GEMENSKAPEN, ÄR ATT VARJE MOLEKYL ÄR MULTIPLICERAS MED TUSEN; DET ÄR LÄTTARE ATT ANGE HIMMELRIKET, SOM PLOCKADE UPP SKRÄP I BEVIS FÖR LIV; DET SOM KAN ANGE KNAPPEN. 32 I BEVIS FÖR LIV, MÅNGA HADE KÄNNEDOM OM BESTÅNDET AV RULLAR AV LAMM AV GUD, FÖLJT SINA EGNA FORMER AV TRO. MOTSTÅNDSKRAFTIGT AV LIV VAR ATT ERKÄNNA UNIKA OCH FRAMFÖR ALLT, SOM SKICKADE AV GUD, EN STUND GES TEST AV LIV; ERKÄNNANDE BORDE HA VARIT OMEDELBAR; ATT DE FÖLL I VAD DE SJÄLVA LÅNAT I HIMMELRIKET, KOMMER DE INTE IN I RIKET. EFTERSOM DEN GUDOMLIGA UPPENBARELSEN TALAR OCH UTTRYCKS INFÖR GUD, I DERAS LAGAR AV UPPENBARELSE; TALA INFÖR GUD, ANKLAGAR GUDOMLIG UPPENBARELSE DEM SOM VAR LIKGILTIGA TILL DET; DET ÄR LÄTTARE ATT KOMMA IN I HIMMELRIKET, DE SOM TRODDE PÅ DEN NYA, SKICKAS AV KUNGARIKET. 33 I BEVIS FÖR LIV LOVAT MÅNGA DE ATT UPPFYLLA FÖRPLIKTELSERNA, TILL GUDOMLIG UPPENBARELSE, SOM DE SJÄLVA LÅNAT I HIMMELRIKET; OCH DE UPPFYLLDE INTE; ATT VÄNTA UTAN HONOM ORDNING I HIMMELRIKET; VÄL TILL DEM ÄR ATT DE KOMMER ATT VÄNTA, I GUDOMLIGA HÄNDELSERNA DEN SLUTLIGA DOMEN; PER ANDRA KONSTIGA VÄNTAR PÅ GUD, SÅDAN MÅSTE LEVA, ETT LAGER AV HIMMELRIKET; GUD ÄR OÄNDLIGT; ALLA VISSTE DET, INNAN JAG KOM TILL BEVIS FÖR LIV; EN MIKROSKOPISK MENTAL ANSTRÄNGNING, GUDOMLIG SKAPARE AV ALLA SAKER, GER EXSISTENCIAS UTAN GRÄNSER. DET ÄR LÄTTARE ATT KOMMA IN I HIMMELRIKET, SOM MÖTTE VAD DE BEGÄRT OCH LOVADE I GUDS RIKE; TILL DEM SOM KAN ANGE DE GLÖMDE I BEVIS FÖR LIV. 34 EN SOM ÄR GJORD FÖR ATT VÄLJA PRESIDENT, KUNG, DIKTATOR, EN NATION GENOM DEN FRIA VILJAN VALET, OCH ANDRA ÄN ATT UPPNÅ SAMMA SYFTE, ÄR FRESTAD I ANVÄNDNING AV KRAFT, FÖRST ÄR NÄRMARE TILL HIMMELRIKET; ANDRA ÄR I LAGEN I DOMEN; VÅLD I LOPPET AV LIV, ÄR DEN STÖRSTA AV KRÄNKNINGARNA AV DE MÄNSKLIGA OSKULD; INGEN EN FRÅGADE GUD, VÅLD, I ALLA TÄNKBARA FORM; EFTERSOM ALLA HADE BETT OM LAGAR AV KÄRLEK. 35 I BEVIS FÖR LIV TILLHÖRDE MÅNGA OLIKA GRUPPER AV SÖKANDET EFTER SANNINGEN. DET ÄR LÄTTARE ATT ANGE HIMMELRIKET, EN LÄNKAD SÖK, WHO KAN ANGE EN OFÖRENADE SÖKNING; SPIRITUALISTER I VÄRLDEN, BÖR HAR FÖRENATS I EN ENDA FRONT; EFTERSOM ALLA GRUPP ANDLIGA ATT JAG INTE SÖKTE ENANDE I BEVIS FÖR LIV, EVIG MED HANS SÄTT ATT VARA, DEN KONSTIGA DIVISION, SOM HADE
 8. 8. VUXIT FRAM UR DE KONSTIGA LAGARNA AV GULD; ALLA SPIRITIST MÅSTE HA KÄNT, ATT ENDAST SATAN DELAR; DET KONSTIGA SÄTTET ATT LEVA, AV DE KONSTIGA LAGARNA AV GULD, ÄR ETABLERAT I SATAN, AV DERAS KONSTIGA SÄTT ATT ECB GENOM ATT DIVIDERA; DET ÄR LÄTTARE ATT ANGE HIMMELRIKET, EN FORM AV TRO, ATT DESS LAGAR AVSTÄNGAS UTLÄNDSKA DIVISION; SOM KAN KOMMA IN, VILKET DEN INGÅR. 36 I BEVIS FÖR LIV SÅG MÅNGA VAD INTE I HIMMELRIKET; INGEN FRÅGADE NÅGOT ORÄTTVIS GUD; ORÄTTFÄRDIGA VÄXTE FRAM UR ETT KONSTIGT SYSTEM AV LIV, SOM INGEN BAD GUD; ALLA KRÄVDE JÄMSTÄLLDHET I OM SAMMA OCH ANDRA; DETTA LÄRDE I GUDOMLIGA EVANGELIET AV GUD; MÄNNEN LIV TEST, INTE TAGIT HÄNSYN TILL GUD FÖR INGENTING, NÄR DE BESLUTADE ATT SKAPA ETT SÄTT ATT LEVA; DET ÄR LÄTTARE ATT KOMMA IN I HIMMELRIKET, MÄN SOM SKAPAR LIV SYSTEM, TOG I BEAKTANDE AV GUD; TILL DEM SOM KAN ANGE DEN GLÖMDA- 37 I BEVIS FÖR LIV, MÅNGA VAR OTACKSAM FÖR ATT DE HJÄLPTE PÅ ETT SÄTT ELLER ANNAT; DENNA MÄRKLIGA OTACKSAMHET, OTACKSAMMA, BETALAS FÖR ANDRA-AV-ANDRA, MOLEKYL AV MOLEKYL, ATOM AV ATOMEN, IDÉN AV IDÉ; DET ÄR LÅT PÅVERKAN AV KONSTIGT MÖRKER OTACKSAMHET, INTE KALLAR HONOM MENTALT MOTSTÅND, ATT SÅDANA FRÄMMANDE INFLYTANDE. DET ÄR LÄTTARE ATT KOMMA IN I HIMMELRIKET, FÖR ATT HA BETT ATT MÖTA UTLÄNDSKA INFLUENSER, MENTALT MOTSTÅND, UNDER PROVNINGEN AV LIV; SOM KAN KOMMA IN, SOM GJORDE INGENTING. 38 I BEVIS FÖR LIV, AV VILKA MÅNGA DE BAD ATT VARA FÖRST ATT SE DEN GUDOMLIGA UPPENBARELSEN, BLEV VÄNTAR PÅ ETT BUD FRÅN HERREN FADERN. NÅGON KONSTIG VÄNTAN TILL GUD, BETALAS ANDRA AV ANDRA. INGEN BETT ATT SKJUTA DET FRÅN GUD, I BEVIS FÖR LIVET ELLER BARA EN SEKUND; DE SOM ÄR GJORDA VÄNTA BARA EN SEKUND, DE KOMMER INTE IN I HIMMELRIKET; TJA DE ÄR DEM TAR TILL GUDS GUDOMLIGA DOM; DET ÄR LÄTTARE ATT KOMMA IN I HIMMELRIKET, SOM VAR DIREKT TILL GUD, ATT KOMMA SOM ÄR SOV. 39 I BEVIS FÖR LIV HADE MÅNGA BOSTÄDER ÄN VÄNSTER ÅLDRAS; UTAN ATT TILLÅTA NÅGON ATT LEVA I DEM. KONSTIGA SJÄLVISKHET, KOMMER ATT BETALA ANDRA-AV-ANDRA, MOLEKYL AV MOLEKYL. SJÄLVISKA SOM ÄR LÅT PÅVERKA AV DETTA MÖRKER, KOMMER ATT BERÄKNA DEM, ANTALET SEKUNDER SOM INNEHÅLLER TIDEN VARADE LES EGOISM; FÖR VARJE SEKUND SOM DEM MOTSVARAR TILL ÅTERUPPLEVA, ETT LAGER AV HIMMELRIKET; DET ÄR LÄTTARE ATT KOMMA IN I HIMMELRIKET, SOM HADE NÅGOT ATT RESERVDELAR; SOM KAN KOMMA IN, SOM HADE EN KONSTIG OCH TVIVELAKTIGA RIKEDOM. 40 I BEVIS FÖR LIV, MÅNGA SOM SÅG RULLAR AV LAMM AV GUD, FÖLJDE MED DESS FORMER AV TRO. FRI VILJA HADE; MER, FÖLL DE I SINA EGNA BESTÄMNINGAR; EFTERSOM DE SJÄLVA LOVADE ATT GUD, IGEN DU GENOM GUDOMLIGT MANDAT AV LEVANDE LÄROR; DEM SOM FÖREDRAR SINA EGNA FORMER AV TRO, KOMMER MED
 9. 9. DEM. DE SOM FÖREDROG TILL AV GUD, ÄR MED GUD; I BEVIS FÖR LIV, VAR TVUNGEN ATT VETA HUR MAN VÄLJER. 41 I BEVIS FÖR LIV MISSTOG MÅNGA GUDOMLIGA EVANGELIET OM GUD, MED KONSTIGA FORMER AV TRO. ALLA FORMER AV TRO, KOM FRÅN FRIVILLIGHETEN AV VARELSER, DE FÖRVÄNTADE SIG EN GUDOMLIG DOM FRÅN GUD. DETTA VAR NOG ATT VARA FÖRSIKTIG I DEN TRO SOM UNDERVISAS AV ANDRA; TESTA VÄRLDENS STÖRSTA BLINDHET, VAR INTE INSÅG, ATT HANS TRO HADE ATT FÖRKNIPPAS MED DET EGNA LIVET; ALLA LOVADE ATT GUD, GÖR EN HELHET MELLAN MATERIALET OCH ANDLIGT; INGEN BETT FÖR SEPARATION ELLER DIVISION I ALLA TÄNKBARA FORM; EFTERSOM ALLA VISSTE, BARA SATAN UPPDELAD TILL GE DEN MOT DEN HIMMELSKE FADERN JEHOVAH; INGEN FRÅGADE GUD, IMITERA SATAN, EFTERSOM DET VISSTE ATT HELA SATAN IMITATÖR INTE KOM TILLBAKA FÖR ATT KOMMA IN I HIMMELRIKET. 42 ALLA KOLLEKTIVT ARBETE UTFÖRS I TESTET AV LIV, HAR FÅTT ETT MYCKET HÖGT BETYG AV LJUS; KOLLEKTIV IMITERADE GUDOMLIGA JÄMLIKHET, UNDERVISAS AV DEN HIMMELSKE FADERN JEHOVAH; DET ÄR LÄTTARE ATT KOMMA IN I HIMMELRIKET, SOM HAR ARBETAT OCH TÄNKT PÅ ANDRA; SOM KAN KOMMA IN, DÄR FUNGERAR, BARA TÄNKT PÅ DEM; INDIVIDEN ÄR BEGRÄNSAD TILL ENSKILDA; KOLLEKTIV EXPANDERAR OÄNDLIGT; KOLLEKTIVET OCH VANLIGT ÄR FRÅN GUD. INDIVIDEN ÄR AV ANDEN. ALLA ARBETSGRUPP KOMMER ATT REPRESENTERA GUDOMLIGA RÄTTEGÅNG SLUTLIG, STÖRSTA FORM AV VÄLGÖRENHET, AV ANDEN. 43 I BEVIS FÖR LIV FÖRSÖKTE MÅNGA LÄRA ANDRA, I SÅDANA ELLER VILKEN FORM AV TRO. FÖRST AV FORMERNA AV TRO, AV VÄRLDEN AV LIVETS TEST, VAR OCH ÄR GUDOMLIG EVANGELIUM HERREN FAR GUDOMLIGA PSYKOLOGI; INDIVIDUELLA TOLKNINGEN AV VARJE ANDE, SOM BEGÄRDE BEVIS PÅ LIV, ÄR VAD GUDOMLIG DOM SISTA KONTOT; DET ÄR LÄTTARE ATT KOMMA IN I HIMMELRIKET, SOM BILDAR AV TRON OCH GAV FÖRETRÄDE ÅT GUDS. TILL DEM SOM KAN ANGE IMITERADE MÄN. 44 I BEVIS FÖR LIV HADE MÅNGA MER ÄN ANDRA. DE SOM VAR I GRUPPEN SOM MER HADE, MINDRE LJUS POÄNG FÅR; I EN ORÄTTVIS VÄRLD, BEVIS PÅ LIV VAR ATT INSE, OM BROTT MOT GUDS LAG, VAR SIG SJÄLV; EFTERSOM ALL RÄTTFÄRDIGHET SKALL BETALAS UT FÖRST SJÄLV. FÖR ATT UNDVIKA ATT HAMNA I KONSTIGA FEL, INTE ATT SE GRANDET I DEN ÖGA FRÄMMANDE, ATT HA EN BALK I SINA EGNA. 45 MELLAN EN MAMMA SOM TOG UPP SINA BARN I LIVET OCH EN MAMMA TILL FJÄRRKONTROLLEN NÄRMARE TILL HÖJNING AV GUDS RIKE, ÄR FÖRST; FÖR DIREKT KONTAKT VAR MED DEN GUDOMLIGA ORDNINGEN I HIMMELRIKET; ERFARENHETERNA AV MODERSKAP VAR INTE ÖVERGIVNA ELLER PÅ EN SEKUND I DEN FÖRSTA MAMMAN; DET ÄR LÄTTARE ATT KOMMA IN I HIMMELRIKET, SOM NU FÖRESLÅS BLI ÄKTA MÖDRAR I BEVIS FÖR LIV; SOM KAN ANGE DEM SOM DEN GJORDE MED HJÄLP VARKEN DEM FRÅGADE I HIMMELRIKET.
 10. 10. 46 SOM UNDER PROVNINGEN AV LIV, HADE DEN KONSTIG ANPASSAD FÖR MÅLNING I ANSIKTET, KOMMER ATT HA GUDOMLIG DOM AV BILJONER PORERNA I KÖTTET. KROPPEN AV KÖTT OCH ANDE, BAD GUD UPPFYLLER ENKLA OCH NATURLIGA; INGEN FRÅGADE DEN KONSTGJORDA ELLER FÖR SIG SJÄLV ELLER FÖR ANDRA. EFTERSOM ALLA VISSTE ATT DEN KONSTGJORDA BLEV KORTVARIG OCH UTSATTES FÖR EN GUDOMLIG DOM FRÅN GUD. DEN KONSTGJORDA TESTET AV MÄNSKLIGT LIV, ÄR EN FRÄMMANDE OCH OKÄNT SÄTT ATT LEVA, INTE SKRIVNA I HIMMELRIKET; ENKELT OCH NATURLIGA LJUDET AV HIMMELRIKET; DET ÄR LÄTTARE ATT KOMMA IN I HIMMELRIKET, SOM IMITERADE LOPPET AV LIV, ATT RIKET. SOM KAN KOMMA IN, SOM IMITERADE TULLEN INTE SKRIVNA I GUDS RIKE. 47 I BEVIS FÖR LIV, MÅNGA BIDRAGIT ATT GÖRA MER SMÄRTSAM FORTFARANDE, TEST AV LIVET SJÄLVT; MED SINA KONSTIGA OCH EGOISTISKA SÄTT ATT VARA; DET ÄR SÅ KALLADE ÅTERFÖRSÄLJARE, FRAMKOM UNDER DEN FRÄMMANDE VÄRLDEN AV KONSTIGA LAGAR AV GULD, HAR TRE OSEDLIGHET, I HANS KONSTIGA BESTÄMNING VALDE SÖKVÄGEN TILL KÖPMAN; FÖRST ÄR SAMMA BESLUTSAMHET; ANDRA ÄR PRISSÄTTNING TILL VAD SOM SKULLE VARA DE EGNA BEHOVEN I VÄRLDEN; TREDJE ÄR DEN ENSKILDA VINSTEN, ÖVER VINSTERNA SOM ARBETSGIVARE; OCH FÖR VARJE AV DESSA MÖRKER, MOTSVARAR EN ÅTERFÖRSÄLJARE BETALA TREFALT; DET ÄR LÄTTARE ATT KOMMA IN I HIMMELRIKET, SOM MED MÅNGA VÄGAR I SIN PERFEKTION, VALDE ATT VARA ARBETSTAGARE. SOM KAN KOMMA IN, SOM FÖREDROG ATT VARA HANDLARE. 48 SOM BIDRAGIT TILL ATT GUDOMLIG UPPENBARELSE AV GUDS FAR, GUDOMLIGA FRIA VILJA ÄR SPRIDD RUNT OM I VÄRLDEN, HAR VUNNIT SOM MÅNGA POÄNG AV LJUS, SOM DET VAR ANTALET SEKUNDER, MOLEKYLER, IDÉER, DE ANSTÄLLDA. DENNA VÄRDERING AV LJUS, ÄR DEN HÖGSTA POÄNGEN, SOM SÅDAN VANN I SINA LIV. EFTERSOM UTE OM GUD HAR INGA GRÄNSER. DERAS GUDOMLIGA AWARDS ÄR OÄNDLIGT; DET ÄR LÄTTARE ATT KOMMA IN I HIMMELRIKET, SOM HITTADES MED SAMMA UPPENBARELSE, DEN SERVERAS GÄRNA; ANGE ATT HA LIKA MÖJLIGHETER, VAR LIKGILTIGA FÖR DEN INLÄMNADE AV GUDOMLIG FAR HERREN.- 49 I LOPPET AV LIV NJÖT ALLA AV LIVET POR AV PORE SJÄLV. GUDOMLIG DOM AGERAR OCKSÅ POR AV POR; I EN HANDLING SOM UTFÖRS AV DEN MÄNSKLIGA ANDEN, VAR ALLTID NÄRVARANDE HELA HELA SJÄLV. VAD GJORDE ANDEN, IDÉN AV IDÉ, PÅVERKAR VAR OCH EN AV MOLEKYLERNA I KROPPEN AV KÖTTET. DOM AV GUD, JUZJA LIKA, MOLEKYLER OCH IDÉER, FRÅN TOLV ÅRS ÅLDER. OSKULD HAR INGEN DOM BEVIS OM LIVET FRÅN GUD. 50 I BEVIS FÖR LIV, VAR TVUNGEN ATT KUNNA SKILJA MELLAN VAD GAVS TILL TESTA AV LIVET SJÄLVT, OCH VAD VAR DET FRÅN GUD. SÅ FÖR MOTSTÅNDSKRAFTIGT AV LIV, VAR SKRIVET: DU SKALL INTE TILLBE BILDER ELLER TEMPEL ELLER NÅGON AVBILD; I GUDOMLIG DOM KOMMER ATT ALLA TA ETT LAMM AV SILVER, EFTERSOM DET ÄR SAMMA UPPENBARELSE GUDOMLIGA UPPDRAGET; DE SOM ANVÄNDER DET GUDOMLIGA LAMMET AV GUD, HAR VUNNIT SOM MÅNGA PEKAR
 11. 11. AV LJUS, SOM DET VAR ANTALET SEKUNDER FRÅN DET ATT VAR GUDOMLIG SYMBOL; ATT NR LED, INGEN VINST I LÄTTA POÄNG; DENNA POÄNG MOTSVARAR VÄRDERING AV TRON PÅ EN SYMBOL AV DEN GUDOMLIGA GRATIS-WILLNESS AV GUD. 51 ALLA KONSTIGA HOPP SOM INTRÄFFADE UNDER PROVNINGEN AV LIV, HAR DET BEDÖMTS AV GUDOMLIG DOM SLUTET; ALLT VÄNTAT VAR PRODUKT AV UDDA BYRÅKRATI, KONSTIGA LAGAR AV DEN MÄRKLIGA LIV AV GULD, ÖGONBLICK AV ÖGONBLICK ANDRA BETALAS AV ANDRA. SOM DE BETALAR FÖR BYRÅKRATIN, DE SJÄLVA BETALA AV PEKAR AV LJUS, SOM VÄNTA; ALLA KALLAS OFFICER I DEN KONSTIGA OCH OKÄNDA LIVSFÖRING, AV GULD, KONSTIGA LAGAR HAR ATT GE DOM INNAN SON TILL GUD, FÖR DEN ROLL SOM SPELAT I KONSTIGA MÖRKRET KALLAS BYRÅKRATI. 52 I BEVIS FÖR LIV HADE MÅNGA MISSBRUK; MÅNGA RÄTTIGHETER VAR TRAMPAR; ALLA SCENER AV VÄRLDEN I FANNS DET UPPRÖRDHET PÅ RÄTTIGHETER, VERA TESTET, I SOL TV-VÄRLDEN. MÅNGA ANDRA ATTACKERADE MED SINA FORDON, UTAN ATT NÅGON VIERA, NI VET DEM VÄRLDEN. OCH VÄRLDEN HAR INGEN NÅD FÖR DEM; SOM DEM INTE DET HADE MED DE SOM ANFÖLL; MÅNGA KVAR DÖR PÅ VÄGARNA I VÄRLDEN. INGEN AV DESSA MÖRDARE, KOMMER ATT SE LJUSET; PER VARJE SEKUND AV KONSTIGA TYSTNAD EFTER MISSGÄRNINGAR, LES ÄR LEVANDE, ETT LAGER I VÄRLDAR AV MÖRKER. 53 BLAND DE DOLDA FASOR SOM VÄRLDEN AV VERA I SOLAR TV TEST, ÄR KONSTIGT TORTYR OCH VÅLDTÄKT FÖREKOMMER I ALLA TIDER, I BARACKER MILITÄRA, POLISMYNDIGHETER, ÖVERGIVNA HEM, DENS ETC, OCH PÅ ALLA PLATSER DÄR DE INTRÄFFADE MISSBRUK. MÅNGA AV DE DEMONER SOM TOG KONSTIGA UTSVÄVNINGAR FÖR ATT MISSBRUKA EN ANNAN, ÄR SUICIDARÁN; MER, ÅTERVÄNDA OM TUSEN GÅNGER BEGÅR SJÄLVMORD, TUSEN GÅNGER FÖR ATT ÅTERUPPSTÅ AV GUDS SON. 54 I LOPPET AV LIV VISSTE VÄRLDEN INGENTING OM DE GUDOMLIGA KERUBER; MÅNGA DET ENDA KÄNDA NAMNET; I TUSENÅRSRIKET AV FRED ELLER NYA VÄRLDEN, KOMMER ATT HANS VARELSER SE OCH VET VAD ÄR KERUBERNA EFTERSOM GENOM DEM GUDS SON KOMMER ATT AGERA PÅ DELARNA AV NATUREN; CHERUB REPRESENTERAR DEN MEST MIKROSKOPISKA ÄRENDET I UNIVERSUM; TILL ALLT OM ALLT DETTA UTGJORDE AV DE GUDOMLIGA KERUBER. 55 KERUBERNA, LAG VINNER FRAMFÖR ALLT FILOSOFI SOM KOM FRÅN ALLA MÄNSKLIGA SINNET; SKICKA TILL ELEMENTEN, DEN STÖRSTA AV REVOLUTIONERNA; DENNA LAG GUDOMLIGA GÖR DEM FÖRSVINNER HELA SYSTEMET LIV, FRÄMMANDE FÖR DE GUDOMLIGA GUDS BUD, AV PLANETEN; EFTERSOM ALLT TÄNKBARA GUDOMLIGA KERUB, FÖRVANDLAR HELA DENNA SAK; FÖR DENNA HANDLING AV OÄNDLIGA MAKT, ÄR ATT DET SKREVS: OCH ÅTERSTÄLLA ALLA SAKER TÄNKBARA; DET ÄR LÄTTARE ATT KOMMA IN I HIMMELRIKET, SOM TRODDE I BEVIS FÖR LIV, ÄN VAD SKULLE ÅTERSTÄLLAS, HADE INGA GRÄNSER. TILL DEM SOM KAN KOMMA TANKEN, INKLUSIVE GRÄNSEN.
 12. 12. 56 I BEVIS FÖR LIV VISSTE MÅNGA MÅNGA LAGAR, ANDRA INTE VISSTE; VEM VISSTE MEN INTE VAD DE GAV VETA VILKA LITE ELLER INGENTING VISSTE, INTE KOMMER IN HIMMELRIKET; ALLA INTELLEKTUELLA SJÄLVISKHET BETALAR ANDRA PER SEKUND, MEDAN HÅRT KONSTIGA EGOISM; INGEN FRÅGADE GUDOMLIGA FADERN, VARA SJÄLVISK PÅ NÅGOT SÄTT TÄNKBARA; DEN VISDOM SOM DÖLJS, KOMMER ATT BE DOM SOM SON TILL GUD. DET ÄR LÄTTARE ATT KOMMA IN I HIMMELRIKET, DÄR INGENTING GÖMDE I BEVIS FÖR LIV. 57 I BEVIS FÖR LIV, MÅNGA DRABBAS AV EN ANNAN, PÅ MÅNGA SÄTT; ALLT KONSTIGT LIDANDE KOMMER ATT ORSAKAS TILL EN ANNAN, BETALA ANDRA-AV- ANDRA, MOLEKYL AV MOLEKYL. ALLT DE LIDANDE SOM ORSAKAS I BEVIS FÖR LIV, VERA I SOLAR TV-VÄRLDEN. INGENTING AV DET MÄNSKLIGA SINNET, BLIR ABSOLUT INGENTING, UTAN DERAS RÄTTEGÅNG. 58 I BEVIS FÖR LIV, MÅNGA SOM VAR HANDLARE, VAR LURAD MÅNGA. ALLA BLUFF BETALAS MOLEKYL AV MOLEKYL. PENGARNA ANTINGEN BILJETT ELLER METALL, BEDÖMS AV MOLEKYL. I BEVIS FÖR LIV, BÖR INGEN GES ATT VARA ÅTERFÖRSÄLJARE. EFTERSOM DET SÅ KONSTIGT PSYKOLOGI ATT SÄTTA PRIS PÅ SAKER OCH BEHOV, DE ÄR HIMMELRIKET; HANDELN VAR EN AV VÄGARNA, ATT BLI RIK I BEVIS FÖR LIV; OCH ALLA VISSTE ATT NR HETER RICO, SKULLE INGEN KOMMA IN HIMMELRIKET; TILL DEM SOM ANGER KUNGARIKET VALDE OCH TRÄFFADE LAGARNA I RIKET. SKRIV INTE IN SOM ÄR LÅT PÅVERKA GENOM UTLÄNDSKA LAGAR, INTE SKRIVNA I HIMMELRIKET. 59 I BEVIS FÖR LIV UNDERLÅTIT INGEN ATT UPPFYLLA ETT LÖFTE GUD; EFTERSOM DE GUDOMLIGA BUDEN OCH GUDOMLIGA BEGREPP AV EVANGELIET AV GUD, VAR FELAKTIGT MISSTOLKAS; KONSTIGA PSYKOLOGI AV GULD, KONSTIGA LAGAR FÖRLORADE ALLA PSYCHOLOGIES TRO, ATT DET FANNS I VÄRLDEN AV PROVET. GUD VAR INTE VEDERBÖRLIG HAR DELATS UPP, ELLER EN MOLEKYL. EFTERSOM INGET DELAS OMBADS ATT GUD; ELLER INGET DELAT GÅR IN I HIMMELRIKET. 60 I BEVIS FÖR LIV TRANSPORTERADE MÅNGA SYMBOLER OCH AMULETTER. AV GUDOMLIGA LAGEN I HIMMELRIKET VARNADES VÄRLDEN LIV TEST, DE SYMBOLER SOM INTE VAR AV GUD, GUDS SIGILL SE ATT SOM DEN ANVÄNDS, ALDRIG IGEN FÖR ATT ÖPPNA HIMMELRIKET; OM INTE EXSISTIESE GUDOMLIGA MANDAT, SOM BESTÄLLDES AV SAMMA MÄNNISKORS FRIA VILJA, SOM ANVÄNDS SYMBOLER, ATT DE SKULLE KOMMA IN I GUDS RIKE. 61 I BEVIS FÖR LIV PROVAT MÅNGA LASTER AV ÖGONBLICK; SÅDANA STUNDER ÄR DISKONTERADE MED SEKUNDER. EFTERSOM INGEN BAD GUD, VARA OND ÄNNU EN STUND; VICE DELAR POÄNGEN FÖR LJUS. INGEN OND TEST AV LIVET, INGEN KOMMER TILLBAKA FÖR ATT ANGE HIMMELRIKET; DET ÄR LÄTTARE ATT KOMMA IN I GUDS RIKE, DE SOM KÄNNER SIG LOCKADE AV DEN KONSTIGA VANAN, HENNES MENTALA MOTSTÅNDET; SOM KAN KOMMA IN, SOM ÄR LÅT PÅVERKA GENOM KONSTIGT MÖRKER.
 13. 13. 62 I BEVIS FÖR LIV, VAR ALLA UTSATTA, FÖR ATT PÅVERKAS AV KONSTIGA PSYKOLOGIN AV KONSTIGA LIVSFÖRINGEN AV DE KONSTIGA LAGARNA AV GULD; GRADEN AV MENTAL STYRKA, TILL EN KONSTIG PÅVERKAN, INTE SKRIVNA I HIMMELRIKET, BEAKTAS I DEN SLUTLIGA GUDOMLIGA DOMEN; DET ÄR LÄTTARE ATT VINNA POÄNG FÖR LJUS, VILKET INTE ÄR LÅTA INFLYTANDE, AV DEN MÄRKLIGA TILL RIKET. SOM KAN TJÄNA EN POÄNG AV LJUS, SOM ÄR LÅT PÅVERKAN AV MÄRKLIGA ATT EGNA BESTÄLLNINGAR, I HIMMELRIKET. 63 I BEVIS FÖR LIV SÖKTE MÅNGA SANNINGEN, OCH MÅNGA INTE EFTERSTRÄVAS. DEM SOM SÖKTE SANNINGEN, TJÄNAT SOM MÅNGA PEKAR AV LJUS, SOM DE VAR SEKUNDER AV TIDEN ÄN HÅRD SÖKNING; FÖR VARJE SEKUND AV UNDERSÖKNINGEN SÖKER GUD VANN ANDEN ETT LAGER AV LJUS. DE SOM SÖKT INGENTING, INGENTING GJORTS. ATT KOMMA IN I HIMMELRIKET, VAR TVUNGEN ATT TJÄNA DET SVETT FÖR SVETT; EFTERSOM INGENTING GER BORT I GUDS RIKE; DETTA TILLKÄNNAGAVS I GUDOMLIGA LIKNELSEN SOM SÄGER: DU KOMMER ATT TJÄNA BRÖD I DIN PANNA SVETT. 64 I SIN EGEN TRO OCH SÄTT ATT TRO ANSÅG DET INTE HELA PLANETEN SOM DERAS FÄDERNESLANDET, FÖRLORADE SUBLIMA MÖJLIGHET ATT ANGE HIMMELRIKET; EFTERSOM JAG FÖRAKTADE EN OÄNDLIG LÄTTA POÄNG, DET MOTSVARADE TILL DET TOTALA ANTALET MOLEKYLER, FRÅN HELA VÄRLDEN; DENNA OÄNDLIGA LÄTTA POÄNG, VAR MER ÄN TILLRÄCKLIGT, SÅ ATT ANDEN SKULLE KOMMA IN I GUDS RIKE; HAN FÖREDROG SOM HEMLAND ENDAST ATT EN NATION, EMPEQUEÑECIÓ TILL SIN EGEN VÄRDERING AV LJUS; SKRIVIT VAR BARA SATAN DELAR; KONSTIGA VÄRLDEN INDELAD I NATIONERNA, GJORDE ARBETET AV SATAN. 65 I LOPPET AV LIV, VÄRLDEN ÄR VAN VID ATT KONSTIGA PSYCHOLOGIES ÄN NÅGON FRÅGADE I HIMMELRIKET; BLAND DE KONSTIGA TRADITIONER INTE SKRIVNA I GUDS RIKE, DELADES ATT LEVA; INGEN BORDE HA DET TILLÅTNA; EFTERSOM DE WHO ÄR SOV PÅ DETTA KONSTIGA SÖMN, DELAT SITT EGET ARBETE; VARJE ANDE SOM BODDE I JA SAMMA MÄRKLIGA ARBETE, KOMMER INTE IN HIMMELRIKET; DEN SÅ KALLADE PLURALISMEN FÖREVIGAS DELNINGEN. DENNA PLURALISM ÄR VERKLIGEN RÄTT TILL GRATIS MÄNSKLIGA KOMMER; MER, VAR MOTSTÅNDSKRAFTIGT AV LIV, INTE DELAT; HAN VAR TVUNGEN ATT VETA HUR MAN VÄLJER TYP AV PLURALISM. 66 I BEVIS FÖR LIV FÖRSVARADE MÅNGA ORSAKER ATT DE TRODDE ATT DE VAR RÄTTVIST. EN ORSAKA ÄR BARA NÄR MAN I SITT FÖRSVAR AV ANDE ORSAKEN DET TÄNKANDE AV DEN GUDOMLIGA PSYKOLOGIN AV GUDOMLIGA EVANGELIET OM GUD; AV DENNA ORSAK, ANDRA ORSAKER KOMMER ATT KALLAS I GUD, GUDOMLIG DOM KONSTIGA ORSAKER. 67 I BEVIS FÖR LIV VAR MÅNGA FORMER AV TRO. DE MER ILLUSTRERAD VANN DE FLESTA PUNKTERNA I LJUS. OCH DE MINDRE UPPLYSTA, MINDRE LJUS NOTER; FULLKOMLIG TRO INNAN GUD ÄR NÅGOT SOM I SIN STUDIE INGÅR LIKA TILL VETENSKAP OCH MORAL. KALLADE RELIGIONERNA AV MOTSTÅNDSKRAFTIGT AV LIV,
 14. 14. VAR UTESLUTANDE MORALISTER; OCH EN KONSTIG MORAL SOM I SINA LAGAR, MED AVDELNINGEN FÖR SINA EGNA ANHÄNGARE. 68 I BEVIS FÖR LIV, HADE MÅNGA ÄKTENSKAP SOM TRAMPADE MED DIN OMORAL AV SIN EGEN SLÖSERIET, GUDOMLIGA SAKRAMENTET KALLAS ÄKTENSKAP; MÅNGA ÄR ÅTSKILDA AV REN SLUMP UTAN ANLEDNING; DE SOM GJORDE DET, KOMMER INTE IN HIMMELRIKET; DET ÄR LÄTTARE ATT KOMMA IN I HIMMELRIKET, SÅDANA ÄKTENSKAP SOM HADE TÅLAMOD ATT LEVANDE UNITED, TROTS HÅRDA BEVIS; ANGE ÄKTENSKAP, TAGIT KONSTIGA UTSVÄVNINGAR FÖR ATT BRYTA ETT LÖFTE- 69 I BEVIS FÖR LIV FÖLL MÅNGA AV DEN EGNA TRÖTTHET AV LIV; LEDAN OMBADS AV ALLA, ATT VINNA LOPPET AV LIV; BEGÄRS EFTERSOM OKÄND DIN KÄNSLA; DEN TRÖTTHET SOM TRÄFFADE VÄRLDENS AV TEST, ÄR PRODUKTEN AV ETT KONSTIGT SYSTEM AV LIV, SOM KOMMER ATT KRINGGÅ I ILLUSION MATERIALET; DET ÄR LÄTTARE ATT KOMMA IN I HIMMELRIKET, SOM I SINA FÖRBÄTTRINGAR INTE ÖVERSKRIDS I MATERIALET ELLER I ANDLIGT; VAR TVUNGEN ATT VETA HUR MAN BALANSERAR BÅDE. 70 I LOPPET AV LIV FÖRSVARADE INGEN FORM AV TRO GUDS I SOCIALA LAGARNA I VÄRLDEN. UTAN GUDS GUDOMLIGA SIGILL ÄR INGEN I DENNA VÄRLD; ENSKILDA TRO BÖR HA TÄCKT ALLT PÅ DET HELA; INDIVIDUELLA ERFARENHETER OCH KOLLEKTIVA ERFARENHETER. DET ÄR LÄTTARE ATT KOMMA IN I HIMMELRIKET, SOM VAR HELT I SIN EGEN FORM AV TRO, ATT PENETRERA SOM VAR OFULLSTÄNDIGA. 71 I BEVIS FÖR LIV PÅVERKADES MÅNGA AV FRÄMMANDE MILJÖER, SOM GJORT ATT GLÖMMA SIN EGEN ANDLIGA SÖKER; DEM SOM FÖLL I DENNA LAG, MÅSTE DELA SIN EGEN VÄRDERING AV SÖK I SANNING- 72 I BEVIS FÖR LIV, MÅNGA PÅVERKAS VÄNSTER AV MÄRKLIGA KONTRASTER, SOM GJORDE ÄNNU MER SMÄRTSAM TEST AV LIV; EN AV DESSA MÄRKLIGA KONTRASTER, VAR TAL OM FRED OCH SAMTIDIGT GODKÄNNA SAMTAL TJÄNSTEN MILITÄREN; ATT SÅ DE TRODDE, DE UPPDELADE POÄNGEN FÖR FRED, LJUS AV POÄNGEN FÖR MÖRKRET AV TJÄNSTEN MILITÄREN; UNDERVISADE VAR I ÅRHUNDRADEN, KAN INTE TJÄNA TVÅ MASTERS OCH SÄGA ATT DET SERVERING TILL EN; EVIGT ÄR INTE ONDA; TJÄNAR INTE TILL VAD FULLÄNDAT DÖDA EN ANNAN. EFTERSOM ALLA ANDAR BETT GUD DET GUDOMLIGA BUDORDET SOM SÄGER, INTE MORD; DET ÄR LÄTTARE ATT KOMMA IN I HIMMELRIKET, SOM RESPEKTERAS ORDNINGEN I KUNGARIKET. OM DU VILL ANGE SOM ÄR KVAR PÅVERKAS AV OVIDKOMMANDE MANDAT FRÅN MÄN. 73 DEN SÅ KALLADE KUNGAR OCH ALLA SOM ÄR KALLA ÄDELT I LOPPET AV LIV, DE INTE KOMMER IN HIMMELRIKET; TEST ANDLIGA FÖR DEM VAR ATT GÖRA MOTSATSEN; DE HADE ATT VÄLJA MELLAN ÖDMJUKHET OCH BLI KUNGAR; EFTERSOM DU INTE KAN TJÄNA TVÅ KUNGAR; ENDAST DEN HIMMELSKE FADER JEHOVA, SKAPAREN AV ALLA TING, ÄR ENDA KUNGEN AV UNIVERSUM; ANDRA KUNGAR AV PLANETERNA, TESTADES AV KUNGEN AV KUNGAR; DET ÄR LÄTTARE ATT KOMMA IN I
 15. 15. HIMMELRIKET, SOM FÖREDROG ATT VARA ÖDMJUKA. SOM KAN KOMMA IN, SOM VALDE VÄG AV SAMTAL ADELN. 74 I LOPPET AV LIV DIVIDERAT SÅ KALLADE KÖPMÄNNEN, MED DESS FRUKT UTRIKESHANDELN; ALLA NÄRINGSIDKARE KOMMER TILLBAKA FÖR ATT ANGE HIMMELRIKET; MOTSTÅNDSKRAFTIGT AV LIV KUNDE SKILJA MYCKET HÖG MORAL, MORAL INTRESSERADE; ÅTERFÖRSÄLJARE AV VÄRLDEN VUXIT FRAM UR DE KONSTIGA LAGARNA AV GULD, FÖRVRÄNGD MORAL SOM HAN SJÄLV BAD OM GUDS RIKE. DET ÄR LÄTTARE ATT KOMMA IN I HIMMELRIKET, SOM RESPEKTERAS ORDNINGEN I KUNGARIKET. TILL DEM SOM KAN ANGE DEN GLÖMDA- 75 I BEVIS FÖR LIV FÅTT MÅNGA MEDDELANDEN FRÅN OÄNDLIGT; INGEN BLEV TILLFRÅGAD OM MOTTAGNA, OMVANDLAS ELLER INTE TILL VÄRLDEN; DENNA GLÖMSKA BETALAS ANDRA AV ANDRA, I GUDOMLIG DOM; DE SOM VILLE VARA FÖRST ATT VETA VAD INGEN VISSTE, DE HADE OCKSÅ VARIT FÖRST ATT ÖVERVÄGA PLANETEN SOM EN HELHET; DET ÄR LÄTTARE ATT KOMMA IN I HIMMELRIKET, DE SOM INTE VILLE VARA FÖRST ATT VETA DETTA ELLER ATT MAKT; SOM TRÄNGER IGENOM, SOM HAR BETT BEFOGENHETER, FÖLL I DEN BESTÄLLDA LAG- 76 I BEVIS FÖR LIV, HADE MÅNGA MÖJLIGHETER TILL FRAMSTEG OCH INTE DE VISSTE HUR MAN DRA NYTTA AV; SOM ALLT MÖJLIGT OMBADS ATT GUD, ANDAR TÄNKANDE KALLAS FÖR MÖJLIGHETEN EFTERSOM INTE KÄNDA SOM KÄNSLA; FÖR DEM SOM BEGÄRT MÖJLIGHET ATT VETA OCH DE FÖRAKTADE, KOMMER ATT VARA EN DEL AV LEVANDE MÖJLIGHET TILL RÄTTEGÅNG. MÖJLIGHET ATT TALA INFÖR GUD, I DERAS LAGAR AV SLUMPEN; SOM DE TALAR OM SPRIT I DERAS LAGAR AV SPRIT. 77 I BEVIS FÖR LIV PLANERAS MÅNGA ARBETEN MANEN; ARBETET SAMT ALLA DYGDER TÄNKANDE MÄNNISKA, HAR OCKSÅ HIERARKIER; DET ARBETE SOM VAR MEST FÖRAKTADE BLAND MÄN, ÄR DEN SOM ÄGER STÖRRE HIERARKI INFÖR GUD; SKRIVEN MESTADELS VAR FÖRAKTAD I A ÄR KONSTIGT SÄTT ATT LEVA, INTE SKRIVNA I HIMMELRIKET, BERÖMDE OCH BELÖNAS FRAMFÖR GUD.- 78 I BEVIS FÖR LIV VAR ALLA UNDER DERAS LAGAR; ATT VETA ALLT DET KONSTIGA LAGAR AV DEN MÄRKLIGA LIV, AV GULD, KONSTIGA LAGAR VAR OJÄMN, ÄR ATT ALLA UTAN UNDANTAG BÖR HAR KÄMPAT FÖR LIKA LAGAR; EFTERSOM GUDOMLIGA EVANGELIET OM GUDS FAR, SKRIVER; DE SOM KÄMPADE INTE MOT OJÄMLIKA OCKSÅ HAR EN GUDOMLIG DOM OJÄMNA; DE SOM KÄMPADE FÖR JÄMSTÄLLDHET, HAR EN GUDOMLIG LIKA DOM; ALLA KOMMER ATT JUZJADO AV LEVANDE KÄNSLA; KÄNSLA AV MENING; SOM FUNGERAS I BEVIS FÖR LIV, TAS SÅ OCKSÅ EMOT. 79 DET ÄR LÄTTARE ATT KOMMA IN I HIMMELRIKET, SOM I DESS IDEAL SOM UTVECKLATS I BEVIS FÖR LIV, GJORDE MED DISCIPLIN INSPIRERAD AV GUDOMLIGA EVANGELIET AV GUD; SOM KAN KOMMA IN, SOM ÄR INSPIRERAD AV ANDRA DISCIPLINER; INSTÄLLNINGEN TILL GUD, GÖR ATT DEN ANDA SOM FÖREDROG DET FRÅN GUD, OCKSÅ FÖREDRAS AV HIMMELRIKET.
 16. 16. 80 MELLAN EN SALVIA SOM INTE VAR ÖDMJUK OCH OKUNNIGA SOM VAR SUPERB, DEN SENARE ÄR NÄRMARE TILL HIMMELRIKET; EFTERSOM TAG KLOKARE ÄR DET STÖRRE BÖR VARA ÖDMJUKHET; OÄNDLIG GENI AV OÄNDLIG PLANETER I UNIVERSUM, HAR INTE ÅTERVÄNT FÖR ATT ANGE HIMMELRIKET, EFTERSOM I DERAS RESPEKTIVE VÄRLDAR AV TESTER, FÖRLORADE TILL SANN ÖDMJUKHET SOM VAR I DEM. 81 I LOPPET AV LIV, MÅSTE INGEN SÖKANDET EFTER SANNINGEN, HAR FALLIT I DE KONSTIGA PSYCHOLOGIES ATT ANDRA UPPDELAD, INGEN KVAR I VÄRLDEN. DET ÄR LÄTTARE ATT DET ÄR I JORDEN SOM INGEN DELAT; SKRIVIT VAR SOM BARA SATAN KLYFTOR OCH DELAS SÅLEDES SAMMA - 82 PÅ GRUND AV DE SÅ KALLADE VÄSTERLÄNDSKA RELIGIÖSA GRUPPERNA PASSERAR UPPENBARELSEN AV LAMM AV GUD, ÖSTER; FORMER AV TRO SOM ANDRA UTÖVARE DELAS, DET GICK INTE ATT SKILJA AV GUD, FÖR VAD AV MÄN. DENNA MÄRKLIGA BLINDHET SAMTAL LEDDE DET KATOLSKA KYRKAN; KONSTIGA OCH OKÄNDA FORM AV TRON I HIMMELRIKET; I GUDS RIKE KÖR INGENTING ATT ANDRA DELAR, PÅ AVLÄGSNA PLANETER AV TEST- 83 ALLA VÄLGÖRENHET PRAKTISERAS I BEVIS FÖR LIV, TILLDELAS MOLEKYL AV MOLEKYL, ATOM AV ATOMEN, IDÉN AV IDÉN, ANDRA-AV-ANDRA GRUND; ANDRA TJÄNAT DE ANTINGEN MATERIELLT ELLER ANDLIGT, SÅ MÅNGA PRICKAR AV LJUS, SOM DET VAR ANTALET MOLEKYLER SOM INNEHÅLLER KROPPEN AV KÖTT SOM FÅTT VÄLGÖRENHET; DET ÄR LÄTTARE ATT KOMMA TILL HIMMELRIKET, EN SOM JAG PRAKTISERADE VÄLGÖRENHET I BARA EN MOLEKYL, I BEVIS FÖR LIV; EFTERSOM DENNA MOLEKYL AV VÄLGÖRENHET, DU KOMMER ATT FÖRSVARA INFÖR GUD I SINA LAGAR AV MOLEKYL. SOM MELLAN ÄN NÅGON MOLEKYL AV VÄLGÖRENHET PRAKTISERAS I LIVET. 84 NÄR FRÅGAN OM DEN MEST UPPHÖJDA MORALISKT TILL GUD, FÖR MOTSTÅNDSKRAFTIGT AV LIV, VARJE MÄNSKLIG ANDE KALLAS ARTIGHET; SÅ ATT ALLA SOM ANDRA DE ÖVERLÄT SÄTEN, VANN SOM MÅNGA POÄNG AV LJUS, SOM DET VAR ANTALET MOLEKYLER AV KÖTT, SOM HADE SOM HADE MÖJLIGHET ATT SITTA NER. 85 ALLT OM ALLT, SOM KALLAS GUD TILLS MER MIKROSKOPISKA TACK NÄR ÄR DU GJORT SAMT GENOM GODA GÄRNINGAR, NÄR ÄR GÖR DÅLIGT ARBETE, MER MIKROSKOPISKA ALLT SAMMANTAGET ÄR KLAGAR TILL GUD; SKRIVIT VAR ATT ALLA DE ÖDMJUKA, LITEN, MIKROSKOPISKT, ÄR FÖRSTA INFÖR GUD; OCH VEM ÄR FÖRST I GUDS GUDOMLIGA FRIA VILJA, FÖRST UTTRYCKAS INNAN GUD; OCH UTTRYCKA SIG FÖRST FRÅGAR AWARD ELLER ÄR KLAGOMÅL MOT VILKET DU GJORDE ONT I AVLÄGSNA PLANETER LIV TESTER.- 86 I BEVIS FÖR LIV, SOM SÅG FÖRSTA RULLAR AV LAMM AV GUD, BÖR UPPHÄVAS I ÖVAR AV TRON. MOTSTÅNDSKRAFTIGT AV LIV BESTOD AV, ERKÄNNA SOM ÖVERFÖRS AV GUD, JUST NU PÅ ATT SE DEN. EN ANDRA MER ELLER MINDRE EN
 17. 17. SEKUND. EFTERSOM INGA BEVIS FÖR LIV, BETT GUD, FÖRSENING I DET, ELLER I EN ANDRA ÄVEN; BESTÄMNING AV LEDIGHET PÅ GRUND AV GUD, FÖR VAD SOM VAR, DET MÅSTE HA KOMMIT AV SIG SJÄLV OCH PÅ ETT KÄRLEKSFULLT SÄTT. BESLUTSAMHETARNA INFÖRDE ÄR INTE GUD SOM.- 87 REDAKTÖRERNA KALLAS STÖTT UNDER PROVNINGEN AV LIV, HADE INTE ÄNDRA VARKEN UTTRYCK ELLER BREV FRÅN GUDOMLIG UPPENBARELSE SKICKAS AV HERREN FADERN TILL EN VÄRLD AV PROVET. LEVANDE UTTRYCK OCH BOKSTAVEN, KLAGAR TILL GUD I DERAS RESPEKTIVE LAGSTIFTNING. SOM EN ANDE SKULLE KLAGA I DERAS LAGAR AV ANDEN; FÖRVRÄNGD ELLER BORT INNEHÅLLET I DE SKICKADE AV GUD, DE OCKSÅ LES FALSEARÁ OCH ÄR DEM BORT I DETTA LIV OCH ANDRA LIV. NÄR I FRAMTIDEN IGEN BE GUD, FÖDD PÅ NYTT, FÖR ATT LÄRA SIG OM NYA LIVET. 88 I BEVIS FÖR LIV VAR FOLK VALDA FÖRETRÄDARE SOM I SINA SEDER, LIKGILTIGA FÖR SMÄRTAN AV ANDRA; I MÅNGA SAMTAL NATIONER, KRAFT DJÄVULEN, TILLSKANSA MAKT AV OPPORTUNISM OCH LIST; I BEVIS FÖR LIV, SKULLE VETA VEM ÄR ELEGI SOM ORDFÖRANDE, KUNG ELLER KUNGEN AV EN NATION; SOM DE VALDA, BÖR HAR KRÄVT, ATT DE BORDE VETA AV HJÄRTAT, GUDOMLIGA EVANGELIET AV GUD; PRECIS SOM DET VAR LÄRDE; KONSTIGA LIKGILTIGHET ALLA PÅ GRUND AV HUMANISM, OCH SMÄRTAN AV ANDRA BETALAS I GUDS GUDOMLIG DOM, ANDRA-AV- ANDRA GRUND, IDÉN AV IDÉN, MOLEKYL AV MOLEKYLEN, ÖGONBLICK FÖR ÖGONBLICK; OCH DE SOM HAR VALT SÅDANA KONSTIGA VARELSER, SOM VAR KONSTIGT UTSVÄVNINGAR AV ECB, UTAN ATT VETA DET FÖRSTA AV GUD, KOMMER ATT ANKLAGAS FÖR DELAKTIG I GUDS GUDOMLIGA DOM. 89 I BEVIS FÖR LIV, MÅNGA MISSBRUK HADE OCH INTE EN SOM LÄRT SIG; VAD INGEN VISSTE, ÄR VERA I SOLAR TV; OCH MÅNGA UPPRÖRANDE SCENER VERA VÄRLDEN. BLAND ANNAT OMORALISKT SCENER ATT MÅNGA INOM DE SÅ KALLADE FORDON I VÄRLDEN. MÅNGA AV DE OMORALISKA ÄR SUICIDARÁN AV RÄDSLA FÖR SKANDALEN; MER, SKALL DE IGEN BLI UPPSTÅNDNA SON AV GUD; INGET OMORALISKT KÄRLEK SCENER SOM INTRÄFFADE I DEN OFFENTLIGA VÄRLDEN, INGEN KOMMER TILLBAKA FÖR ATT ANGE HIMMELRIKET; RIKET ÄR TRÄDER, MED SAMMA OSKULD SÅ ÄR KVAR. 90 DET ÄR LÄTTARE ATT ANGE HIMMELRIKET, EN ARBETSTAGARES LIV TEST, SOM MELLAN EN WHO HAR ODLATS ANDLIGHET UNDER HELA LIVET OCH INTE ARBETAT; ARBETE ANDRA-AV-ANDRA GRUND, GER TILL DRÄNG, DEN HÖGSTA POÄNGEN AV LJUS, SOM HAR INGEN JÄMFÖRELSE; ARBETET LÖPER PARALLELLT MED ÖDMJUKHET; ATT ARBETET I TESTET AV LIV, IMITERADE FRÅN GUD. OCH VAD GUD HAR INGA GRÄNSER. UTMÄRKELSER TILL DESS IMITATÖRER HAR INTE GRÄNSER. 91 I BEVIS FÖR LIV, VAR TVUNGEN ATT KUNNA SKILJA MELLAN VAD VAR INDIVIDUELLA SÖKANDET, SÖKNING AV SJÄLV OCH SÖKANDET AV IMITATION ELLER RELIGIÖSA STRÄVAN; DEN INDIVIDUELLA SÖK NÅGON DELAT OCH FÅR FULL POÄNG AV LJUS; SÖKNINGEN SOM IMITERADE RELIGIÖSA MÄNNISKOR I VÄRLDEN, DIVIDERAS
 18. 18. MED ANTALET RELIGIONER SOM FANNS I VÄRLDEN AV PROVET. INDIVIDUELLA SÖKANDET SOM NÅGON DELAT ÄR SÖKNING SOM BEGÄRS I HIMMELRIKET; RELIGIÖSA UTÖVANDE INGEN DEN FRÅGADE, EFTERSOM SAMTAL RELIGIONER ÄR OKÄND I GUDS RIKE; I HIMMELRIKET, INTE KÄNNER NÅGON FORM AV DELNINGEN. KONSTIG FORM AV RELIGIÖS TRO AV MÄNNISKANS FRIA VILJA, VAR EN MÄRKLIG FORM AV TRO, SOM I SIN MÄRKLIGA SÄTT ATT VARA, EVIGA UPPDELNING AV MÅNGA FÖRESTÄLLNINGAR, MED BARA EN ENDA GUD; DET ÄR LÄTTARE ATT KOMMA IN I HIMMELRIKET, SOM I SIN EGEN TRO, HADE DELIKATESSEN AV INTE DELAS SOM KAN KOMMA IN, SOM INTE BRY SIG VAD GJORDE I LIVET TESTET. 92 DET FÖRSTA VERKET SOM PUBLICERAS AV LAMM AV GUD, VAR MISSVISANDE AV FÖRLAGET; DENNA ANDA VAR BLIND GUDOMLIGA RÄTTIGHETER AV GUD; INTE DU GAV TILL DIN GUDOMLIGA SÄTT ATT UTTRYCKA SIG, MÖJLIGHET ATT GÖRA DETTA. DETTA MÄRKLIGA SÄTT ATT TRO PÅ GUD, BETALAS BOKSTAV FÖR BOKSTAV UTTRYCK AV UTTRYCK; VARJE BOKSTAV DU ÄR LIKA SOM SNEDVRIDER DET FRÅN GUD, ATT LEVA ETT BESTÅND AV HIMMELRIKET; ATT FRAMTIDA REDAKTÖRER I VÄRLDEN AV TESTNING, ÄR TA HAND INTE ATT FALLA IN I VAD NYCKEL FÖRSTA REDAKTÖR, HAN BAD ATT VARA FÖRST I HIMMELRIKET. 93 I BEVIS FÖR LIV, ANSVARAR FÖR ATT GÖRA INLÄGG OM GUD, GLÖMDE ATT TILL EVIGA DÄR VAR ATT GÖRA DET VÄNTA, ELLER EN MOLEKYL AV EN SEKUND, ÖVER ALLT ANNAT; FÖR VARJE SEKUND FÖRSENING TILL GUD ÄR EN GUDOMLIG DOM ANHÄNGIGT. INGEN FRÅGADE GUD, FÖRSENA HONOM HANS GUDOMLIGA UPPENBARELSER, ATT SAMMA VARELSER DU FRÅGADE. 94 I BEVIS FÖR LIV GLÖMDE MÅNGA ATT SAK KOMMA AV SIG SJÄLV, VAD KONTO PÅ SIN EGEN DOM FRAMFÖR SON TILL GUD. VAD ÄR GJORD PÅ INDIVIDUELL BASIS, ÄR JUZJA ANDRA-AV-ANDRA, ÖGONBLICK FÖR ÖGONBLICK, IDÉN AV IDÉN, MOLEKYL AV MOLEKYL. DET ÄR LÄTTARE ATT KOMMA TILL HIMMELRIKET, EN ATT HAN TRODDE ATT GUDS GUDOMLIGA DOMEN; AM OM; SOM KAN KOMMA IN, ATT INTE VAD ANSES VARA EN DEL AV DEM. 95 I BEVIS FÖR LIV KÄNDES SOM SER RULLAR AV LAMM AV GUD, FÖLJDE MED DESS FORMER AV TRO SOM DE VAR VANA VID, BLINDA INTE IGEN I DET FÖRSTA ÖGONBLICKET LIV TEST, SOM ÖVERFÖRS AV GUD; DE ÄR SKREV: DE HADE ÖGON OCH KUNDE INTE SE; DENNA MÄRKLIGA BLINDHET GÖR GUDOMLIG FAR HERREN, FLYTTA FRÅN SITT GUDOMLIGA HÄRLIGHET. TILLFÄLLE HADE OCH TRODDE INTE. 96 I BEVIS FÖR LIV HADE MÅNGA EGNA FORMER AV KLÄNNING; MED DESS FORMER KOMMER INTE IN KLÄNNING, DE CHOCKADE GUDOMLIGA MORAL GUD, HIMMELRIKET; DET ÄR LÄTTARE ATT DET ÄR I DENNA VÄRLD, ETT SÄTT ATT FÖRSTORA DET FRÅN GUD. DET KAN VARA ETT KONSTIGT SÄTT, SOM NÄR SOM HELST VAR HÅNADE DE GUDOMLIGA VARNINGARNA, PÅ SKANDALEN FICK GENOM ÅRHUNDRADENA; INGA KONSTIGA MODE AV EN FRÄMMANDE OCH OKÄNT SÄTT ATT LEVA, INTE SKRIVNA I HIMMELRIKET, FÖRBLIR INTE I VAD SOM SKA KOMMA.
 19. 19. 97 I LOPPET AV LIVET, DET LITE ELLER INGENTING HADE, HARTADOS HARTADOS KOMMER ATT TUSENÅRSRIKET AV FRED; ENKLARE ÄR ATT FÅ MER GUDOMLIG DOM AV GUD, DE SOM INTE BOR PÅVERKAN AV RIKEDOM PÅ MOTSTÅNDSKRAFTIGT AV LIV; VEM FÅ MER, SOM INTE VAR, I EN KONSTIG OCH OLAGLIGT SÄTT ATT LEVA, SKRIVIT I GUDS RIKE.- 98 I BEVIS FÖR LIV KVAR MÅNGA TILL PÅVERKAN AV ANDRA; MOTSTÅNDSKRAFTIGT AV LIV VAR ATT INTE BLI ÖVERRASKAD AV FRÄMMANDE INFLUENSER SOM SOM SÅDAN, INGEN BETT I HIMMELRIKET; KALLAS FRÄMMANDE INFLYTANDE PÅ GUDOMLIG DOM AV GUD, DEN SOM PÅVERKAS, BRYTER MOT LAGEN AV GUD; ALLA KONSTIGA LEVANDE INFLYTANDE, ÄR RABATTERADE ANDRA PER SEKUND, HÅRT DÅ KONSTIGT PÅVERKAN PÅ OM SAMMA - 99 I BEVIS FÖR LIV, DEN FÖRSTA SOM SÅG RULLAR AV LAMM AV GUD, HADE ÖGON OCH KUNDE INTE SE; INGEN ÄR FRÅGOR NOTERA, ATT BENÄMNA: BLÄDDRA OCH LAMMET, VAR BIBLAR AV VÄRLDEN AV PROVET. DET ÄR LÄTTARE ATT KOMMA IN I HIMMELRIKET, FÖR ATT HA BAD GUD, BLI FÖRST ATT SE UPPENBARELSEN, IGENKÄND PÅ SAMMA ÖGONBLICK; SOM KAN KOMMA IN, DE WHO VAR LIKGILTIGA TILL DET; MOTSTÅNDSKRAFTIGT AV LIV VAR ATT INTE BLANDA IHOP VAD KOMMER AV GUD, FÖR VAD AV MÄN- 100 I GUDOMLIG DOM BEGÄRS AV MÄNSKLIGHETEN, VARJE SEKUND BODDE, HAR I GUDS DOM. ETT TAGET; EFTERSOM DEN EGNA MÄNSKLIGA VARELSEN, OMBEDD ATT VARA JUZJADA ÖVER ALLT ANNAT; BENÄMNA: FÖR FRAMFÖR ALLT ANNAT, INNEBÄR ATT DEN MÄNSKLIGA VARELSEN, INTE VARA FÖRLÄT SOM VÄL ELLER EN MOLEKYL AV BROTT MOT GUDS LAG; DENNA TID OM DU BRYTER MOT LAGEN AV GUD, I BEVIS FÖR LIV; OCH DEN VÅLDTAGNA. 101 I BEVIS FÖR LIV, ÄR MÅNGA HÅNADE MÅNGA, SOM FÖRSVARADE DET FRÅN GUD. SOM DET FÖRESPRÅKAR, KOMMER OCKSÅ ATT FÖRSVARAS, ALLA FRAMFÖR ALLT I DEN GUDOMLIGA DOMSTOLEN AVSLUTA; DEN BURLESKA INGENTING FÅR; EFTERSOM ALLT OM ALLT LEVANDE, KOMMER ATT MOTSÄTTA SIG ATT DU ÄR UPPSTÅNDNA BARN TOLV ÅR. ALLA FRAMFÖR ALLT NATUREN SJÄLV, SOM OMVANDLAR DEN TILL ETT ÖGONBLICK MED DESS BESTÅNDSDELAR, TANKE, SKAPAS. 102 I BEVIS FÖR LIV TRODDE MÅNGA ATT GUD SKULLE KOMMA TILL VÄRLDEN I SÅDAN ELLER SOM UTGÖR; DE GLÖMDE ATT GUDOMLIG FAR HERREN, OCKSÅ HAR EN GUDOMLIG FRIVILLIGHET, UTTRYCKA SIG I ELLER PÅ VILKET SÄTT; MOTSTÅNDSKRAFTIGT AV LIV VAR ATT INTE GLÖMMA DET; LÄRAS ATT OVAN ÄR LIKA MED BOTTEN; VAD VAR OCH EN ÄGER I SIG OCKSÅ EVIGT, ÄGER DET I OÄNDLIG GRAD DET ÄR LÄTTARE ATT KOMMA IN I HIMMELRIKET, SOM RESPEKTERAR RÄTTIGHETERNA FÖR GUD, I BEVIS FÖR LIV; SOM KAN KOMMA IN, SOM DET GLÖMDE. 103 ATT ANVÄNDNINGEN AV VÅLD FÖR ATT STYRA, ÄR ATT DEN VAR SKRIVEN MED: INNAN DU TITTAR PÅ GRANDET I NÅGON ANNANS ÖGA, BÖR TITTA PÅ BALKEN SOM
 20. 20. HAR SINA EGNA; ANNARS ÄR MÄRKLIGA FRESTELSEN ATT ANVÄNDA KRAFT TILL REGEL, ANVÄNDNINGEN AV VALEN I FRI LEVANDE VILJA; SENAST HAR EN MORALISK GUD; FÖRSTA INTE ATT HA, EFTERSOM DU INTE VAR BAD TILL GUD; UTÖVANDET AV FRI VILJA, DET BEGÄRS. DET ÄR LÄTTARE ATT KOMMA IN I HIMMELRIKET, SOM ANVÄNDS, SOM BEGÄRTS I KUNGARIKET. SOM KAN KOMMA IN, SOM INTJÄNAS FRÅN UTLÄNDSK PRAXIS, INTE SKRIVNA I HIMMELRIKET. 104 DE SOM LOCKAS MED ANVÄNDNING AV VÅLD FÖR ATT STYRA, I BEVIS FÖR LIV, KOMMER ATT KALLAS FÖRRÄDARE I HIMMELRIKET, I GUDOMLIG DOM SISTA HÄNDELSERNA; SAMMA VILLKOR AV BROTT SOM PRAKTISERAS I BEVIS FÖR LIV, SAMMA FÅR OM, I GUDS GUDOMLIGA DOM; DENNA LAG LIGGER HOS DEM SOM ÄR OBSTINARON ATT FÖRSVARA EN FRÄMMANDE OCH OKÄNT SÄTT ATT LEVA, INTE SKRIVNA I HIMMELRIKET. 105 I VÄRLDEN FRAMÖVER, KOMMER FRAMTIDA GENERATIONER, TILL SAMTAL KAPITALISMEN, DEN KONSTIGA LIVSFÖRINGEN, SJÄLVMEDVETEN TILL GULD; OCH BLIR DET FÖRDRAGET DEN OVANLIGARE, FRAMKOM UNDER UTVECKLINGEN AV EN VÄRLD AV LIV TEST; DETTA KONSTIGT SYSTEM AV LIV, SOM FÖRMEDLAS KOMPLEXA FRÄMLINGEN TILL GULD, MÅNGA GENERATIONER KOMMER ATT INTE MINNAS I AVLÄGSNA FRAMTIDEN. DET FÖRESTÄLLDE ENDAST EN DAMM INOM LOPPET AV ETT ÖGONBLICK; EFTERSOM PLANETJORDEN HAR SÅ MYCKET LIV SOM ÄR DET ANTALET MOLEKYLER SOM INNEHÅLLER SAMMA PLANET. 106 I BEVIS FÖR LIV TRODDE MÅNGA ATT DU HAR TRO I HELIGA, SPARADES; TRON I SAINTS ÄR EN SAK OCH EN ANNAN SAK ÄR TRON PÅ GUD; DEN BARA HAN HADE TRO PÅ GUD, UNDER PROVNINGEN AV LIV, HAR FULL TRO PRIS AV GUD; SOM FÖRUTOM ATT HA TRO PÅ GUD, TOG DET OCKSÅ I HELIGA, DELAT SIN EGEN TRO PÅ GUD; FÅR UTMÄRKELSE FRÅN TRO DELAT; ÄR ATT DEN VAR SKRIVEN AV DENNA GUDOMLIGA LAG: DU KAN INTE TJÄNA TVÅ MASTERS OCH SÄGA ATT DET SERVERING TILL EN; SOM DYRKADE SAINTS KOMMER MED HELIGA; OCH HAN DYRKADES GUD, KOMMER MED GUD. 107 I BEVIS FÖR LIV, BÖR VARJE DYGD AV TÄNKANDE MÄNNISKA, INTE HAR DIVIDERATS MED PÅVERKAN AV KONSTIGA VANOR, SOM INNEFATTAR UTVECKLING AV OMORAL; ALLA LIFE TEST, ANDRA-AV-ANDRA SKA HA HAND OM MORAL SOM ÄR LEVDE; EFTERSOM VARKEN EN SEKUND AV OMORAL, FÖRLÅTER DET I GUDS GUDOMLIGA DOM; DET ÄR LÄTTARE ATT FÖRLÅTAS, EN SOM, EFTER ATT HA BRUTIT MOT LAGEN AV GUD, BODDE I MORAL. VEM ÄR FÖRLÅTET ATT OCKSÅ DE KRÄNKT, MEN DET VAR OMORALISKT I BEVIS FÖR LIV. 108 KALLADE RELIGIONERNA UPPSTOD UNDER PROVNINGEN AV LIV, DE HADE GENOM ÅRHUNDRADENA, EN FRÄMMANDE OCH FÖRBRYLLANDE PSYKOLOGI ÄN DEN FÖRVARAS I EN KONSTIG PASSIVITET, SOM GJORDE DEM LIKGILTIG MOT SOCIALA KAMPER, SÖNER AV GUD; PÅ GRUND AV DESSA ORÄTTVISOR VAR MÅNGA; DENNA MÄRKLIGA BLINDHET BETALAS I GUDOMLIG DOM SISTA, ANDRA AV ANDRA, MOLEKYL AV MOLEKYL. ANDARNA SOM VALDE RELIGIÖSA, FÖLL PÅ SINA RESPEKTIVE TESTER;
 21. 21. DET ÄR LÄTTARE ATT ANGE HIMMELRIKET, EN SOM FORMAS HANS TRO INGEN DELAT; SOM DU KAN ANGE EN SOM FÖRVIRRADE MÅNGA MÄNNISKOR, ATT HA EN ENDA GUD NOMAS. 109 I BEVIS FÖR LIV, TRODDE MÅNGA ATT TJÄNA EN VISS TRO, SKULLE SPARA DERAS SJÄLAR; DE SOM TRODDE SÅLEDES, HADE EN MIKROSKOPISK BEGREPPET OÄNDLIG RÄTTVISAN AV GUDEN; SÅDAN GLÖMDE ATT DET VAR EN GUDOMLIG DOM I AVVAKTAN PÅ SENARE TID; RÄTTEGÅNG SJÄLVA BETT TILL GUD; DET ÄR LÄTTARE ATT KOMMA IN I HIMMELRIKET, ATT NR GLÖMDE UNDER PROVNINGEN AV LIV, SOM DE SJÄLVA LÅNAT I KUNGARIKET. TILL DEM SOM KAN ANGE DEN GLÖMDA- 110 I BEVIS FÖR LIV FÖLL MÅNGA I UDDA PSYKOLOGIN AV DEMONER; OCH STÖRRE DEMON VAR DET KONSTIGA SÄTTET AV LIV, AV DE KONSTIGA LAGARNA AV GULD; SATAN TOG FORM AV ETT SYSTEM AV LIV, SOM I SINA KONSTIGA LAGAR INGÅR OJÄMLIKHETEN; ALLA MÄNSKLIGA DRAMER, HAR BASERAT OJÄMLIKA LAGSTIFTNING SKAPAD AV SAMMA MÄN; MÄNSKLIGHETEN AV VÄRLDEN AV TESTET, VAR BLIND ATT UPPTÄCKA HÖGRE RANGORDNING AV DEMON I BEVIS FÖR LIV; OCH DJÄVULEN ALLS PÅVERKAS AV KONSTIGA VANOR AV DET MÄRKLIGA LIV; DET ÄR LÄTTARE ATT KOMMA IN I HIMMELRIKET, SOM HADE DEN MENTALA FÖRMÅGAN, ATT INSE ATT DEMON VAR PÅ SITT EGET SÄTT ATT VARA, TILL MELLAN EN INTE ATT GAV KONTO.- 111 I BEVIS FÖR LIV, UPPSTOD DE SÅ KALLADE LINJALERNA, SAMTAL NATIONER; BLAND DEM FANNS SKANDALER OCH STÖLDER; DESSA KONSTIGA OMORAL SOM BORDE HA HAFT DE HÖGSTA MORALISKA, SOM KUNDE HA TROTT DET MÄNSKLIGA SINNET, DET BETALAR DEM OCH ATT DE FÖLJT; DENNA RÄTTEGÅNG KOMMER ATT GÖRA SAMMA FOLK, SOM LOCKADE; OCH OCKULTA ÄN GÖRS VILSELEDANDE MÄNNISKOR, SOM VERA TEST, I SOL TV-VÄRLDEN. ÖGONBLICK FÖR ÖGONBLICK ALLT ÄR VERA; BEDRAGARE MÄNNISKOR BETALA DERAS OSEDLIGHET, ANDRA MED ANDRA, MOLEKYL AV MOLEKYLEN, IDÉN AV IDÉ; DE SÅ KALLADE LINJALERNA AV KONSTIGA VÄRLDEN AV GULD, INTE VARA DEM FÖRLÅTA ELLER EN MOLEKYL AV BEDRÄGERI BEGÅTT; GUDS GUDOMLIG DOM, ÄR MER SVÅR OCH KRÄVANDE, SOM MEST ÄR DE FÖRSTORAS OCH BLEV STARK, I EN FRÄMMANDE OCH OKÄNT LIVSFÖRING INTE SKRIVNA I HIMMELRIKET; DET ÄR LÄTTARE ATT ATT KOMMA IN I GUDS RIKE, EN ÖDMJUK MEDBORGARE SOM VAR INTE HÄRSKARE AV EN FRÄMMANDE VÄRLD, SOM I SINA KONSTIGA LAGAR INGÅR OJÄMLIKHETEN; SOM KAN KOMMA IN, SOM ÄR GJORD ATT VÄLJA HÄRSKARE I DENNA MÄRKLIGA VÄRLD. 112 I BEVIS FÖR LIV HADE MÅNGA BULLRIGA; EN AV DEM VAR SKANDALERNA FRÅN DEN SÅ KALLADE REGERINGEN, KONSTIGA NATIONERNAS TJÄNSTEMÄN SOM UPPSTOD UNDER BISARRA GULD; NÄR EN REGERING KOM SKANDALEN, BÖR ALLA DE SKANDALÖSA REGERINGSTJÄNSTEMÄN, HA AVGICK EN MASSE; UNDERLÅTENHET ATT GÖRA DETTA INNEBÄR ATT ALLA DESSA ANDAR, ANKLAGAS FÖR DELAKTIGHET I SKANDALEN; DETTA BETALAS ANDRA PER SEKUND, TID I ATT EN KONSTIG TYSTNAD, FRÅN ÖGONBLICKET SOM UPPSTOD SKANDALEN; OCH MÅSTE TILLÄGGA MEDBROTTSLINGARNA, SEKUNDER SOM FÖRFLUTIT EFTER SKANDALEN; DENNA
 22. 22. VÄRDERING AV MÖRKER SKALL UPPHÖRA, NÄR SÅDAN SPRIT, SKRIKA PÅ GATORNA I VÄRLDEN, DERAS DELAKTIGHET I SKANDALER; SÅDAN OFFENTLIG TILLSTÄLLNING KOMMER ATT BEHANDLAS AV SON TILL GUD, SOM EN PRINCIP FÖR OMVÄNDELSE FRÅN MEDBROTTSLINGAR; SAMMA VILLKOR SOM ANVÄNDS I DEN GUDOMLIGA DOMEN AV GUD, SOM ANVÄNDS I VÄRLDEN AV PROVET. EFTERSOM DE LÄRDE ATT OVAN ÄR LIKA MED BOTTEN; DET ÄR LÄTTARE ATT KOMMA IN I HIMMELRIKET, SOM TVINGADES ATT REGLERAS AV TJÄNSTEMÄN BULLRIGA; SOM KAN KOMMA IN, SOM GJORDE FALSKA OFFICERARE, LURA ALLA MED EN FALSK MORALISK. 113 I BEVIS FÖR LIV TRODDE MÅNGA ATT SPARADES MED ENDA TRO; TRO ÄR NÖDVÄNDIGT FÖR ALLA SÖKNINGAR AV ALL SANNING; INTUITIVT TRO TRÄDER INTE I HIMMELRIKET; DEN UPPLYSTA TRON SOM KOMMER IN, ÄR LÄTTARE ATT KOMMA TILL GUDS RIKE, SNARARE ÄN KOSTNAD OCH INNEHÅLLER ÄVEN EN MOLEKYL AV MENTAL ANSTRÄNGNING; SOM KAN KOMMA IN, VAD NR MERIT I FÖRSÖK HADE. 114 I BEVIS FÖR LIV VAR MÅNGA LIKGILTIG, SAMLINGSVERK, SÅDAN FÖRLORADE HÖGA POÄNG AV SINA LIV. KOLLEKTIV VAR SÅLEDES EN HIERARKI SÅ ATT IMITATÖRER TILL KOLLEKTIV, HAR MÖJLIGHET ATT ANGE HIMMELRIKET; KOLLEKTIV OMFATTAR ALLA PORER AV KÖTT, ALLA ORGAN, VARELSER I VÄRLDEN. 115 I BEVIS FÖR LIV HADE MÅNGA ORÄTTVISOR; ALLA ORÄTTVISORNA I ÅLDRAR, VERA TESTET, I SOL TV-VÄRLDEN. EN AV DE MÄRKLIGASTE ORÄTTVISORNA, VAR DE SOM RESPEKTERAS INGA LÅNGA KÖER ELLER KÖER, STÖTT PÅ I UTVECKLINGEN AV EGNA TESTER SOM BESTÄLLDE TILL GUD; ALLT MISSBRUK ELLER MISSBRUK ATT DET TOG KONSTIGA UTSVÄVNINGAR, KÖRA ÖVER FÖRVÄNTAN AV ANDRA, KOMMER INTE IN I HIMMELRIKET; VAR OCH EN AV DESSA ILLDÅD, KOMMER ATT BETALA ANDRA-AV- ANDRA, MOLEKYL AV MOLEKYL. DEN SAMMA ATROPELLADORES RADER ELLER SVANSAR, DE SJÄLVA SES I SOLAR TV; SAMMA RADER ELLER SVANSAR, KOMMER ATT BE DOM ATT SON TILL GUD. OCH SKALL BEVILJAS; FÖR VARJE SEKUND AV UPPRÖRDHET TILL ANDRA, KOMMER ATT DET MISSBRUK BEHÖVA ÅTERUPPLEVA ETT BESTÅND AV HIMMELRIKET; OCH ÄVEN EN ANDRA MISSBRUK KOMMER INTE ATT FÖRLÅTA DEM ÄNNU. 116 I TESTET AV LIV, MITT I TIDNINGAR RUNT OM I VÄRLDEN TEST UPPGIFTER, DÖK UPP PÅ SÄNGEN, GUDS GUDOMLIGA UPPENBARELSEN; VÄRLDEN DEN INLEDNINGSVIS SOM EN YTTERLIGARE UPPENBARELSE, AV DE MÅNGA SOM DE HADE; OCH FÖRST ATT SE DEN, DEN BÖRJADE FALLA BAKOM; DENNA MÄRKLIGA EFTERBLIVENHET TILL GUD, BETALAS ANDRA AV ANDRA. DEN KONSTIGA ROCK RELIGIÖST; HUVUDEN EFTERSLÄPNINGEN SEDAN MÅNGA ÅR, ÄN DEN KLOKA RELIGIÖSA ROCK AV RULLAR AV LAMM AV GUD; DET ÄR LÄTTARE ATT KOMMA IN I HIMMELRIKET, DÄR INGENTING BAKOM DET FRÅN GUD. SOM KAN KOMMA IN, SOM FÖLL I EN KONSTIG GLÖMMER, VAD DE SJÄLVA BAD OM HIMMELRIKET. 117 ALLA KONSTIGA VÄNTAR UT KONSTIGA BYRÅKRATI, SOM SKAPADE I KONSTIGA OCH OKÄNDA VÄRLDEN AV DE KONSTIGA LAGARNA AV GULD, DE BETALAR DEN POÄNGEN VÄNTAR FÖR ANDRA. DEM ÄR DEM NERE; TJÄNSTEMÄN ATT LÅNAS UT FÖR
 23. 23. ATT FÖREVIGA MÄRKLIGA MÖRKER; DET ÄR LÅT PÅVERKAN AV BYRÅKRATIN, I BEVIS FÖR LIV, SKA HA ÄNDRADE JOBB OCH INTE FORTSÄTTA ATT TJÄNA EN AV OK AV KONSTIGA VÄRLDEN AV GULD; ALLA BYRÅKRAT MÅSTE LÄGGAS VARJE SEKUND AV TIDEN AV SOM VAR EN BYRÅKRAT. 118 I BEVIS FÖR LIV, TRODDE MÅNGA ATT GÅ TEMPEL MATERIAL, SPARA DERAS SJÄLAR; DJUPA FEL AV DEM SOM TRODDE SÅ; SANN FRÄLSNING VAR DETTA; PÅ ODLING AV ALLT ARBETE; ARBETET UTGÖR DEN STÖRSTA DYRKAN DEN HIMMELSKE FADERN JEHOVAH; ARBETSLÖSA AV SIG SJÄLV, INGEN GÅR IN I HIMMELRIKET; EGNA MERITER UTAN NÅGON VÉ TILLBAKA TILL GUD. DET ÄR LÄTTARE ATT KOMMA IN I HIMMELRIKET, ARBETARNA I VÄRLDEN. SOM ANGER DEN SYSSLOLÖS. 119 I BEVIS FÖR LIV, MÅNGA SÅG UT SOM ANDRA SLÅ; OCH INGENTING GJORDE AGGRESSION I ANDRA; DENNA MÄRKLIGA LIKGILTIGHET AV DE SOM GÅTT BEKYMMER I LIVET TESTNING, BETALAS ANDRA AV ANDRA. MEDAN LÄNGRE VAR RINA SOM DE BEVITTNAT, UTAN ATT GÖRA NÅGOT, DESTO STÖRRE POÄNGEN FÖR MÖRKER, SOM VANN DEN ÅSKÅDAR-ANDAN.- 120 SOM ANDRA FÖRSVARADE, I BEVIS FÖR LIV, BLIR OCKSÅ FÖRSVARAT GUDOMLIGA RÄTTEGÅNG SLUTET; OCH DERAS FÖRSVARARE KOMMER ATT BILJONER PORER AV KÖTT FRÅN KROPPEN SOM FÖRSVARADE; DET ÄR MER LÄTT ATT ANGE HIMMELRIKET, EN ANNAN FÖRSVARADE; SOM KAN KOMMA IN, EN SOM INGEN FÖRSVARADE. 121 I BEVIS FÖR LIV UTVIDGADE MÅNGA KUNSKAPER FRÅN MÄN. OCH VISSTE ATT BESTÅNDET AV KUNSKAP SOM FADERN SÄNDE; DEN INTE KUNNA SKILJA VAD HAR GRÄNSERNA FÖR VAD DEN GÖR INTE, GÖR ATT DEN SOM FÖLL I DET HÄR TESTET KOMMER RABATT DEM EN POÄNG SOM KOMMER ATT KALLAS: VÄRDERING AV BERÖMDA OKUNNIGHET; MOTSTÅNDSKRAFTIGT AV LIV, VAR ATT INTE BLI FÖRVÅNAD, SÅ EVIGT SKULLE SKICKA TILL VÄRLDEN AV TESTET NÄR SOM HELST. 122 ALLA KONSTIGA FÖRVÄNTAS ORSAKADE SÄNDEBUDEN AV GUDOMLIG FAR HERREN, ÄR DISKONTERADE MED SEKUNDER, SOM DU VÄNTA; INGEN BETT GUD, FÅ HONOM ATT VÄNTA I TESTET AV LIV; EFTERSOM ALLA HADE LOVAT HONOM, ATT VAD HAN VAR ÖVER ALLT ANNAT TÄNKBART; VARJE SEKUND AV KONSTIGA PROVOCERADE VÄNTAR, EN NY FÖRÄNDRING I ÖDET FÖR MÄNSKLIGHETEN. VÄNTAR TALAR INFÖR GUD, I DERAS LAGAR AV VÄNTAN; OCH VÄNTA ANKLAGAR ALLA ANDA, SOM GJORDE VÄNTA, SOM HAR SKICKATS AV GUDOMLIG FAR HERREN, PÅ EN AVLÄGSEN PLANET FÖR TEST. 123 I BEVIS FÖR LIV FÖRVIRRAD MÅNGA OM GUD, MED MÄN; DENNA MÄRKLIGA FÖRVIRRING ÄR NOG SÅ ATT DET VAR FÖRVIRRAD, SKRIV INTE HIMMELRIKET; MOTSTÅNDSKRAFTIGT AV LIV VAR ATT INTE BLI ÖVERRASKAD VID ANKOMSTEN AV GUDOMLIG UPPENBARELSE, ATT ALLA BEGÄRDA LIKA; ELLER I EN MOLEKYL ELLER ANDRA TID, INGENTING AV GUD, ÄR SKYLDIG DRÖJSMÅL MÄNSKLIG ORDNING
 24. 24. GJORDE GUD, UNDANTAS MER MIKROSKOPISKA, FÖRDRÖJA GUDS. DEN EVIGA GJORDE IDIOTSÄKER, ÄVEN ÖGONBLICKEN MED HONOM. 124 I BEVIS FÖR LIV TRODDE MÅNGA I MÅNGA FÖRESTÄLLNINGAR; DEN ENDA TRO SOM ÅTERSTÅR I DENNA PLANET TEST, ÄR SOM INGÅR INFINITY UTAN GRÄNSER. INGENTING BEGRÄNSAD ÄR I PSYKOLOGISKA BEGREPP, EFTER SISTA GUDOMLIG DOM; DET ÄR LÄTTARE ATT KOMMA IN I HIMMELRIKET, SOM INTE ÄR PÅVERKAD AV PSYKOLOGER TILL ANDRA UPPDELADE I MOTSTÅNDSKRAFTIGT AV LIV; SOM KAN KOMMA IN, SOM ÄR KVAR ATT DOMINERA DET. 125 I BEVIS FÖR LIV TRODDE MÅNGA PÅ VAD DE SKULLE TRO; TRON BORDE ATT HON KAN HA VARIT, ALDRIG HA MED GRÄNS GUD; ANTINGEN MEDVETET ELLER OMEDVETET; EFTERSOM DET SÄTTER ÄR GRÄNSEN GUD, HAN OCKSÅ DU SÄTTA GRÄNSEN UTANFÖR PLANETEN AV PROVET. ALLA TRO BÖR ALLTID VARA ÖVERENS, MED OÄNDLIGA ORDET GUDOMLIG EVANGELIUM AV GUD; SKRIVIT VAR: GUD ÄR OÄNDLIGT; NÅGON TRO SOM INTE ANSÅG DET UR DEN GUDOMLIGA GRATIS- WILLNESS AV GUD, ÄR INTE I FRAMTIDEN, SOM TRO. 126 I BEVIS FÖR LIV TRODDE MÅNGA ATT TILL EVIGT DU GILLADE MATERIELLA DYRKAN; STORT MISSTAG, GUD ALLTID DU GILLADE, DYRKAN ATT AVANCERA HANS VARELSER DESS ALLT OM HELA; VÄRLDEN AV TEST, FÖRDJUPAS INTE ORDENTLIGT DET GUDOMLIGA MANDAT SOM SADE: DU KOMMER ATT TJÄNA BRÖD I DIN PANNA, SVETT JAG VILLE SÄGA ATT FILOSOFIN AV ARBETE, VAR FAVORIT AV GUD; MER MIKROSKOPISKA MENTAL ANSTRÄNGNING, ÄR OÄNDLIGT TILLDELAS AV HERREN FADERN. EFTERSOM DE LÄRDE ATT GUD VAR OÄNDLIGT; DET ÄR LÄTTARE ATT KOMMA IN I HIMMELRIKET, SOM MED SITT EGET ARBETE, DYRKADE GUD; SOM KAN KOMMA IN, SOM VALDE DYRKAN MATERIALET. 127 UNDER LOPPET AV LIV UPPGICK ALLA LEVDE ÖGONBLICK, TILL ETT FRAMTIDA BESTÅND; DET ÄR DET GUDOMLIGA KOMPLEMENTET ÖVER HELA SJÄLV. DENNA LAG ÄR MÅSTE ATT GUD, HAR INGA GRÄNSER. OCH HAR INGA GRÄNSER, EVIGT EXPANDERAR I OÄNDLIGHET, DE EGNA LIVET SEKUNDERNA, KLASS LÄTTARE ÄR DET ATT ANGE HIMMELRIKET, SOM I LIVET PROVNING, ANSES VARA EN GUDOMLIG GUD AWARDS, NÅGOT OÄNDLIGT; SOM KAN KOMMA IN, SOM INNEHÖLL NÅGON FORM AV GRÄNS. 128 I BEVIS FÖR LIV FÖLL MÅNGA I KONSTIGA VANOR, ÄN NÅGON AV DEM, BAD OM HIMMELRIKET; INGENTING OMORALISKT I TULLEN, INGENTING ÄR BAD I HIMMELRIKET; ALLA MÄRKLIGA VANA, INTE SKRIVNA I HIMMELRIKET ÄR INTE I VAD SOM KOMMER; DET ÄR LÄTTARE ATT VARA EN VANA SOM INNEHÖLL MORALISKA I GUD, DET ÄR EN VANA ATT JAG HADE EN KONSTIG MORAL.- 129 I BEVIS FÖR LIV TRODDE MÅNGA ATT VARA HÖGER; HAR HAFT TOTALT ORSAKEN, I VILKA O SÅDANA PROBLEM, DEN MÄNSKLIGA ANDEN HADE VETA FÖRST INNEHÅLLET I GUDOMLIGA EVANGELIET OM GUDS FADER. SOM FICK I UPPDRAG PÅ ALLA SAKER; HAN SA DET VAR ANLEDNINGEN, OCH PÅ SAMMA GÅNG VAR OKUNNIG
 25. 25. OM EVANGELIET OM GUD, DITT EGET RESONEMANG DELAS AV SIN EGEN OKUNNIGHET TILL GUD. 130 I BEVIS FÖR LIV FANNS DET FRIA VAL AV TAL O CUAL REPRESENTANT, KUNG O MONARK; INNAN DU VÄLJER DEM, VARJE KURFURSTEN HADE SKYLDIGHET ATT MORAL, TA REDA PÅ OCH EFTERFRÅGAN ATT KANDIDATEN SKA VETA FRÅN MINNET GUDOMLIGA EVANGELIET AV GUD; EFTERSOM ALLA LÄRDE, ATT GUD VAR ÖVER ALLT ANNAT TÄNKBART; AV MESTADELS POLITISK STÅNDPUNKT; DE SOM INTE LYCKADES FÖRSVARA DEN FRÅN GUD, I LOPPET AV LIV, ÄVEN DE GÖR INTE ÄR DEM KOMMER ATT FÖRSVARA ELLER GUDOMLIG DOM ELLER I HIMMELRIKET; DETTA ÄR EN AV ORSAKERNA SOM UPPSTÅTT TYRANNERNA I VÄRLDEN, SOM GAV SIN RÖST TILL TIRANO, KOMMER ATT DEBITERAS I GUD, DELAKTIGHET MED UNDERLIGA VARELSER, SOM TOG KONSTIGA UTSVÄVNINGAR AV MED KRAFT ATT STYRA GUDOMLIG DOM- 131 VALET AV DE SÅ KALLADE HÄRSKARNA, AV VÄRLDEN AV LIVETS TEST, VAR ALLTID I LEK, FRIVILLIGHETEN AV ALLA; ALLA DOM NÄMLIGEN A VISSA SOCIALA SKIKT OCH DET ÄR VÄNSTER VÄLJ LINJAL, TRÄDER INTE HIMMELRIKET; MOTSTÅNDSKRAFTIGT AV LIV VAR I REGEL I LAG VANLIGT; EFTERSOM ALLA UTAN UNDANTAG KALLADE PÅ GUD, BOR I JÄMSTÄLLDHET PÅ DEN AVLÄGSNA PLANETEN LIV TEST; DET ÄR LÄTTARE ATT KOMMA IN I HIMMELRIKET, DEM SOM ÄR OROADE ÖVER HUR LAGARNA OM JÄMSTÄLLDHET, I BEVIS FÖR LIV; LAGAR SOM DE SJÄLVA KALLADE GUD; EN ENTREN LOS QUE LO GLÖMDE; ALLA KONSTIGA GLÖMSKA DELAR FRUKTEN AV DE LÖFTEN SOM GÖRS TILL GUD. 132 I BEVIS FÖR LIV, MÅNGA GLÖMDE SOM SÖKANDET FÖR VÄGEN TILL GUD, JAG VAR TVUNGEN ATT GÅ UT SJÄLV. DET ÄR MERIT VÄRLD VAD KOSTA, INFÖR GUD; SÖK EFTER IMITATION DELAS AV SAMMA IMITATION; VAD KOMMER UR SJÄLV PÅ EGET INITIATIV, FÅR FULL TILLDELNING AV GUD; ALLA MENTAL ANSTRÄNGNING AV MIKROSKOPISKA KOMMER ATT TILLDELAS PRISET OÄNDLIGHET AV GUD; DET ÄR LÄTTARE ATT KOMMA IN I HIMMELRIKET, SOM FUNGERAS AV SIG SJÄLV; SOM KAN KOMMA IN, SOM I ANDRA STÖDS. 133 I BEVIS FÖR LIV IMITERADE MÅNGA BULLRIGA I MÅNGA AV DERAS OMORALISKA SEDER; DVS LÅT PÅVERKAN AV DEN BULLRIGA AV TEST VÄRLDEN, DELAT SIN EGEN VÄRDERING AV LJUS, VANN LOPPET AV LIV; DET ÄR LÄTTARE ATT ANGE HIMMELRIKET, SOM INTE VISSTE NÅGON SKANDAL; VEM KAN FÅ EN SOM ÄR LÅT PÅVERKAN AV NÅGON AV DEM. 134 I BEVIS FÖR LIV TALADE MÅNGA AV ODJURET; SÅDAN GLÖMDE ATT ODJURET VAR LIVET SYSTEMET, FRAMKOM DE KONSTIGA LAGARNA AV GULD; DE WHO TOLKAS KONSTIGT ODJURET, DE SJÄLVA PÅVERKADES AV ODJURET; OCH MÅNGA GLÖMDE ATT DU ÄR JUZJO, KRITISERAS OCH JÄMFÖRS I BEVIS FÖR LIV, ALLA FÖRVÄNTAR SIG EN GUDOMLIG DOM LIKA; DET ÄR LÄTTARE ATT KOMMA IN I HIMMELRIKET, ATT TOLKA VILDDJURET, SOM VAR UNDER PROVNINGEN AV LIVET, DET GJORDE TÄNKANDE AV DE MER IHÅLLANDE OCH EXPLOATERADE, ATT DERAS SINNEN KUNDE FÖRESTÄLLA
 26. 26. SIG; SOM KAN KOMMA IN, SOM TOLKAS ODJURET, MEDAN DE PÅVERKAS AV UTLÄNDSKA TULLAGAR AV ODJURET. 135 RELIGIÖST AV BEVIS PÅ LIV KALLAS, KUNDE INTE FÖRSVARA FRÅN BÖRJAN, DE SOCIALA LAGARNA AV VÄRLDEN AV UTNYTTJANDE. I STÄLLET VALDE DEN KONSTIGA VÄG AV ALMS; KONSTIG INSTÄLLNING, FÖREVIGADE ORÄTTVISORNA TILL VÄRLDEN AV PROVET. DETTA MÄRKLIGA SÄTT ATT TILLÄMPA SAMMA RELIGIÖSA, BETALA DET FRÅN GUD, PÅ JORDEN, ANDRA-AV-ANDRA, MOLEKYL AV MOLEKYLEN, IDÉN AV IDÉ; VAD BORDE HA GJORT RELIGIÖSA ÖVERKLAGANDEN, VAR ATT DEN GUDOMLIGA LIKA VERKSTÄLLIGHET, LÄRDE GUDOMLIGA EVANGELIET OM GUDS FADER. OM INTE VAD GJORDE, ÄR PÅ GRUND AV EN SOM INTE HADE TILLRÄCKLIGT MORAL, FÖR ATT UNDGÅ DEN FRÄMMANDE INFLYTANDE, GULD I GENERATIONER AV DEN FRÄMMANDE VÄRLDEN, FRÄMMANDE MAKT VUXIT FRAM UR EN GRUPP AV SJÄLVMEDVETEN TILL GULD- 136 I BEVIS FÖR LIV TRODDE MÅNGA ATT DERAS LIV SKULLE INTE GUDS GUDOMLIGA DOM; DJUPGÅENDE FEL SOM TRODDE SÅLEDES, OCH SOM FICK RÄTTEGÅNGEN. MOTSTÅNDSKRAFTIGT AV LIV VAR ATT ÖVERVÄGA SLUTLIGA GUDOMLIG DOM, SOM EN GANSKA EGEN; EFTERSOM ALLA BETT OM GUDOMLIG DOM TILL GUD, SOM EN RÄTTIGHET; DE SOM TRODDE ATT DEN GUDOMLIGA DOMEN INTE VAR FÖR DEM, KOMMER ATT HA TVÅ PRÖVNINGAR, RÄTTEGÅNGEN MOT SINA EGNA ÅTGÄRDER GJORT I SITT LIV TESTNING; OCH DEN GUDOMLIGA DOMEN ATT SOM SÅDAN, BÖRJAR DEM EN ANNAN RÄTTEGÅNG. ALLA PROV TALAR OCH UTTRYCKS INFÖR GUD, I SINA LAGAR PÅ RÄTTEGÅNG; SOM ANDEN TALAR OCH UTTRYCKS I DERAS LAGAR AV ANDEN. 137 I BEVIS FÖR LIV TRODDE MÅNGA I MORALEN HOS LAGARNA AV GULD; SÅDAN ÄR UPPDELAD I MORAL; EFTERSOM SÅDAN MORAL, INTE DEM DEN ÖNSKADE I HIMMELRIKET; MORAL FRÅGADE AV VÄRLDEN AV TESTET, INTE INNEHÖLL ANTINGEN RIKA ELLER FATTIGA. EFTERSOM BÅDA INTE ÄR KÄNT I HIMMELRIKET; INGET OJÄMLIKA ÄR KÄNT I GUDS RIKE; VÄRLDEN AV TEST SOM KALLAS EN MORAL, SOM INKLUDERADE JÄMSTÄLLDHET DEN KONSTIGA MORALISKT AV GULD, INGEN DE ÖNSKADE; DE KONSTIGA MORALISKA LAGARNA AV GULD PRODUKTION, DELAT DE MORALISKA VÄRDERINGAR, VARJE KALLAS HIMMELRIKET. 138 I BEVIS FÖR LIV, GJORT MÅNGA LÅNGA RADER ELLER KÖER, SÅ ATT DERAS BEHOV, VAR TRÄFFADE DEM SÅDANA RADER ELLER KÖER BÖR ALDRIG VARA EXSISTIDO; EFTERSOM INGEN BETT GUD VÄNTA TILL EN ANNAN UTAN MOTIVERING. NÅGON VÄNTAR ÄR JUZJADA I SISTA GUDOMLIG DOM; SOM VÄNTAT HAR RÄTT ATT ANKLAGA FRAMFÖR SON TILL GUD. DE SOM HAR BEGÅTT DEM, SÅDANA KONSTIGA ORÄTTVISA; NÅGON ILLOJAL VÄNTAR, ÄR ANDRA BETALAS AV ANDRA. PER VARJE SEKUND AV BISARRA VÄNTAN, DERAS FÖRFATTARE MÅSTE ATT LEVA, ETT LAGER AV HIMMELRIKET; DET ÄR LÄTTARE ATT KOMMA IN I HIMMELRIKET, SOM NÅGON VÄNTA; SOM KAN KOMMA IN, SOM ÄR LÅT INFLYTANDE, KONSTIG KÄNSLA.
 27. 27. 139 I BEVIS FÖR LIV VÄNTADE MÅNGA PÅ ANDRA, UTAN BARA ORSAK; DE SOM GJORDE, HAR PROV FRAMFÖR SON TILL GUD. DESSA KONSTIGA FÖRVÄNTAR SIG INGEN FRÅGAT GUD, ÄR ANDRA BETALAS AV ANDRA. VARJE SEKUND AV OMOTIVERADE VÄNTAR, ÄR LIKA MED ÅTERUPPLEVA, ETT LAGER AV HIMMELRIKET. 140 DET ÄR LÄTTARE ATT KOMMA IN I HIMMELRIKET, SOM ÄR REVOLUTIONÄRER, TÄNKTE ÖVER HELA VÄRLDEN; SOM KAN KOMMA IN, REVOLUTIONÄRERNA ATT DELAS IN I BARA EN DEL AV PLANETEN; REVOLUTIONÄREN UPPDELAD, DELAT SAMMA SIN FRUKT; HEMLANDET ATT VI ALLA BETT OM HIMMELRIKET, INKLUDERAT HELA PLANETEN; EFTERSOM ALLA VISSTE ATT HELA DIVISION I SINA EGNA ORDER TILL GUD, VAR EN KONSTIG IMITATION TILL SATAN; SOM I HIMMELRIKET, HADE DELAT DU LOS ANGELES GUDOMLIG FAR JEHOVAS. 141 I GUDOMLIG DOM SISTA, KOMMER ATT KALLAS ZINA, ALLA DEM SOM HADE SEX MED FLER ÄN EN PERSON. EFTERSOM DU SKICKADE GÖRA ETT KÖTT; ATT DEN UPPGICK TILL ETT ENDA ÄKTENSKAP; BARN TILL OTUKTIGA ANGER INTE HIMLENS KUNGARIKE, PÅ GRUND AV SINA FÖRÄLDRAR; DÄRFÖR ÄR ATT DET SKREVS: BARNEN FÖRBANNAR SINA FÖRÄLDRAR; OCH FÖRÄLDRAR FÖRÄLDRAR, DET ÄR LÄTTARE ATT BLI UPPSTÅNDNA BARN I TOLV ÅR, SOM VAR EN BARA ÄKTENSKAP; SOM FÖDS UPP SOM KOM FRÅN FÖRÄLDRAR OTUKTIGA. 142 I BEVIS FÖR LIV, ÄR MÅNGA BESVIKNA I SINA EGNA KÄNSLOR; OCH DET GICK INTE ATT SKILJA MELLAN DEN MIKROSKOPISKA SOM VAR, OCH OÄNDLIGHETEN AV UNIVERSUM; DET ÄR LÄTTARE ATT KOMMA IN I HIMMELRIKET, SOM REALISERAS, HUR MIKROSKOPISKA VAR LOPPET AV LIV; SOM KAN KOMMA IN, SOM INTE REALISERAS; EFTERSOM ETT SÅDANT ERKÄNNANDE ANSES I DEN GUDOMLIGA RÄTTVISAN AV GUDEN, SOM EN MIKROSKOPISK HANDLING AV ÖDMJUKHET. 143 I BEVIS FÖR LIV, TRODDE MÅNGA ATT DELTA I UDDA MATERIAL SOM TEMPEL IT FÉ KALLAS RELIGION, SPARA DERAS SJÄLAR; DJUPGÅENDE FEL; EFTERSOM SAMTAL RELIGIONER ÄR OKÄND I HIMMELRIKET; OCH ALLA KONSTIGA FILOSOFI SOM DELAR UPP FADERN, DERAS BARN PÅ AVLÄGSNA PLANETER. ÄR ENKLARE ATT SPARA SIN SJÄL, SOM FUNGERAR UNDER PROVNINGEN AV LIV; SPARAS ATT DU DYRKAS I TEMPEL MATERIAL; FÖRSTA HAR OÄNDLIG MERITER INFÖR GUD; DEN SENASTE INTE HAR. 144 I BEVIS FÖR LIV STUDERAT MÅNGA MÅNGA DISCIPLINER; ALLA STUDIE GJORD I BEVIS FÖR LIV, ÄR INGENTING OM INTE SES GUD; ALLT SOM GJORDE SINNE MÄNSKLIG, ALLT MÅSTE HA TAGIT HANS MENTALA ETIKETTEN. ÄR LÄTTARE ATT SE GUD, TANKEN PÅ GUD, UNDER PROVNINGEN AV LIV; VEM KAN SE DET, SOM ALDRIG ÄR ÖVERENS OM HAN HADE EN GUD. 145 I BEVIS FÖR LIV FÖLL MÅNGA EFTERSOM DE VILLE; EFTERSOM DE VISSTE ATT URSKILJA MELLAN GOTT OCH ONT; DE SOM FÖLL AV SIN EGEN KOMMER, AV SINA EGNA INTE KOMMER, DE KOMMER ATT SE GUD. ELLER DE KOMMER ATT VARA UPP
 28. 28. TILL TOLV-ÅRINGAR; DEN GUDOMLIGA AWARDS BEORDRADE GUD, KRÄVA ATT VARELSEN ÄR RENT AV NÅGON KRÄNKNING AV SIN EGEN LAG. 146 I BEVIS FÖR LIV, HADE ATT FÖRBÄTTRA ALLT OM HELA SJÄLV. SÅ ATT ALLA MÄNNISKORS PSYKISKA ANSTRÄNGNING, BÖR HA BALANSERAT MATERIALET MED ANDLIGT; FYSISKT MED MENTAL; VEM VAR BARA OROLIG FÖR EN AV DEM LÄNGRE, FÖLL I MOTSTÅNDSKRAFTIGT AV LIV; EFTERSOM VÄNSTER DEL, DU SKALL BEKRÄFTA I GUDS GUDOMLIGA DOM; SOM ÄR OBALANSERAD OM SAMMA, KOMMER ATT ANKLAGAS FÖR ATT HA SKAPAT OJÄMLIKHETEN. MOTSTÅNDSKRAFTIGT AV LIV VAR ATT BEHANDLA FYSISKA OCH MENTALA KROPPEN LIKA; SÅLEDES VAR DÄRMED IMITERA GUDOMLIGA JÄMSTÄLLDHET UNDERVISAS AV FADERN. 147 ALLA DE DEMONER SOM DELTOG I BORTFÖRANDEN ELLER KIDNAPPNINGAR, SES I SOLAR TV, SJÄLVA. OCH HELA VÄRLDEN VERA; STRAFF FÖR TA KONSTIGA UTSVÄVNINGAR KIDNAPPAR EN ANNAN, AV SAMMA VÄRLD; EFTERSOM VÄRLDEN VAR UTSATT FÖR MÄRKLIGA KIDNAPPNINGEN; KIDNAPPARNA HAR EN FRUKTANSVÄRD GRÅT OCH TANDAGNISSLAN; INGEN KOMMER UNDAN GUDS GUDOMLIGA DOM. 148 I BEVIS FÖR LIV, FRAMKOM UTLÄNDSKA DOMSTOLAR AV RÄTTVISA SOM HAR HÅNADE GODTROGENHET AV FOLKET. ALLA FALSKA DOMSTOLARNAS BEVIS FÖR LIV, BLIR OMASKERADE I SOLAR TV, SOM KOMMER UT UR SAMMA ATMOSFÄR; VÄRLDEN SJÄLV KOMMER ATT DEN DOMARE SOM AVKUNNATS MENINGEN MOT VILKA DET LURADE; GUDS SON ÄR DEN ENDA SOM KAN GODKÄNNA ELLER FÖRKASTA, JUSTICES SOM FÖRESLÅR DEN MÄNSKLIGA TIDVATTNET. 149 I ALLA BROTTSLIGHET UPPSTOD I DEN FRÄMMANDE VÄRLDEN AV KONSTIGA LAGAR AV GULD, EN DEL AV DET, DET MOTSVARAR ODJURET; EN DEL AV SKULD FÖR ETT BROTT, FALLER PÅ KREATÖRER OCH UNDERHÅLLARNA AV DEN FRÄMMANDE VÄRLDEN, I DESS KONSTIGA LAGAR INGÅR OJÄMLIKHETEN. 150 VÄLGÖRENHET ÄR INTE SKULLE BETALAS ELLER ATT HA EXSISTIDO, I EN VÄRLD VARS VARELSER KALLAS PÅ GUD, BOR I JÄMSTÄLLDHET, PÅ DEN AVLÄGSNA PLANETEN TEST; VÄLGÖRENHET UNDERVISADES AV GUD, GUDS EVANGELIUM EFTERSOM DEN MÄNSKLIGA VARELSEN SKULLE STRIDA MOT ORDNINGEN PÅ JÄMSTÄLLDHET TILL GUD; EFTERSOM VARJE LAG GUDS PROFETISKA; ERBJUDANDE LAGAR SER FRAMTIDEN FALLER DERAS BARN; VÄLGÖRENHET PÅ PLANETER MED JÄMLIKT LAGAR, HAR EN VÄRDERING AV LJUS OCH MINDRE HIERARKI; VÄLGÖRENHET PÅ PLANETER MED OLIKA LAGAR, HAR EN HÖGSTA POÄNG I HIERARKIN. EFTERSOM STÖRRE VAR DEN PÅTVINGADE NÖDVÄNDIGHETEN; DET ÄR LÄTTARE ATT KOMMA IN I HIMMELRIKET, SOM ÖVADE VÄLGÖRENHET, I EN ORÄTTVIS VÄRLD; SOM KAN KOMMA IN, SOM INTE DEN PRAKTISERAS. 151 ALL ERFARENHET SOM VARJE ÖGA SÅG I RYMDEN, BÖR FÅ VETA ATT ANDRA; DENNA MENTAL ANSTRÄNGNING FÖR ATT BERÄTTA FÖR ANDRA EGNA ERFARENHETER, VINNER LÄTTA POÄNG; ÄR POÄNGEN FÖR BERÄTTANDET; ATT ANDRA BERÄTTADE SINA ERFARENHETER, MAN MÅSTE LÄGGA TILL DE SEKUNDER
 29. 29. SOM INNEHÖLL EN BERÄTTELSE OCH GÅNG. DE SOM RÄKNAT NÅGOT, INGENTING GJORTS. ALL ERFARENHET RÄDDAT SIG SJÄLV, ÄR EGOISM OCH INGET VINNER; DET ÄR LÄTTARE ATT KOMMA IN I HIMMELRIKET, SOM NÅGOT SAGT TILL ANDRA. SOM KAN KOMMA IN, DÄR INGENTING RÄKNAS I BEVIS FÖR LIV. 152 ALLA VÄLGÖRENHET PRAKTISERAS I BEVIS FÖR LIV, HAR ETT PRIS AV SEKUNDER OCH MOLEKYLER; VARJE SEKUND OCH VARJE MOLEKYL AV PRAKTISERAS VÄLGÖRENHET, ÄR LIKVÄRDIG MED ETT LIV I LJUS VANN, DÄR ANDEN KAN VÄLJA; MER MIKROSKOPISKA DELAS OÄNDLIGT UT AV FADERN. PÅ GRUND AV GUD HAR INGEN BÖRJAN OCH INGET SLUT. 153 I BEVIS FÖR LIV, SOM UTÖVADE VERK, SOM INKLUDERADE MISSTRO MOT ANDRA, DELADE SÅDANA HANS ARBETE POÄNG; DEN BYRÅKRATI SOM VUXIT FRAM UNDER PROVNINGEN AV LIV, VAR EN KONSTIG MISSTRO, SOM INGEN BAD GUD; I BEVIS FÖR LIV, HADE FÖR ATT KUNNA SKILJA SOM ÄR SERBISKA MED SITT ARBETE. DET ÄR LÄTTARE ATT KOMMA IN I HIMMELRIKET, SOM HADE VÅRDEN OCH DELIKATESS, OROA WHO SERVERAS MED SITT ARBETE. TILL KOMMER, DE SOM VAR LIKGILTIG. 154 I BEVIS FÖR LIV TRODDE MÅNGA ATT GÖRA VÄLGÖRENHET, SPARAT DERAS SJÄLAR; DJUPGÅENDE FEL; VÄLGÖRENHET UTGÖR EN MIKROSKOPISK DEL AV PERSONLIG FRÄLSNING; EFTERSOM ALLT OM HELA JAGET, VAD BILJONER MÄNNISKOR TÄNKER; DET ÄR LÄTTARE ATT KOMMA IN I HIMMELRIKET, ATT TÄNKA PÅ SIN FRÄLSNING, DET GJORDE TÄNKA PÅ ALLA SINA KÄNSLOR; TILL SOM KOMMER TILL DEM SOM BARA TÄNKTE PÅ EN- 155 I BEVIS FÖR LIV TRODDE MÅNGA ATT SPARAS DU DYRKA HELGON; DJUPGÅENDE FEL; SOM ÄR LES MEDDELADE ATT BERODDE DERAS ÖDE PÅ GUDOMLIG DOM SLUTET; HOS GUD. DYRKAN AV HELIGA, ÄR EN MÄRKLIG OCH OKÄND FORM AV TRO, SOM INGEN BAD GUD I HIMMELRIKET; EFTERSOM ALLA HADE LOVAT HONOM, DYRKA HONOM, ÖVER ALLT ANNAT TÄNKBART; DET ÄR LÄTTARE ATT KOMMA IN I HIMMELRIKET, SOM UPPFYLLT BEGÄRAN OCH LOVADE GUD. SOM KAN KOMMA IN, SOM DET GLÖMDE. 156 I BEVIS FÖR LIV, MÅNGA HAR RÄTTIGHETER, INTE DEN FÖRSVARADE; DET ÄR SÅ MÅNGA KÄRLEK ÄR KVAR ATT SPRINGA; DET FANNS MÄN SOM FYSISKT ATTACKERADE HANS FRUAR; OCH FRUAR SOM DE FÖLL LIKA MED SINA MÄN; DEM SOM INTE KUNNAT FÖRSVARA SINA RÄTTIGHETER I KÄRLEK, I BEVIS FÖR LIV, KOMMER ATT HA GUDOMLIG DOM FRÅN RÄTTIGHETER; RÄTTIGHETER TALK OCH UTTRYCKS INFÖR GUD, I DEN NATIONELLA LAGSTIFTNINGEN; SOM DE TALA OCH UTTRYCKA SIG SPRIT; DET ÄR LÄTTARE ATT KOMMA IN I HIMMELRIKET, SOM I LIVET TESTNING, FÖRSVARADE SINA RÄTTIGHETER. SOM KAN KOMMA IN, SOM INTE DEN FÖRSVARADE. 157 I BEVIS FÖR LIV ANLÄNDE MÅNGA DEMONER AV SVARTSJUKA, I SLUTET ISOLATET DERAS HUSTRUR; DEN SOM FÖLL I KONSTIGA METODER DEMONISKA, DE
 30. 30. INTE KOMMER IN I HIMMELRIKET; PER VARJE SEKUND AV BISARRA STÄNGNING, ORSAKADE TILL EN ANNAN, PÅ GRUND AV DEM ÅTERVÄNDER TILL LEVANDE, ETT LAGER AV HIMMELRIKET; DET ÄR LÄTTARE ATT KOMMA IN I HIMMELRIKET, SOM I LIVET TESTNING, MENTALT MOTSTÅND EMOT KONSTIGA IVER; SOM KAN KOMMA IN, SOM ÄR LÅT PÅVERKAN AV HONOM. 158 I BEVIS FÖR LIV, TRODDE MÅNGA ATT DU BÄR SÅDAN ELLER SOM KLÄNNING, VUXIT FRAM UR SINA EGNA FORMER AV TRO, SKULLE SPARA DERAS SJÄLAR; SÅ KONSTIGA ÖVA, INGEN VÄRDERING AV LJUS BLADEN. EFTERSOM SANNA TRON BYGGER PÅ ÖDMJUKHET, BEHÖVER INTE MANIFESTET I FYSISKA EXTERNALIZATIONS; DE SOM GJORDE SÅLEDES UNDER PROVNINGEN AV LIV, DELAT TRON PÅ SIG SJÄLVA. EFTERSOM TRON ATT VI ALLA BAD OM HIMMELRIKET, INTE INNEHÖLL MANIFESTATIONER MATERIAL.- 159 I BEVIS FÖR LIV IMITERADE MÅNGA TILL ANDRA. ATT HA IMITERAT EN ANNAN, VAR TVUNGEN ATT KONTROLLERA OM HAN ÄR HAN IMITERAT, HADE DEN INTE DELA SIN FRUKT; EFTERSOM DE SOM IMITERADE SOM BRUTIT MOT GUDS LAG, KOMMER DE ATT ANKLAGAS FÖR DELAKTIG I SISTA GUDOMLIG DOM; DET ÄR LÄTTARE ATT KOMMA IN I HIMMELRIKET, SOM I TESTET AV LIV, BRYDDE SIG SOM IMITERADE; SOM KAN KOMMA IN, SOM FÖRSUMMAS. 160 I BEVIS FÖR LIV TRODDE MÅNGA ATT FINSLIPA SINA EGNA BEFOGENHETER, DE SPARADES; SÅDAN FÖRBÄTTRING ÄR INTE BARA EN DEL AV LAGEN SOM OMBADS ATT GUD; DEN FULLÄNDADE HADE SIG SJÄLV, ATT VARA RELATERADE MED SOCIALA LAGAR, SOM DU BOTT VARELSE; INGEN BORDE HA VARIT LIKGILTIG, MED INGEN; EFTERSOM INGEN BETT GUD SÅDAN LIKGILTIGHET; ALLA BETT JÄMLIKT KOLLEKTIV GJORT; ALLA BETT OM FÖRBÄTTRING SOM HELHET. INGEN FRÅGADE GUD, DRA SIG UR PROBLEMEN MED ANDRA; DET ÄR LÄTTARE ATT KOMMA IN I HIMMELRIKET, SOM ÄR OROADE ÖVER DE PROBLEM OCH SVÅRIGHETER AV ANDRA, I BEVIS FÖR LIV, TILL KOMMER, DE SOM VAR LIKGILTIG. 161 I BEVIS FÖR LIV, ALLA BORDE HA KRÄVT REGERINGAR, ATT DE STYRS TILL GUD; EFTERSOM ALLA LOVADE ATT EVIGT, VAD AV DEN, VAR ÖVER ALLT ANNAT TÄNKBART; DE SOM ÄR SOV PÅ FÖRSVARARE LOVAT FADERN, DE INTE KOMMER IN I HIMMELRIKET; EFTERSOM DEM, INGEN VILJA FÖRSVARA I DEN GUDOMLIGA DOMSTOLEN SLUTFÖR. MOTSTÅNDSKRAFTIGT AV LIV, VAR, ATT INTE GLÖMMA VAD DU LOVADE I HIMMELRIKET; I EN SEKUND, ELLER EN MOLEKYL AV GLÖMSKA-NI 162 I BEVIS FÖR LIV TRODDE MÅNGA ATT DOM AV GUD, VAR RÄTTEGÅNGARNA MOT MÄN; DJUPA FEL BEDÖMNING; EFTERSOM OM GUD HAR SKAPAT ALLT, DIN GUDOMLIGA DOM OCKSÅ JUZJA TILL ALLA; OCH ALLA JUZJANDOLO, REVOLUTIONERAR ALLT; DE SOM INTE LYCKATS SKILJA MELLAN GUDS DOM, OCH DOM AV MÄN, KOMMER INTE IN HIMMELRIKET; EFTERSOM DE FÖLL PÅ DERAS BESTÄLLDE TESTER TILL GUD; DET ÄR LÄTTARE ATT KOMMA IN I HIMMELRIKET, SOM GJORT PSYKISKA ANSTRÄNGNINGAR FÖR ATT FÖRSTÅ DET FRÅN GUD. SOM IN ANSTRÄNGNINGARNA GJORDE.
 31. 31. 163 I BEVIS FÖR LIV FÖLL MÅNGA I SINA EGNA ATTITYDER. DELAS MELLAN GOTT OCH ONT; EFTERSOM DE VAR PÅVERKAD AV DEN KONSTIGA PSYKOLOGIN, KONSTIGA LAGAR GULD PRODUKTION; OM MÄN INTE SKULLE DELAS, SKULLE DE HA KÄNT ANDRA PSYKOLOGI I DERAS VARDAG; OCH SKULLE INTE VARA DELAT ALLA SINA ATTITYDER; HELA SYSTEMET LIV, LÄMNA SINA FOTSPÅR I TILL ALLT OM ALLT SJÄLV. 164 I BEVIS FÖR LIV, LIVET I GULD SYSTEMET, UTGJORDE I EGEN OKET AV ANDEN. EFTERSOM DET FÖRVRÄNGDA I POSSESSIVA; ALLA KÄNSLOR AV ANDEN, MÖTTE DE EN KONSTIG PSYKOLOGISKA GEOMETRI ELLER ANDEN TILL FILT, INTE DEN ÖNSKADE I HIMMELRIKET; PSYKOLOGIN SOM BEGÄRS I KUNGARIKET AV FADERN, INGÅR INTE FÖR NÅGON, ÄR LÄTTARE ATT KOMMA IN I HIMMELRIKET, SOM ALLTID UNDER PROVNINGEN AV LIV, MENTALT MOTSTÅND, KONSTIGA PSYKOLOGISKA GEOMETRI, SOM MENTALT NÖDGAD ATT TÄNKA, MED DESTINATION ATT DELA UPP TILL ANDRA. SOM KAN ANGE, SOM ÄR LÅT INFLYTANDE OCH ATT NR MOTSTÅND MENTALA EMOT. 165 I BEVIS FÖR LIV UTARBETAT MÅNGA SÅDANA ELLER VILKA DOKTRINEN FILOSOFISKA; VILKET SÅLEDES GJORDE, DE BÖR HA AVSKILT VAD VAR AV GUD, OCH VAD ERA MÄN; GUD VAR FATTIGA, DE FÖRAKTADE OCH EXPLOATERADE; EFTERSOM ÄR DET TILLKÄNNAGAV FÖR VÄRLDEN TEST, ATT ALLA ÖDMJUKA ÄR FÖRSTA INFÖR GUD; DET ÄR LÄTTARE ATT KOMMA TILL HIMMELRIKET, EN SKAPA EN FILOSOFI, GAV FÖRETRÄDE ÅT VAD GUDOMLIG FADER FÖREDROG; SOM KAN KOMMA IN, EN INTE INSPIRERAS AV GUDOMLIG FAR INSTÄLLNINGAR - 166 I BEVIS FÖR LIV TRODDE MÅNGA ATT DU BEKÄNNA, SPARAT DERAS SJÄLAR; DJUPA FEL AV EVOLUTION AV VARELSE; DEN KONSTIGA BEKÄNNELSEN INGEN BETT TILL GUD; EFTERSOM ALLA BETT OM FÖRTROENDE FÖR GUDOMLIGA FADERN. FÖR FRAMFÖR ALLT SAKER; DET ÄR LÄTTARE ATT KOMMA IN I HIMMELRIKET, SOM ÄR BEKÄNNA TILL GUD, I BEVIS FÖR LIV, SOM KAN KOMMA IN, SOM ÄR BEKÄNNA MED MÄN. 167 I BEVIS FÖR LIV FÖLL MÅNGA I SINA EGNA SEDER ÄRVT FRÅN SINA FÖRÄLDRAR; STÖRSTA NEDGÅNGEN I VÄRLDEN AV TESTET, INTE BLIR MINNE, INOM RESPEKTIVE EGENARTEN, INNEHÅLLET I GUDOMLIGA EVANGELIET OM GUDS FADER. EFTERSOM ALLA UTAN UNDANTAG, LOVADE ATT GUD, SOM DET VAR ÖVER ALLT ANNAT; DET ÄR LÄTTARE ATT KOMMA IN I HIMMELRIKET, FÖR ATT HA GJORT ETT LÖFTE TILL GUD, TRÄFFADE LIV PROVET. TILL DEM SOM KAN ANGE GLÖMT. 168 I BEVIS FÖR LIV, FRAMKOM DEN KONSTIGA UNDERDÅNIGHET; UNDERDÅNIGHET ATT INGEN FRÅGAT GUD; ALLA UNDERKASTELSE FRÅN SOM INTJÄNAS, DELAR FRUKTEN AV LJUS, NÅS AV ANDEN. OÄNDLIGT VANN MER I LJUS-RESULTAT SOM ANDRA UTGJORDE; SOM GÖRS FÖR ATT TJÄNA, INTE VANN; EFTERSOM SAKER HADE ATT GÖRA DEM SAMMA PERSON. DE MERITER SOM GÄLLER, JAG VAR TVUNGEN ATT FÅ UR SJÄLV; DET ÄR LÄTTARE ATT KOMMA IN I HIMMELRIKET, SOM SPELAS SOM ANSTÄLLDA I ANDRA; SOM KAN KOMMA IN, SOM SPELAS SOM MÖNSTER.
 32. 32. 169 I BEVIS FÖR LIV TRODDE MÅNGA ATT VARA OPARTISK I KAMPEN FÖR LIVET, DE ATT FUNGERA KORREKT. DE SOM TRODDE SÅ VAR FEL. EFTERSOM ATT VINNA POÄNG AV KAMP, SOM HADE ATT GENOMGÅ KAMPEN; DEN OPARTISKA VANN BETYG FÖR OPARTISKHET, ATT INGENTING ÄR VÄRT I HIMMELRIKET; EFTERSOM SÅDANA POÄNG GÄCKAT UPPLEVELSEN AV KAMP; DET SAKNADE DEN FILOSOFISKA MERITEN INFÖR GUD; DET ÄR LÄTTARE ATT VINNA POÄNG AV LJUS, SOM BESLUTADES OCH AUTENTISKA OM; EN VEM KAN VINNA DET, EN INTE VAR. 170 SOM ANDRA TJÄNADE I BEVIS FÖR LIV, VANN SÅ MÅNGA PRICKAR AV LJUS, SOM DE VAR ANTALET SEKUNDER, SOM INNEHÅLLER DEN TID SOM ANDRA SERVERAS; SOM INGEN SERVERAS, INGENTING GJORTS. MER MIKROSKOPISKA MENTAL ANSTRÄNGNING, UTFÖRS I TESTET AV LIV, HAR EN VÄRDERING AV LJUS; ALLT VAR OMEDELBART I FÖRSÖK, HAR ETT PRIS; DET ÄR LÄTTARE ATT ANGE HIMMELRIKET, VILKEN HAR STRÄVAT EFTER, I BARA EN ANDRA MOLEKYL. SOM KAN KOMMA IN, ATT INGENTING BEMÖDA SIG. 171 I BEVIS FÖR LIV TOG MÅNGA INITIATIV. SOM DE TOG, DE VANN POÄNG AV LJUS AV INITIATIVET; ATT ALLA INITIATIV, INGENTING GJORTS. DET ÄR LÄTTARE ATT VINNA POÄNG AV LJUS, EN ATT FUNDERA; ATT VINNA EN SOM FICK TÄNKA PÅ NÅGONTING; OCH ALLA INITIATIV FÖR ATT SÄKERSTÄLLA POÄNG AV LJUS, MÅSTE HA SIN ÄGARE VET MINNET INNEHÅLL AV GUDOMLIGA EVANGELIET OM GUD; EFTERSOM VET DET FRAMFÖR ALLT SAKER, BORDE HA VARIT, DET FÖRSTA INITIATIVET, AV ALLA INITIATIV AV SITT LIV. 172 I BEVIS FÖR LIV TRODDE MÅNGA ATT DU UPPMANAR ANDRA, UPPFYLLER DE KONSTIGA LAGARNA AV GULD, VAR I MORALISKA I GUD; DJUPGÅENDE FEL, EFTERSOM SÅDANA KRAV SOM DE GAV, VAR EN KORTLIVAD KRAVET, SOM UTSATTES FÖR EN GUDOMLIG DOM FRÅN GUD. DET ÄR LÄTTARE ATT FÅ EN RÄTTEGÅNG MED MINDRE EFTERFRÅGAN, SOM I BEVIS FÖR LIV, INTE KRÄVDE NÅGON; ATT TA, EN SOM DET VAR. 173 I BEVIS FÖR LIV TRODDE MÅNGA ATT DE SOM TALADE FÖR EN GUD, VAR GALEN; ENKLARE ÄR ATT SE EN GUD, DE SOM TRODDE PÅ EN GUD. ATT SE DET, DE SOM FORNEKA; INGEN TRO I BARN, RESPEKTERAS I ALLA OÄNDLIGT; OCH SAMMA TRON; DET VAR NOG ATT TRO, ATT SE FRÅN PLANETERNA I TESTER. 174 I BEVIS FÖR LIV TVINGADES MÅNGA LIDA KONSEKVENSERNA AV UDDA BYRÅKRATI. DE SOM DELTOG SOM SERVERAR BYRÅKRATIN PÅ DEM VILAR POÄNGEN RABATT. DENNA RABATT ÄR ANDRA-AV-ANDRA, ALLA MEDARBETARE ELLER TJÄNSTEMAN, SOM ÖVADE PÅ VARJE ANDRA, KONSTIGA BYRÅKRATI. I BEVIS FÖR LIV, HADE FÖR ATT KUNNA SKILJA SOM ÄR SERBISKA, MED SITT EGET ARBETE; ATT UNDVIKA ATT SIN FRUKT, DELADES KOM ÖGONBLICKET AV GUDOMLIG DOM SLUTET; DEN GUDOMLIGA VARNINGEN VAR I LIKNELSEN SOM SÄGER: BARA SATAN DELAR OCH DELAS OCKSÅ; LÄTTARE TAR EMOT DERAS FULLA LJUS AWARD, EN SOM TAR HAND OM INNEHÅLLET I DENNA LIKNELSE; TA EMOT EN INTE VOLYMEN HÄNSYN.
 33. 33. 175 I BEVIS FÖR LIV BAR MÅNGA KLÄNNINGAR, INSPIRERAD AV SINA EGNA FORMER AV TRO. OCH PÅ SAMMA GÅNG DE VAR KRÄNKT, VISAR INTIMA DELAR AV KROPPEN. DE SOM GJORDE, HAR DOM FRÅN TRON; TRO TALAR OCH UTTRYCKS INFÖR GUD, I DERAS LAGAR AV TRO; OCH TRO ANKLAGAS SOM DEN SKANDAL SITT EGET SÄTT ATT KLÄ; DET ÄR LÄTTARE ATT ANGE HIMMELRIKET, EN INTE KLÄDDE SIG, SIN FORM AV TRO PÅ LIV TESTET. SOM KAN ANGE ETT IT GJORDE; SANNA TRON BEHÖVER INTE MATERIELL FORM ATT UTTRYCKA SIG; EFTERSOM DEN SANNA FÉ BÄRS INOM OM; DEM SOM HADE KONSTIGA ANPASSAD MANIFEST, SIN TRO PÅ SINA EGNA KLÄDER, KOMMER ATT KALLAS I DEN GUDOMLIGA DOMEN GUDS VARELSER AV KONSTIG TRO.- 176 I LOPPET AV LIV, ÄR MÅNGA VERKSTÄLLDE I ORÄTTVIST; DE SOM VAR ORÄTTVIST BEHANDLAD, ATT HA GUDOMLIGA RÄTT ATT ANKLAGA FRAMFÖR SON TILL GUD, ATT DE TVINGAS, VET KONSTIGT PÅVERKAN AV DEN KONSTIGA TRAMITAJE; ATT MÄKLARE KOMMER INTE VARA DEM ATT FÖRLÅTA ELLER EN SEKUND ELLER EN MOLEKYL, SOM ANDRA KÄNDE; DET ÄR LÄTTARE ATT ANGE HIMMELRIKET, EN SOM INTE SERVEN MED HANS ARBETE, DET KONSTIGA SÄTT AV LIV, AV DE KONSTIGA LAGARNA AV GULD, SOM KAN ANGE EN SOM SERVERAS. 177 I BEVIS FÖR LIV, ÄR MÅNGA BESVIKNA I LÖFTENA AV MÄN. INGEN AV DEM SOM GJORDE, INGEN ÅTERVÄNDER TILL HIMMELRIKET, EFTERSOM TROR MÄNNISKAN INTE ÄR VISSTE UTANTILL, GUDOMLIGA EVANGELIET AV GUD, ÖVER ALLA SAKER; DETTA TJÄNAR SOM BRUTIT MOT LAGEN AV GUD; EFTERSOM ALLA HADE LOVAT FADERN SOM FRÅN DEN, VAR FRAMFÖR ALLT SAKER TÄNKBARA; DET ÄR LÄTTARE ATT KOMMA IN I HIMMELRIKET, SOM INTE ÄR TRODDE PÅ DEM SOM BRUTIT MOT SITT EGET LAG. SOM KAN KOMMA IN, SOM FÖLL I KONSTIGA ILLUSION. 178 I BEVIS FÖR LIV VALDE MÅNGA ATT KALLA KAPPRUSTNINGEN; SÅDAN VALDE ONT. EFTERSOM INGEN BETT GUD, SKRÄMMA ANDRA VAPEN; SOM VAR KONSTIGT FÖREKOMSTEN AV VÄLJA, EN KONSTIG KARRIÄR SOM INKLUDERADE KONSTIG ANVÄNDNING AV VAPEN INTE KOMMER IN HIMMELRIKET; EFTERSOM DE DELADE SIN EGEN VÄRDERING AV LJUS. SAMMA SOM SKRÄMT, DE DEM TRÄDER I RÄTTEGÅNG, FRAMFÖR SON TILL GUD. DET ÄR LÄTTARE ATT KOMMA IN I HIMMELRIKET, FÖR I MOTSTÅNDSKRAFTIGT AV LIV, VISSTE HUR MAN VÄLJER KÄRLEK RACING OCH MER MYCKET HÖG MORAL, DET EGNA MÄNSKLIGA SINNET KAN FÖRESTÄLLA; SOM KAN KOMMA IN, SOM FÖLL I ETT KONSTIGT VAL SOM VARKEN DE SJÄLVA LÅNAT I HIMMELRIKET. 179 I BEVIS FÖR LIV, MÅNGA FÖRLITAT SIG PÅ ANDRA, OCH DESENGAÑARON; SOM EN ANNAN LURADE, HAR GUDOMLIG DOM, AV KONSTIGA METODER, ATT ÄVEN HAN SJÄLV BAD I HIMMELRIKET; ALLA KONSTIGA BEDRÄGERI BETALAS ANDRA AV ANDRA. DE SOM LURADE OM TEST AV LIVET, HAR ATT BERÄKNA SJÄLVA, ANTALET SEKUNDER, SOM INNEHÅLLER TIDEN SOM VARADE BEDRÄGERI; TIDPUNKTEN FÖR OMVÄNDELSE MARKERAR SLUTET DENNA KONSTIGA POÄNGEN FÖR MÖRKER; BERÄKNING AV DEN EGNA SKADAN TILL EN ANNAN GÖRS, BEAKTAS I DEN GUDOMLIGA DOMEN TILL GUD, SOM EN PRINCIP FÖR OMVÄNDELSE.
 34. 34. 180 ALLA HÄNDE OMVÄNDELSE UNDER MOTSTÅNDSKRAFTIGT AV LIV, OCH I SAMMA DOM, BEAKTAS I RÄKNANDET TOTALA AV VARELSE; DETTA KALLAS OMVÄNDELSE LÄTTA POÄNG; DET ÄR LÄTTARE ATT ANGE HIMMELRIKET, EN SOM HAR ÅNGRAT; VEM KAN FÅ EN INTE BEKLAGAS.- 181 I BEVIS FÖR LIV, HADE MÅNGA TRODDE ATT MED VÄSENTLIGT DYRKA GUD, VUNNIT HIMMELRIKET; DJUPGÅENDE FEL; SÅDAN DYRKAN ÄR BARA EN DEL AV ÄRAN FÖR VARELSEN MOT GUD. DET ÄR LÄTTARE ATT KOMMA IN I HIMMELRIKET, SOM ARBETAT EN LIVSTID, TILL KOMMER, DE SOM TILLBAD GUD I KONSTIGA TEMPEL MATERIAL; I BEVIS FÖR LIV, HADE FÖR ATT KUNNA SKILJA VERKLIGA FÖRTJÄNSTEN AV VARJE; DEN PSYKISKA ANSTRÄNGNINGEN AV BEVIS PÅ LIV, BESATT HIERARKIN. MEDAN STORA VAR DE PSYKISKA ANSTRÄNGNINGAR SOM GJORTS I LIVET, STÖRRE ÄR OCKSÅ GUDOMLIG AWARD. 182 I BEVIS FÖR LIV FÖRVIRRAD MÅNGA OM GUD, VAD KOMMER FRÅN MÄN. SOM SKICKAS AV GUD ATT VÄRLDAR AV TEST, BÖR ALDRIG HA MISSTAGIT; EFTERSOM INGEN BETT GUD, FÖRVIRRA DIG; MOTSTÅNDSKRAFTIGT AV LIV VAR ATT INTE FALLA I SÅDANA MÄRKLIGA FÖRVIRRING; ATT DE FÖLL I FÖRVIRRING, FÖRSÖKER VARA GUD, PAGAN ANDRA PER SEKUND, DE SJÄLVA MÅSTE BERÄKNA, EFTERSOM DET VAR TID AV FÖRVIRRING. 183 I BEVIS FÖR LIV TRODDE MÅNGA ATT GUD VAR NÅGOT SOM LIKNAR MÄN; DE WHO FÖLL I KONSTIGA OCH BEGRÄNSAD KONCEPT, FÖR GUD, SÅ KOMMER INTE IN HIMMELRIKET; MOTSTÅNDSKRAFTIGT AV LIV, VAR INTE FÖRRINGA GUD; DET ÄR LÄTTARE ATT ANGE HIMMELRIKET, EN SOM SÅ STOR ÄR OÄNDLIGHETEN AV GUD; SOM KAN KOMMA IN, EN ATT DEN EMPEQUEÑECIÓ - 184 I BEVIS FÖR LIV FÖLL MÅNGA I SIN EGEN BESTÄMNINGAR; EFTERSOM I DESSA BESTÄMNINGAR, DE INTE TOG HÄNSYN TILL GUD FÖR INGENTING; DET ÄR LÄTTARE ATT ANGE HIMMELRIKET, SOM I DESS BESTÄMNINGAR TOG JAG MÄRKE TILL ATT GUD; FÖR EN SOM INTE TRÄDER VOLYMEN I KONTO. 185 I BEVIS FÖR LIV, BÖR ANSES VARA DEN SAMMA, ANDRA-AV-ANDRA GRUNDEN; EFTERSOM GUD ÄR AV LIKA STOR BETYDELSE, BÅDE EN SECOND LIFE, SOM HUNDRA ÅR AV LIV; INGEN ÄR MINDRE INFÖR GUD; EFTERSOM PLUS OCH MINUS, SKAPADES AV GUD. EVIGT ÄR ALLA RELATIVT BEGREPP UPPSTÅTT UR SINA EGNA BARN. 186 I BEVIS FÖR LIV GLÖMDE MÅNGA GUD SOM ÖVIK LIV TESTNING; DEM SOM FÖLL I DENNA MÄRKLIGA GLÖMSKA EN SAK AV GUD, DEM OCKSÅ GLÖMMA DEM, NÄR DE SÖKA RÄTTVISA, SON TILL GUD. ÄR LÄTTARE ATT VARA DELTOG TILL DEN GUDOMLIGA DOMEN AV GUD, EN SOM ÄR OROLIG FÖR GUD, UNDER PROVNINGEN AV LIV; SOM SES SOM VAR OTACKSAM FÖR SKAPAREN AV ALLA TING. 187 I BEVIS FÖR LIVET, ALLA ANDRA BODDE, HADE ATT ÄGA AWARD VANN AV SIG SJÄLV; ALLA LJUS PRIS ÄR DVÄRGAR, NÄR DESS INTRESSENTER INTE GER BETYDELSE, MER MIKROSKOPISKA SOM MÖTTE SIG; ÄR LITEN, RUNT DENNA
 35. 35. KONSTIGA GLÖMSKA ÄR ATT DEN VAR SKRIVEN: SOVER ALLA ANDA; I LIVET KONSTIGT SÖMN, VAR RESTEN AV POÄNGEN FÖR LJUS, ÄN DEN VARELSE SOM BEHÖVS FÖR ATT ÅTERGÅ TILL HIMMELRIKET. 188 I BEVIS FÖR LIV KVAR MÅNGA TILL PÅVERKAN, AV DEN FRÄMMANDE VÄRLDEN, AV DE KONSTIGA LAGARNA AV GULD; DENNA KONSTIGA VÄRLD, DELAT HELA POÄNGEN FÖR LJUS, VARJE VARELSE SOM KÄNDE HENNES MÄRKLIGA INFLYTANDE; KONSTIGA SEDER, KONSTIGT SYSTEM AV LIV, AV DE KONSTIGA LAGAR AV GULD, SOM VAR MER UPPDELADE POÄNGEN FÖR LJUS, VARDERA; DET ÄR LÄTTARE ATT FÅ DIN FULL LJUS POÄNG, EN SOM INTE VISSTE DET KONSTIGT SÄTTET AV LIV, AV DE KONSTIGA LAGARNA AV GULD; SOM TAR EMOT DEN, SOM DET MÖTTE OCH BODDE. 189 I BEVIS FÖR LIV, MÅNGA LÄSER OCH BETRAKTADE SMUTS; DE SOM FÖLL I DENNA MÄRKLIGA OMORAL, HAR GUDOMLIG DOM FRÅN VISIONEN; DEN VISION SOM ALLA ANDRA FAKULTETER AV VARELSE, TALAR I SIN JURIDISKA FAKULTETERNA, INFÖR GUD; SÅ TALAR EN ANDE I SINA LAGAR AV ANDEN; DET ÄR LÄTTARE ATT DET MELLAN KUNGARIKET AV HIMLEN, EN ATT INTE HA VISION, I BEVIS FÖR LIV, INTE SÅG NÅGON BARNPORNOGRAFI; SOM KAN KOMMA IN, ATT HA EN VISION, SÅG - 190 I BEVIS FÖR LIV, VUNNIT SÅ MÅNGA PLATSER FÖR ARBETE, SOM DE VAR ANTALET MOLEKYLER OCH SEKUNDER, SOM LE TOCO EXPERIMENTERA; DET ARBETE SOM ATT ALLA HÅLLAS VID LIV, UTGÖR DEN HÖGSTA POÄNGEN AV LJUS, BOSKAP; SOM ARBETAT HÅRT HELA MITT LIV, HAR LJUS, MOTSVARANDE POÄNG TILL LIV. SÅDAN HAR ATT BERÄKNA ANTALET SEKUNDER, SOM INNEHÅLLER SJÄLVA LIVET. 191 DE SOM FÖRBLEV FÅNGENSKAP DJUR, I BEVIS FÖR LIV, ATT HA GUDOMLIG DOM HOS DJUR. EFTERSOM SON TILL GUD, ALLA SKA VARA SPEAKING; OCH MÅNGA AV DE SOM LEVDE I FÅNGENSKAP, DE KOMMER ATT BE ATT DE SOM VAR DESS BEFÄLHAVARE, LES GÄLLER LIKA FÅNGENSKAP, I DENNA VÄRLD OCH ANDRA VÄRLDAR; FÅNGENSKAPEN INGEN BETT DET TILL GUD, EFTERSOM DET BEGRÄNSADE LAGAR AV FRIVILLIGHETEN AV VARELSER; ALLA UTLÄNDSKA FÅNGENSKAP, BETALAS ANDRA AV ANDRA. DET ÄR LÄTTARE ATT KOMMA IN I HIMMELRIKET, VILKET INTE PRAKTISERAT FRÄMMANDE FÅNGENSKAP I ANDRA; SOM KAN KOMMA IN, SOM DET PRAKTISERAS. 192 I BEVIS FÖR LIV, MÅNGA DRABBAS AV EN ANNAN. KONSTIGT LIDANDE KOMMER ATT ORSAKAS TILL EN ANNAN, BETALA ANDRA-AV-ANDRA, MOLEKYL AV MOLEKYL. INGEN BETT GUD, GÖR DU LIDA; DET ÄR LÄTTARE ATT KOMMA IN I HIMMELRIKET, SOM NÅGON LIDA; SOM KAN KOMMA IN, VILKET GJORDE ATT LIDA. 193 I LIVET PROVNING, ATT VETA AV EN UPPENBARELSE FRÅN GUD, INTE HENNE FÖRSTORAS, OCH INTE HELLER TILL ANDRA VARNADE, SÅDAN INTE KOMMER IN HIMMELRIKET; HAN VAR LIKGILTIG INFÖR DET AV GUD, I BEVIS FÖR LIV, DU HITTAR OCKSÅ LIKGILTIGHET MED PÅ GUDOMLIG DOM SISTA HÄNDELSERNA; ENKLARE ÄR ATT VARA STIGIT TILL BARN ELLER TOLV ÅR GAMMAL FLICKA, SOM VISADE
 36. 36. ENTUSIASM FÖR GUDS. ATT VARA STIGIT EN SOM VISADE EN MÄRKLIG APATI; GUDS GUDOMLIGA DOM KÄNNER FÖR FÖRNIMMELSE. 194 I BEVIS FÖR LIV MISSTRODDE MÅNGA ANDRA; SOM DE MISSTRODDE ANDRA UTAN ATT KÄNNA DEM, FÖRST INTE KOMMER IN HIMMELRIKET; EFTERSOM DE SJÄLVA MED SINA KONSTIGA MISSTRO, BIDRAGIT TILL ATT FÖREVIGA MISSTRO I VÄRLDEN AV PROVET. I BEVIS FÖR LIV, VAR TVUNGEN ATT VARA FÖRSIKTIG MED SÄTTET ATT OM, FÖR RESTEN AV VÄRLDEN. DET ÄR LÄTTARE ATT KOMMA IN I HIMMELRIKET, SOM I TESTET AV LIV, HADE SÅDANA MILDHET; ANGE INTE DEN HADE. 195 I BEVIS FÖR LIV, MÅNGA BRUTIT MOT LAGEN AV GUD, GENOM ATT IMITERA ANDRA. DEM SOM FÖLL PÅ GRUND AV ANDRA, ÄR FYLLD MED ILSKA MOT DEM SOM IMITERADE; DET ÄR GRÅT OCH TANDAGNISSLAN, SOM VISSA ANKLAGAR ANDRA; EFTERSOM ETT ANDRA LIV DÅLIGT ANSTÄLLDA, FÖRSVINNER MOTSVARAR EN LJUS LAGER FÖR ANDEN. 196 I BEVIS FÖR LIV TRODDE MÅNGA ATT NÅGON SKULLE HÅLLA SEKTORN STÅR FÖR SINA HANDLINGAR; DE SOM TRODDE SÅLEDES, KOMMER ATT STÄLLAS UT TILL VÄRLDEN, SON AV GUD, GENOM SOL TV; OCH EN DOLD BROTTSLIGHET, ÄR VERA I GUDOMLIGA SOL TV, MED ALLA DESS DETALJER; VERA TEST WORLD FASOR, SOM MAN KALLAR KRISTNA, I DEN FRÄMMANDE VÄRLDEN AV KONSTIGA LAGAR AV GULD; DET ÄR LÄTTARE ATT KOMMA IN I HIMMELRIKET, ATT VARA KRISTNA, INTE KÄNT TILL EN VÄRLD AV GULD; SOM KAN KOMMA IN, SOM DE TRÄFFADE; EFTERSOM I LIVET PROVNING, INTE KAN TJÄNA ÄR TVÅ HERRAR OCH SÄGA ATT SERBISKA. 197 I BEVIS FÖR LIV, DE STÖRSTA HYCKLARNA, VAR DEN MEST PÅVERKAS AV GULD; EFTERSOM KONSTIGA PÅVERKAN AV GULD, GJORDE SINA SINCERITIES, INTE AV DEN HÖGRE HIERARKIN AV UPPRIKTIGHET; SÅ ATT ALLA DYGD AV TÄNKANDE MÄNNISKA, SKULLE VARA DEN HÖGSTA I DERAS HIERARKI AV DYGD, VAR DET NÖDVÄNDIGT ATT DEN MÄNSKLIGA ANDEN, INTE VISSTE NÅGOT FRÄMMANDE INFLYTANDE ÖVER DEN. 198 I BEVIS FÖR LIV, MÅNGA INMORALIZARON I FORDON. ALLA ÄR VERA I SOLAR TV; EFTERSOM INGEN BETT INMORALIZAR TILL GUD. DET ÄR LÄTTARE ATT KOMMA IN I HIMMELRIKET, SOM I LIVET TESTNING, MENTALT MOTSTÅND, DEN KONSTIGA OMORAL; SOM KAN KOMMA IN, SOM VAR SVAG AV ANDE OCH LÅT ATT OMORAL ÄR SISTA AV DEM. 199 I BEVIS FÖR LIV FÖRAKTADE MÅNGA ANDRA, SÅDAN ELLER SÅDAN SAK; ALLA KONSTIGA FÖRAKT ÄR VENT I SOLAR TV; MILJONTALS MÄNNISKOR KOMMER ATT FÖRBLI PASSIONERAT, SOM ORSAKAR ANDRA FÖRAKTADE; OÄNDLIG LÄRANDE LAGAR, AV GUDS GUDOMLIGA DOM. 200 I BEVIS FÖR LIV VAR MÅNGA MYSTERIER DET; ALLA MYSTERIET MED LIVET, KOMMER ATT FÖRKLARAS I EN TV-TOMT, SON. DET ÄR LÄTTARE ATT ANGE HIMMELRIKET, ATT RESPEKTERA MYSTERIUM; SOM KAN KOMMA IN, SOM DET
 37. 37. FÖRLÖJLIGAS; ALLA MYSTERIUM TILLFRÅGADES AV DEN MÄNSKLIGA VARELSEN, EFTERSOM INTE KÄNDA; ALLA MYSTIK TALAR OCH UTTRYCKS INFÖR GUD, I DERAS LAGAR AV MYSTIK. 201 I BEVIS FÖR LIV VAR MÅNGA FÖRFATTARE; VARJE FÖRFATTARE HAR GUDOMLIG DOM, FRÅN SON TILL GUD. DETTA ÄR ANTINGEN ATT BELÖNA DEN ELLER DRA DU POÄNG OM DET BRUTIT MOT LAGEN AV GUD; DET ÄR LÄTTARE ATT VARA EN DEL AV SON TILL GUD, ATT PRISA FÖRFATTARE SOM I HANS EGNA VERK AV FÖRFATTARE, BERÖMDE OCH VAXADE BRA, ÄVEN TILL GUD, ÖVER ALLA SAKER TÄNKBARA; FÖR ATT LOVORDAS, EN FÖRFATTARE SOM I SITT ARBETE INTE MINDES GUD.- 202 I BEVIS FÖR LIV TRODDE MÅNGA ATT GENOM ATT HELT ENKELT LÄSA GUD RÄDDADE DERAS SJÄLAR; DJUPGÅENDE FEL; EFTERSOM BEHANDLINGEN TILL EVIGT, ÄR EN DEL AV MOTSTÅNDSKRAFTIGT AV LIV; FÖR ATT HA VARIT FULL MED GUD, MÅSTE VARELSE OMFATTA ALLT SOM KUNDE TÄCKA SITT EGET SINNE; EFTERSOM GUD OÄNDLIG, HADE SÖKNINGAR I SINA EGNA BARN, OCKSÅ VARA SÅ, INOM DERAS RESPEKTIVE HIERARKIER AV VARELSER. 203 I BEVIS FÖR LIV FÖLL MÅNGA EFTERSOM DE VILLE; EFTERSOM DE HADE EN PERFEKT FÖRSTÅELSE AV VAD DE GÖR; DET ÄR LÄTTARE ATT FINNA FÖRSTÅELSE I DEN GUDOMLIGA DOMEN AV GUD, EN SOM INTE HAR PERFEKT FÖRSTÅELSE. ATT HITTA DET EN OM DET HADE; MEDAN MEST LUCID UNDER PROVNINGEN AV LIV, FRÄMST KRÄVANDE GUDOMLIGA DOMEN KOMMER ATT VARA MED HONOM. 204 I BEVIS FÖR LIV GLÖMDE MÅNGA ATT EN DAG SKULLE HA TILL SVARS FÖR SINA HANDLINGAR, TILL GUD; ÄR LÄTTARE ATT KOMMA IHÅG I GUD, EN UNDER LIVET GUDOMLIG DOM INTE GLÖMT; ATT BEAKTAS, EN ATT GLÖMSKAN. 205 I KONSTIGA VÄRLDEN VUXIT FRAM UR KONSTIGA LAGAR AV GULD, FRAMKOM SAMTAL STREJKER; KONSTIG PRODUKT AV DE KONSTIGA LAGARNA AV OJÄMLIKHET; FÖRFATTARE SOM TVINGADE ANDRA ATT TA KONSTIGA SÖKVÄGEN TILL STREJKEN, DET BETALAS I GUDOMLIG DOM SISTA, ANDRA AV ANDRA, MOLEKYL AV MOLEKYL. OCH VARJE ANFALLARE ÄN DEN VAR, OCKSÅ ÄR JUZJADO; EFTERSOM MÅNGA HADE, VINNA STORA LÖNER, DE INTE VACKLA I ATT STREJKANDE; SÅDAN GLÖMDE ATT HAN HADE I VÄRLDEN, MÄNNISKOR SOM DÖR AV HUNGER; DENNA MÄRKLIGA GLÖMSKA AV DEM SOM DRABBATS, GLÖMSK, BETALA FÖR DET ANDRA AV ANDRA. ENKLARE ÄR ATT VARA STIGIT TILL TOLV-ÅR-GAMMAL POJKE, SOM JAG TILLBRINGADE ORÄTTVIS HUNGER I BEVIS FÖR LIV; DET VARA STIGIT EN ANFALLARE SOM GLÖMMER ATT ANDRA TJÄNADE MINDRE ÄN HONOM. 206 I BEVIS FÖR LIV GLÖMDE MÅNGA ATT SISTA GUDOMLIG DOM, VAR FÖR ALLA UTAN UNDANTAG. DENNA MÄRKLIGA OBLIVION, ÄR RABATTERADE ANDRA AV ANDRA I SISTA GUDOMLIG DOM; DET ÄR LÄTTARE ATT ANGE HIMMELRIKET, EN ATT JAG INTE HAR GLÖMT VAD HAN HADE KALLAT GUDS RIKE; SOM KAN KOMMA IN, EN FALLA I DENNA MÄRKLIGA GLÖMSKA.

×