Más contenido relacionado

Poesia trobadoresca (Àlex Lluch). Teoria i pràctica

  1. Àlex Lluch POESIA TROBADORESCA (segles XII-XIII)
  2. CONTEXT ● Durant els segles XI i XII ─ el moment més àlgid del feudalisme estamental─ apareix la primera manifestació literària culta en una llengua romànica a Occitània: la lírica trobadoresca provençal. ● Aquest model poètic s'estendrà ràpidament a terres de Catalunya, de manera que la lírica trobadoresca esdevindrà el model culte de fer poesia a les nostres terres.
  3. CARACTERÍSTIQUES ● La poesia dels trobadors és bàsicament amorosa, en concret, la concepció del sentiment amorós denominada amor cortés. ● Està escrita en occità. ● La poesia trobadoresca estava feta per a ser cantada ● En la concepció de l’amor trobadoresc es reprodueixen els lligams socials de l’època medieval: – el feudalisme – el vassallatge. – el trobador es converteix en vassall fidel d’una dama casada
  4. L’AMOR CORTÉS ● El tema central de la lírica trobadoresca és l'amor ● El trobador, com a personatge cortesà, participa d’un refinament i valors cortesans cap a la dama (per això amor cortés), com són la lleialtat, la generositat, la valentia el tracte elegant, etc. ● Exigeix discreció ja que la dona cantada és casada, és a dir, la dama sol ser inaccessible i el trobador ha de fer mèrits per guanyar- se el seu amor o qualsevol altre tracte de favor material.
  5. PERSONATGES DE L'AMOR CORTÉS ● el trobador que tracta d’enamorar a la dama ● la dama (midons) ● el gilós, és a dir, el marit de la dama ● els lausengiers, aduladors i calumniadors, que per tal de fer mèrits estan disposats a contar la més breu possibilitat d'infidelitat de la senyora. Per no descobrir els amors, el trobador designa la dama amb un senyal (pseudònim) que sol figurar al final del poema. Per exemple: Bela Vezor (Bella Visió), Bon Esper(BonaEsperança)
  6. JOGLAR, TROBADOR I POETA ● POETA: Aquell que escrivia exclusivament les composicions poètiques en llatí ● TROBADOR: Aquell que componia en occità la lletra i la música dels poemes ● JOGLAR: Aquell de condició social més baixa que s’encarregava d'interpretar les poesies dels trobadors.
  7. ELS GÈNERES ● Cançó, en la qual un trobador expressa els seus sentiments amorosos envers una dama ● L'alba: la separació dels amants en arribar el nou dia ● La pastorel·la: diàleg amorós entre un cavaller i una pastora ● La balada o dansa: composició amorosa destinada per al ball ● el plany: lamenta la mort del senyor ● el sirventés: de caràcter satíric i burlesc, serveix d'atac enginyós als adversaris
  8. ELS TÒPICS LITERARIS ● Carpe Diem: Gaudir del moment ● Locus Amoenus: Lloc ideal on es desenvolupen els fets ● Tempus Fugit: Pas del temps amb regust amarg pels records ● Ubi sunt: Lament de les coses del passat que hem perdut
  9. TROBADORS CATALANS ● Guillem de Cabestany ● Guillem de Berguedà ● Cerverí de Girona
  10. Àlex Lluch ● Ací trobaràs exercicis propis d’aquesta presentació: – https://www.goconqr.com/es/p/14884925