Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Opiskelupaikka.fi profiilikortti 2012

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
SlideShare 101
SlideShare 101
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 13 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Weitere von Lasse Leponiemi (20)

Anzeige

Opiskelupaikka.fi profiilikortti 2012

 1. 1. Opiskelupaikka.fi SPOT®- kävijäprofiilitutkimus Lokakuu 2011
 2. 2. Tutkimuksen toteutus • Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin Opiskelupaikka.fi –sivustolla 15. – 30. marraskuuta 2011 välisenä aikana. • Vastauksia tutkimukseen kerättiin 401 kappaletta vastausprosentin ollessa 3,2 %. • Kyselytekniikkana käytetään pop up -ikkunoiden eston kiertävää ratkaisua ja kutsu esitetään kävijän poistuessa sivulta. • SPOT®-tutkimus mittaa tarkasti sivuston todellisia käyttäjiä, sillä vastaajat kutsutaan kyselyyn satunnaisotannalla suoraan tutkittavalta www-sivustolta tai sivuston alaosiolta. • Tutkimuksen tuloksia verrataan InterQuestinSPOT®-vertailutietokantaan, joka sisältää yli 230 tutkittua sivustoa tai niiden alaosiota. Tulokset muodostavat kattavan profiilin suomalaisista verkkomedian käyttäjistä. 2
 3. 3. Sukupuoli ja ikä 0% 20% 40% 60% 80% 100% 14% Mies 48% 86% Nainen 53% 8% Mies 15-24 vuotta 5% Mies 25-44 vuotta 1% Mies yli 44 vuotta 59% Nainen 15-24 vuotta 19% Nainen 25-44 vuotta Opiskelupaikka.fi (n=401) 6% Nainen yli 44 vuotta InterQuestin SPOT-tietokanta 3
 4. 4. Ikä 0% 20% 40% 60% 80% 100% Alle 15 vuotta 3% 4% 51% Keski-ikä 15-19 vuotta 11% 23,9 vuotta 20-24 vuotta 16% 12% 25-29 vuotta 8% 13% 30-34 vuotta 5% 12% 35-39 vuotta 6% 10% 40-44 vuotta 4% 10% 45-49 vuotta 3% 8% 50-54 vuotta 3% 7% 55-59 vuotta 1% 6% 60-64 vuotta 1% 5% Opiskelupaikka.fi (n=401) Yli 64 vuotta 0% 3% InterQuestin SPOT-tietokanta 4
 5. 5. Elämänvaihe 0% 20% 40% 60% 80% 100% 50% Asuu vanhempien luona 15% 19% Asuu yksin 20% Asuu kaksin puolison 11% kanssa 29% Asuu puolison ja lasten 13% kanssa 30% 3% On yksinhuoltaja 3% 4% Opiskelupaikka.fi (n=401) Muu 3% InterQuestin SPOT-tietokanta 5
 6. 6. Suoritetut tutkinnot 0% 20% 40% 60% 80% 100% 8% Käy peruskoulua 7% 27% Peruskoulu 12% 26% Ylioppilas 15% 23% Ammatillinen tutkinto 33% 9% AMK-tutkinto 13% Yliopisto- / 6% korkeakoulututkinto 17% Opiskelupaikka.fi (n=401) 1% Muu tutkinto 3% InterQuestin SPOT-tietokanta 6
 7. 7. Asuinpaikka 0% 20% 40% 60% 80% 100% 22% Pääkaupunkiseutu 24% 22% Muu Etelä-Suomen lääni 21% 32% Länsi-Suomen lääni 30% 9% Itä-Suomen lääni 10% 7% Oulun lääni 8% 4% Lapin lääni 3% Opiskelupaikka.fi (n=362) 4% Ulkomaat 4% InterQuestin SPOT-tietokanta 7
 8. 8. Tämänhetkinen opiskelupaikka 0% 20% 40% 60% 80% 100% Lukio 33% Ammattikorkeakoulu 10% Peruskoulu 9% Ammattikoulu 8% Yliopisto 6% Jossain muualla 3% Ei opiskele tällä hetkellä 34% Opiskelupaikka.fi (n=401) 8
 9. 9. Tavoiteopiskelupaikka seuraavaksi 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ammattikorkeakoulu 46% Yliopisto 44% Ulkomaat 18% Jatkotutkinto yliopistossa tai 14% ammattikorkeakoulussa Ammattioppilaitos 11% Lukio 6% Kansanopisto 3% Jossain muualla 4% Ei halua opiskella 5% Opiskelupaikka.fi (n=401) 9
 10. 10. Alat, jotka kiinnostavat valmistumisen jälkeen 0% 20% 40% 60% 80% 100% Sosiaali, terveys ja liikunta 43% Kasvatus 22% Humanistinen 20% Kulttuuri ja taide 17% Kauppa ja liiketalous 15% Matkailu/ravitsemus/palveluliiketoiminta 14% Yhteiskunta 12% Tekniikka ja liikenne 10% Luonnontiede 10% Ympäristö ja luonnonvara 9% Juridiikka 7% Suojelu 5% Opiskelupaikka.fi (n=401) Ei osaa sanoa 11% 10
 11. 11. Ulkomaihin liittyvät kiinnostukset 0% 20% 40% 60% 80% 100% Yli kuukauden mittainen lomamatka 51% ulkomailla Vaihto-ohjelma/-opiskelu ulkomailla 45% Työharjoittelu ulkomailla 44% Työskentely ulkomailla 39% Vapaaehtoistyö ulkomailla 27% Koko tutkinnon suorittaminen 14% ulkomailla Ei mikään edellä mainituista 17% Opiskelupaikka.fi (n=401) 11
 12. 12. Aiheet, jotka kiinnostavat sivustolla 0% 20% 40% 60% 80% 100% Oppilaitokset 64% Pääsykokeet 49% Ulkomailla opiskelu 24% Opiskelijaelämä 23% Työ- tai harjoittelupaikka 22% Virtuaaliopo-palvelu 17% Jokin muu 9% Opiskelupaikka.fi (n=401) 12
 13. 13. Tyytyväisyys sivustoon tyytymätön tyytyväinen 1 2 3 4 5 4.3 Sivuston latautumisen nopeus 4.0 4.0 Käytön mukavuus 3.9 3.8 Asioiden löytämisen helppous 3.7 4.0 Sivuston sisältö 3.8 4.0 Ulkoasu 3.8 Opiskelupaikka.fi (n=388-395) InterQuestin SPOT- tietokanta 4.1 Sivusto kokonaisuutena 3.9 13

×