Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

2010-05 Viestinnän murros ja median sosiaalinen luonne

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 53 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Andere mochten auch (20)

Anzeige

Ähnlich wie 2010-05 Viestinnän murros ja median sosiaalinen luonne (20)

Anzeige

2010-05 Viestinnän murros ja median sosiaalinen luonne

 1. 1. VIESTINNÄN MURROS JA MEDIAN SOSIAALINEN LUONNE ICT-portti 20.5.2010 MEDIATALO OPISKELUPAIKKA OY | info@opiskelupaikka.fi | www.opiskelupaikka.fi
 2. 2. KUKA OLEN, MITÄ TEEN Lasse Leponiemi, toimitusjohtaja Mediatalo Opiskelupaikka Oy lasse.leponiemi@opiskelupaikka.fi 040 7711 123 IR Visual Works Oy hallituksen neuvonantaja Web Analytics Association Finland hallituksen jäsen (koulutus) MEDIATALO OPISKELUPAIKKA OY | info@opiskelupaikka.fi | www.opiskelupaikka.fi
 3. 3. Keski-Uusimaa 4.6.2009 MEDIATALO OPISKELUPAIKKA OY | info@opiskelupaikka.fi | www.opiskelupaikka.fi
 4. 4. KOLME HAASTETTA 1. Henkilökohtainen suhtautuminen ”Button theory” motivaatio oppia; nämä ovat hömpötyksiä / ei kuulu työnkuvaan / menee turhaa aikaa = en uskalla hakea/kokeilla hyötyä 2. Asennemuutos Suljetusta tietoa jakavaksi asiantuntijaorganisaatioksi miten palvelen asiakasta parhaiten = kilpailuetu (vai riski?) 3. Uuden toimintatavan luominen asiakassuhde rakentuu ennen ja jälkeen ostotapahtuman asiakassuhteen laajentuminen = yhteisö MEDIATALO OPISKELUPAIKKA OY | info@opiskelupaikka.fi | www.opiskelupaikka.fi
 5. 5. KOLME TAVOITETTA 1. Mediakäytön ja viestintätapojen murroksen hahmottaminen 2. Oman verkkopalvelun mahdollisuuksien hyödyntäminen 3. Sosiaalisen median toimintatapojen ja ilmiöiden ymmärtäminen MEDIATALO OPISKELUPAIKKA OY | info@opiskelupaikka.fi | www.opiskelupaikka.fi
 6. 6. YRITYKSEN VERKKOSIVUT ”Our focus should be not on emerging techonologies but on emerging cultural practices.” - Henry Jenkins, professori, Massachusetts Institue of Techonlogy MEDIATALO OPISKELUPAIKKA OY | info@opiskelupaikka.fi | www.opiskelupaikka.fi
 7. 7. INTERNETIN MERKITYS • Internetistä on tullut keskeinen markkinointi- ja tiedonvälityskanava. (Tilastokeskus 2008, Internetin käyttötarkoitukset keväällä 2008, ONLINE 21.7.2009) • Yrityksellä on kaksi intressiä verkkosivujen tekemiseen 1. Lisätä myynnin määrää 2. Säästää olemassa olevaan kulutasoon verrattuna • Verkon kautta tapahtuvaa kaupankäyntiä voidaan lisätä kahdella eri tavalla: 1. Lisäämällä sivustolla vierailevien potentiaalisten asiakkaiden määrää 2. Saamalla sivustolla jo vierailevat potentiaaliset asiakkaat tulemaan asiakkaiksi (Jackson, Cult of Analtytics, 2009, 99-102) MEDIATALO OPISKELUPAIKKA OY | info@opiskelupaikka.fi | www.opiskelupaikka.fi
 8. 8. Tieken selvityksen mukaan suurimmat ongelmat käyttöönotossa: • ajan puute uuteen asiaan perehtymisessä • osaamiseen tai tietoihin liittyvät puutteet • taloudelliset rajoitteet • toimintatapa Mikroyritysten sivuista noin puolet ovat päivittämättä: • Tieto on staattista • Sivuston tiedot eivät ole ajantasaisia (Ekman-Sarkki, 2006, 3-4). MEDIATALO OPISKELUPAIKKA OY | info@opiskelupaikka.fi | www.opiskelupaikka.fi
 9. 9. WWW-SIVUJEN HYÖTY • Verkkopalveluiden käytöstä on yrityksille selviä hyötyjä: - asiakaspalveluun tarvittavien henkilöresurssien säästö - maantieteellinen sijainti ei rajoita tavoitettavuutta - markkinointiin liittyvät laajennus ja säästötoimenpiteet (Ekman-Sarkki, 2006, 5-6) MEDIATALO OPISKELUPAIKKA OY | info@opiskelupaikka.fi | www.opiskelupaikka.fi
 10. 10. Verkkoa hyödyntävän yrityksen muistilistaa: - mitkä ovat verkkopalvelun tavoitteet -kaupan määrä -myyntileadit -asiakastieto -kontaktit - miten niiden toteutumista mitataan - minkälainen rooli verkkosivuilla on myynnissä MEDIATALO OPISKELUPAIKKA OY | info@opiskelupaikka.fi | www.opiskelupaikka.fi
 11. 11. MEDIATALO OPISKELUPAIKKA OY | info@opiskelupaikka.fi | www.opiskelupaikka.fi
 12. 12. VERKKOPALVELUN SYYT HALUTTU tulos MEDIATALO OPISKELUPAIKKA OY | info@opiskelupaikka.fi | www.opiskelupaikka.fi
 13. 13. Virtuaalinen työtila Sosiaalinen media Satelliittisivustot Pääsivusto - elämässä mukana - linkkisuosion rakentaminen - kaupan käynnin väline - life stream näkyvyys - hakutermien laajennus - reinomeiningin - trendit ja kommunikointi rakentaminen - uusista tuotteista kertominen Kävijävirran ohjaaminen pääsivustolle MEDIATALO OPISKELUPAIKKA OY | info@opiskelupaikka.fi | www.opiskelupaikka.fi
 14. 14. Rakennettu digitaalinen jalanjälki (30.4.2010) KOSKETUSPISTEET: -Facebook-keskustelut -Keskusteluryhmien keskustelut -Ryhmien tavoittelu offline-kanavista REAKTIOT: -Facebook – kommentit ja Reino-kuvat -Facebook – ryhmän nopea kasvu -Linkkisiirtymien kasvu reinokauppaan SISÄLTÖ: -Brandin henkilöiminen -Kampanjat ja tempaukset -Uudet tuotteet MEDIATALO OPISKELUPAIKKA OY | info@opiskelupaikka.fi | www.opiskelupaikka.fi
 15. 15. WEB-ANALYTIIKKA LIIKETOIMINNASSA • Web-analytiikka voidaan määritellä Guy Greecen mukaan ”verkkopalvelun käyttämisen seuraamiseksi ja raportoimiseksi, minkä avulla yritys voi paremmin ymmärtää monimuotoisia interaktioita verkkopalvelun vierailijan ja verkkopalvelun tarjoajan välillä sekä tämän avulla lisätä asiakasuskollisuuden ja myynnin määrää.” MEDIATALO OPISKELUPAIKKA OY | info@opiskelupaikka.fi | www.opiskelupaikka.fi
 16. 16. MEDIATALO OPISKELUPAIKKA OY | info@opiskelupaikka.fi | www.opiskelupaikka.fi
 17. 17. MIKÄ TIETO ON ARVOKASTA? MEDIATALO OPISKELUPAIKKA OY | info@opiskelupaikka.fi | www.opiskelupaikka.fi
 18. 18. VIESTINNÄN MURROS ”Our focus should be not on emerging techonologies but on emerging cultural practices.” - Henry Jenkins, professori, Massachusetts Institue of Techonlogy MEDIATALO OPISKELUPAIKKA OY | info@opiskelupaikka.fi | www.opiskelupaikka.fi
 19. 19. YHTEISKUNTA MURROKSESSA • Moderni yhteiskunta – traditionaalinen ”hyvä elämä” – vakituinen elämänrytmi • Zombie-kategoriat – ”ydinperhe” – ”koko työura samassa yrityksessä” – ”kaikilla samat mahdollisuudet” • Postmoderni yhteiskunta ”elinkautinen oppiminen” – kaikki on liikkuvaa ja muuttuva – epävarmuuden määrä kasvanut MEDIATALO OPISKELUPAIKKA OY | info@opiskelupaikka.fi | www.opiskelupaikka.fi
 20. 20. VERKOSTOYHTEISKUNTA • Kaikki kuuluvat verkostoihin – luonnolliset verkostot kuten perhe, työpaikkaan… – myös parasosiaalisiin, esim. suhteista tuotemerkkeihin, brandeihin ja ihmisiin, joita emme edes tunne (Solomon 2004, 100-101). • Yhteiskunta, jossa kaikki perustuu tarinoiden, kertomusten ja unelmien voimaan. (Rolf Jensen 1999) • Me ostamme myyttejä, suhteita ja verkostojäsenyyksiä. Tärkeää ei ole tuote, vaan tarina ja imago (Gummesson 2005, 102). MEDIATALO OPISKELUPAIKKA OY | info@opiskelupaikka.fi | www.opiskelupaikka.fi
 21. 21. Miten hyödyntää sosiaalisen median välineitä? Voiko omaa viestintää enää hallita? MEDIATALO OPISKELUPAIKKA OY | info@opiskelupaikka.fi | www.opiskelupaikka.fi
 22. 22. Käyttänyt internetiä viimeksi kuluneen kolmen kuukauden aikana keväällä 2008, prosenttia 16-74 -vuotiaista ikäryhmän ja sukupuolen mukaan (Tilastokeskus, Tieto- ja viestintätekniikan käyttö 2008) MEDIATALO OPISKELUPAIKKA OY | info@opiskelupaikka.fi | www.opiskelupaikka.fi
 23. 23. NUORTEN MEDIAKÄYTTÖ MEDIATALO OPISKELUPAIKKA OY | info@opiskelupaikka.fi | www.opiskelupaikka.fi
 24. 24. NETIN KÄYTTÖKOHTEET 83 % nuorista on tuottanut sisältöä nettiin Passiivisia 30 % 15/30 Research 2007 MEDIATALO OPISKELUPAIKKA OY | info@opiskelupaikka.fi | www.opiskelupaikka.fi
 25. 25. Ei ole väliä, mihin mediaan sisältö on alun perin tehty, koska se kuitenkin kulutetaan verkossa. Raportti journalismin trendeistä Yhdysvalloissa 2009, Tanja Aitamurto, Helsingin Sanomain säätiö 2010 MEDIATALO OPISKELUPAIKKA OY | info@opiskelupaikka.fi | www.opiskelupaikka.fi
 26. 26. YOUTUBE • Youtube: videoiden jakamiseen tarkoitettu ”In 1995 there were yhteisö, maksuton käyttäjälle ja videon 225 shows across Britain television lisääjälle. Sponsorikanavat erikseen. that delivered Googlen omistama. audience of more than 15 million. By 2005 there were none.” • CASE: Britains Got Talent - Susan Boyle Michael Grade, BBC Chairman MEDIATALO OPISKELUPAIKKA OY | info@opiskelupaikka.fi | www.opiskelupaikka.fi
 27. 27. WEB 2.0 – konsepti, ei tekniikka web 2.0 on konsepti, jonka piirteinä on helppo käyttöönotto ja joustava kehitysympäristö. huomioi teknisen näkökulman rinnalla myös sosiaalisen aspektin voidaan nähdä verkkoyhteisössä olevan kollektiivisen älykkyyden aktivoivana toimintatapana (esim. Wikipedia). MEDIATALO OPISKELUPAIKKA OY | info@opiskelupaikka.fi | www.opiskelupaikka.fi
 28. 28. SISÄLTÖREFORMI • Käyttäjät tulevat jatkuvasti kriittisimmiksi Tiedotus Keskustelu Keskeytys Osallistaminen Häiriö Viihdyttäminen Tämä on mainos Tämä on sisältö • Sosiaalisen median palvelut ovat viestinnän VÄLINE, koska 1. Se on halvempaa 2. Nopeampaa 3. Ja helppokäyttöistä MEDIATALO OPISKELUPAIKKA OY | info@opiskelupaikka.fi | www.opiskelupaikka.fi
 29. 29. WEB 3.0 / 4.0 ”Jos tietosaasteen määrä kasvaa tätä vauhtia, meistä tulee kuurosokeita” mediafuturisti Gerd Leonhard 2008 - Ei tarkkoja määritelmiä. Yhteistä on se, että painotetaan verkon yksilöllistä sosiaalista ja tunteisiin vetoavaa vaikutusta - Käyttäjäkohtaisesti suodatettu sisältövirta MEDIAKRIITTISYYS JA MEDIALUKUTAITO KOROSTUVAT MEDIATALO OPISKELUPAIKKA OY | info@opiskelupaikka.fi | www.opiskelupaikka.fi
 30. 30. MILLÄ TAHANSA LAITTEELLA MEDIATALO OPISKELUPAIKKA OY | info@opiskelupaikka.fi | www.opiskelupaikka.fi
 31. 31. SOSIAALISEN MEDIAN MÄÄRITTELY Sosiaalinen media on kattotermi erilaisille verkkopalveluille, joissa samasta aihepiiristä kiinnostuneet ihmiset tai yhteiset intressit omaavat ihmiset tapaavat toisiaan, ilmaisevat itseään ja purkavat tunteitaan (Katri Lietsala, 2008, 17-20) Verkon yhteisöllinen käyttö ja yhdessä oleminen voi perustua jakamiseen, tiedon tai sisällön tuottamiseen tai jonkin yhteisen hankkeen eteen toimimiseen. (Weber, 2009, 97-112) Sosiaalisen median käyttö on kuitenkin vain hyvin harvoissa tilanteissa reitti nopeisiin voittoihin liiketoiminnassa. Yhteisöllisyyteen perustuvissa toiminnoissa on syytä varautua pitkiinkin käynnistämisaikoihin. (Hintikka, 2008,10-18) MEDIATALO OPISKELUPAIKKA OY | info@opiskelupaikka.fi | www.opiskelupaikka.fi
 32. 32. SOSIAALINEN MEDIA KARTALLA MEDIATALO OPISKELUPAIKKA OY | info@opiskelupaikka.fi | www.opiskelupaikka.fi
 33. 33. MEDIATALO OPISKELUPAIKKA OY | info@opiskelupaikka.fi | www.opiskelupaikka.fi
 34. 34. VIESTINTÄTOIMIALAN MUUTOSTEKIJÄT Viestintäalan toimialastrategia 2009 MEDIATALO OPISKELUPAIKKA OY | info@opiskelupaikka.fi | www.opiskelupaikka.fi
 35. 35. YHTEISÖMARKKINOINTI Sähköpostista sosiaaliseen mediaan MEDIATALO OPISKELUPAIKKA OY | info@opiskelupaikka.fi | www.opiskelupaikka.fi
 36. 36. SOS.MED KÄYTTÄJIEN ROOLIT Johtaa Aktiivisuus Ohjaa keskustelua eli moderoi Tekee ryhmässä Käyttää uudelleen Kirjoittaa YDIN Linkkaa Taggaa eli Jakaa merkitsee Tilaa omiin Kommentoi Lisää Lukee hakusanoihin suosikkeihin Otala 2009, Wikimaniaa yrityksiin, s 110 MEDIATALO OPISKELUPAIKKA OY | Lasse Leponiemi | info@opiskelupaikka.fi | www.opiskelupaikka.fi
 37. 37. http://nolimitlearning.wordpress.com/2010/03/19/stats-on-twitter/ MEDIATALO OPISKELUPAIKKA OY | info@opiskelupaikka.fi | www.opiskelupaikka.fi
 38. 38. MEDIATALO OPISKELUPAIKKA OY | info@opiskelupaikka.fi | www.opiskelupaikka.fi
 39. 39. PINNALLA NYT SUOMESSA • FACEBOOK • TWITTER • IRC-GALLERIA • BLOGIT • VIDEOPALVELUT • KUVAPALVELUT • KARTTAPALVELUT • ERILAISET MASHUPIT (YHDISTELMÄT) MEDIATALO OPISKELUPAIKKA OY | info@opiskelupaikka.fi | www.opiskelupaikka.fi
 40. 40. MEDIATALO OPISKELUPAIKKA OY | info@opiskelupaikka.fi | www.opiskelupaikka.fi
 41. 41. SOSIAALINEN MEDIA • Yhteisön tapa kommunikoida keskenään virtuaalisesti Sosiaalinen toiminta voidaan jäljittää = ”digital footprint” Järjestelmät vaihtuvat, kehittyvät ja muuttuvat JATKUVASTI MEDIATALO OPISKELUPAIKKA OY | info@opiskelupaikka.fi | www.opiskelupaikka.fi
 42. 42. MEDIATALO OPISKELUPAIKKA OY | info@opiskelupaikka.fi | www.opiskelupaikka.fi
 43. 43. JULKISUUS TUO VASTUUTA MEDIATALO OPISKELUPAIKKA OY | info@opiskelupaikka.fi | www.opiskelupaikka.fi
 44. 44. LÖYDETTÄVYYS • Verkon hakuominaisuudet ovat tulleet koko ajan tärkeämmiksi • SUOMI ON GOOGLE MAA • 37% Google avaussivuna – Ikäryhmässä 15-24 vuotta 51% • 96% käyttää Googlea säännöllisesti – Ikäryhmässä 15-24 vuotta 99% LÖYDETTÄVYYDELLÄ ON MERKITTÄVÄ RAHALLINEN ARVO tunne asiakkaiden hakukäyttäytyminen MEDIATALO OPISKELUPAIKKA OY | info@opiskelupaikka.fi | www.opiskelupaikka.fi
 45. 45. MISTÄ KYSE? • Verkon kautta tapahtuvaa kaupankäyntiä voidaan lisätä kahdella eri tavalla: 1. Lisäämällä sivustolla vierailevien potentiaalisten asiakkaiden määrää 2. Saamalla sivustolla jo vierailevat potentiaaliset asiakkaat tulemaan asiakkaiksi (Jackson, Cult of Analtytics, 2009, 99-102) MEDIATALO OPISKELUPAIKKA OY | info@opiskelupaikka.fi | www.opiskelupaikka.fi
 46. 46. WUPS! MITEN KÄSITELLÄ NEGATIIVISET ASIAT www.google.fi www.lehtovaararavintola.fi/ http://www.cs.helsinki.fi/u/hxhietan/lehtovaara.html MEDIATALO OPISKELUPAIKKA OY | info@opiskelupaikka.fi | www.opiskelupaikka.fi
 47. 47. MEDIATALO OPISKELUPAIKKA OY | info@opiskelupaikka.fi | www.opiskelupaikka.fi
 48. 48. KAIKUKAMMIO-ILMIÖ • Sama viesti tai sanoma toistuu sosiaalisessa mediassa • Totuus ei ole absoluuttista, ilmiö on MEDIATALO OPISKELUPAIKKA OY | info@opiskelupaikka.fi | www.opiskelupaikka.fi
 49. 49. REACH ENGAGE ACTIVATE NURTURE hakukonemarkkinointi, Ladattavat ONLNE hakukoneoptimointi, käyntien tiedostot, sähköpostit, sosiaalisen toistuminen, Navigointi, ostaminen, uutiskirjeen median yhteisöt, linkitykset, verkkosivun tilaukset lukeminen, pikaviestimet, sisältö, (esim. uusintaosto matkapuhelin, sisäinen haku uutiskirje), verkkokampanjat ja rekisteröity- CRM toimet! minen kilpailut, kanta- Myyntita- asiakkuus, Myyntikontaktit, mainokset, Puhelin, paamiset, asiakkuuden uutiskirje, jälleenmyyjät, messut, PR-toiminta, hoito, OFFLINE esite yhteistyötaho suoramarkkinointi, uusintaosto testimoniaalit CRM toimet! MEDIATALO OPISKELUPAIKKA OY | info@opiskelupaikka.fi | www.opiskelupaikka.fi
 50. 50. Kaushik 1. KÄTTÄYTYMINEN • Asiakkaiden kertoman käyttäytymisen todentaminen web- analytiikalla • Segmentointi • Tärkeiden mitattavien asioiden seuraaminen Optimaalisen Asiakaskokemuksen käyttäytymisen selkeä ymmärtäminen rohkaiseminen Syvällinen ymmärrys asiakkuuden rakentumisesta Tieto sovellettavissa toimintaan 2. LOPPUTULOS 3. KÄYTTÖKOKEMUS • Tilausten määrä tuotekohtaisesti • Asiakkaiden palautteet • Yhteydenottojen määrä • Asiakastyytyväisyyden • Web-palvelun muodostama Liiketoiminnallisen mittaaminen liikevaihto win-win tilanteen • Palvelun käytöstä kysyminen • Kauppaan johtaneet käynnit muodostaminen • Interaktio asiakkaan kanssa suhteessa kaikkiin käynteihin MEDIATALO OPISKELUPAIKKA OY | info@opiskelupaikka.fi | www.opiskelupaikka.fi
 51. 51. Muistilista sosiaaliseen mediaan 1. Ole kiinnostava - anna ihmisille syy keskustella 2. Tee asiat helpoiksi - innovoidaan tosi helppo viesti ja tehdään sen jakaminen helpoksi 3. Tee ihmiset iloisiksi – ja he kertovat sinusta 4. Ansaitse luottamusta ja arvostusta Muistilista verkkoliiketoimintaan 1. Päätä oman verkkoliiketoiminnan tavoitteet 2. Seuraa verkkoliiketoiminnan kehittymistä 3. Toimi tavoitteiden mukaisesti MEDIATALO OPISKELUPAIKKA OY | info@opiskelupaikka.fi | www.opiskelupaikka.fi
 52. 52. Seuraa omaa verkkosivuasi • Saat 2 kk maksuttoman Snoobi-kävijäseurannan omalle verkkosivullesi – vaatii seurantakoodin asentamisen sivustolle – kerro tarpeestasi minulle: – lasse.leponiemi@opiskelupaikka.fi MEDIATALO OPISKELUPAIKKA OY | info@opiskelupaikka.fi | www.opiskelupaikka.fi
 53. 53. MUUTOS ON AINA Wonder is the beginning of wisdom - Socrates Lasse Leponiemi, puh. 040 7711 123 lasse.leponiemi@opiskelupaikka.fi Twitter: lasselepo MEDIATALO OPISKELUPAIKKA OY | info@opiskelupaikka.fi | www.opiskelupaikka.fi

×