Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

keli būdai (ir teisės sistemos ydos) piktnaudžiauti žodžio laisve politinės propagandos naudai

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Hier ansehen

1 von 13 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Weitere von Liutauras Ulevičius (20)

Anzeige

keli būdai (ir teisės sistemos ydos) piktnaudžiauti žodžio laisve politinės propagandos naudai

  1. 1. keli būdai (ir teisės sistemos ydos) piktnaudžiauti žodžio laisve politinės propagandos naudai
  2. 2. ŽODŽIO LAISVĖ POLITINĖ PROPAGANDA
  3. 3. JEIGU TAI ŽODŽIO LAISVĖ = „galiu sakyti, ką noriu“ siekiant PROPAGANDOS tikslų, verta sakyti bet ką, kas POLITIŠKAI NAUDINGA
  4. 4. BET... LRK 25 str. 1d. teisės: turėti įsitikinimus / laisvai juos reikšti 3d. laisvė reikšti įsitikinimus g.b. ribojama a) tik įstatymu, b) tai būtina saugoti/ginti - žmogaus sveikatą, garbę ir orumą, privatų gyvenimą, dorovę - konstitucinę santvarką 4d. laisvė reikšti įsitikinimus ir skleisti informaciją nesuderinama su nusikalstamais veiksmais - tautinės, rasinės, religinės ar socialinės neapykantos, prievartos bei diskriminacijos kurstymu, šmeižtu ir dezinformacija.
  5. 5. ŽODYNAS dezinformãcija – klaidinančių žinių skleidimas propagandos sumetimais, karyboje — siekiant suklaidinti priešą (TŽŽ, 1985) propagandá – idėjų, mokslų, pažiūrų, politinių teorijų skleidimas spaudoje ir žodžiu; politinio pobūdžio idėjinis poveikis plačiosioms masėms (eLKŽ)
  6. 6. AKSIOMOS #1 žodžio laisvė turi ribas #2 politinė propaganda yra komunikacija, kurios laisvė irgi turi ribas #3 žodžio ir komunikacijos laisvės teisinės ribos yra tos pačios #4 politinei komunikacijai (ypač – kritikai) žodžio laisvė turi daug specialių normų NB! žodžio laisvės ribos politikos komunikacijoje yra žymiai platesnės NB! etikos ribos ≠ teisės ribos
  7. 7. POLITINĖS PROPAGANDOS RIBOS kai ribojimas nustatytas įstatyme ir: • saugoma – žmogaus sveikata – žmogaus garbė ir orumas – žmogaus privatus gyvenimas – dorovė • ginama konstitucinė santvarka kai nusikalstami veiksmai • BK 170 str. – Kurstymas prieš bet kokios tautos, rasės, etninę, religinę ar kitokią žmonių grupę • BK 1701 str. – Grupių ir organizacijų, turinčių tikslą diskriminuoti žmonių grupę arba kurstyti prieš ją, kūrimas ir veikla • (BK ?) socialinės neapykantos prievartos bei diskriminacijos kurstymu • BK 154 str. – Šmeižimas • (BK ? / VIĮ 19 str. 2 d.) dezinformacija
  8. 8. SPECIALIOSIOS NORMOS Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės įstatymas Seimo, Prezidento, Savivaldybių tarybų, Europos parlamento rinkimų įstatymai VRK poįstatyminiai teisės aktai dėl politinės reklamos žymėjimo Savireguliacijos mechanizmai (garbingų rinkimų susitarimas ir pan.) ... etc.
  9. 9. TEISĖS SISTEMOS YDOS #1 netinkama pažeidimų prevencija (nepažymėta VAE referendumo politinė reklama) #2 neveiksmingos pažeidimų užkardymo priemonės (Paleckis „savi šaudė į savus“, PBK transliacijos) #3 menkas pažeidimų ištyrimo ir bausmių skyrimo % (Darbo partijos „dešros“) #4 pažeidimų toleravimas visuomenėje  reklama, sulaukianti baudos, yra pastebėta reklama (Zuoko „Taip“ finansavimas) #5 ... etc.

×