Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
Олійникова Світлана Петрівна – вчитель історіїМиколаївської загальноосвітньої школи І – ІІІ ст. № 36           ...
Підвищення кваліфікації і професійна підготовка:  Всеукраїнська літня школа “Знайди себе в сучасній освіті” – 2008р. П...
Проблемна тема самоосвіти:   “Формування критичного мислення учнів”.      Мета роботи над темою самоосвіти:  - ов...
І етап – діагностико-теоретичний          Утруднення, що виникають          в процесі викладання предме...
Завдання: Вивчити необхідну літературу та перспективний педагогічний досвід; Виокремити з літератури та перспективного ...
Вивчення літератури з даної проблеми: 1. Державний стандарт базової і повної середньої освіти // Історія в школах України....
11. Пометун О.І. Енциклопедія інтерактивного навчання / О.І.Пометун. – К., 2007. – 144с.12. Пометун О.І. Компетентнісний п...
ІІ етап – впроваджуючий Систематизація та розробка методичного узагальнення В основу критичного мислення можна покласти ви...
ІІІ етап – формуючий Впровадження досягнень психолого-педагогічної наукита шкільної практики у власний досвід роботи з учн...
ІІ. Побудова знань (пошук та осмислення матеріалу, знаходженнявідповідей на попередні запитання та визначенні нових, намаг...
Застосування методів критичного мислення на уроках       Послідовність дій з боку вчителя:    ПОСТУПОВО → ВІД ПР...
Застосування методів критичного мислення на уроках-  Складання   розповіді. Метод   навчає  класифікувати,виокремл...
Застосування методів критичного мислення на уроках - Коротше – ще коротше. Метод навчає лаконічно висловлюватисвою думку...
Висновки.  З астосування методів і прийомів зазначеної технології дає              можливістьУчителю:   ...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

з досвіду роботи вчителя над темою самоосвіти

 • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

з досвіду роботи вчителя над темою самоосвіти

 1. 1. Олійникова Світлана Петрівна – вчитель історіїМиколаївської загальноосвітньої школи І – ІІІ ст. № 36 Педагогічний стаж – 25 років Кваліфікаційна категорія - вчитель вищої категорії Звання - старший вчитель Класи, в яких викладаю – 5 клас (історія, етика), 6 клас (етика) Педагогічне кредо Учитель живе до тих пір, поки він учиться, коли він перестає учитися, у ньому вмирає вчитель. К. Ушинський Учитель готується до хорошого уроку все життя. Така духовна і філософська основа професії й технології нашого труда; щоб дати учням іскру знань, учителю потрібно увібрати ціле море світла. В. Сухомлинський
 2. 2. Підвищення кваліфікації і професійна підготовка: Всеукраїнська літня школа “Знайди себе в сучасній освіті” – 2008р. Проходження сертифікаційного тесту «Курс Microso ft із цифровихтехнологій» - 2011 р. Курси підвищення кваліфікації директорів ЗНЗ – фахівцівпредметів суспільно – гуманітарного циклу. (ОІППО) – 2012 р.
 3. 3. Проблемна тема самоосвіти: “Формування критичного мислення учнів”. Мета роботи над темою самоосвіти: - оволодіти досягненнями педагогічної науки та практики;- поглибити теоретичні знання та практичні вміння з технологіїрозвитку критичного мислення у процесі вивчення курсу історії. Завдання:- розширити загальнопедагогічні та психологічні знання;- оволодіти ефективними формами, методами, прийомаминавчання історії;- визначити шляхи практичного застосування технології критичногомислення- впроваджувати в практику технологію критичного мислення. Очікувані результати: - підвищення професійної компетентності; - поліпшення якості викладання історії, виховання та розвитку учнів.
 4. 4. І етап – діагностико-теоретичний Утруднення, що виникають в процесі викладання предмету:- формування мотивації знань та підвищення пізнавального інтересу школярів до предмету;- організація навчального процесу як дослідження, під час якого створюються умови для осмислення учнями запропонованої інформації, її критичного перегляду та застосування, вдосконалення вмінь аналізу, синтезу, порівняння, установлення логічних звязків,  узагальнення, оцінювання;- організація пізнавальної діяльності   школярів у міжособистісній взаємодії і співпраці під час пошуку джерел інформації та їх опрацювання, спростування або доведення (думок, бачень, тверджень, положень тощо), оперування доказами та формулювання умовиводів, висновків.
 5. 5. Завдання: Вивчити необхідну літературу та перспективний педагогічний досвід; Виокремити з літератури та перспективного педагогічного досвіду основні актуальні положення, факти, явища, що піднімають теоретичний та методичний рівень; Вибрати методичні знахідки для апробації у власній педагогічній діяльності.
 6. 6. Вивчення літератури з даної проблеми: 1. Державний стандарт базової і повної середньої освіти // Історія в школах України.– 2004. – № 2. – С. 3-4.2. Новий Державний стандарт базової та повної загальної середньої освіти( освітня галузь «Суспільствознавство»), затверджений постановою КабінетуМіністрів України від 23.11.2011 р. № 13923. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Історія України. Всесвітняісторія. 5-11 класи .4 . Вукіна Н.В. Критичне мислення: як цьому навчати / Харків, 2007.- 190 с.5. Десятов Д.Л. Практичні аспекти застосування методів критичного мислення науроці історії // Д.Л. Десятов / Історія в школах України. – 2007. –  №9. – С. 5-11.6. Гупан Н. Формування критичного мислення учнів у процесі навчання правлюдини / Н.Гупан, О.Пометун // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи:збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету іменіП.Тичини. Випуск 27. – Умань, 2008. – С. 164-168.7. Клустер Девід. Що таке критичне мислення? / Девід Клустер // Перемена. – 2001.– № 4. – С. 5-13.8. Лернер И.Я. Развитие мышления учащихся в процессе обучения истории :пособие для учителей / И.Я.Лернер. – М. : Просвещение, 1982. – 191 с.9. Марченко О.Г. Формування критичного мислення школярів / О. Г. Марченко. –Харків : Вид. група "Основа": "Тріада +", 2007. – 160 с.10. Пометун О.І. Методика навчання історії в школі / О.І.Пометун, Г.О. Фрейман. – К.: Генеза, 2009. – 328 с.
 7. 7. 11. Пометун О.І. Енциклопедія інтерактивного навчання / О.І.Пометун. – К., 2007. – 144с.12. Пометун О.І. Компетентнісний підхід у сучасній історичній освіті / О.І.Пометун //Історія в школах України. – 2007. – № 6. – С. 6-12.13. Пометун О.І. Основи критичного мислення: навчальний посібник для учнів старшихкласів загальноосвітньої школи / О.І.Пометун, Л.М.Пилипчатіна, І.М.Сущенко,І.О.Баранова. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2010. – 216 с.14. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологи / С.Л.Рубинштейн. – СПб. : Питер,2004. – 713 с.15. Терно С.О. Проблемні задачі з історії для учнів 8-9 класів загальноосвітньої школи :дидактичний посібник [для учнів 8-9 класів загальноосвіт. навч. закл.] / С.О.Терно,А.Д.Хінєва. – Запоріжжя: Просвіта, 2009. – 32 с.16. Технології розвитку критичного мислення учнів / Кроуфорд А., Саул В., Метьюз С.,Макінстер Д./ Плеяда, 2006. – 220 с.17. Технології розвитку критичного мислення на уроках історії. З досвіду роботивчителів. - Миколаїв: Наук.-метод. центр Упр. освіти Миколаївської міської ради, 2008. -47 с. 18. Тягло О.В. Критичне мислення: Навчальний посібник. - Х: Основа, 2008. - 189 с.19. Тягло А.В., Воропай Т.С. Критическое мышление: проблема мирового образованияХХI века // Постметодика, №3 (35). - 2001. - С. 19-26.
 8. 8. ІІ етап – впроваджуючий Систематизація та розробка методичного узагальнення В основу критичного мислення можна покласти вислів Сократа: "Я знаю, що нічого не знаю". Завдання – навчити учнів ефективно здобувати знання. Будувати уроки, враховуючи, що: Інформація - не кінцевий результат навчання, а її початковий пункт; Навчання не зводиться до запам’ятовування інформації, а полягає в розвитку здібностей учнів самостійно просуватися в інформаційному просторі; Навчання базується на принципі порівняння однієї інформації або точки зору з іншою для формування уявлення про те, що знання не обмежується сумою відомостей; Сутність навчання полягає в приєднанні нових знань до відомих, для чого ці відомі знання слід попередньо відтворити.
 9. 9. ІІІ етап – формуючий Впровадження досягнень психолого-педагогічної наукита шкільної практики у власний досвід роботи з учнями .Завдання: працювати надперебудовою уроків.Урок із застосуванням ТРКМбудую за трьома етапами:І. Актуалізація (актуалізувати в памятіучнів вже наявні знання; неформальнооцінити те, що вони вже знають,зокрема встановити і їхні помилковідумки та уявлення; визначити метунавчання; зосередити увагу учнів натемі, викликати інтерес до їїзасвоєння).
 10. 10. ІІ. Побудова знань (пошук та осмислення матеріалу, знаходженнявідповідей на попередні запитання та визначенні нових, намаганняхвідповісти на них для побудови нового власного знання, оцінюванняпевної інформації. На цьому етапі постійно відстежується перебігдумок школярів (процесів мислення, досягнутих проміжнихрезультатів); узагальнюється матеріал та підбиваються підсумки;забезпечується поєднання змісту вивченого з досвідом учнів;перевіряється рівень розуміння вивченого, основних положень та ідейза допомогою запитань).ІІІ. Консолідація (етап рефлексії, тобто зясування того, про що учнідізналися, що це для них означає, як це змінює їхні попередніуявлення, як вони це зможуть використати.   Обираючи методи формування критичного мислення учнів, враховую особливості класу (рівень підготовки учнів).
 11. 11. Застосування методів критичного мислення на уроках Послідовність дій з боку вчителя: ПОСТУПОВО → ВІД ПРОСТОГО ДО СКЛАДНОГО → КОЖЕН МЕТОД – “КЛЮЧ” ДО ТЕМИ →КРАЩЕ МЕНШЕ, ТА КРАЩЕ.- Пошук аналогій. Метод ефективний під час роботи з поняттями йтермінами.- Пошук логічних зв’язків. Учням пропонується невеликий текстісторичної інформації і до нього – висновки-підсумки. Висновкиподаються логічні та помилкові. Школярі визначають, які із нихправильні, а які – хибні.- Кероване читання (читання з передбаченнями). Учитель заздалегідьділить текст історичної інформації на окремі змістові частини і готує докожної запитання про подальший перебіг сюжету. Під час загальногообговорення пропонуються найрізноманітніші варіанти наступногорозгортання подій.- Низка слів наперед. Метод допомагає активізувати пізнавальнудіяльність учнів, застосовується перед опрацюванням історичноїінформації.Вчитель називає школярам вирази або короткий перелік слів ізнаукового чи науково-популярного тексту. Вони висловлюютьприпущення про те, де та як ці слова можуть бути використані у змістінавчальної теми.
 12. 12. Застосування методів критичного мислення на уроках- Складання розповіді. Метод навчає класифікувати,виокремлювати характерні ознаки.Учитель записує низку історичних категорій: понять, термінів,прізвищ, дат, історико-географічних назв. При цьому у перелікзакладають слова, що не стосуються обраної теми.Використовуючи задані змістові одиниці, учні мають написатиневелике оповідання про конкретну подію. явище, процес тощо.- Порушена послідовність. Учні з низки фактів, подій, явищобирають правильні, складаючи їх у заздалегідь визначенупослідовність.- Побудова повідомлень за алгоритмом. Метод навчає логічномислити, структурувати матеріал.Учитель подає учням алгоритм, за яким ті готують повідомлення.Алгоритми пропонуються різні, наприклад: ”причина → подія →наслідок“, “навіщо? → хто? → що? → коли?” тощо.
 13. 13. Застосування методів критичного мислення на уроках - Коротше – ще коротше. Метод навчає лаконічно висловлюватисвою думку, дає можливість ефективно опрацьовувати матеріалпідручника. Учитель пропонує учням прочитати чи прослухати цілісний уривокісторичної інформації. Після цього вони повинні висловити основнудумку уривку одним реченням, а пізніше одним словом. - Три речення. Метод дозволяє опанувати уміння чітко, лаконічно ілогічно висловлювати думку; проводиться на етапі засвоєння новихзнань. Учням необхідно передати зміст матеріалу трьома простимиреченнями. - Реставрація. (Зашифрований текст). Метод формує вмінняскорочувати записи, виокремлювати головне, відкидаючидругорядне, неважливе тощо. Учитель записує текст зі скороченнями та пропусками дляісторичної інформації. Школярам необхідно відновити її зміст,коментуючи свою роботу. Уроки з використанням ТРКМ поєдную з іншими методами іприйомами навчання – проблемне навчання, робота з історичнимиджерелами тощо.
 14. 14. Висновки. З астосування методів і прийомів зазначеної технології дає можливістьУчителю: Учням:- Мотивувати навчання - Усвідомлено сприймати інформаціюучнів; (факти, твердження, положення,- Формувати цілі навчання; висновки);- Залучати учнів до - Розвивати компетентності: здатністьобговорення; вчитися, логічність, критичність, аналітичность;- Активізувати мисленняшколярів. - Забезпечити позитивну  взаємодії з іншими, ситуацію успіху і, відповідно, підвищити самооцінку;

×