Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
WELCOME TO SUNNY ARMENIA
A Brazilian writer Georgeo Amado once said.This small country
and its glorious people are a good model for the whole world...
The flag of the Republic is tri colour. It is made of three horizontal and equal
stripes of red, blue and orange. The nati...
Holy Echmiadzin is the spiritual symbol of the nation. Mount Ararat is
everywhere, in the Armenian language, poetry, memor...
Yerevan (former names include Erebuni and Erivan) is the largest city and the 13th
capital of Armenia. It is situated on t...
The Republic of Armenia is a mountainous country between the Black
Sea and the Caspian Sea in the Southern Caucasus. It bo...
The country of lakes, rivers and springs is also rich in mineral waters. In Jermuk, Bjni,
Dilijan and other resorts you ca...
Walk in the streets of Armenian towns that are full of greenery. Each of them is like a
garden where you can extend your h...
Lilit Hovhannisyan
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Welcome to Sunny Armenia

3.450 Aufrufe

Veröffentlicht am

Veröffentlicht in: Reisen
  • Login to see the comments

Welcome to Sunny Armenia

  1. 1. WELCOME TO SUNNY ARMENIA
  2. 2. A Brazilian writer Georgeo Amado once said.This small country and its glorious people are a good model for the whole world. Motto: “One Nation, One Culture”The title of the state is the Republic of Armenia. Բրազիլացի գրող Գեորգո Ամադոն մի անգամ ասել է.<<Այս փոքր քաղաքը և այս փառահեղ մարդիկ ամբողջ աշխարհի համար շատ լավ օրինակ են հանդիսանում>>,նշանաբանն է.<<Մեկ ազգ ,մեկ մշակույթ>>: Պետության անունն է Հայաստանի Հանրապետություն:
  3. 3. The flag of the Republic is tri colour. It is made of three horizontal and equal stripes of red, blue and orange. The national coat of arms of Armenia new and old symbols and consists of many components: an eagle and a lion, ancient Armenian symbols, Mount Ararat, the symbol of the Armenian nation with Noah’s ark on its peak and symbols of old Armenian dynasties, the four independent Armenian kingdoms in the history of Armenia, the Arshakouniants, Artashesiants, Bagratouniants and Roubiniants kingdoms. Հայկական դրոշը բաղկացած է երեք գույնից, երեք հորիզոնական շերտերից` կարմիր,կապույտ և նարնջագույն: Ազգային զինանշանի վրա Հայաստանի հին ու նոր խորհրդանիշներն են և բազմաթիվ այլ բաղադրիչներ`արծիվ և առյուծ, Հայաստանի խորհրդանիշ`Արարատ լեռը Նոյի տապանով, Հայաստանի պատմական չորս արքայատոհմերի խորհրդանիշները` Արշակունի, Արտաշեսյան, Բագրատունի և Ռուբինյանց:
  4. 4. Holy Echmiadzin is the spiritual symbol of the nation. Mount Ararat is everywhere, in the Armenian language, poetry, memory and life. Սուրբ Էջմիածինը հայ ազգի հոգևոր խորհրդանիշն է: Արարատ լեռը ամենուր է` հայոց լեզվի մեջ ու պոեզիայում, հիշողության մեջ և կյանքում:
  5. 5. Yerevan (former names include Erebuni and Erivan) is the largest city and the 13th capital of Armenia. It is situated on the Hrazdan River, and is the administrative, cultural, and industrial centre of the country. Yerevan is a big and beautiful city and has a population of more than a million and a quarter. If you want to see the wholeof Yerevan go up to the Victory park and see the whole city at the foot of gorgeous Ararat. Երևանը (նախկինում կոչվում էր Էրեբունի և Էրիվան) Հայաստանի ամենամեծ քաղաքն է և 13-րդ մայրաքաղաքը:Այն գտնվում է Հրազդան գետի վրա, և երկրի վարչական, մշակութային եւ արդյունաբերական կենտրոնն է: Երևանը մեծ ու գեղեցիկ քաղաք է ,բնակչությունը հասնում է մեկ միլիոնի: Եթե ցանկանում եք տեսնել ամբողջ Երեւանը, պետք է գնալ Հաղթանակի զբոսայգի,այնտեղից երևում է ամբողջ Երևանը և շքեղ Արարատը:
  6. 6. The Republic of Armenia is a mountainous country between the Black Sea and the Caspian Sea in the Southern Caucasus. It borders Turkey to the west, Georgia to the north, Azerbaijan to the east, and Iran to the south. Հայաստանի Հանրապետությունը հանդիսանում է լեռնային երկիր,գտնվում է Հարավային Կովկասում, Սև եւ Կասպից ծովերի միջև: Այն սահմանակից է Թուրքիային արեւմուտքից, Վրաստանին `հյուսիսից, Ադրբեջանին արեւելքից, եւ Իրանին` հարավից:
  7. 7. The country of lakes, rivers and springs is also rich in mineral waters. In Jermuk, Bjni, Dilijan and other resorts you can treat different diseases by taking a bath in mineral waters.There are 10 natural lakes on the territory of Armenia. Among them Lake Sevan is a lake of mysteries. The name Sevan is of Urartian origin – Siuna means country of lakes. Lake Sevan is the world’s second largest highland fresh water lake. Հայաստանը լճերի,գետերի,աղբյուրների,հանքային ջրերի երկիր է: Ջերմուկում, Բջնիում, Դիլիջանում և այլ հանգստավայրերում դուք կարող եք բուժել տարբեր հիվանդություններ:Հայաստանի տարածքում կա ընդամենը տասը բնական լիճ:Դրանցից է Սևանա լիճը` գաղտնիքների լիճը: Սևանի անունը ուրարտական ծագում ունի.Սիունա նշանակում է լճերի երկիր: Սեւանա լիճը աշխարհի երկրորդ խոշորագույն լեռնային քաղցրահամ լիճն է:
  8. 8. Walk in the streets of Armenian towns that are full of greenery. Each of them is like a garden where you can extend your hand and pick up a mulberry or a cherry, a peach or an apricot or grapes. Goris is a town-orchard. Yeghegnadzor is full of fruit trees. Dilijan with its unique and picturesque nature, gorgeous sights of Ghiumri famous for its anecdotes and jokes. The town of Artik is famous for its tufa stone, the main construction material. It has about forty colour shades. Անցեք Հայաստանի քաղաքների փողոցներով,որոնք հարուստ են բուսականությամբ: Նրանցից յուրաքանչյուրը նման է այգու, որտեղ դուք կարող եք ձգել ձեր ձեռքը և քաղել թութ կամ կեռաս, դեղձ կամ ծիրան, կամ էլ` խաղող: Գորիսը մի քաղաք – այգի է, Եղեգնաձոը հարուստ է պտղատու ծառերով, Դիլիջանը յուրահատուկ է գեղատեսիլ բնությամբ և շքեղ տեսարժան վայրերով,իսկ Գյումրին հայտնի է իր անեկդոտներով ու կատակներով: Արթիկ քաղաքը հայտնի է իր տուֆով,որն ունի մոտ քառասուն գունավոր երանգներ:
  9. 9. Lilit Hovhannisyan

×