Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

много кратък английско български строителен речник

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
Cscs (4)
Cscs (4)
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 7 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Aktuellste (20)

Anzeige

много кратък английско български строителен речник

  1. 1. Glossary: Construction English/Bulgarian adjustable spanner – френски ключ administration – администрация Allen key –шестограм authorised – упълномощен banksman – лице насочващо шофьори, кранисти и др. batten – летва, перваз blinding – засипано с циментов разтвор място block plan – опростена скица на сграда показваща местона о дението и околните постро ки blocks – малки строителни градивни елементи blockwork – зидария bolt – топ, руло, олт, резе brace – подпора, разпънка на скеле bradawl – шило brick (bricks) – ту ла brick bolster – отвор на ту ла builder’s pencil – дърводелски молив ceiling joists – летви за таван cement – цимент cement mixer – етоно ъркачка cladding – о лицоване claw hammer – чук за раз иване chisel – длето colleague – колега common bricks – о икновена ту ла copings – корниз, парапет, завършък на зид, двустранна стря а на зид cordon off – огра даща предпазна лента corrosive – разя дащ (и прен.), корозивен, прен. разлагащ, разрушителен course (courses) – ред от ту ли crafts supervisor – аш-ма стор crane – кран cross-section – напречен разрез damp proof course – сло в стената , предотвратяващ влага datum line – основа за изчисляване/измерване основна линия/плоскост, от която се измерва височина/ дъл очина (и DATUM-line, -level) debris – остатъци, късове, парчета, отломки, развалини ۲
  2. 2. Glossary: Construction English/Bulgarian double layered – на два ката drill – дрелка, ормашина duct tape – лента за изолация dumper truck – самосвал ear defenders – шлемофони electricity duct – удъл ител electrocution – токов удар elevation – аспел engineering bricks – те нически ту ли explosive – експлозив exposure – изло ение на сграда exterior – външен изглед facing bricks – фасадни ту ли file – пила filling knife – ре ещ но first floor- първи ета flammable – запалим floor plan – ета ен план footings – цокъл fork lift truck – мотокар foundations – основи fractured – напукан fragile – кре ък, чуплив fuse (fuses) – 1. топя (се), разтопявам (се), разтапям (се), стопявам (се) (за метал), изгарям (за ел. уред), ушон gable end – ъгъл на покрив galvanised – галванизиран gauge – мярка, размер, маща , кали ър gauge rod – мярка за дъл ина -около 5м G-clamp – стяга gin wheel – ролка качване на материали goggles – защитни очила ground floor – партер hacksaw – но овка hammer – чук handsaw – трион hardcore – твърда настилка hard hat – каска hazard – опасност health and safety – езопасност на труда 3
  3. 3. ESOL materials for Migrant Workers Glossary: Construction English/Bulgarian hod – приспосо ление за носене ту ли на рамо hoist – ле едка , подемник horizontal – оризонтален incident – инцидент induction – въве дане в ра отата implementation – изпълнение, осъществяване, превръщане в иво дело interlay – разделителен сло irritant – дразнещ joist – талпа, дъска jib – стрела на кран ladder – стъл а landing – място за разтоварване lateral – страничен lateral restraint – странична преграда legislation – законодателство lift – подемник line manager – пряк началник lintel – трегер location – място, поло ение log - цепеница mandatory – о означителни знаци masonry chisel – каменарско длето maximum – максимално metre – метър millimetres – милиметър mix – разтвор mole grips – тръ ен ключ mortar – варов nail – пирон needlenose pliers – клещи с издъл ен остър връ nominal – максимален obstruction – пепятствие operative – изпълнител oxidising – оксидиране partition – дял perimeter – о иколка perpendicular – prostopadły pipe grips – szczypce do rur 4
  4. 4. ESOL materials for Migrant Workers Glossary: Construction English/Bulgarian plan view – планов изглед plane – заравненост plank – дъска, талпа pliers – клещи plumb – отвес power socket – контакт precise – точен procedure – процедура profile boards –ограничители profiles – профилни дъски и др. prohibited – за ранен proprietary – властен quoins – ъглова зидария rafters – покривни греди rain water pipe – улук ranging lines – на -различни канапи ratchet – гюдере rectangle – правоъгълник render – ма а /стена/ right angle – прав ъгъл roof truss – покривна конструкция ruler – лини ка running dimensions – о ект с мно ество измерителни точки safety boots – предпазни отуши sandpaper – шкурка scaffolding – скеле scale – скала schedule – план. ,график scraper – улдозер screw – винт,вида screwdriver –отверка serviced – о слу ен set square – триъгълник shovel – лопата site – о ект,ра отен терен skirting board – подов перваз slew – въртене slinger – повдигач socket wrench – тречьотка spade – лопата spanner – универсален ключ specifications – specyfikacje, wyszczególnienia, opis budowy 5
  5. 5. Glossary: Construction English/Bulgarian spirit level –нивелир stanley knife – макетно но че stairwell – стъл ище storey – ранилище strut – винкел substances – вещества supervise – отговорник supplementary – допълнителен, до авъчен, допълващ tape measure – рулетка timber – дървен tolerance – разлика toxic – отровен triangle – триъгълник trowel – авлия unauthorised – нямащ правомощия uprights – укрепители ventilated – проветрен vertical – вертикалне wall plugs – дю ели wall plates –стенни контакти wastage – загу а, фира, рак welfare – социална помощ window – д ам window frame – рамка на прозорец wood chisel – длето за дърво working practice – ра отен ста 6
  6. 6. ESOL materials for Migrant Workers Glossary: Construction English/Bulgarian 7

×