Κωνσταντινούπολη,Ευ.Γιαγιάκου-Λ.Νάση

Iliana Kouvatsou
Iliana Kouvatsouteacher at 3d Lyceum of Ilion
~Η ΧΑΜΕΝΗ ΠΑΤΡΙΔΑ~
Κωνσταντινούπολη,Ευ.Γιαγιάκου-Λ.Νάση
Κωνσταντινούπολη,Ευ.Γιαγιάκου-Λ.Νάση
Αίτια της μεταφοράς της
πρωτεύουσας πολλά. Ο
Κωνσταντίνος, ικανός
στρατιωτικός και πολιτικός, είχε
διακρίνει ότι η άμυνα της αυτο
κρατορίας κατά των ισχυρών
ανατολικών εχθρών (Περσών,
Γότθων κ.λπ.), θα μπορούσε να
επιτευχθεί καλύτερα με μια πόλη
φυσικά οχυρωμένη, όπως το
Βυζάντιο. Είχε ακόμα διακρίνει ότι
το Βυζάντιο μπορούσε να
μετατραπεί σε ουσιαστικό
οικονομικό και πολιτικό κέντρο
λόγω της τοποθεσίας του.
Έβλεπε, τέλος, ότι η παρακμασμένη
Ρώμη δε θα μπορούσε πια ν' αποτελέσει
το κέντρο μιας γενικότερης
αναγέννησης της αυτοκρατορίας.
Οι υπολογισμοί του Κωνσταντίνου
δικαιώθηκαν. Η παλιά Ρώμη και
γενικότερα το δυτικό ρωμαϊκό κράτος
σύντομα εκφυλίστηκε, ενώ η
Κωνσταντινούπολη μετατράπηκε σε
στρατιωτικό οχυρό της αυτοκρατορίας
και σε κέντρο έντονης οικονομικής και
πνευματικής ζωής.
Κωνσταντινούπολη,Ευ.Γιαγιάκου-Λ.Νάση
Κωνσταντινούπολη,Ευ.Γιαγιάκου-Λ.Νάση
Κωνσταντινούπολη,Ευ.Γιαγιάκου-Λ.Νάση
Το κέντρο του παλαιού
Βυζαντίου, το
Τετράστωον, μαζί με τον
κοντινό ιππόδρομο,
επαναπροσδιορίστηκε
αρχιτεκτονικά και
μετονομάστηκε σε
Αυγουσταίον, προς τιμή
της μητέρας του
Κωνσταντίνου.
Είχε μεγάλη ιδεολογική και
συμβολική σημασία, καθώς
συνέδεε το μεγάλο ναό της
Ορθοδοξίας με το
αυτοκρατορικό εθιμοτυπικό
Στην ανατολική πλευρά του
Αυγουσταίου βρισκόταν η μία
από τις δύο Συγκλήτους που
οικοδόμησε ο Μέγας
Κωνσταντίνος και η Χαλκή
πύλη.
ΧΑΛΚΗ ΠΥΛΗ
Κωνσταντινούπολη,Ευ.Γιαγιάκου-Λ.Νάση
Κωνσταντινούπολη,Ευ.Γιαγιάκου-Λ.Νάση
Ήταν χώρος δημόσιας ψυχαγωγίας που προοριζόταν
για ιπποδρομίες και αρματοδρομίες.
Τον κοσμούσαν αρκετά αγάλματα αφιερωμένα
σε φημισμένους αρματοδρόμους.
Η χωρητικότητα του έφθανε τις 100.000 θεατές
Το συνολικό του μήκος ήταν 450 μέτρα.
Αποτελούσε το επίκεντρο της αστικής ζωής.
ΔΗΜΟΙ: Βενετοί, Πράσινοι, Λευκοί και Ρούσοι
με διακριτικό γνώρισμα το χρώμα που έφεραν
οι αρματοδρόμοι.
Κωνσταντινούπολη,Ευ.Γιαγιάκου-Λ.Νάση
Κωνσταντινούπολη,Ευ.Γιαγιάκου-Λ.Νάση
Κωνσταντινούπολη,Ευ.Γιαγιάκου-Λ.Νάση
ΜΕΓΑ ΠΑΛΑΤΙΟΝ
1. Κήποι με σπάνια
φυτά
2. Σιντριβάνια
3. Υπαίθριες στοές
4. Ψηφιδωτοί
δρόμοι
5. Λουτρά
6. Εσωτερικές αυλές
Κωνσταντινούπολη,Ευ.Γιαγιάκου-Λ.Νάση
Κωνσταντινούπολη,Ευ.Γιαγιάκου-Λ.Νάση
Η στήλη του Κωνσταντίνου σε διαφορετικές ιστορικές περιόδους.
Κωνσταντινούπολη,Ευ.Γιαγιάκου-Λ.Νάση
 Η πρώτη Αγία Σοφία
εγκαινιάστηκε το 360 επί της
αυτοκρατορίας
του Κωνσταντίου Β.’
Καταστράφηκε από πυρκαγιά
το 404.
Ο νέος ναός εγκαινιάστηκε το
415 επί βασιλείας
του Θεοδοσίου Β΄.
Καταστράφηκε από τους
οπαδούς του πατριάρχη.
Το κτίσιμο του ναού που
διατηρείται ως σήμερα
δρομολογήθηκε από τον
αυτοκράτορα Ιουστινιανό Α‘.
Τα εγκαίνιά του τελέστηκαν
στις 27 Δεκεμβρίου του 537.
Τότε, σύμφωνα με το θρύλο, ο
Ιουστινιανός
αναφώνησε «Δόξα τω Θεώ τω
καταξιώσαντί με τοιούτον
έργον επιτελέσαι. Νενίκηκά
σε, Σολομών.
Κωνσταντινούπολη,Ευ.Γιαγιάκου-Λ.Νάση
. Η περίοδος από τον 7ο αιώνα μέχρι τον 9ο υπήρξε εν
γένει μια κρίσιμη φάση στην ιστορία της πόλης, κατά
την οποία πολιορκήθηκε από Πέρσες και Αβάρους (626),
Άραβες (674-78 και 717-18), Βούλγαρους (813, 913),
Ρώσους (860, 941, 1043) και Πετσενέγκους (1090-91),
αντιμετωπίζοντας επίσης επιδημίες και εσωτερικές
συγκρούσεις.
. Το 542 στην πόλη εξαπλώθηκε η νόσος της
πανώλης που, όπως λέγεται, προκάλεσε τον
θάνατο των 3/5 του πληθυσμού και σηματοδότησε
μια περίοδο παρακμής της Κωνσταντινούπολης.
i. Η ασφάλειά της ενισχύθηκε με μεσοπύργια που
χτίστηκαν κατά μήκος των θαλάσσιων μετώπων, ενώ
παράλληλα υιοθετήθηκε ένα καινοτόμο σχέδιο για τα
χερσαία τείχη, γνωστά σήμερα ως Θεοδοσιανά.
ii. Η κατασκευή τους ξεκίνησε το408 υπό την επίβλεψη
του επάρχου των πραιτωρίων της Ανατολής Ανθέμιου,
ενώ μετά από ένα σεισμό επισκευάστηκαν και
απέκτησαν την τελική τους μορφή το 447.
iii. Η μόνη φορά που παραβιάστηκαν από εχθρό ήταν το
1453, όταν οι Οθωμανοί, με τη χρήση ισχυρού
πυροβολικού, τα διέσπασαν και κατέλαβαν την πόλη,
καταλύοντας έτσι και τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία.
Κωνσταντινούπολη,Ευ.Γιαγιάκου-Λ.Νάση
Κωνσταντινούπολη,Ευ.Γιαγιάκου-Λ.Νάση
Π
Α
Ι
Δ
Ε
Ι
Α
 Ήταν εκπαιδευτικό ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης (σημερινό Πανεπιστήμιο).
 Λειτουργούσε ως ανεξάρτητο ίδρυμα.
 Γινόταν διδασκαλία στα μαθήματα:
γραμματική διαλεκτική
Κωνσταντινούπολη,Ευ.Γιαγιάκου-Λ.Νάση
Το 1203, στα πλαίσια της Δ'
Σταυροφορίας, έλαβε χώρα η
πρώτη πολιορκία της
Κωνσταντινούπολης από τους
Σταυροφόρους, με σκοπό την
αποκατάσταση του Ισαάκιου Β'
στον θρόνο. Στις 13 Απριλίου
1204, εισέβαλαν στην πόλη, η
λεηλασία της οποίας διήρκεσε
για αρκετά χρόνια.
Νέος αυτοκράτορας
εκλέχτηκε ο Βαλδουίνος της
Φλάνδρας. Η περίοδος της
εφήμερης εγκατάστασης της
Λατινικής Αυτοκρατορίας
(1204-61) χαρακτηρίζεται ως
η πλέον καταστροφική στην
ιστορία της
Κωνσταντινούπολης και
ειδικότερα η λεηλασία της
πόλης ως άνευ
προηγουμένου.
Ο
Βαλδουίνος
της
Φλάνδρας
Κωνσταντινούπολη,Ευ.Γιαγιάκου-Λ.Νάση
Πληθώρα τόπων λατρείας
παραχωρήθηκαν στο λατινικό
δόγμα, καθώς και στον φραγκικό
και ενετικό κλήρο, καθώς, σε
ευρεία κλίμακα, επιχειρήθηκε η
εγκαθίδρυση του λατινικού
δόγματος στην άλλοτε
μητρόπολη της Ορθοδοξίας.
Λατίνοι ιερείς από τη Γαλλία, τη
Φλάνδρα και την Ιταλία,
ανέλαβαν τη λειτουργία των
εκκλησιών της πόλης.
Την ίδια περίοδο, η ενετική συνοικία
επεκτάθηκε, οχυρώθηκε και έλαβε τον
χαρακτήρα ξεχωριστής υπερπόντιας
αποικίας, ενώ ταυτόχρονα σημειώθηκε
μαζική έξοδος του ελληνικού στοιχείου.
Η γενική αραίωση του πληθυσμού δεν
εξισορροπήθηκε από τη λατινική
μετανάστευση που ξεκίνησε το 1204.
Το 1261, η
Κωνσταντινούπολη
επανακτήθηκε από τον
Μιχαήλ Η' Παλαιολόγο
(1259-82) και τις επόμενες
δεκαετίες επιχειρήθηκε
ένα νέο πρόγραμμα
ανοικοδόμησης,
σηματοδοτώντας μια
στροφή στη διαμόρφωση
του αστικού τοπίου.
Προωθήθηκαν ειδικά
μέτρα για την
επιστροφή του
πληθυσμού από τα
προάστια και εν γένει
υποστηρικτικές
δράσεις για την
αποκατάσταση της
εικόνας της πόλης.
Προωθήθηκαν επίσης αμυντικά έργα,
τα οποία κρίνονταν απαραίτητα, με
δεδομένη την πολύ κακή κατάσταση
στην οποία περιήλθαν τα τείχη της
πόλης, ως αποτέλεσμα της έλλειψης
φροντίδας κατά τα προηγούμενα έτη.
Κατά τη δυναστεία των Παλαιολόγων,
το πολιτικό κέντρο της
Κωνσταντινούπολης μετακινήθηκε
στην περιοχή των Βλαχερνών.
O Eνετικός πτερωτός λέοντας, έμβλημα των Ενετών.
ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ
ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ
i. Όταν πρωτοϊδρύθηκε το κράτος των Οθωμανών στις
αρχές του 14ου αιώνα, αποτελούσε μια μικρή ηγεμονία
στις παρυφές του ισλαμικού κόσμου, αφοσιωμένη
ολόψυχα στον Γαζά, τον ιερό πόλεμο ενάντια στους
Χριστιανούς απίστους. Σιγά-σιγά, το άσημο αυτό
κρατίδιο κυρίεψε και απορρόφησε τα πρώην βυζαντινά
εδάφη της Μικράς Ασίας και των Βαλκανίων, για να
γίνει στο τέλος, με την κατάκτηση των αραβικών
περιοχών το 1517, η κυριότερη δύναμη του ισλαμικού
κόσμου.
Η τελευταία πολιορκία της Κωνσταντινούπολης
(γαλλική μινιατούρα, 15ος αιώνας)
Τον Απρίλιο του 1453 ξεκίνησε η πολιορκία της
Κωνσταντινούπολης από τους Οθωμανούς, με
επικεφαλής τον σουλτάνο Μωάμεθ Β'. Είχε προηγηθεί η
αποτυχημένη απόπειρα κατάληψης της πόλης το 1422,
από τον σουλτάνο Μουράτ Β.
Με έδρα την Ανδριανούπολη
συγκρότησε στρατό 150.000
ανδρών και ναυτικό 400
πλοίων
Ξεχώριζε το πυροβολικό
του, που ήταν ό,τι πιο
σύγχρονο για εκείνη την
εποχή και ιδιαίτερα το
τεράστιο πολιορκητικό
κανόνι, που είχαν φτιάξει
Σάξωνες τεχνίτες
Στις 7 Απριλίου, ο
σουλτάνος έστησε τη
σκηνή του μπροστά από
την Πύλη του Αγίου
Ρωμανού και κήρυξε
επίσημα την πολιορκία
της Κωνσταντινούπολης
Ο αυτοκράτορας έκανε απεγνωσμένες εκκλήσεις στον
πάπα και στις ιταλικές πόλεις, Βενετία και Γένοβα, που
διέθεταν ακόμα βάσεις στα Βαλκάνια και στο Αιγαίο
πέλαγος.
Ο πάπας απάντησε στέλνοντας έναν απεσταλμένο του,
τον καρδινάλιο Ισίδωρο, παλιό μητροπολίτη της
Μόσχας. Στις 12 Δεκεμβρίου του 1452, στη βασιλική της
Αγίας Σοφίας, ο καρδινάλιος κήρυξε την ένωση και
τέλεσε τη λειτουργία ακολουθώντας το καθολικό τυπικό.
Έγινε σκάνδαλο που έκανε
να ξεσπάσει το αντιλατινικό
μίσος του πλήθους που,
όπως λέγεται, κάποιος από
το περιβάλλον του
αυτοκράτορα συνόψισε με
την περίφημη
φράση«Κρειττότερον έστι
ειδέναι εν μέση τη πόλει
φακιόλιον βασιλεύον
Τούρκου ή καλύπτραν
λατινικήν».
Καρδινάλιος
Ισίδωρος
Ο τελευταίος πατριάρχης που ορίστηκε από τον
αυτοκράτορα, ο Γρηγόριος Μελισσηνός, είχε ήδη
καταφύγει στη Ρώμη από το 1450, έτσι κατά την
πολιορκία δεν υπήρχε ούτε πατριάρχης στο Βυζάντιο.
Όσο για τους χριστιανούς μονάρχες ήταν
απασχολημένοι με τις δικές τους αντιζηλίες και
ανταγωνισμούς. Μόνο η Γένοβα έστειλε 700 άντρες της
φρουράς της στη Χίο, που διοικητής τους ήταν ο
Ιουστινιάνης. Αμέσως μετά έκλεισε ο Κεράτιος κόλπος
με μια βαριά αλυσίδα.
Κωνσταντινούπολη,Ευ.Γιαγιάκου-Λ.Νάση
Κωνσταντινούπολη,Ευ.Γιαγιάκου-Λ.Νάση
Η πολιορκία της
Κωνσταντινούπολης κράτησε 54
ημέρες, από τις 6 Απριλίου ως τις
29 Μαΐου. Οι υπερασπιστές της
διέθεταν γύρω στους 8.500
άνδρες ενώ ο τακτικός
οθωμανικός στρατός ξεπερνούσε
τους 50.000. Τα κανόνια που
σφυροκοπούσαν την πόλη
ξεπερνούσαν κάθε προηγούμενο
σε μέγεθος.
 Οι Οθωμανοί μπήκαν στην
πόλη με γενική έφοδο,
διασχίζοντας ένα από τα
ρήγμτα που άνοιξαν τα
κανόνια. Η κύρια τακτική
δύναμη των υπερασπιστών
ήταν ένα απόσπασμα
Γενοβέζων μισθοφόρων, ενώ
όταν ο αρχηγός τους
πληγώθηκε και αποσύρθηκε
το ηθικό των αμυνόμενων
κατέρρευσε.
Κωνσταντινούπολη,Ευ.Γιαγιάκου-Λ.Νάση
Κωνσταντινούπολη,Ευ.Γιαγιάκου-Λ.Νάση
Στην Πύλη του Aγίου
Pωμανού γίνεται μάχη σώμα
με σώμα. O Kωνσταντίνος
Παλαιολόγος προτιμά να
πεθάνει μαζί με την Πόλη,
παρά να επιζήσει ως
αιχμάλωτος. Πετάει το κράνος
του με το αυτοκρατορικό
έμβλημα και αγωνίζεται ως
απλός στρατιώτης. Kάποια
στιγμή τραυματίζεται
θανάσιμα
Κωνσταντινούπολη,Ευ.Γιαγιάκου-Λ.Νάση
Oι ορδές των βαρβάρων
κατευθύνονται προς το
κέντρο της πόλης. Παντού
βιαιοπραγίες, λεηλασία,
αγριότητα και σφαγή. H
ένδοξη Bασιλεύουσα
είναι ολοκληρωτικά
παραδομένη στην ωμή
βία.
Κωνσταντινούπολη,Ευ.Γιαγιάκου-Λ.Νάση
Κωνσταντινούπολη,Ευ.Γιαγιάκου-Λ.Νάση
Κωνσταντινούπολη,Ευ.Γιαγιάκου-Λ.Νάση
Κωνσταντινούπολη,Ευ.Γιαγιάκου-Λ.Νάση
ΘΕΟΔΟΣΙΑΝΑ
ΤΕΙΧΗ
https://youtu.be/piN0YRv159M
Στέλλα Λεοντιάδου
http://www.slideshare.net
byzantin-history.blogspot.gr
http://www.takeatour.gr
http://slideplayer.gr
wikipedia.org
http://www.planetnews.gr/
Κωνσταντινούπολη,Ευ.Γιαγιάκου-Λ.Νάση
1 von 68

Recomendados

3.η ενετικη οικονομικη διεισδυση και ο σχισμα των εκκλησιων von
3.η ενετικη οικονομικη διεισδυση και ο σχισμα των εκκλησιων3.η ενετικη οικονομικη διεισδυση και ο σχισμα των εκκλησιων
3.η ενετικη οικονομικη διεισδυση και ο σχισμα των εκκλησιωνΕλενη Ζαχου
1.2K views19 Folien
i enetiki oikonomiki diisdysi kai to schisma ton dyo ekklision von
i enetiki oikonomiki diisdysi kai to schisma ton dyo ekklisioni enetiki oikonomiki diisdysi kai to schisma ton dyo ekklision
i enetiki oikonomiki diisdysi kai to schisma ton dyo ekklisionΧαράλαμπος Γαρίτατζης
2.6K views29 Folien
Τοπογραφικό σχέδιο Κωνσταντινούπολης von
Τοπογραφικό σχέδιο ΚωνσταντινούποληςΤοπογραφικό σχέδιο Κωνσταντινούπολης
Τοπογραφικό σχέδιο ΚωνσταντινούποληςAngeliki Chroni
26K views62 Folien
Η Αγία Σοφία και η Άλωση της Πόλης,Λάμπρου-Ζγκούρη von
Η Αγία Σοφία και η Άλωση της Πόλης,Λάμπρου-ΖγκούρηΗ Αγία Σοφία και η Άλωση της Πόλης,Λάμπρου-Ζγκούρη
Η Αγία Σοφία και η Άλωση της Πόλης,Λάμπρου-ΖγκούρηIliana Kouvatsou
77 views26 Folien
224 i exaplosi ton tourkon kai i teleutaia prospatheia anaschesis tous von
224 i exaplosi ton tourkon kai i teleutaia prospatheia anaschesis tous224 i exaplosi ton tourkon kai i teleutaia prospatheia anaschesis tous
224 i exaplosi ton tourkon kai i teleutaia prospatheia anaschesis tousΧαράλαμπος Γαρίτατζης
60 views38 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Η Κρήτη στο Βυζάντιο von
Η Κρήτη στο ΒυζάντιοΗ Κρήτη στο Βυζάντιο
Η Κρήτη στο Βυζάντιο2lykeio
1K views26 Folien
Η ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 11ο ΑΙΩΝΑ - ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ von
Η ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 11ο ΑΙΩΝΑ - ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 11ο ΑΙΩΝΑ - ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 11ο ΑΙΩΝΑ - ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣKATERINA NANNOU
1.9K views4 Folien
H ενετική οικονομική διείσδυση και το σχίσμα των εκκλησιών von
H ενετική οικονομική διείσδυση και το σχίσμα των εκκλησιώνH ενετική οικονομική διείσδυση και το σχίσμα των εκκλησιών
H ενετική οικονομική διείσδυση και το σχίσμα των εκκλησιώνirinikel
18.9K views19 Folien
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΧΑΡΤΕΣ von
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΧΑΡΤΕΣΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΧΑΡΤΕΣ
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΧΑΡΤΕΣarischatzis
2.3K views9 Folien
Η ενετική οικονομική διείσδυση και το Σχίσμα von
Η ενετική οικονομική διείσδυση και το ΣχίσμαΗ ενετική οικονομική διείσδυση και το Σχίσμα
Η ενετική οικονομική διείσδυση και το ΣχίσμαThan Kioufe
4.5K views14 Folien
Η Λατινοκρατία στην Ελλάδα von
Η Λατινοκρατία στην ΕλλάδαΗ Λατινοκρατία στην Ελλάδα
Η Λατινοκρατία στην ΕλλάδαPeter Tzagarakis
2.7K views165 Folien

Was ist angesagt?(20)

Η Κρήτη στο Βυζάντιο von 2lykeio
Η Κρήτη στο ΒυζάντιοΗ Κρήτη στο Βυζάντιο
Η Κρήτη στο Βυζάντιο
2lykeio1K views
Η ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 11ο ΑΙΩΝΑ - ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ von KATERINA NANNOU
Η ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 11ο ΑΙΩΝΑ - ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 11ο ΑΙΩΝΑ - ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 11ο ΑΙΩΝΑ - ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
KATERINA NANNOU1.9K views
H ενετική οικονομική διείσδυση και το σχίσμα των εκκλησιών von irinikel
H ενετική οικονομική διείσδυση και το σχίσμα των εκκλησιώνH ενετική οικονομική διείσδυση και το σχίσμα των εκκλησιών
H ενετική οικονομική διείσδυση και το σχίσμα των εκκλησιών
irinikel18.9K views
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΧΑΡΤΕΣ von arischatzis
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΧΑΡΤΕΣΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΧΑΡΤΕΣ
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΧΑΡΤΕΣ
arischatzis2.3K views
Η ενετική οικονομική διείσδυση και το Σχίσμα von Than Kioufe
Η ενετική οικονομική διείσδυση και το ΣχίσμαΗ ενετική οικονομική διείσδυση και το Σχίσμα
Η ενετική οικονομική διείσδυση και το Σχίσμα
Than Kioufe4.5K views
Η Λατινοκρατία στην Ελλάδα von Peter Tzagarakis
Η Λατινοκρατία στην ΕλλάδαΗ Λατινοκρατία στην Ελλάδα
Η Λατινοκρατία στην Ελλάδα
Peter Tzagarakis2.7K views
Oι Σταυροφορίες και η πρώτη άλωση της Πόλης von irinikel
Oι Σταυροφορίες και η πρώτη άλωση της ΠόληςOι Σταυροφορίες και η πρώτη άλωση της Πόλης
Oι Σταυροφορίες και η πρώτη άλωση της Πόλης
irinikel8.4K views
2. Η άλωση της Πόλης von Kvarnalis75
2. Η άλωση της Πόλης2. Η άλωση της Πόλης
2. Η άλωση της Πόλης
Kvarnalis7581.7K views
ΟΙ ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ Η ΠΡΩΤΗ ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟ 1204 von Χρυσούλα Κοσμά
ΟΙ ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ Η ΠΡΩΤΗ ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟ 1204ΟΙ ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ Η ΠΡΩΤΗ ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟ 1204
ΟΙ ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ Η ΠΡΩΤΗ ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟ 1204
τεστ βυζαντινη ιστορια σταυροφοριεσ von giangrez54
τεστ βυζαντινη ιστορια  σταυροφοριεστεστ βυζαντινη ιστορια  σταυροφοριεσ
τεστ βυζαντινη ιστορια σταυροφοριεσ
giangrez544.9K views
15. Η βυζαντινή εποποιία von Than Kioufe
15. Η βυζαντινή εποποιία15. Η βυζαντινή εποποιία
15. Η βυζαντινή εποποιία
Than Kioufe6.8K views
Η Διπλωματία στο Βυζάντιο von 2lykeio
Η Διπλωματία στο Βυζάντιο Η Διπλωματία στο Βυζάντιο
Η Διπλωματία στο Βυζάντιο
2lykeio1.2K views
Tο βυζάντιο μέσα από χάρτες von Angeliki Chroni
Tο βυζάντιο μέσα από χάρτεςTο βυζάντιο μέσα από χάρτες
Tο βυζάντιο μέσα από χάρτες
Angeliki Chroni13.6K views
Τα ελληνικά κράτη-Τραπεζούς,Ήπειρος,Νίκαια von Iliana Kouvatsou
Τα ελληνικά κράτη-Τραπεζούς,Ήπειρος,ΝίκαιαΤα ελληνικά κράτη-Τραπεζούς,Ήπειρος,Νίκαια
Τα ελληνικά κράτη-Τραπεζούς,Ήπειρος,Νίκαια
Iliana Kouvatsou631 views

Similar a Κωνσταντινούπολη,Ευ.Γιαγιάκου-Λ.Νάση

Σημαντικά Μνημεία Κωνσταντινούπολης von
Σημαντικά Μνημεία ΚωνσταντινούποληςΣημαντικά Μνημεία Κωνσταντινούπολης
Σημαντικά Μνημεία Κωνσταντινούποληςagapi4
1K views31 Folien
II. 2. Hράκλειος - Εσωτερική Μεταρρύθμιση και αγώνας επιβίωσης von
II. 2. Hράκλειος - Εσωτερική Μεταρρύθμιση και αγώνας επιβίωσηςII. 2. Hράκλειος - Εσωτερική Μεταρρύθμιση και αγώνας επιβίωσης
II. 2. Hράκλειος - Εσωτερική Μεταρρύθμιση και αγώνας επιβίωσηςKvarnalis75
23.4K views26 Folien
βυζαντίου μονοπάτια 2γνμ με σημειώσεις von
βυζαντίου μονοπάτια 2γνμ με σημειώσειςβυζαντίου μονοπάτια 2γνμ με σημειώσεις
βυζαντίου μονοπάτια 2γνμ με σημειώσεις2gnm
412 views74 Folien
Η Δ΄Σταυροφορία και η Άλωστη του 1204,Σαγιάς-Σιμιτζής von
Η Δ΄Σταυροφορία και η Άλωστη του 1204,Σαγιάς-ΣιμιτζήςΗ Δ΄Σταυροφορία και η Άλωστη του 1204,Σαγιάς-Σιμιτζής
Η Δ΄Σταυροφορία και η Άλωστη του 1204,Σαγιάς-ΣιμιτζήςIliana Kouvatsou
162 views26 Folien
κεφ. 6 7 μια νέα πρωτεύουσα, η κωνσταντινούπολη von
κεφ. 6 7 μια νέα πρωτεύουσα, η κωνσταντινούποληκεφ. 6 7 μια νέα πρωτεύουσα, η κωνσταντινούπολη
κεφ. 6 7 μια νέα πρωτεύουσα, η κωνσταντινούποληatavar
24.8K views25 Folien
Ιστορία της Ρωμανίας (1081 - 1204 μ.Χ.) von
Ιστορία της Ρωμανίας (1081 - 1204 μ.Χ.)Ιστορία της Ρωμανίας (1081 - 1204 μ.Χ.)
Ιστορία της Ρωμανίας (1081 - 1204 μ.Χ.)Peter Tzagarakis
1.4K views126 Folien

Similar a Κωνσταντινούπολη,Ευ.Γιαγιάκου-Λ.Νάση(20)

Σημαντικά Μνημεία Κωνσταντινούπολης von agapi4
Σημαντικά Μνημεία ΚωνσταντινούποληςΣημαντικά Μνημεία Κωνσταντινούπολης
Σημαντικά Μνημεία Κωνσταντινούπολης
agapi41K views
II. 2. Hράκλειος - Εσωτερική Μεταρρύθμιση και αγώνας επιβίωσης von Kvarnalis75
II. 2. Hράκλειος - Εσωτερική Μεταρρύθμιση και αγώνας επιβίωσηςII. 2. Hράκλειος - Εσωτερική Μεταρρύθμιση και αγώνας επιβίωσης
II. 2. Hράκλειος - Εσωτερική Μεταρρύθμιση και αγώνας επιβίωσης
Kvarnalis7523.4K views
βυζαντίου μονοπάτια 2γνμ με σημειώσεις von 2gnm
βυζαντίου μονοπάτια 2γνμ με σημειώσειςβυζαντίου μονοπάτια 2γνμ με σημειώσεις
βυζαντίου μονοπάτια 2γνμ με σημειώσεις
2gnm412 views
Η Δ΄Σταυροφορία και η Άλωστη του 1204,Σαγιάς-Σιμιτζής von Iliana Kouvatsou
Η Δ΄Σταυροφορία και η Άλωστη του 1204,Σαγιάς-ΣιμιτζήςΗ Δ΄Σταυροφορία και η Άλωστη του 1204,Σαγιάς-Σιμιτζής
Η Δ΄Σταυροφορία και η Άλωστη του 1204,Σαγιάς-Σιμιτζής
Iliana Kouvatsou162 views
κεφ. 6 7 μια νέα πρωτεύουσα, η κωνσταντινούπολη von atavar
κεφ. 6 7 μια νέα πρωτεύουσα, η κωνσταντινούποληκεφ. 6 7 μια νέα πρωτεύουσα, η κωνσταντινούπολη
κεφ. 6 7 μια νέα πρωτεύουσα, η κωνσταντινούπολη
atavar24.8K views
Ιστορία της Ρωμανίας (1081 - 1204 μ.Χ.) von Peter Tzagarakis
Ιστορία της Ρωμανίας (1081 - 1204 μ.Χ.)Ιστορία της Ρωμανίας (1081 - 1204 μ.Χ.)
Ιστορία της Ρωμανίας (1081 - 1204 μ.Χ.)
Peter Tzagarakis1.4K views
100 years thessaloniki 2 von filipposh
100 years thessaloniki 2100 years thessaloniki 2
100 years thessaloniki 2
filipposh337 views
100 years thessaloniki von filipposh
100 years thessaloniki100 years thessaloniki
100 years thessaloniki
filipposh439 views
Ο Μεσαίωνας στην Κρήτη, Κύπρο, Ρόδο- Εύα Κυριάκη von Iliana Kouvatsou
Ο Μεσαίωνας στην Κρήτη, Κύπρο, Ρόδο- Εύα ΚυριάκηΟ Μεσαίωνας στην Κρήτη, Κύπρο, Ρόδο- Εύα Κυριάκη
Ο Μεσαίωνας στην Κρήτη, Κύπρο, Ρόδο- Εύα Κυριάκη
Iliana Kouvatsou88 views
A-ΙΣΤΟΡΙΑ-ΠΒ.ppt von ssuser2f8893
A-ΙΣΤΟΡΙΑ-ΠΒ.pptA-ΙΣΤΟΡΙΑ-ΠΒ.ppt
A-ΙΣΤΟΡΙΑ-ΠΒ.ppt
ssuser2f889327 views
Κωνσταντινούπολη,Κ. Ζγκούρη von Iliana Kouvatsou
Κωνσταντινούπολη,Κ. ΖγκούρηΚωνσταντινούπολη,Κ. Ζγκούρη
Κωνσταντινούπολη,Κ. Ζγκούρη
Iliana Kouvatsou42 views
Βενετία,Μιχάλης Παναγόπουλος von Iliana Kouvatsou
Βενετία,Μιχάλης ΠαναγόπουλοςΒενετία,Μιχάλης Παναγόπουλος
Βενετία,Μιχάλης Παναγόπουλος
Iliana Kouvatsou257 views
δ' σταυροφορια von papackost
δ' σταυροφοριαδ' σταυροφορια
δ' σταυροφορια
papackost460 views
Η ΠΟΛΗ ΣΤΟ ΔΙΑΒΑ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ (330-1453) von gvlachos
Η ΠΟΛΗ ΣΤΟ ΔΙΑΒΑ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ (330-1453)Η ΠΟΛΗ ΣΤΟ ΔΙΑΒΑ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ (330-1453)
Η ΠΟΛΗ ΣΤΟ ΔΙΑΒΑ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ (330-1453)
gvlachos1.1K views
Ιστορία της Ρωμανίας (867 - 1081 μ.Χ.) von Peter Tzagarakis
Ιστορία της Ρωμανίας (867 - 1081 μ.Χ.)Ιστορία της Ρωμανίας (867 - 1081 μ.Χ.)
Ιστορία της Ρωμανίας (867 - 1081 μ.Χ.)
Peter Tzagarakis1.1K views
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ * ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ von irammos
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ * ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ * ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ * ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ
irammos972 views
Γεωμετρική εποχή (α.πολιτική) von Peter Tzagarakis
Γεωμετρική εποχή (α.πολιτική)Γεωμετρική εποχή (α.πολιτική)
Γεωμετρική εποχή (α.πολιτική)
Peter Tzagarakis2.3K views
Οι Σταυροφορίες και η πρώτη άλωση της Πόλης von lyk-parou
Οι Σταυροφορίες και η πρώτη άλωση της Πόλης Οι Σταυροφορίες και η πρώτη άλωση της Πόλης
Οι Σταυροφορίες και η πρώτη άλωση της Πόλης
lyk-parou498 views
Βενετία,Χριστίνα Τερνιώτη von Iliana Kouvatsou
Βενετία,Χριστίνα ΤερνιώτηΒενετία,Χριστίνα Τερνιώτη
Βενετία,Χριστίνα Τερνιώτη
Iliana Kouvatsou224 views
Η ιστορία των Σταυροφοριών: Η Τέταρτη Σταυροφορία von elnas
Η ιστορία των Σταυροφοριών: Η Τέταρτη ΣταυροφορίαΗ ιστορία των Σταυροφοριών: Η Τέταρτη Σταυροφορία
Η ιστορία των Σταυροφοριών: Η Τέταρτη Σταυροφορία
elnas417 views

Más de Iliana Kouvatsou

Καλλιτέχνες της Αναγέννησης,ΑΒΡΑΜΗ ΡΟΖΑ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ von
Καλλιτέχνες της Αναγέννησης,ΑΒΡΑΜΗ ΡΟΖΑ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗΚαλλιτέχνες της Αναγέννησης,ΑΒΡΑΜΗ ΡΟΖΑ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ
Καλλιτέχνες της Αναγέννησης,ΑΒΡΑΜΗ ΡΟΖΑ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗIliana Kouvatsou
63 views113 Folien
ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ ΤΩΝ ΟΛΛΑΝΔΩΝ,ΖΗΣΗ-ΚΑΝΑΤΣΟ von
ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ ΤΩΝ ΟΛΛΑΝΔΩΝ,ΖΗΣΗ-ΚΑΝΑΤΣΟΜΠΑΧΑΡΙΚΑ ΤΩΝ ΟΛΛΑΝΔΩΝ,ΖΗΣΗ-ΚΑΝΑΤΣΟ
ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ ΤΩΝ ΟΛΛΑΝΔΩΝ,ΖΗΣΗ-ΚΑΝΑΤΣΟIliana Kouvatsou
13 views43 Folien
ΠΕΙΡΑΤΕΣ,ΚΑΡΑΤΟΛΙΟΥ von
ΠΕΙΡΑΤΕΣ,ΚΑΡΑΤΟΛΙΟΥΠΕΙΡΑΤΕΣ,ΚΑΡΑΤΟΛΙΟΥ
ΠΕΙΡΑΤΕΣ,ΚΑΡΑΤΟΛΙΟΥIliana Kouvatsou
13 views27 Folien
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Β ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ,ΔΟΓΑΝΤΖΗ von
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Β ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ,ΔΟΓΑΝΤΖΗΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Β ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ,ΔΟΓΑΝΤΖΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Β ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ,ΔΟΓΑΝΤΖΗIliana Kouvatsou
28 views17 Folien
SANDRO BOTTICELLI,ΜΑΡΚΕΤΟΣ-ΜΕΛΕΤΣΗΣ von
SANDRO BOTTICELLI,ΜΑΡΚΕΤΟΣ-ΜΕΛΕΤΣΗΣSANDRO BOTTICELLI,ΜΑΡΚΕΤΟΣ-ΜΕΛΕΤΣΗΣ
SANDRO BOTTICELLI,ΜΑΡΚΕΤΟΣ-ΜΕΛΕΤΣΗΣIliana Kouvatsou
10 views20 Folien
ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ,ΔΗΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ von
ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ,ΔΗΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑΑΥΘΑΙΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ,ΔΗΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ,ΔΗΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑIliana Kouvatsou
17 views19 Folien

Más de Iliana Kouvatsou(20)

Καλλιτέχνες της Αναγέννησης,ΑΒΡΑΜΗ ΡΟΖΑ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ von Iliana Kouvatsou
Καλλιτέχνες της Αναγέννησης,ΑΒΡΑΜΗ ΡΟΖΑ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗΚαλλιτέχνες της Αναγέννησης,ΑΒΡΑΜΗ ΡΟΖΑ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ
Καλλιτέχνες της Αναγέννησης,ΑΒΡΑΜΗ ΡΟΖΑ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ
Iliana Kouvatsou63 views
ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ ΤΩΝ ΟΛΛΑΝΔΩΝ,ΖΗΣΗ-ΚΑΝΑΤΣΟ von Iliana Kouvatsou
ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ ΤΩΝ ΟΛΛΑΝΔΩΝ,ΖΗΣΗ-ΚΑΝΑΤΣΟΜΠΑΧΑΡΙΚΑ ΤΩΝ ΟΛΛΑΝΔΩΝ,ΖΗΣΗ-ΚΑΝΑΤΣΟ
ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ ΤΩΝ ΟΛΛΑΝΔΩΝ,ΖΗΣΗ-ΚΑΝΑΤΣΟ
Iliana Kouvatsou13 views
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Β ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ,ΔΟΓΑΝΤΖΗ von Iliana Kouvatsou
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Β ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ,ΔΟΓΑΝΤΖΗΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Β ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ,ΔΟΓΑΝΤΖΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Β ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ,ΔΟΓΑΝΤΖΗ
Iliana Kouvatsou28 views
SANDRO BOTTICELLI,ΜΑΡΚΕΤΟΣ-ΜΕΛΕΤΣΗΣ von Iliana Kouvatsou
SANDRO BOTTICELLI,ΜΑΡΚΕΤΟΣ-ΜΕΛΕΤΣΗΣSANDRO BOTTICELLI,ΜΑΡΚΕΤΟΣ-ΜΕΛΕΤΣΗΣ
SANDRO BOTTICELLI,ΜΑΡΚΕΤΟΣ-ΜΕΛΕΤΣΗΣ
Iliana Kouvatsou10 views
ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ,ΔΗΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ von Iliana Kouvatsou
ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ,ΔΗΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑΑΥΘΑΙΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ,ΔΗΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ,ΔΗΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Iliana Kouvatsou17 views
ΜΑΧΗ ΣΤΟ ΚΛΕΙΔΙ,ΚΟΛΛΗΤΗΡΗ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ von Iliana Kouvatsou
ΜΑΧΗ ΣΤΟ ΚΛΕΙΔΙ,ΚΟΛΛΗΤΗΡΗ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΜΑΧΗ ΣΤΟ ΚΛΕΙΔΙ,ΚΟΛΛΗΤΗΡΗ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ
ΜΑΧΗ ΣΤΟ ΚΛΕΙΔΙ,ΚΟΛΛΗΤΗΡΗ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ
ΚΕΛΤΕΣ,ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ-ΛΙΟΤΣΟΣ von Iliana Kouvatsou
ΚΕΛΤΕΣ,ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ-ΛΙΟΤΣΟΣΚΕΛΤΕΣ,ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ-ΛΙΟΤΣΟΣ
ΚΕΛΤΕΣ,ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ-ΛΙΟΤΣΟΣ
Iliana Kouvatsou15 views
ΙΣΠΑΝΟΙ,ΠΟΡΤΟΓΑΛΟΙ,ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΠΡΟΚΟΛΟΜΒΙΑΝΩΝ,ΖΑΜΠΕΛΗ von Iliana Kouvatsou
ΙΣΠΑΝΟΙ,ΠΟΡΤΟΓΑΛΟΙ,ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΠΡΟΚΟΛΟΜΒΙΑΝΩΝ,ΖΑΜΠΕΛΗΙΣΠΑΝΟΙ,ΠΟΡΤΟΓΑΛΟΙ,ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΠΡΟΚΟΛΟΜΒΙΑΝΩΝ,ΖΑΜΠΕΛΗ
ΙΣΠΑΝΟΙ,ΠΟΡΤΟΓΑΛΟΙ,ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΠΡΟΚΟΛΟΜΒΙΑΝΩΝ,ΖΑΜΠΕΛΗ
Iliana Kouvatsou60 views
ΠΡΟΚΟΛΟΜΒΙΑΝΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ, ΜΑΡΙΑ ΜΑΝΑΡΑ von Iliana Kouvatsou
ΠΡΟΚΟΛΟΜΒΙΑΝΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ, ΜΑΡΙΑ ΜΑΝΑΡΑΠΡΟΚΟΛΟΜΒΙΑΝΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ, ΜΑΡΙΑ ΜΑΝΑΡΑ
ΠΡΟΚΟΛΟΜΒΙΑΝΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ, ΜΑΡΙΑ ΜΑΝΑΡΑ
Iliana Kouvatsou15 views
ΥΓΡΟΝ ΠΥΡ,ΠΡΙΤΣΗΣ-ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑΣ.pptx von Iliana Kouvatsou
ΥΓΡΟΝ ΠΥΡ,ΠΡΙΤΣΗΣ-ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑΣ.pptxΥΓΡΟΝ ΠΥΡ,ΠΡΙΤΣΗΣ-ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑΣ.pptx
ΥΓΡΟΝ ΠΥΡ,ΠΡΙΤΣΗΣ-ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑΣ.pptx
ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ ΚΑΙ ΒΕΝΙΑΜΙΝ ΦΡΑΝΚΛΙΝΟΣ,ΚΟΓΚΑΛΙΔΗΣ von Iliana Kouvatsou
ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ ΚΑΙ ΒΕΝΙΑΜΙΝ ΦΡΑΝΚΛΙΝΟΣ,ΚΟΓΚΑΛΙΔΗΣΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ ΚΑΙ ΒΕΝΙΑΜΙΝ ΦΡΑΝΚΛΙΝΟΣ,ΚΟΓΚΑΛΙΔΗΣ
ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ ΚΑΙ ΒΕΝΙΑΜΙΝ ΦΡΑΝΚΛΙΝΟΣ,ΚΟΓΚΑΛΙΔΗΣ
Ο ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΟΛΟΜΒΟΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ,Κ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ von Iliana Kouvatsou
Ο ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΟΛΟΜΒΟΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ,Κ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣΟ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΟΛΟΜΒΟΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ,Κ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Ο ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΟΛΟΜΒΟΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ,Κ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Iliana Kouvatsou67 views
ΜΑΤΣΟΥ ΠΙΤΣΟΥ,ΚΟΥΡΟΥΝΗ-ΚΑΡΥΔΗ von Iliana Kouvatsou
ΜΑΤΣΟΥ ΠΙΤΣΟΥ,ΚΟΥΡΟΥΝΗ-ΚΑΡΥΔΗΜΑΤΣΟΥ ΠΙΤΣΟΥ,ΚΟΥΡΟΥΝΗ-ΚΑΡΥΔΗ
ΜΑΤΣΟΥ ΠΙΤΣΟΥ,ΚΟΥΡΟΥΝΗ-ΚΑΡΥΔΗ
Iliana Kouvatsou58 views
ΒΕΝΕΤΙΑ,ΚΟΥΝΑΝΗ-ΜΑΡΚΟΥ Β. von Iliana Kouvatsou
ΒΕΝΕΤΙΑ,ΚΟΥΝΑΝΗ-ΜΑΡΚΟΥ Β.ΒΕΝΕΤΙΑ,ΚΟΥΝΑΝΗ-ΜΑΡΚΟΥ Β.
ΒΕΝΕΤΙΑ,ΚΟΥΝΑΝΗ-ΜΑΡΚΟΥ Β.
Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ,ΔΙΑΚΟΜΑΝΩΛΗ von Iliana Kouvatsou
Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ,ΔΙΑΚΟΜΑΝΩΛΗΗ ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ,ΔΙΑΚΟΜΑΝΩΛΗ
Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ,ΔΙΑΚΟΜΑΝΩΛΗ
Iliana Kouvatsou35 views
4Η ΙΟΥΛΙΟΥ,ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ-ΠΕΡΔΙΚΟΥΡΗ von Iliana Kouvatsou
4Η ΙΟΥΛΙΟΥ,ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ-ΠΕΡΔΙΚΟΥΡΗ4Η ΙΟΥΛΙΟΥ,ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ-ΠΕΡΔΙΚΟΥΡΗ
4Η ΙΟΥΛΙΟΥ,ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ-ΠΕΡΔΙΚΟΥΡΗ
ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΤΩΝ ΙΘΑΓΕΝΩΝ ΤΗΣ Β.ΑΜΕΡΙΚΗΣ,ΠΑΙΝΕΣΗ von Iliana Kouvatsou
ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΤΩΝ ΙΘΑΓΕΝΩΝ ΤΗΣ Β.ΑΜΕΡΙΚΗΣ,ΠΑΙΝΕΣΗΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΤΩΝ ΙΘΑΓΕΝΩΝ ΤΗΣ Β.ΑΜΕΡΙΚΗΣ,ΠΑΙΝΕΣΗ
ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΤΩΝ ΙΘΑΓΕΝΩΝ ΤΗΣ Β.ΑΜΕΡΙΚΗΣ,ΠΑΙΝΕΣΗ
Iliana Kouvatsou13 views
ΠΡΟΚΟΛΟΜΒΙΑΝΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ,ΘΩΜΑΪΔΗ-ΓΚΟΥΤΖΑΜΑΝΗ.pptx von Iliana Kouvatsou
ΠΡΟΚΟΛΟΜΒΙΑΝΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ,ΘΩΜΑΪΔΗ-ΓΚΟΥΤΖΑΜΑΝΗ.pptxΠΡΟΚΟΛΟΜΒΙΑΝΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ,ΘΩΜΑΪΔΗ-ΓΚΟΥΤΖΑΜΑΝΗ.pptx
ΠΡΟΚΟΛΟΜΒΙΑΝΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ,ΘΩΜΑΪΔΗ-ΓΚΟΥΤΖΑΜΑΝΗ.pptx
Iliana Kouvatsou11 views
Ο ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΚΤΗΜΕΝΗ ΕΛΛΑΔΑ,ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ-ΑΝΤΩΝΙΟΥ von Iliana Kouvatsou
Ο ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΚΤΗΜΕΝΗ ΕΛΛΑΔΑ,ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ-ΑΝΤΩΝΙΟΥΟ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΚΤΗΜΕΝΗ ΕΛΛΑΔΑ,ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ-ΑΝΤΩΝΙΟΥ
Ο ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΚΤΗΜΕΝΗ ΕΛΛΑΔΑ,ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ-ΑΝΤΩΝΙΟΥ
Iliana Kouvatsou20 views

Último

Imerida_36_Dec_2023.pptx von
Imerida_36_Dec_2023.pptxImerida_36_Dec_2023.pptx
Imerida_36_Dec_2023.pptx36dimperist
51 views7 Folien
"Μπορούμε στο σχολείο"- 7ο Γυμνάσιο Καβάλας von
"Μπορούμε στο σχολείο"- 7ο Γυμνάσιο Καβάλας"Μπορούμε στο σχολείο"- 7ο Γυμνάσιο Καβάλας
"Μπορούμε στο σχολείο"- 7ο Γυμνάσιο Καβάλας7gymnasiokavalas
17 views11 Folien
1ος περιπατος.pptx von
1ος περιπατος.pptx1ος περιπατος.pptx
1ος περιπατος.pptxssuser6a63b0
11 views6 Folien
ParousiasiGia17NOE von
ParousiasiGia17NOEParousiasiGia17NOE
ParousiasiGia17NOETassos Karampinis
8 views135 Folien
Γυμνάσιο Κεραμωτής: Διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 28.11.2023 von
Γυμνάσιο Κεραμωτής: Διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 28.11.2023Γυμνάσιο Κεραμωτής: Διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 28.11.2023
Γυμνάσιο Κεραμωτής: Διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 28.11.2023gymkeram
77 views80 Folien
Μύρισε Χριστούγεννα στο Γυμνάσιο Κεραμωτής.pptx von
Μύρισε Χριστούγεννα στο Γυμνάσιο Κεραμωτής.pptxΜύρισε Χριστούγεννα στο Γυμνάσιο Κεραμωτής.pptx
Μύρισε Χριστούγεννα στο Γυμνάσιο Κεραμωτής.pptxgymkeram
49 views19 Folien

Último(20)

Imerida_36_Dec_2023.pptx von 36dimperist
Imerida_36_Dec_2023.pptxImerida_36_Dec_2023.pptx
Imerida_36_Dec_2023.pptx
36dimperist51 views
"Μπορούμε στο σχολείο"- 7ο Γυμνάσιο Καβάλας von 7gymnasiokavalas
"Μπορούμε στο σχολείο"- 7ο Γυμνάσιο Καβάλας"Μπορούμε στο σχολείο"- 7ο Γυμνάσιο Καβάλας
"Μπορούμε στο σχολείο"- 7ο Γυμνάσιο Καβάλας
7gymnasiokavalas17 views
1ος περιπατος.pptx von ssuser6a63b0
1ος περιπατος.pptx1ος περιπατος.pptx
1ος περιπατος.pptx
ssuser6a63b011 views
Γυμνάσιο Κεραμωτής: Διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 28.11.2023 von gymkeram
Γυμνάσιο Κεραμωτής: Διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 28.11.2023Γυμνάσιο Κεραμωτής: Διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 28.11.2023
Γυμνάσιο Κεραμωτής: Διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 28.11.2023
gymkeram77 views
Μύρισε Χριστούγεννα στο Γυμνάσιο Κεραμωτής.pptx von gymkeram
Μύρισε Χριστούγεννα στο Γυμνάσιο Κεραμωτής.pptxΜύρισε Χριστούγεννα στο Γυμνάσιο Κεραμωτής.pptx
Μύρισε Χριστούγεννα στο Γυμνάσιο Κεραμωτής.pptx
gymkeram49 views
σχολ αθλητισμος 24.pptx von ssuser6a63b0
σχολ αθλητισμος 24.pptxσχολ αθλητισμος 24.pptx
σχολ αθλητισμος 24.pptx
ssuser6a63b010 views
Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ... von gymkeram
Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ...Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ...
Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ...
gymkeram14 views
Xmas_2023_Sillogos_Goneon_kai_Kidemonon.pptx von 36dimperist
Xmas_2023_Sillogos_Goneon_kai_Kidemonon.pptxXmas_2023_Sillogos_Goneon_kai_Kidemonon.pptx
Xmas_2023_Sillogos_Goneon_kai_Kidemonon.pptx
36dimperist37 views
36_Dim_Perist_Stolismos_B_Taxi_Xmas_2023.pptx von 36dimperist
36_Dim_Perist_Stolismos_B_Taxi_Xmas_2023.pptx36_Dim_Perist_Stolismos_B_Taxi_Xmas_2023.pptx
36_Dim_Perist_Stolismos_B_Taxi_Xmas_2023.pptx
36dimperist41 views
Βεβαίωση παρακολούθησης_Μπορουμε στο σχολείο_7ο Γυμνάσιο Καβάλας.pdf von 7gymnasiokavalas
Βεβαίωση παρακολούθησης_Μπορουμε στο σχολείο_7ο Γυμνάσιο Καβάλας.pdfΒεβαίωση παρακολούθησης_Μπορουμε στο σχολείο_7ο Γυμνάσιο Καβάλας.pdf
Βεβαίωση παρακολούθησης_Μπορουμε στο σχολείο_7ο Γυμνάσιο Καβάλας.pdf
7gymnasiokavalas15 views
Επιστολή με θέμα τους πρόσφυγες von Dimitra Mylonaki
Επιστολή με θέμα τους πρόσφυγεςΕπιστολή με θέμα τους πρόσφυγες
Επιστολή με θέμα τους πρόσφυγες
Dimitra Mylonaki128 views
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023 von gymkeram
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023
gymkeram28 views
Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptx von 7gymnasiokavalas
Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptxΠαγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptx
Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptx
7gymnasiokavalas42 views

Κωνσταντινούπολη,Ευ.Γιαγιάκου-Λ.Νάση

 • 4. Αίτια της μεταφοράς της πρωτεύουσας πολλά. Ο Κωνσταντίνος, ικανός στρατιωτικός και πολιτικός, είχε διακρίνει ότι η άμυνα της αυτο κρατορίας κατά των ισχυρών ανατολικών εχθρών (Περσών, Γότθων κ.λπ.), θα μπορούσε να επιτευχθεί καλύτερα με μια πόλη φυσικά οχυρωμένη, όπως το Βυζάντιο. Είχε ακόμα διακρίνει ότι το Βυζάντιο μπορούσε να μετατραπεί σε ουσιαστικό οικονομικό και πολιτικό κέντρο λόγω της τοποθεσίας του.
 • 5. Έβλεπε, τέλος, ότι η παρακμασμένη Ρώμη δε θα μπορούσε πια ν' αποτελέσει το κέντρο μιας γενικότερης αναγέννησης της αυτοκρατορίας. Οι υπολογισμοί του Κωνσταντίνου δικαιώθηκαν. Η παλιά Ρώμη και γενικότερα το δυτικό ρωμαϊκό κράτος σύντομα εκφυλίστηκε, ενώ η Κωνσταντινούπολη μετατράπηκε σε στρατιωτικό οχυρό της αυτοκρατορίας και σε κέντρο έντονης οικονομικής και πνευματικής ζωής.
 • 9. Το κέντρο του παλαιού Βυζαντίου, το Τετράστωον, μαζί με τον κοντινό ιππόδρομο, επαναπροσδιορίστηκε αρχιτεκτονικά και μετονομάστηκε σε Αυγουσταίον, προς τιμή της μητέρας του Κωνσταντίνου.
 • 10. Είχε μεγάλη ιδεολογική και συμβολική σημασία, καθώς συνέδεε το μεγάλο ναό της Ορθοδοξίας με το αυτοκρατορικό εθιμοτυπικό Στην ανατολική πλευρά του Αυγουσταίου βρισκόταν η μία από τις δύο Συγκλήτους που οικοδόμησε ο Μέγας Κωνσταντίνος και η Χαλκή πύλη.
 • 14. Ήταν χώρος δημόσιας ψυχαγωγίας που προοριζόταν για ιπποδρομίες και αρματοδρομίες. Τον κοσμούσαν αρκετά αγάλματα αφιερωμένα σε φημισμένους αρματοδρόμους. Η χωρητικότητα του έφθανε τις 100.000 θεατές Το συνολικό του μήκος ήταν 450 μέτρα. Αποτελούσε το επίκεντρο της αστικής ζωής. ΔΗΜΟΙ: Βενετοί, Πράσινοι, Λευκοί και Ρούσοι με διακριτικό γνώρισμα το χρώμα που έφεραν οι αρματοδρόμοι.
 • 18. ΜΕΓΑ ΠΑΛΑΤΙΟΝ 1. Κήποι με σπάνια φυτά 2. Σιντριβάνια 3. Υπαίθριες στοές 4. Ψηφιδωτοί δρόμοι 5. Λουτρά 6. Εσωτερικές αυλές
 • 21. Η στήλη του Κωνσταντίνου σε διαφορετικές ιστορικές περιόδους.
 • 23.  Η πρώτη Αγία Σοφία εγκαινιάστηκε το 360 επί της αυτοκρατορίας του Κωνσταντίου Β.’ Καταστράφηκε από πυρκαγιά το 404. Ο νέος ναός εγκαινιάστηκε το 415 επί βασιλείας του Θεοδοσίου Β΄. Καταστράφηκε από τους οπαδούς του πατριάρχη.
 • 24. Το κτίσιμο του ναού που διατηρείται ως σήμερα δρομολογήθηκε από τον αυτοκράτορα Ιουστινιανό Α‘. Τα εγκαίνιά του τελέστηκαν στις 27 Δεκεμβρίου του 537. Τότε, σύμφωνα με το θρύλο, ο Ιουστινιανός αναφώνησε «Δόξα τω Θεώ τω καταξιώσαντί με τοιούτον έργον επιτελέσαι. Νενίκηκά σε, Σολομών.
 • 26. . Η περίοδος από τον 7ο αιώνα μέχρι τον 9ο υπήρξε εν γένει μια κρίσιμη φάση στην ιστορία της πόλης, κατά την οποία πολιορκήθηκε από Πέρσες και Αβάρους (626), Άραβες (674-78 και 717-18), Βούλγαρους (813, 913), Ρώσους (860, 941, 1043) και Πετσενέγκους (1090-91), αντιμετωπίζοντας επίσης επιδημίες και εσωτερικές συγκρούσεις.
 • 27. . Το 542 στην πόλη εξαπλώθηκε η νόσος της πανώλης που, όπως λέγεται, προκάλεσε τον θάνατο των 3/5 του πληθυσμού και σηματοδότησε μια περίοδο παρακμής της Κωνσταντινούπολης.
 • 28. i. Η ασφάλειά της ενισχύθηκε με μεσοπύργια που χτίστηκαν κατά μήκος των θαλάσσιων μετώπων, ενώ παράλληλα υιοθετήθηκε ένα καινοτόμο σχέδιο για τα χερσαία τείχη, γνωστά σήμερα ως Θεοδοσιανά. ii. Η κατασκευή τους ξεκίνησε το408 υπό την επίβλεψη του επάρχου των πραιτωρίων της Ανατολής Ανθέμιου, ενώ μετά από ένα σεισμό επισκευάστηκαν και απέκτησαν την τελική τους μορφή το 447. iii. Η μόνη φορά που παραβιάστηκαν από εχθρό ήταν το 1453, όταν οι Οθωμανοί, με τη χρήση ισχυρού πυροβολικού, τα διέσπασαν και κατέλαβαν την πόλη, καταλύοντας έτσι και τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία.
 • 32.  Ήταν εκπαιδευτικό ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης (σημερινό Πανεπιστήμιο).  Λειτουργούσε ως ανεξάρτητο ίδρυμα.  Γινόταν διδασκαλία στα μαθήματα: γραμματική διαλεκτική
 • 34. Το 1203, στα πλαίσια της Δ' Σταυροφορίας, έλαβε χώρα η πρώτη πολιορκία της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους, με σκοπό την αποκατάσταση του Ισαάκιου Β' στον θρόνο. Στις 13 Απριλίου 1204, εισέβαλαν στην πόλη, η λεηλασία της οποίας διήρκεσε για αρκετά χρόνια.
 • 35. Νέος αυτοκράτορας εκλέχτηκε ο Βαλδουίνος της Φλάνδρας. Η περίοδος της εφήμερης εγκατάστασης της Λατινικής Αυτοκρατορίας (1204-61) χαρακτηρίζεται ως η πλέον καταστροφική στην ιστορία της Κωνσταντινούπολης και ειδικότερα η λεηλασία της πόλης ως άνευ προηγουμένου.
 • 38. Πληθώρα τόπων λατρείας παραχωρήθηκαν στο λατινικό δόγμα, καθώς και στον φραγκικό και ενετικό κλήρο, καθώς, σε ευρεία κλίμακα, επιχειρήθηκε η εγκαθίδρυση του λατινικού δόγματος στην άλλοτε μητρόπολη της Ορθοδοξίας. Λατίνοι ιερείς από τη Γαλλία, τη Φλάνδρα και την Ιταλία, ανέλαβαν τη λειτουργία των εκκλησιών της πόλης.
 • 39. Την ίδια περίοδο, η ενετική συνοικία επεκτάθηκε, οχυρώθηκε και έλαβε τον χαρακτήρα ξεχωριστής υπερπόντιας αποικίας, ενώ ταυτόχρονα σημειώθηκε μαζική έξοδος του ελληνικού στοιχείου. Η γενική αραίωση του πληθυσμού δεν εξισορροπήθηκε από τη λατινική μετανάστευση που ξεκίνησε το 1204.
 • 40. Το 1261, η Κωνσταντινούπολη επανακτήθηκε από τον Μιχαήλ Η' Παλαιολόγο (1259-82) και τις επόμενες δεκαετίες επιχειρήθηκε ένα νέο πρόγραμμα ανοικοδόμησης, σηματοδοτώντας μια στροφή στη διαμόρφωση του αστικού τοπίου. Προωθήθηκαν ειδικά μέτρα για την επιστροφή του πληθυσμού από τα προάστια και εν γένει υποστηρικτικές δράσεις για την αποκατάσταση της εικόνας της πόλης.
 • 41. Προωθήθηκαν επίσης αμυντικά έργα, τα οποία κρίνονταν απαραίτητα, με δεδομένη την πολύ κακή κατάσταση στην οποία περιήλθαν τα τείχη της πόλης, ως αποτέλεσμα της έλλειψης φροντίδας κατά τα προηγούμενα έτη. Κατά τη δυναστεία των Παλαιολόγων, το πολιτικό κέντρο της Κωνσταντινούπολης μετακινήθηκε στην περιοχή των Βλαχερνών.
 • 42. O Eνετικός πτερωτός λέοντας, έμβλημα των Ενετών.
 • 44. i. Όταν πρωτοϊδρύθηκε το κράτος των Οθωμανών στις αρχές του 14ου αιώνα, αποτελούσε μια μικρή ηγεμονία στις παρυφές του ισλαμικού κόσμου, αφοσιωμένη ολόψυχα στον Γαζά, τον ιερό πόλεμο ενάντια στους Χριστιανούς απίστους. Σιγά-σιγά, το άσημο αυτό κρατίδιο κυρίεψε και απορρόφησε τα πρώην βυζαντινά εδάφη της Μικράς Ασίας και των Βαλκανίων, για να γίνει στο τέλος, με την κατάκτηση των αραβικών περιοχών το 1517, η κυριότερη δύναμη του ισλαμικού κόσμου.
 • 45. Η τελευταία πολιορκία της Κωνσταντινούπολης (γαλλική μινιατούρα, 15ος αιώνας)
 • 46. Τον Απρίλιο του 1453 ξεκίνησε η πολιορκία της Κωνσταντινούπολης από τους Οθωμανούς, με επικεφαλής τον σουλτάνο Μωάμεθ Β'. Είχε προηγηθεί η αποτυχημένη απόπειρα κατάληψης της πόλης το 1422, από τον σουλτάνο Μουράτ Β.
 • 47. Με έδρα την Ανδριανούπολη συγκρότησε στρατό 150.000 ανδρών και ναυτικό 400 πλοίων Ξεχώριζε το πυροβολικό του, που ήταν ό,τι πιο σύγχρονο για εκείνη την εποχή και ιδιαίτερα το τεράστιο πολιορκητικό κανόνι, που είχαν φτιάξει Σάξωνες τεχνίτες Στις 7 Απριλίου, ο σουλτάνος έστησε τη σκηνή του μπροστά από την Πύλη του Αγίου Ρωμανού και κήρυξε επίσημα την πολιορκία της Κωνσταντινούπολης
 • 48. Ο αυτοκράτορας έκανε απεγνωσμένες εκκλήσεις στον πάπα και στις ιταλικές πόλεις, Βενετία και Γένοβα, που διέθεταν ακόμα βάσεις στα Βαλκάνια και στο Αιγαίο πέλαγος. Ο πάπας απάντησε στέλνοντας έναν απεσταλμένο του, τον καρδινάλιο Ισίδωρο, παλιό μητροπολίτη της Μόσχας. Στις 12 Δεκεμβρίου του 1452, στη βασιλική της Αγίας Σοφίας, ο καρδινάλιος κήρυξε την ένωση και τέλεσε τη λειτουργία ακολουθώντας το καθολικό τυπικό.
 • 49. Έγινε σκάνδαλο που έκανε να ξεσπάσει το αντιλατινικό μίσος του πλήθους που, όπως λέγεται, κάποιος από το περιβάλλον του αυτοκράτορα συνόψισε με την περίφημη φράση«Κρειττότερον έστι ειδέναι εν μέση τη πόλει φακιόλιον βασιλεύον Τούρκου ή καλύπτραν λατινικήν». Καρδινάλιος Ισίδωρος
 • 50. Ο τελευταίος πατριάρχης που ορίστηκε από τον αυτοκράτορα, ο Γρηγόριος Μελισσηνός, είχε ήδη καταφύγει στη Ρώμη από το 1450, έτσι κατά την πολιορκία δεν υπήρχε ούτε πατριάρχης στο Βυζάντιο. Όσο για τους χριστιανούς μονάρχες ήταν απασχολημένοι με τις δικές τους αντιζηλίες και ανταγωνισμούς. Μόνο η Γένοβα έστειλε 700 άντρες της φρουράς της στη Χίο, που διοικητής τους ήταν ο Ιουστινιάνης. Αμέσως μετά έκλεισε ο Κεράτιος κόλπος με μια βαριά αλυσίδα.
 • 53. Η πολιορκία της Κωνσταντινούπολης κράτησε 54 ημέρες, από τις 6 Απριλίου ως τις 29 Μαΐου. Οι υπερασπιστές της διέθεταν γύρω στους 8.500 άνδρες ενώ ο τακτικός οθωμανικός στρατός ξεπερνούσε τους 50.000. Τα κανόνια που σφυροκοπούσαν την πόλη ξεπερνούσαν κάθε προηγούμενο σε μέγεθος.
 • 54.  Οι Οθωμανοί μπήκαν στην πόλη με γενική έφοδο, διασχίζοντας ένα από τα ρήγμτα που άνοιξαν τα κανόνια. Η κύρια τακτική δύναμη των υπερασπιστών ήταν ένα απόσπασμα Γενοβέζων μισθοφόρων, ενώ όταν ο αρχηγός τους πληγώθηκε και αποσύρθηκε το ηθικό των αμυνόμενων κατέρρευσε.
 • 57. Στην Πύλη του Aγίου Pωμανού γίνεται μάχη σώμα με σώμα. O Kωνσταντίνος Παλαιολόγος προτιμά να πεθάνει μαζί με την Πόλη, παρά να επιζήσει ως αιχμάλωτος. Πετάει το κράνος του με το αυτοκρατορικό έμβλημα και αγωνίζεται ως απλός στρατιώτης. Kάποια στιγμή τραυματίζεται θανάσιμα
 • 59. Oι ορδές των βαρβάρων κατευθύνονται προς το κέντρο της πόλης. Παντού βιαιοπραγίες, λεηλασία, αγριότητα και σφαγή. H ένδοξη Bασιλεύουσα είναι ολοκληρωτικά παραδομένη στην ωμή βία.