Anzeige

K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN PHYSICAL EDUCATION (Q1-Q2)

15. Mar 2014
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN PHYSICAL EDUCATION (Q1-Q2)
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN PHYSICAL EDUCATION (Q1-Q2)
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN PHYSICAL EDUCATION (Q1-Q2)
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN PHYSICAL EDUCATION (Q1-Q2)
Anzeige
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN PHYSICAL EDUCATION (Q1-Q2)
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN PHYSICAL EDUCATION (Q1-Q2)
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN PHYSICAL EDUCATION (Q1-Q2)
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN PHYSICAL EDUCATION (Q1-Q2)
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN PHYSICAL EDUCATION (Q1-Q2)
Anzeige
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN PHYSICAL EDUCATION (Q1-Q2)
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN PHYSICAL EDUCATION (Q1-Q2)
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN PHYSICAL EDUCATION (Q1-Q2)
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN PHYSICAL EDUCATION (Q1-Q2)
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN PHYSICAL EDUCATION (Q1-Q2)
Anzeige
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN PHYSICAL EDUCATION (Q1-Q2)
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN PHYSICAL EDUCATION (Q1-Q2)
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN PHYSICAL EDUCATION (Q1-Q2)
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN PHYSICAL EDUCATION (Q1-Q2)
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN PHYSICAL EDUCATION (Q1-Q2)
Anzeige
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN PHYSICAL EDUCATION (Q1-Q2)
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN PHYSICAL EDUCATION (Q1-Q2)
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN PHYSICAL EDUCATION (Q1-Q2)
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN PHYSICAL EDUCATION (Q1-Q2)
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN PHYSICAL EDUCATION (Q1-Q2)
Anzeige
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN PHYSICAL EDUCATION (Q1-Q2)
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN PHYSICAL EDUCATION (Q1-Q2)
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN PHYSICAL EDUCATION (Q1-Q2)
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN PHYSICAL EDUCATION (Q1-Q2)
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN PHYSICAL EDUCATION (Q1-Q2)
Anzeige
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN PHYSICAL EDUCATION (Q1-Q2)
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN PHYSICAL EDUCATION (Q1-Q2)
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN PHYSICAL EDUCATION (Q1-Q2)
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN PHYSICAL EDUCATION (Q1-Q2)
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN PHYSICAL EDUCATION (Q1-Q2)
Anzeige
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN PHYSICAL EDUCATION (Q1-Q2)
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN PHYSICAL EDUCATION (Q1-Q2)
Nächste SlideShare
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN PE and HEALTH (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN PE and HEALTH (Q1-Q4)
Wird geladen in ... 3
1 von 36
Anzeige

Más contenido relacionado

Presentaciones para ti(20)

Anzeige

Más de LiGhT ArOhL(20)

Anzeige

K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN PHYSICAL EDUCATION (Q1-Q2)

 1. iii TALAAN NG MGA NILALAMAN (QUARTERS 1 & 2) PHYSICAL EDUCATION YUNIT 1: Kamalayan sa Ating Katawan Modyul 1: Ang Katawan .................................................................. 1 Gawain 1: Kilos ng Katawan ....................................................... 7 Gawain 2: Mga Bahagi ng katawan ......................................... 8 Gawain 3: Hugis ng Katawan ..................................................... 9 Gawain 4: Katawang Tulay ........................................................ 10 Gawain 5: Pagbalanse ng Katawan ......................................... 11 Gawain 6: Pagbabalik Kaalaman ............................................. 13 Modyul 2: Awiting May Kilos ............................................................ 14 Gawain 7: Paggaya sa mga Kilos o Galaw .............................. 16 Gawain 8: Karera ng Hayop ....................................................... 17 Gawain 9: Pagbabalik Kaalaman .............................................. 18 Modyul 3: Tiwala sa Sarili .................................................................... 19 Gawain 10: Pagkilala sa mga Direksiyon .................................... 20 Gawain 11: Awiting may Kilos ...................................................... 21 Gawain 12: Payak na Sayaw ....................................................... 22 Gawain 13: Pagbabalik Kaalaman ............................................. 22
 2. iii Yunit 2: Pag-alam sa Espasyong Gagalawan Modyul 4: Pag-alam sa Pansarili at Panlahat ng Espasyo .............. 23 Gawain 14: Pakiusap, Walang Bungguan .................................. 26 Gawain 15: Mapa ng Kayamanan .............................................. 27 Gawain 16: Pagbabalik Kaalaman .............................................. 29 Modyul 5: Nakalulugod na mga Payak na Laro .................................. 30 Gawain 17: Hilahan ng mga Bahagi ng Katawan ..................... 31 Gawain 18: Karera sa Pagtakbo .................................................. 32 Gawain 19: Hamon sa Pagsayaw ................................................ 33 Gawain 20: Pagbabalik Kaalaman ............................................. 33
 3. 1 Yunit 1: Kamalayan sa Ating Katawan Modyul 1: Ang Katawan Alam mo ba na kahanga-hanga ang ating katawan? Binubuo ito ng ulo, leeg, katawan, dalawang braso, at dalawang hita.
 4. 2 Kaya mong tumayo nang tuwid, maglakad, gamitin ang mga braso sa pagdadala at pagbubuhat,
 5. 3 pagtutulak, at paghila, at mga kamay sa paghawak at paghagis ng mga bagay. Makapagbibigay ka ba ng mga kilos na nagagawa ng iba’t ibang bahagi ng iyong katawan? Huwag mag-alala kung hindi mo pa kaya ngayon. Pagkatapos ng modyul na ito, tiyak na magiging masaya ka dahil magagawa mo na ang sumusunod:  Makikilala at mailalarawan ang iyong ulo, balikat, leeg, likod, dibdib, beywang, braso, siko, galang-galangan, kamay, daliri, tuhod, bukong-bukong, paa, at talampakan.  Makalilikha ng mga hugis gamit ang kilos di- lokomotor.  Makababalanse gamit ang isa hanggang limang bahagi ng katawan.  Maililipat ang bigat ng katawan.
 6. 4 Handa ka na bang magsimula? Tingnan ang larawan at pagdugtungin ng linya ang bahagi ng katawan at ang pangalan nito. ulo galang-galangan kamay daliri katawan braso Arms leeg Torso k dibdib beywang Torso so balikat balakang paa tuhod hita
 7. 5 Sa pagpapalakas ng katawan, hinati sa apat na bahagi ang ehersisyo. Simulan sa ulo, igalaw and leeg, Kasunod ay ang katawan, igalaw ang dibdib pababa sa beywang, Sa itaas na bahagi, igalaw ang kanan at kaliwang kamay at braso, Sa ibabang bahagi, igalaw ang kanan at kaliwang hita.
 8. 6 Natatandaan mo ba ang awiting ”Paa,Tuhod?” Lalapatan natin ng kilos ang awiting ito. Panimulang Posisyon: Pagdikitin ang mga Paa. Awitin at gawin ang bilang 1-4 ng tatlong beses. 1.Paa Ituro sa harapan ang kanang paa.(gawin din ito sa kaliwang paa) 2.Tuhod Pagdikitin ang kanan at kaliwang tuhod at ibaluktot. 3.Balikat Paikutin ang mga balikat. 4.Ulo Paikutin ang ulo. 5.Magpalakpakan tayo. Ipalakpak ang dalawang kamay.
 9. 7 Ano ang masasabi mo sa gawain? Nais mo bang lumikha ng sarili mong kilos para sa awit? Awiting muli ang kanta at lumikha ng kilos. Nasiyahan ka ba? Gawain 1- Kilos ng Katawan Panuto: Iguhit ang kilos o ilarawan ang kilos na nalikha mo para sa awit. 1. Paa 2. Tuhod 3. Balikat 4. Ulo (ULITIN ANG 1-4 NG TATLONG BESES) 5. Magpalakpakan tayo.
 10. 8 Gawain 2 - Mga Bahagi ng Katawan Panuto: Iguhit o idikit ang larawan ng iyong katawan sa loob ng kahon. Isulat ang pangalan ng bawat bahagi.
 11. 9 Gawain 3 - Hugis ng Katawan Panuto: Gamitin ang mga bahagi ng katawan upang makabuo ng hugis. Ipakita ito. 1. Siko 2. Beywang 3. Ulo 4. Paa 5. Daliri
 12. 10 Gawain 4 - Katawang Tulay Panuto: Tuklasin ang iba’t ibang paraan kung paanong ang katawan ay magagamit na tulay sa tulong ng paggawa ng mga hugis gamit ang iyong katawan. 1. Maigsing tulay 3. Malapad na tulay 2. Makitid na tulay 4.Mahabang tulay Ilan sa mga tulay na ito ang nagawa mo? Bigyan ng grado ang sarili sa pamamagitan ng paglagay ng () sa kahon. Pagpapayamang Gawain: Maaring gawin ang tulad ng nasa itaas nang: 1. May kapareha 2. Pangkatan Nagawa nang tama ang 5-6 na tulay sa loob ng 5 minuto Nagawa nang tama ang 4 na tulay sa loob ng 5 minuto Nagawa nang tama ang 3-2 tulay sa loob ng 5 minuto Nagawa nang tama ang 1 tulay sa loob ng 5 minuto
 13. 11 Gawain 5 – Pagbalanse ng Katawan Panuto: Subukan ang sumusunod na kasanayan sa pagbalanse. Dalawang braso, isang hita isang braso, dalawang hita. Pagtayo sa isang paa na nakataas ang dalawang braso at pantay ang balikat.
 14. 12 Mula sa patayong posisyon, itaas nang bahagya ang isang paa sa unahan,tagiliran, at likuran. Pagdikitin ang mga paa at igalaw ang katawan, pakanan, pakaliwa, papunta sa unahan at likuran.
 15. 13 Gawain 6 - Pagbabalik-Kaalaman Panuto: Pag-ugnayin ang bahagi ng katawan sa kilos na kayang gawin nito. Maaaring mag-ulit ng sagot. 1. Braso 2. Hita 3. Ulo 4. Balikat 5. Katawan 6. Kamay 7. Paa
 16. 14 Modyul 2: Awiting May Kilos Alamin ang awit at lumikha ng kilos batay sa sinasabi ng awit. Unang awit Kilos Malalim,malawak, Malalim,malawak. May bangka sa isang dagat. Mataas,mababaw Mataas,mababaw, May Bangka sa isang dagat Malalim,malawak, Mataas,mababaw, May mga bangka sa isang dagat.
 17. 15 Pangatlong Awit: Balikan ang paboritong awiting panlaro o maaaring lumikha ng sariling awiting may kilos. Ikalawang awit Kilos Bip,bip, maliit na dyip Tumatakbo sa daan Hinto,tingin,makinig ka Hinto,tingin,makinig ka Bip,bip,maliit na dyip Tumatakbo sa daan
 18. 16 Gawain 7 - Paggaya sa Mga Kilos o Galaw Panuto: Tingnan ang larawan at gayahin ang galaw nito. Paano mo naisagawa ang mga kilos? Bilugan ang iyong grado. Pinakamagaling Magaling Di gaanong magaling Di magaling
 19. 17 Gawain 8 - Karera ng Hayop Panuto: 1.Magpalabunutan ang bawat pangkat kung anong hayop ang isasakilos. 2.Ang bawat kasapi ng pangkat ay gagayahin ang kilos ng hayop mula sa panimulang guhit pa ikot sa poste. 3.Pagbalik ng naunang manlalaro ay susunod naman ang ikalawa hanggang matapos ang lahat ng kasapi ng pangkat. 4.Ang unang matatapos ang mananalo. Pangkat 1 Pangkat 2 Halimbawa : pilay na aso alimango Panimulang Guhit pakurba tuwid sigsag pakanan pakaliwa Katapusan ng Guhit Iguhit ang iyong damdamin matapos ang laro.
 20. 18 Gawain 9 - Pagbabalik Kaalaman Panuto: Ipakita kung paano gumagalaw ang sumusunod 1. Tren 2. Ahas 3. Raket 4. Kamay ng orasan 5. Escalator 6. Elevator 7. Kangaroo 8. See-saw
 21. 19 Modyul 3: Tiwala sa Sarili Ano ang nais ipahiwatig ng larawan sa itaas? Makapagbibigay ka ba ng gawaing nagawa mo na? Mahilig ka bang maglaro? Alam mo ba na ang paglalaro at pakikilahok sa mga gawaing pisikal ay mabuti sa iyong kalusugan? Halika! Magsuot ng damit panlaro. Handa ka na ba?
 22. 20 Gawain 10 - Pagkilala sa Mga Direksiyon Panuto: Tingnan ang orasan. Pag-aralan ang bilang at ang katumbas nitong direksiyon. Hamon 1: Isipin na ikaw ay nakatayo sa gitna ng orasan at nakaharap sa Hilaga(12:00). Sa hudyat ng guro, gawin ang sumusunod:  Humarap sa silangan na kinaroroonan ng palengke .Humarap muli sa hilaga.  Humarap sa kaliwa sa kinaroroonan ng palaruan. Humarap muli sa hilaga.  Umikot sa kanan paharap sa iyong bahay. Ipagpatuloy ang pag-ikot sa kanan hanggang mapaharap sa hilaga sa kinaroroonan ng iyong paaralan. HILAGA KANLURAN TIMOG SILANGAN 12 9 6 3
 23. 21 Gawain 11 - Awiting May Kilos Panuto: Pag-aralan ang awit . Hahatiin kayo ng guro sa 3-4 na pangkat. Hamon 2: Sampung Batang Pilipino Tono: (Ten Little Indian Boys) Ituturo ng guro ang awit at kilos nito. Isa ,dalawa,tatlong Pilipino Apat, lima anim na Pilipino Pito, walo, siyam na Pilipino Sampung batang Pilipino. Sila’y lumundag, bangka ay tumaob Sila’y lumundag, bangka ay tumaob Sila’y lumundag, bangka ay tumaob Sampung batang Pilipino Tinawid ang ilog at nagtayo ng kubo Tinawid ang ilog at nagtayo ng kubo Tinawid ang ilog at nagtayo ng kubo Sampung batang Pilipino Sumayaw sila at sumigaw ng MABUHAY Sumayaw sila at sumigaw ng MABUHAY Sumayaw sila at sumigaw ng MABUHAY Sampung batang Pilipino
 24. 22 Gawain 12 - Payak na Sayaw Panuto: Ituturo ng guro ang sayaw. Pag-aralan ang mga salitang gagamitin sa sayaw.  Unahan at likuran  Saludo  Pagpalakpak ng kamay at ng sa kapareha  I-swing ang kapareha  Pag-ikot pakanan at pakaliwa Gawain 13 – Pagbabalik- Kaalaman Panuto:Ibigay ang nawawalang letra upang mabuo ang tamang salita. 1. Ang araw ay sumisikat sa S ___ L A N G A N. 2. Lumulubog ang araw sa K A N ___ U R A N. 3. Matatagpuan ang Baguio sa H __L A G A . 4. Ang Bulkang Mayon ay nasa T I M __G. 5. P __ I K O T ang galaw ng mga kamay ng orasan.
 25. 23 Yunit 2: Pag-alam sa Espasyong Gagalawan Modyul 4: Pag-alam sa Pansarili at Panlahat na Espasyo Masdan ang mga larawan at gayahin. Yumuko sa harapan, iunat ang mga binti, paikutin ang beywang, ipaling sa kanan at kaliwa, Sway swing i-swing,
 26. 24 at paikutin pakanan at pakaliwa Ang mga kilos na iyong ginawa ay mga kilos di lokomotor. Ito ay kilos na isinasagawa nang hindi umaalis sa lugar o espasyo.Maaari mo itong gawin sa kahit anong bahagi ng katawan mo habang nakatayo,nakaupo, ,nakaluhod, o nakahiga. Tingnan ang larawan sa ibaba at sabihin kung ano ang ginagawa nila. Ilan ang naglalakad? ___ Ilan ang tumatakbo? ___ Ilan ang lumulundag? ___
 27. 25 Ang mga nabanggit na kilos ay ilan lamang sa kilos- lokomotor.Ang kilos-lokomotor ay maaaring gawin sa panlahat na espasyo o kahit saang pook na maaari mong galawan. Ang mga kilos lokomotor ay paglakad, pagtakbo, paglundag, pagpapadulas,pag-igpaw, paglukso at pagkandirit. Handa ka na bang tuklasin ang pansarili at panlahat espasyo gamit ang iba’t ibang gawain sa modyul na ito? Matapos isagawa ang mga gawaing ito,ikaw ay:  Makakikilos kasama ang mas malaking pangkat nang hindi kayo nagkakabanggaan o bumabagsak habang nagsasagawa ng ibang kilos lokomotor  Maglakbay sa tuwid, paliko, mataas, at mababang lebel  Maisagawa ang kilos lokomotor gaya ng paglakad, pagtakbo, paglukso, paglundag, at pag-igpaw  Makalikha ng kilos habang umaawit.  Masiyahan sa mga karaniwang na laro.
 28. 26 Gawain 14 - Pakiusap, Walang Bungguan Panuto: Gawin ang sumusunod na gawain nang hindi kayo nagkakabungguan ng iyong kamag-aral. Unang hamon: Lumakad, tumakbo, lumundag, umigpaw nang mabagal, katamtaman, at mabilis sa alinmang direksiyon. Pangalawang hamon: Maglakad sa tuwid, paliko, pakurba at pasigsag na daan na may mataas at mababang lebel. Paano mo susukatin ang iyong kakayahan matapos isagawa ang mga gawain? Bilugan ang salitang angkop sa iyong ginawa. Pinakamagaling Magaling Di gaanong magaling Di magaling
 29. 27 Gawain 15 - Mapa ng Kayamanan Nakakita ka na ba ng mapa? Ano ang impormasyon na makikita ito? Magagamit ba ito sa paghahanap ng isang natatagong kayamanan. Panuto : Pakinggang mabuti ang panuto ng guro. 1 Bumuo ng pangkat na may 4-5 kasapi. 2 Pumili ng lider. 3 Kunin ng lider ang mapa sa guro. 4 Pumila ang mga kasapi ng pangkat sa likuran ng lider. 5 Gayahin ng mga kasapi ang lahatng kilos ng lider 6 Sa hudyat, gagamitin ng lider ang mapa upang makita ang nakatagong kayamanan. Unang kard Kunin ang kayamanan na sinusundan ang daan sa mapa. Gayahin ang galaw ng eroplano
 30. 28 Nakita ba ninyo ang kayamanan? Paano ninyo naisagawa ang paghahanap gamit ang mapa? Pinakamagaling Magaling Di gaanong magaling Di magaling Pangalawang kard Magsimula rito Katapusanng linya 5 beses maghula hoop lumakad sa ilalim ng mababang tulay Lumundag sa ibabaw magpadulas Ng patpat
 31. 29 Gawain 16 - Pagbabalik – Kaalaman Panuto: Bilugan ang letra ng wastong sagot. 1. Pagdaan o pag-ikot(rotunda) A.tuwid B. paliko C. sigsag. 2. Pagtawid sa tulay A.tuwid B. paliko C. sigsag 3. Pag-iwas sa mga sagabal A. tuwid B. paliko C .sigsag Bilang ng tamang sagot : ___3 ___2 ___ 1
 32. 30 Modyul 5: Nakalulugod Na Mga Payak Na Laro Kayo ba ay mahilig maglarong mag-isa o makipaglaro sa isang kaibigan o sa isang pangkat ng mga kaibigan? Ang paglalaro ay nakatutulong upang maging malakas ang iyong katawan. Lagyan ng (/) ang larong nasubukan mo na. ________________ _________________ _______________ _________________ ________________ __________________ Ilang laro ang nasubukan mo na? _____________ Isulat ang larong naiibigan mo._________________, ________________,________________, ______________ )
 33. 31 Gawain 17 - Hilahan ng Mga Bahagi ng Katawan Panuto: Ang bawat manlalaro ay maaaring hilahin o tagain gamit ang kamay. Pakinggan ang guro. Sasabihin niya ang bahaging hihilahin o tatagain. Kung ikaw o ang bahagi ng katawan mo ang nataga, maghintay na ikaw ay tagain ng iyong kakampi. Maaaring tagain o hilahin ang….. 1. Kanan at kaliwang kamay 2. Kanan at kaliwang siko 3. Kanan at kaliwang tuhod 4. Kanan at kaliwang Balakang
 34. 32 Gawain 18 - Karera sa Pagtakbo Panuto: Makinig nang mabuti sa panuto ng guro. Unang Hamon : Isahang Karera Pumili ng kamag-aral para sa unahan sa pagtakbo. Itatakda ng guro ang distansiya. Mula sa 3 hamon , ilang beses ka nanalo?____ Ikalawang Hamon: Pangkatang Karera Bumuo ng pangkat na may 5 kasapi . Tumayo nang magkakalapit sa isa’t isa . Sa hudyat, tatakbo ang unang manlalaro at iikot sa bilog. Babalikan ang ikalawang manlalaro at iikot muli. Gagawin ito hanggang sa ikalimang manlalaro. Ang unang matatapos ang panalo.
 35. 33 Gawain 19 - Hamon sa Pagsayaw Panuto: Magpapatugtog ang guro ng musika na isasayaw mo. Galingan mo ang pagsayaw. Malay mo, baka ikaw ang manalo. Gawain 20 - Pagbabalik – Kaalaman Panuto: Balikan ang mga larong alam mo. Sagutan ang sumusunod. Bilugan ang letrang iyong sagot. Maaaring mahigit sa isa ang sagot. 1. Ano ang gagawin mo upang di ka maging taya? a. Tumakbo nang mabilis. b. Mabilis na ibahin ng direksiyon 2. Anong bahagi ng katawan ang maaaring hawakan para mataya? a. kamay c. siko b. tuhod d. balakang 3. Ano ang kailangan para manalo sa isang karera? a. bilis b. direksiyon 4. Ano ang ginawa ng inyong pangkat para magwagi sa isang laro? a. Kooperasyon b. pagkakaisa 5. Ano ang nadama mo matapos manalo sa laro? a. Masaya b. pagod 6. Ano ang nadama mo noong natalo kayo? a. masaya b. malungkot
Anzeige