Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

K TO 12 GRADE 5 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
PaGe1
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------...
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 77 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Weitere von LiGhT ArOhL (20)

Anzeige

Aktuellste (20)

K TO 12 GRADE 5 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT

 1. 1. PaGe1
 2. 2. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT SA ARALING PANLIPUNAN – V Pangalan: ____________________________________ Iskor: _____________ Baytang: _____________________________________ Petsa: _____________ I. Piliin ang tamang sagot sa loob ng kahon at isulat sa patlang bago ang bilang. International Date Line - oblate spheroid - mundo (earth) Polong Timog - Tropiko ng Kanser - 360° latitud - tubig - grid sa gitna mula sa Hilagang Polo hanggang Timog Polo - Pacific Ring of Fire lokasyon, katangiang pisikal, at temperature -Teoryang Bulkanismo Teorya ng Pandarayuhan - sanduguan _______________________ 1. Ang natatanging planetang tahanan ng sangkatauhan. _______________________ 2. Eksaktong hugis ng mundo. _______________________ 3. Bumubuo sa malaking bahagi ng mundo. _______________________ 4. Ito ay guhit nanagpapakita ng distansya sa pagitan ng dalawang parallel. _______________________ 5. Dito matatagpuan ang prime meridian. _______________________ 6. Mahalaga ang guhit na ito sa pag-alam ng oras sa mundo. _______________________ 7. Sukat ng ekwador o malaking guhit parallel. _______________________ 8. Pinagsamang guhit latitud at longhitud. _______________________ 9. Pinakatimog na bahagi ng mundo. _______________________ 10. Bahagi ng mundo na direktang nasisikatan ng araw. _______________________ 11. Ang mga hadlang na bundok at maging ang mga dumaraang bagyo sa bansa ay ilan lamang sa nakaaapekto sa dami ng ulan na isa rin sa mga salik sa pagkakaiba-iba ng panahon sa ibat-ibang lugar. _______________________ 12. Ayon sa teoryang ito, nabuo ang bansa sa pamamagitan ng pagtaas ng magma mula sa ilalim patungo sa ibabaw ng lupa. _______________________ 13. Ito ang lugar sa Karagatang Pasipiko kung saan matatagpuan ang maraming bilang ng mga bulkan. _______________________ 14. Kilala ang teoryang ito sa taguring Wave Migration Theory ni Henry Otley Beyer, isang Amerikanong antropologo noong 1916. _______________________ 15. Isang ritwal na ginagawa ng dalawang pinuno sa isang lugar kasama ang kanilang mga nasasakupan bilang tanda ng kanilang pagkakaibigan na kung saan hihiwain nila ang kanilang mga bisig at ang dugong aagos at ihahalo sa alak saka iinumin. II. Basahin ang mga pangungusap. Isulat ang titik ng tamang sagot sa patlang. ______ 16. Ano ang kahalagahan ng pagkakatuklas sa Kweba ng tabon sa Palawan? A. Pinatutunayan na maraming tao sa Pilipinas B. Pinatutunayan na sila ay kabilang sa unang tao na nanirahan sa mundo C. Pinatutunayan na sila ang kauna-unahang katutubong Pilipino D. B at C ______ 17. Anong uri ng alipin ang nakatatamasa ng ilang karapatan tulad ng pagmamay-ari ng kanilang tirahan, at pumili ng kanilang mapapangasawa. Hindi sila maaaring ipagbili. A. Aliping maharlika C. aliping namamahay B. Aliping timawa D. aliping saguiguilid ______ 18. Sino ang namumuno sa pamahalaang barangay noong unang panahon? A. Datu B. Ministro C. pari D. reyna ______ 19. Kapag mayroon ng batas na napagtibay ay ipinaaalam niya ito sa mga tao. Tinitipon ng tagapagbalita ang mga tao sa liwasan at ibinabalita ang bagong batas. Matapos ang pagbabalita, ipinaiiral na ito. Sino siya? A. Datu B. Ministro C. Pari D. Umalohokan ______20. Siya ang namumuno sa pamahalaang sultanato. A. Sultan B. Timawa C. Datu D. Alipin PaGe2
 3. 3. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net ______ 21. Ano ang pagkakaiba ng Negrito sa ibang unang taong nanirahan dito? A. Sila ay maliliit, kulot, at maitim ang buhok B. Sila ay matangkad at balingkinitan ang katawan C. Sila ay lahing kayumanggi, katamtaman ang taas at matipuno ang katawan D. May mataas na uri ng pamumuhay. ______22. Sa pangkat na ito nagmumula ang mga sultan, datu, raha, lakan at kanilang mga pamilya. Sila ay itinuturing na mga pinuno ng pamayanan kaya may malaking pagpapahalaga kapag napabilang ka dito. A. Alipin B. Maharlika C. Timawa D. Indones ______ 23. Ito ang teorya kung saan pinaniniwalaang ang kontinente ng daigdig ay nabuo sanhi ng diyastropismo o ang paggalaw ng solidong bahagi ng mundo. A. Teorya ng Continental Shelf C. Teorya ng Pandarayuhan B. Teorya ng Tulay na Lupa D. Teoryang Bulkanismo ______ 24. Bawat bansa sa mundo ay may kanya-kanyang uri ng panahon at klima. Ito ay nakasalalay sa lokasyon ng mga ito. Ito ang pansamantalang kalagayan ng atmospera ng isang lugar na maaring mabago anumang oras. A. Atmospera B. Klima C. Panahon D. Lokasyon ______ 25. Ito ang tawag sa maliit na modelo o replika ng mundo. A. Mapa B. Tubig C. Globo D. Lupa III. Isulat ang B sa linya kung ang pahayag ay tumutukoy sa pamahalaang barangay at S kung pamahalaang sultanato. ______ 26. Ang matatanda ay katu-katulong sa pagpapasya ng pinuno. ______ 27. Binubuo lamang ito ng 30 hanggang 100 pamilya. ______ 28. Binubuo ito ng 10 hanggang 12 nayon o higit pa. ______ 29. Hinango sa salitang Malayo ang pangalan ng sistemang ito. ______ 30. Isa sa mga tungkulin ng pinuno rito ang panalangin sa moske at pagbasa ng Koran. IV. Lagyan ng mukhang nakangiti ( ) ang ginagawa o hanapbuhay ng mga Pilipino noon. ______ 31. Paninisid ng perlas at kabibe ______ 32. Panghuhuli ng mga isda ______ 33. Pagtatanim o pagsasaka ______ 34. Pagpapatayo ng malalaking imprastraktura ______ 35. Pagpapanday ______ 36. Pagmimina ng ginto, pilak, at iba pang mineral ______ 37. Pagkukumpuni ng sirang kable ng kuryente ______ 38. Paghahabi ng tela ______ 39. Paggawa ng kagamitang pinatatakbo ng elektrisidad ______ 40. Pagbebenta ng mga kalakal at produkto. V. Buuin ang analohiya sa pamamagitan ng pagpupuno ng tamang salita sa linya. Pumili ng sagot mula sa kahon sa ibaba. Sipol - Islam Sharif Makhdum - Hajj Sharif Kabungsuwan - Dian Masalanta Sambahan - Bothoan Pagbibigay ng limos - Ramadan Pagano - Baybayin 41. Salat : Pananalangin ng limang ulit – Zakat : _________________________ 42. Shahada : Si Allah lamang ang nag-iisang Diyos - ______________________paglalakbay sa Lungsod ng Mecca. 43. ________________________: panulat noon – lapis : panulat ngayon 44. Koran : banal na aklat ng mga Muslim – Moske : ________________________ 45. Bathala : ___________________ - Allah : Islam 46. Abu Bakr : Sulu - ________________________: Maguindanao 47. a, b, c, d…: alpabeto ng mga Pilipino - ______________________: alpabeto ng mga ninuno 48. _____________________: Monoteismo – Pagano : Polyteismo 49. _____________________: Diyos ng Pag-ibig – Sidapa : Diyos ng Kamatayan 50. _____________________: buwan ng pag-aayuno ng mga Muslim – Saum: pag-aayuno mula sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog ng buwan. PaGe3
 4. 4. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT SA ARALING PANLIPUNAN – V Pangalan: ____________________________________ Iskor: _____________ Baytang: _____________________________________ Petsa: _____________ I. Panuto: Basahin ang mga sumusunod na pahayag at piliin at bilugan ang titik ng tamang sagot. 1. Ito ay patag na representasyon ng mundo. A. Mapa B. Globo C. Sphere D. Oblate spheroid 2. Ang pahalang na guhit ay tinatawag na _______________. A. Ekwador B. Latitud C. Taludtod D. Longhitud 3. Ito ang tawag sa dalawang magkasinglaking bahagi ng mundo. A. Meridian C. Hatingglobo B. Tropiko ng Kaprikornyo D. Tropiko ng Kanser 4. Ito ang tawag sa pagsukat ng layo ng isang lugar mula sa ekwador. A. Metro B. Fahrenheit C. Celcius D. Digri 5. Ang Pilipinas ay makikita sa pagitan ng___________________ hilagang latitude. A. 9 digri at 27 digri C. 6 digri at 22 digri B. 7 digri at 23 digri D. 4 digri at 21 digri 6. Ang mga guhit __________________ sa globo ay nagmumula sa Polong Hilaga patungong polong Timog. A. Tropiko B. Meridian C. Longhitud D. Latitud 7. Ito ay nabubuo kung pagsasamahin ang mga guhit latitud at guhit longhitud. A. Prime meridian C. International Date Line B. Grid D. Insular 8. Ito ang tawag sa pagtukoy ng kinaroroonan ng ating bansa batay sa karatig bansa na nakapaligid dito . gamit ang pangunahin at pangalawang direksiyon. A. Lokasyong Bisinal C. Absolute Location B. Lokasyong Insular D. Tiyak na Lokasyon 9. Ito ang tawag sa pagtukoy ng kinaroroonan ng ating bansa batay sa nakapalibot na anyong tubig gamit ang pangunahin at pangalawang direksiyon. A. Lokasyong Insular C. Absolute Location 10. Tumutukoy sa guhit na patayo na may bilang na zero digri. A. Prime Meridian C. Ekwador B. International Date Line D. Arctic Circle 11. Bansang nasa hilagang bahagi ng ating bansa. A. Turkey B. Taiwan C. Indonesia D. Guam 12. Anyong tubig na nasa silangang bahagi ng ating bansa. A. Dagat Timog Tsina C. Celebes Sea B. Karagatang Pasipiko D. Bashi Channel 13. Ito ay tumutukoy sa nararanasang init o lamig ng isang lugar. A. klima B. panahon C. temperature D. humidity 14. Ang tawag sa bahagi ng Tropiko ng Kanser at Tropiko ng Kaprikorniyo. A. mataas na latitud C. mababang latitude B. gitnang latitud D. Tropic World 15. Tumutukoy sa pangkalahatang kalagayan ng panahon sa isang lugar na may kinalaman sa atmospera, temperature, at iba pang nakakaapekto sa pamumuhay ng mga nilalang sa mundo. A. panahon B. temperature C. humidity D. klima 16. Ito ang tawag sa bahaging nasa pagitan ng Kabilugang Arktiko at Tropiko ng Kanser at ang nasa pagitan ng Kabilugang Antartiko at Tropiko ng Kaprikorniyo. A. Rehiyong Atmospheric C. Rehiyong Tropikal B. Rehiyong Polar D. Rehiyong Temperate 17. Ahensiya ng pamahalaan na nagbibigay babala sa mga mamamayan sa paparating na bagyo. A. PAG-ASA B. PHIVOLCS C. DOST D. DSWD 18. Tumutukoy sa paiba-ibang direksiyon ng ihip ng hangin na batayan kung saan ang mas malamig o mas mainit na lugar. A. hanging amihan C. hanging habagat B. hanging monsoon D. hanging Tyson 19. Malamig na hangin buhat sa Hilang Silangan. A. hanging amihan C. hanging habagat B. hanging monsoon D. hanging tyson 20. Mainit na hangin na mula sa timog-kanluran. A. hanging amihan C. hanging habagat B. hanging monsoon D. hanging tyson PaGe4
 5. 5. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net 21. Ito ay hindi pangkaraniwang pangyayari sa kalikasan. A. Climate Change C. Juana Change B. Charter Change D. Tropical Change 22. Naglalarawan sa Pilipinas bilang bansang archipelago. A. mayaman sa likas na yaman C. hiwa-hiwalay ang mga pulo B. daanan ng bagyo D. may pamahalaang demokrasya 23. Tumutukoy sa anyong lupa at anyong tubig ng ating bansa. A. topograpiya B. heograpiya C. antropolohiya D. sosyolohiya 24. Teoryang ginamit sa pag-aaral sa paraan ng pagkakabuo ng Pilipinas na kung saan batay dito ang bansa ay nabuo sa mga ibinugang bato, lupa, buhangin at iba pa ng isang bulkang nasa ilalim ng Karagatang Pasipiko. A. Teorya ng Tulay na Lupa C. Continental Shelf B. Teorya ng Bulkanismo D. Teorya ng Asyatiko 25. Teoryang ginamit sa pag-aaral sa paraan ng pagkakabuo ng Pilipinas na kung saan batay dito ang mga lupain ay kabit-kabit noon at naghiwa-hiwalay lamang nang nalusaw ang mga yelo. A. Teorya ng Tulay na Lupa C. Continental Shelf B. Teorya ng Bulkanismo D. Teorya ng Asyatiko 26. Teoryang ginamit sa pag-aaral sa paraan ng pagkakabuo ng Pilipinas na kung saan batay dito ang mundo ay isang malaking masa noon. Nahati-hati ito nang gumalaw ang ibabaw ng lupa. A. Teorya ng Tulay na Lupa C. Continental Shelf B. Teorya ng Bulkanismo D. Teorya ng Asyatiko 27. Kabuuang bilang ng mga pulo ng bansang Pilipinas. A. 7,107 B. 7, 017 C. 7, 007 D. 7, 000 28. Dito naglakbay ang mga pangkat na tao na Negrito para makarating sa ating bansa. A. Tulay na Bakal C. Tulay na Kahoy B. Tulay na Lupa D. Tulay na Buhangin 29. Siya ang antroplogong nag-aral sa pinagmulan ng lahing Pilipino gamit ang Teorya ng Pandarayuhan. A. Dr. Henry Otley Beyer C. Bailey Willis B. Prof. Felipe Landa Jocano D. Alfred Wegener 30. Ayon, kay Dr. Henry Otley Beyer ang mga pangkat ng tao na ito ay maliliit na tao o pygmy. A. Malay B. Indones C. Aeta o Ita D. Negro 31. Ito ang bangkang sinakyan ng mga Malay sa paglayag papuntang Pilipinas. A. balangay B. bapor C. barko D. beranda 32. Pinabulaanan ni Prof. Felipe Landa Jocano ang pahayag ni Dr. H.O.Beyer tungkol sa pinagmulan ng lahing Pilipino. Gumamit siya ng ibang teorya at ito ay ang ___________. A. Teorya ng Pandarayuhan C. Teorya ng Tulay na Lupa B. Teorya ng Ebolusyon D. Teorya ng Pagsamasama ng mga Korales 33. Batay sa pag-aaral ni Prof. F. Landa Jocano, ito ang pinagmulan ng ating lahi. Nakita ang mga labi nito sa Kuweba ng Tabon sa Palawan. A. Taong Tabon C. Taong Kuweba B. Taong Mangyan D. Taong Bato 34. Ito ang alituntunin ng kagandahang-asal o pamantayang kinikilala at sinusunod sa isang komunidad na ipinatutupad ng mga namumuno sa pamahalaan ng sinaunang Pilipino. A. hukom B. gabay C. bibliya D. batas 35. Pinakamatanda at pinakamaliit na yunit ng pamahalaan sa ating bansa. A. Pamahalang Barangay C. Pamahalaang Diktatoryal B. Pamahalaang Demokratiko D. Pamahalaang Sultanato 36. Ito ang tawag sa pinuno ng isang Barangay. A. Lakan B. Raha C. Datu D. Sultan 37. Siya ang pinakamayaman at pinakamaimpluwensya sa sultanato. A. Sultan B. Dayang C. Adat D. Imam 38. Barangay ang tawag sa uri ng pamahalaan ng mga unang Pilipino. Alin sa mga sumusunod ang hindi katangian ng pamahalaang barangay? A. mayroong 30 hanggang 100 na pamilya B. pinamumunuan ng datu C. sinikap ng mga pinuno na ipatupad ang kaugalian, paniniwala at batas ng Islam D. ang mga mamamayan ay gumagalang sa datu at sumusunod sa mga alituntunin nito 39. Ang pamahalaang sultanato ay may kaugnayan sa relihiyong ______. Itinatag ito upang maging matatag at matapat ang paniniwala ng mga kasapi sa relihiyong ito. A. Katoliko B. Iglesia C. Koran D. Islam 40. Ang sultanato ay binubuo ng mga _____ nayon. A. 10 – 12 B. 10 – 20 C. 10 – 15 D. 10 – 25 41. Saang lalawigan unang naitatag ang pamahalaang Sultanato. A. Sulu B. Palawan C. Lanao D. Cotabato PaGe5
 6. 6. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net 42. Ang kasanayang itinuturo sa mga kababaihan ay patungkol sa pamamahay, pagluluto, pag-aayos ng bahay, pag-aalaga ng bata at iba pa. Bakit? A. upang maging mabuting anak B. maging mahusay na mamamayan C. inihahanda sila upang maging isang mabuting maybahay sa hinahara D. maging mabuting manggagawa 43. Sila ang nangunguna sa mga panrelihiyong ritwal sa mga Tagalog. A. babae B. babaylan C. lubluban C. mayaman 44. Ang ating mga ninuno noon ay naniniwala sa mga espiritung tinatawag na anito na kung saan ito ay kaluluwa ng mga yumao nilang ninuno. Ito ay kanilang tagapamagitan sa kabilang buhay. Ito ay may pananampalatayang ______. A. Islam B. Espiritismo C. Paganismo D. Hipnotismo 45. Ang tagapagbalita ng isang bagong batas na napagtibay sa buong barangay. A. dumalokalang B. ganunpaman C. luwaran D. umalohokan 46. Uri ng alipin sa Sinaunang Lipunang Tagalog na nakatira sa sariling bahay at nagbabayad ng taunang tributo. A. aliping saguiguilid C. ayuey B. aliping namamahay D. tumataban 47. Uri ng alipin sa Sinaunang Lipunang Tagalog na nakatira sa tirahan ng datu at nagsisilbi sa datu araw at gabi. A. ayuey C. tumataban B. aliping saguiguilid D. aliping namamahay 48. Ang konseho ng estadong katulong ng sultan sa pananalapi, pagpaplano at paggawa ng batas. A. Wazir B. Ruma Bichara C. Raja Muda D. Mulik Bandarasa 49. Ang namumuno sa higit na malaking barangay. A. Datuin B. Raja o Lakan C. Tandang Kasapi D. Yakan 50. Ang hanapbuhay ng sinaunang Pilipino na nakatira sa kapatagan. A. Pagkakaingin B. Pagsasaka C. Pangingisda D. Pagtotroso PaGe6
 7. 7. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT SA ARALING PANLIPUNAN – V Pangalan: ____________________________________ Iskor: _____________ Baytang: _____________________________________ Petsa: _____________ I. Bilugan ang titik ng may tamang sagot. 1. Ano ang kahalagahan ng pagkakatuklas sa Kweba ng tabon sa Palawan? a. Pinatutunayan na maraming tao sa Pilipinas b. Pinatutunayan na sila ay kabilang sa unang tao na nanirahan sa mundo c. Pinatutunayan na sila ang kauna-unahang katutubong Pilipino d. B at C 2. Ito ang teorya kung saan pinaniniwalaang ang kontinente ng daigdig ay nabuo sanhi ng diyastropismo o ang paggalaw ng solidong bahagi ng mundo. a. Teorya ng Continental Shelf c. Teorya ng Pandarayuhan b. Teorya ng Tulay na Lupa d. Teoryang Bulkanismo 3. Bawat bansa sa mundo ay may kanya-kanyang uri ng panahon at klima. Ito ay nakasalalay sa lokasyon ng mga ito. Ito ang pansamantalang kalagayan ng atmospera ng isang lugar na maaring mabago anumang oras. a. Atmospera b. Klima c. panahon d. lokasyon 4. Ito ang tawag sa maliit na modelo o replika ng mundo. a. Mapa b. Tubig c. globo d. lupa 5. Ilan ang uri ng klima sa loob ng isang taon sa Pilipinas? a. 2 b. 3 c. 4 d. 5 6. Ano ang klima ng Pilipinas? a. Polar b. Klimang tundra c. Klimang tropical d. Klimang sub-saharan 7. Bakit nakaliligtas sa malalakas na bugso ng hangin at pag-ulan sa mga lugar na nasa tipo I gaya ng at Palawan , Mindoro, Panay at Negros. a. dahil malapit sa dagat c. dahil ang mga pook na ito ay nakakanlungan ng bundok b. dahil malapit sa ilog d. dahil malapit sa gubat 8. Ang pagkakabahagi ng tag-araw at dami ng ulan ay magkapareho sa buong isang taon. Anong tipo ito? a. Tipo I b. Tipo II c. Tipo III d. Tipo IV 9. Sa Tipo III, maikli ang panahon ng tag-araw sa mga pook na ito. Ilang buwan mararanasan ang ganitong uri ng klima? a. Isa- dalawang buwan c. Isa-apat na buwan b. isa- tatlong buwan d. isa-limang buwan 10. Ang dami ng ulan ang isa sa mga salik na may kinalaman sa ______ a. kinalalagyan b. temperatura c. rehiyon d. klima 11. Anong tipo ng dami ng ulan nabibilang ang probinsya ng Batangas? a. Tipo I b. Tipo II c. Tipo III d. Tipo IV 12. Alin ang tamang paglalarawan sa klima ng bansa? a. Napakainit sa Pilipinas. c. Malamig at mainit sa Pilipinas. b. Napakalamig sa Pilipinas. d. Hindi gaanong mainit at malamig sa Pilipinas. 13. Saang lungsod nakapagtala ng pinakamataas na temperature? a. Lungsod ng Tuguegarao c. Lungsod ng Baguio b. Lungsod ng Tagaytay d. Metro Manila 14. Saang lalawigan nakapagtala ng pinakamababang temperature? a. Baguio b. Tagaytay c. Bukidnon d. Atok, Benguet 15. Saan nagmumula ang hanging nagpapaganda sa klima ng bansa a. Dagat Kanlurang Pilipinas c. Dagat Celebes b. Karagatang Pasipiko d. Dagat Luzon 16. Aling pangungusao ang maling paglalarawan tungkol sa temperature ng isang lugar? a. Kainaman ang temperature sa Pilipinas. b. Hindi magkakatulad ang tindi ng init at lamig sa Pilipinas. c. Malamig ang klima sa mga lugar na mataas ang kinaroroonan, d. May Kinalaman ang kinaroroonang latitude ng mga lugar sa temperature 17. Aling pangungusap ang maling paglalarawan tungkol sa temperature ng isang lugar? a. Kainaman ang temperature sa Pilipinas. b. Hindi magkakatulad ang tindi ng init at lamig sa Pilipinas. c. Malamig ang klima sa mga lugar na mataas ang kinaroroonan, d. May Kinalaman ang kinaroroonang latitude ng mga lugar sa temperature 18. Ito ay nakaraang pangyayari sa buhay ng sangkatauhan, sa bansa, at sa buong daigdig na may kaugnayan sa kasalukuyang pamumuhay at sa hinaharap. a. Ekonomiks b. Kasaysayan c. Filipino d. Heograpiya PaGe7
 8. 8. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net 19. Kalinangan, mga katutubong ugali, at saloobin ng isang lahi o bansa ang ____________. a. Pilosopiya b. Ekonomiks c. Heograpiya d. Kultura 20. Ano ang tawag sa mga taong nagsasaliksik, nagsusuri at nagtatala ng mga kaganapan sa kasaysayan? a. mananalaysay b. mananaliksik c. heograpiya d. kultura 21. Nabuo ang kapuluan ng Pilipinas sa pamamagitan ng pagputok ng bulkan. Ang mga bulkang ito ay matatagpuan sa ilalim ng karagatang Pacific sa gawing silangan ng kontinente ng Asya. Ang tawag sa teoryang ito ay: a. Teoryang Asyatiko c. Teoryang Bulkanismo b. Teorya ng Tulay na Lupa d. Alamat 22. Ayon sa teorya ng pinagmulan ng Pilipinas ang mga sumusunod na lugar ay ang mga tulay na lupa na nabuo maliban sa: a. Palawan-Borneo b. Celebes-Mindanao c. New Guinea-Mindanao d. Palawan-Mindanao II. Hanapin ang tamang sagot sa Hanay B. Isulat ito sa patlang. A B ______ 23. Isang malaking nakausling bahagi ng kontinente a. Las Islas Felipinas ng Asya at bahagi nito ang Pilipinas. b. Hardin ng Pasipiko ______ 24. Taguri sa bansang Pilipinas. c. Sunda Shelf ______ 25. Ito ay isang lugar kung saan napakaraming mga d. Continental Drift paglindol at pagsabog ng mga bulkan ang nagaganap. e. Ring of Fire ______ 26. Ipinangalan ng mga Espanyol sa ating bansa. ______ 27. Ang lupain sa mundo ay bahagi ng kontinente na nagkaka-hiwalay III. Isulat ang mga sinaunang taong naninirahan sa Pilipinas . Isulat ang Homo Erectus Philipinensis, Homo Sapiens, at Homo Sapiens-Sapiens _______________ 28. Gumamit ng magaspang na kasangkapang bato. _______________ 29. Gumamit sila ng apoy sa pagluluto. _______________ 30. Gumamit ng mas makikinis at mas matutulis na kasangkapang bato. _______________ 31. Nabuhay noong h-k 500,000/250,000 BK. _______________ 32. Natagpuan na yungib T PaGe8
 9. 9. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net FIRST PERIODICAL TEST ENGLISH - V Name: ______________________________________ Score: ____________ Grade/Section: _______________________________ Date: _____________ I. Write the letter of the correct answers in each blank. ______ 1. It is an example of formal English. A. How are you B. What’s up C. Come on D. Hi guys ______ 2. It is an example of informal English. A. Let's have some snacks. C. Hey men I wanna eat. B. Have you eaten already? D. Let’s eat. ______ 3. Pres. Rodrigo R. Duterte delivered his first SONA last July 25, 2016. A. Opinion B. Fact C. Both A and B D. None of the given ______ 4. I think the Philippines will become a great nation again. A. Fantasy b. Fact C. Opinion D. False ______ 5. Someday, I will finish my studies and fulfil my dreams. A. Fact B. Reality C.Opinion D. False ______ 6. There might be a referendum in the Phillipines to have a federal form of government. A. Fact B. Fiction C. Opinion D. Reality ______ 7. The road at night is like a ribbon of lights. A. Simile B. Metaphor C. Hyperbole D. Personification _______ 8 Money talks. A. Personification B. Hyperbole C. Metaphor D. Simile ______ 9. Means to bend down. A. drooped B. dropped C. drpped D. dripped ______ 10. Means to whisper A. matter B. mutterd C. muttered D. mottered ______ 11. You and I ______ best of friends. A. were B. that C. or D. are ______ 12. We sail on ______ we will swim. A. but B. if C. or D. and ______ 13. Matthew tried again ______ he succeeded. A. and B. or C. if D. but ______ 14. We want to plant more ______ there is no more place. A. and B. but c. if D. or ______ 15. The word cliff for information is A. inform B. informa C. info D. none II. Choose the right synonyms of the underlined words. ______ 16. Rita feels secure when she is with her parents. (A. proud B. timid C. confident D. happy) ______ 17. When a mother caresses her child she (A. breaks B. curse C. whip D. reprimand) him. ______ 18. (A. brunch B. branch C. bronch D. branc) is a late meal combining breakfast and lunch. ______ 19. (A. smug B. smog C. smogg C. smag) is a smoke and a fog. ______ 20. Jennylaine took a deep breath and muttered to the winds. (A. shouted B. cried C. whispered D. smiled) III. Read the sentences carefully. Choose the letter of the word that means almost the same as the italicized word. ______ 21. Ramon was confident that he had plenty of time to walk to school. A. serious B. certain C. expecting D. worried _______ 22. When the teacher asked the question, Maria raised her hand and responded. A. asked B. listened C. looked D. answered ______ 23. Earthworms burrow into the soil and make it more fertile. A. lend B. open C. dig D. eat ______ 24. Our books are cheap when we first bought them. A. expensive B. extraordinary C. special D. inexpensive IV. Read the sentences carefully. Choose the letter of the word that means the opposite of the italicized word. ______ 25. The boat moves quietly through the water. A. slowly B. brightly C. loudly D. quickly ______ 26. My dog’s tongue is as rough as sandpaper. A. salty B. furry C. dry D. smooth ______ 27. The brave woman chased and caught the thief. A. small b. cowardly C. strong D. smart PaGe9
 10. 10. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net V. Choose the meaning of the underlined words. ______ 28. Mark holds a grudge against his friend (A. happy B. bitter C. disappointed D. discouraged ) ______ 29. The firemen looked through the debris (A. flames B. remains C. rocks D.steel) ______ 30. The head nurse has many obligations in the hospital. (A. duties B. patients C. arrears D. uniform) VI. Give the mood, tone, purpose suggested by the expressions. ______ 31. I saw a thick smoke, red flames, and firemen’s truck arriving. A. excited B. anger C. confuse D. worry ______ 32. My cousins have a happy landing in Clark International Airport. Thank God, you are safe. A. funny B. enjoyed C. rejoicing D. tired ______ 33. Go away! You disobeyed and betrayed me. A. rude B. anger C. serious D. amaze ______ 34. The students failed in their exams. A. hopeless B. regret C. forgive D. anger ______ 35. Rudy was recognized for being honest and for his outstanding performance in the company. A. excited B. happy C. informed D. relaxed VII. Select the appropriate conjunction to complete the sentence. _________36. Jona is already in grade 10 (a. or b. but c. nor d. because) she could hardly read. _________37. The internet has possessed the minds of the youth (a. and b. or c. yet d. nor) they enjoyed it. _________38. Jack loves Jill (a. but b. or c. and d. so) Jill loves Mario. _________39. Are you leaving (a. and b. but c. or d. yet) you will stay. _________40. If you always come late you will be reprimanded (a. but b. and c. yet d. if) soon be terminated. VII. Identify the figure of speech. Write metaphor, simile, hyperbole, or personification. ____________ 41. The tall trees danced to the music of the wind. ____________ 42. The sun peeps behind gray curtains. ____________ 43. The eyes are windows of the soul. ____________ 44. Your eyes are as black as the night. ____________ 45. The skin of Lorna is as soft as the baby. ____________ 46. The boy wishes to eat the stars. ____________ 47. Jay is so hungry that he could eat a whole zebra. ____________ 48. Harry shines like a diamond. ____________ 49. My tears fall like heavy rain. ____________ 50. Tim’s muscles are hard as stone. PaGe10
 11. 11. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net FIRST PERIODICAL TEST ENGLISH - V Name: ______________________________________ Score: ____________ Grade/Section: _______________________________ Date: _____________ I. Directions: Read the following questions carefully. Write the letter of your answer on your answer sheet. 1. Which of the following word is used as a noun in a sentence? a. object b. escort c. record d. insúlt 2. What will the chairman say if he wants to start a meeting? a. The meeting is adjourned. b. I respectfully nominate ___________ for ______________. c. The meeting will please come to order. d. I second the motion. 3. Which guide words will help you look for the word gesture? a. gave – gender c. generous - gill b. give – grove d. grow - gulf 4. Which pair of words are antonyms? a. clever – intelligent c. stout - fat b. modern – ancient d. sweet - fragrant 5. What is the synonym of the word dear? a. expensive b. inexpensive c. ugly d. beautiful 6. What is the plural form of the word monkey? a. monkeies b. monkeys c. monkies d. none of these 7. Which of the following is correct? a. tomatoes b. countrys c. wifes d. traies 8. People have two arms, two hands, two legs, and two _______________. a. Feet b. head c. mouth d. teeth 9. What is the best heading for the following ideas? ( ureter, bladder, kidney, urethra) a. Parts of the Urinary Systems c. Care of the Urinary System b. Functions of the Urinary System d. Ailments of the Urinary System 10. Keep up the good work. Something is in store for you. What is the meaning of the underline two word verb? a. hide b. start c. stop d. continue 11. Tomorrow, the barangay chairman ________ a cleanliness drive in our community. a. Is going to launch c. am going to launch b. Are going to launch d. will going to launch 12. Dereck ______ basketball every summer. a. play b. plays c. played d. will play 13. Giraffes are the ____________ animal ever exists in the world. a. tall b. taller c. tallest d. most tallest 14. I have a sister who takes a long time to finish her meal. She is _________. a. as fast as deer c. as slow as turtle b. as strong as bull d. as sweet as honey 15. Our Science teacher ___________ us to use the microscope during our experiment yesterday. a. tell b. tells c. told d. has told 16. My brother studied ___________, that’s why he graduated with flying colors. a. diligently b. diligence c. diligent d. diligency 17. To develop good study habits, we have to answer our assignment __________. a. religious b. religiously c. religion d. religiosity 18. The town officials requested the government to undertake cloud seeding operations. The leaders responded immediately. Men were fielded out and started cloud seeding to induce rain. Soon the rains started falling. Later on a. The crops died. c. The dying crops turned green. b. The crops started to bear fruit. d. The crops started to sprout. 19. It is sad to note that most Filipinos show little concern for _________ environment, because they have to worry more about where to get their food. a. there b. they c. them d. their 20. The pupils _________ prepared the posters about the theme “Clean and Green Environment.” a. herself b. himself c. themselves d. ourselves PaGe11
 12. 12. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net (21 – 24) My father is fond of taking us for long drives out into the countryside beaches and resorts and even to old churches on weekends. I recall packing sandwiches and fruits and drinks in the native basket and ice coolers. Those little trips are a great pleasure to us, especially to my mother who likes to stop along the way to buy fruits from roadside vendors. It was from these family trips that I learned to recognize memorable images and sceneries in vanishing landscapes. My love for travel has from then on grown through the years. 21. According to the author, to travel is to ____________. a. enjoy b. learn c. get tired d. feel lonely 22. What was the result of the author’s trips in her youth? a. She developed a love for travel. b. She appreciated her parents for the bonding moments. c. She saw the vast lands and blue seas. d. She learned to say “thank you” to her father for the opportunity. 23. What is the general mood in the selection? a. boredom b. curiosity c. worry d. amazement 24. Which happened first in the story? a. I recall packing sandwiches, fruits and drinks. b. My love for travel has from then grown through the years. c. It was these family trips that taught me to recognize memorable images. d. My father is fond of taking us for long drives in the countryside. (25 – 29) Out from the market, a dog was running fast. In his mouth was a bone. On his way home, however, he had to walk a small wooden bridge across a brook. But as he was crossing, he saw his own shadow in the water below. He thought, “I must have that bone too.” He barked at his own shadow. 25. What is the correct order of the story? a. He had to walk a small wooden bridge across a brook. b. A dog was running fast from the market c. He barked at his own shadow. d. The bone in his mouth fell into the water. 26. As he was crossing, he saw his own shadow in the water. a. 2 – 1 – 5 – 3 – 4 c. 2 – 5 – 1 – 3 – 4 b. 2 – 1 – 5 – 4 – 3 d. 2 – 3 – 1 – 5 – 4 27. Where did the dog see what he thought was another bone? a. in the water b. in the forest c. in the bridge d. in the market 28. Which of the following statement is an opinion? a. The dog crossed a small wooden bridge across the brook. b. I think the dog was mistaken in its decision. c. In the dog’s mouth was a bone. d. The dog barked at its own shadow. 29. What is the possible ending of the selection? a. The bone well into the water. b. Someone took the bone from the dog. c. The bone was heavy so the dog left it near the bridge. d. The dog went home with two bones in his mouth. 30. Which of the following states a fact? a. Filipinos changed their government without violence through PEOPLE POWER in EDSA. b. I think Filipinos have a casual and relaxed attitude towards life. c. All Filipino have discipline and unity. d. Maybe we will progress if we do not have colonial mentality. 31. An important issue shown as a cartoon is called __________. a. comic strip b. an editorial cartoon c. a headline d. puzzle 32. The __________ is the streamer written in bold letters that runs across the first page of a newspaper. a. a. headline b. mini-line c. dialog d. by-line PaGe12
 13. 13. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net (33-34) Name: ______________________________________________ Grade: _______________ Date of Birth: __________________ Age: _______________ Sex : _________________ Religion: _____________________ Weight: ___________ Height: _______________ Father’s Name: ___________________________________________________________ Occupation: _____________________Place of Work: _______________________________ Mother’s Name: _____________________________________________________________ Occupation: _____________________Place of Work: ________________________________ 33. What should be written in Grade? a. Grade III b. Grade IV c. Grade V d. Grade VI 34. What should be written in Religion? a. Roman Catholic c. Culung, Tuao, Cagayan b. 11 years old d. Male 35. What would be the possible cause for the given effect? Effect: Albert, the seagull, got very, very tired. a. Albert practiced swimming all day. b. Albert practiced crawling along the seashore for hours. c. Albert practiced hopping until his little leg gave up. d. Albert practiced singing all day. 36. Mrs. Gloria Macapagal Arroyo is our former president. Which means former president? a. overpresident b. ex-president c. superpresident d. underpresident 37. Which of the following is in its possessive form? a. Dennis’ brother b. paws of a cat c. duties of the officer d. the doll of Louise 38. All of the following are compound sentence except one. Which among them? a. The house was small but the grounds were spacious. b. This is the turn where the accident occurred. c. She will lock herself at home and she will cry the whole week. d. We will put on the air conditioner or we will open the windows for fresh air. 39. Which of the following is an imperative sentence? a. They are planting their seedlings. b. Please cover the young seedlings from the heat of the sun. c. Are they new planted? d. Ann, get the other seedlings in the car. 40. Which is a simple sentence? a. I was absent because I have a fever. b. Nobody was at home to take care of her. c. I was sick but I still came to school. d. I went home immediately after my last subject. 41. Which statement is an indirect discourse? a. The crow told the sparrow, “We will see who can eat the most peppers.” b. “I agree,” said the sparrow. c. The crow added, “The one who wins will eat the other.” d. The sparrow told herself not to eat one another. 42. Which statement is a direct discourse? a. Mother said that it was better to use a spade. b. The crow told the blacksmith that he needed some fire. c. The blacksmith said, “I do not have fire to make a spade.” d. The crow promised that he would bring some fire. 43. As we drive along Pasig Road, we see some boys swimming ________ the Pasig River. a. on b. in c. at d. by 44. My mother went _________ Hong Kong to work as a caregiver in a hospital. a. in b. on c. to d. at 45. Which is a key sentence for the set of sentences? a. Flooding has been a major problem not only in Metro Manila but also in the provinces. b. The natural drainage system used to be through the canals. c. Now the canals have been filled up and covered into roads. d. The water just passed through everywhere. 46. Which is a key sentence for the set of sentences? a. Water is bottled with different brands are for sale. b. Drinking water becomes expensive. c. Men’s desire for safety and purity urge him to buy water in bottles. d. Now refilling stations are found everywhere. PaGe13
 14. 14. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net 47. Which sentence does not support the idea? a. The atmosphere on Venus is made up mostly of carbon dioxide and is heavier than the atmosphere on any other known planet. b. The average atmospheric pressure on Venus is ninety times greater than the average pressure on Earth’s surface. c. Venus is the second planet from the Sun. d. If you stood on the surface of Venus, the amount of pressure on your body would be similar to the amount of pressure you would feel if you stood more than half a mile underwater on Earth. 48. The following sentences make up a paragraph. Which sentence does not support the main idea of the paragraph? a. Venus’s atmosphere is made up of thick clouds. b. Several layers of clouds surround the entire planet, and the layers move at different rates. c. The planet was called Phosphorus. d. The upper cloud layers move very rapidly, while the lower layers move more slowly. To spend one’s time wisely, one should make a schedule of activities. These activities can be studying, working , praying and playing. Depending on the need, one can spend more time on one activity than on others. But definitely, a plan for the day will help. 49. What is the best title for the paragraph? a. Spending One’s Time Wisely c. Schedule of Activities b. Spending Money on Time d. List of Activities 50. What is the correct series of directions in cooking rice? 1. Turn on the gas/electric stove. 2. Put the rice in a cooking pot. 3. Measure the desire amount of rice to be cooked. 4. Place the cooking pot on the gas/electric stove. 5. After several minutes, check to see if the rice is already cooked. 6. Wash the rice. a. 3 – 6 – 2 – 1 – 4 – 5 c. 3 – 2 – 6 – 4 – 1 – 5 b. 3 – 2 – 4 – 6 – 1 – 5 d. 3 – 2 – 6 – 1 – 4 – 5 51. What is the correct arrangement of the following sentences to come up with a good paragraph? 1. We then spooned the stewed apple into dishes and sprinkled each one with crushed fruits and nut bars. 2. Finally, we decorated each dish with apple slices. 3. First, we sliced the apples. 4. Next, we added sugar and left the stew cool. 5. When in was cool, we stirred in yogurt. 6. Then, we simmered them in a saucepan until they were tender. a. 3 – 6 – 4 – 5 – 1 – 2 c. 6 – 3 – 4 – 5 – 1 – 2 b. 3 – 4 – 6 – 1 – 5 – 2 d. 3 – 6 – 5 – 4 – 1 – 2 PaGe14
 15. 15. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net FIRST PERIODICAL TEST ENGLISH - V Name: ______________________________________ Score: ____________ Grade/Section: _______________________________ Date: _____________ I. Directions: Listen to the short story then circle the letter of the correct answer. 1. Where is the setting of the story? A. In the forest B. in the well C. in the riverbank 2. Why do you think the goat believed the fox? A. The goat was stupid. B. The goat was very smart. C. The fox was his friend. 3. Read carefully then circle the letter of the correct answer. The fox suddenly leaps into the air. The underlined word means _____ A. jump B. drawback C. strike 4. Ashley gulps her coffee and grabs her coat to catch the first the trip. A. swallows hurriedly B. sip quietly C. drink a little 5. I have stomachache maybe because I ate too much. A. abdominal pain B. lower body part is aching C. painful body 6. She firmly holds the grip of the racket as she strikes the shuttle cock. A. weak B. uncertain C. strong 7. Part of literary text that tells the problem, climax, resolution ending of the story. A. setting B. theme C. plot 8. “Once upon a time in a greenfield valley, where trees started to fall their leaves, a story of hope began.” This part is the _________ A. Setting B. characters C. plot 9. This is the part where the author describes the ones who play in the story. They could be human or animals. A. Setting B. characters C. plot 10. The __________ tells the moral lesson of the story. A. Plot B. climax C. theme 11. “I could hear the crowd murmur as the news spread.” This is ________________ A. Assonance B. onomatopoeia C. alliteration 12. “She could feel her son’s sweet smell of success.” A. Assonance B. onomatopoeia C. alliteration 13. “Go and mow the lawn” A. Assonance B. onomatopoeia C. alliteration 14. Which of the following sentences is in the simple present tense? A. He takes his meds before bedtime C. The terror teacher snapped at the poor boy. B. They will come before the program begins. 15. The phrase that shows verb is in the future tense is ____________ A. did not pay B. is going to recite C. always tells 16. Make the sentence “She always brings coffee in school” in the past tense. A. She always bought coffee in school. B. She brought coffee in school. C. She always bringed coffee in school. 17. Which of the following is informal English? A. Represent B. finally C. In the end 18. What is the formal word for “bad”? A. Not good B. negative C. imperfect 19. If television is tv, then photo is ___________ A. Picture B. image C. selfie 20. We started early _______ we might not miss the show. A. because B. so C. so that 21. I can help you _______ you tell me the truth. A. unless B. provided C. since 22. He is both scholarly _______cultured. A. and B. also C. as well 23. He looks ________he is ill. A. as if B. like C. as 24. You must apologize_______ you will be punished. A. otherwise B. unless C. whether 25. The kettle sings as it sits on the stove. A. simile B. metaphor C. personification D. hyperbole 26. The grass dances with the wind. A. simile B. metaphor C. personification D. hyperbole PaGe15
 16. 16. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net 27. It was so cold. I saw polar bears wearing jackets. A. simile B. metaphor C. personification D. hyperbole 28. The clouds are as white as cotton. A. simile B. metaphor C. personification D. hyperbole 29. Her brother was a tower of strength during those hard times A. simile B. metaphor C. personification D. hyperbole 30. Grannie is a clipped word which means the mother of your father or mother. Its original word is _______ A. granary B. grand prix C. Grandmother 31. The clipped word “gent” that means a man of refinement has the original word as _______ A. Gentleman B. general agent C. general team 32. A forest is the best place to relax. A. opinion B. fact 33. Forest protects our wildlife; gives homes; food and water to animals and birds. A. fact B. opinion 34. Malunggay leaves is good for the health. A. fact B. opinion 35. The swan wears a crown. A. reality B. fantasy 36. The young girl is selling flowers at the church. A. fantasy B. reality 37. The volcano is erupting. A. reality B. fantasy 38. The girl’s dead grandmother comes to fetch her with a smile A. fantasy B. reality The Whale I. A sea mammal is well- built for living in water A. Has blubber or fat to keep at warm B. Has few bristle of hair on its head C. Has front links shaped like flippers D. Gives birth to live babies II. How the whale gets air A. Breaths air through its lungs B. Swims to the surface of the water to breathe air C. Blows out stale air before breathing in D. Will drown if cannot come to the surface to breathe 39. The main idea of the first paragraph will be ____________ A. A sea mammal is well -built for living in water. B. It has blubber or fat to keep at warm. C. Gives birth to live babies. 40. The first supporting detail for paragraph two is _________ A. How whale gets air under the water B. It breaths air through its lungs C. It blows out stale air before breathing in THE FOX IN THE WELL A fox once fell into the well. He tried to jump out but each time he did, he fell back down. By and by a goat passed by. Looking into the well, he saw the fox. “Hello,” he called. What are you doing down there?” Drinking some water, of course!” replied the fox. Is it good? “asked the goat. “Good? It’s the best water I ever tasted in my whole life,” answered the fox, drinking a gulp of water. Without a second thought, the goat jumped in. After drinking some water, he looked about for a way to get out of the well. “How do we get out of here?” he asked the fox. “I know what we can do,” said the fox, looking at the goat from the corner of his eye. “Stand on your hind legs. Plant your forelegs firmly against the side of the well. I’ll climb on your back, and I’ll step on your horns. Then I can get out. When I’m out, I’ll help you get out, too.” “That’s a good idea!” said the goat happily as he did what the fox told him to do. The fox climbed on the goat’s back and horns. Then he jumped out of the well and started on his way. “Hey!” shouted the goat. “Help me out of here. You promise to help me.” “You silly goat,” said the fox. You should have thought of that before you jumped in. Next time, look before you leap.” PaGe16
 17. 17. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net FIRST PERIODICAL TEST ENGLISH - V Name: ______________________________________ Score: ____________ Grade/Section: _______________________________ Date: _____________ I. Identify and write the compound word found in the sentence. Write C if it is closed compound, O if it is Open compound H if it is hyphenated after the word ______ 1. Mary and I were sleeping in her backyard. ______ 2. I dropped my mail at the post office ______ 3. I love to use mint flavored toothpaste when I brush my teeth. ______ 4. Mary was surprised when she opened the jack-in-the-box. ______ 5. I eat ice cream yesterday. II. Identify and write the body movement used. ______ 6. Every time I think of food, I lick my lips. ______ 7. They listened to the music and beat their fingers on the table to the rhythm. ______ 8. To show that he didn’t know, he shrugged his shoulders. ______ 9. She sat down elegantly and crossed her legs. ______ 10. In answering orally the teacher reminded them to raise their arm if they want to answer. III - A. What form of the verb used in the sentence? Encircle the letter of the correct answer 11. Some children jump over the fence. a. present b. past c. future d. future progressive 12. Sarah will play volleyball tomorrow. a. Present b. past c. future d. future perfect 13. Mother brought me some apples and grapes from Manila yesterday. a. Present b. past c. future d. future perfect 14. My mother cooked spaghetti last night. a. Present b. past c. future d. future perfect 15. My two bothers listen to the radio a. Present b. past c. future d. future perfect III - B. Identify the elements of literary text. 16. The time and location in which a story takes place. a. Plot b. Setting c. Conflict d. Characterization 17. The underlying meaning or main idea of a story is called the ______________. a. Theme b. Mood c. Plot d. Setting 18. The problem in the story is called the _________. a. Setting b. Exposition c. conflict d. Rising action 19. What is the sequence of events involving characters and a central conflict called? a. Setting b. Plot c. Character d. Conflict 20. The important people or animal in the story. a. Plot b. character c. setting d. conflict IV. Encircle the letter of the word that is correctly spelled. 21. a. balance b. ballance c. balanse d. balans 22. a. galery b. gallery c. galerie d. gallerie 23. a. analises b. analesis c. analysis d. analysis 24. a. beautifull b. beautiful c. beutiful d. beautiful 25. a. durabol b. durrable c. dorable d. durable 26. a. adorable b. adorabol c. adorrable d. addorable 27. a. committee b. comittee c. comitee d. comite 28. a. lygt b. liete c. light d. light V. Identify what forms and conventions of a film being described. Chose your answer from the box. lights blocking direction acting dialogue characterization setting or set-up. ____________ 29. The actors are positioned in front of the house. ____________ 30. The director is telling the actors what he wants in the scene. ____________ 31. They are filming near the sea. ____________ 32. They use natural sunlight. PaGe17
 18. 18. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net ____________ 33. The actress made us cry at that scene. ____________ 34. “Get out, the house is on fire!!!” shouted the actor. ____________ 35. Glinda plays as the good witch. VI. Read the story and answer the questions that follow. THE FOX IN THE WELL One day a fox fell into a well. He jumped and jumped but he could not get out. The well was too deep. Soon he began to feel cold and hungry. Suddenly there was a noise from above. A goat had come to drink from the well. It looked in and saw the fox. “Why, what are you doing down there, Mr. Fox?” asked the goat. The fox was very cunning. Quickly, he thought of a way to trick the goat. “Oh, I’m drinking,” he said. “Down there? But there’s water in the bucket up here.” “Yes, I know,” said the fox. “But the water down here is much sweeter. Why don’t you come down and taste it for yourself?” “I think I will do that.” And the silly animal jumped into the well. At once the fox leapt on to the goat’s back. And from there he soon jumped out of the well. “Hey! Where are you going?” cried the goat. “What about me? How am I going to get out of here?” “Ah-ha, you silly goat,” laughed the fox. “Don’t you think you should have thought of that before you jumped in?” And still laughing to himself he ran off, leaving the poor goat in the well. 36. Who was trapped in the well? a. Fox b. goat c. man d. girl 37. Who came passing one day? a. Fox b. Goat c. Man d. Girl 38. What convinced the goat to go down the well? a. The water is sweet c. The water is bitter b. The water is cold d. The water is hot 39. How did the fox get out of the well? a. The fox climb up c. The fox jump from the well b. The fox leapt on the goat’s back d. The fox crawled up 40. What is the moral of the story? a. Be wise b. do not tell lie c. be honest d. be respectful PaGe18
 19. 19. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only www.slideshare.net FIRST PERIODICAL TEST ENGLISH - V Name: ______________________________________ Score: ____________ Grade/Section: _______________________________ Date: _____________ I. Read and analyze each item carefully. Yesterday at twilight, a typhoon struck the island of Masbate. All night long the storm swept in the sea. By morning, the island had badly damaged. It will take months to rebuild what typhoon destroyed. 1. Which is the best title of the paragraph? A. Storm Swept in From The Sea C. A Typhoon Struck The Island of Masbate B. Island Had Been Badly Damaged D. Rebuilding What Had Been Damaged Rivers start as spring. Water from the rain and melting snow collects under the ground. Then it flows out at from one spot called a spring. The water cuts a groove or bed in the ground. 2. What is the key sentence of the paragraph? A. The water cuts a groove or bed in the ground. B. It flows out at onespot called a spring. C. Water from the rain and melting snow collects under the ground. D. Rivers start as spring. 3. Three _______ were taken up during our meeting. A. Agenda B. Agendum C. Agendas D. Agenda 4._______ are found in the center of the desert. A. Oasis B. Oases C. Oase D. Oasises 5. Every year the school is holding an ____________ homecoming. A. alumnae B. alumnus C. alumni D. alumnis 6. Which word is correctly syllabicated? A. ca-a-van B. ca-ra-van C. ca-av-an D. cara-van 7. Have you submitted your __________ yesterday? A. record B. record C. record D. record 8. She _________ the singing of the National Anthem. A. conduct’s B. co’nducts C. condu’cts D. conducts 9. The ________of hand painted eggs was in the art gallery. A. di’splay B. display C. displa’ y D. display’ 10. Lurky’s friend finds her unlovable because of his annoying habit and bad attitude. The antonym of unlovable is ___. A. lovable B. not lovable C. loveless D. inlove 11. The grand mountains are beautiful . What is the synonym of the underlined word? A. attractive B. marvellous C. elegant D. radiant 12. How graceful are her towering emerald trees! The antonym of the underlined word is? A. Brief B. little C. tiny D. low 13. Rainbow Brite heard unfamiliar voice calling her name The synonym of the underlined word is _________. A. familiar B. not familiar C. common D. usual 14. Which words are correctly spelled? A. punishment B. economical C. extrabagant D. deceive 15. A. relieve B. friend C. ceiling D. deceve 16. A. chief B. perceive C. precide D. piece 17. A. adjourn B. preside C. proseed D. adjourne 18. Which sentence has a rising intonation? A. Were the judges fair enough in their selection? C. Why is lightning sometimes Dangerous? B. How do horses sleep? D. What is the El Niňo Phenomenon? PaGe19
 20. 20. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only www.slideshare.net 19. Which sentence has a rising intonation? A. Have you ever joined a singing context? C. Where does your father work? B. What is the importance of education? D. How do you find the area of a circle? 20. Which sentence has a falling intonation? A. Are you trying to convince me? C. Is Martin the last pupil to arrive? B. What are some examples of adjectives? D. Will you be able to finish it today? 21. Which sentence has a falling intonation? A. Do you find your teacher approachable? C. Have you seen any English notebook? B. What time did Allan water the plants? D. Are you trying to convince me? 22. Ana’s parents were not able to pay their electric bills, so their light was_____________. A. unconnected B. disconnected C. misconnected D. reconnected 23. The boys got high score in the test due to cheating. They were considered ________ by their classmates. A. unhonest B. mishonest C. dishonest D. inhonest 24. The family had an argument due to ________. A. miscommunication C. incommunication B. discommunication D. recommunication 25 In the name Krystel Lopez Fugoso, Where should you write Krystel? A. Last Name B. First Name C. Middle Name D. Surname 26. Where should we write this data? 2014 -2015. A. Date B. School Year C. Address D. School 27. What should be written in the address? A. Prk.4, Tibal-og, Sto. Tomas, Davao del Norte C. Krystel Fugoso B. 2014 – 2015 D. Southern Mindanao Elem. School 28. What should be placed in Last Name? A. Fugoso Krystel C. Lopez D. 2014 – 2015 29. What should be written in the Middle Name? A. Krystel B. Fugoso C. Lopez D. L. Soil is very important to plants. Plants depend heavily on the soil for root anchorage and for essential nutrients such as nitrogen, phosphorus and potash. They also depend upon the soil for water and other mineral nutrients. 30. Which is the main idea of the paragraph? A. Plants depend heavily in soil. C. Soil is very important to plants. B. Soil has nutrients needed by plants. D. Plants depend on soil for water. Even kites can be dangerous! You can get pulled by your kite when there is strong wind or you can get hurt when the string attached to the kite rubs on your hands. A kite can even cause a helicopter to crash. PaGe20
 21. 21. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only www.slideshare.net 31. Which is the main idea of the paragraph A. It can cause a helicopter to crash. B. Kites can be dangerous. C. You can get pulled by your kite when there are strong winds. D. You can get hurt when the string attached rub on your hand. II- Directions: Choose the meaning of the italicized words from the phrases in the box. delicate A. Pleasing and finely – flavoured B. Beautifully fine in texture, workshop, and others C. easily damage D. frail, bad E. finely sensitive _____ 32. Our Music teacher has a delicate ear for Music. _____ 33. Everybody admired the delicate pattern of the design. _____ 34. My sister’s delicate health does not allow her to participate in physical activities. _____ 35. Glass is delicate and should therefore be handled with care. _____ 36. The delicate taste of the steak passed the chef’s standards. III- Direction: Listen to the following instructions. Follow what is asked to do. 37. Draw a big circle and put 2 smaller circles inside it. 38. Draw a small triangle below the two smaller circles. 39. Put an oblong below the triangle. 40. Put two curve lines opposite each at the outer side of the big circle. 1. 11. 21. 31. 2. 12. 22. 32. 3. 13. 23. 33. 4. 14. 24. 34. 5. 15. 25. 35. 6. 16. 26. 36. 7. 17. 27. 37. 8. 18. 28. 38. 9. 19. 29. 39. 10. 20. 30. 40. PaGe21
 22. 22. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT SA EDUKASYON Sa PAGPAPAKATAO – V Pangalan: ____________________________________ Iskor: _____________ Baytang: _____________________________________ Petsa: _____________ I. Basahin ang mga sumusunod na pahayag at piliin ang titik ng tamang sagot. ______ 1. Napakinggan ni Jhoever ang balita sa radyo na may paparating na bagyo. Ano ang dapat niyang gawin? A. Maghanda alang-alang sa kaligtasan ng kanyang pamilya. B. Ipagwalang bahala ang napakinggang balita. C. Manalangin na sana lalong lumakas ang ihip ng hangin at ulan. D. Magsaya dahil may paparating na bagyo. ______ 2. Hilig ni Jhociel na manood ng programang pantelebisyon. Napansin niya na inaway ng bata ang kalaro niya. Ano kaya ang naramdaman ni Jhociel sa kanyang kanyang napanood? A. Nainis sa batang nang-away pagkat batid niyang masama iyon B. Natuwa siya at nagtatatalon sa kasiyahan. C. Natulala at napaluha sa nakita. D. Namangha at napaisip sa ginawa ng bata. ______ 3. Libangan ng pamilya ni G. Angelo Sarmiento ang panonood ng telebisyon. Ano ang kabutihang dulot nito sa bawat kasapi ng pamilya? A. Nagiging matibay ang samahan ng bawat kasapi ng pamilya. B. Napapabayaan ng mag-anak ang isa’t-isa C. Nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan ang mag-anak D. Nagkakanya-kanya ang bawat kasapi ______ 4. Si Jezza ay mahilig mag-internet na kung saan umaabot siya ng madaling araw sa pag-FB. Ano ang magiging epekto nito sa kanya? A. Hihina ang kanyang resistensiya at maapektuhan ang kanyang kalusugan B. Dadami ang kanyang magiging kaibigan C. Magiging famous o kilala siya sa social media D. Dadami ang magmemensahe sa bawat post niya. ______ 5. Alin sa mga sumusunod na pahayag ang nagpapakita ng kawilihan sa pag-aaral? A. Makipagkuwentuhan sa katabi sa oras ng klase B. Palagiang paglahok sa pangkatang gawain C. Nakikilahok sa talakayan paminsan-minsan D. Nagpapasa ng proyekto na lagpas sa itinakdang araw ______ 6. Alin sa mga sumusunod na pahayag ang hindi nagpapakita ng kawilihan sa pag-aaral? A. Nakikinig sa guro sa oras ng talakayan. B. Ginagawa ang takdang-aralin kung nais lamang C. Ibinabahagisa iba ang mga natutunan D. Gumagawa ng proyekto gamit ang makabagong teknolohiya ______ 7. Paano mo maipapakita ang matapat na paggawa sa mga proyektong pampaaralan? A. Ipagawa ang proyekto sa mga magulang B. Gawin ang proyekto sa abot ng makakaya C. Bayaran ang kapitbahay sa paggawa ng proyekto D. Gayahin ang proyektong ginawa ng kamag-aral ______ 8. Nagkaroon kayo ng biglaang pagsusulit sa asignaturang Edukasyon sa Pagpapakatao. Hindi ka handa sa pagsusulit, ano ang gagawin mo? A. Kokopya sa katabi para di bumagsak sa pagsususlit B. Sasagutin ang mga tanong sa pagsusulit sa abot ng makakaya C. Magbubukas ng kuwaderno ng palihim para may maisagot D. Ipapasa kaagad ang sagutang papel na walang sagot ______ 9. Ikaw ay inutusan ng iyong nanay na bumili ng gulay na gagamitin sa pagluluto ng sinigang. Napagtanto mong bumaba na ang presyo ng mga ito at napansin mo na sobra ang ibinigay na pera ng iyong nanay na pambili. Ano ang gagawin mo? A. Sasabihin ko sa nanay ko na mahal palaang presyo ng mga gulay B. Iaabot ko ang mga biniling gulay sa aking nanay. C. Ibabalik ko ang sobrang pera sa aking nanay. D. Wala sa mga nabanggit na pagpipilian ______ 10. Nagkaroon ng Intamurals sa inyong paaralan. Isa ka sa mga atleta sa larong takbuhan. Sa oras ng laro, Ikaw at ang kaklase mo ang naglaban para sa unang gantimpala. Nalingat ang nagpapalaro at di niya nakita kung sino ang nauna sapagkat halos sabay kayong nakarating sa finish line. Batid mong hindi ikaw ang nanalo. Ano ang gagawin mo? A. Sasabihin ko sa nangangasiwa ng laro na ulitin na lamang naming ang pagtakbo PaGe22
 23. 23. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net B. Sasabihin ko na ako ang nauna at nanalo C. Sasabihin ko na ang kamag-aral ko ang nanalo at tatanggapin ko ang aking pagkatalo D. Sasabihin ko na hindi siya magaling na tagapaglaro ______ 11. Alin sa mga sumusunod na Gawain ang nagpapakita ng pagkakaisa? A. Paggawa ng proyekto at pagsusumite sa itinakdang araw B. Pag-aaral ng mabuti at pagbahagi sa mga natutunan sa iba C. Pakikilahok ng bawat kasapi sa pangkatang gawain sa klase D. Pagsali sa talakayan nang walang pakundangan ______ 12. Bakit kailangang makilahok at makiisa sa pangkatang gawain ang bawat kasaping mag-aaral? A. Para hindi masita ng guro B. Upang hindi magalit ang mga kamag-aral C. Nang sa ganoon ay agad na matapos ang gawain D. Dahil ito ang kailangang gawain ______ 13. Paano mo maipapakita ang pagiging batang mapanaliksik? A. Papasok sa paaralan araw-araw B. Laging gawin ang takdang-aralin C. Mag-aral na mabuti D. Maging magiliw at mapanuri sa pagbabasa, pakikinig at panonood ______ 14. Paano mo maipapakita ang pagiging mapanuring mambabasa? A. Basahin ng mabilis ang binabasa B. Magbasa para dalawin ng antok C. Basahin lamang ang mahalagang ideya D. Ibahagi ang natutunan sa binasa at alamin ang totoo at hindi ______ 15. Ikaw ay may nagawang di kanais-nais sa loob ng paaralan. Nalaman ito ng iyong guro at ipinatawag ang iyong mga magulang. Ano ang iyong gagawin? A. Hindi ko sasabihin sa aking magulang ang pinasasabi ng guro ko B. Babalewalain ko ang bilin ng aking guro C. Papupuntahin ko ang aking magulang sa paaralan pero pagtatakpan ko ang dahilan D. Sasabihin ko ang buong pangyayari sa aking mga magulang at sasabihing pinapatawag sila ng guro ko ______ 16. Nakita mo ang pag-aaway ng iyong kamag-aral at batid mo ang dahilan ng kanilang pag-aaway. Ano ang iyong gagawin? A. Hayaan ko na lamang sila na parang wala akong nakita B. Babalewalain ang nakitang pangyayari C. Sisigawan ko sila at sasabihang ang matalo siyang unggoy D. Buong tapang ko silang aawatin at sasabihang magbati na sapagkat walang kwenta ang kanilang pinag-aawayan ______ 17. Nakita mong kinuha ng iyong nakatatandang kapatid ang dalawampung peso ng iyong nanay sa kanyang pitaka. Naghanap ang iyong nanay sa nawawalang pera. Ano ang iyong gagawin? A. Sasabihin ko ang totoo kahit magalit sa akin ang aking nakatatandang kapatid B. Ipagkikibit balikat na lamang ang nalalaman C. Pagtatakpan ang nakitang pangyayari D. Lahat ng nabanggit ______ 18. Nagkaroon ng munting pagsusulit asignaturang sa Araling Panlipunan. Napansin mong ang iyong katabi ay nangongopya at minsan binubuklat ang kanyang kwaderno. Ano ang iyong gagawin? A. Hayaan ko asiya sa kanyang ginagawa B. Hindi ako magpapaapekto sa aking nakita C. Gagayahin ko siya para pareho kaming mataas ang makuha D. Sasabihin ko sa guro namin ang kanyang ginagawa ______ 19. Hiniram mo ang gunting ng iyong guro. At sa di inaasahan, ito ay naiuwi mo sa inyong bahay. Dahil sa nahihiya ka, hindi mo na ito isinauli sa kinabu kasan at tuluyan mo itong inangkin. Sa mga sumunod na araw, ito ay hinanap ng iyong guro pagkat ito’y kanyang gagamitin. Ano ang iyong gagawin? A. Di ako iimik na nasa akin ang kanyang gunting B. Magbibingi-bingihan ako sa aking narinig C. Aaminin ko ang aking ginawa at ibabalik ang gunting D. Magpapakasaya ako kasi hindi mahanap ng aking guro ang gntingniya ______ 20. Ano ang kabutihang dulot ng pagsasabi ng tapat? A. Magiging maayos ang pagsasama C. Magiging payapa ang pamumuhay B. Magiging matibay ang samahan D. Lahat ng nabanggit ______ 21. May isang taong naninigarilyo sa dyip na inyong sinasakyan. Napansin mong hinihika ang isang pasahero dahil sa usok ng sigarilyo. Paano mo siya matulungan? A. Kausapin ang taong naninigarilyo na itigil muna ang kanyang paninigarilyo. B. Pababain ang matandang hinihika. PaGe23
 24. 24. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net C. Sabihan ang nagmamaneho ng dyip nabilisan ang takbo. D. Pabayaan ang matandang magtiis sa usok. ______ 22. Paano ka makakatulong sa iyong kaklaseng mabagal bumasa? A. Kutyain sila. B. Ipaalam sa buong paaralan ang kanilang kahinaan. C. Hikayating magbasa ang iyong kaklase at tulungan sa kanilang kahinaan. D. Hikayatin silang lumipat sa ibang paaralan. ______ 23. Nawala mo ang hiniram mong sombrero ng iyong kapatid. Ano ang dapat mong gawin? A. Sabihing itinago mo lang. C. Magpabili kay Nanay ng bago. B. Umiyak at magtago. D. Sabihin ang totoo sa kapatid m ______ 24. Binigyan kayo ng takdang-araling ng inyong guro. Napagod ka sa kalalaro. Ano ang gagawin mo? A. Ipagawa sa Kuya ang takdang-aralin. C. Hindi gawin ang takdang-aralin. B. Magpahinga sandali at gawin ang takdang-aralin. D. Liliban sa klase kinabukasan. ______ 25. Kaarawan ng kaibigan mo. Iniimbitahan kang sumama sa kanila sa pamamasyal sa ibang pook. Ano ang gagawin mo? A. Lumiban sa klase at sumama sa kanila. B. Yayain nalang na maglaro ang kaibigan imbis na mamasyal. C. Utusan ang kaibigan na magpakain sa lahat ng kaklase. D. Hindi ipagpalit ang pagpasok sa klase sa pamamasyal. ______ 26. Alin sa mga sumusunod ang nagpapakita ng kawilihan sa pagbabasa? A. Naghahanap ng mga larawan. B. Binasa at iniintindi ang nilalaman. C. Binubuklat ang mga pahina sa aklat. D. Pinagtawanan ang mga larawan na nakita sa aklat ______ 27. Bakit kailangang mag-aaral ng mabuti? A. Upang magkapagtapos at makakuha ng magandang trabaho sa hinaharap. B. Upang mapatunayan sa lahat na magaling ka. C. Upang maipagmalaki ang sarili. D. Upang matalbugan mo ang iyong mga kapatid. ______ 28. Walang kinatatakutan ang ______ na nanunungkulan. A. tapat B. sinungaling C. mayaman D. magaling ______ 29. Hinikayat ng inyong guro na mag-aambag ng mga lumang damit para sa nasalanta ng bagyo. Ano ang gagawin mo? A. Ibigay ang mga punit mong damit. B. Sabihin sa Nanay na magbigay ng mga damit C. Baliwalain ang sinabi ng guro. D. Magpabili sa Nanay ng mga magagandang damit upang purihin ng guro. ______ 30. Ikaw ay nagpapakita ng kawilihan sa pag-aaral kapag ikaw ay A. Pumapasok sa paaralan kung gusto lang. B. Lumiliban kapag umuulan. C. Nag-aral kung may malaking baon na ibibigay si Nanay. D. Nagsusumikap na mag-aral. ______ 31. Ano ang iyong gagawing paghahanda kapag may pagsusulit? A. Mag-aaral ng mabuti. B. Maagang matulog upang huwag mapuyat. C. Magdasal imbis na mag-aral. D. Kaibiganin ang mga matatalinong kaklase. ______ 32. Nakita mong kinuha ni Pedro ang laruan ni Tita. Itinago niya ito sa kanyang bag. Umiiyak na naghahanap si Tita ng nalaman niya ito. Ano ang nararapat mong gawin?9 A. Pagtakpan ang ginawa ni Pedro. C. Bigyan ng bagong laruan si Tita. B. Sabihin kay Pedro na ibalik ang laruan. D. Pag-awayin ang dalawa. ______ 33. Paano maipakikita ang tiyaga sa pag-aaral? A. Gawin lamang ang mga madadaling Gawain sa pag-aaral. B. Tapusin ang sinimulang Gawain, gaano man ito kahirap. C. Simulan agad ang gawain at hindi tapusin pagnahihirapan na. D. Mag-aral lang kapag binigyan ng malaking baon. ______ 34. Palaging nagnanakaw ang iyong kaklase ng pagkain dahil gutom siya. Paano mo siya matutulungang huminto sa pagnanakaw? A. Ipaliwanag na masama ang kanyang ginagawa at ipamahagi ang iyong baon. B. Hayaan siyang magnakaw. C. Isumbong sa pulis. D. Ipagdasal na may magbigay ng pagkain sa kanya. ______ 35. Nakasanayan na ni Kris Ann na may handa sa kanyang kaarawan ngunit hindi ito nangyari sa taong ito dahil nagkasakit ang kanyang kapatid. Ano ang nararapat niyang gawin? PaGe24
 25. 25. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net A. Magsungit sa kanyang mga magulang. B. Awayin ang kanyang kapatid. C. Intindihin ang sitwasyon at magpasalamat sa Panginoon sa kanyang buhay. D. Magmukmok buong araw. ______ 36. Tuntunin sa inyong tahanan ang hindi panonood ng telebisyon sa mga araw na walang pasok. Paborito ni Desiree ang cartoon character ng palabas nang gabing iyon. Ano ang dapat niyang gawin? A. Magmamaktol dahil hindi makapanood. B. Tatakas at makikipanood sa kapitbahay. C. Matutulog nang maaga at susundin ang tuntunin. D. Iiyak nang iiyak at kukulitin ang nanay at tatay upang buhayin o buksan ang telebisyon. ______ 37. Paano mo maipapakita ang iyong pakikiisa sa mga nasasalanta ng bagyo at iba pang sakuna? A. Magbigay ng card na naglalaman ng pakikiramay. B. Magbigay ng mga bagay na magagamit nila. C. Hayaan lang silang magdusa. D. Magtago upang hindi mahingan ng tulong. ______ 38. May proyekto ka na may kahirapang gawin ngunit makakaya mo kung pipilitin mo. Ano ang dapat mong gawin? A. Itago na ito ng tuluyan. B. Ipagpaliban na lang muna. C. Gumawa ng paraan upang matapos ito ng hindi hummihingi ng tulong. D. Bahala na lamang. ______ 39. Isang araw, kumatok ang matandang pulubi na hindi mo kilala. Anong dapat mong gawin? A. Pagalitan at paalisin C. Sabihan na hindi siya katanggap-tanggap B. Tanggapin at tanungin kung sino siya tanggap D. Magsara ng pinto ______ 40. Ang karapatan ng iba ay dapat nating igalang. Alin sa mga sumusunod na kalagayan ang nagpapakita nito? A. pagsabi ng totoo C. pagsimba sa araw ng lingo B. paggalang sa opinyon ng iba D. pagtulong sa gawain sa paaralan . Lagyan ng tsek (/) ang patlang na tumutugon sa mapanuring pag-iisip batay sa balitang napakinggan sa radyo, nabasa sa pahayagan, o internet at ekis (x) kung hindi mo ito nabigayn ng mapanuring pag-iisip. ______ 41. Naipaliliwanag ko nang maayos at may kumpletong detalye ang balita ukol sa lindol. ______ 42. Nababasa ko ang isang balitang tungkol sa ekonomiya ng Pilipinas ______ 43. Naikokompara ko ang tama at mali sa aking nabasa sa pahayagan o internet. ______ 44. Naiisa-isa ko ang mga tuntunin sa pakikinig sa radyo. ______ 45. Naisagawa ko ang sunud-sunod na pamantayan sa pagbabasa ng balita. III. Isulat ang T kung ang pangungusap ay naglalahad ng wastong kaisipan at M naman kung hindi. ______ 46. Ikaw ay may proyekto na dapat bayaran sa E.P.P. Agad mo itong sinabi sa iyong nanay pati ang eksaktong halaga ng naturang halaga nito. ______ 47. Nalimutan ni Archie na gawin ang kanyang takdang - aralin sa Math. Biglang nagwasto ng kuwarderno si Bb. Tan, nang tawagin niya si Archie ay sinabi niyang naiwan niya ang kanyang takdang - aralin sa bahay. ______ 48. Si Ericka ay kumandidato bilang pangulo ng Supreme Pupil Government sa kanilang paaralan. Sa mismong araw ng botohan ay may nakita siyang nakakalat na balota na siyang gagamitin sa botohan agad - agad ay ibinalik niya ang mga ito sa gurong taga - pangasiwa. ______ 49. Si Mang Aldo ay nangungupit ng mga labis na kagamitan mula sa opisina na kanyang pinagtatrabahuhan at agad na ibinebenta sa labas ang mga kagamitang kanyang nakuha sa mas mababang halaga. ______ 50. May malasakit sa mga gawain sa pabrika si Ruby nakatingin man o hindi ang kanyang amo sa oras ng trabaho. PaGe25
 26. 26. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT SA EDUKASYON Sa PAGPAPAKATAO – V Pangalan: ____________________________________ Iskor: _____________ Baytang: _____________________________________ Petsa: _____________ I. Panuto: Basahing mabuti ang katanungan sa bawat bilang. Bilugan ang titik ng wastong sagot. 1. Alin sa mga sumusunod ang nagpapakita ng mapanuring pamamaraan sa pagtuklas ng katotohanan sa mga balitang napakinggan? A. Naipaliliwanag ni Christine nang maayos at may kumpletong detalye ang balitang kanyang napakinggan B. Naikukumpara ni Shane ang tama sa mali sa nabasa niyang balita sa pahayagan. C. Naiisa-isa ni Jevill ang mga detalye ng mga pangyayari sa aksidente ayon sa napakinggang balita. D. Lahat ng nabanggit 2. Anong mga gawain ang nagpapalawak ng isipan at karanasan ng isang tao? A. pagbabasa B. paglalaro C. pag-eehersisyo D. pagkukuwento 3. Sino sa mga sumusunod na mga bata ang dapat mong tularan? A. Si Diane na nakikinig nang maayos sa mga balita sa radyo B. Si Chessy na madalas nagkakalat ng tsismis C. Si Jazrel na magaling humabi ng mga walang katotohanang balita D. Si Ramon na mahilig gumawa ng kwento upang pag-awayin ang mga kaklase niya 4. Ang pagbabasa ng aklat, pahayagan at iba pang babasahin ay mabuting libangan ng isang batang tulad mo. A. Tama B. Mali C. Hindi sigurado D. Walang pakialam 5. Narinig mo sa radyo na may parating na bagyo sa inyong lugar. Ano ang nararapat mong gawin? A. Ilihim sa sarili ang nalamang balita B Ipagsigawan agad sa mga kapitbahay C. Mag-panic at magtatatakbo sa paligid ng inyong barangay D. Ipagbigay-alam sa mga kapitbahay at maghanda sa paglikas kung kinakailangan 6. Paano mo maipapakita na ikaw ay mapanuri sa mga balitang naririnig sa radyo o nababasa sa mga pahayagan? A. Inaalam agad kung totoo ang balitang narinig C. Nagtatanong sa kinauukulan kung totoo o hindi B. Sinusuri nang mabuti kung totoo ang balitang narinig D. Lahat ng nabanggit 7. Ano ang pinakamabuting gawin kung may napanood kang malaswa sa inyong telebisyon? A. Ipikit ang mata B. umalis ng bahay C. takipan ang teynga D. patayin ang TV 8. Ang kuya mo ay naghahanap ng trabaho at gusto mo siyang tulungan. Saang bahagi ng pahayagan mo siya ipapabasa? A. Classified ads B. Entertainment C. Opinion D. Headlines 9. Alin ang isang magandang halimbawa ng mga babasahing dapat basahin ng isang batang tulad mo? A. Komiks B. dyaryo C. malaswang magasin D. romance pocket book 10. Nakita mo ang iyong kapatid na naglalaro ng bayolenteng “online games”. Ano ang gagawin mo? A. makipaglaro ka sa kanya B. sawayin siya at ipaliwanag ang masamang maidudulot nito C. hayaan lang ang kapatid na maglaro D. isumbong siya sa pulis 11. Bakit hindi nakabubuti ang panonood ng malaswa o bayolenteng mga pelikula? A. Nakasasama ito sa kalusugan B. Nakai-impluwensiya ito sa ating pag-iisip at pag-uugali C. Nakakapagbigay ito ng sakit D. Nakakatuwa itong panoorin 12. May maidudulot bang kabutihan ang mapanuring pakikinig sa radyo o panood ng telebisyon? A. Opo B. Wala po C. Ewan ko po D. hindi ko po alam 13. May mga panoorin sa telebisyon at mga “site sa internet” na malalaswa at mapangahas. Paano mo ito maiiwasan? A. Kahit walang nakatingin sa iyo ay iwasan mong mapanood ang mga ito B. Manood ka pa rin kahit alam mong masama ito C. Manood ka nang palihim D. Tawagin mo ang nakatatandang kapatid upang may kasama kang manood 14. May mga babasahin sa inyong tahanan na alam mong hindi mabuting basahin. Sa iyong pagsusuri bakit alam mong nakasasama ito sa iyo? A. dahil ito ay malaswa C. wala sa nabanggit B. dahil ito ay mapangahas D. A at B 15. May mga nagkalat na malaswa at mapangahas na mga babasahin sa kwarto ng kuya mo. Ano ang gagawin mo? A. Itapon mo sa basurahan C. Isumbong mo siya sa nanay mo B. punitin at sunugin D. itago mo sa iyong kuwarto 16. May napanood kang balita sa telebisyon na may kinalaman sa masamang gawain ng kapitbahay ninyo. Ano ang nararapat mong gawin? A. Isumbong sa iyong guro C. sabihin sa mga kapatid mo PaGe26
 27. 27. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net B. Tumahimik na lamang D. ipagbigay-alam sa kinauukulan 17. Alin sa sumusunod na mga balita ang may mabuting maidudulot sa atin? A. May parating na bagyo sa susunod na linggo B. Nalagdaan na ang batas sa pagpapataw ng “lethal injection” sa mga bilanggo C. Nasagasaan ang batang lalaking biglang tumawid sa harap ng Paaralang Sentral ng Valencia D. Nanalo ng labinlimang Gold Medal ang Pilipinas sa International Olympics 18. Alin sa mga sumusunod na mga gawain ang nagpapakita ng mapanuring pag-iisip ng isang bata? A. Nagbabasa ng isang balitang tungkol sa ekonomiya ng Pilipinas B. Naisasagawa ang sunud-sunod na pamantayan sa pagbabasa ng balita C. Naipaliliwanag nang maayos at tama ang mga nabasang balita sa pahayagan D. Lahat ng nabanggit 19. Ang iyong kapatid ay mahilig maglaro sa “internet”. Ano ang maaari mong ibigay na payo sa kanya bilang nakatatandang kapatid niya? A. Sabihin na maglaro lang siya kung walang nakakakita sa kanya B. Pagsabihan na piliin ang dapat na laruin at iwasan ang masyadong pagbababad dito C. Pagsabihan na hindi dapat naglalaro sa “internet” ang bata D. Pagsabihan ang nakababatang kapatid na bahay-bahayan na lang ang laruin 20. Alin ang tamang gamit ng mga pahayagan, magasin at iba pang babasahin? A. Magsaliksik dito tungkol sa takdang aralin C. Gamiting dekorasyon sa silid-tanggapan ng bahay B. Gawing pamandong kapag may ambon D. Magbasa lang kapag walang ginagawa II. Isulat ang A - kung nakabubuti ang isinasaad ng sitwasyon, B - kung hindi nakabubuti at C - kung hindi ka sigurado. ______ 21. Nakapagsasaliksik sa agham at teknolohiya para sa takdang aralin. ______ 22. Nakapaglalaro sa “internet” ng barilan at patayan. ______ 23. Naikukumpara ang tama sa mali sa nabasang balita sa pahayagan ______ 24. Napipili ang pelikula at programang hatid ay kaalaman at aral sa buhay ______ 25. Nakakapag –chat ng malalaswang salita sa pamamagitan ng “skype o messenger” ______ 26. Nagbababad sa “facebook” kahit dis-oras na ng gabi. ______ 27. Nakikita at nakikilala sa “facebook” ang mga nawala o di pa nakikitang mga kamag-anak ______ 28. Sinususuri muna ni Warren kung dapat bang ibalita sa pamilya ang nakita sa telebisyon ______ 29. Pinag-iisipan muna ng mabuti bago paniwalaan ang narinig na balita ______ 30. Dinadagdagan ni Chynna ang balitang narinig upang magmukhang kapani-paniwala 31. Pumasok sa paaralan si Jerry na hindi naligo at madumi ang uniporme. Tanghali na kasi siya nagising at mahuhulina siya sa klase kung maliligo pa siya. Ano ang dapat sanang gawin ni Alma? A. Umabsent na lang upang di-pagtawanan sa klase B. Maligo pa rin at magsuot ng malinis na umiporme kahit mahuli sa klase C. Pumasok pa rin kahit hindi naliligo at marumi ang uniporme D. Magsuot ng bagong umiporme at pumasok kahit hindi naliligo 32. Binigyan ni Bb. Cruz ang kaniyang mga mag-aaral ng pangkatang gawain. Kung ikaw ay kabilang sa pangkat na madalas napapagsabihan dahil hindi tama ang ginagawa, ano ang gagawin mo? A. Lilipat ng ibang grupo B. Maging pasimuno sa pagbabago upang makagawa nang maayos C. Pagalitan ang mga kagrupo D. Magpatuloy sa hindi magandang gawain 33. Ano ang dapat mong gawin kung may pangkatang gawain sa paaralan ngunit hindi tumutulong ang iyong mga kagrupo? A. Hikayatin ang mga kagrupo na magkaisa at magtulung-tulong upang matapos ang gawain B. Hayaan na lang ang ayaw tumulong C. Mag-isa mong tapusin ang pangkatang gawain D. Isumbong sa guro na ikaw lang ang seryoso sa grupo 34. Alin sa mga sumusunod ang wastong gawain? A. Nagbabasa ng diyaryo araw-araw C. Nagsasaliksik ng mga artikulo sa “internet” B. Nakikinig sa mga “update” o bagong kaalaman D. Lahat ng nabanggit 35. Bakit mahalaga ang pagkakaisa sa pagtatapos ng gawain? A. upang manalo sa anumang kumpetisyon B. dahil sa pagkakaisa at pagtutulungan nagiging matagumpay at madaling natatapos ang gawain C. dahil magandang tingnan ang pangkat na nagkakaisa at nagtutulungan D. upang mapanitili ang pagkakaibigan sa lahat ng panahon 36. Binigyan kayo ng inyong guro ng gawain na inyong sasagutan habang wala siya dahil ipinatawag siya ng punung- guro. Ano ang gagawin mo? A. sagutan ang gawain nang may katapatan B. maglaro at saka na lang ang ipinagagawa ng guro PaGe27
 28. 28. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net C. magbukas ng kwaderno upang makakuha ng mataas na marka D. mangopya sa katabi 37. Nakabubuti ba ang pagbabasa ng dyaryo araw-araw? Bakit? A. Opo, dahil nagbibigay ito ng dagdag kaalaman C. Hindi po, dahil gasto lang ito B. Opo dahil ito ay nabibili at pang mayaman D. Hindi po, dahil ito nakasasama sa bata 38. Ikaw ay nagpapakita ng kawilihan sa pag-aaral kapag ikaw ay------------? A. Pumapasok sa paaralan kung gusto lang B. Nag-aral kung may malaking baon na ibibigay si Nanay C. Lumiliban kapag umuulan D. Nagsusumikap sa pag-aaral 39. Alin sa mga sumusunod ang nagpapakita ng kawilihan sa pagbabasa? A. Naghahanap ng mga larawan. B. Kinukulayan ang mga pahinang may larawan sa aklat. C. Binabasa at iniintindi ang nilalaman D. Pinagtatawanan ang mga larawan na nakita sa aklat 40. Si Kacee ay palaging nagbabasa ng aklat. Ano ang kaibahan niya sa mga batang hindi nagbabasa ng aklat? A. Mas malawak ang kanyang kaalaman C. Mas antukin siya B. Mas malaki ang kanyang mga mata D. Mas maging madaldal siya. 41. Paano mo masasabing makabuluhan ang isang aklat? A. Ito ay may maraming magagandang larawan B. Maganda ang uri ng papel na ginamit dito C. Wasto at may kumpletong impormasyon ang nilalaman nito D. Ito ay makapal 42. Alin sa mga babasahing ito ang nararapat pagtuunan ng pansin? A. Komiks C. Aklat tungkol sa kagandahang asal B. Aklat tungkol sa karahasan D. Pahayagan na may pornograpiya 43. Suriing mabuti ang uri ng palabas sa telebisyon. Alin sa mga sumusunod ang dapat mong panoorin? A. Horror Movies B. Love Stories C. Action Movies D. News 44. Tama bang sabihin mo sa iyong kapatid ang katotohanan na ikaw ang kumuha ng pera niya sa bag at hindi ang inyong yaya na pinagalitan niya? A. Hindi, dahil tapos nang napagalitan ang yaya, hayaan mo na lang na siya na ang umako sa kasalanan mo B. Hindi, dahi nakakahiya na amining ikaw pala ang totoong kumuha C. Opo dahil tama lang na mapagalitan ka at hindi ang walang kamuwang-muwang na yaya ninyo D. Opo dahil mahal ka ng iyong kapatid at hindi ka niya pagagalitan kahit mali ang iyong ginawa 45. Nagkaroon kayo ng lagumang pagsusulit. Hindi ka nakapag-aral ng leksyon kung kayat nahirapan ka. Binuksan mo nang palihim ang iyong kwaderno. Nagalit ang guro mo at ipinatawag ka..Ano ang gagawin mo? A. Akuin mo ang nagawang kasalanan at mangakong hindi na mauulit B. Itanggi na ikaw ay nangopya sa iyong kwaderno C. Sabihing natukso ka lang dahil sa katabi mo D. Mangatwiran ka kahit totoo naman ang bintang sa iyo 46. Inimbitahan ka ng iyong kaklase sa kaarawan niya at sa gabi ang handaan. Gustung-gusto mong pumunta ngunit pinagbabawalan ka ng mga magulang mo na lumabas kapag gabi na. Ano ang gagawin mo? A. Patagong pumuslit at dumalo sa kaarawan ng iyong kaklase B. Matulog na lang nang maaga at magtanim ka ng sama ng loob sa hindi pagpayag sa iyo C. Mangako na maaga kang uuwi at mag-iingat ka sa daan D. Magdabog hanggat payagan ka na umalis 47. Tinanong ka ng iyong Ate kung anu-anong mga uri ng pagkain ang handa ng iyong kaklase sa kanyang kaarawan. Nahihiya kang sabihin ang totoo na konti lang at simple ang handaan. Ano ang sasabihin mo? A. Sasabihin mo ang totoo C. Sabihing masasarap at mamahalin ang handa nila B. Sabihing hindi masarap ang handa D. Sabihing marangya ang handa dahil mayaman sila 48. Alam mong masama ang magsinungaling ngunit kung sasabihin mo ang katotohanan ay may masasaktan. Ano ang gagawin mo? A. Huwag na lang sabihin ang katotohanan para walang masaktan B. Sabihin pa rin ang totoo dahil “honesty is the best policy” C. Ilihim na lang ang nalalaman D. Ipagsabi sa iba maliban sa may kinalaman 49. Alin sa mga sumusunod na kasabihan ang nagpapakita ng kabutihang dulot ng katapatan? A. Sa pagsasabi nang tapat , nagsasama nang maluwag B. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa C. Gawin mo sa iba ang nais mong gawin nila sa iyo D. Ang batang mabait pupunta sa langit. 50. Alin sa sumusunod ang kailangan upang madaling matapos ang gawain? A. kalinisan B. pagkakaisa C. pagiging mapanuri D. katapatan PaGe28
 29. 29. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net IKAAPAT NA MARKAHANG PAGSUSULIT SA FILIPINO – V Pangalan: ____________________________________ Iskor: _____________ Baytang: _____________________________________ Petsa: _____________ I. Panuto: Isulat ang titik ng tamang sagot sa patlang bago ang bilang. ______ 1. Saan kumakain ang mga Tsino? A. tasa B. pinggan C. malukong na lalagyan D. kutsara ______ 2. Ano ang ginagamit nila sa pagkain? A. Kamay B. chopsticks C. kutsara at tinidor D. wala ______ 3. Kailan kumakain ng karne ang mga Tsino? A. kapag may espesyal na okasyon C. kapag may bagong panganak B. kapag may pera D. kapag may simpleng okasyon ______ 4. Alin ang angkop na pamagat ng teksto? A. Pagluluto ng mga Tsino C. Pananamit ng mga Tsino B. Paniniwala ng mga TSino D. Pagkain ng mga Tsino ______ 5. Ibigay ang paksa ng tekstong napakinggan A. Kakaiba sa lahat ang karanasan ko sa palengke sa may tindahan ng karne. B. Kakaiba sa lahat ng karanasan ko sa simbahan C. Kakaiba sa lahat ng karanasan ko sa hardin ng mga paru-paro D. Kakaiba sa lahat ng karanasan ko sa hardin ng mga tutubi II. Pakinggan ang guro kung ano ang gagawin sa kahon sa ibaba. (6-7) PAGBASA III. Panuto: Basahin ang talata sa ibaba at sagutin ang mga tanong. ______ 8. Saan pupunta si Melba? A. sa paaralan B. sa simbahan C. sa isang salu-salo D. sa parke ______ 9. Anong uri ng ina ang Nanay ni Melba? A. pakialamera B. masungit C. mapagmahal D. maarte ______ 10. Ang mga sumusunod ay mga pangyayari sa kuwento. Ayusin ang mga ito ayon sa wastong pagkasunod- sunod. 1. Tinulungan siya ng kanyang nanay na magsuot ng kanyang uniporme. 2. Habang kumakain si Melba, ipinaghanda siya ng kanyang nanay ng babaunin sa pagpasok. 3. Maagang gumising si Melba. 4. Ipinadala ng kanyang nana yang paying dahil parang uulan. 5. Handa na si Melba sa pagpasok at nagpaalam na sa kanyang nanay. A. 3-1-5-4-2 B. 3-4-1-5-2 C. 3-2-5-1-4 D. 3-1-2-5-4 IV. Panuto: Basahin ang pangungusap at sagutin ang tanong sa ibaba. ______ 11. Ipinagbunyi ng mga tauhan ng bagong pangulo ang kanyang pagkapanalo. Ano ang ibig sabihin ng ipinagbunyi? A. namatayan B. nawalan ng pag-asa C. nalungkot D. nagdiwang ______ 12. Ang nilutong sinigang ni Maria ay malabnaw. Ano ang ibig sabihin ng malabnaw? A. makulay B. hindi malapot C. masarap D. hindi malutong Si Melba at Ang Kanyang Nanay Maaganng gumising si Melba. Tinulungan siyang magbihis ng kanyang ina. Inayos nito ang kanyang uniporme. Iniabot nito ang pares ng malinis na medyas saka lumabas ng silid upang maghanda ng almusal. Habang kumakain si Melba, ipinaghanda siya ng kanyang Nanay ng baon. Binalot sa plastic at inilagay sa kanyang bag. Mayamaya handa na si Melba. Humalik siya sa kamay ng kanyang ina at nagpaalam na. “Nagdidilim ang langit, Melba. Dalhin mo ang iyong payong,”ang sabi ng Nanay. PaGe29
 30. 30. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net ______ 13. Nakalimutan ni Lina ang isang linya ng tula. Ano ang kasalungat ng nakalimutan? A. nakita B. naiwan C. nadala D. naalala ______ 14. Mayabong ang puno ng narra sa labas. Ano ang kasalungat ng mayabong? A. buhay B. namatay C. dumadami D. malilim ______ 15. Si Marian Rivera ay isang marikit na babe. Ano ang kasingkahulugan ng marikit? A. pangit B. mataray C. maganda D. mabait ______ 16. Ang Pilipinas ay isang mapayapang bansa. Ano ang kasingkahulugan ng mapayapa? A. magulo B. napakarami C. maayos D. mabaho V. Panuto: Basahin ang nasa ibaba upang masagutan ang tanong. ______ 17. Ano ang tawag sa inyong nabasa? A. talaarawan B. balita C. patalastas D. kwento ______ 18. Saan magpapatala kapag nais sumali? A. Silid Blg 7 B. Silid Blg 8 C. Silid Blg 10 D. Silid Blg 11 VI. Panuto: Gamit ang graph sa ibaba sagutin ang mga tanong A. Bar graph ______ 19. Ilang bata ang may normal na timbang noong Hulyo? A. 25 B. 30 C. 35 D. 40 ______ 20. Anong mga buwan ang may pantay na bilang ng mga batang normal ang timbang? A. Oktubre at Hulyo C. Setyembre at Oktubre B. Agosto, Setyembre at Nobyembre D. Oktubre at Nobyembre B. Pie graph ______ 21. Ilang bahagdan sa kita ng mag-anak ang para sa edukasyon? A. 45% B. 5% C. 20% D. 10% ______ 22. Aling pangangailangan ang may maliit na bahagdan? A. pag-aaral B. tubig at kuryente C. pagkain D. pag-iimpok 0 10 20 30 40 Normal na Timbang ng mga Bata Timbang tirahan, 10% pananamit, 10% pag-iimpok, 10% pag-aaral, 20% pagkain, 45% tubig at kuryente, 5% Budget ng mga pangangailangan ng Pamilya ni Mang Tomas Lahat ng mag-aaral ay inaanyayahang sumali sa alinman sa mga samahang nakatala sa ibaba. Malayang pumili ang lahat ng samahan mula sa sumusunod: ---- dula ---- Himig Pinoy ---- Filipino Club ---- badminton ---- Kusina ---- Math Club Magpatala sa Silid Blg. 8 mula Lunes hanggang Huwebes. Magpatala ngayon na! PaGe30
 31. 31. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net C. Picto graph Buwanang Konsumo ng Kuryente ng Pamilya Santos sa taong 2005 Buwan Bilang Enero Pebrero Marso Abril Mayo Hunyo Hulyo Agosto Setyembre Oktubre Nobyembre Disyembre 1 = 25 kilowatt ______ 23. Ilang kilowatt ang nakonsumo ng pamilya Santos sa buwan ng Enero? A. 50 B. 100 C. 150 D. 125 ______ 24. Anong buwan ang may pinakamalaking konsumo? A. Marso B. Abril C. Mayo D. Hulyo D. Line graph ______ 25. Tungkol saan ang graph sa itaas? A. Buwanang konsumo sa kuryente ng pamilya Aling Marisa sa taong 2000 B. Buwanang konsumo sa tubig ng pamilya Aling Marisa sa taong 2000 C. Buwanang konsumo sa kuryente ng pamilya Aling Martha sa taong 2000 D. Buwanang konsumo sa tubig ng pamilya Aling Marisa sa taong 20016 VI. Panuto: Basahin ang mga pangungusap sa ibaba at sagutin ang mga tanong. ______ 26. Ang mga bata ay natutulog sa bahay. Anong uri ng pangngalan ang bata? A. pambalana B. pantangi C. pambabae D. wala ______ 27. Ang mga guro ng Pulong Sta. Cruz Elementary School ay masipag magturo.Anong uri ng pangngalan ang nasalungguhitan? A. pambalana B. panlalaki C. pantangi D. lahat ng nabanggit ______ 28. ______________ bata ay umiiyak. Anong ilalagay sa patlang upang maging marami ang pangngalang tinutukoy? A. Ang B. Dalawang C. Isang D. Ang mga ______ 29. Ginagamit ng mga guro ang libreng oras para makagawa ng mga kagamitan sa pagtuturo at lesson plan. Ano ang kasarian ang nasalungguhitang salita? A. pambabae B. di-tiyak C. panlalaki D. walang kasarian ______ 30. Balat-sibuyas ang batang iyan. Anong kayarian ng pangngalan ang nasalungguhitan? A. payak B. may lapi C. tambalan D. inuulit ______ 31. Si Ana ay bumili ng laptop dahil kailangan niya ito. Anong gamit ng salitang nasalungguhitan? A. simuno B. panaguri C. layon ng pandiwa D. ganapan ng pandiwa 0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.12 tirahan pananamit pag-iimpok tubig at kuryente pag-aaral Buwanang Konsumo ng Tubig ang Pamilya ni Aling Marisa sa Taong 2000 Series1 Series2 PaGe31
 32. 32. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net VII. Panuto: Punan ng tamang panghalip ang pangunguasap upang mabuo ang diwa nito. ______ 32. ________ang kumuha ng pera ditto sa mesa? A. Kailan B. Saan C. Sino D. Ano ______ 33. Si Ana ay isang matalinong bata. _______ rin ay mabuting anak. A. Ikaw B. Siya C. Sila D. Kami ______ 34. “_______mo ilagay ang bag,”sabi ni Ruben habang hawak kung saan ilalagay ang bag. A. Diyan B. Dito C. Doon D. Narito ______ 35. Ang bag na ito ay binili ko para sa ____.Habang itinuturo si Rowena. A. iyo B. kanya C. akin D. amin VIII. Panuto: Punan ang hinihinging datos ng form sa ibaba.(36-38) Pangalan: Edad: Kapanganakan: Tirahan: Baitang: Pangkat: Guro: Magulang Nanay: Tatay: IX. Panuto: Pakinggan ang guro ang sasabihing salita ng guro at isulat ang tamang baybay nito. 39. ____________________________ 40. ____________________________ 41._____________________________ X. Panuto: Pumili ng isang pamagat at sumulat ng talata tungkol dito. Isulat ito ng patalata. (42-50) 1. Ang Karanasang Hindi Ko Malilimutan 2. Ang Aming Bakasyon Noong Pasko 3. Ang Aming Bakasyon Noong Tag-araw PaGe32
 33. 33. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net Aytem 1-4 Aytem 5 Aytem 6-7 Isulat ang pangalan ng iyong paboritong guro sa gitna ng kahon. Gumuhit ng bulaklak sa bawat sulok ng kahon. Aytem 39-41 39. charger 40. health center 41. laptop Sa mga malukong na lalagyan kumakain ang mga Tsino. Sa pagkain, gumagamit sila ng dalawang patpat na may sampung dali ang haba na tinatawag na chopsticks. Nagagamit nila ang mga ito sapagkat sadyang hiniwa-hiwa na ang kanilang pagkain bago pa ito lutuin. Bigas din angpangunahing butyl na kinakain ng mga Tsino. Karamihan sa kanila ay kumakain ng karne kapag may espesyal na okasyon. Tsaa ang kanilang iniinom. Ipinalalagay nila na hindi dapat inumin ang tubig na pinakuluan. Nanin iwala silang makakatulong ang tsaa sa pagtunaw ng pagkain. Kakaiba sa lahat ang karanasan ko sa hardin ng mga paru-paro.Pagpasok naming nina Ate Carmi, Lea, at Annie sa hardin, may dumapo sa aming buhok, balikat at kamayBukod pala sa nectar ng mga bulaklak, pagkain ng mga paru-paro ang pawis, lotion, gel at spraynet. Hindi nagsawa ang aming paningin sa pagsunod sa kayraming paru-paro.Umuwi kaming masaya. PaGe33
 34. 34. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2016 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT SA FILIPINO – V Pangalan: ____________________________________ Iskor: _____________ Baytang: _____________________________________ Petsa: _____________ I. Panuto: Basahing mabuti ang bawat pahayag at sagutin ang mga tanong o ibigay ang hinihingi nito. Tukuyin kung anong uri ng pangngalan ang sumusunod. Isulat kung pantangi, pambalana o lansakan. ___________ 1. mag-aaral ___________ 2. Bb. Armina Gonzales ___________ 3. Doctor ___________ 4. Hiyas sa Wika ___________ 5. Kumpol II. Isulat kung isahan, dalawahan o maramihan ang ginamit na pangngalan sa pangungusap. ___________ 6. Si Nena ay matulunging bata. ___________ 7. Ang magkaibigan ay laging nagtutulungan sa kanilang gawain. ___________ 8. Ang mga magpipinsan ay masayang naglaro sa parke. III. Piliin ang kahulugan ng mga salitang may salungguhit. 9. Inalok niyang bilhin ang sangang hugis krus. a. Inangkin b. isinama c. ipinakiusap d. inalis 10. Parang paglapastangan iyon sa Panginoon. a. pagmamahal b. paglabag c. paggalang d. pag-alipusta 11. Nais ng lalaki na maangkin ang hugis krus na sanga ng punongkahoy a. makuha b. mawala c. malipol d. maipagmalaki 12. Napagkaisahan ng mga mamamayan na putulin ang sangang hugis krus. a. nagsitutol b. nag-away-away c. napagkasunduan 13. Benindisyunan ng pari ang punong kahoy. a. binasbasan b. biniyayaan c. binigyan ng pahintulot IV. Isaayos ang mga pangungusap ayon sa maaaring pagkakasunod-sunod ng pangyayari. Lagyan ng bilang 1-5. ______ 14. Napakaraming bulaklak at halamang malalago. ______ 15. Nang magsimulang dumami ang mga sasakyang nagbubuga ng mga usok, unti-unting namayat ang mga halaman. ______ 16. Hindi na maganda ang hardin ni Mang Henry. ______ 17. Noong araw ay napakaganda ng hardin ni Mang Henry. ______ 18. Ngayon ay wala nang bulaklak ang mga halaman. V. Isulat sa patlang bago ang bilang ang kasarian ng pangngalan. Isulat kung panlalaki, pambabae, di-tiyak o walang kasarian. _______________ 19. binibini _______________ 20. nars _______________ 21. tatay _______________ 22. Bahay VI. Salungguhitan ang ginamit na salitang hiram sa bawat pangungusap. 23. Nagpatingin sa doctor si Mely dahil sa sumasakit kanyang tiyan. 24. Huli na ang lahat ng malaman niyang kanser sa bituka ang kanyang sakit. VII. Ibigay ang ibig sabihin ng mga nasalungguhitang salita. 25. Sa kabila ng mga kabutihan niya sa kanyang pamangkin, si Gavina ay isa pa lang ahas. a. kaibigan b. kapati c. traydor 26. Magsikap kang mag-aral kahit ikaw ay anak-dalita. a. mayaman b. mahirap c. mapera PaGe34

×