Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

K TO 12 GRADE 4 DIAGNOSTIC / PRE TEST IN FILIPINO

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 5 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Ähnlich wie K TO 12 GRADE 4 DIAGNOSTIC / PRE TEST IN FILIPINO (20)

Anzeige

Weitere von LiGhT ArOhL (20)

Aktuellste (20)

Anzeige

K TO 12 GRADE 4 DIAGNOSTIC / PRE TEST IN FILIPINO

  1. 1. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2015 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net PRE TEST FILIPINO 4 Pangalan: ________________________________ Petsa: _________________ Iskor: ____________ I – A. Babasahin ng guro ang talata nang dalawang beses at sasagutin ang mga tanong. Isulat ang letra ng tamang sagot sa sagutang papel. 1. Sino ang pamilyang kilala sa pagiging huwaran at modelo? a. Pamilya Orias b. Pamilya Osias c. Pamilya Tobias d. Pamilya Topias 2. Ilarawan ang kanilang pamilya. Sila ay __________________. a. nagdadayaan b. nagkakaniya-kaniya c. nagkakasakitan d. nagkakaunawaan 3. Ano ang silbi ng kanilang tahanan sa pamayanan. a. Hindi sila tanggap. c. Nakapinid ang pintuan ng kanilang tahanan sa lahat. b. Tampulan sa usapan. d. Nakabukas sa nangangailangan ang kanilang tahanan. I – B. Babasahin ng guro nang dalawang ulit ang kuwento. Pagkatapos sagutan ang mga tanong. 4. Alin ang unang pangyayari sa kuwento? a. Naliligo si Kalabaw sa ilog. c. Tinulungan ni Kalabaw si Langaw. b. Iniligtas ni Langaw si Kalabaw. d. Nabasa ang pakpak ni Langaw kaya hindi siya makalipad. 5. Alin ang HINDI kabilang sa kuwento? a. Iniligtas ni Langaw si Kalabaw. c. Nabaril ng mangangaso si Kalabaw. b. Tinulungan ni Kalabaw si Langaw. d. Masayang naliligo sa ilog si Kalabaw. 6. Alin ang huling pangyayari sa kuwento? a. Nabasa ang pakpak ni Langaw. c. Tinulungan ni Kalabaw si Langaw. b. Naligtas ni Langaw si Kalabaw. d. Masayang naliligo sa ilog si Kalabaw. 7. Alin ang tamang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari? 1 – Iniligtas ni Langaw si Kalabaw. 2 - Tinulungan ni Kalabaw si Langaw. 3 – Masayang naliligo si Kalabaw sa ilog. 4 – Nabasa ang pakpak ni Langaw kaya hini siya makalipad. a. 1-2-3-4 b. 3-1-2-4 c. 3-4-2-1 d. 4-2-1-3 I – C. Basahin ang talata at sagutin ang mga tanong. Isulat ang letra ng tamang sagot sa sagutang papel. Iba ka sa mga kababata mo Luis! Kung sila ay tutulog-tulog, ikaw ay laging gising. Nagsusumikap ka palagi, Ituloy mo ang pakikibaka. 8. Ano ang pagkakaiba ni Luis sa kanyang mga kababata? a. Naglalaro siya b. Lazaro c. Natutulog siya d. Namamasyal siya 9. Sino ang tinutukoy na bata sa talata? a. Larry b. Lazaro c. Leo d. Luis I – D. Basahin ang isyu at ipahayag ang sariling opinion. Napapanahong Isyu: Paglilipat ng Buwan ng Pasukan Ang paglilipat ng pasukan sa buwan ng Hunyo patungo sa buwan ng Agosto ang isa sa panukala ng DepEd. Gagawin ito para maiwasan ang malimit na pagsususpinde ng klase tuwing may bagyo.
  2. 2. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2015 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net 10-11. Sumasang-ayon ka ba sa paglilipat ng klase sa buwan ng Agosto? Ibigay ang inyong opinion hinggil dito.(2puntos) I-E. Ipakilala ang iyong sarili. Punan ng angkop na panghalip ang mga patlang. (4 na puntos) 12-15 12. __________si Angel. Sina Elena, Marie at Eva ang 13.__________________________ mga kaibigan. Mababait at mapgkakatiwalaan ko 14 _____________________. Lagi 15__________ magkakasama. I – F. Piliin ang wastong pang-uri sa pangungusap. 16. Ang batang ________________ ay napagalitan ng nanay. a. makulit b. matalino c. magalang d. mabait 17. Maraming ___________________ na hayop sa kagubatan. a. maamo b. mabait c. malungkot d. mapanganib 18. Kilala ang Boracay dahil sa kaniyang _________________na buhangin. a. malambot b. malinaw c. kulay-gatas d. maputi at pino 19. Malulusog ang pangangatawan ng mga mag-aaral sapagkat kumakain sila ng _____________ pagkain. a. maraming b. maberdeng c. madahong d. masustansiyang I-G. Piliin ang wastong salitang naglalarawan ng kilos ang pangungusap. 20. Maagang dumating ang panauhin kaya_________________ bumati ang mga mag-aaral. a. maayos b.maingay c. malugod d. masayang 21. Maraming kalamidad ang nangyayari sapagkat ________________ na nakakalbo ang mga kagubatan at kabundukan. a. mabagal b. mabilis c. mahina d. dahan-dahan I-H. Piliin sa mga pangungusap ang wastong pang-uri at pang-abay na ginamit sa paglalarawan. 22. Maraming mamamasyal na __________ na mag-aaral na kasama ang buong pamilya at parke. a. makulit b. maliit c. masaya d. maliksi 23. Makikita ang _________ na bantayog ni Dr. Jose Rizal sa Luneta. a. mataas b. maganda c.matayog d. matatag 24. Maraming ____________ bulaklak sa paligid ng parke. a. mababango b. magaganda c. makukulay d. mababaho 25. Nagtatakbuhan nang _____________ ang mga mag-aaral sa Rizal Park. a. mabagal b. mabilis c. dahan-dahan d. unti-unti I – J. Basahin ang kuwento at sagutin ang mga tanong. Isulat ang titik ng wastong sagot. Halaw sa “Bakit Kulang ang Liwanang ng Buwan?” Noong unang panahon, ang araw at buwan ay matalik na magkaibigan. Magkakasama sila sa lahat ng lakaran. Sila naman ay minamahal ng mga tao sapagkat ang mga mata nila ay nagbibigay ng liwanang sa mundo. Ngunit naging palalo o yumabang ang buwan. Sabi niya sa araw, “Higit akong mahal ng tao.” 26. Sino ang mahal ng tao? a. araw b.malinaw c. buwan d.araw at buwan 27. Sino ang yumabang? a. araw b. bituin c.buwan d. araw at buwan
  3. 3. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2015 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net 28. Ano ang ibinibigay nina araw at at buwan sa mga tao? a. apoy b. init c. liwanag d. pagmamahal I - I. Basahin ang kuwento at sagutin ang mga tanong.Piliin ang titik ng wastong sagot. Buhay ni Festival Ni Dolorosa S. De Castro Naging matagumpay ang kauna-unahang Buhay ni: Buhay ng Bayani, Buhay ng Bayani Festival ng Lungsod ng Calamba na sinimulan noong ika-12 ng Hunyo 2014 at nagtapos noong ika - 19 ng naturang buwan. Ito ay pinangunahan ng mayor, Kagalang-galang Justin Marc SB. Chipeco. Sa pagdiriwang na ito, nakiisa hindi lamang mga Calambeño kundi buong bansa at maging taga-ibang bansa. Sa pahatid-mensahe ng punonglungsod, binigyang diin niya; “Nais ko ang bawat taong humahanga sa ating kababayang si Dr. Jose P. Rizal. Magpunta kau sa Calamba at makiisa upang bigyang pugay siya sa kaniyang ika-153 kaarawan. Dito siya nabuhay, dito siya bininyagan sa kabilang simbahan, dito siya lumaki kaya Hunyo 19 ang napili naming petsa. Nais naming makahubog ng makabagong bayani ng umaangkop sa makabagong panahon at ipagdiwang ang kabayanihan na nagmula sa bawat isang Pilipino, hindi lamang Calambeños.” I – J. Sumulat ng maikling tula na binubuo ng limang linya tungkol sa mga pangarap mong makuha o magawa. 36-40 (5 puntos) 28. Sa iyong palagay, bakit sinabi ng mayor ang mga katagang; “Nais kong ang bawat isang humahanga sa ating kababayang Dr. Jose P. Rizal magpunta kayo sa Calamba at makiisa upang bigyang pugay sa kaniyang ika-53 kaarawan? A. upang patuloy na umunlad ang kalakalan sa Calamba B. upang dumami ang mga turistang pupunta sa Calamba C. upang maipakita sa buong mundo na nagkakaisa ng mga Calambeño D. upang mapaunlad pa nang husto ang turismo at ekonomiya ng Calamba 29. “Nais naming makahubog ng makabagong bayani na umaangkop sa makabagong panahon at ipagdiwang ang kabayanihan na nagmumula sa bawat isang Pilipino, hindi lamang Calambeños.” Ang pahayag bang ito ay isang halimbawa ng opinion o katotohanan? Bakit? A. Opinyon, sapgkat ang nagsasalita ay naglalahad ng sariling saloobin. B. Katotohanan, sapagkat ito ay naglalahad ng kaganapan ng kaniyang saloobin. C. Opinyon, sapagkat batay sa aking pagkaunaw, ang bayani sa panahon ngayon ay patay na. D. Katotohanan, sapagkat ito’y isang makabagong paraan upang magbigay pugay sa mga piling Calambeño. 30. Maituturing na bayani ang isang tao kung siya ay nakagawa nang mabuti sa kapuwa at bayan. Magbigay ng halimbawang angkop sa salitang may guhit? A. ang mga taong nagpapahiram ng pera B. ang mga artistang gumaganap sa pelikula C. ang mga guro, pulis, doctor at iba pang manggagawa. D. Si Dr. Jose Rizal na nagbuwis ng buhay para sa bayan. 31.”Nais kong ang bawat taong humahanga kay Dr. Jose P. Rizal ay magpunta sa Calamba. “Ilarawan ang kahulugan ng salitang may guhit. a. Pagkilala sa kabayanihang ipinamalas ni Dr. Jose Rizal. b. Pagtulad sa ipinamalas na kabayanihan ni Dr. Jose Rizal. c. Paggunita sa kabayanihan ni Dr. Jose Rizal. d. Paghirang kay Jose Rizal bilang bayani a. at at c b. a at b c.b at c d. c at d
  4. 4. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2015 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net 32. Sa iyong palagay, may maituturing ka bang bayani na ka-edad mo? A. Wala pa dahil kulang pa ang aming kapasidad na makagawa ng mga bagay na ginawa ng mga naturingang bayani. B. Wala pa dahil hindi pa sapat ang aming kakayanan na suportahan ang pangangailangan ng aming pamayanan. C. Mayroon na dahil kahit bata man kami hindi lamang sa paghingi ng baon ang kaya namin, tumulong sa mga gawaing-bahay. D. Mayroon na dahil bata man kami sa simpleng pamamaraan ay nakapag-aambag din kami sa pag-unlad ng pamayanan gaya ng pagtatapon ng basura sa tamang lagayan at pagtatanim ng halaman. I – K. Basahin ang teksto at sagutin ang mga tanong. Titik lamang ang isulat. Ang Rizal Park Ang Rizal Park o Luneta ay isang magandang pasyalan sa Pilipinas. Ito ay nasa Lungsod ng Maynila. Dito matatagpuan ang bantayog ni Dr. Jose Rizal, ang ating pambansang bayani. Kung nasa tabing dagat ka makikita ang maganda at makulay na paglubog ng sikat ng araw. 33. Sino ang ating pambansang bayani? a. Andres Bonifacio b. Jose Rizal c. Apolinario Mabini d. Manuel Quezon 34. Saan matatagpuan ang Rizal Park? a. Lungsod Quezon c. Lunsod ng Lucena b. Lungsod ng Maynila d. Lungsod ng Pasay 35. Ano ang magandang tanawin ang makikita sa Rizal Park? a. bantayog ni Jose Rizal b. taong namamasyal c. pamilyang nagpipiknik d. maganda at makulay na paglubog ng araw K. Panuto: Sumulat ng maikling binubuo ng limang linya tungkol sa mga pangarap mong makuha o magawa. (36-40) (5 puntos)
  5. 5. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2015 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net SIPI NG GURO Para sa aytem1-3 Pinarangalan ang pamilya Tobias sa pagiging huwaran at modelo sa kanilang komunidad. Namamalas sa tuwina ang pag-uunawaan ng pamilya. Bukas ang kanilang tahanan sa sinumang nangangailangan. Karaniwan na sa kanila ang pagpapakita ng pagmamahal sa isa’t isa. Para sa aytem 4-7 Ang Langaw at ang Kalabaw Isang araw habang si Kalabaw ay masayang-masayang naliligo sa ilog, napuna niya ang isang langaw sa kaniyang tabi. “Langaw, anong ginagawa mo rito?” pagalit na tanong ni Kalaba. “Pasensiya ka na. Hindi lamang ako makalipad sapagkat nabasa ang aking pakpak,” malungkot na sagot ni Langaw. “Ganoon ba? Hintayin mo ako at lulutasin ko ang iyong problema,: sabi ni kalabaw kay langaw. Ilang minutong nagdaan at bumalik si Kalabaw na may dala-dalang mga dahon. Inilagay ni kalabaw ang isang dahoon sa kaniyang bibig at dahan-dahan niyang ipinahid sa pakpak ni Langaw. Patuloy na ginawa ito ni Kalabaw upang matuyo ang pakpak ni Langaw. “Kalabaw maraming salamat sa iyong pagtulong. Marahil kung wala ka ay namatay na ako,”masayang wika ng Langaw Hayun, may kalabaw na kumakainng damo. Barilin mo na at baka makawala pa,” ang sabi ng mangangaso hanggang sa bigla na lamang napapaputok nito ang baril. Nang marinig ni Kalabaw ang putok, kumaripas ito nang takbo. Makalipas ang isang lingo, muling nagkita ang dalawa at naikuwento ni Langaw kay Kalabaw ang kaniyang ginawang pagbabayad ng utang na loob. SUSI SA PAGWAWASTO 1. A 2. D 3. D 4. A 5. C. 6. B 7. C 8. B 9. D 10. 11.RUBRIC 12. AKO 13. AKIN 14. SILA 15. KAMI 16. A 17. D 18. D 19. D 20. 21. B 22. A 23. C 24. A 25. B 26. D 27. C 28. D 29. B 30. C 31. B 32.D 33. B 34. B. 35.D

×