Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

K to 12 Grade 3 LAPG MATHEMATICS Reviewer

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 5 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Andere mochten auch (20)

Anzeige

Weitere von LiGhT ArOhL (20)

Aktuellste (20)

Anzeige

K to 12 Grade 3 LAPG MATHEMATICS Reviewer

  1. 1. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2015 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net 2Liter NAT REVIEWER – MATHEMATICS I. Basahin mabuti ang mga sumusunod na tanong. Itiman ang bilog ng tamang sagot. 1. Anong place value ng bilang 3 sa 4 367? A. thousands C. tens B. hundreds D. ones 2. Sa bilang na 8 345, ano ang value ng digit 8? A. 80 C. 800 B. 8 000 D. 80 000 3. Anong fraction ang nagpapakita ng may kulay na parte ng bilog? A. ¼ C. ¾ B. D. 4. Alin sa mga fraction ang nakaayos mula pinakamalaki sa pinakamaliit? A. C. B. D. 5. Aling pamilang na pangungusap o number sentence ang nagpapakita ng tamang paggamit nga pahambing na simbolo (relation symbol) sa mga may kulay na bahagi ng bilog? A. B. C. D. 6. Si Danny ay nagtrabaho ng 4 na taon sa ibang bansa. Ilang buwan siya nagtrabaho? A. 12 B. 24 C. 36 D. 48 7. Alin sa mga fraction na nasa ibaba ang katumbas ng 1 buo? 2 3 6 6 9 7 8 5 1 2 3 4 A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 8. Si Ana ay naglinis sa ng bahay sa loob ng 3 oras. Ilang minuto siya naglinis? A. 36 B. 180 C. 120 D. 365 9. Ano ang produkto ng 3 475 kapag nai-multiply sa 6? A. 17 230 B. 19 350 C. 18 350 D. 20 850 10. Ano ang nawawalang bilang (factor) 7 x N = 812? A. 112 B. 124 C.116 D. 117 11. Ano ang quotient ng 472 kapag nai-divide sa 8? A. 50 B. 59 C. 404 D. 480 12. Alin sa mga pares ng mga linya ang halimbawa ng parallel? A. C. B. D. 13. Si G. Santos ay sumasahod ng ₱ 18, 750 sa loob ng isang buwan. Kung ang nakalaang halaga ay ₱ 9,350 para sa pagkain at ₱ 2,150 para sa ilaw at tubig. Magkano pa ang matitira sa kanya? A. ₱ 6,900 B. ₱ 9,500 C. ₱ 7,250 D. ₱ 8,750 14. Si Lita at ang kanyang asawa ay nakatatanggap ng buwanang sahod na P 18 500.00 at P 20 510 Magkano lahat ang kaniyang buwanang kita? A. ₱ 39 010 B. ₱ 40 010 C. ₱ 39 510 D. ₱ 42 110 15. Ilang ng gatas ang kakailanganin para mapuno ang isang 2 Liter na lalagyan? A. 2 B. 3 C. 4 D. 10 500 ml
  2. 2. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2015 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net 16. Si Orly ay naglakad papuntang paaralan sa loob ng 30 minuto. Siya ay naglakad mula 6:15 ng umaga. Anong oras siya dapat dumating sa paaralan? A. 6:45 B. 6:55 C. 7:45 D. 7:55 17. Kapag walang pasok, si Lito ay nag-aral ng kanyang takdang aralin mula 2 oras at 35 minuto sa araw ng Sabado habang 2 oras at 15 minuto sa araw ng Linggo. Ilang oras at minuto ang ginugol niya sa kanyang pag-aaral? A. 3 oras C. 4 na oras at 30 minuto B. 4 na oras D. 4 na oras at 50 minuto BILANG NG AKLAT NA NAIHATID SA IKATLONG BILANG SA TAONG 2014-2015 MATEMATIKA AGHAM ENGLISH FILIPINO MTB Legend : katumbas 50 aklat 18. Aling asignatura ang may pinakamaraming bilang ng aklat na naihatid? A. English C. Filipino B. Matematika D. MTB 19.Alin namang asignatura ang may pinakakakaunting bilang ng aklat? A. English B. Matematika C. Filipino D. MTB 20. Ilang ang kabuuang bilang ng mga aklat? A. 1 150 B. 1 250 C. 1 350 D. 1 450 21. Ilang segundo mayroon sa 15 minuto? A. 900 segundo C. 750 segundo B. 600 segundo D. 1 000 segundo 22. Ilang araw mayroon sa 120 oras? A. 10 araw B. 5 araw C. 7 araw D. 3 araw 23. Ilang minuto mayroon sa 20 oras? A. 600 minuto C. 1 000 minuto B. 300 minuto D. 1 200 minuto 24. Ilang minuto ang mayroon sa 660 segundo? A. 8 minuto B. 9 minuto C. 10 minuto D. 11 minuto 25. Ilang oras mayroon sa 7 araw? A. 170 oras B. 168 oras C. 160 oras D. 158 oras 26. Si Sarah ay gumagawa ng kanyang takdang-aralin 2 oras sa isang araw. Kung siya ay gumagawa ng takdang-aralin ng 5 araw sa isang linggo, ilang minuto ang kanyang ginugugol sa paggawa ng takdang aralin sa loob ng dalawang linggo? A.1 200 minuto C. 10 oras B. 600 minuto D. 20 oras 27. Isinaulo ni Aaron ang tula sa loob ng 10 minuto. Ilang segundo ang ginugol niya sa pagsasulo? A. 300 segundo C.600 segundo B. 500 segundo D. 700 segundo 28. Naglalakad ang guro papuntang paaralan sa loob ng 720 segundo. Ilang minuto ang itinatagal niya sa paglalakad bago makarating sa paaralan ? A.15 minuto C. 12 minuto B. 13 minuto D. 10 minuto
  3. 3. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2015 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net 29. Ilang minuto ang inilaan ni Dona na pagtulong sa silid-aklatan? A. 120 minuto C. 180 minuto B. 150 minuto D. 200 minuto 30. Tuwing Lunes ay tumutulong si Dona at Karen sa silid aklatan. Si Dona ay pumasok sa silid-aklatan ng 8:00 ng umaga at umalis ng 10: 30 ng umaga. Si Karen naman ay dumating ng 12:30 ng hapon at umalis ng 3:30 ng hapon. Sino ang mas mahaba ang oras na inilaan sa silid-aklatan? A. Dona B. Karen C. Dona at Karen D. 3 oras 31. Ilang araw mayroon sa 20 na linggo? A. 140 na araw C. 60 na araw B. 100 na araw D. 70 na araw 32. Ilang buwan mayroon sa 360 na araw? A. 10 buwan C. 12 buwan B. 11 buwan D. 13 buwan 33. Ilang taon mayroon sa 96 na buwan? A. 12 na taon C. 8 na taon B. 10 na taon D. 6 na taon 34. Ilang oras ang mayroon sa 5 araw? A. 60 oras C. 100 oras B. 80 oras D. 120 oras 35. Ilang araw mayroon sa 2 taon, 4 buwan at 5 linggo? A. 885 na araw C. 1000 na araw B. 995 na araw D. 775 na araw 36. Ang pamilya ng Gomez ay magbabakasyon ng 49 na araw. Ilang linggo sila nasa bakasyon? A. 8 linggo B. 7 linggo C. 6 linggo D. 5 linggo 37. Ang tita ni Brayan ay pauwi sa Plipinas galling America. Dahil sa bagyo, ang sinasakyan niyang eroplano ay tumigil sa Taipei ng 48 oras. Ilang araw siya nanatili roon? A. 4 na araw C. 2 araw B. 3 araw D. 1 araw 38. Ang lolo ni Sam ay nabuhay ng 95 taon. Ilang araw tumagal ang buhay ng lolo niya? A. 44 675 na araw C. 34 585 na araw B. 30 565 na araw D. 32 675 na araw 39. Si Stephen ay isa at kalahating oras na nag-eensayo sa Taekwondo sa loob ng isang linggo. Ilang oras ang kanyang ginugugol sa pag-eensayo sa loob ng 3 buwan? A. 12 oras B. 14 oras C. 16 oras D. 18 oras 40. Si Michael mahilig magbasa ng aklat. Natatapos niya ang aklat nang 246 na oras. Ilang linggo, araw at oras niya tinapos basahin ang aklat? A. 1 linggo, 2 araw at 6 oras B. 1 linggo, 4 araw at 3 oras C. 2 Linggo, 2 araw at 2 oras D. 1 linggo, 3 araw at 6 oras 41. Isulat ang katumbas na sukat ng 7 metro sa sentimetro? A. 70 sentimetro C. 700 sentimetro B. 350 sentimetro D. 850 sentimetro 42. Ilang metro ang 1 000 sentimetro? A. 100 metro C. 150 metro B. 50 metro D. 75 metro 43. Si Jam ay nakapulot ng ½ metrong lubid. Ilang sentimetrong lubid ang kanyang napulot? A. 5 sentimetro C. 50 sentimetro B. 25 sentimetro D. 100 sentimetro 44. Ang bakod ng bahay nila Don Tomas ay 4 metro ang taas. Gaano kataas ito sa sentimetro? A. 400 sentimetro C. 200 sentimetro B. 300 sentimetro D. 100 sentimetro 45. Si Mr. Santos ay may 3-metrong kawad. Maari ba siyang pumutol ng 8 pirasong kawad na may 50 sentimetrong haba? A. Pwede B. Hindi C. Oo D. Marahil
  4. 4. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2015 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net 46. Ang 3 metro at 5 metro ay _________ ng 750 sentimetro? A. Mas maikli C. kapareho B. mas mahaba D. walang sagot 47. 2m + 2 m + 1m _______ 4m? A. = B. < C. > D. 60 minuto 48.Alin ang mas malayo sa bahay ni Ana? A. Plasa C. Paaralan B. Palengke D.plasa at palengke 49. Ilang sentimetro ang pagitan ng layo ng paaralan sa palengke? A. metro C. 700 sentimetro B. 70 sentimetro D. 7 000 sentimetro 50. Ilang sentimetro ang lalakarin ni Ana papuntang palengke? A. 50 sentimetro C. 500 sentimetro B. 25 sentimetro D. 250 sentimetro 51. Nais ni Roy sukatin ang area ng kanyang Mathematics na libro, ano ang angkop na yunit na dapat gamitin? A. metrong kuwadrado (sq. m) B. sentimetrong kuwadrado ( sq. cm) C. metro (m) D. sentimetro (cm) 52. Anong angkop nay yunit ang gagamitin ni Mang Pedro sa pagsukat ng area ng palaruan? A. metrong kuwadrado (sq. m) B. sentimetrong kuwadrado ( sq. cm) C. metro (m) D. sentimetro (cm) 53. Ibigay ang area ng ilustrasyon. A. 12 square yunit B. 36 square yunit C. 30 square yunit D. 24 square yunit 54. Ano ang area ng figure na ito? A. 8 square cm B. 20 square cm C. 16 square cm 4 cm D. 40 square cm 55. Ano ang area ng ilustrasyon na nasa ibaba? A. 6 square cm 3cm B. 12 square cm C. 9 square cm D. 18 square cm 56. Ano ang area ng bahaging walang kulay? A. 49 square cm 7cm B. 28 square cm C. 9 square cm 1 cm 1cm D. 14 square cm 57. Ano ang area ng figure na ito? A. 15 square yunit B. 16 square yunit C. 20 square yunit D. 30 square yunit Plasa Bahay ni Ana Paaralan Palengke 3 m 5 m 3 m4 m 2 cm
  5. 5. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2015 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net 58. Hanapin ang area ng bahaging may kulay? A. 676 square cm 26 cm B. 228 square cm C. 225 square cm 26 cm D. 125 square cm 59. Ano ang area ng auditorium kung ang lapad nito ay 35 m at ang haba nito ay 55 m? A. 90 square m C. 1 925 square m B. 180 m D. 1 715 square m 60. Ang area ng isang parisukat na silid ay 25 sq. m. ano ang sukat ng gilid? A. 5 m C. 15 m B. 5 square m D. 15 square m

×