Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Kolagen

10.355 Aufrufe

Veröffentlicht am

Kolagen pro léčbu revmatických nemocí

Veröffentlicht in: Gesundheit & Medizin, Sport, Automobil
 • Als Erste(r) kommentieren

Kolagen

 1. 1. KOLAGÉN V LIEČBE REUMATICKÝCH CHOR Ô B <ul><li>M. Stančíková, J.Rovenský, R.Stančík </li></ul><ul><li>Národný ústav reumatických chorôb, </li></ul><ul><li>Piešťany </li></ul>
 2. 2. Kolagény Kolagén y sú základnou bielkovinovou komponentou medzibunkovej hmoty spojivových tkanív ako sú: chrupky, šľachy, ligamentá, kosť, koža a ďalšie. Molekuly kolagénu sa ukladajú do supramolekulových štruktúr a dodávajú týmto tkanivám jedinečné biomechanické vlastnosti. Spoločným znakom kolagénov je prítomnosť trojitej špirály v molekule –  -hélixu
 3. 3. Výskyt kolagénu typu I a II Šlachy  Kosť  Koža  Dentálna hmota  Ligamentá  Cievy  Chrupky  (  ) Intervertebrálne disky   Sklovec  50% kolagénu v tele je V kostiach
 4. 4. Frekvencia protilátok proti kolagénom u pacientov s reumatickými chorobami Charriére G a kol., Arthritis Rheum, 31, 1988, s.325-332 % pacientov s protilátkami Počet pacientov Kolagén typu I Kolagén typu II RA (31) 13 29 OP (31) 23 30 PD (24) 13 29 OA (18) 5 11
 5. 5. Malé dávky natívneho kolagénu typu II (3 µ g na potkana), ktoré sa podávajú potkanom per os opakovane v priebehu 2 týždňov pred imunizáciou významne inhibujú vývoj artritídy. Podobný účinok majú aj niektoré peptidické fragmentyy kolagénu typu II a kolagén typu I. U zvierat sa znižuje T-bunková odpoveď aj hladina protilátok proti kolagénu typu II. Thompson,HSG,Staines,NA. Clin Exp Immunol, 1985;64:581-6
 6. 6. Klinické štúdie s orálnym kol. typu II pri RA Autor Počet pacientov Denná dávka Trvanie RA Výsledky Trentham, 1993 28 Kol, 31 P 0,1 mg – 1 m , 0,5 mg – 2 m 10 rokov Sign. < opuch. a stuhnutých kĺbov Sieper,1996 30/30 Kol, 30 P * 1 alebo 10 mg, 12 týždňov < 3 roky ACR 20%, Nebol rozdiel medzi kol. a plac. Barnett, 1998 217 kol, 57 P 20,100, 500, 2500  g, 6 mes 10 – 13 rokov Sign. Zlepš. V skupine 20  g – Paulusove krit. Mc Known,1999 95 kol, 95 P 0,1 mg – 1 mes , 0,5 mg - 5 mes 12 – 14 rokov ACR 20% Nebol rozdiel medzi kol. a plac. Barnett, 1996 Otv. Štúdia 10 JRC 0,1 mg – 1 mes , 0,5 mg - 2 mes 4,3 rokov Redukcia kĺbového skóre 8/10
 7. 7. Klinické štúdie s orálnym kol. typu II pri RA Autor Počet pacientov Denná dávka Trvanie RA Výsledky Choy 2001 30 Kol, 15 P 0,05, 0,5, 5 mg, 0,5 mg, 6 m  2 rokov ACR 20%, Signif. zlepšenie v skupine pacientov s 0,5 mg Ausar 2001 Wei 2009 20 Kol, 326 Kol.,MTX 177 0,5 mg, 12 týždňov 0,1 mg, MTX 10 mg /za týždeň, 24 týždňov < 3 roky <3 roky Sign. zlepšenie klin. parametrov u 90% pacientov.  TNF-  ,  RF ACR- 20, Signif. zlepšenie v obidvoch skupinách ACR-50, MTX>Kol.
 8. 8. Multicentrická, dvojito slepá, randomizovaná, kontrolovaná – klinická štúdia III – fáza, s kolagénom typu II u pacientov s RA <ul><li>Štúdie sa zúčastnilo 503 pacientov, 326 v kolagénovej skupinea 177 MTx skupine. </li></ul><ul><li>Pacienti v kolagénovej skupine dostávali 0,1 mg kolagénu typu II (z kuracích chrupiek) a v MTX skupine dostávali jednorázovo 10 mg MTX za týždeň. </li></ul><ul><li>Sledoval sa bolesť, ranná stuhnutosť, počet opuchnutých kĺbov, HAQ, hodnotil pacient aj lekár , ACR-20, a ACR-50. </li></ul><ul><li>Trvanie štúdie 24 týždňov. </li></ul><ul><li>Wei W, Zhang LL et al . Arthritis Res Ther 11,2009, R180. </li></ul>
 9. 9. Výsledky štúdie <ul><li>Štúdiu dokončilo 454 pacientov. </li></ul><ul><li>V obidvoch skupinách klesla bolesť, stuhnutosť, počet opuchnutých kĺbov a HAQ hodnotený pacientom aj lekárom. </li></ul><ul><li>V MTX skupine klesla sedimentácia a CRP, RF neklesol ani v jednej skupine. </li></ul><ul><li>ACR-20 klesol v 41,55% pacientov v kolagénovej skupine a v 57,86% pacientov v MTX skupine. </li></ul><ul><li>ACR-50 kritéria splnilo 16,89% pacientov s kolagénom a 30,82% pacientov s MTX. Medzi MTX skupinou a kolagénovou skupinou bol signifikantný rozdiel p<0,05 v prospech MTX. </li></ul><ul><li>Výskyv nežiaducich účinkov bol signifikantne menší v kolagénovej skupine p<0,05. </li></ul>
 10. 10. Záver štúdie <ul><li>Kolagén typu II je účinný a bezpečný v liečbe RA u ľudí. </li></ul><ul><li>Kolagén II účinkuje kontrolou zápalovej reakcie indukciou orálnej tolerancie. </li></ul>
 11. 11. Natívny kolagén typu I a II pri osteoartróze
 12. 12. <ul><li>Nat ívny kolagén II v liečbe OA – klinická štúdia </li></ul><ul><li>52 pa cientov so symptom. gonartrózou </li></ul><ul><li>26 pa cientov 10 mg kolagénu II vs. 26 pa cientov glu kozamín HCL + chondroitin sulf át </li></ul><ul><li>Crowley DC et al. Safety and efficacy of undenatured type II collagen in the treatment of osteoarthritis of the knee: clinical trial. Int J Med Sci, 2009, 6, 312-321. </li></ul>
 13. 13. Kolagen vs G+C (výsledky) <ul><li>WOMAC: </li></ul><ul><li>Kolagen:  po 3. mes. 38% (p < 0.005) vs </li></ul><ul><li>G+C:  o 14% (ns.) </li></ul><ul><li>VAS: </li></ul><ul><li>Kolagén:  o 40% (p < 0.05) vs </li></ul><ul><li>G+C:  o 15,4% (ns) </li></ul><ul><li>Lequesne index: </li></ul><ul><li>Kolagen:  o 20% (p < 0.05) vs </li></ul><ul><li>G+C:  o 6% (ns.) </li></ul>
 14. 14. Zloženie preparátu Colafit ® <ul><li>Colafit obsahuje čistý, 99,9% bovinný kryštalický atelokolagén typu I v natívnej nesieťovanej forme, vláknitej štruktúry. </li></ul><ul><li>Obsahuje menej ako 0,1 % nekolagénových bielkovín. </li></ul><ul><li>Jedna dávka preparátu Colafit obsahuje 8 mg kolagénu. </li></ul>
 15. 15. Colafit-klinická štúdia (NÚRCH 1998) Otvorená, pilotná štúdia 20 pacientov s artrózou kolenného alebo bedr. kĺbu (I.-III.št) Pacienti užívali jednu kocku Colafitu, t.j.8 mg kolagénu typ I ráno nalačno. Lequesne index na začiatku, po 3. mes. kontinuálneho užívania preparátu a po následnej 3.mes pauze
 16. 16. p<0,0005 p<0,005
 17. 17. Placebom kontrolovaná, dvojito slepá klinická štúdia s Colafitom u pacientov s OA kolena <ul><li>Realizovaná v NÚRCH Piešťany a na Ortopedickom odd. NFDR Banská Bystrica </li></ul><ul><li>Pacienti so symptomatickou gonartrózou II.-III. št (VAŠ > 40mm) </li></ul>
 18. 18. Colafit vs Placebo –klinická štúdia <ul><li>I. Colafit: počet pacientov 29 (17 žien, 12 mužov), </li></ul><ul><li>1 tobolka (t.j. 8mg kolagén typ I) 1x denne </li></ul><ul><li>II . Placebo : 28 pac. (15 žien, 13 mužov) </li></ul><ul><li>Dĺžka štúdie: </li></ul><ul><li>3 mesiace + 1 mesiac follow- up </li></ul>
 19. 19. Colafit vs placebo u pacientov s OA kolena <ul><li>Sledované parametre: </li></ul><ul><li>WOMAC, VAŠ na začiatku, po 3.mesiacoch užívania štud. lieku liečby a po 4. mesiaci </li></ul><ul><li>Verbálne hodnotenie účinnosti pacientom </li></ul><ul><li>Bezpečnosť (NÚ) </li></ul><ul><li>Spotreba paracetamolu </li></ul>
 20. 20. * * * p<0,001
 21. 21. * * * p<0,001
 22. 22. Výsledky <ul><li>WOMAC </li></ul><ul><li>COLAFIT: pokles po 3 mesiacoch 38% (p<0,001), po 4 mesiacoch 37% (p<0,001) </li></ul><ul><li>PLACEBO: pokles po 3 mesiacoch 10% (ns), po 4 mesiacoch 8% (ns) </li></ul><ul><li>VAŠ </li></ul><ul><li>COLAFIT: pokles po 3 mesiacoch 41% (p<0,001), po 4 mesiacoch 37% (p<0,001). </li></ul><ul><li>PLACEBO: pokles po 3 mesiacoch 13% (ns), po 4 mesiacoch 11 (ns). </li></ul><ul><li>Nežiadúce účinky: Colafit 1, Placebo 0 </li></ul>
 23. 23. Kolagen v liečbe osteoartrózy (záver) <ul><li>Kolagen (typ I aj II) účinný v liečbe OA, v porovnaní s placebom aj G+C </li></ul><ul><li>Výborná bezpečnosť & tolerancia, </li></ul><ul><li>NÚ len v malej miere, nezávažné </li></ul><ul><li>Potreba väčších, dlhodobých štúdii (DMOAD efekt?) </li></ul>
 24. 24. Orálna tolerancia (periférna,mukózna) <ul><li>Pod pojmom orálna tolerancia rozumieme funkčné zmeny imunitného systému, ku ktorému dochádza za určitých podmienok po kontakte antigénu so slizničným imunitným systémom čreva. </li></ul><ul><li>Orálna tolerancia je imunoregulačný mechanizmus, ktorý chráni organizmus pred poškodením potravinovými antigénmi. </li></ul>
 25. 25. Vznik orálnej tolerancie vyžaduje: <ul><li>Prítomnosť vhodného antigénu </li></ul><ul><li>Aktívnu účasť lymfatického tkaniva asociovaného s črevom (GALT, Gut associated lymphoid tissue): </li></ul><ul><li>epitelové bunky, intraepitelové lymfocyty, lymfocyty lamina propria čreva </li></ul><ul><li>bunky Peyerových plakov (M-bunky, lymfocyty T a B, dendritické bunky, makrofágy) </li></ul>
 26. 26. Primárne mechanizmy, ktorými sa orálna tolerancia riadi sú: <ul><li>Klonová delécia </li></ul><ul><li>Anergia </li></ul><ul><li>Aktívna bunková supresia </li></ul><ul><li>Určujúcim faktorom pre daný proces je množstvo aplikovaného antigénu </li></ul>
 27. 27. Regulačné T-lymfocity <ul><li>Dendritické bunky Peyerových plakov predkladajů T-lymfocitom kolagén za vzniku T-reg lymfocitov. </li></ul><ul><li>Pre vznik T-reg lymfocitov sú d ôležité cytokýny IL-10, TGF-beta, indolamín 2,3 dioxygenáza, kyselina retinová a dalšie imunoregulačné molekuly. </li></ul><ul><li>Na indukcii T-reg lymfocitov sa zúčastňujú näjme CD11c+CD11b+DCs a IDO+DCs. </li></ul>
 28. 28. T-reg lymfocyty Treg (CD4+ CD25+), Tr1,Th3 <ul><li>Regulujú imunitné reakcie pomocou: </li></ul><ul><li>proti zápalových cytokinov IL-10, TGF-beta </li></ul><ul><li>mechanizmom priameho kontaktu bunka + bunka </li></ul><ul><li>bystander supresiou. </li></ul>
 29. 29. „ Bystander“ (nezúčastnená) supresia Dej, pri ktorom regulačné T-lymfocyty, ktoré vznikajú pri indukcii orálnej tolerancie na daný antigén, v mikroprostredí Ag, pomocou svojich protizápalových cytokínov potláčajú imunitnú odpoveď aj na iný antigén, pôsobia teda nešpecificky.
 30. 30. Orálna tolerancia Delécia Vencovský,J:Reumatológia v teórii a praxi. Martin, Osveta 1998, s.878
 31. 31. Látky zvyšujúce orálnu toleranciu <ul><li>Chitosan </li></ul><ul><li>Probiotikum Lactobacillus casei. </li></ul><ul><li>Rekombinatný peptid obsahujúci 2 epitópy T-bunkovej toleracie z kuracieho kolagénu typu II. </li></ul><ul><li>Transgénová ryža obsahujúca toleragénny peptid z kolagénu typu II. </li></ul><ul><li>Práce publikované v roku 2008 – 2009. </li></ul>
 32. 32. Šľachy Nechty Vlasy Koža, pleť Kĺby Kosti Colafit Kde pôsobí Colafit?
 33. 33. Ďakujem za pozornosť!

×