Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

самоврядування

5.248 Aufrufe

Veröffentlicht am

!

Veröffentlicht in: Wissenschaft
 • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

самоврядування

 1. 1. • ігнорування принципу самодіяльності і ініціативи в роботі з учнями; • вчинення прямого педагогічного тиску на громадську думку школярів; •формалізація організації учнівського самоврядування за його формою, а не за своєю суттю; •привілеювання в процесії самоврядування окремої групи школярів (при цьому забувається, що воно не тільки засіб, але і результат виховання, він припускає широку варіативність) відсутність цілеспрямованої підтримки з боку адміністрації; •взаємодія на рівні підпорядкування, а не на рівні співпраці та співтворчості; •низький рівень поінформованості щодо проектів та програм діяльності дитячих громадських організацій; •відсутність ефективного механізму взаємодії та координації зусиль педагогічного, учнівського та батьківського колективів у сфері життєдіяльності самоврядування; непідготовленість педагогічних працівників до активної роботи з дитячими громадськими організаціями. •недопущення формального функціонування органів самоврядування, без урахування думки і бажання самих учнів;
 2. 2. Основні періоди в історії дитячого та молодіжного руху  І - (поч.ХХ ст.-сер.20-х р. і кінець 20-х р. ХХ ст.) – становлення і масового розвитку молодіжних різноманітних громадських структур  ІІ - (сер.20-х р. до сер.80-х р. ХХ ст.) – діяльність комсомольської та піонерської організацій  ІІІ - (сер.80-х р. ХХ ст. і донині) – відродження різноманітних громадських об’єднань та організацій
 3. 3. Вчені,які займалися розкриттям питання впровадження шкільного самоврядування Я. А.Каменський М.В.Ломоносов К.Ушинський І.І.Горбунов С.Шацький Н.К.Крупська А.С.Макаренко В.О.Сухомлинський С.Бєлоусов К.Вентцель В.Сорока-Росинський О.Астряб К.Волошинов О.Дорошкевич С.Русова С.Сірополко І.Стешенко Я.Чепіга Л.Гордін В.Жуков В.Коротов М.Приходько Л.Новікова М.Капустіна С.Хозе Б.Кобзар В.Бочкарьов Б.Жебровський М.Красовицький В.Опалихін М.Сметанський О.Сухомлинська М.Ярмаченко.
 4. 4. Нормативні документи, що регламентують діяльність учнівського самоврядування  Загальна декларація прав людини  Конвенція про права дитини  Конституція України  Закон України «Про освіту»  Закон України «Про загальну середню освіту»  Закон України «Про молодіжні та дитячі громадські організації»  Закон України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні»  Типове положення про загальноосвітній (позашкільний) навчальний заклад та інші локальні акти.
 5. 5. Учнівське самоврядування - це не наглядова структура, а спосіб організації життя колективу. Воно сприяє виробленню в учнів почуття господаря школи, класу, вміння співробітництва, формуванню досвіду суспільно корисної поведінки.
 6. 6. Завдання - забезпечення нормальної роботи всіх колективів у школі, оптимальне виконання повсякденних справ з урахуванням інтересів учнів, тобто, щоб кожному було добре і щоб усе залежало від нього самого. Мета – виховання соціально зрілої, творчої, ініціативної особистості, підготовка до управління державними, суспільними справами, тобто здобуття знань, умінь, навичок різної самодіяльності.
 7. 7. Учні вирішують питання самі До участі залучаються всі учні
 8. 8. І етап - організаційна робота. Головне завдання полягає в зосередженні уваги педагогічного та учнівського колективів до проблем учнівського самоврядування, вивчення науково-методичної літератури, проведення на­рад при директорові, засідань методичних об'єд­нань класних керівників, батьківських, уч­нівських зборів з проблем організації учнівсько­го самоврядування в навчальному закладі.
 9. 9. ІІ етап полягає в організації безпосередньої роботи учнівського самоврядування. У ході його реалізації організовується практична діяльність органів учнівського самоврядування, уточнюються функції кожного виконавчого органу, його членів, виходячи із їх прав і обов'язків, проводиться систематичне навчання активу з питань планування, проведення засідань, рейдів, чергувань тощо.
 10. 10. ІІІ етап Постійне удосконалення організаційної діяльності учнів. Розширення ролі учнівського самоврядування в житті школи в міру нагромадження дітьми організаторського досвіду; у його структурі створюються нові підструктури (тимчасові формування, об'єднання, клуби за інтересами) розширюються права та обов'язки органів учнівського самоврядування, вдосконалюється його структура.
 11. 11. Мета, завдання, принципи самоврядування визначають його основні функції: організаторську, комунікативну, діагностичну: • опрацювання і прийняття рішень, завдання; • організація і виконання прийнятого рішення; • отримання інформації про хід виконання рішення, контроль; • аналіз, оцінювання діяльності.
 12. 12. Адміністрація школи Голова учнівської ради Батьківський комітет ЦЕНТРИ УЧНІВСЬКОЇ РАДИ ЦЕНТР “ЗНАННЯ” ЦЕНТР “ЗДОРОВ’Я” ЦЕНТР “ДИСЦИПЛІНИ ТА ПОРЯДКУ” ЦЕНТР “БЛАГОДІЙНИХ ТА КОРИСНИХ СПРАВ” ПРЕС-ЦЕНТР ЦЕНТР “ДОЗВІЛЛЯ”
 13. 13. Учнівська рада Шкільні об’єднанняПрес - центр Цент р «Здо ров’я » Цент р «Доз вілл я» Центр суспіль но – корисн их благоді йних справ Центр дисцип ліни і порядк у Клуб «Старш окласни к» 10- 11 класи «Наща дки Перем оги» 5-9 класи «Таврич ата» 1–4 класи Шкільна газета «Гіпакірі с» Загальношкільна конференція – вищий орган учнівського самоврядування Центр “Знання” Модель учнівського самоврядування школи
 14. 14. Згуртуванню шкільного колективу Розвитку громадянської позиції Процесу соціалізації учнів Входження в доросле життя
 15. 15. Учнівське самоврядування покликане розвинути такі якості: Самостійність Активність Ініціативність Комунікативність Толерантність Відповідальність
 16. 16. Методи організації діяльності учнів в умовах функціонування учнівського самоврядування. Пред’явлення вимоги Вимога – рекомендація або порада Пред'явлення еталону поведінки Вимога - наказ Вправляння Корекція поведінки Контроль
 17. 17. Брати участь у роботі органів учнівського самоврядування школи Брати участь у обговоренні й виносити власні пропозиції Брати участь у роботі молодіжних організацій
 18. 18. Засідання учнівської ради
 19. 19. Центр “Знання”
 20. 20. Центр: “ Благодійних та корисних справ”
 21. 21. Центр “Дозвілля”
 22. 22. Центр “Здоров’я”
 23. 23. Центр “Дисципліни та порядку”
 24. 24. Прес-центр
 25. 25. Дякуємо за увагу!

×