Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Zakonski okvir in raziskave

o tem, zakaj so raziskave v jedrski varnosti uzakonjene
about the reasons behind the legally binding nuclear safety research

 • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Zakonski okvir in raziskave

 1. 1. 2r4.ijs.si Zakonodajni okvir za jedrsko varnost in raziskave Leon Cizelj Ljubljana, 28.11.2016
 2. 2. 3r4.ijs.si Vsebina Kaj so (in kaj niso) raziskave Kultura in (jedrska) varnostna kultura Zakonodajni okvir jedrske države • Jedrska država • Mednarodne zahteve • Raziskave kot del zakonodajnega okvirja • Stanje v Sloveniji Zaključki prispevek k predavanjem za dr. študente 2016
 3. 3. 4r4.ijs.si Vsebina Kaj so (in kaj niso) raziskave Kultura in (jedrska) varnostna kultura Zakonodajni okvir jedrske države • Jedrska država • Mednarodne zahteve • Raziskave kot del zakonodajnega okvirja • Stanje v Sloveniji Zaključki prispevek k predavanjem za dr. študente 2016
 4. 4. 5r4.ijs.si Raziskave: Definicije Research in Cambridge Dictionary • a detailed study of a subject, especially in order to discover (new) information or reach a (new) understanding Raziskovati v SSKJ • s temeljitim, načrtnim delom, opazovanjem zbirati podatke, ugotavljati dejstva o čem Delovna definicija za našo rabo • Sistematično delo, ki prinaša dokumentirano in preverljivo novo znanje. prispevek k predavanjem za dr. študente 2016
 5. 5. 6r4.ijs.si Novo znanje? Menonov paradoks (Platon): In na kakšen način, Sokrat, boš preiskoval to, o čemer sploh ne veš, kaj je? Katero od stvari, ki jih ne veš, boš postavil predse in jo boš preiskoval? Ali celo, če predpostaviva, da boš slučajno nanjo naletel, kako boš vedel, da je to tisto, česar nisi vedel?  Raziskovanje je torej ali nepotrebno ali nemogoče. ≈ Raziskav ne potrebujemo: Imeli smo premalo domišljije. Zato smo bili preveč domišljavi. prispevek k predavanjem za dr. študente 2016 Platon Sokrat Takuya Hattori predsednik JAIF, 2011
 6. 6. 7r4.ijs.siprispevek k predavanjem za dr. študente 2016
 7. 7. 8r4.ijs.si Novo znanje in raziskovanje prispevek k predavanjem za dr. študente 2016 Doseženo znanje Tehnologije Raziskave Znane znanke v uporabi zastarelo GEN II, GEN III aleatorične napake optimizacija safety issues Znane neznanke v razvoju GEN IV, SMR Fuzija epistemične napake nedoločenost safety assessment… Neznane neznanke naključni spin-off Radovednost osnovni principi …
 8. 8. 9r4.ijs.si Kaj poganja raziskave? prispevek k predavanjem za dr. študente 2016 Radovednost↔novoznanje Potreba/uporabnost ↔ zaslužek Donald Stokes, Pasteur's Quadrant – Basic Science and Technological Innovation, Brookings Institution Press, 1997.
 9. 9. 10r4.ijs.si Značilnosti raziskovalca ali raziskave kot globinska obramba Raziskovalni proces: • Vedenje o že obstoječem znanju • Sistematičnost in metodičnost iskanja v neznanem • Postavljanje, dokazovanje in preverjanje hipotez • Učenje iz napak = napake je potrebno opaziti in priznati. • Zaupanje, etika, zelo razviti mehanizmi za QA/QC! • napake, peer review, globalna konkurenca  … dejavnost z enim izmed najbolj dodelanih sistemov za obvladovanje napak (QA/QC)! prispevek k predavanjem za dr. študente 2016
 10. 10. 11r4.ijs.si Značilnosti raziskovalca ali raziskave kot globinska obramba Raziskovalni proces: • Vedenje o že obstoječem znanju • Sistematičnost in metodičnost iskanja v neznanem • Postavljanje, dokazovanje in preverjanje hipotez • Učenje iz napak = napake je potrebno opaziti in priznati. • Zaupanje, etika, zelo razviti mehanizmi za QA/QC! • napake, peer review, globalna konkurenca  … dejavnost z enim izmed najbolj dodelanih sistemov za obvladovanje napak (QA/QC)! prispevek k predavanjem za dr. študente 2016
 11. 11. 12r4.ijs.si Raziskave: Povzetek Raziskave novo-še nedosegljivo-znanje • Temeljne raziskave: radovednost–dolgoročnost–trg • Uporabne raziskave: potreba–srednjeročnost–deloma trg • Razvojne raziskave: zaslužek-kratkoročno-trg Izobraževanjedosegljivo (mag) in novo (dr.) znanje Usposabljanjedosegljivo znanje, spretnosti Z jedrsko elektrarno sobivamo stoletje: • Ogromen napredek v družboslovnih, tehniških in naravoslovnih znanostih • Raziskave odlična priložnost za soustvarjanje tega napredka • Raziskovanje prispevek h globinski obrambi prispevek k predavanjem za dr. študente 2016 1 TRL 9 URSJV 1946 1959 1966 1974 1983 1989 2016 2020 JEK 2? Javno privatno
 12. 12. 13r4.ijs.si Vsebina Kaj so (in kaj niso) raziskave Kultura in (jedrska) varnostna kultura Zakonodajni okvir jedrske države • Jedrska država • Mednarodne zahteve • Raziskave kot del zakonodajnega okvirja • Stanje v Sloveniji Zaključki prispevek k predavanjem za dr. študente 2016
 13. 13. 14r4.ijs.si Kultura SSKJ: • skupek dosežkov, vrednot človeške družbe kot rezultat človekovega delovanja, ustvarjanja • dejavnost, ki obsega področje človekovega umskega, zlasti umetniškega delovanja, ustvarjanja • navadno s prilastkom lastnost človeka glede na obvladanje, uporabljanje splošno veljavnih načel, norm, pravil pri vedenju, ravnanju  Skupek receptov za udobno življenje v nekem okolju/času Culture is to society what memory is to individuals. IAEA TECDOC 1329 (2002). prispevek k predavanjem za dr. študente 2016
 14. 14. 15r4.ijs.si (nekateri) elementi kulture prispevek k predavanjem za dr. študente 2016  Vzgoja Izkušnje Okolje Izobraževanje Iskanja…
 15. 15. 16r4.ijs.si Organizacijska kultura Dodatni recepti za sodelovanje v organizaciji IN Kultura Raziskave Izobraževanje Usposabljanje Izkušnje Vzgoja prispevek k predavanjem za dr. študente 2016
 16. 16. 17r4.ijs.si Kultura: časovne konstante V primeru težav prevlada instinkt! Zavestno (znanje)  tudi do 10 let treninga! Instinkt (refleks) Raziskave nujne za dolgoročno načrtovanje in spreminjanje varnostne kulture! prispevek k predavanjem za dr. študente 2016
 17. 17. 18r4.ijs.si (jedrska) varnostna kultura US NRC: the core values and behaviors resulting from a collective commitment by leaders and individuals to emphasize safety over competing goals to ensure protection of people and the environment. IAEA INSAG 4 (1991): is that assembly of characteristics and attitudes in organizations and individuals which establishes that, as an overriding priority, nuclear plant safety issues receive the attention warranted by their significance. prispevek k predavanjem za dr. študente 2016
 18. 18. 19r4.ijs.si Typical pattern of declining safety culture (IAEA INSAG-13) • Overconfidence • Complacency • Denial • Danger • Collapse Improvements: • Openess to • Experience • New ideas • New knowledge prispevek k predavanjem za dr. študente 2016 Takuya Hattori, predsednik JAIF in direktor Fukushima Daichi okoli 2000: Imeli smo premalo domišljije. Zato smo bili preveč domišljavi.
 19. 19. 20r4.ijs.si Povzetek: kultura in varnostna kultura Kultura (skupek vrednot, receptov, ritualov, znanj, …) • Namen: „ugodno“ sobivanje v družbi • Bottom-up odgovornost (posameznik, starši, okolje…) Varnostna kultura • Zagotavljanje varnosti zase in za okolico • Top-down odgovornost (vlada, regulator, vodstvo, posameznik…) • Raziskovalno okolje je odličen inkubator in simulator. prispevek k predavanjem za dr. študente 2016 Izkušnje prednikov …..vrednote… spretnosti…….znanje…..raziskave Izkušnje prednikov …..vrednote…..spretnosti…….znanje…..raziskave
 20. 20. 21r4.ijs.si Vsebina Kaj so (in kaj niso) raziskave Kultura in (jedrska) varnostna kultura Zakonodajni okvir jedrske države • Jedrska država • Mednarodne zahteve • Raziskave kot del zakonodajnega okvirja • Stanje v Sloveniji Zaključki prispevek k predavanjem za dr. študente 2016
 21. 21. 22r4.ijs.si Jedrska država: Teritorij, suverenost Konvencija o jedrski varnosti IAEA (1994) Preambula: (iii) Reaffirming that responsibility for nuclear safety rests with the State having jurisdiction over a nuclear installation; Definicije: (i) "nuclear installation" means for each Contracting Party any land- based civil nuclear power plant under its jurisdiction including such storage, handling and treatment facilities for radioactive materials as are on the same site and are directly related to the operation of the nuclear power plant. Such a plant ceases to be a nuclear installation when all nuclear fuel elements have been removed permanently from the reactor core and have been stored safely in accordance with approved procedures, and a decommissioning programme has been agreed to by the regulatory body. prispevek k predavanjem za dr. študente 2016
 22. 22. 23r4.ijs.si Vsebina Kaj so (in kaj niso) raziskave Kultura in (jedrska) varnostna kultura Zakonodajni okvir jedrske države • Jedrska država • Mednarodne zahteve • Raziskave kot del zakonodajnega okvirja • Stanje v Sloveniji Zaključki prispevek k predavanjem za dr. študente 2016
 23. 23. 24r4.ijs.si Ključni mednarodni dokumenti IAEA • Convention on Nuclear Safety (1994) • Joint Convention on the Safety of Spent Fuel Management and on the Safety of Radioactive Waste Management (1997) Evropska skupnost • Treaty establishing the European Atomic Energy Community (EURATOM) (1957) • Direktiva 2014/87/Euratom in 2009/71/Euratom „establishing Community framework for the nuclear safety of nuclear installations“ • Direktiva 2011/70/Euratom „establishing a Community framework for the for the responsible and safe management of spent fuel and radioactive waste“ prispevek k predavanjem za dr. študente 2016
 24. 24. 25r4.ijs.si Zakonodajni okvir jedrska varnost (Konvenciji IAEA, Direktivi EC) • Določi in razmeji odgovornosti med državnimi organi • Nacionalne zahteve za varnost in načini preverjanja in uveljavljanja zahtev • Dovoljenje za (gradnjo, obratovanje, razgradnjo) jedrskih objektov • Primarno odgovornost za jedrsko varnost nosi imetnik dovoljenja • Kompetentni upravni organ (neodvisen od promotorjev) • Skrb za dovolj primerno izobraženih kadrov in sredstev za kadre • Prilagajanje zakonodajnega okvira najnovejšim spoznanjem v znanosti, razvoju tehnologij in izkušnjam z obratovanjem • Radiation protection & Emergency preparedness prispevek k predavanjem za dr. študente 2016
 25. 25. 26r4.ijs.si Zakonodajni okvir ++radioaktivni odpadki (Konvenciji IAEA, Direktivi EC) • Nacionalne zahteve za informiranje in sodelovanje javnosti • Način financiranja obvladovanja odpadkov • Nacionalni program ravnanja z odpadki, ki zajema: • Objectives, milestones • Estimated inventory and quantities with location • Technical concepts/plans for all stages • Research, development and demonstration activities • Responsibility for implementation and key performance indicators • Costs and financing schemes prispevek k predavanjem za dr. študente 2016
 26. 26. 27r4.ijs.si Vsebina Kaj so (in kaj niso) raziskave Kultura in (jedrska) varnostna kultura Zakonodajni okvir jedrske države • Jedrska država • Mednarodne zahteve • Raziskave kot del zakonodajnega okvirja • Stanje v Sloveniji Zaključki prispevek k predavanjem za dr. študente 2016
 27. 27. 28r4.ijs.si EC Direktiva 2014 Preambula (7) The regulatory decision-making process should take into account competences and expertise, which may be provided by technical support organisations. This expertise should be based on state-of-the-art scientific and technical knowledge, including from operational experience and safety-related research, knowledge management, and adequate technical resources. prispevek k predavanjem za dr. študente 2016
 28. 28. 29r4.ijs.si EC Direktiva 2014 Article 7 Expertise and skills in nuclear safety Member States shall ensure that the national framework requires all parties to make arrangements for the education and training for their staff having responsibilities related to the nuclear safety of nuclear installations so as to obtain, maintain and to further develop expertise and skills in nuclear safety and on-site emergency preparedness. Article 8c Initial Assessment and periodic saftey reviews (b) the licence holder under the regulatory control of the competent regulatory authority, re-assesses systematically and regularly, at least every 10 years, the safety of the nuclear installation as laid down in Article 6(c). That safety reassessment aims at ensuring compliance with the current design basis and identifies further safety improvements by taking into account ageing issues, operational experience, most recent research results and developments in international standards, using as a reference the objective set in Article 8a. prispevek k predavanjem za dr. študente 2016
 29. 29. 30r4.ijs.si EURATOM Treaty (1957) ARTICLE 1 By this Treaty the High Contracting Parties establish among themselves a EUROPEAN ATOMIC ENERGY COMMUNITY (EURATOM). It shall be the task of the Community to contribute to the raising of the standard of living in the Member States and to the development of relations with the other countries by creating the conditions necessary for the speedy establishment and growth of nuclear industries. ARTICLE 2 In order to perform its task, the Community shall, as provided in this Treaty : (a) promote research and ensure the dissemination of technical information; (b) establish uniform safety standards to protect the health of workers and of the general public and ensure that they are applied; … prispevek k predavanjem za dr. študente 2016
 30. 30. 31r4.ijs.si EURATOM Treaty (1957) Chapter I PROMOTION OF RESEARCH ARTICLE 4 1.· The Commission shall be responsible for promoting and facilitating nuclear research in the Member States and for complementing it by carrying out a Community research and training programme. 2. The activity of the Commission in this respect shall be carried out within the fields listed in Annex I to this Treaty… ARTICLE 5 For purposes of coordinating and complementing research undertaken in Member States, the Commission shall, either by a specific request addressed to a given recipient and conveyed to the Government concerned, or by a general published request, call upon Member States, persons or undertakings to communicate to it their programmes relating to the research which it specifies in the request. … prispevek k predavanjem za dr. študente 2016
 31. 31. 32r4.ijs.si Vsebina Kaj so (in kaj niso) raziskave Kultura in (jedrska) varnostna kultura Zakonodajni okvir jedrske države • Jedrska država • Mednarodne zahteve • Raziskave kot del zakonodajnega okvirja • Stanje v Sloveniji Zaključki prispevek k predavanjem za dr. študente 2016
 32. 32. 33r4.ijs.si Resolucija o jedrski in sevalni varnosti (2013) Ključno področje raziskav Potrebna sredstva [čl.-leto/leto] Sredstva ARRS 2010 [čl.-leto/leto] Sredstva ARRS 2015 [čl.-leto/leto] sevalna, jedrska in reaktorska fizika 15 7,0 5,8 reaktorska tehnika 10 6,6 4,9 jedrska varnost 10 7,1 3,7 težke nezgode s taljenjem sredice 5 4,1 2,4 tehnologije razgradnje in ravnanje z radioaktivnimi odpadki 10 0 0 Skupaj 50 (50%) 24,9 (34%) 16,8 prispevek k predavanjem za dr. študente 2016
 33. 33. 34r4.ijs.si ZVISJV (2003) 134. člen ZVISJV (zagotavljanje usposabljanja pooblaščenih izvedencev in pristojnih organov) (1) Država zagotavlja sredstva za financiranje: • usposabljanja pooblaščenih izvedencev varstva pred sevanji, • usposabljanja pooblaščenih izvedencev medicinske fizike, • usposabljanja pooblaščenih izvedencev za sevalno in jedrsko varnost, • razvojnih študij in neodvisnih strokovnih preveritev ter mednarodnega strokovnega sodelovanja na področju varstva pred ionizirajočimi sevanji ter jedrske varnosti. (2) Sredstva iz prejšnjega odstavka se zagotovijo ministrstvu, pristojnemu za okolje, in ministrstvu, pristojnemu za zdravje. (3) O usposabljanju pooblaščencev, razvojnih študijah, strokovnih preveritvah in mednarodnem strokovnem sodelovanju iz prvega odstavka tega člena se poroča v poročilu o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti. prispevek k predavanjem za dr. študente 2016
 34. 34. 35r4.ijs.si Vsebina Kaj so (in kaj niso) raziskave Kultura in (jedrska) varnostna kultura Zakonodajni okvir jedrske države • Jedrska država • Mednarodne zahteve • Raziskave kot del zakonodajnega okvirja • Stanje v Sloveniji Zaključki prispevek k predavanjem za dr. študente 2016
 35. 35. 36r4.ijs.si Zaključki: Jedrska država Je v vprašanjih jedrske varnosti povsem suverena! Ima zakonodajni okvir (mednarodne zahteve): • Razmejitev odgovornosti med deležniki • Dovoljenja za jedrske dejavnosti • Primarna odgovornost imetniku dovoljenja • Kompetentni in neodvisni upravni organ • Skrb za kadre (in posredno tudi raziskave!) • Skrb za prilagajanje zakonodajnega okvirja novemu skrbi tudi za raziskave. prispevek k predavanjem za dr. študente 2016
 36. 36. 37r4.ijs.si Zaključki: Raziskave in jedrska varnost Z jedrsko elektrarno sobivamo stoletje: • Ogromen napredek v družboslovnih, tehniških in naravoslovnih znanostih • Raziskave odlična priložnost za soustvarjanje tega napredka • Raziskovanje prispevek h globinski obrambi Raziskovalno okolje je odličen inkubator in simulator odlične (jedrske) varnostne kulture. Tudi zato jedrska država skrbi za raziskave. prispevek k predavanjem za dr. študente 2016
 37. 37. 38r4.ijs.siprispevek k predavanjem za dr. študente 2016

×