Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Qigong a choroba nowotworowa

520 Aufrufe

Veröffentlicht am

Veröffentlicht in: Gesundheit & Medizin
 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Qigong a choroba nowotworowa

 1. 1.  Metoda profilaktyczno – lecznicza, wchodząca w skład tradycyjnej medycyny chińskiej(TCM).  Dieta  Ruch – Qigong  Ziołolecznictwo  Masaże  Akupunktura i moxa -  Oparta na zasadzie przywrócenia i utrzymania równowagi organizmu jako całości (teoria yin i yang, cyklu 5 przemian).
 2. 2.  Główna idea TCM opiera się na zasadzie dążenia do równowagi. Stan zdrowia to stan w którym utrzymana jest równowaga w każdym systemie i w organizmie jako całości.  W Chinach zaburzenia równowagi postrzegano jako naruszenie pomiędzy Yin i Yang.  Choroba nowotworowa to wg. TCM zaburzenie wynikające z zaburzenia początkowo przepływu Qi, a potem zastoju krwi. W konsekwencji prowadzi to rozwoju nowotworu
 3. 3. Idea Qigong zrodziła kilka tysiecy lat temu się dzięki obserwacji natury i praw w niej działających . Obserwacja zwierząt zwłaszcza tych długożyjących i cieszących się dobrym zdrowiem i siłą ( żółw, jeleń, tygrys , żuraw) doprowadziło do powstania ćwiczeń.  Ćwiczenia te są połączeniem ruchu, oddechu i koncentracji.  Ich wykonywanie prowadzi do regulacji oraz wzrostu poziomu energii życiowej (Qi) .
 4. 4.  Systematyczne i długotrwałe ćwiczenia Qigongu wzmacniają miesień sercowy, zwiększa się objętość wyrzutowa i pojemność minutowa serca.  U osób ćwiczących systematycznie po upływie roku poprawia się frakcja wyrzutowa lewej komory oraz parametry mikrokrążenia obwodowego.
 5. 5.  Badania przeprowadzone w Xiamen University (Fujin Province) u 204 pacjentów losowo podzielonych na grupę otrzymującą leki przeciwnadciśnieniowe i grupę , gdzie podawanie leków przeciwnadciśnieniowych łączono z ćwiczeniami Qigongu wykazały po 6 miesiącach:  w grupie stosującej obie terapie statystycznie znamienną lepszą normalizację ciśnienia krwi,  wyższy poziom cholesterolu HDL i niższy LDL,  po sześciu latach porównano śmiertelność w obu grupach - w grupie Qigongu wyniosła 17,31 %, w grupie kontrolnej - 32% (J Hypertens. 2007 ).
 6. 6. Po 30 latach w grupie ćwiczącej Qigong stwierdzono, że: -śmiertelność ogólna jest niższa, - około 50 %, niższa jest śmiertelność z powodu udaru mózgu oraz zapadalność na udar.
 7. 7.  Charakterystyczne zmiany EEG.  „Qigong EEG charakteryzuje się częstotliwością fal zbliżoną do fal alfa, z czasem dochodzi do znacznego zwiększenia amplitudy tychże fal.  Poprawa koncentracji, pamięci, lepsza kontrola nad emocjami w sytuacjach stresowych.
 8. 8.  Poprawa kondycji ogólnej.  Spadek podatności na choroby zakaźne obserwuje się już po kilku miesiącach ćwiczeń.  Wzrost poziomu fagocytów
 9. 9.  Okres starożytny : rozwój Qigong, wielu form, jednocześnie brak badań klinicznych  Okres rewolucji kulturowej : zatrzymanie rozpowszechniania TCM w tym Qigongu , niszczenie tradycji , szkół, rękopisów.  Okres współczesny : stopniowe odradzanie tradycji ćwiczeń dla poprawy zdrowia, popularyzowanie ich w mediach, powstanie instytucji zajmujących się badaniem i wykorzystywaniem Qigongu w medycynie  Powstanie szpitali zajmujących się leczeniem TCM  Wprowadzenie Qigongu do narodowego programu leczenia chorób onkologicznych –Qi gong chodzony ( ma ma hu hu). Obecnie codziennie w samym Pekinie ćwiczy parkach 100 000 ludzi osób .
 10. 10.  Metoda jako jedna z metod profilaktyki onkologicznej (poprawa oddychania i ukrwienia ,wzrost odporności, wzrost energii)  Metoda wspomagająca leczenie  Metoda rehabilitacji chorych po przebytej chorobie nowotworowej i przeprowadzonym leczeniu ( operacyjnym , radio i chemioterapii)
 11. 11.  W ciągu ostatnich 20 lat trwają badania i próby kliniczne zastosowania różnych metod Qigongu do leczenia nowotworów.  Prof. Feng Linda w Szpitalu Klinicznym Marynarki Wojennej w Pekinie prowadziła badania, które wskazywały na możliwość wykorzystania energii powstałej w trakcie ćwiczeń ( badania na myszach z chorobą nowotworową) i skuteczność (uzyskano zmniejszenie masy guza w badaniach in vitro)
 12. 12.  W badaniu klinicznym wykorzystano Qigong jako pomoc terapeutyczną dla pacjentów z zaawansowanym nowotworem.  Grupę 127 pacjentów z rozpoznaniem choroby nowotworowej podzielono na grupę qigong - 97 pacjentów i grupę kontrolną - 30 chorych.  Wszyscy pacjenci otrzymywali leki, grupa ćwicząca qigong miała zajęcia ponad 2 godziny dziennie przez okres od 3 do 6 miesięcy.  Wyniki: w obu grupach stan zdrowia uległ poprawie, w grupie ćwiczącej wykazano poprawę 8 razy większą niż w grupie kontrolnej.
 13. 13.  Poprawa: zwiększenie apetytu, zatrzymanie biegunek i przyrost masy ciała.
 14. 14.  Aktualnie prowadzonych jest kilka randomizowanych badań klinicznych badających wpływ qigongu na stan zdrowia pacjentów z chorobą nowotworową, które wstępnie potwierdzają jego pozytywny wpływ na jakość, a także długość życia (Acta Oncol, 2007).
 15. 15.  3 grupy 1 – osoby zdrowe 2 - osoby z zaburzeniami, ale jeszcze bez objawów fizycznych 3- osoby chore Metody leczenia 5 : 1 - dieta, 2 - Qigong 3 - zioła, 4 - akupunktura, 5 - terapia psychologiczna
 16. 16.  100 osób, śr. wieku 63 lat podzielono na dwie grupy identycznej liczebności.  Grupa Qigong praktykowały połączenie statycznych i ruchowych ćwiczeń.  Grupa kontrolna - chodzenie, szybki marsz lub spacer.  Kryterium oceny było oparte na wynikach klinicznych dotyczących funkcji mózgu, funkcji seksualnych, stężenia lipidów w surowicy, funkcji gruczołów wydzielania wewnętrznego.
 17. 17.  Po sześciu miesiącach, 8 z 14 objawów, dolegliwości w grupie Qigong poprawiło się w ponad 80%.  W grupie kontrolnej żaden z objawów nie poprawił się powyżej 45%.  Qigong może odwrócić niektóre objawy starzenia się.  Wykonywanie Qigong jest bardziej skuteczne od chodzenia (spacer, marsz) lub prowadzenia popularnych ćwiczeń.
 18. 18.  W badaniu 2 grupy po 33 osoby , z CFS jedna grupa ćwicząca Qigong 30min /dz  Po 4 miesiącach porównano rezultaty w zakresie odczuwanego zmęczenia psychicznego i fizycznego .  Poprawa w zakresie zdrowia psychicznego i fizycznego w gr. eksperymentalnej.  Poprawa aktywności telomerazy w gr. eksperymentalnej.  A Randomized Controlled Trial of Qigong Exercise on Fatigue Symptoms, Functioning, and Telomerase Activity in Persons with Chronic Fatigue or Chronic Fatigue Syndrome Rainbow T. Ann Behav Med. 2012 October; 44(2): 160–170.

×