Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

جواز 3 ط1

137 Aufrufe

Veröffentlicht am

المعمل القانونى

Veröffentlicht in: Recht
 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

جواز 3 ط1

 1. 1. 1 ‫دكتور‬ ‫البغدادي‬ ‫حمىد‬ ‫أمحد‬ ‫القانون‬ ‫فلسفة‬ ‫قسم‬ ‫رئيس‬ ‫وتاريخه‬ ‫الجودة‬ ‫وحدة‬ ‫مدير‬ ‫بنها‬ ‫جامعة‬ ‫ـ‬ ‫الحقوق‬ ‫كلية‬
 2. 2. 2 ‫أِـي‬20‫ضـــؤاال‬ ‫فـــى‬ ‫التظاِس‬ ٌُٕ‫قا‬107‫لطٍة‬2013 ْ‫تعدٖم‬ ‫ٔوفاتٗح‬
 3. 3. 3 ‫زضـــالة‬‫إىل‬ "‫أض‬‫ـــ‬‫ضٍٗاء‬ ‫د‬" ‫خليـل‬‫زكريـا‬‫شـــيد‬‫اجلهدى‬ ‫البياض‬ ‫إبو‬‫ـ‬‫األقص‬‫ـ‬‫ية‬‫ــ‬‫ر‬ ‫مصر‬‫جيش‬‫مو‬‫الصاعقة‬‫شهداء‬‫ورفاقه‬ ‫أكتوبر‬‫حرب‬‫مو‬‫الثانى‬ ‫اليوم‬‫فى‬3791‫م‬ ‫ص‬‫ــ‬‫اذبى‬ ‫اهد‬‫ا‬‫يو‬ ‫ن‬ ‫قباا‬ ‫ار‬‫ا‬‫م‬ ‫رامااا‬ ‫ورواارون‬ ‫اان‬‫ا‬‫إثن‬ ... ‫القتا‬ ‫من‬ ‫نجا‬ ‫قد‬ ‫كان‬ ‫إسرائيلى‬ ‫جندى‬ ‫بوجارتك‬ ‫و‬‫ى‬ ‫ا‬‫ا‬‫ال‬ ‫او‬‫ا‬‫ه‬" ‫اد‬‫ا‬‫ا"س‬ " ‫اـ‬‫ا‬‫ب‬ ‫افك‬‫ا‬‫وص‬"‫ان‬‫ا‬‫م‬ ‫ا‬‫ا‬‫تمكن‬ ‫اك‬‫ا‬‫ن‬ ‫إسرائيلية‬ ‫ة‬َّ‫ي‬‫ر‬َ‫س‬ ‫إبادة‬‫وح‬ ‫وحارب‬‫فاتا‬ ‫حتاى‬ ‫دك‬ .‫روحااك‬‫وقااام‬‫ا‬ ‫هاا‬‫الجناادى‬‫إلااى‬ ‫متعلقاتااك‬ ‫بتسااليم‬ ‫اا‬‫ا‬‫ي‬ ‫اى‬‫ا‬‫وه‬ .‫ارلين‬‫ا‬‫ب‬ ‫اى‬‫ا‬‫ف‬ ‫ارية‬‫ا‬‫المص‬ ‫الية‬‫ا‬‫القنص‬‫ااحبى‬‫ا‬‫ص‬ ‫بالقلعاة‬ ‫الحرباى‬ ‫المتحا‬ ‫فى‬ ‫اآلن‬ ‫محفوظة‬...‫فيهاا‬ ‫و‬ ‫مصاارى‬ ‫جنيااه‬ ‫فئااة‬ ‫واحاادة‬ ‫ورقااة‬3‫فئااة‬ ‫ورقااا‬ ‫اة‬‫ا‬‫فئ‬ ‫اة‬‫ا‬‫معدني‬ ‫اة‬‫ا‬‫وقمع‬ ‫اروط‬‫ا‬‫ق‬ ‫ارة‬‫ا‬‫العو‬01. ‫اا‬‫ا‬‫مليم‬ ‫"خيك‬ ‫كتبتها‬ ‫قد‬ ‫كن‬ ‫رسالة‬ ‫ومعها‬‫محمود‬‫ت‬‫وصيه‬ ‫الحااارة‬ ‫وقبتتااك‬ ‫سااتمك‬ ‫وتهاادى‬ ‫البنااا‬ ‫بأخواتااك‬ ...‫البنتك‬ "‫يسرعها‬‫ملو‬‫األرض‬‫وكرامة‬‫قمحا‬"
 4. 4. 4 ‫أِـي‬20‫ضـــؤاال‬ ‫فـــى‬ ‫التظاِس‬ ٌُٕ‫قا‬107‫لطٍة‬2013 ْ‫تعدٖم‬ ‫ٔوفاتٗح‬
 5. 5. 5 ِ‫إ‬‫ـــــ‬... ‫داء‬‫إىل‬ ‫البغدادى‬ ‫عمى‬ْٔ‫زفاق‬ ‫فى‬"...‫ضازاتٕف‬‫زٔضٗا‬" "‫إضكٍدزٖة‬‫تترطس‬ ‫ملا‬" ‫ك‬‫املدٍٖة‬ ‫شباب‬ ُ‫ا‬ ‫ادتىٕح‬ ٓ‫املٗا‬ ‫جٕاد‬ ُٕ‫ٖمحى‬ ‫الكتفني‬ ‫عمى‬ ٓ‫املٗا‬ ُٕ‫ٍٖكم‬ ٕ‫ٖٔطبك‬َ‫الصو‬ ُ ‫اذتحازة‬ ‫ضدٔد‬ ٍُٕ‫ٖبت‬ ‫اذتضازة‬ ٔ ‫الصبا‬ ‫وّاد‬ ُٔ‫ٍٖكر‬ ‫عمّي‬ !َ‫الٕط‬ ..ُٔ‫ٍٖكر‬ ‫عمّي‬ :‫الطكٍٗة‬ ‫ذمٕه‬ ‫قبن‬ ‫ـ‬ ‫ُمك‬‫ف‬‫ال‬ ‫ضٗد‬ ‫بى‬ ‫صاح‬ "‫زٔح‬ ْٗ‫ف‬ ‫تعد‬ ‫مل‬ ..‫بمد‬ َ‫و‬ ‫اٌخ‬" :ُ‫ت‬‫قم‬ ..ٓ‫خبص‬ ‫طعىٕا‬ َ‫مل‬ ‫طٕبى‬ َ‫اذتط‬ ُ‫الصوا‬ ‫فى‬ ‫الظّس‬ ْ‫ل‬ ‫ٔأدازٔا‬ !َ‫احمل‬ ًٕٖ ‫ٔقفٍا‬ َٖ‫الر‬ َ‫حن‬ ‫اجملد‬ ‫ٔلٍا‬ ..‫الدواز‬ ‫ٌتردى‬ ‫ميٕت‬ ‫ال‬ ‫جبن‬ ‫إىل‬ ‫ٌٔأٔى‬ )!‫الشعب‬ ٌْٕ‫(ٖطى‬ ..‫الفساز‬ ‫ٌأبى‬ ‫الٍص‬ ‫ٌٔأبى‬ٔ‫ح‬! ‫أو‬‫ـــ‬‫دٌكن‬ ‫ن‬ ‫قصٗدة‬ َ‫و‬ ‫خمتازات‬ "‫ٌٕح‬ َ‫إب‬ ‫وع‬ ‫خاصة‬ ‫وكابمة‬"
 6. 6. 6 ‫أِـي‬20‫ضـــؤاال‬ ‫فـــى‬ ‫التظاِس‬ ٌُٕ‫قا‬107‫لطٍة‬2013 ْ‫تعدٖم‬ ‫ٔوفاتٗح‬
 7. 7. 7 ‫ا‬‫ا‬‫م‬ ‫اة‬‫ا‬‫جلس‬ ‫اى‬‫ا‬‫ف‬ ‫ا‬‫ا‬‫خلي‬ ‫اا‬‫ا‬‫خكري‬ ‫ايد‬‫ا‬‫س‬ ‫ااحبى‬‫ا‬‫ص‬ ‫ن‬ ‫اتأ‬‫ا‬‫إس‬ ‫صحابى‬ ‫باقى‬‫ا"حياء‬...‫حيااء‬ ‫ومانهم‬"‫ال‬‫يرخقاون‬ "!...‫بهاااادوووو‬ ‫فيهااااا‬ ‫نااااتكلم‬‫ووو‬‫و‬‫وء‬‫بخصااااو‬ ‫اا‬‫ا‬‫رلين‬ ‫اد‬‫ا‬‫جدي‬ ‫ار‬‫ا‬‫م‬ ‫او‬‫ا‬‫وه‬ ...‫ار‬‫ا‬‫مص‬ ‫اى‬‫ا‬‫ف‬ ‫ااهر‬‫ا‬‫التظ‬ ‫اوانين‬‫ا‬‫ق‬ ‫كتمنا‬ ‫"ن‬‫من‬‫قب‬‫بهدوء‬ ‫كان‬...‫ماط‬ " ‫كتم‬ ‫يسبقه‬ " ‫بد‬ ‫وال‬!...‫ب‬ ‫وينتهى‬‫تسليم‬.!‫الوغتنة‬ ‫مفاتيح‬ ‫ااام‬‫ا‬‫رق‬ ‫اااانون‬‫ا‬‫بق‬ ‫ااارار‬‫ا‬‫الق‬ ‫ااادر‬‫ا‬‫ص‬011‫ااانة‬‫ا‬‫لس‬ 3103‫ااااا‬‫ا‬‫جتمار‬ ‫ا‬ ‫ااااى‬‫ا‬‫ف‬ ‫ااااق‬‫ا‬‫الح‬ ‫اااايم‬‫ا‬‫بتنظ‬ ‫ال‬ ‫والتظاهرا‬ ‫والمواكب‬ ‫العامة‬‫سلمية؛‬‫فاى‬ ‫العاوار‬ ‫فى‬ ‫الصادر‬ ‫الدستورى‬ ‫رتن‬ ‫ا‬ ‫ظ‬ ‫اانة‬‫ا‬‫س‬ ‫ااو‬‫ا‬‫يولي‬ ‫اان‬‫ا‬‫م‬3103‫اارئيس‬‫ا‬‫ال‬ ‫ااان‬‫ا‬‫وك‬ .‫م‬ ‫ااد‬‫ا‬‫ق‬ ‫ااور‬‫ا‬‫منص‬ ‫اادلى‬‫ا‬‫مر‬ ‫ااار‬‫ا‬‫المستو‬ ‫اا‬‫ا‬‫المؤق‬ ‫اة‬‫ا‬‫نتقالي‬ ‫ا‬ ‫اة‬‫ا‬‫المرحل‬ ‫ايم‬‫ا‬‫تنظ‬ ‫ارظ‬‫ا‬‫بغ‬ ‫؛‬ ‫ادر‬‫ا‬‫ص‬ 24-‫ٔاجبات‬ ‫ٍِاك‬ ‫ِن‬‫الشسطة‬ ‫عمى‬‫المحٕء‬ ‫قبن‬ ‫الٍازٖة‬ ‫األضمرة‬ ‫اضتعىاه‬ ‫ٔقبن‬ ‫الكٕة‬ ‫إىل‬‫؟‬ 26‫ضسب‬ َ‫ع‬ ‫وطئٕال‬ ‫الشسطة‬ ‫زجن‬ ُٕ‫ٖك‬ ‫ٔوتى‬ ‫الٍاز‬ْ‫زئٗط‬ ‫أوس‬ ‫عمى‬ ‫بٍاء‬ ‫الضسب‬ ُ‫كا‬ ٕ‫ل‬ ‫ذتى‬ ...‫؟‬ 27ٔ‫الدفاع‬ ‫فى‬ ‫اذتل‬ ‫لمىتظاِس‬ ُٕ‫ٖك‬ ‫وتى‬ ‫الشسعى؟‬ 27-ٌ‫البٗا‬ ‫واِى‬‫اإلخطاز‬ ‫فى‬ ‫املطمٕبة‬ ‫ات‬...‫ِٔن‬ ‫حتٕه‬‫طمب‬ ‫إىل‬ ‫فعال‬ ‫اإلخطاز‬ُ‫إذ‬‫تصسٖح‬ ٔ‫أ‬‫؟‬ 29‫إختاذ‬ َ‫ميك‬ ‫وتى‬‫ٔالكبض؟‬ ‫الفض‬ ‫قساز‬ 30-‫الٍشاط‬ ‫قسازوٍع‬ َ‫ع‬ ‫ٔواذا‬‫أ‬ٍْ‫و‬ ‫ٔالتظمي‬... ْ‫ٌفط‬ ‫اذتل‬ ‫عمى‬ ‫ٖؤثس‬ ‫ِٔن‬‫؟‬ 31-‫ِٔن‬‫شسط‬‫اإلجتىاعات‬ ‫فى‬ ‫وطمٕب‬ ‫اإلخطاز‬ ‫اإلٌتدابٗة‬‫؟‬ 32-ٔ‫أى‬ ‫قبن‬ ‫الشسطة‬ ‫إخطاز‬ ‫جيب‬ ‫ِن‬‫إجتىاع؟‬ 35-‫إخطاز‬ ‫إىل‬ ‫الحتتاد‬ ‫التى‬ َ‫األواك‬ َ‫ع‬ ‫واذا‬.ٔ‫واذا‬ َ‫ع‬‫العبادة؟‬ َ‫ٔأواك‬ َ‫اآلو‬ ً‫اذتس‬ 37-ٌُٕ‫قا‬ ُ‫أ‬ ‫ذلك‬ ‫وعٍى‬ ‫ِن‬‫التظاِس‬ْ‫حتكى‬ ‫ٔأكجس‬ ‫ضٍة‬ ‫وائة‬ ‫عىسِا‬ ‫وبادىء‬‫؟‬ 8-ٌُٕ‫قا‬ ‫ِن‬‫اإل‬ٔ ‫جتىاعات‬ْ‫ل‬ ‫التظاِس‬‫وظمة‬ ‫دضتٕزٖة؟‬ 9-‫عمى‬ ْ‫عسض‬ ‫جيب‬ ‫التظاِس‬ ٌُٕ‫قا‬ ُ‫أ‬ ‫ذلك‬ ‫وعٍى‬ ُ‫بسملا‬2015‫ً؟‬ 11-‫ذد‬ ‫واذا‬‫ثٕزة‬ ‫بعد‬ ‫املشكمة‬ ٓ‫ِر‬ ‫وصس‬ ‫ٔاجّت‬ ‫ملا‬ ‫ث‬ 1919‫؟‬ 13-‫ِٔن‬‫ل‬ ‫محاٖة‬ ‫ٍِاك‬ً‫اإلعتصا‬ ٔ ‫اإلضساب‬ ‫فى‬ ‫مرل‬ ‫فى‬‫؟‬ ‫التظاِس‬ ٌُٕ‫قا‬ 15-ٔ‫ِن‬‫عٍدٌا‬‫لمتظاِس‬ ‫خاصة‬ ‫محاٖة‬‫ٔأشكاه‬ ‫السأى‬ َ‫ع‬ ‫التعبري‬‫؟‬ 16-‫ٔتطبٗل‬ ‫صدٔز‬ ‫بعد‬ ‫التحىّس‬ ٌُٕ‫قا‬ ‫إلغاء‬ ‫مت‬ ‫ِن‬ ‫التظاِس؟‬ ٌُٕ‫قا‬ 17-ّ‫التحى‬ ‫ذالة‬ ‫تتركل‬ ‫وتى‬‫جسائي‬ ‫ٍِاك‬ ‫ِٔن‬ ‫س‬ ‫بّا؟‬ ‫تستبط‬ ‫أخسى‬ 19-‫فى‬ ‫حبكك‬ ‫املتّي‬ ‫بساءة‬ ‫وبدأ‬ ‫ٖستبط‬ ‫ملاذا‬ ‫التظاِس؟‬ ٔ‫أ‬ ‫اإلجتىاع‬ 20-َٔ‫ع‬ ‫واذا‬‫محاٖة‬‫ٔمحاٖة‬ ...‫ٔاألجاٌب‬ ‫املٍتكبات‬ ‫اإلجتىاعات‬‫الصغرية‬ ‫ٔاملظاِسات‬‫؟‬ 23-‫ِٔن‬...‫املٗصة‬ ٓ‫ِر‬ َ‫و‬ ‫ادتٍطٗة‬ ‫وصدٔد‬ ‫ٖطتفٗد‬ ‫الكٕاٌني‬ َ‫و‬ ‫الٍٕع‬ ‫ِرا‬ ‫خطٕزة‬ ‫ٔوا‬‫؟‬ ‫كالوٍـــا‬ ‫ٔأٔه‬ ‫ِـــــــن‬ ... ٌُٕ‫قــــــــا‬ ‫اإلجت‬‫ـات‬‫ـ‬‫ىاعـ‬ ‫ـاِس‬‫ـ‬‫ٔالتظـــ‬ ‫وظمـــة‬ ْ‫لـــ‬ ‫دضتٕزٖة؟‬
 8. 8. 8 ‫ااى‬‫ا‬‫مرس‬ ‫ااد‬‫ا‬‫ممحم‬ ‫اارئيس‬‫ا‬‫ال‬ ‫اا‬‫ا‬‫خل‬ ‫ااب‬‫ا‬‫رق‬‫ااى‬‫ا‬‫ف‬ ‫يوليو‬ ‫من‬ ‫الثالث‬3103.‫م‬ ‫؛‬ ‫اري‬‫ا‬‫التو‬ ‫المة‬‫ا‬‫س‬ ‫اه‬‫ا‬‫ل‬ ‫ا‬‫ا‬‫كان‬ ‫ا‬‫ا‬‫المؤق‬ ‫ارئيس‬‫ا‬‫ال‬ ‫بن‬‫م‬ ‫المادة‬32‫راتن‬ ‫ا‬ ‫مان‬.‫الدساتورى‬‫ويتحاظ‬ ‫اري‬‫ا‬‫التو‬ ‫المة‬‫ا‬‫س‬ ‫اناد‬‫ا‬‫إس‬ ‫اى‬‫ا‬‫رل‬ ‫ان‬‫ا‬‫ال‬ ‫ن‬ ‫اا‬‫ا‬‫هن‬‫ارئيس‬‫ا‬‫لل‬ ‫كان‬ ‫المؤق‬‫ا‬‫ستثنا‬‫ء‬.‫فيه‬ ‫التوس‬ ‫اليجوخ‬‫ا‬ ‫ولما‬‫كان‬ ‫اااتثتاء‬‫ا‬‫اس‬‫اااو‬‫ا‬‫ه‬ ‫اااان‬‫ا‬‫البرلم‬ ‫"ن‬‫اااا‬‫ا‬‫ختص‬ ‫ا‬ ‫ااااحب‬‫ا‬‫ص‬ ‫بالتوري‬ ‫ا"صي‬. ‫ال‬‫ااااااأمرين؛‬‫ا‬‫ب‬ ‫ااااااة‬‫ا‬‫محكوم‬ ‫ااااااتثنائية‬‫ا‬‫س‬ ‫ا‬ ‫اااااالمة‬‫ا‬‫س‬ ‫اد‬‫ا‬‫واح‬‫اتعملها‬‫ا‬‫يس‬ ‫ن‬‫ارئيس‬‫ا‬‫ال‬‫اى‬‫ا‬‫ف‬‫ارورة‬‫ا‬‫الت‬ ‫ااق‬‫ا‬‫نم‬‫؛‬ ‫ال‬ ‫اائ‬‫ا‬‫مس‬ ‫اى‬‫ا‬‫ف‬ ‫ى‬.‫اا‬‫ا‬‫تأجيله‬ ‫و‬ ‫اا‬‫ا‬‫تأخيره‬ ‫اح‬‫ا‬‫يص‬‫ار‬‫ا‬‫وا"م‬ ‫اااتعمالها‬‫ا‬‫اس‬ ‫اااتم‬‫ا‬‫ي‬ ‫ن‬ ‫اااانى‬‫ا‬‫الث‬‫ااا‬‫ا‬‫تنفي‬ ‫ااارظ‬‫ا‬‫بغ‬‫ااادا‬‫ا‬‫ه‬ ‫نتقالية‬ ‫ا‬ ‫المرحلة‬‫بعد‬ ‫؛‬31‫يونيه‬3103.‫م‬ ‫نتقاليااااة‬ ‫ا‬ ‫المرحلااااة‬‫رااااتن‬ ‫ل‬ ‫وفقااااا‬ ‫ااتورى‬‫ا‬‫الدس‬‫اا‬‫ا‬‫كان‬‫ااد‬‫ا‬‫المع‬ ‫ااتور‬‫ا‬‫الدس‬ ‫ااداد‬‫ا‬‫إر‬ ‫وإجراء‬‫ا‬‫نتخابا‬‫ب‬ ‫المتعلقة‬.‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫اد‬‫ا‬‫بع‬ ‫ارى‬‫ا‬‫لتج‬ ‫اة؛‬‫ا‬‫النيابي‬ ‫اا‬‫ا‬‫نتخاب‬ ‫ا‬ ‫اأخير‬‫ا‬‫ت‬ ‫اأن‬‫ا‬‫ف‬ ‫لك‬ ‫ا‬‫ا‬‫ول‬ ‫ااا‬‫ا‬‫مخالف‬ ‫ااان‬‫ا‬‫ك‬ ‫ااة‬‫ا‬‫الرئاس‬ ‫ااا‬‫ا‬‫إنتخاب‬‫م‬ ‫ااادة‬‫ا‬‫للم‬31‫اان‬‫ا‬‫م‬ ‫ا‬‫الدستورى‬ ‫رتن‬.‫ناه‬ ‫رن‬ ‫فتت‬‫ب‬ ‫يلتاخم‬ ‫لام‬‫ممالاب‬ ‫الثورية‬ ‫القوى‬‫؛‬‫المريق‬ ‫خارمة‬ ‫إليها‬ ‫استند‬ ‫والتى‬‫؛‬ ‫اة‬‫ا‬‫الخارم‬ ‫اى‬‫ا‬‫وه‬‫اوا‬‫ا‬‫للق‬ ‫اة‬‫ا‬‫العام‬ ‫اادة‬‫ا‬‫القي‬ ‫اا‬‫ا‬‫رلنته‬ ‫اى‬‫ا‬‫الت‬ ‫فى‬ ‫المسلحة‬3‫يوليو‬3103.‫م‬ ‫م‬ ‫ااادة‬‫ا‬‫الم‬051‫اان‬‫ا‬‫ر‬ ‫اا‬‫ا‬‫تكلم‬ ‫ااتور‬‫ا‬‫الدس‬ ‫اان‬‫ا‬‫م‬ .‫االتين‬‫ا‬‫ح‬‫مجلااس‬ ‫يكااون‬ ‫ن‬ ‫ا"ولااى‬ ‫الحالااة‬ ‫النااااواب‬‫و‬ ‫موجااااودا‬‫منعقاااادا‬‫هنااااا‬ .‫رئاااايس‬ ُ‫أ‬ ‫ذلـك‬ ‫وعٍى‬ ٌُٕ‫قـــــــــا‬ ‫ـاِس‬‫ـ‬‫التظـــــ‬ ْ‫ـ‬‫ـ‬‫عسض‬ ‫ـب‬‫ـ‬‫جي‬ ُ‫ـا‬‫ـ‬‫بسملـ‬ ‫ـى‬‫ـ‬‫عمـ‬
 9. 9. 9 ‫ااة‬‫ا‬‫الجمهوري‬‫ااتمي‬‫ا‬‫يس‬‫ااو‬‫ا‬‫در‬‫ااى‬‫ا‬‫إل‬ ‫ااس‬‫ا‬‫المجل‬ ‫ة‬ ‫إ‬‫مارىء‬ ‫جتماع‬.‫الموتاوع‬ ‫رليه‬ ‫ويعرظ‬ ‫؛‬ ‫اواب‬‫ا‬‫الن‬ ‫اس‬‫ا‬‫مجل‬ ‫اون‬‫ا‬‫يك‬ ‫ن‬ ‫اة‬‫ا‬‫الثاني‬ ‫اة‬‫ا‬‫والحال‬ ‫ساالمة‬ ‫للاارئيس‬ ‫يكااون‬ ‫ورندئاا‬ ‫قااائم؛‬ ‫غياار‬ ‫اارارا‬‫ا‬‫ق‬ ‫اادار‬‫ا‬‫إص‬‫اارظ‬‫ا‬‫ر‬ ‫ااى‬‫ا‬‫وينبغ‬ .‫ااوانين‬‫ا‬‫بق‬ ‫اك‬‫ا‬‫ل‬ ‫و‬ ‫اواب؛‬‫ا‬‫الن‬ ‫اس‬‫ا‬‫مجل‬ ‫اى‬‫ا‬‫رل‬ ‫اوانين‬‫ا‬‫الق‬ ‫ا‬‫ا‬‫ه‬ ‫م‬ ‫خت‬05. ‫إنعقاد‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫يوما‬ ‫ااااس‬‫ا‬‫المجل‬ ‫ااااى‬‫ا‬‫رل‬ ‫ااااوانين‬‫ا‬‫الق‬ ‫اااارظ‬‫ا‬‫بع‬ ‫اااااء‬‫ا‬‫كتف‬ ‫ا‬ ‫يع‬ ‫اا‬‫ا‬‫رليه‬ ‫اة‬‫ا‬‫والموافق‬‫ار‬‫ا‬‫تب‬‫اتور‬‫ا‬‫للدس‬ ‫اا‬‫ا‬‫مخالف‬‫"ن‬ ‫ا‬ ‫اا‬‫ا‬‫لم‬ . ‫الدساتور‬‫رارظ‬ ‫إواترم‬‫القارارا‬ ‫ها‬.‫ومناقواتها‬ ‫الااـ‬ ‫بماادة‬ ‫تتعلااق‬ ‫ارى‬‫ا‬‫خ‬ ‫إوااكالية‬ ‫ولاادينا‬‫م‬05‫يومااا‬ ‫اة‬‫ا‬‫ملخم‬ ‫اد‬‫ا‬‫تع‬ ‫ا‬‫ا‬‫وه‬ ‫كورة؛‬ ‫ا‬‫ا‬‫الم‬‫اا‬‫ا‬‫خيادته‬ ‫اوخ‬‫ا‬‫يج‬ ‫ال‬ ‫اى‬‫ا‬‫يعن‬ ‫يعناى‬ ‫تنظيمى؛‬ ‫المورد‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ن‬ ‫م‬ .‫واحدة؟‬ ‫سارة‬ ‫ولو‬ ‫م‬ ‫رن‬ ‫المدة‬ ‫خيادة‬ ‫يمكن‬05.‫يوما؟‬ ‫مان‬ ‫كبير‬ ‫ردد‬ ‫رندنا‬ ‫إن‬‫بقاوانين‬ ‫القارارا‬ ‫صدر‬ ‫التى‬‫لادينا‬ .‫موجود‬ ‫غير‬ ‫النواب‬ ‫ومجلس‬ ‫ادد‬‫ا‬‫ر‬‫م‬235‫م‬ ‫اا‬‫ا‬‫منه‬ ‫اانون؛‬‫ا‬‫بق‬ ‫ارارا‬‫ا‬‫ق‬61‫ارارا‬‫ا‬‫ق‬ ‫ا‬ ‫ااااد‬‫ا‬‫ره‬ ‫ااااى‬‫ا‬‫ف‬‫اااادلى‬‫ا‬‫مر‬ ‫ااااار‬‫ا‬‫المستو‬ ‫اااا‬‫ا‬‫المؤق‬ ‫اااارئيس‬‫ا‬‫ل‬ ‫و‬ ‫؛‬ ‫اور‬‫ا‬‫منص‬‫م‬336‫اا‬‫ا‬‫الفت‬ ‫اد‬‫ا‬‫مرب‬ ‫ارئيس‬‫ا‬‫ال‬ ‫اد‬‫ا‬‫ره‬ ‫اى‬‫ا‬‫ف‬ ‫السيساااى‬‫كاااان‬ ‫العاااام‬ ‫المعاااد‬ ‫يعناااى‬ .‫م‬00‫قااارارا‬ .‫اام‬‫ا‬‫ي‬ ‫اة‬‫ا‬‫ثتث‬ ‫ا‬‫ا‬‫ك‬ ‫اانون‬‫ا‬‫بق‬ ‫ارار‬‫ا‬‫ومق‬ ‫اهر؛‬‫ا‬‫و‬ ‫ا‬‫ا‬‫ك‬ ‫اانون‬‫ا‬‫بق‬ ‫القاوانين‬ ‫بياان‬ ‫ينقصاها‬ ‫حتارتك‬ ‫ترى‬ ‫كما‬ ‫حصائية‬ ‫ا‬ ‫اة‬‫ا‬‫مرحل‬ ‫اى؛‬‫ا‬‫ا"ول‬ ‫اة‬‫ا‬‫نتقالي‬ ‫ا‬ ‫اة‬‫ا‬‫المرحل‬ ‫اى‬‫ا‬‫ف‬ ‫ادر‬‫ا‬‫ص‬ ‫اى‬‫ا‬‫الت‬ ‫ال‬ ‫المجلس‬‫يناير‬ ‫ثورة‬ ‫بعد‬ ‫عسكرى‬3100.‫م‬
 10. 10. 10 ‫ثاورة‬ ‫بعاد‬ ‫حكوماة‬ ‫و‬ ‫واجه‬ ‫الموكلة‬ ‫ه‬ 0606‫ااا‬‫ا‬‫وخريمه‬ ‫ااى‬‫ا‬‫ا"ول‬ ‫ااد‬‫ا‬‫الوف‬ ‫ااة‬‫ا‬‫حكوم‬ ‫م؛‬ ‫انة‬‫ا‬‫س‬ ‫او‬‫ا‬‫خغل‬ ‫اعد‬‫ا‬‫س‬0632‫اواب‬‫ا‬‫الن‬ ‫اس‬‫ا‬‫مجل‬ .‫م‬ ‫التااى‬ ‫القااوانين‬ ‫ا‬‫ا‬‫ك‬ ‫ومناقوااة‬ ‫بعاارظ‬ ‫مالااب‬ ‫اااه‬‫ا‬‫وحكومت‬ ‫اااخريم‬‫ا‬‫ال‬ ‫اااه؛‬‫ا‬‫إنتخاب‬ ‫ااا‬‫ا‬‫قب‬ ‫ااادر‬‫ا‬‫ص‬ ‫الموافقاة‬ ‫ياتم‬ ‫ن‬ ‫وماالبوا‬ ‫مناقواتها؛‬ ‫رفتوا‬ ‫القاااوانين‬ ‫رلاااى‬‫دفعااا‬‫ة‬‫و‬ ‫واحااادة‬‫جلساااة‬ ‫فاااى‬ . ‫واحد‬ ‫وتصوي‬ ‫ياتمكن‬ ‫لم‬ ‫بسببه‬ ‫"نه‬ ‫كارثة؛‬ ‫فى‬ ‫تسبب‬ ‫الخت‬ ‫والمظااهرا‬ ‫جتماراا‬ ‫ا‬ ‫قاانون‬ ‫إلغااء‬ ‫مان‬ ‫المجلس‬ ‫اانة‬‫ا‬‫س‬ ‫ااادر‬‫ا‬‫الص‬0633‫اان‬‫ا‬‫م‬ ‫ااة‬‫ا‬‫الحكوم‬ ‫ااتمكن‬‫ا‬‫ت‬ ‫اام‬‫ا‬‫ول‬ ‫م؛‬ ‫ااانون‬‫ا‬‫الق‬ ‫ااتمر‬‫ا‬‫إس‬ ‫ااة‬‫ا‬‫والنتيج‬ .‫ااه‬‫ا‬‫بتعديل‬ ‫اادها‬‫ا‬‫ور‬ ‫اا‬‫ا‬‫تنفي‬ ‫و‬ ‫والدساااتور؛‬ ‫البرلماااان‬ ‫إلغااااء‬ ‫وتااام‬ ‫سااااريا؛‬‫تعياااين‬ ‫ج‬ ‫ااة‬‫ا‬‫حكوم‬‫ااتخ‬‫ا‬‫اس‬ ‫اادة‬‫ا‬‫دي‬‫د‬‫ااد‬‫ا‬‫ت‬ ‫اائوم‬‫ا‬‫المو‬ ‫ااانون‬‫ا‬‫الق‬ ‫م‬ .‫كلها‬ ‫والمعارتة‬ ‫والويوريين‬ ‫الوفديين‬ ‫ان‬‫ا‬‫خم‬ ‫اواب‬‫ا‬‫الن‬ ‫اس‬‫ا‬‫مجل‬ ‫اة؛‬‫ا‬‫مهم‬ ‫اة‬‫ا‬‫حاج‬ ‫ان‬‫ا‬‫م‬ ‫ا‬‫ا‬‫تمس‬ ‫او‬‫ا‬‫خغل‬ ‫اعد‬‫ا‬‫س‬‫ك‬‫ام‬‫ا‬‫رغ‬ ‫اوانين؛‬‫ا‬‫الق‬ ‫اة‬‫ا‬‫بمناقو‬ ‫ااتور‬‫ا‬‫دس‬ ‫ن‬0633‫اارظ‬‫ا‬‫ر‬ ‫ااى‬‫ا‬‫رل‬ ‫اان‬‫ا‬‫ي‬ ‫ااان‬‫ا‬‫ك‬ ‫فااهم‬ ‫كاان‬ ‫المجلاس‬ ‫يعناى‬ .‫مناقواتها‬ ‫وليس‬ ‫القوانين‬ ‫ااري‬‫ا‬‫بالتو‬ ‫ااي‬‫ا‬‫ا"ص‬ ‫ااا‬‫ا‬‫ختص‬ ‫ا‬ ‫اااحب‬‫ا‬‫ص‬ ‫ااه‬‫ا‬‫إن‬ ‫ااح؛‬‫ا‬‫ص‬ ‫وإرداد‬.‫القوانين‬‫ن‬ ‫لاك‬ ‫معناى‬‫فاى‬ ‫صادر‬ ‫قاانون‬ ‫ى‬ ‫الحكاياة‬ ‫يعناى‬ ‫ويناقواه؛‬ ‫رلياه‬ ‫يعرظ‬ ‫ن‬ ‫البد‬ ‫غيابه‬ ‫ااة‬‫ا‬‫للموافق‬ ‫ااة‬‫ا‬‫جلس‬ ‫؛‬ ‫ااك‬‫ا‬‫و‬ ‫اارد‬‫ا‬‫مج‬ ‫اا‬‫ا‬‫ليس‬.!‫ظ‬َ‫ف‬‫اان‬‫ا‬‫ت‬ ‫اام‬‫ا‬‫ث‬ ‫و‬‫خ‬‫تمسك‬ ‫التى‬ ‫القوانين‬ ‫إن‬ ‫آخر‬ ‫وىء‬ ‫من‬ ‫بالك‬ ‫حارب‬ ‫ياام‬ ‫صدر‬ ‫بمناقوتها‬ ‫سعد‬ ‫خمن‬ ‫فى‬ ‫المجلس‬ ‫ااورة‬‫ا‬‫وث‬ ‫ااة‬‫ا‬‫ررفي‬ ‫ااام‬‫ا‬‫حك‬ ‫و‬ ‫ااة‬‫ا‬‫رالمي‬‫ااعبية‬‫ا‬‫و‬‫اارابا‬‫ا‬‫وإت‬ ‫ملا‬ ‫ذدث‬ ‫واذا‬ ‫وصس‬ ‫ٔاجّت‬ ‫املشكمة‬ ٓ‫ِر‬ ‫ثٕزة‬ ‫بعد‬ 1919‫؟‬
 11. 11. 11 ‫اهد‬‫ا‬‫وو‬...‫اء‬‫اى‬‫ا‬‫رل‬ ‫ارق‬‫ا‬‫تح‬ ‫ا‬‫ا‬‫كان‬ ‫ارى‬‫ا‬‫وق‬ ‫اى‬‫ا‬‫ح‬ ‫اا‬‫ا‬‫رص‬ ...‫اااكرية‬‫ا‬‫رس‬ ‫اااا‬‫ا‬‫ومحاكم‬ ‫ااااال‬‫ا‬‫وارتق‬ ‫اااا‬‫ا‬‫هله‬‫اااى‬‫ا‬‫يعن‬ ‫بالث‬ ‫إنتقالية‬ ‫مرحلة‬‫لث‬!. ‫ا‬ ‫اا‬‫ا‬‫ه‬‫إن‬ ‫ااون‬‫ا‬‫يقول‬ ‫ين‬ ‫اا‬‫ا‬‫ال‬ ‫ااى‬‫ا‬‫رل‬ ‫رد‬ ‫ااه‬‫ا‬‫في‬ ‫ااتم‬‫ا‬‫الك‬ ‫المادة‬‫م‬051‫دستور‬ ‫فى‬3103‫تكلما‬ ‫المعد‬ ‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫رلى‬ ‫القوانين‬ ‫ررظ‬ ‫رن‬‫؛‬‫تك‬ ‫لما‬‫ون‬ ‫ااوا‬‫ا‬‫ا"ح‬‫ااواني‬‫ا‬‫الق‬ ‫اا‬‫ا‬‫ه‬ ‫ااه‬‫ا‬‫في‬ ‫اادر‬‫ا‬‫ص‬ ‫ااى‬‫ا‬‫الت‬‫ن‬‫ااوا‬‫ا‬‫ح‬ ‫راديااة‬‫اسااتثنائية‬ ‫غياار‬ ‫ظاارو‬ ‫فااى‬ ‫يعنااى‬ ‫؛‬.‫معنااى‬ ‫كتم‬‫اام‬‫ا‬‫ه‬‫ااى‬‫ا‬‫الت‬ ‫ااوانين‬‫ا‬‫الق‬ ‫ااى‬‫ا‬‫رل‬ ‫ااق‬‫ا‬‫تنمب‬ ‫ال‬ ‫ااادة‬‫ا‬‫الم‬ ‫إن‬ ‫اادر‬‫ا‬‫ص‬‫ااة‬‫ا‬‫نتقالي‬ ‫ا‬ ‫اا‬‫ا‬‫المراح‬ ‫ااى‬‫ا‬‫ف‬‫اااير‬‫ا‬‫ين‬ ‫ااور‬‫ا‬‫ث‬ ‫ااد‬‫ا‬‫بع‬ ‫؛‬ 3100‫م‬. ‫اا‬‫ا‬‫ه‬ ‫اار‬‫ا‬‫آخ‬‫اان‬‫ا‬‫م‬ ‫اارة‬‫ا‬‫الفت‬ ‫ااى‬‫ا‬‫تغم‬ ‫اادنا‬‫ا‬‫رن‬ ‫اا‬‫ا‬‫المراح‬ ‫ااو‬‫ا‬‫يولي‬3103‫إن‬ ‫ااى‬‫ا‬‫إل‬‫ااان‬‫ا‬‫برلم‬ ‫اااد‬‫ا‬‫عق‬3105‫م‬‫ااى‬‫ا‬‫وه‬ ‫؛‬ ‫الرئيس‬ ‫انتخاب‬ ‫من‬ ‫الفترة‬‫الفتا‬ ‫ربد‬‫ال‬‫حتاى‬ ‫سيساى‬ ‫تام‬ ‫ا‬ ‫لماا‬ ‫آخار‬ ‫سؤا‬ ‫ورندنا‬ .‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫انتخاب‬ ‫منصاور‬ ‫ردلى‬ ‫المستوار‬ ‫قتاها‬ ‫التى‬ ‫الفترة‬ ‫استبعاد‬ ‫قاانون‬ ‫ختلهاا‬ ‫صادر‬ ‫التاى‬ ‫الفتارة‬ ‫وهاى‬ ‫الرئاسة؛‬ ‫فى‬ ‫اام‬‫ا‬‫رق‬ ‫اااهر‬‫ا‬‫التظ‬011‫اانة‬‫ا‬‫لس‬3103.‫؟‬‫اا‬‫ا‬‫ه‬ ‫ااتبعاد‬‫ا‬‫اس‬ ‫قان‬ ‫ررظ‬ ‫ردم‬ ‫رليه‬ ‫ترتب‬ ‫المرحلة‬‫و‬‫رلى‬ ‫التظاهر‬ ‫ن‬ ‫الم‬ ‫النواب‬ ‫مجلس‬‫فى‬ ‫نتخب‬3105.!‫م‬ ‫ااتورى‬‫ا‬‫الدس‬ ‫رتن‬ ‫ااا‬‫ا‬‫ب‬ ‫وال‬ ‫ااد‬‫ا‬‫نب‬‫ااى‬‫ا‬‫ف‬ ‫ااادر‬‫ا‬‫الص‬ ‫او‬‫ا‬‫يولي‬3103‫م؛‬‫اواد‬‫ا‬‫م‬ ‫اتث‬‫ا‬‫ث‬ ‫اى‬‫ا‬‫رل‬ ‫ا‬‫ا‬‫ن‬ ‫اه‬‫ا‬‫"ن‬ ‫م‬ ‫الماواد‬ ‫وهاى‬ ‫ى‬ ‫الار‬ ‫حرية‬ ‫بخصو‬1‫و‬8 ‫و‬01‫م‬ ‫ااادة‬‫ا‬‫الم‬ .01‫ااى‬‫ا‬‫ف‬ ‫ااق‬‫ا‬‫الح‬ ‫اان‬‫ا‬‫ر‬ ‫اا‬‫ا‬‫تكلم‬ ‫ااى‬‫ا‬‫وف‬ .‫ااار‬‫ا‬‫خم‬ ‫ا‬ ‫اارم‬‫ا‬‫بو‬ ‫اااهر‬‫ا‬‫والتظ‬ ‫اااع‬‫ا‬‫جتم‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫اادتين‬‫ا‬‫الم‬13‫وم‬05‫اد‬‫ا‬‫المع‬ ‫اتور‬‫ا‬‫الدس‬ ‫ان‬‫ا‬‫م‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫ِٔـ‬‫ـاك‬‫ـ‬‫ٍِـ‬ ‫ل‬ ‫محاٖــة‬‫مرــل‬ ‫ـساب‬‫ـ‬‫اإلض‬ ‫ـى‬‫ـ‬‫ف‬ ً‫اإلعتصــــا‬ ٔ ‫فـــى‬ٌُٕ‫قـــا‬ ‫؟‬ ‫التظاِس‬
 12. 12. 12 ‫ساس‬ ‫بمجمورة‬ ‫ارترا‬ ‫فيه‬ ‫هام؛‬ ‫ن‬‫من‬ ‫ية‬ .‫ى‬ ‫الر‬ ‫رن‬ ‫التعبير‬ ‫وكا‬ ‫اة‬‫ا‬‫العام‬ ‫اا‬‫ا‬‫جتمار‬ ‫ا‬ " ‫اى‬‫ا‬‫ه‬ ‫اكا‬‫ا‬‫ا"و‬ ‫ا‬‫ا‬‫ه‬ ‫و‬ ‫ااااراب‬‫ا‬‫ت‬ ‫ا‬ " ‫لك‬ ‫اااا‬‫ا‬‫وك‬ ‫"؛‬ ‫اااااهرا‬‫ا‬‫والتظ‬ ‫ااااب‬‫ا‬‫والمواك‬ ‫م‬ ‫اااادة‬‫ا‬‫الم‬ ‫اااى‬‫ا‬‫ف‬ ‫اااافتين‬‫ا‬‫إت‬ ‫ااادنا‬‫ا‬‫ورن‬ ." ‫ااالمى‬‫ا‬‫الس‬13 ‫واكا‬ ‫جميا‬ " ‫فى‬ ‫الموامنيــن‬ ‫بحق‬ ‫خاصة‬ ‫إتافة‬ ‫اار‬‫ا‬‫حظ‬ ‫ااة‬‫ا‬‫الثاني‬ ‫ااافة‬‫ا‬‫ت‬ ‫وا‬ ." ‫االمية‬‫ا‬‫الس‬ ‫ااا‬‫ا‬‫حتجاج‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫من‬ " ‫الست‬ ‫حم‬. ‫حتجاجاا‬ ‫ا‬ ‫ها‬ ‫فى‬ " ‫نوع‬ ‫إن‬ ‫ااو‬‫ا‬‫نق‬ ‫ن‬ ‫ااح‬‫ا‬‫يص‬ ‫لك‬ ‫اا‬‫ا‬‫ول‬ ‫ااام؛‬‫ا‬‫ر‬ ‫اا‬‫ا‬‫ن‬ ‫ن‬ ‫إ‬ ‫اادنا‬‫ا‬‫رن‬ ‫ااكا‬‫ا‬‫و‬ ‫اامن‬‫ا‬‫ت‬ ‫اادخ‬‫ا‬‫ي‬ ‫االمى‬‫ا‬‫الس‬ ‫ااام‬‫ا‬‫رتص‬ ‫ا‬ ‫ااى‬‫ا‬‫ف‬ ‫ااق‬‫ا‬‫الح‬ .‫الدستور‬ ‫ويتمنه‬ ‫ى؛‬ ‫الر‬ ‫رن‬ ‫التعبير‬ ‫رااان‬ ‫الجماااارى‬ ‫و‬ ‫الفاااردى‬ ‫التوقااا‬ ‫هاااو‬ ‫و‬ ‫؛‬ ‫ا‬‫ا‬‫العم‬‫ادنا‬‫ا‬‫رن‬ ‫اون‬‫ا‬‫يك‬ ‫اد‬‫ا‬‫ق‬‫اام؛‬‫ا‬‫إرتص‬ ‫ا‬‫ا‬‫م‬ ‫اراب‬‫ا‬‫إت‬ ‫ادما‬‫ا‬‫رن‬‫يتجم‬‫اـ‬‫ا‬‫ـ‬‫اى‬‫ا‬‫ف‬ ‫اا‬‫ا‬‫العم‬‫اـن‬‫ا‬‫ماكــ‬‫ا‬‫ا‬‫العم‬‫او‬‫ا‬‫ويمتنع‬‫ا‬ ‫اا‬‫ا‬‫يحص‬ ‫اان‬‫ا‬‫ممك‬ ‫ااام‬‫ا‬‫رتص‬ ‫ا‬ ‫اان‬‫ا‬‫لك‬ .‫اام‬‫ا‬‫بعمله‬ ‫ااام‬‫ا‬‫القي‬ ‫اان‬‫ا‬‫ر‬ ‫خارى؛‬ ‫راماة‬ ‫مااكن‬ ‫فاى‬ ‫ياتم‬ ‫وممكن‬ ‫إتراب؛‬ ‫بدون‬ ...‫العامااة‬ ‫والميااادين‬ ‫الدراسااة‬ ‫ماااكن‬ ‫ومنهااا‬‫قااانون‬ ‫مااان‬ ‫تماماااا‬ ‫الااارفظ‬ ‫موقااا‬ ‫خااا‬ ‫ا"خيااار‬ ‫التظااااهر‬ ‫اى‬‫ا‬‫ف‬ ‫اد‬‫ا‬‫يوج‬ ‫ال‬ ‫اتم‬‫ا‬‫ك‬ ‫ى‬ ‫ا‬‫ا‬‫قب‬ .‫اام‬‫ا‬‫رتص‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫اراب‬‫ا‬‫ت‬ ‫ا‬ ‫حتجا‬ ‫ا‬ ‫اا‬‫ا‬‫الوقف‬ ‫و‬ ‫اام‬‫ا‬‫رتص‬ ‫ل‬ ‫ا‬‫ا‬‫تعري‬ ‫اانون‬‫ا‬‫الق‬‫اة؛‬‫ا‬‫جي‬ ‫قانونياااة‬ ‫حماياااة‬ ‫لعمااا‬ ‫رغباااة‬ ‫توجاااد‬ ‫ال‬ ‫"ناااه‬ ‫ربماااا‬ .‫رتصام‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫تراب‬ ‫ل‬ ‫دلة‬‫الماادة‬ ‫منهاا‬ ‫كثيارة؛‬ ‫الارافظ‬ ‫الموق‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫م‬1‫تعميا‬ ‫حظار‬ ‫وهاو‬ ‫جدا؛‬ ‫ومرن‬ ‫رام‬ ‫ن‬ ‫وفيها‬ ‫؛‬ ‫م‬ ‫اادة‬‫ا‬‫والم‬ ...‫اة‬‫ا‬‫العام‬ ‫اق‬‫ا‬‫والمراف‬ ‫االح‬‫ا‬‫والمص‬ ‫ااو‬‫ا‬‫نت‬ ‫ا‬8 ‫ادء‬‫ا‬‫ب‬ ‫ااد‬‫ا‬‫ميع‬ " ‫اد‬‫ا‬‫بتحدي‬ ‫اين‬‫ا‬‫المنظم‬ ‫اخام‬‫ا‬‫إلت‬ ‫اى‬‫ا‬‫رل‬ ‫ا‬‫ا‬‫تكلم‬
 13. 13. 13 ‫ااء‬‫ا‬‫وانته‬." ‫ااهرة‬‫ا‬‫التظ‬ ‫و‬ ‫اب‬‫ا‬‫الموك‬ ‫و‬ ‫اام‬‫ا‬‫الع‬ ‫ااع‬‫ا‬‫جتم‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫المادة‬ ‫ن‬ ‫يتا‬ ‫ورندك‬02.‫التظااهر‬ ‫قاانون‬ ‫مان‬ ‫المادة‬ ‫ه‬‫تحديد‬ ‫سلمة‬ ‫المحافظ‬ ‫تعمى‬"" ‫آمان‬ ‫حارم‬ ‫الحكومياااة‬ ‫المقاااار‬ ‫ومنهاااا‬ ‫الحيوياااة؛‬ ‫المواقااا‬ ‫ماااام‬ ‫و‬ ‫اااهرين‬‫ا‬‫للمتظ‬ ‫ااوخ‬‫ا‬‫يج‬ ‫وال‬ .‫ااة‬‫ا‬‫التعليمي‬ ‫ااا‬‫ا‬‫والمؤسس‬ ‫اآلمان‬ ‫الحارم‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫تجاوخ‬ ‫المحتجين‬‫باا‬ ‫ومان‬ ‫؛‬‫ولاى‬ ‫ب‬ ‫به‬ ‫رتصام‬ ‫وا‬ ‫التجم‬ ‫و‬‫اااـ‬‫ا‬‫ــ‬‫ااالمية‬‫ا‬‫الس‬ ‫ااااو‬‫ا‬‫حتج‬ ‫وا‬ ‫ااار‬‫ا‬‫التعبي‬ ‫كا‬‫اااا‬‫ا‬‫له‬ ‫دس‬ ‫حماية‬‫ـــ‬‫تورية‬‫خاصة‬‫فى‬ ‫نجدها‬ ‫؛‬‫دساتور‬ 3103‫المعد‬‫نعرتها‬ ‫ن‬ ‫يك‬ ‫ر‬ ‫ما‬ .‫متدرجاة‬ ‫ااااا‬‫ا‬‫قوته‬ ‫ااااث‬‫ا‬‫حي‬ ‫اااان‬‫ا‬‫م‬.‫؟‬‫وال‬‫اااادي‬‫ا‬‫تع‬ ‫ااااوخ‬‫ا‬‫اليج‬ ‫ااادىء‬‫ا‬‫بمب‬ " ‫ااة‬‫ا‬‫المتعلق‬ ‫ااتورية‬‫ا‬‫الدس‬ ‫ااو‬‫ا‬‫النص‬ ‫متعلقا‬ ‫التعادي‬ ‫يكن‬ ‫مالم‬ ،‫المساواة‬ ‫و‬ ‫الحرية‬‫ا‬ " ‫امانا‬‫ا‬‫الت‬ ‫ان‬‫ا‬‫م‬ ‫اد‬‫ا‬‫بالمخي‬‫اادة‬‫ا‬‫مالم‬331‫ان‬‫ا‬‫م‬ . ‫الدستور‬ ‫ورنااادك‬‫نااا‬‫خميااار‬‫الماااادة‬ ‫فاااى‬‫م‬63‫مااان‬ ‫اااتور‬‫ا‬‫الدس‬‫ال‬ "" ‫اااوخ‬‫ا‬‫يج‬‫اااة‬‫ا‬‫ممارس‬ ‫ااانظم‬‫ا‬‫ي‬ ‫اااانون‬‫ا‬‫ق‬ ‫ى‬ ‫صااالها‬ ‫يماااس‬ ‫بماااا‬ ‫يقيااادها‬ ‫ن‬ ‫والحرياااا‬ ‫الحقاااوق‬ ." ‫وجوهرها‬‫ورندك‬‫يتا‬‫المعاهدا‬ ‫توفرها‬ ‫حماية‬ ‫الدولياااة‬ ‫تفاقياااا‬ ‫وا‬‫تفاقياااا‬ ‫با‬ ‫الدولاااة‬ ‫تلتاااخم‬ " ‫التااى‬ ‫اان‬‫ا‬‫نس‬ ‫ا‬ ‫اوق‬‫ا‬‫لحق‬ ‫اة‬‫ا‬‫الدولي‬ ‫والمواثيااق‬ ‫اود‬‫ا‬‫والعه‬ ‫اد‬‫ا‬‫بع‬ ‫اانون‬‫ا‬‫الق‬ ‫اوة‬‫ا‬‫ق‬ ‫اا‬‫ا‬‫له‬ ‫ابح‬‫ا‬‫وتص‬ ،‫ار‬‫ا‬‫مص‬ ‫اا‬‫ا‬‫رليه‬ ‫ادق‬‫ا‬‫تص‬ " ‫اررة‬‫ا‬‫المق‬ ‫ااع‬‫ا‬‫لعوت‬ ‫اا‬‫ا‬‫وفق‬ ‫ارها‬‫ا‬‫نو‬‫اادة‬‫ا‬‫مالم‬63‫ان‬‫ا‬‫م‬ . ‫الدستور‬ ‫الدستور‬‫فيها‬‫راتن‬ ‫ا‬ ‫إلاى‬ ‫صريحة‬ ‫إوارة‬ ‫نسان‬ ‫ا‬ ‫لحقوق‬ ‫العالمى‬‫رلاى‬ ‫ين‬ ‫رتن‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ه‬ . 5 ٔ‫ِن‬‫عٍدٌا‬ ‫خاصة‬ ‫محاٖة‬ ‫ل‬‫متظاِس‬ ٔ‫أشكاه‬ َ‫ع‬ ‫التعبري‬ ‫السأى؟‬
 14. 14. 14 ‫بأوكال‬ ‫ى‬ ‫الر‬ ‫رن‬ ‫التعبير‬ ‫حق‬ ‫حماية‬.‫المختلفاة‬ ‫ه‬‫مان‬ ‫ن‬ ‫ارو‬‫ا‬‫المع‬‫انة‬‫ا‬‫س‬ ‫امبر‬‫ا‬‫ديس‬ ‫اى‬‫ا‬‫ف‬ ‫ادر‬‫ا‬‫ص‬ ‫اتن‬‫ا‬‫ر‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬‫ا‬‫ه‬ 0628‫م؛‬‫ار‬‫ا‬‫ومص‬‫اارك‬‫ا‬‫و‬‫و‬ ‫اداد‬‫ا‬‫إر‬ ‫اى‬‫ا‬‫ف‬‫اه‬‫ا‬‫ب‬ ‫ا‬‫ا‬‫ارترف‬ ‫اميا‬‫ا‬‫رس‬‫اا‬‫ا‬‫قانون‬ ‫اه‬‫ا‬‫ب‬ ‫اة‬‫ا‬‫ملتخم‬ ‫اى‬‫ا‬‫يعن‬ ‫؛‬.‫اادة‬‫ا‬‫الم‬ ‫اك‬‫ا‬‫بال‬ ‫اد‬‫ا‬‫خ‬ ‫م‬331‫ااتور‬‫ا‬‫الدس‬ ‫اان‬‫ا‬‫م‬‫اان‬‫ا‬‫م‬ ‫ااخءا‬‫ا‬‫ج‬ ‫ااة‬‫ا‬‫الديباج‬ ‫اار‬‫ا‬‫تعتب‬ ‫الدستور‬.‫و‬‫يقولاون‬ ‫الدستورى‬ ‫القانون‬ ‫فقهاء‬ ‫غلب‬ ‫إن‬‫اتور‬‫ا‬‫الدس‬ ‫اة‬‫ا‬‫ديباج‬‫اا‬‫ا‬‫له‬‫اس‬‫ا‬‫نف‬‫اوة‬‫ا‬‫ق‬‫اتور‬‫ا‬‫الدس‬ ‫اواد‬‫ا‬‫م‬. ‫و‬ ‫اخام‬‫ا‬‫إلت‬ ‫اه‬‫ا‬‫في‬ ‫اة‬‫ا‬‫الديباج‬ ‫ا‬‫ا‬‫ن‬ ‫اون‬‫ا‬‫يك‬ ‫اا‬‫ا‬‫لم‬ ‫اى‬‫ا‬‫مت‬ ‫ان‬‫ا‬‫ولك‬ ‫قانونى‬ ‫مبد‬. ‫ا؛‬ ‫ها‬ ‫يومناا‬ ‫حتى‬ ‫ساريا‬ ‫ماخا‬ ‫التجمهر‬ ‫قانون‬ ‫مان‬ ‫الحيااة‬ ‫قبلاة‬ ‫رلاى‬ ‫القاانون‬ ‫ا‬ ‫ها‬ ‫حصا‬ ‫فقد‬ ‫اااانون‬‫ا‬‫ق‬ ‫"ن‬ ‫ا؟‬ ‫اااا‬‫ا‬‫لم‬ .‫اااه‬‫ا‬‫نفس‬ ‫ااااهر‬‫ا‬‫التظ‬ ‫اااانون‬‫ا‬‫ق‬ ‫اساااتمرار‬ ‫رلاااى‬ ‫مقدمتاااه‬ ‫فاااى‬ ‫نااا‬ ‫اااهر‬‫ا‬‫التظ‬ ‫اااام‬‫ا‬‫رق‬ ‫اااار‬‫ا‬‫التجمه‬ ‫ااااانون‬‫ا‬‫ق‬ ‫ااااق‬‫ا‬‫تمبي‬01‫اااانة‬‫ا‬‫لس‬ 0602‫وااااروم‬ ‫لااااه‬ ‫التجمهاااار‬ ‫"ن‬ ‫وثانيااااا‬ . ‫ااااة‬‫ا‬‫حال‬ ‫اااان‬‫ا‬‫ر‬ ‫اااا‬‫ا‬‫تختل‬ ‫ااااه؛‬‫ا‬‫ب‬ ‫ااااة‬‫ا‬‫خاص‬ ‫وجاااارائم‬ .‫والمواكب‬ ‫والمظاهرا‬ ‫جتمارا‬ ‫ا‬ ‫والثالثااااة‬‫ن‬‫الدسااااتورية‬ ‫المحكمااااة‬‫حصاااان‬ ‫التجمهر؛‬ ‫قانون‬ ‫فى‬ ‫المواد‬ ‫خمر‬‫بتاريخ‬ ‫جلستها‬ ‫فى‬ 36‫إبري‬0686.‫م‬‫خمار‬ ‫ما‬‫ها‬‫ماا‬ ‫فهاو‬ ‫الماواد‬ ‫ستتحظه‬‫التالية‬ ‫السمور‬ ‫فى‬ ‫حاال‬. ‫ااروم‬‫ا‬‫و‬ ‫ااة‬‫ا‬‫ثتث‬ ‫ااا‬‫ا‬‫له‬ ‫اار‬‫ا‬‫التجمه‬‫اارم‬‫ا‬‫و‬ ‫ااا‬‫ا‬‫وله‬ ‫رلاااى‬ ‫واااخا‬ ‫"خمساااة‬ ‫إجتمااااع‬ ‫وهاااو‬ ‫العااادد؛‬ " ‫اون‬‫ا‬‫يك‬ ‫ن‬ ‫اا‬‫ا‬‫هم‬ ‫اران‬‫ا‬‫اآلخ‬ ‫ارمان‬‫ا‬‫الو‬ ‫اا‬‫ا‬‫م‬ ." ‫ا‬‫ا‬‫ا"ق‬ ‫ادم‬‫ا‬‫ور‬ ‫ار؛‬‫ا‬‫خم‬ ‫ا‬‫ا‬‫ف‬ " ‫اام‬‫ا‬‫الع‬ ‫الم‬‫ا‬‫الس‬‫ارق‬‫ا‬‫تف‬‫ارين‬‫ا‬‫المتجمه‬ 6 ‫إلغاء‬ ‫مت‬ ‫ِن‬ ٌُٕ‫قا‬ ‫بعد‬ ‫التحىّس‬ ‫صدٔز‬ ‫ٔتطبٗل‬ ٌُٕ‫قا‬ ‫التظاِس‬‫؟‬
 15. 15. 15 ‫ا‬ ‫رلى‬ ‫بناء‬‫السالمة‬ ‫رجاا‬ " ‫من‬ ‫تصـــدر‬ ‫التى‬ ‫"وامر‬ "‫اان‬‫ا‬‫ك‬ ‫ا‬ ‫إ‬ ‫اا‬‫ا‬‫م‬ ‫ادد‬‫ا‬‫تح‬ ‫اى‬‫ا‬‫الت‬ ‫اى‬‫ا‬‫ه‬ ‫ادة‬‫ا‬‫وحي‬ ‫اة‬‫ا‬‫جه‬ ‫ااك‬‫ا‬‫هن‬ ." ‫ااالم‬‫ا‬‫الس‬‫اااام‬‫ا‬‫الع‬"‫اااى‬‫ا‬‫ف‬‫ااار‬‫ا‬‫خم‬‫اااؤالء‬‫ا‬‫ه‬ ‫ااا‬‫ا‬‫تجم‬ ‫اااة‬‫ا‬‫نتيج‬ ‫اة‬‫ا‬‫العام‬ ‫المة‬‫ا‬‫الس‬ ‫اا‬‫ا‬‫رج‬ ‫اى‬‫ا‬‫ه‬ ‫اة‬‫ا‬‫الجه‬ ‫ا‬‫ا‬‫ه‬ ‫؛‬ ‫اخا‬‫ا‬‫ا"و‬ .‫الورمة‬‫ا‬ ‫رادم‬ ‫جاخاء‬ ‫ما‬‫و‬ ‫باالتفريق‬ ‫لعمار‬ ‫متثاا‬ .‫الغرامة‬ ‫و‬ ‫الحبس‬ ‫فهو‬ ‫وامر‬ ‫من‬ ‫غير‬ ‫اان‬‫ا‬‫م‬ ‫ااى‬‫ا‬‫يعن‬ ‫ااة؛‬‫ا‬‫دائم‬ ‫والدة‬ ‫ااة‬‫ا‬‫حال‬ ‫ااى‬‫ا‬‫ف‬ ‫اار‬‫ا‬‫التجمه‬ ‫ار‬‫ا‬‫غي‬ ‫اة‬‫ا‬‫جريم‬ ‫ان‬‫ا‬‫م‬ ‫ار‬‫ا‬‫كث‬ ‫اه‬‫ا‬‫رن‬ ‫اد‬‫ا‬‫يتول‬ ‫ن‬ ‫ان‬‫ا‬‫الممك‬ ‫و‬ .‫اااا‬‫ا‬‫رنه‬ ‫اااا‬‫ا‬‫تكلمن‬ ‫اااى‬‫ا‬‫الت‬‫اااون‬‫ا‬‫يك‬ ‫ن‬ ‫اااة‬‫ا‬‫جريم‬ ‫التجمهر‬ ‫من‬ ‫الغرظ‬"‫تنفيا‬ ‫تعميا‬ ‫و‬ ‫منا‬ ‫اااوائح‬‫ا‬‫الل‬ ‫و‬ ‫اااوانين‬‫ا‬‫الق‬" ‫و‬ ‫"؛‬‫اااى‬‫ا‬‫رل‬ ‫اااأثير‬‫ا‬‫الت‬ ‫مان‬ ‫واخ‬ ‫حرماان‬ ‫و‬ ‫رمالهاا‬ ‫فا‬ ‫السلما‬ ‫العم‬ ‫حرية‬." ‫هاو‬ ‫و‬ ‫النماو‬ ‫ا‬ ‫ها‬ ‫مان‬ ‫الغارظ‬ ‫فاأن‬ ‫نلحظ‬ ‫وكما‬ ‫راان‬ ‫اراب‬‫ا‬‫ت‬ ‫وا‬ ‫الماادنى‬ ‫ايان‬‫ا‬‫العص‬ ‫لحاااال‬ ‫ادى‬‫ا‬‫التص‬ ‫ااا‬‫ا‬‫ول‬ . ‫ااا‬‫ا‬‫العم‬‫اااترم‬‫ا‬‫يو‬ ‫ال‬ ‫لك‬‫ال‬ ‫اااون‬‫ا‬‫يك‬ ‫ن‬‫و‬ ‫ااايان‬‫ا‬‫عص‬ ‫و‬ ‫القوة‬ ‫باستعما‬ ‫المتجمهرين‬ ‫قيام‬ ‫نتيجة‬ ‫تراب‬ ‫ا‬ .‫بها‬ ‫التهديد‬‫العم‬ ‫رن‬ ‫متناع‬ ‫ا‬ ‫يكون‬ ‫ن‬ ‫كفاية‬ ‫يعنى‬ ‫لاو‬ ‫بالاك‬ ‫وح‬ .‫المتجمهرين‬ ‫ى‬ ‫بر‬ ‫العما‬ ‫تأثر‬ ‫نتيجة‬ ‫و‬ ‫اخا‬‫ا‬‫و‬ ‫اة‬‫ا‬‫خمس‬ ‫ااهد‬‫ا‬‫وو‬ ‫ادفة؛‬‫ا‬‫بالص‬ ‫او‬‫ا‬‫ول‬ ‫ا‬‫ا‬‫حص‬ ‫مكاان‬ ‫ران‬ ‫تبتعد‬ ‫ولم‬ ‫؛‬ ‫تجم‬ ‫و‬ ‫تجمهر‬ ‫حالة‬ ‫فى‬ ‫كثر‬ ‫سو‬ ‫فأنك‬ ‫تجمعهم‬.‫الغرامة‬ ‫و‬ ‫بالحبس‬ ‫تعاقب‬ ‫و‬‫التجمهاااار‬ ‫رلااااى‬ ‫المحاااارظ‬‫وتاااا‬ ‫لااااه‬ ‫مسئو‬ ‫"نه‬ ‫؛‬ ‫خا‬‫فارد‬ ‫ى‬ ‫يرتكباه‬ ‫فعا‬ ‫كا‬ ‫ران‬ .‫التجمهر‬ ‫فراد‬ ‫من‬‫ن‬ ‫هناا‬ ‫الخماورة‬‫المادبر‬‫يجاد‬ ‫قاد‬ ‫ااااه‬‫ا‬‫نفس‬‫اااان‬‫ا‬‫ر‬ ‫اااائوال‬‫ا‬‫مس‬‫ااااا‬‫ا‬‫يرتكبه‬ ‫ااااة‬‫ا‬‫جريم‬ ‫ى‬‫ااااد‬‫ا‬‫ح‬ ‫تتركل‬ ‫وتى‬ ‫ذالة‬ ‫ِٔن‬ ‫التحىّس‬ ‫جسائي‬ ‫ٍِاك‬ ‫تستبط‬ ‫أخسى‬ ‫بّا؟‬
 16. 16. 16 ‫المتجمهرين‬‫جريماة‬ ‫ران‬ ‫هناا‬ ‫يعاقاب‬ ‫قاد‬ ‫نه‬ ‫الكارثة‬ . ‫يعل‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫وربما‬ ‫رليها؛‬ ‫يحرظ‬ ‫لم‬.‫بها‬ ‫م‬ ‫مباد‬ ‫رلاى‬ ‫ارتدى‬ ‫القانون‬ ‫حترتك‬ ‫ترى‬ ‫وكما‬ ‫ا‬ ‫اة‬‫ا‬‫معامل‬ ‫اى‬‫ا‬‫ف‬ ‫ا‬‫ا‬‫ا"ص‬ ‫اى‬‫ا‬‫وه‬ ‫"؛‬ ‫اراءة‬‫ا‬‫الب‬ "‫اان‬‫ا‬‫نس‬‫اى‬‫ا‬‫إل‬ .‫إدانتاه‬ ‫رلاى‬ ‫الادلي‬ ‫يثب‬ ‫ن‬‫يتاا‬ ‫القاانون‬ ‫وارتادى‬ ‫اد‬‫ا‬‫مب‬ ‫اى‬‫ا‬‫رل‬‫ا‬‫ا‬‫"ن‬ ‫"؛‬ ‫اة‬‫ا‬‫العقوب‬ ‫اية‬‫ا‬‫وخص‬ "‫ي‬ ‫ال‬ ‫ه‬‫ن‬ ‫ا‬‫ا‬‫عق‬ ‫ار‬‫ا‬‫غي‬ ‫اا‬‫ا‬‫ارتكبه‬ ‫اة‬‫ا‬‫جريم‬ ‫اى‬‫ا‬‫رل‬ ‫اان‬‫ا‬‫نس‬ ‫ا‬ ‫اب‬‫ا‬‫يعاق‬‫اة‬‫ا‬‫العدال‬ . ‫إ‬ ‫ااة‬‫ا‬‫الحال‬ ‫اا‬‫ا‬‫ه‬ ‫ااى‬‫ا‬‫ف‬ ‫ااو‬‫ا‬‫تق‬‫ا‬ ‫ن‬‫اان‬‫ا‬‫ر‬ ‫ااب‬‫ا‬‫يعاق‬ ‫ال‬ ‫ااان‬‫ا‬‫نس‬ .‫اااا‬‫ا‬‫فيه‬ ‫اااريكا‬‫ا‬‫و‬ ‫اااان‬‫ا‬‫ك‬ ‫ا‬ ‫إ‬ ‫إال‬ ‫ااار‬‫ا‬‫غي‬ ‫اااا‬‫ا‬‫ارتكبه‬ ‫اااة‬‫ا‬‫جريم‬ ‫و‬ ‫اااااريظ‬‫ا‬‫التح‬ ‫و‬ ‫ااااااردة‬‫ا‬‫بالمس‬ ‫ااااا‬‫ا‬‫يحص‬ ‫اااااتراك‬‫ا‬‫و‬ ‫ا‬ .‫تفاق‬ ‫ا‬ ‫بر‬ ‫مبد‬‫ا‬‫تامانة‬ ‫رناه‬ ‫تكلمناا‬ ‫ى‬ ‫الا‬ ‫نساان‬ ‫ا‬ ‫ءة‬ ‫فاى‬ ‫يعايط‬ ‫إنساان‬ ‫وكا‬ ‫لحترتك‬ ‫رنه‬ ‫غنى‬ ‫ال‬ ‫المحروسة‬ ‫مصر‬‫نيلهاا‬ ‫من‬ ‫ورب‬ ‫و‬.‫القتااء‬ ‫ا‬‫ا‬‫ه‬ ‫ان‬‫ا‬‫ر‬ ‫ا‬‫ا‬‫دافع‬ ‫ارة‬‫ا‬‫كثي‬ ‫اام‬‫ا‬‫حك‬ ‫اه‬‫ا‬‫ل‬ ‫ار‬‫ا‬‫مص‬ ‫اى‬‫ا‬‫ف‬‫ا‬ ‫حماية‬ ‫وقدم‬ ‫؛‬ ‫المبد‬‫مباوارة‬ ‫غير‬‫مجاا‬ ‫فاى‬ .‫ى‬ ‫الر‬ ‫رن‬ ‫التعبير‬ ‫حق‬ ‫ااى‬‫ا‬‫رل‬ ‫اابظ‬‫ا‬‫الق‬ ‫ااتم‬‫ا‬‫ي‬ ‫ن‬ ‫ااترم‬‫ا‬‫او‬ ‫اااء‬‫ا‬‫القت‬ ‫ااثت‬‫ا‬‫م‬ ‫اى‬‫ا‬‫يعن‬ .‫ابس‬‫ا‬‫تل‬ ‫اة‬‫ا‬‫حال‬ ‫اى‬‫ا‬‫ف‬ ‫او‬‫ا‬‫وه‬ ‫ااهر‬‫ا‬‫المتظ‬ ‫و‬ ‫المتجمهار‬ ‫ااى‬‫ا‬‫رل‬ ‫اابظ‬‫ا‬‫الق‬ ‫ااأن‬‫ا‬‫ف‬ ‫اابس‬‫ا‬‫التل‬ ‫ااروم‬‫ا‬‫و‬ ‫ااق‬‫ا‬‫تتحق‬ ‫اام‬‫ا‬‫ل‬ ‫ا‬ ‫إ‬ .‫ااامت‬‫ا‬‫ب‬ ‫ااون‬‫ا‬‫يك‬ ‫ااه‬‫ا‬‫وتفتيو‬ ‫اااهر‬‫ا‬‫المتظ‬‫ااون‬‫ا‬‫يك‬ ‫ال‬ ‫اابس‬‫ا‬‫التل‬ ‫التاابم‬ ‫يواهدك‬ ‫لم‬ ‫ا‬ ‫إ‬ ‫موجودا‬‫؛‬‫رلياك‬ ‫قابظ‬ ‫ولكناه‬ .‫ارمة‬‫ا‬‫الو‬ ‫اراد‬‫ا‬‫ف‬ ‫اد‬‫ا‬‫ح‬ ‫ان‬‫ا‬‫م‬ ‫اة‬‫ا‬‫إخباري‬ ‫اى‬‫ا‬‫رل‬ ‫ااء‬‫ا‬‫بن‬‫اور‬‫ا‬‫الص‬ ‫و‬...‫اارمة‬‫ا‬‫الو‬ ‫ااا‬‫ا‬‫تحري‬‫ااى‬‫ا‬‫رل‬ ‫اادا‬‫ا‬‫مؤك‬ ‫اايت‬‫ا‬‫دل‬ ‫اار‬‫ا‬‫تعتب‬ ‫ال‬ ‫الصاور‬ .‫تظااهر‬ ‫و‬ ‫تجمهار‬ ‫حالاة‬ ‫فى‬ ‫الوخ‬ ‫وجود‬ ‫والتحريا‬‫قرينة‬‫؛‬‫المحكماة؛‬ ‫باه‬ ‫تسترواد‬ ‫دلي‬ ‫يعنى‬ ‫ـستبط‬‫ـ‬ٖ ‫ـاذا‬‫ـ‬‫مل‬ ‫بــساءة‬ ‫وبــدأ‬ ‫حبكـك‬ ‫املتّي‬ ‫اإلجتىـاع‬ ‫فى‬ ‫التظاِس؟‬ ٔ‫أ‬
 17. 17. 17 ‫بجانبه‬ ‫خرى‬ ‫دلة‬ ‫إلى‬ ‫ويحتاو‬.‫ا"دلاة‬ ‫مجماوع‬ ‫ومن‬ ‫تقتن‬ ‫ن‬ ‫للمحكمة‬ ‫يمكن‬‫ال‬ ‫بوجاود‬‫م‬‫ق‬‫رلياه‬ ‫باوظ‬‫فاى‬ ‫تظاهر‬ ‫و‬ ‫تجمهر‬ ‫حالة‬. ‫بالفع‬ ‫رلياه‬ ‫ى‬ ‫الا‬ ‫من‬ ‫ررف‬ ‫ه‬ ‫ا"مثلة‬ ‫ه‬ ‫ك‬ ‫بعد‬ .‫اااهرة؟‬‫ا‬‫مظ‬ ‫و‬ ‫اا‬‫ا‬‫تجم‬ ‫ااى‬‫ا‬‫ف‬ ‫اارتك‬‫ا‬‫حت‬ ‫ااود‬‫ا‬‫وج‬ ‫اا‬‫ا‬‫يثب‬ ‫ن‬ ‫للنيابااة‬ ‫وقاادمتك‬ ‫رليااك‬ ‫قبتاا‬ ‫التااى‬ ‫الجهااة‬ ‫بااالمب‬ ‫تقادم‬ ‫ن‬ ‫رليهاا‬ ‫يجاب‬ ‫التى‬ ‫الجهة‬ ‫هى‬ ‫متهما‬ ‫بصفتك‬ .‫ااهر‬‫ا‬‫تظ‬ ‫و‬ ‫ار‬‫ا‬‫تجمه‬ ‫اى‬‫ا‬‫ف‬ ‫اودك‬‫ا‬‫وج‬ ‫اى‬‫ا‬‫رل‬ ‫ادلي‬‫ا‬‫ال‬‫اى‬‫ا‬‫بمعن‬ ‫ااان‬‫ا‬‫وخم‬ ‫ااان‬‫ا‬‫مك‬ ‫تحاادد‬ ‫ن‬ ‫اارمة‬‫ا‬‫الو‬ ‫رلااى‬ ‫ااب‬‫ا‬‫يج‬ ‫آخاار‬ ‫تام‬ ‫ناه‬ ‫وكيا‬ ‫غموظ؛‬ ‫ودون‬ ‫بوتو‬ ‫المتهم‬ ‫تبم‬ ‫وفقاا‬ ‫تظااهر‬ ‫و‬ ‫تجمهار‬ ‫حالاة‬ ‫فاى‬ ‫وهاو‬ ‫رلياه‬ ‫القبظ‬ ‫ا‬ ‫حددها‬ ‫التى‬ ‫لعوصا‬.‫لقانون‬ .‫التظااهر؟‬ ‫فاى‬ ‫المنتقباا‬ ‫حاق‬ ‫رن‬ ‫نسأ‬ ‫ا‬ ‫لما‬ ‫م‬ ‫اادة‬‫ا‬‫الم‬ ‫"ن‬ ‫اامة‬‫ا‬‫ببس‬1‫اانون‬‫ا‬‫ق‬ ‫ان‬‫ا‬‫م‬‫ااهر‬‫ا‬‫التظ‬ ‫تااان‬‫ا‬ ‫إخفااااء‬ ‫حظااار‬ ‫رلاااى‬‫لوجاااه‬‫و‬ ‫بقنااااع‬ .‫غمااااء‬‫ااابب‬‫ا‬‫وس‬‫ااار‬‫ا‬‫الحظ‬‫ن‬‫اااى‬‫ا‬‫ف‬ ‫ااااركين‬‫ا‬‫المو‬ ‫ا‬‫التظااهرا‬ ‫و‬ ‫المواكب‬ ‫و‬ ‫العامة‬ ‫جتمارا‬ ‫ااااون‬‫ا‬‫يحمل‬ ‫ااااد‬‫ا‬‫ق‬"‫و‬ ‫ااااائر‬‫ا‬‫خ‬ ‫و‬ ‫اااالحة‬‫ا‬‫س‬ ‫ااااة‬‫ا‬‫ي‬ ‫اا‬‫ا‬‫مفرقع‬‫اة‬‫ا‬‫ناري‬ ‫ااب‬‫ا‬‫الع‬ ‫و‬‫و‬ ‫اة‬‫ا‬‫حارق‬ ‫اواد‬‫ا‬‫م‬ ‫و‬ ‫ا"دوا‬ ‫مان‬ ‫لك‬ ‫غير‬‫تعارظ‬ ‫التا‬ ‫الماواد‬ ‫و‬ ‫ا"فراد‬‫المنوائا‬ ‫و‬‫الممتلكاا‬ ‫و‬‫للتارر‬‫و‬ ‫الخمر‬".‫مخا‬‫الحابس‬ ‫رقوبتاه‬ ‫الحظر‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫لفة‬ ‫والغراماااة‬‫م‬ ‫مااان‬31‫إلاااى‬ ‫لااا‬‫م‬51‫لااا‬ .‫جنيه‬ ‫ااع‬‫ا‬‫جتم‬ ‫ل‬ ‫ادد‬‫ا‬‫مح‬ ‫ا‬‫ا‬‫تعري‬ ‫ان‬‫ا‬‫ر‬ ‫ام‬‫ا‬‫تكل‬ ‫ااهر‬‫ا‬‫التظ‬ ‫ادد‬‫ا‬‫ر‬ ‫ا‬‫ا‬‫يق‬ ‫ال‬ ‫اترم‬‫ا‬‫واو‬ ‫ااهرة؛‬‫ا‬‫والتظ‬ ‫اب‬‫ا‬‫والموك‬ ‫اام‬‫ا‬‫الع‬ َ‫ع‬ ‫ٔواذا‬ ‫محاٖة‬ ‫املٍتكبات‬ ...‫ٔاألجاٌب‬ ‫ٔمحاٖة‬ ‫اإل‬‫جتىاعات‬ ٔ‫املظاِسات‬ ‫الصغرية‬...
 18. 18. 18 ‫اك‬‫ا‬‫ل‬ ‫يحاق‬ ‫لك‬ ‫ا‬‫ا‬‫ول‬ .‫فاراد‬ ‫روارة‬ ‫ان‬‫ا‬‫ر‬ ‫فيهاا‬ ‫الموااركين‬ ‫ان‬‫ا‬‫ر‬ ‫اائ‬‫ا‬‫تتس‬ ‫ن‬‫ااهرا‬‫ا‬‫والتظ‬ ‫اب‬‫ا‬‫والمواك‬ ‫اا‬‫ا‬‫جتمار‬ ‫ا‬ ‫ااارك‬‫ا‬‫المو‬ ‫اادد‬‫ا‬‫ر‬ ‫اا‬‫ا‬‫يق‬ ‫ااى‬‫ا‬‫الت‬‫اان‬‫ا‬‫ر‬ ‫ااا‬‫ا‬‫فيه‬ ‫ين‬‫اادد؛‬‫ا‬‫الع‬ ‫ا‬ ‫اا‬‫ا‬‫ه‬ ‫و‬‫المواركين‬ ‫هؤالء‬ ‫حقوق‬.‫فيها‬ ‫الماوامنين‬ ‫حق‬ ‫تنظيم‬ ‫رن‬ ‫يتكلم‬ ‫التظاهر‬ ‫قانون‬ ...‫اااهر‬‫ا‬‫التظ‬ ‫و‬ ‫اااع‬‫ا‬‫جتم‬ ‫ا‬ ‫ااى‬‫ا‬‫ف‬‫ن‬ ‫ااروظ‬‫ا‬‫المف‬ ‫ااالمب‬‫ا‬‫ب‬ ‫المصارية‬ ‫القوانين‬‫تمباق‬‫رلاى‬‫واخ‬ ‫كا‬‫ي‬‫قايم‬‫فاى‬ ‫باـ‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ويعر‬ .‫جنبيا‬ ‫و‬ ‫كان‬ ‫مصريا‬ ‫رتها؛‬‫أسم‬" " ‫اوانين‬‫ا‬‫الق‬ ‫اة‬‫ا‬‫إقليمي‬ ‫اد‬‫ا‬‫مب‬‫ا‬‫ا‬‫خ‬ .‫اد‬‫ا‬‫رن‬ ‫د‬‫الم‬ ‫ك‬‫االى‬‫ا‬‫الت‬ ‫اا‬‫ا‬‫ث‬‫؛‬ ‫الم‬ ‫فى‬ ‫صله‬ ‫و‬‫م‬ ‫ادة‬055.‫الدساتور‬ ‫مان‬‫ها‬‫الماادة‬ ‫رن‬ ‫تتحدث‬‫ران‬ ‫العفاو‬ ‫فاى‬ ‫الجمهورياة‬ ‫رئايس‬ ‫سلمة‬ ‫ا‬‫ا‬‫ن‬ ‫او‬‫ا‬‫وه‬ ‫اة؛‬‫ا‬‫العقوب‬‫اى‬‫ا‬‫يعن‬ ‫"؛‬ ‫اق‬‫ا‬‫ممل‬ "‫اه‬‫ا‬‫من‬ ‫اتفيد‬‫ا‬‫يس‬ .‫اااى‬‫ا‬‫وا"جنب‬ ‫اااوامن‬‫ا‬‫الم‬‫ا‬ ‫ااا‬‫ا‬‫ه‬‫اااو‬‫ا‬‫بخص‬‫ااان‬‫ا‬‫ر‬ ‫اااو‬‫ا‬‫العف‬ ‫العقوبااة‬‫؛‬‫رلااى‬ ‫بناااء‬ ‫إال‬ ‫يااتم‬ ‫فاات‬ ‫الوااام‬ ‫العفااو‬ ‫مااا‬ ‫قانون‬. ‫إستثناءا‬ ‫رندنا‬ ‫لكن‬‫؛‬‫إرفااء‬ ‫ياتم‬ ‫حااال‬ ‫يعنى‬ ‫اب‬‫ا‬‫ا"جان‬ ‫اظ‬‫ا‬‫بع‬‫ان‬‫ا‬‫م‬‫اوع‬‫ا‬‫الخت‬‫ل‬‫اوانين‬‫ا‬‫لق‬.‫ارية‬‫ا‬‫المص‬ ‫منهم‬‫ا"جنبياة‬ ‫الادو‬ ‫رؤسااء‬‫و‬ ‫؛‬‫معهام‬‫سارهم‬ ‫فاراد‬ ‫اااادمهم‬‫ا‬‫وخ‬‫اااا‬‫ا‬‫وك‬ ‫؛‬‫لك‬‫ااااى‬‫ا‬‫الدبلوماس‬ ‫اااالك‬‫ا‬‫الس‬ ‫اااااء‬‫ا‬‫رت‬ .‫والقنصلى‬ ‫ااام‬‫ا‬‫رق‬ ‫اااانون‬‫ا‬‫بق‬021‫اااى‬‫ا‬‫ف‬ ‫اااادر‬‫ا‬‫الص‬03‫ااان‬‫ا‬‫م‬ ‫انة‬‫ا‬‫س‬ ‫اوفمبر‬‫ا‬‫ن‬3102‫م‬‫ار‬‫ا‬‫خمي‬ ‫اتثناء‬‫ا‬‫اس‬ ‫اى‬‫ا‬‫رل‬ ‫ا‬‫ا‬‫ن‬. ‫ل‬ ‫مبقا‬ ‫يجوخ‬‫ا‬ ‫ه‬‫ت‬ ‫بقانون‬ ‫القرار‬‫إلاى‬ ‫ا"جنباى‬ ‫ساليم‬ ‫اد‬‫ا‬‫بل‬‫؛‬‫اى‬‫ا‬‫التقات‬ ‫ا‬‫ا‬‫مراح‬ ‫ان‬‫ا‬‫م‬ ‫اة‬‫ا‬‫مرحل‬ ‫ى‬ ‫اى‬‫ا‬‫ف‬‫ا‬ ‫اا‬‫ا‬‫لم‬ . ‫اارى‬‫ا‬‫تج‬ ‫ااى‬‫ا‬‫لك‬‫ااادرة‬‫ا‬‫الص‬ ‫ااة‬‫ا‬‫العقوب‬ ‫اا‬‫ا‬‫تنفي‬ ‫و‬ ‫ااه‬‫ا‬‫محاكمت‬ .‫اااه‬‫ا‬‫بحق‬‫ااايس‬‫ا‬‫رئ‬ ‫اااأن‬‫ا‬‫ف‬ ‫اااانون‬‫ا‬‫بق‬ ‫ااارار‬‫ا‬‫الق‬ ‫ا‬ ‫ااا‬‫ا‬‫له‬ ‫اااا‬‫ا‬‫ومبق‬
 19. 19. 19 ‫بت‬ ‫الخاا‬ ‫القارار‬ ‫يصادر‬ ‫ى‬ ‫الا‬ ‫هو‬ ‫الجمهورية‬‫ساليم‬ ‫اى‬‫ا‬‫ا"جنب‬‫ا‬‫ا‬‫ــ‬ ‫اه‬‫ا‬‫ورلي‬ .‫ـ‬‫ارئيس‬‫ا‬‫ال‬ ‫اى‬‫ا‬‫يعن‬‫ـ‬‫اى‬‫ا‬‫ف‬ ‫اخم‬‫ا‬‫يلت‬ ‫ن‬ ‫اـ‬‫ا‬‫ـ‬ ‫بمراراة‬ ‫قرار‬‫المصالح‬‫للدولاة‬ ‫العاماة‬‫و‬ ‫؛‬‫يحصا‬ ‫ن‬ ‫اى‬‫ا‬‫رل‬‫اي‬‫ا‬‫رئ‬ ‫اة‬‫ا‬‫موافق‬‫س‬‫اوخراء‬‫ا‬‫ال‬ ‫اس‬‫ا‬‫مجل‬‫اا‬‫ا‬‫يت‬ ‫اب‬‫ا‬‫ويج‬ . ‫ااديم‬‫ا‬‫بتق‬ ‫ااام‬‫ا‬‫الع‬ ‫ااب‬‫ا‬‫النائ‬ ‫ااوم‬‫ا‬‫يق‬ ‫ن‬ ‫اارار‬‫ا‬‫الق‬ ‫اادار‬‫ا‬‫إص‬ ‫اا‬‫ا‬‫قب‬ .‫الوأن‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫فى‬ ‫مكتوبة‬ ‫كرة‬ ‫م‬ ‫اخدوو‬‫ا‬‫م‬‫اية‬‫ا‬‫الجنس‬‫اتفيد‬‫ا‬‫يس‬ ‫ال‬‫ان‬‫ا‬‫م‬‫ا‬‫ا‬‫ه‬‫اخة؛‬‫ا‬‫المي‬ ‫ااان‬‫ا‬‫ر‬ ‫ااااخ‬‫ا‬‫التن‬ ‫اااوى‬‫ا‬‫س‬ ‫اااه‬‫ا‬‫مام‬ ‫اااون‬‫ا‬‫يك‬ ‫ال‬ ‫ا‬ ‫ااا‬‫ا‬‫ول‬ ‫اارية‬‫ا‬‫المص‬ ‫اايته‬‫ا‬‫جنس‬‫اادر‬‫ا‬‫ص‬ ‫اان‬‫ا‬‫م‬ ‫ااتثنى‬‫ا‬‫اس‬ ‫ااا‬‫ا‬‫كم‬ . ‫حكا‬ ‫تدهم‬‫تجساس‬ ‫قتايا‬ ‫فى‬ ‫م‬‫و‬‫و‬ ‫إرهااب‬ .‫القومى‬ ‫با"من‬ ‫مساس‬‫و‬‫ه‬‫المقاررة‬ ‫المياخة‬ ‫اا‬‫ا‬‫ال‬ ‫اااواة‬‫ا‬‫المس‬ ‫ااد‬‫ا‬‫مب‬ ‫ااال‬‫ا‬‫تخ‬ ‫ااب‬‫ا‬‫لعجان‬‫وارد‬‫ااى‬‫ا‬‫ف‬ ‫وت‬ ‫اتور؛‬‫ا‬‫الدس‬‫ان‬‫ا‬‫م‬ ‫ار‬‫ا‬‫عتب‬‫اخ‬‫ا‬‫التميي‬ ‫اكا‬‫ا‬‫و‬‫التااى‬ ‫؛‬ ‫اارق‬‫ا‬‫تف‬‫ااين‬‫ا‬‫ب‬‫و‬ .‫ااريين‬‫ا‬‫المص‬‫ااا‬‫ا‬‫فيه‬‫ااى‬‫ا‬‫رل‬ ‫ااداء‬‫ا‬‫إرت‬ ‫واستقتله‬ ‫القتاء‬ ‫سلمة‬‫وحجية‬‫حكامه‬. ‫اارام‬‫ا‬‫واحت‬ ‫اااء‬‫ا‬‫القت‬ ‫ااتقت‬‫ا‬‫اس‬‫ال‬ ‫ااور‬‫ا‬‫م‬ ‫ااه‬‫ا‬‫حكام‬ ‫هاااو‬ ‫ااوب‬‫ا‬‫الممل‬ ‫ااان‬‫ا‬‫ك‬ ‫ا‬ ‫إ‬ ‫رنهاااا؛‬ ‫ااتغنى‬‫ا‬‫نس‬ ‫ن‬ ‫ااا‬‫ا‬‫يمكنن‬ .‫المصريين‬ ‫بين‬ ‫العدالة‬ ‫تحقيق‬ ‫ا‬‫ا‬‫مث‬ ‫اا‬‫ا‬‫مثله‬ ‫اوانين‬‫ا‬‫الق‬ ‫ا‬‫ا‬‫ه‬‫اخ‬‫ا‬‫تجي‬ ‫اى‬‫ا‬‫الت‬ ‫اوانين‬‫ا‬‫الق‬ ‫ا‬‫ا‬‫م‬ ‫االح‬‫ا‬‫التص‬‫اوم‬‫ا‬‫المحك‬‫ايهم‬‫ا‬‫رل‬‫؛‬‫اام‬‫ا‬‫حك‬ ‫ادور‬‫ا‬‫ص‬ ‫ام‬‫ا‬‫رغ‬ ‫ااة‬‫ا‬‫جنائي‬‫ااان‬‫ا‬‫ك‬ ‫ااى‬‫ا‬‫الت‬ ‫ااوانين‬‫ا‬‫الق‬ ‫ااى‬‫ا‬‫وه‬ .‫اام‬‫ا‬‫بحقه‬ ‫ااة‬‫ا‬‫نهائي‬ ‫التااى‬ ‫الوااعب‬ ‫مااوا‬ ‫بعااظ‬ ‫اسااترداد‬ ‫منهااا‬ ‫الغاارظ‬ .‫ادون‬‫ا‬‫المفس‬ ‫اا‬‫ا‬‫نهبه‬‫ا‬‫ان‬‫ا‬‫م‬ ‫اق‬‫ا‬‫تحق‬ ‫ى‬ ‫ا‬‫ا‬‫ال‬ ‫ن‬ ‫ا‬‫ا‬‫ثب‬ ‫ا‬‫ا‬‫لواق‬ ‫القوانين‬ ‫ه‬‫مان‬ ‫ق‬ ‫كان‬‫الاثمن‬‫"نناا‬ ‫ا‬ ‫لماا‬ .‫ـــاـ‬‫ياا‬ ٔ‫ـن‬‫ـ‬‫ِـــــــــ‬ ‫ـتفٗد‬‫ـ‬‫ٖطـــــ‬ ‫وــــــــصدشد‬ َ‫وـ‬ ‫ادتٍطٗة‬ ٓ‫ـر‬‫ـ‬‫ِـــــــــ‬ ‫ٔوـا‬ ...‫املٗصة‬ ‫ـٕزة‬‫ـ‬‫خطـ‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫ِـ‬ ‫ـٕع‬‫ـ‬‫الٍـ‬ ‫ـرا‬‫ـ‬‫ِـ‬ ‫الكٕاٌني؟‬ َ‫و‬ 2.
 20. 20. 20 ‫ـ‬ ‫اريين‬‫ا‬‫مص‬‫ا‬‫ا‬‫ــ‬‫ـ‬‫ا‬‫ا‬‫ن‬‫ثرو‬ ‫ان‬‫ا‬‫م‬ ‫ارة‬‫ا‬‫م‬ ‫ارتين؛‬‫ا‬‫م‬ ‫اثمن‬‫ا‬‫ال‬ ‫دف‬‫اا؛‬‫ا‬‫تن‬ ‫حق‬ ‫من‬ ‫ومرة‬‫نا‬.!‫والعدالة‬ ‫المساواة‬ ‫فى‬ ‫ااا‬‫ا‬‫قب‬‫اااتخدم‬‫ا‬‫تس‬ ‫ن‬‫ااات‬‫ا‬‫الس‬ ‫ااارمة‬‫ا‬‫الو‬‫اااارى‬‫ا‬‫الن‬ ‫اا‬‫ا‬‫للتعام‬‫اااهرين‬‫ا‬‫المتظ‬ ‫اا‬‫ا‬‫م‬‫اا‬‫ا‬‫نف‬ ‫ااون‬‫ا‬‫تك‬ ‫الخم‬ ‫الواجا‬ ‫ا‬ ‫ها‬ .‫خرى‬ ‫وسائ‬‫نا‬ ‫فاى‬ ‫موجاود‬ ‫ب‬ ‫اااادة‬‫ا‬‫الم‬‫م‬03‫وم‬03.‫ااااهر‬‫ا‬‫التظ‬ ‫اااانون‬‫ا‬‫ق‬ ‫ااان‬‫ا‬‫م‬ ‫ولهاا‬‫مساموع؛‬ ‫بصاو‬ ‫مارة‬ ‫بعاد‬ ‫مارة‬ ‫ار‬ ‫إنا‬ .‫اااان‬‫ا‬‫المك‬ ‫اااادروا‬‫ا‬‫ويغ‬ ‫ااااهرة‬‫ا‬‫المظ‬ ‫اااوا‬‫ا‬‫يفت‬ ‫اااأن‬‫ا‬‫ب‬ ‫اام‬‫ا‬‫ث‬ ‫؛‬ ‫ااا‬‫ا‬‫المي‬ ‫ااراميم‬‫ا‬‫خ‬ ‫ااتخدام‬‫ا‬‫اس‬ ‫اان‬‫ا‬‫يمك‬ ‫اادها‬‫ا‬‫بع‬ ‫الم‬ ‫اااااخا‬‫ا‬‫الغ‬‫ااااتعما‬‫ا‬‫اس‬ ‫اااام‬‫ا‬‫ث‬ ‫اااادموع؛‬‫ا‬‫لل‬ ‫اااايلة‬‫ا‬‫س‬ . ‫الهراوا‬ ‫إلا‬ ‫الوارمة‬ ‫لجاوء‬ ‫قبا‬ ‫واروم؛‬ ‫لها‬.‫اساتعمالها‬ ‫ى‬ ‫ح‬ ‫ادك‬‫ا‬‫رن‬‫اى‬‫ا‬‫ول‬ ‫اة‬‫ا‬‫ال‬‫ااهرون‬‫ا‬‫المتظ‬ ‫ارق‬‫ا‬‫يتف‬ ‫ام‬‫ا‬‫ل‬ ‫ا‬ ‫إ‬. ‫ا‬ ‫إ‬ ‫وثالثاااة‬ ‫ثانياااة‬ ‫وحالاااة‬‫و‬ ‫العنااا‬ ‫اساااتعملوا‬ ‫اوة‬‫ا‬‫الق‬ . ‫وااخ‬ ‫ى‬ ‫رلااى‬ ‫ارتاادوا‬ ‫و‬ ‫التخريااب؛‬‫التااى‬ ‫اون‬‫ا‬‫تك‬ ‫الخم‬ ‫ارمة‬‫ا‬‫الو‬ ‫ا‬‫ا‬‫رج‬ ‫اتعملها‬‫ا‬‫يس‬‫اب‬‫ا‬‫حس‬ ‫اة‬‫ا‬‫متدرج‬ ‫ااى‬‫ا‬‫اآلت‬ ‫ااب‬‫ا‬‫الترتي‬‫إ‬‫ااة‬‫ا‬‫يري‬ ‫التح‬ ‫ااا‬‫ا‬‫الملق‬ ‫ااتخدام‬‫ا‬‫س‬‫اام‬‫ا‬‫ث‬ ‫؛‬ ‫إ‬‫اادخان‬‫ا‬‫ال‬ ‫اا‬‫ا‬‫قناب‬ ‫و‬ ‫ااو‬‫ا‬‫الص‬ ‫اا‬‫ا‬‫قناب‬ ‫ااتخدام‬‫ا‬‫س‬‫اارا‬‫ا‬‫خي‬ ‫و‬ ‫؛‬ ‫إ‬‫اتخدام‬‫ا‬‫س‬.‫اامى‬‫ا‬‫المم‬ ‫اوط‬‫ا‬‫الخرم‬ ‫اا‬‫ا‬‫ملق‬‫ارمة‬‫ا‬‫الو‬ ‫اا‬‫ا‬‫لم‬ ‫ا"سااالحة‬ ‫ساااوى‬ ‫يتبقاااى‬ ‫لااان‬ ‫؛‬ ‫بالمراحااا‬ ‫بهااا‬ ‫تمااار‬ ‫واروم‬ ‫لاه‬ ‫لك‬ ‫لا‬ ‫خميارة؛‬ ‫مسألة‬ ‫النار‬ ‫ترب‬ .‫النارية‬ .‫وتوابم‬ ‫م‬ ‫المادة‬03‫قاانون‬ ‫مان‬‫التظااهر‬‫واتاحة؛‬‫فاى‬ ‫وجوب‬‫ت‬‫الواررى‬ ‫الادفاع‬ ‫واروم‬ ‫حقاق‬‫قبا‬ ‫؛‬‫تلجاأ‬ ‫ن‬ .‫النارياة‬ ‫ا"سالحة‬ ‫إساتعما‬ ‫إلى‬ ‫الورمة‬‫الادف‬ ‫حالاة‬‫اع‬ ‫ـاك‬‫ـ‬‫ٍِــ‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫ِــ‬ ‫عمــى‬ ‫ٔاجبــات‬ ‫قبـن‬ ‫الشسطة‬ ‫ـٕة‬‫ـ‬‫لمك‬ ‫ـٕء‬‫ـ‬‫المح‬ ‫ٔقبــــــــــن‬ ‫ا‬‫ـتعىاه‬‫ـ‬‫ضــــــ‬ ‫ـمرة‬‫ـ‬‫األضــــــ‬ ‫الٍازٖة‬‫؟‬ 3.
 21. 21. 21 ‫الوررى‬‫واروم‬ ‫لها‬.‫والقتااء‬ ‫القاانون‬ ‫فاى‬ ‫مساتقرة‬ ‫ارم‬‫ا‬‫و‬ ‫و‬‫و‬ ‫اه‬‫ا‬‫في‬ ‫ادء‬‫ا‬‫الب‬ ‫ام‬‫ا‬‫ت‬ ‫اداء‬‫ا‬‫إرت‬ ‫ااك‬‫ا‬‫هن‬ ‫اون‬‫ا‬‫يك‬ ‫ن‬ ‫الوقوع‬ ‫ووك‬ ‫رلى‬.‫يكون‬ ‫رتداء‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫والخم‬‫جريماة‬ ‫ااانون‬‫ا‬‫الق‬ ‫اار‬‫ا‬‫نظ‬ ‫ااى‬‫ا‬‫ف‬‫ااة‬‫ا‬‫جريم‬. ‫ااا‬‫ا‬‫الم‬ ‫و‬ ‫اانفس‬‫ا‬‫ال‬ ‫ااى‬‫ا‬‫رل‬ ‫رجاااا‬ ‫تاااد‬ ‫رتاااداء‬ ‫ا‬ ‫يكاااون‬ ‫ن‬ ‫يواااترم‬ ‫ال‬ ‫باااالمب‬ ‫تتحقا‬ ‫الوررى‬ ‫الدفاع‬ ‫حالة‬ ‫يعنى‬ ‫الورمة؛‬‫لاو‬ ‫حتاى‬ ‫ق‬ .‫موالهم‬ ‫و‬ ‫آخرين‬ ‫وخا‬ ‫رلى‬ ‫رتداء‬ ‫ا‬ ‫كان‬ ‫ى‬ ‫الاا‬ ‫للماار‬ ‫يكااون‬ ‫الحالااة‬ ‫هاا‬ ‫حصاال‬ ‫ا‬ ‫إ‬ ‫ااداء‬‫ا‬‫رت‬ ‫ا‬ ‫ااه‬‫ا‬‫رلي‬ ‫اا‬‫ا‬‫وق‬‫اادفاع‬‫ا‬‫ال‬ ‫ااى‬‫ا‬‫ف‬ ‫ااه‬‫ا‬‫حق‬ ‫ااارس‬‫ا‬‫يم‬ ‫ن‬ ‫اررى؛‬‫ا‬‫الو‬‫ى‬ .‫اداء‬‫ا‬‫رت‬ ‫با‬ ‫اام‬‫ا‬‫ق‬ ‫ان‬‫ا‬‫م‬ ‫اد‬‫ا‬‫ت‬‫اررى‬‫ا‬‫و‬ ‫ااع‬‫ا‬‫دف‬ ‫ح‬ ‫له‬ ‫المعتدى‬ ‫تد‬‫يكاون‬ ‫ن‬ ‫يوترم‬ ‫يعنى‬ ‫معينة؛‬ ‫سبة‬ .‫اه‬‫ا‬‫مع‬ ‫ابا‬‫ا‬‫ومتناس‬ ‫اداء‬‫ا‬‫رت‬ ‫ا‬ ‫ارد‬‫ا‬‫ل‬ ‫اا‬‫ا‬‫الخم‬‫ا‬‫ا‬‫ال‬ ‫او‬‫ا‬‫ل‬‫اه‬‫ا‬‫في‬ ‫دفاع‬ ‫خيادة‬.‫رليها‬ ‫قانونية‬ ‫مسئولية‬ ‫هناك‬ ‫ستكون‬ ‫اوائح‬‫ا‬‫والل‬ ‫االقوانين‬‫ا‬‫ب‬ ‫اخم‬‫ا‬‫يلت‬ ‫الخم‬ ‫ارمة‬‫ا‬‫الو‬ ‫ا‬‫ا‬‫رج‬ ‫اارى؛‬‫ا‬‫الن‬ ‫ات‬‫ا‬‫الس‬ ‫اتعم‬‫ا‬‫يس‬ ‫ادما‬‫ا‬‫رن‬ ‫؛‬ ‫اا‬‫ا‬‫والتعليم‬ ‫اخام‬‫ا‬‫والت‬ ." ‫الموارورية‬ " ‫إسامه‬ ‫لتاخام‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ها‬ ‫اات‬‫ا‬‫الس‬ ‫ااتعم‬‫ا‬‫يس‬ ‫ااثت‬‫ا‬‫م‬ ‫اادرو؛‬‫ا‬‫الت‬ " ‫ااو‬‫ا‬‫ه‬ ‫ااانى‬‫ا‬‫ث‬ ‫و‬ . ‫غير‬ ‫قب‬ ‫وال‬ ‫ودة‬ ‫ا"ق‬‫حاجاة‬ ‫رند‬ ‫خيرا‬ ‫ا‬‫ا‬‫إس‬‫اب‬‫ا‬‫التناس‬ " ‫مها‬‫ات‬‫ا‬‫الس‬ ‫اتعما‬‫ا‬‫اس‬ ‫اى‬‫ا‬‫يعن‬ ‫"؛‬ ‫و‬ ‫باالنفس‬ ‫يحايم‬ ‫ى‬ ‫ال‬ ‫الخمر‬ ‫قدر‬ ‫رلى‬ ‫يكون‬ ‫السااقين‬ ‫رلى‬ ‫يترب‬ ‫يترب‬ ‫ما‬ ‫و‬ ‫و‬ . ‫الما‬ .‫مكان‬ ‫ا‬ ‫قدر‬ ‫رنهاا‬ ‫تكلمناا‬ ‫التى‬ ‫بالوروم‬‫مسائولية‬ ‫توجاد‬ ‫ال‬ ‫رلى‬‫الورمة‬ ‫رج‬‫يستعم‬ ‫لما‬‫الناارى‬ ‫السات‬‫ها‬ . .‫واررى‬ ‫دفااع‬ ‫حالاة‬ ‫بوجاود‬ ‫مرتبماة‬ ‫النتيجة‬‫يعناى‬‫ال‬ ُٕ‫ٖك‬ ‫ٔوتى‬ ‫الشسطة‬ ‫زجن‬ َ‫ع‬ ‫وطئٕال‬ ‫الٍاز‬ ‫ضسب‬... ‫ك‬ ٕ‫ل‬ ‫ذتى‬ُ‫ا‬ ‫بٍاء‬ ‫الضسب‬ َ‫و‬ ‫أوس‬ ‫عمى‬ ْ‫زئٗط‬‫؟‬
 22. 22. 22 ‫ات‬‫ا‬‫الس‬ ‫اتعم‬‫ا‬‫يس‬ ‫ارمة‬‫ا‬‫الو‬ ‫ا‬‫ا‬‫رج‬ ‫اا‬‫ا‬‫لم‬ ‫ائولية‬‫ا‬‫مس‬ ‫اد‬‫ا‬‫توج‬ ‫النارى؛‬‫رلاى‬ ‫بناء‬. ‫العما‬ ‫فاى‬ ‫رئيساه‬ ‫وامار‬‫ا‬ ‫ولماا‬ ‫"ن‬‫ارمة‬‫ا‬‫الو‬ ‫ا‬‫ا‬‫رج‬‫ب‬ ‫اخم‬‫ا‬‫مل‬‫ما‬‫ا‬‫ا‬‫ر‬‫ا‬‫ا‬‫العم‬ ‫اى‬‫ا‬‫ف‬ ‫اائه‬‫ا‬‫رؤس‬ ‫ة‬. .‫مباحا‬ ‫فعت‬ ‫للست‬ ‫استعماله‬ ‫يجع‬ ‫لتخام‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫وه‬ ‫ارظ‬‫ا‬‫نف‬‫ن‬‫ارمة‬‫ا‬‫الو‬ ‫ا‬‫ا‬‫رج‬‫اد‬‫ا‬‫رن‬ ‫ان‬‫ا‬‫يك‬ ‫ام‬‫ا‬‫ل‬‫ان‬‫ا‬‫حس‬ ‫النيااة‬‫؛‬‫ا‬ ‫اارب‬‫ا‬‫بت‬ ‫ا"ماار‬ ‫ن‬ ‫يتأكااد‬ ‫اام‬‫ا‬‫ل‬ ‫يعنااى‬‫ااان‬‫ا‬‫ك‬ ‫لنااار‬ ‫ا‬ ‫بغرظ‬‫الوررى‬ ‫لدفاع‬‫رجا‬ ‫يختا‬ ‫الحالة‬ ‫ه‬ ‫فى‬ . ‫الجنائية‬ ‫للمسئولية‬ ‫الورمة‬‫مالمادة‬13. ‫رقوبا‬ ‫اامهم‬‫ا‬‫قي‬ ‫اد‬‫ا‬‫رن‬ ‫ارمة‬‫ا‬‫الو‬ ‫اا‬‫ا‬‫رج‬ ‫اة‬‫ا‬‫مقاوم‬ ‫اوخ‬‫ا‬‫يج‬ ‫ال‬ ‫الموااركين‬ ‫تفرياق‬ ‫و‬ ‫النواام‬ ‫بفظ‬...‫ا‬ ‫لماا‬ ‫واجبا‬ ‫رليهم‬ ‫الورمة‬ ‫رجا‬ ‫"ن‬.‫رجاا‬ ‫قيام‬ ‫اا‬‫ا‬‫مباح‬ ‫ام‬‫ا‬‫فعله‬ ‫ا‬‫ا‬‫يجع‬ ‫ابهم‬‫ا‬‫واج‬ ‫اأداء‬‫ا‬‫ب‬ ‫ارمة‬‫ا‬‫الو‬. ‫اد‬‫ا‬‫ت‬ ‫اون‬‫ا‬‫يك‬ ‫اا‬‫ا‬‫إنم‬ ‫اررى‬‫ا‬‫الو‬ ‫ادفاع‬‫ا‬‫ال‬ ‫ن‬ ‫ا‬‫ا‬‫وا"ص‬ .‫جريمة‬ ‫يعتبر‬ ‫ى‬ ‫ال‬ ‫الفع‬ ‫تقابلنا‬ ‫ممكن‬‫لما‬‫الورمة‬ ‫رجا‬‫يستعملوا‬‫القوة‬ ‫والقبظ‬ ‫والتفريق‬ ‫الفظ‬ ‫فى‬‫مان‬ ‫كثار‬ ‫و‬ ‫واحاد‬ . ‫اابته‬‫ا‬‫إص‬ ‫ان‬‫ا‬‫م‬ ‫او‬‫ا‬‫يتخ‬ ‫اد‬‫ا‬‫ق‬ ‫اام‬‫ا‬‫النو‬ ‫اى‬‫ا‬‫ف‬ ‫ااركين‬‫ا‬‫المو‬ ‫و‬ ‫بالغة‬ ‫بجرو‬.‫الوفاة‬‫يساتفيد‬ ‫الحالاة‬ ‫ه‬ ‫وفى‬ ‫الوررى‬ ‫الدفاع‬ ‫حالة‬ ‫من‬ ‫الموارك‬‫لهاا‬ ‫المساألة‬ ‫ه‬ . ‫ااارم‬‫ا‬‫و‬‫ل‬ " ‫اااو‬‫ا‬‫معق‬ ‫ااابب‬‫ا‬‫س‬ " ‫ااااك‬‫ا‬‫هن‬ ‫اااون‬‫ا‬‫يك‬ ‫ن‬‫ا‬ ‫ااا‬‫ا‬‫ه‬ ‫سااس‬ ‫بادون‬ ‫واعور‬ ‫و‬ ‫وهام‬ ‫مجارد‬ ‫وليس‬ ‫؛‬ ‫الخو‬ ‫مالمادة‬328‫و‬326. ‫رقوبا‬ ‫ه‬‫رلى‬ ‫القانون‬ ‫حافظ‬‫خماار؛‬ ‫ا‬ ‫ورم‬‫نا‬ ‫م‬‫ه‬ ‫رناادك‬ . ‫التاارخي‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ملااب‬ ‫إلااى‬ ‫تحااو‬ ‫اة‬‫ا‬‫مجمور‬‫اين‬‫ا‬‫المنظم‬ ‫اى‬‫ا‬‫رل‬ ‫اب‬‫ا‬‫يج‬ ‫اا‬‫ا‬‫البيان‬ ‫ان‬‫ا‬‫م‬ ‫ل‬ ‫مبقاا‬ ‫تقديمها‬‫م‬ ‫لماادة‬8‫القاانون‬ ‫مان‬‫وها‬ . ُٕ‫ٖك‬ ‫ٔوتى‬ ‫اذتل‬ ‫لمىتظاِس‬ ‫الدفاع‬ ‫فى‬ ‫الشسعى؟‬ ‫البٗاٌات‬ ‫واِى‬ ‫فى‬ ‫املطمٕبة‬ ‫اإلخطاز‬‫ِٔن‬ ... ‫حتٕه‬‫اإلخطاز‬ ‫فعال‬‫إىل‬‫طمب‬ ُ‫إذ‬‫تصسٖح‬ ٔ‫أ‬‫؟‬
 23. 23. 23 ‫القانون‬ ‫بن‬ ‫البيانا‬‫ولها‬‫ا‬ ‫مكان‬‫جتماع‬ ‫و‬ ‫الموكاااااب‬ ‫ساااااير‬ ‫وخااااام‬ ‫مكاااااان‬ ‫و‬ ‫العاااااام‬ .‫التظاااااهرة‬‫وثانيهااااا‬‫وانتهاااااء‬ ‫باااادء‬ ‫ميعاااااد‬ ‫ا‬.‫التظاهرة‬ ‫و‬ ‫الموكب‬ ‫و‬ ‫العام‬ ‫جتماع‬ ‫ران‬ ‫مملوبة‬ ‫بيانا‬ ‫ورندك‬‫ا‬ ‫موتاوع‬‫جت‬‫مااع‬ ،‫اااا‬‫ا‬‫منه‬ ‫ااارظ‬‫ا‬‫والغ‬ ،‫ااااهرة‬‫ا‬‫التظ‬ ‫و‬ ‫اااب‬‫ا‬‫الموك‬ ‫و‬ ‫اااام‬‫ا‬‫الع‬ ‫اى‬‫ا‬‫ف‬ ‫ااركون‬‫ا‬‫المو‬ ‫اا‬‫ا‬‫يرفعه‬ ‫اى‬‫ا‬‫الت‬ ‫اعارا‬‫ا‬‫والو‬ ‫اب‬‫ا‬‫والممال‬ .‫منها‬ ‫ى‬‫و‬‫خيرا‬‫المنظماة‬ ‫الجهاة‬ ‫و‬ ‫ا"فاراد‬ ‫ساماء‬ ‫ل‬‫اام‬‫ا‬‫لنو‬‫اا‬‫ا‬‫االتص‬ ‫اائ‬‫ا‬‫ووس‬ ‫اامتهم‬‫ا‬‫إق‬ ‫ا‬‫ا‬‫ومح‬ ‫افاتهم‬‫ا‬‫وص‬ . ‫بهم‬‫ت‬ ‫وكما‬‫رائقاا‬ ‫تواك‬ ‫قاد‬ ‫البياناا‬ ‫ها‬ ‫فأن‬ ‫تحظ‬ .‫ااام‬‫ا‬‫النو‬ ‫ااى‬‫ا‬‫ف‬ ‫ااق‬‫ا‬‫الح‬ ‫ااة‬‫ا‬‫ممارس‬ ‫ااام‬‫ا‬‫م‬‫ااديدة‬‫ا‬‫و‬ ‫ااا‬‫ا‬‫بيان‬ .‫اة‬‫ا‬‫ومقلق‬ ‫اة‬‫ا‬‫مريح‬ ‫ار‬‫ا‬‫غي‬ ‫ابعظ‬‫ا‬‫ال‬ ‫اا‬‫ا‬‫يراه‬ ‫اد‬‫ا‬‫وق‬ ‫؛‬ ‫اي‬‫ا‬‫التفص‬ ‫ن‬ ‫لك‬ ‫إلى‬ ‫ت‬‫منا‬ ‫سالمة‬ ‫تمتلك‬ ‫المختصة‬ ‫الجهة‬ ‫الماادة‬ ‫فاى‬ ‫الاواردة‬ ‫السالمة‬ ‫وها‬ .‫إرجائه‬ ‫و‬ ‫النوام‬ ‫م‬01‫القانون‬ ‫من‬‫و‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ملاب‬ ‫إلاى‬ ‫خماار‬ ‫ا‬ ‫تحو‬ .‫بالنوام‬ ‫التصريح‬ ‫تواترم‬ ‫القاوانين‬ ‫المتقدماة‬ ‫والادو‬ ‫وروبا‬ ‫فى‬ ‫ح‬‫اا‬‫ا‬‫بيان‬ ‫اديم‬‫ا‬‫وتق‬ ‫اار‬‫ا‬‫خم‬ ‫ا‬ ‫او‬‫ا‬‫ص‬‫اة‬‫ا‬‫كافي‬‫ااهر؛‬‫ا‬‫التظ‬ ‫ا‬‫ا‬‫قب‬ ‫ات‬‫ا‬‫ب‬ ‫يعناى‬ ‫إخماار‬ ‫ولكناه‬.‫مسابق‬‫ار‬‫ا‬‫آخ‬ ‫فارق‬ ‫وهنااك‬ ‫اد؛‬‫ا‬‫و‬ ‫المصارى‬ ‫القاانون‬ ‫اى‬‫ا‬‫ف‬ ‫خماار‬ ‫ا‬ ‫مخالفاة‬ ‫رقوباة‬ ‫"ن‬‫اى‬‫ا‬‫ا"دن‬ ‫ادها‬‫ا‬‫ح‬‫م‬01‫اه‬‫ا‬‫جني‬ ‫آال‬‫ا‬‫ا‬‫تص‬ ‫اد‬‫ا‬‫وق‬ ‫؛‬‫اى‬‫ا‬‫إل‬ ‫م‬31.‫جنيه‬ ‫ل‬ ‫ورندك‬‫ربارا‬‫القاانون‬ ‫فاى‬‫؛‬‫معناى‬ ‫لهاا‬ ‫لايس‬ .‫محااادد‬ ‫واحاااد‬‫رلاااى‬ ‫ويترتاااب‬‫باااالمب‬ ‫لاااك‬ ‫اانون؛‬‫ا‬‫الق‬ ‫اق‬‫ا‬‫تمبي‬ ‫اد‬‫ا‬‫رن‬ ‫اا‬‫ا‬‫مفهومه‬ ‫اى‬‫ا‬‫ف‬ ‫ا‬‫ا‬‫التوس‬ َ‫ميك‬ ‫وتى‬ ‫اختاذ‬‫قساز‬ ‫الفض‬ ‫ٔالكبض؟‬
 24. 24. 24 ‫؛‬ ‫ادار‬‫ا‬‫إه‬ ‫و‬ ‫االحق‬‫ا‬‫ب‬ ‫المسااس‬ ‫اة‬‫ا‬‫إمكاني‬ ‫وبالتاالى‬ .‫ممارسته‬ ‫تنظيم‬ ‫من‬ ‫بدال‬ ‫اا‬‫ا‬‫خ‬‫اادك‬‫ا‬‫رن‬‫ااارا‬‫ا‬‫العب‬‫ااى‬‫ا‬‫ف‬ ‫ااا‬‫ا‬‫رليه‬ ‫ااو‬‫ا‬‫المنص‬ ‫الماد‬‫م‬ ‫ة‬1‫ومن‬ .‫القانون‬ ‫من‬‫بـ‬ ‫خت‬ ‫ا‬ ‫ها‬"‫و‬ ‫ا"مان‬ ‫ااام‬‫ا‬‫الع‬ ‫ااام‬‫ا‬‫النظ‬‫و‬ ‫ااه‬‫ا‬‫إلي‬ ‫اادروة‬‫ا‬‫ال‬ ‫و‬ ‫اااو‬‫ا‬‫نت‬ ‫ا‬ ‫اا‬‫ا‬‫تعمي‬ ‫و‬ ‫مصااا‬ ‫تعمياا‬‫تعريتااهم‬ ‫و‬ ‫ائهم‬ ‫إياا‬ ‫و‬ ‫المااوامنين‬ ‫لح‬ ‫اااااوقهم‬‫ا‬‫لحق‬ ‫اااااتهم‬‫ا‬‫ممارس‬ ‫دون‬ ‫اااااة‬‫ا‬‫الحيلول‬ ‫و‬ ‫ااااار‬‫ا‬‫للخم‬ ‫اق‬‫ا‬‫المراف‬ ‫و‬ ‫اة‬‫ا‬‫العدال‬ ‫اير‬‫ا‬‫س‬ ‫اى‬‫ا‬‫رل‬ ‫اأثير‬‫ا‬‫الت‬ ‫و‬ ‫االهم‬‫ا‬‫رم‬ ‫و‬ ‫البارى‬ ‫النقا‬ ‫و‬ ‫المواصت‬ ‫و‬ ‫المرق‬ ‫قم‬ ‫و‬ ‫العامة‬ ...‫ارور‬‫ا‬‫الم‬ ‫اة‬‫ا‬‫حرك‬ ‫ا‬‫ا‬‫تعمي‬ ‫و‬ ‫اوى‬‫ا‬‫الج‬ ‫و‬ ‫اائى‬‫ا‬‫الم‬ ‫و‬". ‫م‬ ‫الماادة‬ ‫مخالفة‬ ‫رقوبة‬1‫هاى‬‫سانت‬ ‫مان‬ ‫الحابس‬‫ين‬ ‫م‬ ‫مان‬ ‫والغراماة‬ ‫سانوا‬ ‫خمس‬ ‫إلى‬51‫م‬ ‫إلاى‬011 .‫اه‬‫ا‬‫جني‬ ‫ا‬‫ا‬‫ل‬‫و‬ ‫اوا‬‫ا‬‫م‬ ‫ارظ‬‫ا‬‫بع‬ ‫اة‬‫ا‬‫مرتبم‬ ‫اة‬‫ا‬‫المخالف‬ ‫او‬‫ا‬‫ول‬ ‫والغراماة‬ ‫الساجن‬ ‫هاى‬ ‫العقوباة‬ ‫فاأن‬ ‫رليهاا‬ ‫الحصو‬ ‫م‬ ‫من‬011‫م‬ ‫إلى‬ ‫ل‬311.‫جنيه‬ ‫ل‬ ‫الماب‬ ‫رن‬‫المظااهرة‬ ‫و‬ ‫جتمااع‬ ‫ل‬ ‫السالمى‬ ‫اااق‬‫ا‬‫تفري‬ ‫اااى‬‫ا‬‫ف‬ ‫ااان‬‫ا‬‫ا"م‬ ‫اااوا‬‫ا‬‫ق‬ ‫اااق‬‫ا‬‫ح‬ ‫اااه‬‫ا‬‫رلي‬ ‫اااب‬‫ا‬‫يترت‬ ‫والقبظ‬ ‫المواركين‬.‫المخالفين‬ ‫رلى‬‫رباارة‬‫الخاروو‬ ‫السلمى‬ ‫الماب‬ ‫رن‬‫جدا؛‬ ‫مرنة‬ ‫يعنى‬ ‫ممامة‬‫وجاء‬ ‫ااى‬‫ا‬‫ف‬‫ااادة‬‫ا‬‫الم‬‫م‬00‫ااانون‬‫ا‬‫الق‬ ‫اان‬‫ا‬‫م‬.‫و‬ ‫االمى‬‫ا‬‫الس‬ ‫اااب‬‫ا‬‫الم‬ ‫مسااألة‬ ‫الساالمية‬‫خاات‬ ‫يوجااد‬ ‫ال‬‫كلنااا‬ ‫"ننااا‬ ‫حولهااا؛‬ .‫للسلمية‬ ‫نسعى‬‫ناه‬ ‫غيار‬‫إتتاح‬‫العملاى؛‬ ‫الواقا‬ ‫مان‬ ‫اااااهرا‬‫ا‬‫والتظ‬ ‫ااااا‬‫ا‬‫جتمار‬ ‫ا‬ ‫ااااب‬‫ا‬‫غل‬ ‫ن‬‫اااام‬‫ا‬‫ت‬‫ااااها‬‫ا‬‫فت‬ ‫رلاى‬ ‫والقبظ‬‫فيهاا‬ ‫الموااركين‬‫وقلاة‬ ‫سالميتها‬ ‫رغام‬ ‫؛‬ ‫يحتااو‬ ‫كاان‬ ‫هناا‬ ‫التمبياق‬ ‫يعنى‬ .‫فيها‬ ‫المواركين‬ ‫ردد‬ ‫ال‬ ‫لرجا‬ ‫كبر‬ ‫وتدريب‬ ‫لتورية‬.‫سلمة‬
 25. 25. 25 ‫يتأخر‬ ‫وقد‬‫التص‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫ا‬‫ـــ‬‫ريح‬‫"ناه‬ ‫بالنوام؛‬ ‫يصدر‬ ‫قد‬‫إبتغه‬‫قب‬‫م‬32‫سارة‬‫من‬‫المورد‬ ‫للنوام‬ ‫المقتر‬‫ال‬ ‫ها‬ ‫مبعاا‬ .‫كافياة‬ ‫غيار‬ ‫مادة‬ ‫اااركين‬‫ا‬‫المو‬ ‫اات‬‫ا‬‫ب‬‫اان‬‫ا‬‫وم‬ .‫اااليتهم‬‫ا‬‫فع‬ ‫اايم‬‫ا‬‫وتنظ‬ ‫المختصة‬ ‫الجهة‬ ‫رفظ‬ ‫حالة‬ ‫وفى‬ ‫خرى‬ ‫جهة‬ ‫اى‬‫ا‬‫إل‬ ‫اللجاوء‬ ‫اين‬‫ا‬‫المنظم‬ ‫رلاى‬ ‫ايكون‬‫ا‬‫س‬ ‫للنواام‬ ‫الماااادة‬ ‫والتتتااامن‬ .‫الوقتياااة‬ ‫ا"ماااور‬ ‫قاتاااى‬ ‫م‬01‫ااب‬‫ا‬‫يج‬ ‫ااددة‬‫ا‬‫مح‬ ‫اادة‬‫ا‬‫م‬ ‫ااى‬‫ا‬‫رل‬ ‫اان‬‫ا‬‫ال‬‫ااى‬‫ا‬‫رل‬ ‫فيها‬ ‫قرار‬ ‫إصدار‬ ‫القاتى‬. ...‫ااحبى‬‫ا‬‫ياص‬‫اة‬‫ا‬‫التكلف‬‫اة‬‫ا‬‫المالي‬‫ا‬‫ا‬‫الوق‬ ‫اة‬‫ا‬‫وتكلف‬ ..‫النفساية‬ ‫والحالاة‬ ‫والجهد‬.‫و‬‫إلاى‬ ‫اللجاوء‬ ‫تكاالي‬ ‫الوقتية؛‬ ‫ا"مور‬ ‫قاتى‬‫مان‬ ‫قارار‬ ‫من‬ ‫مامه‬ ‫تتظلم‬ ‫لما‬ ‫و‬ .‫اااع‬‫ا‬‫جتم‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫اااهرة‬‫ا‬‫التظ‬‫ااالمب‬‫ا‬‫ب‬ ‫ااى‬‫ا‬‫تنس‬ ‫ال‬‫ااة‬‫ا‬‫القيم‬ ‫للغراما‬ ‫فيها‬ ‫المبالغ‬‫ل‬ ‫؛‬‫قتائى؛‬ ‫حكم‬ ‫تدك‬ ‫يصدر‬ ‫ما‬ ‫"نك‬.‫خمار‬ ‫ا‬ ‫ورم‬ ‫خالف‬ ‫ياك؛‬ ‫ر‬ ‫ران‬ ‫التعبيار‬ ‫فاى‬ ‫حقاك‬ ‫تكلفاة‬ ‫الحظ‬ ‫ه‬ ‫ن‬ ‫ان‬‫ا‬‫يمك‬ ‫ا‬‫ا‬‫وكي‬‫ي‬‫الو‬ ‫اا‬‫ا‬‫فيه‬ ‫ادر‬‫ا‬‫ه‬. ‫اا‬‫ا‬‫والم‬ ‫اد‬‫ا‬‫والجه‬ ‫ا‬‫ا‬‫ق‬ ‫ااا‬‫ا‬‫مبع‬‫ااوق‬‫ا‬‫ف‬ ‫اايكون‬‫ا‬‫س‬ ‫اااهرة‬‫ا‬‫مظ‬ ‫و‬ ‫اااع‬‫ا‬‫إجتم‬ ‫ى‬ ‫اايم‬‫ا‬‫تنظ‬ ‫إحتياجاا‬ ‫ا"واد‬ ‫والفئاا‬ ‫المبقا‬ ‫ماقة‬‫المبقاا‬ ‫ها‬ . ‫للتعبيار‬ ‫غيرهاا‬ ‫من‬ ‫كثر‬ ‫وتحتاو‬ ‫ممالب؛‬ ‫لها‬ ‫والفئا‬ ‫معاناتها‬ ‫رن‬!. ‫ي‬ ‫اار‬‫ا‬‫خم‬ ‫ا‬ ‫ارم‬‫ا‬‫و‬ ‫ان‬‫ا‬‫ر‬ ‫ابق‬‫ا‬‫س‬ ‫اا‬‫ا‬‫وم‬‫اق‬‫ا‬‫نمب‬‫اا‬‫ا‬‫يت‬ ‫رلى‬‫نتخابية‬ ‫ا‬ ‫جتمارا‬ ‫ا‬.‫وجود‬ ‫رغم‬‫ميخة‬ ‫ا‬ ‫لهااا‬‫جت‬‫اااا‬‫ا‬‫مار‬‫؛‬‫اااو‬‫ا‬‫بخص‬‫اااى‬‫ا‬‫الت‬ ‫ااادة‬‫ا‬‫الم‬ ‫المختصاة‬ ‫الجهة‬ ‫إخمار‬ ‫المنظمين‬ ‫رلى‬ ‫ينبغى‬ ‫ااع‬‫ا‬‫جتم‬ ‫با‬‫ابح‬‫ا‬‫ص‬ ‫ادة‬‫ا‬‫الم‬ ‫ا‬‫ا‬‫ه‬ .‫م‬32‫اارة‬‫ا‬‫س‬ َ‫ع‬ ‫ٔواذا‬ ‫قسازوٍع‬ ‫الٍشاط‬ ‫ٔالتظمي‬ ٍْ‫و‬‫ِٔن‬ ... ‫عمى‬ ‫ٖؤثس‬ ‫ا‬ْ‫ٌفط‬ ‫ذتل‬‫؟‬ ‫شسط‬ ‫ِٔن‬ ‫اإلخطاز‬ ‫فى‬ ‫وطمٕب‬ ‫اإلجتىاعات‬ ‫اإلٌتدابٗة‬‫؟‬
 26. 26. 26 ‫اااع‬‫ا‬‫جتم‬ ‫ا‬ ‫اا‬‫ا‬‫قب‬‫ا‬ ‫ااى‬‫ا‬‫ف‬ ‫اادة‬‫ا‬‫الم‬ ‫ااا‬‫ا‬‫م‬ .‫ااا‬‫ا‬‫جتمار‬ ‫ا"خرى‬‫يام‬ ‫ثتثة‬ ‫فهى‬‫ا"ق‬ ‫رلى‬. ‫ال‬‫ا‬‫تس‬ ‫او‬‫ا‬‫ل‬‫ا‬ ‫اى‬‫ا‬‫إل‬‫ال‬ ‫اخ‬‫ا‬‫و‬ ‫اابى‬‫ا‬‫نتخ‬ ‫ا‬ ‫ااع‬‫ا‬‫جتم‬ ‫م‬ ‫اادة‬‫ا‬‫الم‬ ‫اددتها‬‫ا‬‫ح‬ ‫اى‬‫ا‬‫الت‬ ‫اا‬‫ا‬‫للفئ‬ ‫اى‬‫ا‬‫ينتم‬3.‫ارس‬‫ا‬‫واحت‬ ‫اا‬‫ا‬‫ل‬‫اار‬‫ا‬‫غي‬ ‫ااوع‬‫ا‬‫موت‬ ‫ااى‬‫ا‬‫ف‬ ‫ااد‬‫ا‬‫واح‬ ‫اام‬‫ا‬‫تكل‬ ‫و‬‫ااماع‬‫ا‬‫س‬‫ال‬‫اارام‬‫ا‬‫ب‬ ‫ا‬‫ااة‬‫ا‬‫نتخابي‬‫ااوا‬‫ا‬‫ا"ح‬ ‫اا‬‫ا‬‫ه‬ ‫ااى‬‫ا‬‫ف‬ .‫ااحين‬‫ا‬‫للمرو‬‫اايكون‬‫ا‬‫س‬ ‫رندك‬‫للقانون‬ ‫مخالفة‬‫الخم‬ ‫جتمااع‬ ‫ا‬ .‫رليهاا‬ ‫وتعاقاب‬ ‫يقام‬‫ا‬ ‫للدراية‬ ‫المقررة‬ ‫الفترة‬ ‫فى‬‫نتخابية‬‫مار‬ ‫ا‬ ‫وه‬ ‫؛‬ ‫اه‬‫ا‬‫في‬ ‫ات‬‫ا‬‫خ‬ ‫ال‬‫ا‬‫ا‬‫المس‬ ‫اا‬‫ا‬‫الفئ‬ ‫اا‬‫ا‬‫م‬ .‫م‬‫اور‬‫ا‬‫بالحت‬ ‫اا‬‫ا‬‫له‬ ‫و‬ ‫اااااا‬‫ا‬‫غيره‬ ‫دون‬‫ااااااخ‬‫ا‬‫الن‬‫بو‬‫ن‬‫و‬‫اااااح‬‫ا‬‫المرو‬‫و‬‫لع‬ ‫ن‬‫اااااوية‬‫ا‬‫ت‬ ‫و‬ ‫النيابية‬ ‫المجالس‬‫المحلية‬‫ووكتء‬‫المروحين‬. ‫و‬‫ان‬‫ا‬‫م‬‫اائ‬‫ا‬‫المس‬ ‫ار‬‫ا‬‫خم‬‫ااهر‬‫ا‬‫التظ‬ ‫اانون‬‫ا‬‫ق‬ ‫اى‬‫ا‬‫ف‬‫او‬‫ا‬‫ه‬ ‫حادد‬ ‫ى‬ ‫ا‬‫ا‬‫ال‬ ‫التعريا‬‫ا‬ ‫اا‬‫ا‬‫لم‬ .‫العاام‬ ‫ااع‬‫ا‬‫جتم‬ ‫ل‬ ‫"ن‬‫رنااه‬ ‫خمااار‬ ‫ا‬ ‫يااتم‬ ‫الخم‬ ‫رااام‬ ‫إجتماااع‬ ‫ى‬ .‫الموكب‬ ‫و‬ ‫المظاهرة‬ ‫مث‬ ‫مثله‬ ‫م‬ ‫المادة‬ ‫ن‬ ‫إقر‬ ‫تعالى‬3‫الخصاو‬ ‫ا‬ ‫به‬" ‫ا‬‫هو‬ ‫العام‬ ‫جتماع‬‫محا‬ ‫و‬ ‫مكاان‬ ‫فاى‬ ‫يقاام‬ ‫تجما‬ ‫كا‬ ‫اوة‬‫ا‬‫در‬ ‫دون‬ ‫اخا‬‫ا‬‫و‬ ‫اه‬‫ا‬‫دخول‬ ‫اتمي‬‫ا‬‫يس‬ ‫و‬ ‫اه‬‫ا‬‫يدخل‬ ‫اام‬‫ا‬‫ر‬ ‫راددهم‬ ‫يقا‬ ‫ال‬ ‫مسابقة‬ ‫وخصية‬‫لمناقواة‬ ‫روارة‬ ‫ران‬ ‫اآل‬ ‫وتباد‬‫رام‬ ‫ماب‬ ‫ى‬ ‫موتوع‬ ‫حو‬ ‫راء‬". ‫اان‬‫ا‬‫م‬ ‫اا‬‫ا‬‫التعري‬ ‫اا‬‫ا‬‫نق‬ ‫ااا‬‫ا‬‫هن‬ ‫ااانون‬‫ا‬‫الق‬ ‫ااظ‬‫ا‬‫تتح‬ ‫ا‬ ‫ااا‬‫ا‬‫م‬ ‫اانة‬‫ا‬‫س‬ ‫ااادر‬‫ا‬‫الص‬ ‫اااهر‬‫ا‬‫التظ‬ ‫ااانون‬‫ا‬‫ق‬0633‫م‬‫اا‬‫ا‬‫كان‬ ‫ااا‬‫ا‬‫لم‬ ‫؛‬ ‫نج‬ ‫ا‬ ‫حتت‬ ‫ا‬ ‫تح‬ ‫مصر‬‫كا‬ ‫تحارب‬ ‫والسلمة‬ ‫ليخى؛‬ ‫ااى‬‫ا‬‫ف‬ ‫اار‬‫ا‬‫الخمي‬ .‫ااتء‬‫ا‬‫والج‬ ‫ااتقت‬‫ا‬‫س‬ ‫با‬ ‫ااب‬‫ا‬‫تمال‬ ‫اااهرة‬‫ا‬‫مظ‬ ‫المسألة‬‫ن‬‫قانون‬‫ماكن‬ ‫رلى‬ ‫ينمبق‬ ‫صبح‬ ‫التظاهر‬ ٔ‫جيب‬ ‫ِن‬ ‫إخطاز‬‫الشسطة‬ ‫أى‬ ‫قبن‬ ‫إجتىاع‬‫؟‬
 27. 27. 27 .‫وحماياة‬ ‫حرماة‬ ‫لها‬ ‫خاصة‬‫الموتاوع‬ ‫نعارظ‬ ‫تعاالى‬ ‫ووتو‬ ‫بدقة‬. ‫ادك‬‫ا‬‫رن‬‫اا‬‫ا‬‫بمبيعته‬ ‫اة‬‫ا‬‫رام‬ ‫ااكن‬‫ا‬‫م‬‫اكلة‬‫ا‬‫مو‬ ‫اد‬‫ا‬‫توج‬ ‫ال‬ ‫؛‬ .‫اا‬‫ا‬‫رليه‬ ‫ااهر‬‫ا‬‫التظ‬ ‫اانون‬‫ا‬‫ق‬ ‫اق‬‫ا‬‫تمبي‬ ‫او‬‫ا‬‫بخص‬‫اان‬‫ا‬‫مك‬ ‫ى‬ ‫او‬‫ا‬‫مفت‬‫مم‬ ‫؛‬‫اه‬‫ا‬‫يدخل‬ ‫ن‬ ‫اخ‬‫ا‬‫و‬ ‫"ى‬ ‫ان‬‫ا‬‫ك‬‫ى‬ ‫اى‬‫ا‬‫ف‬‫ا‬‫ا‬‫وق‬ ‫اااا‬‫ا‬‫ومنه‬ ‫اااا؛‬‫ا‬‫رام‬ ‫اااا‬‫ا‬‫مكان‬ ‫ااابح‬‫ا‬‫يص‬‫اااادين‬‫ا‬‫والمي‬ ‫اااوارع‬‫ا‬‫الو‬ .‫العامة‬ ‫والحدائق‬ ‫اانونى‬‫ا‬‫الق‬ ‫ا‬‫ا‬‫الوت‬ ‫اأن‬‫ا‬‫ف‬ ‫ااخ‬‫ا‬‫المن‬ ‫إلااى‬ ‫اا‬‫ا‬‫إنتقلن‬ ‫ا‬ ‫إ‬ ‫اااى‬‫ا‬‫يعن‬ . ‫ااا‬‫ا‬‫يختل‬‫اااكن‬‫ا‬‫المس‬‫اااه‬‫ا‬‫وملحقات‬‫؛‬‫ااا‬‫ا‬‫مث‬‫ااا‬‫ا‬‫مدخل‬‫ه‬ ‫وسامحه‬‫تعتبار‬ ...‫جنيناة‬ ‫اه‬‫ا‬‫في‬ ‫ولاو‬‫ان‬‫ا‬‫م‬ ‫خاصاة‬ ‫ااكن‬‫ا‬‫م‬ .‫ا"ولى‬ ‫الدرجة‬‫آخار‬ ‫ناوع‬ ‫رنادنا‬‫ا"مااكن؛‬ ‫مان‬‫تكاون‬ ‫اد‬‫ا‬‫مواري‬ ‫اى‬‫ا‬‫ف‬ ‫ارددين‬‫ا‬‫والمت‬ ‫ارين‬‫ا‬‫للخائ‬ ‫اة‬‫ا‬‫مفتوح‬.‫اددة‬‫ا‬‫مح‬ ‫و‬‫من‬‫اااا‬‫ا‬‫ه‬‫اااادا‬‫ا‬‫وري‬ ‫ااابين‬‫ا‬‫والمحاس‬ ‫اااامين‬‫ا‬‫المح‬ ‫اااب‬‫ا‬‫مكات‬ ‫ااااء‬‫ا‬‫ا"مب‬.‫ااااهى‬‫ا‬‫والمق‬ ‫اااارم‬‫ا‬‫والمم‬‫اااتم‬‫ا‬‫ي‬ ‫ااااكن‬‫ا‬‫ا"م‬ ‫ااا‬‫ا‬‫ه‬ ‫؛‬ ‫الواغ‬ ‫وقا‬ ‫راماة‬ ‫مااكن‬ ‫نهاا‬ ‫رلاى‬ ‫معاملتها‬‫يعناى‬ ‫ياتم‬ ‫ورنادما‬ . ‫ا"وقا‬ ‫ه‬ ‫فى‬ ‫التظاهر‬ ‫لقانون‬ ‫تخت‬ ‫اق‬‫ا‬‫غل‬‫ااكن‬‫ا‬‫ا"م‬ ‫ا‬‫ا‬‫ه‬‫اى‬‫ا‬‫إل‬ ‫او‬‫ا‬‫تتح‬ ‫اا‬‫ا‬‫فأنه‬‫اة‬‫ا‬‫خاص‬ ‫ااكن‬‫ا‬‫م‬ ‫ا‬‫ا‬‫حرم‬ ‫اا‬‫ا‬‫له‬.‫اكن‬‫ا‬‫المس‬ ‫اية‬‫ا‬‫وخصوص‬ ‫ة‬‫اا‬‫ا‬‫إغتقه‬ ‫ام‬‫ا‬‫ت‬ ‫اواء‬‫ا‬‫س‬ ‫إ‬ ‫ابب‬‫ا‬‫بس‬‫اد‬‫ا‬‫مواري‬ ‫ااء‬‫ا‬‫نته‬‫ابب‬‫ا‬‫بس‬ ‫و‬ ‫اا؛‬‫ا‬‫به‬ ‫ا‬‫ا‬‫العم‬‫اا‬‫ا‬‫توقفه‬ ‫رن‬.‫بنوامها‬ ‫القيام‬ ‫يصبح‬‫حاد‬ ‫رقاد‬ ‫ا‬ ‫إ‬ ‫للقاانون‬ ‫ويختا‬ ‫راماا‬ ‫منخله‬ ‫فى‬ ‫ا"وخا‬‫ريادتاه؛‬ ‫و‬ ‫ومكتباه‬‫واساتقب‬ ‫اا‬‫ا‬‫وتمبيق‬ .‫اهم‬‫ا‬‫وخاص‬ ‫اى‬‫ا‬‫ف‬ ‫ادقيق‬‫ا‬‫ت‬ ‫دون‬ ‫اور‬‫ا‬‫الحت‬ ‫اه‬‫ا‬‫في‬ ‫الصاااااال‬ ‫فاااااأن‬ ‫لك‬ ‫لااااا‬‫بعاااااظ‬ ‫إرتااااااد‬ ‫التاااااى‬ ‫ونا‬ ‫الوخصيا‬‫ال‬‫ت‬ ‫مناخلها‬ ‫فى‬ ‫رقدها‬ ‫عامة‬‫راداد‬ ‫فى‬ ‫دخ‬ ‫اااة‬‫ا‬‫العام‬ ‫اااا‬‫ا‬‫جتمار‬ ‫ا‬. ‫ااا‬‫ا‬‫للجمي‬ ‫اااة‬‫ا‬‫مفتوح‬ ‫ااا‬‫ا‬‫كان‬ ‫ا‬ ‫إ‬ ‫؛‬
 28. 28. 28 ‫إليهاا‬ ‫الدارون‬ ‫ويلتخم‬‫لاك‬ ‫رلاى‬ ‫بنااء‬‫خماار‬ ‫با‬‫وإال‬ .‫للعقاب‬ ‫تعرتوا‬ ‫اااة‬‫ا‬‫الحماي‬ ‫ااارم‬‫ا‬‫يحت‬ ‫ااام‬‫ا‬‫ل‬ ‫اااة‬‫ا‬‫المريق‬ ‫ااا‬‫ا‬‫به‬ ‫اااانون‬‫ا‬‫الق‬ ‫الخاصة‬‫ا‬ ‫و‬ ‫المسكن‬ ‫و‬ ‫المنخ‬ ‫بها‬ ‫يتمت‬ ‫التى‬‫لمكاان‬ ‫الح‬ ‫وهى‬ . ‫الخا‬‫ماية‬‫م‬ ‫المادة‬ ‫بن‬ ‫المقررة‬1‫مان‬ ‫الدسااااتورى‬ ‫رااااتن‬ ‫ا‬3103‫؛‬‫م‬ ‫والمااااادة‬58‫ماااان‬ ‫ااتور‬‫ا‬‫دس‬3103‫م‬ ‫ااادة‬‫ا‬‫والم‬ ‫؛‬ ‫ااد‬‫ا‬‫المع‬22‫ااانون‬‫ا‬‫ق‬ ‫اان‬‫ا‬‫م‬ .‫الجناية‬ ‫جراءا‬ ‫ا‬ ‫مان‬ ‫الغارظ‬ ‫هو‬ ‫ما‬ ‫التالى‬ ‫بالسؤا‬ ‫لى‬ ‫إسمح‬ ‫و‬ ‫اااا‬‫ا‬‫جتمار‬ ‫ا‬‫ااااهرا‬‫ا‬‫التظ‬‫اااالمب‬‫ا‬‫ب‬ .‫؟‬‫اااد‬‫ا‬‫يري‬ ‫و‬ ‫اام‬‫ا‬‫آرائه‬ ‫ااي‬‫ا‬‫توص‬ ‫اااركون‬‫ا‬‫المو‬‫اااتهم‬‫ا‬‫ملب‬‫ااى‬‫ا‬‫إل‬ ...‫المسئولين‬‫رلاى‬ ‫الفكارة‬ ‫ها‬ ‫ونااقط‬ ‫تعالى‬ ‫توء‬‫م‬ ‫المادة‬02‫من‬.‫التظااهر‬ ‫قانون‬‫تاتكلم‬ ‫سلم‬ ‫رن‬ ‫المادة‬‫ة‬‫المحاافظ‬ ‫ما‬ ‫الداخلياة‬ ‫وخيار‬ ‫تحدياااد‬ ‫فاااى‬ ‫المخااات‬" ‫باااـ‬ " ‫آمااان‬ ‫حااارم‬ " " ‫ااااااة‬‫ا‬‫الحيوي‬ ‫اااااا‬‫ا‬‫المواق‬.‫اااااار‬‫ا‬‫ويحظ‬"‫ااااااى‬‫ا‬‫رل‬ ‫ا‬ ‫فاى‬ ‫المواركين‬‫و‬ ‫الموكاب‬ ‫و‬ ‫العاام‬ ‫جتمااع‬ ‫نماق‬ ‫تجاوخ‬ ‫التظاهرة‬‫الحرم‬." " ‫المواقاااا‬ ‫هاااا‬ ‫وماااان‬، ‫الرئاسااااية‬ ‫المقااااار‬ ‫ااااة‬‫ا‬‫الدولي‬ ‫ااااا‬‫ا‬‫المنظم‬ ‫ااااار‬‫ا‬‫ومق‬ ،‫ااااة‬‫ا‬‫النيابي‬ ‫ااااالس‬‫ا‬‫والمج‬ ‫الحكومياة‬ ‫والمنواا‬ ‫ا"جنبياة‬ ‫الدبلوماساية‬ ‫والبعثا‬ ‫المحاااااكم‬ ‫ومقااااار‬ ‫والرقابيااااة‬ ‫وا"منيااااة‬ ‫والعسااااكرية‬ ‫ااااا‬‫ا‬‫والمنو‬ ‫ااااارا‬‫ا‬‫والمم‬ ‫اااافيا‬‫ا‬‫والمستو‬ ‫ااااا‬‫ا‬‫والنياب‬ َ‫ع‬ ‫واذا‬ ‫األ‬‫وا‬‫ك‬َ‫التى‬ ‫ال‬‫إىل‬ ‫حتتاد‬ ‫إخطاز‬... َ‫ع‬ ‫ٔواذا‬ َ‫اآلو‬ ً‫اذتس‬ َ‫ٔأواك‬ ‫العبادة؟‬

×