Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Werbijeenkomst nr. 2 leermiddelenbeleid

De presentatie van werkbijeenkomst 2 van het project leermiddelenbeleid. In de presentatie is aandacht voor het Programma van Eisen voor leermiddelen, professionalisering en de financiën van leermiddelenbeleid.

 • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Werbijeenkomst nr. 2 leermiddelenbeleid

 1. 1. Werkbijeenkomst 2 leermiddelenbeleid Leermiddelenbeleid voor iedere school
 2. 2. Programma tweede bijeenkomst <ul><li>13.00 – 13.10 u. Welkom en introductie programma </li></ul><ul><li>13.10 – 13.40 u. Uitwisseling opbrengst werkbijeenkomst 1 </li></ul><ul><li>13.40 – 14.45 u. Opdracht 4 Programma van Eisen </li></ul><ul><li>14.45 – 15.00 u. PAUZE </li></ul><ul><li>15.00 – 16.00 u. Opdracht 5 Professionalisering </li></ul><ul><li>16.00 – 16.25 u. Feedbackronde </li></ul><ul><li>16.25 – 16.45 u. Terugkoppelen ontvangen reacties </li></ul><ul><li>16.45 – 17.00 u. Werkafspraken voor de tussenliggende periode. Korte toelichting op: </li></ul><ul><li>Opdracht 6 ICT-faciliteiten </li></ul><ul><li>Opdracht 7 Financiën </li></ul><ul><li>Opdracht 8 Besluitvorming </li></ul><ul><li>Voorbereiden korte presentatie </li></ul>
 3. 3. Leermiddelenbeleidsplan <ul><li>Visie </li></ul><ul><ul><li>- Leren - Onderwijzen - Leermiddelen </li></ul></ul><ul><li>Beleid </li></ul><ul><ul><li>- Professionalisering - ICT </li></ul></ul><ul><ul><li>- Financiën </li></ul></ul><ul><li>Organisatie </li></ul><ul><ul><li>- Besluitvorming - Planning (strategie) </li></ul></ul><ul><ul><li>- Monitoring (borging) </li></ul></ul>
 4. 4. Doelstellingen werkbijeenkomst 2 <ul><li>Formuleren van een Programma van Eisen (PvE) voor leermiddelen </li></ul><ul><li>Inventarisatie, prioritering en het opstellen van een plan van aanpak t.a.v. professionalisering </li></ul>Opbrengst : hiermee heeft u de contouren van uw leermiddelenbeleidsplan geformuleerd
 5. 5. Uitwisseling: opbrengst en proces 2. Wat ging goed? 3. Welke vragen hebben we op dit moment? 4. Welke tips hebben we voor andere scholen? 1. Hoe is het gegaan? <ul><li>- Geef samen in de eigen groep antwoord op deze 4 vragen (10 min) </li></ul><ul><li>Wissel uit met andere werkgroepen o.l.v. adviseur (20 min) </li></ul>
 6. 6. Opdracht 4 Programma van Eisen <ul><li>Met de opbrengsten van opdracht 1 tot en met 3 heeft u een aantal uitgangspunten van het onderwijs op uw school geformuleerd. U gaat dit vertalen naar een Programma van Eisen t.a.v. leermiddelen </li></ul><ul><li>Volg stap 1 en 2 </li></ul><ul><ul><li>Eventueel afronden stap 1 + verwerken inventarisatie van leermiddelengebruik op uw school </li></ul></ul><ul><ul><li>Tijd: 50 minuten </li></ul></ul><ul><li>Stap 3 en 4 (?) </li></ul><ul><ul><li>Feedbackronde </li></ul></ul><ul><ul><li>Verwerken feedback in ‘definitieve’ PvE </li></ul></ul><ul><ul><li>Maak eventueel vervolgafspraken </li></ul></ul><ul><ul><li>Tijd: 15 + 10 minuten </li></ul></ul><ul><li>Opbrengst </li></ul><ul><ul><li>Paragraaf 4 leermiddelenbeleidsplan Programma van Eisen </li></ul></ul>
 7. 7. <ul><li>Stap 1 + 2: Welke professionalisering: verwerk ook inventarisatie uitleg via http://screencast.com/t/mYsMQClXl (20 min.) </li></ul><ul><li>Stap 3: Hoe gaat welke professionalisering vorm krijgen (30 min.) </li></ul><ul><li>Zie ook: Hulpmiddelen + Achtergrondinfo in de map/op de stick </li></ul>Opdracht 5B Professionalisering
 8. 8. Feedbackronde <ul><li>Een van de teamleden noteert het PvE en het Professionaliseringsplan op een flipover-vel (of in format leermiddelenbeleidsplan). </li></ul><ul><li>Dit teamlid blijft aan tafel zitten en presenteert vanaf het flipover-vel (of vanaf format leermiddelenbeleidsplan). </li></ul><ul><li>De overige teamdelen verspreiden zich over andere groepen. </li></ul><ul><li>De nieuwe tafelgenoten (uit andere teams) geven vervolgens reflectie op het gepresenteerde. </li></ul><ul><li>De ontvangen input wordt daarna besproken in het eigen team. </li></ul><ul><li>Tijd: 10 - 15 minuten </li></ul>
 9. 9. Tussen bijeenkomst 2 en 3 <ul><li>Opdracht 6 : ICT – infrastructuur </li></ul><ul><li>Opdracht 7: Financiën </li></ul><ul><li>Opdracht 8: Besluitvorming </li></ul><ul><li>Voorbereiden korte presentatie LMBP </li></ul>
 10. 10. Opdracht 6 ICT-infrastructuur <ul><li>Leg de relatie met de uitkomsten van de eerdere opdrachten: </li></ul><ul><ul><li>Opdracht 3: hoe worden digibord, computers, elo etc. ingezet in toekomst (= ict-gebruik leerlingen en docenten)? </li></ul></ul><ul><ul><li>Opdracht 4: welke eisen worden gesteld aan digitale leermiddelen? </li></ul></ul><ul><li>Welke aanpassingen zijn dan nodig? </li></ul>
 11. 11. <ul><li>Doel van de presentatie over financiën die op de usb-stick staat </li></ul><ul><li>Het budget en de kosten </li></ul><ul><li>De verdelingssystematiek </li></ul><ul><li>Twee scholen, twee scenario’s </li></ul><ul><li>De logistiek van leermiddelen </li></ul><ul><li>Meer informatie? </li></ul>Opdracht 7: Financiën
 12. 12. Opdracht 8: Besluitvorming <ul><li>Verantwoordelijkheden en bevoegdheden (top down – bottum up) </li></ul><ul><li>Duidelijke afbakening van begrip ‘leermiddelen’ en beslissingsbevoegdheid </li></ul><ul><li>Categori ën waarop besluiten nodig zijn (methode, lesspecifiek, schooleigen, etc.) </li></ul><ul><li>Regel en uitzonderingen </li></ul><ul><li>Rol Programma van Eisen </li></ul>
 13. 13. Werkafspraken <ul><li>Maak nu werkafspraken over de tussentijdse opdrachten: </li></ul><ul><ul><li>Opdracht 6: ict-infrastructuur (faciliteiten) </li></ul></ul><ul><ul><li>Opdracht 7 (financi ën) </li></ul></ul><ul><ul><li>Opdracht 8 (besluitvorming) </li></ul></ul><ul><ul><li>Korte presentatie </li></ul></ul><ul><li>Maak afspraken over: </li></ul><ul><ul><li>Wie benaderen we? Wie presenteert? </li></ul></ul><ul><ul><li>De planning voor het vergaren van informatie/gegevens. </li></ul></ul><ul><ul><li>De manier en het moment waarop u de gegevens wilt verwerken/bundelen. </li></ul></ul>
 14. 14. Uitwisseling werkbijeenkomst 3 <ul><li>Korte presentatie: zie voorbeelden format </li></ul><ul><li>Wat, eisen, voor- en nadelen,vragen, oplossingen </li></ul><ul><li>Max 5 minuten: ruimte voor vragen en discussie </li></ul><ul><li>Max. 3 slides of flipover-vel </li></ul><ul><li>Zie ook http://slidesha.re/p0cMlS </li></ul>
 15. 15. Sociale media leermiddelenbeleid Twitter www.twitter.com/leermiddelenvo #leermiddelenbeleid Nieuws en interessante feitjes, verslagen van de werkbijeenkomsten Groep leermiddelenbeleid Linkedin http://linkd.in/ojG1oY Vragen en discussies: keuze device, iPads in de klas, ontwikkelingsdoelen SMART formuleren, gebruiken digitaal leermateriaal. Slideshare www.slideshare.net/leermiddelenbeleid Onderwerpen: sheets werkbijeenkomsten, voorbereiding per werkbijeenkomst, instructies gebruik digitale vragenlijsten Google Docs http://bit.ly/uxIUso en http://bit.ly/tcdIkV Gebruiken van de digitale versie van de vragenlijsten voor docenten en leerlingen Website www.leermiddelenvo.nl Instrumentarium en verdiepende informatie

×