Anzeige

Pwp projecte arquitectònic sostenible

14. Jan 2014
Anzeige

Pwp projecte arquitectònic sostenible

  1.  La sostenibilitat és un concepte econòmic, social i ecològic complex entorn de les relacions entre les societats i el medi ambient.
  2.  L'arquitectura sostenible, és un mode de concebre el Disseny Arquitectònic de manera sostenible , buscant optimitzar Recursos Naturals i Sistemes de l'edificació de tal Mode Que minimitzin L'impacte ambiental de els Edificis Sobre el Medi Ambient i els seus Habitants.
  3. Entre l'enginyeria i la biologia , la hidrogenasa és un dels primers projectes de bio - mimetisme que s'inspira en la bellesa i les formes de la naturalesa , sinó també i sobretot de la qualitat dels seus materials i els seus processos d'autofabricació.
  4. La paradoxa comença amb la seva existència com una illa artificial en èpoques de crescuda de les aigües del mar. Es doblega sobre si mateixa amb el complex en si , que ha estat dissenyat pel luxe i la relaxació i és la llar de diverses capes de tecnologies verdes i la mentalitat ecològica .
  5.  Vincent Callebaut (nascut el 1977) és un arquitecte belga. Les seves obres són futuristes i busquen el diàleg amb l'entorn. Les seves obres no s'han posat en pràctica.
  6.  L'eficiència energètica és una de les principals fites de l'arquitectura sostenible, encara que no l'única. Els arquitectes utilitzen diverses tècniques per reduir les necessitats energètiques d'edificis mitjançant l'estalvi d'energia i per augmentar la seva capacitat de capturar l'energia del sol o de generar la seva pròpia energia.
  7.  Una certa arquitectura sustentable incorpora materials reciclats o de segona mà. La reducció de l'ús de materials nous genera una reducció en l'ús de l'energia pròpia de cada material en el seu procés de fabricació. Els arquitectes sostenibles tracten d'adaptar velles estructures i construccions per respondre a noves necessitats i d'aquesta manera evitar en el possible construccions que parteixin de zero.
  8. ALGUNA PREGUNTA MÉS?
Anzeige