Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

INDITEX, "ZARA"

4.878 Aufrufe

Veröffentlicht am

Veröffentlicht in: Design
  • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

INDITEX, "ZARA"

  1. 1. Industria de Diseño Tekstil, SA, zakonisht më injohur si Inditex është një korporatë e madhespanjolle dhe grupi më i madh i modës ne bote.Ajo është e përbërë nga pothuajse njëqindkompanitë që kanë të bëjnë në lidhje meaktivitetet e tekstilit projektimin, prodhimindhe shpërndarjen. Amancio Ortega, njeriu më ipasur i Spanjës, dhe njeriu i 5 i pasur nëbotë, është themeluesi dhe aksioneri më i madhaktual.Kryetari i Inditex është Pablo Isla.
  2. 2. ●Dyqani I pare Zara hapidyert e saj në vitin 1975 në ACoruna(Galicia, Spanje), qytet qëpanë fillimet e grupit dhe ecila është tani shtëpi përzyrat e saj qendrore.●Sot dyqanet e Inditex shihenne vende te tilla si: New York.Londer, Frankfurt, Shangai, Sidney, Viene, etj.●Në vitet 90, Inditex filloikrijimin ose blerjen e filialeveper te administruarkoleksionet e ndryshme:Bershka, Pull andBear, Massimo Dutti, dheStradivarius.
  3. 3. ●Inditex pati nje zgjerim te ngadalte dhe te qendueshem dhe kjoishte ajo qe e vendosi ate ne kete pozite qe ndodhet tani,, njesuperfuqi nderkombetare.●Shteti i pare i synuar per ekspansion ishte Portugalia me1989,, nga kjo fitoi eksperiencat e duhura dhe zbuloi menyrensesi te futej ne tregje te reja,, sesi te depertoje ne shtete te tjera.Shteti i dyte ishte Franca.●Ne vitin 1991 hyri ne SHBA , edhe pse e pati shume te veshtirembijetesen●Per te hyre ne tregun meksikan u perdor nje ortakeri eperbashket (partnership)●Ne vitin 2003 Inditex perfaqesohej ne me shume se 30 shtete.
  4. 4. ●Plani Zara është për të ruajtur dhe permisuar pozitën e saj në treg, duke i dhënëpërgjigje në kohë ndryshimit të tendencave në shijet e konsumatorit , dukekrijuar dizajne të reja që janë të përshtatshme për të gjithë konsumatorët dhe mbite gjitha me një çmim të arsyeshem.●●Në Zara, punonjësit punojnë si një ekip për të bërë punën sa me të mesuksesshme.● Eshtë i kujdesshëm në lidhje me mënyrën se si ai perdor mjetet e funditteknologjisë informative për të lehtësuar komunikimet formale dhe informalendermjet punonjesve, klienteve, etj.
  5. 5. ●Strategjia e marketingut miksStrategjia e produktit u bazua ne „Nje produkt per nje treg global‟ me disarregullime per t‟iu pershtatur klimes vendore. Inditex u fokusua ne nevojat etregut per dizenjimin e produkteve te tyre.●Strategjia e segmentimitNje klient Inditex identifikohet nga kompania si nje person i cili kainformacion per te renë dhe qe do moden, trendin dhe veshjet unike mecmime te perballushme.Strategjia e segmentimit është e bazuar ne demografine tipike tekonsumatorëve si gjinia, mosha, etj. Përveç kësaj, segmentimi u bazua edhembi moden dhe stilin si: i modes, trendi, klasik, latino, etj.Objektivi kryesor për pozicionimin ne treg është që të “demokratizoj modën”.Kompania synon të sigurojë klientët e saj me produkte të modës dhetrendi, me çmime të ulëta për të akomoduar kërkesat e tyre. Si rezultatstrategjia e marketingu është , që nje i punësuar nga Inditex te hapi dyqane qëofrojnë përvojën e Zara për të ngritur imazhin e markës.
  6. 6. ●Strategjia e Zara punon në prodhimin eprodukteve të kompanisë sa me afer asajqe deshiron konsumatori. Strategjiagjithashtu i jep kompanisë përgjegjësi tëplotë në menaxhimin e të gjitha procesevetë biznesit; formën e dizenjimit, tëprodhimit, të dërgesës, etj . Kjo lejonkompani të përqëndrohet në çdoproces, duke e bërë çdo proces jetik.
  7. 7. ●Strategjia e zhvillimit të tregutAjo shkon aty ku klientieshte, duke hapur dyqane te reja nevende te reja.●Strategjia e zhvillimit të produktitMenaxhimi duhet të marrë nëkonsideratë mundësitë e produktitte ri (new-product). Inditexzevendeson teknologjine e vjeterme ate te renë qe te zhvilloi sa meshpejt produktin.●Strategjia DiversifikimitRritja diversifikimi ka kuptim, kurmundësi të mira mund të gjendenjashtë biznesit aktual.
  8. 8. Kompania Nr. I dyqaneve ne 2012 Viti i krijimitZara 1631 1975Zara Kids - Kiddys Class 199 2001Bershka 811 1998Pull and Bear 747 1991Massimo Dutti 573 1995Stradivarius 684 1999Oysho 483 2001Zara Home 310 2003Uterqüe 89 2008Tempe 2 2011TOTAL 5527
  9. 9. Keto jane disa nga arsyet e zhvillimit te Inditex Të kuptuarit tonë Grupi Inditex sjell së të modës te bashku më shumë se krijimtarisë dhe Kjo kompani eshte dizajnit të cilësisë njëqind kompani të unike e modelit të saj të dhane një reagim të lidhura me aktivitete të shpejtë në treg.Kjo menaxhimit, bazuar në ndryshme në biznesin e ka rezultuar në risi, fleksibilitet dhe projektimit, prodhimit zgjerimin e shpejtë arritjet e saj. dhe shpërndarjen e ndërkombëtar dhe tekstilit. rezultat të shkëlqyer në dyqanet e shitjeve.

×