Yamang Taoat YamangPisikal<br />
AnoangYamang Tao?	<br />Mgakakayahan, talinoabilidad at lakasngtaonaginagamitsapaglikhangprodukto at serbisyo.<br />
Lumilinangngmgalikasnayamanupangmatamoangkapakinabanganngmgaito.<br />
Nagbibigaykaganapansapaghahangadngbansanamakakamitangmgamakabagongmakinarya at teknolohiyanagagamitinsapagpapaunladngmgaik...
Populasyon<br />Damingtaosaisangtiyaknalugar.<br />Pinakamahalagangyamanngisangbansa.<br />Di lamangdahilsakakayahannitong...
AnonamanangDemograpiya<br />Pagaaralukolsapopulasyon.<br />Laki<br />Dami<br />Pag-unlad<br />Pangkakabuhayan<br />Pandara...
AnoangDensidad?<br />Pagbilangngdamingtaosabawatkilometrongkwadrado.<br />Pormula:<br />Populasyon<br />------------------...
EpektongPaglakingPopulasyon<br />
Angpopulasyonbilangsalikngpagunlad<br />Lumalakiangnapagkukunannglakasngtao.<br />Tumataasangpangangailangannglipunan.<br />
Banta salimitadongyamanngbansa<br />Kakulanganngtirahan<br />Kakulangansatrabaho<br />
Suliraningdulotngmalakingpopulasyon<br />
LakasPag-gawa<br />Binubuongmgataong may edad 15 pataasna may sapatnalakas, kasanayan at maturidadupangmakilahoksagawaingp...
Mental- doctor, abogado, guro, ekonomista, siyentista. (White Collar)<br />
Pisikal-magsasaka, karpintero, mangagawa at iba pa. (Blue Collar)<br />
ElementosaPagigingProduktibongmgamangagawa<br />
Edukasyonngbawatmangagawa- Angkaalaman, talino, at kasanayan ay natatamosapamamagitanngedukasyon.<br />- Angmgaito ay maka...
2. Kalusugan- AngTaong may kalusuganayhigitnamasproduktibokaysasamgamahihina at sakitin.<br />
SARS<br />Isang virus nanagmulasaCoronavirus.<br />Mabilisnakumakalatkaysasatrangkaso.<br />
Meningococcemia<br />Pagkakaroonngubo, lagnat, kumbulsyon, stiffneck, pagdedeliryo, pagsusuka, pananakitnglalamunan at les...
Dengue<br />Nagsisimulasakagatnglamok.<br />Lagnat, sakitngulo, pagkawalang-gana, pagsusuka, sakitngtiyan.<br />
Tuberkolosis<br />Pagkakaapektongbaga.<br />
3. Kapitalsabawatmangagawa at kaalamansamakabagongekonomiya.<br />
YamangPisikal<br />
AnoangYamangPisikal?<br />Bagaynanilikhangtaoupangmakatulongsakanilangpamumuhay.<br />Nakakatulongupangmaiprosesoangmgahil...
Masmadalingmalinangangyamang mineral sapamamagitanngyamangpisikal.<br />Masmadalinaangkomunikasyonsapamamagitanngmgamakaba...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Yamang tao

20.078 Aufrufe

Veröffentlicht am

Veröffentlicht in: Seele & Geist, Technologie
 • Als Erste(r) kommentieren

Yamang tao

 1. 1. Yamang Taoat YamangPisikal<br />
 2. 2. AnoangYamang Tao? <br />Mgakakayahan, talinoabilidad at lakasngtaonaginagamitsapaglikhangprodukto at serbisyo.<br />
 3. 3. Lumilinangngmgalikasnayamanupangmatamoangkapakinabanganngmgaito.<br />
 4. 4. Nagbibigaykaganapansapaghahangadngbansanamakakamitangmgamakabagongmakinarya at teknolohiyanagagamitinsapagpapaunladngmgaikasnayaman.<br />
 5. 5.
 6. 6. Populasyon<br />Damingtaosaisangtiyaknalugar.<br />Pinakamahalagangyamanngisangbansa.<br />Di lamangdahilsakakayahannitongmagisip, lumikha at makalutas.<br />Dahilnagagamitsilasapaglikhangmgaproduktonamakakatulongsapagginhawanglahatngkasapinglipunan.<br />
 7. 7.
 8. 8. AnonamanangDemograpiya<br />Pagaaralukolsapopulasyon.<br />Laki<br />Dami<br />Pag-unlad<br />Pangkakabuhayan<br />Pandarayuhan<br />
 9. 9. AnoangDensidad?<br />Pagbilangngdamingtaosabawatkilometrongkwadrado.<br />Pormula:<br />Populasyon<br />-------------------------------<br />Lawakngsakopnalugar<br />
 10. 10. EpektongPaglakingPopulasyon<br />
 11. 11. Angpopulasyonbilangsalikngpagunlad<br />Lumalakiangnapagkukunannglakasngtao.<br />Tumataasangpangangailangannglipunan.<br />
 12. 12. Banta salimitadongyamanngbansa<br />Kakulanganngtirahan<br />Kakulangansatrabaho<br />
 13. 13. Suliraningdulotngmalakingpopulasyon<br />
 14. 14. LakasPag-gawa<br />Binubuongmgataong may edad 15 pataasna may sapatnalakas, kasanayan at maturidadupangmakilahoksagawaingpangproduksyonngbansa.<br />
 15. 15. Mental- doctor, abogado, guro, ekonomista, siyentista. (White Collar)<br />
 16. 16. Pisikal-magsasaka, karpintero, mangagawa at iba pa. (Blue Collar)<br />
 17. 17. ElementosaPagigingProduktibongmgamangagawa<br />
 18. 18. Edukasyonngbawatmangagawa- Angkaalaman, talino, at kasanayan ay natatamosapamamagitanngedukasyon.<br />- Angmgaito ay makakatulongsapagpapasya at pag-gawangyamangtao.<br />
 19. 19. 2. Kalusugan- AngTaong may kalusuganayhigitnamasproduktibokaysasamgamahihina at sakitin.<br />
 20. 20. SARS<br />Isang virus nanagmulasaCoronavirus.<br />Mabilisnakumakalatkaysasatrangkaso.<br />
 21. 21. Meningococcemia<br />Pagkakaroonngubo, lagnat, kumbulsyon, stiffneck, pagdedeliryo, pagsusuka, pananakitnglalamunan at lessions.<br />
 22. 22. Dengue<br />Nagsisimulasakagatnglamok.<br />Lagnat, sakitngulo, pagkawalang-gana, pagsusuka, sakitngtiyan.<br />
 23. 23. Tuberkolosis<br />Pagkakaapektongbaga.<br />
 24. 24. 3. Kapitalsabawatmangagawa at kaalamansamakabagongekonomiya.<br />
 25. 25. YamangPisikal<br />
 26. 26. AnoangYamangPisikal?<br />Bagaynanilikhangtaoupangmakatulongsakanilangpamumuhay.<br />Nakakatulongupangmaiprosesoangmgahilawnamateryal.<br />Gusali<br />Imprastraktura<br />Kagamitan<br />KasangkapangPangproduksyon<br />
 27. 27.
 28. 28.
 29. 29.
 30. 30.
 31. 31. Masmadalingmalinangangyamang mineral sapamamagitanngyamangpisikal.<br />Masmadalinaangkomunikasyonsapamamagitanngmgamakabagongyamangpisikal.<br />Madalingmaluma o mawalanghalagaangmgayamangpisikal. <br />

×