Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Yamang tao

22.355 Aufrufe

Veröffentlicht am

Veröffentlicht in: Seele & Geist, Technologie
 • Als Erste(r) kommentieren

Yamang tao

 1. 1. Yamang Taoat YamangPisikal<br />
 2. 2. AnoangYamang Tao? <br />Mgakakayahan, talinoabilidad at lakasngtaonaginagamitsapaglikhangprodukto at serbisyo.<br />
 3. 3. Lumilinangngmgalikasnayamanupangmatamoangkapakinabanganngmgaito.<br />
 4. 4. Nagbibigaykaganapansapaghahangadngbansanamakakamitangmgamakabagongmakinarya at teknolohiyanagagamitinsapagpapaunladngmgaikasnayaman.<br />
 5. 5.
 6. 6. Populasyon<br />Damingtaosaisangtiyaknalugar.<br />Pinakamahalagangyamanngisangbansa.<br />Di lamangdahilsakakayahannitongmagisip, lumikha at makalutas.<br />Dahilnagagamitsilasapaglikhangmgaproduktonamakakatulongsapagginhawanglahatngkasapinglipunan.<br />
 7. 7.
 8. 8. AnonamanangDemograpiya<br />Pagaaralukolsapopulasyon.<br />Laki<br />Dami<br />Pag-unlad<br />Pangkakabuhayan<br />Pandarayuhan<br />
 9. 9. AnoangDensidad?<br />Pagbilangngdamingtaosabawatkilometrongkwadrado.<br />Pormula:<br />Populasyon<br />-------------------------------<br />Lawakngsakopnalugar<br />
 10. 10. EpektongPaglakingPopulasyon<br />
 11. 11. Angpopulasyonbilangsalikngpagunlad<br />Lumalakiangnapagkukunannglakasngtao.<br />Tumataasangpangangailangannglipunan.<br />
 12. 12. Banta salimitadongyamanngbansa<br />Kakulanganngtirahan<br />Kakulangansatrabaho<br />
 13. 13. Suliraningdulotngmalakingpopulasyon<br />
 14. 14. LakasPag-gawa<br />Binubuongmgataong may edad 15 pataasna may sapatnalakas, kasanayan at maturidadupangmakilahoksagawaingpangproduksyonngbansa.<br />
 15. 15. Mental- doctor, abogado, guro, ekonomista, siyentista. (White Collar)<br />
 16. 16. Pisikal-magsasaka, karpintero, mangagawa at iba pa. (Blue Collar)<br />
 17. 17. ElementosaPagigingProduktibongmgamangagawa<br />
 18. 18. Edukasyonngbawatmangagawa- Angkaalaman, talino, at kasanayan ay natatamosapamamagitanngedukasyon.<br />- Angmgaito ay makakatulongsapagpapasya at pag-gawangyamangtao.<br />
 19. 19. 2. Kalusugan- AngTaong may kalusuganayhigitnamasproduktibokaysasamgamahihina at sakitin.<br />
 20. 20. SARS<br />Isang virus nanagmulasaCoronavirus.<br />Mabilisnakumakalatkaysasatrangkaso.<br />
 21. 21. Meningococcemia<br />Pagkakaroonngubo, lagnat, kumbulsyon, stiffneck, pagdedeliryo, pagsusuka, pananakitnglalamunan at lessions.<br />
 22. 22. Dengue<br />Nagsisimulasakagatnglamok.<br />Lagnat, sakitngulo, pagkawalang-gana, pagsusuka, sakitngtiyan.<br />
 23. 23. Tuberkolosis<br />Pagkakaapektongbaga.<br />
 24. 24. 3. Kapitalsabawatmangagawa at kaalamansamakabagongekonomiya.<br />
 25. 25. YamangPisikal<br />
 26. 26. AnoangYamangPisikal?<br />Bagaynanilikhangtaoupangmakatulongsakanilangpamumuhay.<br />Nakakatulongupangmaiprosesoangmgahilawnamateryal.<br />Gusali<br />Imprastraktura<br />Kagamitan<br />KasangkapangPangproduksyon<br />
 27. 27.
 28. 28.
 29. 29.
 30. 30.
 31. 31. Masmadalingmalinangangyamang mineral sapamamagitanngyamangpisikal.<br />Masmadalinaangkomunikasyonsapamamagitanngmgamakabagongyamangpisikal.<br />Madalingmaluma o mawalanghalagaangmgayamangpisikal. <br />

×