1 maila ulermena(4 esaldi)

kaxiano

Izena____________________________Data ____________________
Hutsuneak bete:
Nire ________ Kaxiano deitzen da. ___________
eskolatik natorrenean gozoki bat ematen dit. Aitonak
asko maite _____.
Erantzun ondorengo galderak:
Nola deitzen da nire aitona?____________________
Zer ematen dit niri? ___________________________
Nork ematen dit niri gozokia? ___________________
Irakurri eta idatzi egia ala gezurra den:
Nire aita kaxiano deitzen da: _________________
Kaxiano mutil gazte bat da: __________________
Kaxiano nire aitonaren izena da: _______________
Nire aitona oso xuhurra da:___________________
Aitona kaxiano asko maite dut:________________
Egilea: Gonzalo Uriarte Gómez
Irudien Egilea: Sergio Palau
Kaxiano
Nire aitona Kaxiano deitzen da.
Kaxianok eskolatik natorrenean
gozoki bat ematen dit.
Aitonak asko maite nau.
Kaxiano
Nire aitona Kaxiano deitzen da.
Kaxianok eskolatik natorrenean
gozoki bat ematen dit.
Aitonak asko maite nau.
Izena____________________________Data ____________________
Hutsuneak bete:
Igandean _____ eta biok arrantzan __________
ginen.Bost arrain _______ harrapatu ________.
Txikiak ________ itxasora ______ genituen.
Etxera ________ eta afari goxoa _________ genuen.
Erantzun ondorengo galderak:
Nortzuk joan dira arrantzan?___________________
Zenbat arrain arrantzatu genituen?_____________
Zer egin genuen arrain txikiekin?
_____________________________
Irakurri eta idatzi egia ala gezurra den:
Nire aita eta biok arrantzan joan ginen:_________
Arrain txikiak jan genituen: ___________________
Arrainak bazkaldu genituen: ___________________
Sei arrain arrantzatu nituen:___________________
Egilea: Gonzalo Uriarte Gómez
Irudien Egilea: Sergio Palau
Arrantzan
Igandean aita eta biok arrantzan
joan ginen. Bost arrain handi
arrantzatu genituen. Txikiak berriz
Itxasora bota genituen. Etxera heldu
eta afari goxoa prestatu genuen.
Arrantzan
Igandean aita eta biok arrantzan
joan ginen. Bost arrain handi
arrantzatu genituen. Txikiak berriz
Itxasora bota genituen. Etxera heldu
eta afari goxoa prestatu genuen.
Izena___________________________ Data ____________________
Hutsuneak bete:
Nire ama ___________ da. Eskolako _______ egiten
ditudan bitartean amak _____ koloredun koadroak
_______ ditu.Asko ________ zaizkit amaren
__________.
Erantzun ondorengo galderak:
Noiz margotzen du nire amak?
_____________________________
Zenbat koloreko koadroak sortzen ditu?
_____________________________
Osatu hitz hauek:
margla_ia margot_en
margo_anak Kolo_eko koad_oak
as_o Es_olako lana_ bitar_ean
Egilea: Gonzalo Uriarte Gómez
Irudien Egilea: Sergio Palau
Ama artista da
Nire ama margolaria da.
Eskolako lanak egiten ditudan
bitartean amak mila koloredun
koadroak margotzen ditu. Asko
gustatzen zaizkit amaren margolanak.
Ama artista da
Nire ama margolaria da.
Eskolako lanak egiten ditudan
bitartean amak mila koloredun
koadroak margotzen ditu. Asko
gustatzen zaizkit amaren margolanak.
Izena_________________________ Data ____________________
Zein da testuaren izenburua:_____________
Hutsuneak bete:
Batzutan ________ eta biok etxean bakarrik geratzen
gara. Orduan, ____________ bat prestatzen dugu eta
___________ bat egiten dugu. Nire ________
printzesaren papera gustatzen zaio. Niri berriz
__________ izatea gustoko dut.
Erantzun ondorengo galderak:
Nori gustatzen zaio printzesaren papera?
_____________________________
Nori gustatzen zaio zaldunaren papera?
_____________________________
Margotu hitz hauek:
Egilea: Gonzalo Uriarte Gómez
Irudien Egilea: Sergio Palau
Bakarrik etxean
Batzutan arreba eta biok etxean bakarrik geratzen
gara. Orduan, eskenatoki bat prestatzen dugu eta
antzerki bat egiten dugu. Nire arrebari printzesaren
papera gustatzen zaio. Niri berriz zalduna izatea
gustoko dut.
Bakarrik etxean
Batzutan arreba eta biok etxean bakarrik geratzen
gara. Orduan, eskenatoki bat prestatzen dugu eta
antzerki bat egiten dugu. Nire arrebari printzesaren
papera gustatzen zaio. Niri berriz zalduna izatea
gustoko dut.
EskenatokiEskenatoki ZaldunaZalduna
PrintzesaPrintzesa
Izena____________________________ Data ____________________
Testuaren izenburua: __________________
Hutsuneak bete:
Handitzean _____________ izan nahi dut. Nire
espazio-ontziarekin _______, ________ eta _________
planetak ezagutuko ditut. Estralurtarren ________
izango ____ eta beraiekin batera urrutiko ___________
joango naiz.
Erantzun ondorengo galderak:
Noiz izango naiz astronauta? ____________________
Zein planetetara joango naiz?____________________
Nor ezagutuko dut? ______________________________
Margotu hitz hauek:
Egilea: Gonzalo Uriarte Gómez
Irudien Egilea: Sergio Palau
Handitzean
Handitzean astronauta izan nahi dut.
Nire espazio-ontziarekin Marte, Jupiter
eta Saturno planetak ezagutuko ditut.
Estralurtarren laguna izango naiz eta
beraiekin batera urrutiko galaxietara
joango naiz.
Handitzean
Handitzean astronauta izan nahi dut.
Nire espazio-ontziarekin Marte, Jupiter
eta Saturno planetak ezagutuko ditut.
Estralurtarren laguna izango naiz eta
beraiekin batera urrutiko galaxietara
joango naiz.
PlanetaPlaneta GalaxiaGalaxia
EstralurtarraEstralurtarra
Izena_________________________Data ____________________
Testuaren izenburua:_________________
Hutsuneak bete:
Hau da nire lagun ______________. . __________ deitzen da eta
________ eta hamaika urte bete ditu. Nire gelako armairuan
____________ daukat amak ez ikusteko.Laster __________
planetara bueltatuko da familiarekin __________.
Erantzun ondorengo galderak:
Nor da Giligolo? ________________________________________
Zein planetetara joango da?_____________________________
Non daukat ezkutatuta?__________________________________
Zenbat urte ditu Giligolok? ______________________________
Jarri esaldi hauen kontrako esangura:
Ez dut zure etxera joan nahi :
________________________________________________
Jupiterrera joan nahi dut.:
________________________________________________
Nire lagunarekin geratu nahi duzu :
________________________________________________
Egilea: Gonzalo Uriarte Gómez
Irudien Egilea: Sergio Palau
Giligolo
Hau da nire lagun estralurtarra. Giligolo deitzen
da eta hirurehun eta hamaika urte bete ditu.
Nire gelako armairuan ezkutatuta daukat
amak ez ikusteko. Laster Jupiter planetara
bueltatuko da familiarekin elkartzeko.
Giligolo
Hau da nire lagun estralurtarra. Giligolo deitzen
da eta hirurehun eta hamaika urte bete ditu.
Nire gelako armairuan ezkutatuta daukat
amak ez ikusteko. Laster Jupiter planetara
bueltatuko da familiarekin elkartzeko.
Izena__________________________ Data ____________________
Jarri esaiozu izenburu bat testu honi
____________________________
Hutsuneak bete:
Arotz honek atzo ________ batzuk egin behar zituen.
Baina _______ bat sartzean, kolpe handia hartu zuen _______
batean. Orain arotzaren hatza ______ baino _______ dago.
Erantzun ondorengo galderak:
Zer egin behar zituen arotzak?
a) Iltze batzuk b) Altzari batzuk c) Mahai batzuk.
Non hartu zuen kolpea arotzak?
a) Esku batean. b) Beso batean. c) Hartz batean.
Nola dauka orain hatza?
a) Elurra baino beltzago. b) Odola baino gorriago. c) Ikatza baino beltzago.
Margotu hitz hauek:
Egilea: Gonzalo Uriarte Gómez
Irudien Egilea: Sergio Palau
Arotz honek atzo altzari batzuk
egin behar zituen. Baina iltze bat
sartzean, kolpe handia hartu zuen
hatz batean. Orain arotzaren
hatza ikatza baino beltzago dago.
Arotz honek atzo altzari batzuk
egin behar zituen. Baina iltze bat
sartzean, kolpe handia hartu zuen
hatz batean. Orain arotzaren
hatza ikatza baino beltzago dago.
altzarialtzari ikatzaikatza
iltzeailtzea hatzahatza
Izena____________________________ Data ____________________
Hutsuneak bete:
Koldok ______________ jolasten du parkean.
Muntatzen da, ________ oso azkar mugitzen ditu,
baina _____ bat ______ zaio.Koldok ____________
eraman du __________ eta han _________ aldatu
diote.
Erantzun ondorengo galderak: Margotu hemen:
1. Nola deitzen da ipuina?
a) Koldo
b) Bizikleta
c) Parkean
2. Zerekin jolasten du Koldok?
a) Patinekin.
b) Baloiarekin
c) Bizikletarekin.
3. Non jolasten du?
a) Errepidean
b) Parkean
c) Mendian
4. Zer pasatu zaio gurpilari?
a) Ez zaio ezer pasatu
b) Zulatu zaio
c) Apurtu zaio
5. Zer egin diote gasolindegian?
a) Bizikleta aldatu diote
b) Gurpila aldatu diote
c) Argia aldatu diote
Egilea: Gonzalo Uriarte Gómez
Irudien Egilea: Sergio Palau
Koldok bizikletarekin jolasten du parkean.
Muntatzen da, pedalak oso azkar
mugitzen ditu, baina gurpil bat
zulatu zaio. Koldok gasolindegira
eraman du bizikleta eta han gurpila aldatu diote.
Koldok bizikletarekin jolasten du parkean.
Muntatzen da, pedalak oso azkar
mugitzen ditu, baina gurpil bat
zulatu zaio. Koldok gasolindegira
eraman du bizikleta eta han gurpila aldatu diote.
pedalakpedalak
gasolindegiagasolindegia
gurpilagurpila
Izena___________________________Data ____________________
Hutsuneak bete:
Pablo ________ hartu eta basora joan da,
________ biltzera. Bat-batean euria barra-barra
hasi du. Pablo __________ egin da eta korrika
hasi da. Baina bera oso __________ da eta blaust!,
________ erori da.
Pablo blai-blai eginda heldu da _________.
Erantzun ondorengo galderak:
Zertara joan da Pablo basora?
Zizak biltzera. Baldea hartzera. Korrika egitera.
Nolakoa da Pablo?
Beldurtia. Baldarra. Bustita.
Nola heldu da etxera?
Blai-blai. Barra-barra. Bustita.
Margotu istorioa:
Egilea: Gonzalo Uriarte Gómez
Irudien Egilea: Sergio Palau
Pablo otzara hartu eta basora joan da, zizak biltzera.
Bat-batean euria barra-barra hasi du.
Pablo beldurtu egin da eta korrika hasi da.
Baina bera oso baldarra da eta blaust!, lurrera erori da.
Pablo blai-blai eginda heldu da etxera.
Pablo otzara hartu eta basora joan da, zizak biltzera.
Bat-batean euria barra-barra hasi du.
Pablo beldurtu egin da eta korrika hasi da.
Baina bera oso baldarra da eta blaust!, lurrera erori da.
Pablo blai-blai eginda heldu da etxera.
Pablo basoanPablo basoan Pablo korrikan eta beldurtutaPablo korrikan eta beldurtuta Pablo erori da eta blai dagoPablo erori da eta blai dago
Izena_________________________ Data ____________________
Jar ezaiozu izenburu bat testu honi
_________________________
Hutsuneak bete:
Sarak ______ bat jaso du ______. Ez dira bere
_____________. Ez da ______________ oparia ere.
Oparia eman diote, _________ honetan zehar ohea
_________ egin duelako.
Erantzun ondorengo galderak:
Nork jaso du oparia?
______________________________
Zergatik jaso du oparia?
______________________________
Ba al da Sararen urtebetetzea?
______________________________
Idatzi egia ala gezurra den:
Sararen urtebetetzea da: ___________________
Gabonetako oparia izan da : ________________
Oparia jaso du egunero ohea desegin duelako: ___________
Sarak atzo oparia jaso zuen: _________________
Egilea: Gonzalo Uriarte Gómez
Irudien Egilea: Sergio Palau
Sarak opari bat jaso du gaur.
Ez da bere urtebetetzea.
Ez da gabonetako oparia ere.
Oparia eman diote, hilabete honetan
zehar ohea egunero egin duelako.
Sarak opari bat jaso du gaur.
Ez da bere urtebetetzea.
Ez da gabonetako oparia ere.
Oparia eman diote, hilabete honetan
zehar ohea egunero egin duelako.
Izena_________________________ Data ____________________
Hutsuneak bete
Karmelek oso __________ txikitxoa du. Karmelek
_________ bat erosi nahi zuen. Egun batean,
__________ liburu-dendara ________ zen eta
oso liburu _________ bat erosi zuen. Karmeleren
ahizpak liburu ________ zuen. Karmelek ikusi
zuen eta __________ egin zen.
Inguratu erantzun egokia:
Nola deitzen da umea? Nerea Karmina Karmele
Nolakoa da bere ahizpa? Handia Txikia Ertaina
Zer erosi nahi zuen Karmelek?
Koaderno bat Arkatza bat Liburu bat
Nora joan zen? Liburutegira Liburu-dendara Eskolara
Zer erosi zuen? Liburu bat Agenda bat Hiztegi bat
Nolakoa zen liburua? Polita Lodia Gorria
Zer egin zuen Karmeleren ahizpak?
Liburua apurtu zuen Liburua marraztu zuen
Haserretu zen Karmele?
Ezin da jakin Bai Ez
Egilea: Gonzalo Uriarte Gómez
Irudien Egilea: Sergio Palau
Karmelek oso ahizpa tikitxoa du.
Karmelek liburu bat erosi nahi zuen.
Egun batean, Karmele liburu-dendara
joan zen eta oso liburu lodi bat erosi zuen.
Karmeleren ahizpak liburua apurtu zuen.
Karmelek ikusi zuen eta haserretu egin zen.
Karmelek oso ahizpa tikitxoa du.
Karmelek liburu bat erosi nahi zuen.
Egun batean, Karmele liburu-dendara
joan zen eta oso liburu lodi bat erosi zuen.
Karmeleren ahizpak liburua apurtu zuen.
Karmelek ikusi zuen eta haserretu egin zen.
Egilea: Gonzalo Uriarte Gómez
Irudien Egilea: Sergio Palau

Recomendados

Irakurgai motzak von
Irakurgai motzakIrakurgai motzak
Irakurgai motzakMargaGutierrez
18.9K views14 Folien
Aurreko hurrengo zenbakia von
Aurreko hurrengo zenbakiaAurreko hurrengo zenbakia
Aurreko hurrengo zenbakiaidoialariz
14.9K views25 Folien
Udarako lan koadernoa mate euskeraz von
Udarako lan koadernoa mate euskerazUdarako lan koadernoa mate euskeraz
Udarako lan koadernoa mate euskerazMargaGutierrez
24.6K views76 Folien
Hitzak banatu I von
Hitzak banatu IHitzak banatu I
Hitzak banatu Iidoialariz
12.7K views10 Folien
Udarako lan koadernoa 13 von
Udarako lan koadernoa 13Udarako lan koadernoa 13
Udarako lan koadernoa 13MargaGutierrez
33.5K views76 Folien
Olerkiak 1 ziklo von
Olerkiak 1 zikloOlerkiak 1 ziklo
Olerkiak 1 zikloidoialariz
23.8K views14 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Ulermena von
UlermenaUlermena
UlermenaMargaGutierrez
55.9K views20 Folien
Irakurgaiak eta galderak von
Irakurgaiak eta galderakIrakurgaiak eta galderak
Irakurgaiak eta galderakMargaGutierrez
49.8K views10 Folien
Buruketak 2. maila egokitzapena von
Buruketak 2. maila egokitzapenaBuruketak 2. maila egokitzapena
Buruketak 2. maila egokitzapenaidoialariz
28.8K views19 Folien
Asmakizunak von
Asmakizunak Asmakizunak
Asmakizunak idoialariz
33.7K views10 Folien
Zer ordu da von
Zer ordu daZer ordu da
Zer ordu daMargaGutierrez
16.2K views11 Folien
Non nondik nora von
Non nondik noraNon nondik nora
Non nondik noraMargaGutierrez
9.3K views3 Folien

Was ist angesagt?(20)

Irakurgaiak eta galderak von MargaGutierrez
Irakurgaiak eta galderakIrakurgaiak eta galderak
Irakurgaiak eta galderak
MargaGutierrez49.8K views
Buruketak 2. maila egokitzapena von idoialariz
Buruketak 2. maila egokitzapenaBuruketak 2. maila egokitzapena
Buruketak 2. maila egokitzapena
idoialariz28.8K views
Asmakizunak von idoialariz
Asmakizunak Asmakizunak
Asmakizunak
idoialariz33.7K views
Ezezko esaldiak ariketak von idoialariz
Ezezko esaldiak ariketakEzezko esaldiak ariketak
Ezezko esaldiak ariketak
idoialariz9.7K views
Buruketak azterketa von idoialariz
Buruketak azterketaBuruketak azterketa
Buruketak azterketa
idoialariz18.9K views
Asmakizunak 2. maila von javialdai
Asmakizunak 2. mailaAsmakizunak 2. maila
Asmakizunak 2. maila
javialdai74.8K views
Eta aitona non dago von idoialariz
Eta aitona non dagoEta aitona non dago
Eta aitona non dago
idoialariz27.2K views
Hitzak banatu II von idoialariz
Hitzak banatu IIHitzak banatu II
Hitzak banatu II
idoialariz12.9K views
5. maila buruketa egokituak -2- eragiketa konbinatuak - trebegai santillana - von idoialariz
5. maila buruketa egokituak -2- eragiketa konbinatuak - trebegai santillana -5. maila buruketa egokituak -2- eragiketa konbinatuak - trebegai santillana -
5. maila buruketa egokituak -2- eragiketa konbinatuak - trebegai santillana -
idoialariz13.6K views
4 maila buruketak 1 von idoialariz
4 maila buruketak 1 4 maila buruketak 1
4 maila buruketak 1
idoialariz14.1K views
5. maila buruketa egokituak -3- zatiketak - trebegai santillana - von idoialariz
5. maila buruketa egokituak -3- zatiketak - trebegai santillana -5. maila buruketa egokituak -3- zatiketak - trebegai santillana -
5. maila buruketa egokituak -3- zatiketak - trebegai santillana -
idoialariz15.7K views
Buruketak txantiloiarekin II -eragiketa bat batu kendu-biderkatu von idoialariz
Buruketak txantiloiarekin II -eragiketa bat batu kendu-biderkatuBuruketak txantiloiarekin II -eragiketa bat batu kendu-biderkatu
Buruketak txantiloiarekin II -eragiketa bat batu kendu-biderkatu
idoialariz12.8K views
Asmakizunak von gabitxu
AsmakizunakAsmakizunak
Asmakizunak
gabitxu6.9K views
Non dago daude von idoialariz
Non dago daudeNon dago daude
Non dago daude
idoialariz6.4K views
Maritxu teilatuko von idoialariz
Maritxu teilatuko Maritxu teilatuko
Maritxu teilatuko
idoialariz43.2K views
Leku deskribapena idazteko txantiloia von idoialariz
Leku deskribapena idazteko txantiloia  Leku deskribapena idazteko txantiloia
Leku deskribapena idazteko txantiloia
idoialariz16.4K views
4 maila BURUKETAK 2.pdf von idoialariz
4 maila BURUKETAK 2.pdf4 maila BURUKETAK 2.pdf
4 maila BURUKETAK 2.pdf
idoialariz10.4K views

1 maila ulermena(4 esaldi)

 • 1. Izena____________________________Data ____________________ Hutsuneak bete: Nire ________ Kaxiano deitzen da. ___________ eskolatik natorrenean gozoki bat ematen dit. Aitonak asko maite _____. Erantzun ondorengo galderak: Nola deitzen da nire aitona?____________________ Zer ematen dit niri? ___________________________ Nork ematen dit niri gozokia? ___________________ Irakurri eta idatzi egia ala gezurra den: Nire aita kaxiano deitzen da: _________________ Kaxiano mutil gazte bat da: __________________ Kaxiano nire aitonaren izena da: _______________ Nire aitona oso xuhurra da:___________________ Aitona kaxiano asko maite dut:________________ Egilea: Gonzalo Uriarte Gómez Irudien Egilea: Sergio Palau Kaxiano Nire aitona Kaxiano deitzen da. Kaxianok eskolatik natorrenean gozoki bat ematen dit. Aitonak asko maite nau. Kaxiano Nire aitona Kaxiano deitzen da. Kaxianok eskolatik natorrenean gozoki bat ematen dit. Aitonak asko maite nau.
 • 2. Izena____________________________Data ____________________ Hutsuneak bete: Igandean _____ eta biok arrantzan __________ ginen.Bost arrain _______ harrapatu ________. Txikiak ________ itxasora ______ genituen. Etxera ________ eta afari goxoa _________ genuen. Erantzun ondorengo galderak: Nortzuk joan dira arrantzan?___________________ Zenbat arrain arrantzatu genituen?_____________ Zer egin genuen arrain txikiekin? _____________________________ Irakurri eta idatzi egia ala gezurra den: Nire aita eta biok arrantzan joan ginen:_________ Arrain txikiak jan genituen: ___________________ Arrainak bazkaldu genituen: ___________________ Sei arrain arrantzatu nituen:___________________ Egilea: Gonzalo Uriarte Gómez Irudien Egilea: Sergio Palau Arrantzan Igandean aita eta biok arrantzan joan ginen. Bost arrain handi arrantzatu genituen. Txikiak berriz Itxasora bota genituen. Etxera heldu eta afari goxoa prestatu genuen. Arrantzan Igandean aita eta biok arrantzan joan ginen. Bost arrain handi arrantzatu genituen. Txikiak berriz Itxasora bota genituen. Etxera heldu eta afari goxoa prestatu genuen.
 • 3. Izena___________________________ Data ____________________ Hutsuneak bete: Nire ama ___________ da. Eskolako _______ egiten ditudan bitartean amak _____ koloredun koadroak _______ ditu.Asko ________ zaizkit amaren __________. Erantzun ondorengo galderak: Noiz margotzen du nire amak? _____________________________ Zenbat koloreko koadroak sortzen ditu? _____________________________ Osatu hitz hauek: margla_ia margot_en margo_anak Kolo_eko koad_oak as_o Es_olako lana_ bitar_ean Egilea: Gonzalo Uriarte Gómez Irudien Egilea: Sergio Palau Ama artista da Nire ama margolaria da. Eskolako lanak egiten ditudan bitartean amak mila koloredun koadroak margotzen ditu. Asko gustatzen zaizkit amaren margolanak. Ama artista da Nire ama margolaria da. Eskolako lanak egiten ditudan bitartean amak mila koloredun koadroak margotzen ditu. Asko gustatzen zaizkit amaren margolanak.
 • 4. Izena_________________________ Data ____________________ Zein da testuaren izenburua:_____________ Hutsuneak bete: Batzutan ________ eta biok etxean bakarrik geratzen gara. Orduan, ____________ bat prestatzen dugu eta ___________ bat egiten dugu. Nire ________ printzesaren papera gustatzen zaio. Niri berriz __________ izatea gustoko dut. Erantzun ondorengo galderak: Nori gustatzen zaio printzesaren papera? _____________________________ Nori gustatzen zaio zaldunaren papera? _____________________________ Margotu hitz hauek: Egilea: Gonzalo Uriarte Gómez Irudien Egilea: Sergio Palau Bakarrik etxean Batzutan arreba eta biok etxean bakarrik geratzen gara. Orduan, eskenatoki bat prestatzen dugu eta antzerki bat egiten dugu. Nire arrebari printzesaren papera gustatzen zaio. Niri berriz zalduna izatea gustoko dut. Bakarrik etxean Batzutan arreba eta biok etxean bakarrik geratzen gara. Orduan, eskenatoki bat prestatzen dugu eta antzerki bat egiten dugu. Nire arrebari printzesaren papera gustatzen zaio. Niri berriz zalduna izatea gustoko dut. EskenatokiEskenatoki ZaldunaZalduna PrintzesaPrintzesa
 • 5. Izena____________________________ Data ____________________ Testuaren izenburua: __________________ Hutsuneak bete: Handitzean _____________ izan nahi dut. Nire espazio-ontziarekin _______, ________ eta _________ planetak ezagutuko ditut. Estralurtarren ________ izango ____ eta beraiekin batera urrutiko ___________ joango naiz. Erantzun ondorengo galderak: Noiz izango naiz astronauta? ____________________ Zein planetetara joango naiz?____________________ Nor ezagutuko dut? ______________________________ Margotu hitz hauek: Egilea: Gonzalo Uriarte Gómez Irudien Egilea: Sergio Palau Handitzean Handitzean astronauta izan nahi dut. Nire espazio-ontziarekin Marte, Jupiter eta Saturno planetak ezagutuko ditut. Estralurtarren laguna izango naiz eta beraiekin batera urrutiko galaxietara joango naiz. Handitzean Handitzean astronauta izan nahi dut. Nire espazio-ontziarekin Marte, Jupiter eta Saturno planetak ezagutuko ditut. Estralurtarren laguna izango naiz eta beraiekin batera urrutiko galaxietara joango naiz. PlanetaPlaneta GalaxiaGalaxia EstralurtarraEstralurtarra
 • 6. Izena_________________________Data ____________________ Testuaren izenburua:_________________ Hutsuneak bete: Hau da nire lagun ______________. . __________ deitzen da eta ________ eta hamaika urte bete ditu. Nire gelako armairuan ____________ daukat amak ez ikusteko.Laster __________ planetara bueltatuko da familiarekin __________. Erantzun ondorengo galderak: Nor da Giligolo? ________________________________________ Zein planetetara joango da?_____________________________ Non daukat ezkutatuta?__________________________________ Zenbat urte ditu Giligolok? ______________________________ Jarri esaldi hauen kontrako esangura: Ez dut zure etxera joan nahi : ________________________________________________ Jupiterrera joan nahi dut.: ________________________________________________ Nire lagunarekin geratu nahi duzu : ________________________________________________ Egilea: Gonzalo Uriarte Gómez Irudien Egilea: Sergio Palau Giligolo Hau da nire lagun estralurtarra. Giligolo deitzen da eta hirurehun eta hamaika urte bete ditu. Nire gelako armairuan ezkutatuta daukat amak ez ikusteko. Laster Jupiter planetara bueltatuko da familiarekin elkartzeko. Giligolo Hau da nire lagun estralurtarra. Giligolo deitzen da eta hirurehun eta hamaika urte bete ditu. Nire gelako armairuan ezkutatuta daukat amak ez ikusteko. Laster Jupiter planetara bueltatuko da familiarekin elkartzeko.
 • 7. Izena__________________________ Data ____________________ Jarri esaiozu izenburu bat testu honi ____________________________ Hutsuneak bete: Arotz honek atzo ________ batzuk egin behar zituen. Baina _______ bat sartzean, kolpe handia hartu zuen _______ batean. Orain arotzaren hatza ______ baino _______ dago. Erantzun ondorengo galderak: Zer egin behar zituen arotzak? a) Iltze batzuk b) Altzari batzuk c) Mahai batzuk. Non hartu zuen kolpea arotzak? a) Esku batean. b) Beso batean. c) Hartz batean. Nola dauka orain hatza? a) Elurra baino beltzago. b) Odola baino gorriago. c) Ikatza baino beltzago. Margotu hitz hauek: Egilea: Gonzalo Uriarte Gómez Irudien Egilea: Sergio Palau Arotz honek atzo altzari batzuk egin behar zituen. Baina iltze bat sartzean, kolpe handia hartu zuen hatz batean. Orain arotzaren hatza ikatza baino beltzago dago. Arotz honek atzo altzari batzuk egin behar zituen. Baina iltze bat sartzean, kolpe handia hartu zuen hatz batean. Orain arotzaren hatza ikatza baino beltzago dago. altzarialtzari ikatzaikatza iltzeailtzea hatzahatza
 • 8. Izena____________________________ Data ____________________ Hutsuneak bete: Koldok ______________ jolasten du parkean. Muntatzen da, ________ oso azkar mugitzen ditu, baina _____ bat ______ zaio.Koldok ____________ eraman du __________ eta han _________ aldatu diote. Erantzun ondorengo galderak: Margotu hemen: 1. Nola deitzen da ipuina? a) Koldo b) Bizikleta c) Parkean 2. Zerekin jolasten du Koldok? a) Patinekin. b) Baloiarekin c) Bizikletarekin. 3. Non jolasten du? a) Errepidean b) Parkean c) Mendian 4. Zer pasatu zaio gurpilari? a) Ez zaio ezer pasatu b) Zulatu zaio c) Apurtu zaio 5. Zer egin diote gasolindegian? a) Bizikleta aldatu diote b) Gurpila aldatu diote c) Argia aldatu diote Egilea: Gonzalo Uriarte Gómez Irudien Egilea: Sergio Palau Koldok bizikletarekin jolasten du parkean. Muntatzen da, pedalak oso azkar mugitzen ditu, baina gurpil bat zulatu zaio. Koldok gasolindegira eraman du bizikleta eta han gurpila aldatu diote. Koldok bizikletarekin jolasten du parkean. Muntatzen da, pedalak oso azkar mugitzen ditu, baina gurpil bat zulatu zaio. Koldok gasolindegira eraman du bizikleta eta han gurpila aldatu diote. pedalakpedalak gasolindegiagasolindegia gurpilagurpila
 • 9. Izena___________________________Data ____________________ Hutsuneak bete: Pablo ________ hartu eta basora joan da, ________ biltzera. Bat-batean euria barra-barra hasi du. Pablo __________ egin da eta korrika hasi da. Baina bera oso __________ da eta blaust!, ________ erori da. Pablo blai-blai eginda heldu da _________. Erantzun ondorengo galderak: Zertara joan da Pablo basora? Zizak biltzera. Baldea hartzera. Korrika egitera. Nolakoa da Pablo? Beldurtia. Baldarra. Bustita. Nola heldu da etxera? Blai-blai. Barra-barra. Bustita. Margotu istorioa: Egilea: Gonzalo Uriarte Gómez Irudien Egilea: Sergio Palau Pablo otzara hartu eta basora joan da, zizak biltzera. Bat-batean euria barra-barra hasi du. Pablo beldurtu egin da eta korrika hasi da. Baina bera oso baldarra da eta blaust!, lurrera erori da. Pablo blai-blai eginda heldu da etxera. Pablo otzara hartu eta basora joan da, zizak biltzera. Bat-batean euria barra-barra hasi du. Pablo beldurtu egin da eta korrika hasi da. Baina bera oso baldarra da eta blaust!, lurrera erori da. Pablo blai-blai eginda heldu da etxera. Pablo basoanPablo basoan Pablo korrikan eta beldurtutaPablo korrikan eta beldurtuta Pablo erori da eta blai dagoPablo erori da eta blai dago
 • 10. Izena_________________________ Data ____________________ Jar ezaiozu izenburu bat testu honi _________________________ Hutsuneak bete: Sarak ______ bat jaso du ______. Ez dira bere _____________. Ez da ______________ oparia ere. Oparia eman diote, _________ honetan zehar ohea _________ egin duelako. Erantzun ondorengo galderak: Nork jaso du oparia? ______________________________ Zergatik jaso du oparia? ______________________________ Ba al da Sararen urtebetetzea? ______________________________ Idatzi egia ala gezurra den: Sararen urtebetetzea da: ___________________ Gabonetako oparia izan da : ________________ Oparia jaso du egunero ohea desegin duelako: ___________ Sarak atzo oparia jaso zuen: _________________ Egilea: Gonzalo Uriarte Gómez Irudien Egilea: Sergio Palau Sarak opari bat jaso du gaur. Ez da bere urtebetetzea. Ez da gabonetako oparia ere. Oparia eman diote, hilabete honetan zehar ohea egunero egin duelako. Sarak opari bat jaso du gaur. Ez da bere urtebetetzea. Ez da gabonetako oparia ere. Oparia eman diote, hilabete honetan zehar ohea egunero egin duelako.
 • 11. Izena_________________________ Data ____________________ Hutsuneak bete Karmelek oso __________ txikitxoa du. Karmelek _________ bat erosi nahi zuen. Egun batean, __________ liburu-dendara ________ zen eta oso liburu _________ bat erosi zuen. Karmeleren ahizpak liburu ________ zuen. Karmelek ikusi zuen eta __________ egin zen. Inguratu erantzun egokia: Nola deitzen da umea? Nerea Karmina Karmele Nolakoa da bere ahizpa? Handia Txikia Ertaina Zer erosi nahi zuen Karmelek? Koaderno bat Arkatza bat Liburu bat Nora joan zen? Liburutegira Liburu-dendara Eskolara Zer erosi zuen? Liburu bat Agenda bat Hiztegi bat Nolakoa zen liburua? Polita Lodia Gorria Zer egin zuen Karmeleren ahizpak? Liburua apurtu zuen Liburua marraztu zuen Haserretu zen Karmele? Ezin da jakin Bai Ez Egilea: Gonzalo Uriarte Gómez Irudien Egilea: Sergio Palau Karmelek oso ahizpa tikitxoa du. Karmelek liburu bat erosi nahi zuen. Egun batean, Karmele liburu-dendara joan zen eta oso liburu lodi bat erosi zuen. Karmeleren ahizpak liburua apurtu zuen. Karmelek ikusi zuen eta haserretu egin zen. Karmelek oso ahizpa tikitxoa du. Karmelek liburu bat erosi nahi zuen. Egun batean, Karmele liburu-dendara joan zen eta oso liburu lodi bat erosi zuen. Karmeleren ahizpak liburua apurtu zuen. Karmelek ikusi zuen eta haserretu egin zen.
 • 12. Egilea: Gonzalo Uriarte Gómez Irudien Egilea: Sergio Palau