Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
Lähde-hankkeen esittely
Lähde-hankkeen esittely
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 32 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Andere mochten auch (20)

Ähnlich wie Lahde esittely (20)

Anzeige

Lahde esittely

 1. 1. LÄMPIMÄSTI TERVETULOA HANKKEEMME AVAUSSEMINAARIIN!<br />
 2. 2. SEMINAARIOHJELMA<br />Lounaspaikkoja lähellä:<br /><ul><li>Fransmanni, Memphis
 3. 3. Isä Camillo,
 4. 4. Intro,
 5. 5. Kallavesj’…</li></ul>8:30 – 9:00 Aamukahvi ja ilmoittautuminen <br />9:00 - 9:15 Seminaarin avaus<br /><ul><li> Siilinjärven kunnan perusturvajohtaja Arja Kekoni </li></ul>9:15 – 10.00 Lähde - Voimaa matkalle –hankkeen esittelyä<br /><ul><li> Hankehenkilöstö</li></ul> 10:00 – 10:45 Nuorten syrjäytyminen ja uhkatekijät tänään<br /><ul><li> Tutkimusprofessori Heikki Hiilamo</li></ul>TAUKO<br />11:00 – 11:45 Case Kokkola<br /><ul><li>Anette Törmänen, Taisto Hakkarainen ja Anne Eteläaho Reimari2-hankkeesta</li></ul>LOUNASTAUKO<br />12:45 – 13:30 Lapsista ’hyviä ja hyödyllisiä’ aikuisia <br />– miten voisimme tehokkaasti vähentää nuorten hyvinvointivajetta?<br /><ul><li> Dosentti Matti Rimpelä, Tampereen yliopisto</li></ul>KESKUSTELUA<br />13:45 – 15:45 Jakautuminen alueellisiin kehittämisryhmiin & työskentelyä ryhmissä<br /><ul><li> iltapäiväkahvit</li></li></ul><li>1.9.2010 - 31.8.2013<br />16-29-vuotiaiden nuorten työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen<br />
 6. 6. TAUSTAA<br /><ul><li>kuntien palvelutuotanto ajautumassa kestämättömään tilanteeseen, jopa kriisiin, sillä syrjäytymiseen on puututtu liian myöhään
 7. 7. on ajauduttu kehään, jossa kalliita yksilötasoisia palveluita joudutaan tarjoamaan nuorille asiakkaille runsaasti ja reaktiivisesti
 8. 8. jopa yli 10 prosenttia 16-19- vuotiaista nuorista on tästä huolimatta syrjäytymisvaarassa
 9. 9. kuntien keskinäinen ja muu nuorten palvelutuotantoon liittyvä yhteistyö on ollut vähäistä</li></li></ul><li>TARVE JA TAVOITTEET<br /><ul><li> vähentää 16-29 -vuotiaiden nuorten sosiaalista, taloudellista ja työmarkkinallista syrjäytymistä
 10. 10. kehittää syrjäytymistä vähentäviä toimintamalleja ja palvelukokonaisuuksia
 11. 11. muuttaa palveluiden painopiste yksilötasoisista ryhmätasoisiin palveluihin
 12. 12. etsiä ja laittaa hankkeen tavoitteiden ja toimijoiden kannalta hyvät käytänteet jakoon ja vakiinnuttaa ne osaksi työtä
 13. 13. kehittää menetelmiä nuorten elämänhallintataitojen lisäämiseksi</li></li></ul><li>HANKEALUE<br /><ul><li>Iisalmi, Kiuruvesi, Kuopio, Lapinlahti, Maaninka, Nilsiä, Siilinjärvi, Sonkajärvi, Tuusniemi ja Vieremä
 14. 14. Kolme seutukuntaa, kymmenen kuntaa ja noin 177 000 asukasta
 15. 15. Monta sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämismallia</li></li></ul><li>HANKKEEN AIKAJANA<br />Hankkeen käynnistys-projektihenkilöstön rekrytointi - keskeiset viranhaltijat ja muut toimijat mukaan- tavoitteiden hiominen-hankkeesta tiedottaminen-palvelukäytäntöjen, yhteistoiminnan sekä taustatietojen selvittäminen<br />- hankeorganisaation muodostaminen- hankeportaali ja muun viestinnän organisointi- tulokset alkuselvityksistä- aloitusseminaari  alueellinen kehittämistyö käyntiin-työnantajaverkoston rakentaminen- toimintojen mallintaminen: toimijoiden työtavat, asiakasryhmät, hyvät käytännöt- palveluidenpilotointi<br />- uusien toimintatapojen juurruttaminen ja tuotteistaminen<br />- alueella sosiaalinen yritys / yritysinnovaatio<br />- vaikuttavuuden arviointi<br />-toimintojen ja palveluiden kehittämistä, arviointia & testaamista ja juurruttaminen arkityöhön-työnantajaverkoston laajentaminen ja vakiinnuttaminen- kolmannen sektorin toimintaedellytykset kokonaisuuksissa kunnossa<br />
 16. 16. KOHDERYHMÄ<br />
 17. 17. ORGANISAATIO<br />
 18. 18. ALKUKARTOITUS<br />Tietoa kerätty:<br /><ul><li> valtakunnallisista, alueellisista ja paikallisista ohjelmista
 19. 19. haastattelemalla sosiaali- ja terveysalan toimijoita
 20. 20. kyselyillä (nuorisotoimet, järjestöt)
 21. 21. Delfoi- tulevaisuuden ennustamisen asiantuntijapaneelilla</li></ul>Kerätty tieto osaltaan ohjaa ja tarkentaa koko hankkeen tavoitteenasettelua sekä alueittaisten kehittämisryhmien työskentelyä <br />
 22. 22. ALKUKARTOITUS<br />Delfoi- tulevaisuuden ennustamisen menetelmä<br /><ul><li>Haettiin vastausta siihen, kuinka nuorten syrjäytymiseen liittyvät tekijät ja toimintaympäristö tulee muuttumaan seuraavien 5- 10- vuoden aikana</li></ul>- Noin 70 hankealueen toimijan muodostama asiantuntijapaneeli, <br />vastausprosentti 50<br />- Tavoitteena löytää tekijöitä, joista vastaajat ovat mahdollisimman paljon samaa mieltä (konsensus)<br />
 23. 23. ALKUKARTOITUS<br />väite 1. Syrjäytymisen riskitekijöitä seuraavien 5- 10 vuoden aikana ovat:<br />konsensus vallitsee<br />- työttömyys (ylisukupolvisuus)<br />- sitoutumattomuus opintoihin<br />. peruskoulun jälkeinen väliinputoaminen<br />. kykenemättömyys löytää sopiva opintopaikka<br />. heikko opintomenestys sinällään ei riskitekijä<br />. koulutustasolla ja terveyteen liittyvillä tekijöillä tulee olemaan voimakas yhteys (matala koulutus, heikko terveys), ei välttämättä syrjäytymisen riskitekijä<br />- elämänhallinnan kannalta tärkeiden taitojen puute, mm. kyky hoitaa arjen asioita, sosiaaliset taidot<br />
 24. 24. ALKUKARTOITUS<br />väite 1. Syrjäytymisen riskitekijöitä seuraavien 5- 10 vuoden aikana ovat:<br />konsensus vallitsee<br />- ajelehtiminen<br />. kyvyttömyys hoitaa raha-, asunto-, koulu- tai työpaikkaan liittyviä asioita, yllättäen raskaaksi tuleminen<br /><ul><li>päihdeongelmaisuus ja rikoksiin ajautuminen
 25. 25. on kasaantuvaa yksilö- ja yhteiskuntatasoista huono- osaisuutta</li></ul>konsensus ei vallitse<br />- perheen vähävaraisuus<br />- huono fyysinen terveydentila ja ravintototottumukset<br />- luonteenpiirteet sekä suppea ystävä- ja harrastuspiiri<br />- pelkät mielenterveydenongelmat<br />
 26. 26. ALKUKARTOITUS<br />väite 2. Yhteiskunnassa tapahtuu seuraavina 5- 10 vuotena seuraavia syrjäytymistä lisääviä tai vähentäviä arvo- ja asennemuutoksia<br />konsensus vallitsee<br />- Yksilöiden ja perheiden taloudellinen epätasa-arvo lisääntyy<br />- alueellinen tasa- arvo maakunnassa vähenee ja palveluiden saatavuus pienillä paikkakunnilla heikkenee<br />Konsensus ei vallitse<br /><ul><li>työssäkäymisen arvostus vähenee</li></ul>- köyhien auttamiseen kohdistuu negatiivisia ajatuksia<br />- erilaisuuteen suhtaudutaan nykyistä suvaitsevammin<br />- yhteiskunta huolehtii kaikista jäsenistään<br />- syrjäytymiseen voidaan vaikuttaa pääosin paikallisilla ohjelmilla<br />
 27. 27. ALKUKARTOITUS<br />väite 3. Nuoren lähipiirissä tapahtuvia syrjäytymistä lisääviä tai vähentäviä tekijöitä<br />konsensus vallitsee<br />- avioeroista ja uusioperheistä johtuen nuoret eivät saa riittävästi tukea omalta perheeltä<br />- päihteidenkäyttö lisääntyy<br />- huostaanotot lisääntyvät<br />- ylisukupolvinen työelämästä syrjäytyminen lisääntyy<br />konsensus ei vallitse<br />- syntyy laajamittaista samankaltaiseen suuntautuneisuuteen tai elämänkatsomukseen perustuvaa lahkoutumista<br />- kyky erottaa oikeaa ja väärää hämärtyy<br />- lähiympäristön tarjoamat virikkeet eivät riitä, vaan nuoret hakevat jännitystä elämään mm. rikoksista ja päihteistä<br />
 28. 28. ALKUKARTOITUS<br />väite 4. Millaisia yhteiskunnan palvelurakenteissa (mukaan lukien työelämä) tapahtuvia syrjäytymisuhkaan vaikuttavia muutoksia tulee tapahtumaan seuraavien 5- 10 vuoden kuluessa?<br />konsensus vallitsee<br />- kuntien talousahdingosta johtuen säästetään ennaltaehkäisevistä palveluista<br />- pienet paikkakunnat eivät kykene tuottamaan riittävästi syrjäytymistä ehkäiseviä peruspalveluita pienille ikäryhmille<br />- valtion ja kuntien rooli siirtyy nykyistä enemmän palveluiden tuottajasta niiden koordinoijaksi<br />- syrjäytyneet nuoret tulevat tarvitsemaan sellaisia räätälöityjä palveluita, joita nykyinen palvelurakenne ei kykene tuottamaan<br />- työpaikat keskittyvät suurille paikkakunnille<br />
 29. 29. ALKUKARTOITUS<br />väite 4. Millaisia yhteiskunnan palvelurakenteissa (mukaan lukien työelämä) tapahtuvia syrjäytymisuhkaan vaikuttavia muutoksia tulee tapahtumaan seuraavien 5- 10 vuoden kuluessa?<br />konsensus ei vallitse<br />- armeija syrjäyttää osan ikäluokasta kevyin perustein<br />- koulutuksen jälkeinen jatkopolku työelämään muuttuu nykyistä hankalammaksi<br />- työvoimapulasta johtuen myös kouluttautumattomat nuoret saavat työtä<br />- välityömarkkinoiden määrä pienenee nykyisestä<br />- nuorten mahdollisuudet osallistua omaehtoiseen terveyttä ja hyvinvointia ylläpitävään toimintaan vähenee<br />
 30. 30. ALKUKARTOITUS<br />Väite 5. Kuinka palvelurakenteita voidaan kehittää siten, että ne torjuvat tehokkaasti syrjäytymisen uhkaa?<br />Konsensus vallitsee<br />- ennakoivat peruspalvelut tulee säilyttää vahvoina<br />- ennaltaehkäisevän työn resursseista on huolehdittava kaikissa oloissa, vaikka korjaavien kustannuksella (1/5 vastusti)<br />- valtion on huolehdittava kuntien riittävästä rahoituksesta<br />- omaehtoista terveyttä edistäviin liikunta- ja kulttuuripalveluihin on uskallettava tehdä vahva panostus<br />- julkisen sektori toiminnassa huomio on kiinnitettävä tehokkuuden sijaan vaikuttavuuteen ja kannattavuuteen<br />- lapsen luontaista lähiverkkoa tulisi käyttää huomattavasti enemmän apuna ja turvana<br />- pitkäaikaistyöttömyyttä ei saa sallia<br />
 31. 31. ALKUKARTOITUS<br />Väite 5. Kuinka palvelurakenteita voidaan kehittää siten, että ne torjuvat tehokkaasti syrjäytymisen uhkaa?<br />Konsensus vallitsee<br />- erilaisia työmarkkinakelpoisuutta parantavia toimintatapoja on innovoitava lisää ja kokeiltava rohkeasti<br />- työpajoja on käytettävä tarvittaessa, ensisijaista on työllistyä työmarkkinoille vaikka tuetusti<br />konsensus ei vallitse<br />- rahoituskriisi johtuu merkittävältä osin huonoista ja asiakkaille sopimattomista palveluista<br />- syrjäytyneiden tai sen uhassa elävien perusturvan tasoa tulee nostaa<br />- yt- verkoston jäsenet eivät riittävästi kanna omaa vastuutaan osana verkostoa<br />
 32. 32. ALKUKARTOITUS<br />Väite 6. Millainen rooli työelämällä ja työnantajilla on kohderyhmän syrjäytymisen ehkäisyssä?<br />konsensus vallitsee<br />- työn ennaltaehkäisee ongelmien syntymistä ja sen puuttuminen on merkittävä syrjäytymistä laukaiseva tekijä<br />- emme saa menettää ensimmäistäkään nuorta työmarkkinoilta<br />- oppisopimusjärjestelmää on edelleenkehitettävä ja perinteiset apumiespaikat on saatava käyttöön vaikka palkkatuetusti<br />- vaikeasti työllistyvät tarvitsevat erilaisia arjen- ja elämänhallintaan liittyviä tukipalveluita matalan kynnyksen työpaikan lisäksi ja tueksi<br />- työmarkkinat on saatava nykyistä enemmän näkymään nuorten elämässä, mm. oppilaitoksissa<br />- pitää luoda sosiaalisia yrityksiä (kohtalaisen vahva näkemys)<br />
 33. 33. ALKUKARTOITUS<br />Väite 6. Millainen rooli työelämällä ja työnantajilla on kohderyhmän syrjäytymisen ehkäisyssä?<br />konsensus ei vallitse<br />- työelämä joustaa riittävästi mm. yksityiselämän kriisien yhteydessä<br />- työnantajille ei voi sälyttää mitään velvoittavaa työllistävää roolia<br />- kohderyhmältä vaaditaan nykyistä enemmän rohkeutta ja tahtoa tarttua avoinna oleviin työtilaisuuksiin, paikkoja sinällään on tarjolla<br />harjoitteluun, koulutukseen ja oppisopimuskoulutukseen liittyvä yhteistyö ei tällä hetkellä toimi<br />- vaikeasti työllistyvät jäävät kolmannen sektorin vastuulle<br />- yritykset eivät riittävän hyvin ymmärrä yhteiskunnallista vastuutansa, lopulta se on heidänkin etunsa<br />
 34. 34. ALKUKARTOITUS<br />Väite 7. Kuinka kohderyhmän syrjäytymisen ehkäisyyn ja kuntouttamiseen liittyvät taloudelliset ja henkilöresurssit tulevat kehittymään seuraavien 5- 10 vuoden aikana?<br />konsensus vallitsee<br />- julkisen sektorin resurssit tulevat pienenemään, kolmannen sektorin resurssit puolestaan lisääntymään<br />- koska työllisten osuus pienenee, niin verovarat tulevat niukkenemaan<br />- projekteja rahoitetaan, mutta ne eivät tuo pysyviä ratkaisuja<br />
 35. 35. ALKUKARTOITUS<br />Väite 8. Kuinka Lähde- Voimaa matkalle- kehittämishankkeen tulisi mielestäsi edistää kohderyhmän palvelutuotantoon liittyviä tekijöitä seuraavien kahden ja puolen vuoden aikana?<br />konsensus vallitsee<br />- parantaa nuorten työllistymistä<br />- kartoittaa ja kokeilla vajaakuntoisille tarkoitettuja uusia työllistämismenetelmiä <br />- tukea koulupudokkaita ja luoda konkreetteja turvaverkkoja perusopetuksesta lähteville nuorille<br />- laittaa kiertoon muiden hyvät kokemukset ja vakiintuneet käytänteet (erityisesti kuinka poimitaan perusopetuksen päättövaiheessa olevat riskiryhmään kuuluvat nuoret)<br />- pitää yllä julkista keskustelua ja siirtää tietoa varsinkin kuntapäättäjille ennaltaehkäisevän työn taloudellisesta kannattavuudesta<br />
 36. 36. ALKUKARTOITUS<br />Väite 8. Kuinka Lähde- Voimaa matkalle- kehittämishankkeen tulisi mielestäsi edistää kohderyhmän palvelutuotantoon liittyviä tekijöitä seuraavien kahden ja puolen vuoden aikana?<br />konsensus ei vallitse<br />- koordinoida palveluohjausta alueen palveluista<br />- tuottaa konkreetteja suosituksia ja palveluoppaita, joita kunnat voivat hyödyntää yksin tai yhdessä<br />- luoda mittarit vaikuttavuusketjuille<br />
 37. 37. ALKUKARTOITUS<br />YHTEENVETOA DELFOISTA<br /> Nuoret asiakkaat<br /><ul><li> opintoihin sitoutuminen ja työ
 38. 38. sosiaaliset valmiudet ja elämänhallinnan taidot
 39. 39. päihteettömyys
 40. 40. kasautuva huono- osaisuus, moniongelmaisuus</li></ul>Lähipiiri<br />- perheiden rikkonaisuus ja vaihtuvuus<br /><ul><li>lähiverkko aktivoitava mukaan</li></li></ul><li>ALKUKARTOITUS<br />YHTEENVETOA DELFOISTA<br /> Palveluntuottajat<br /> -kuntien talousahdinko jatkuu<br /><ul><li> painopiste ennaltaehkäiseviin palveluihin
 41. 41. arvioitava vaikuttavuutta ja kannattavuutta
 42. 42. pienet kunnat vaikeuksissa
 43. 43. 3. sektorin rooli lisääntyy</li></ul> Työmarkkinat<br /> -saatava joustavia elementtejä<br /><ul><li> tuki ja valmennus tarvittaessa työpaikalle
 44. 44. ”oikeat” työpaikat ensisijaisia suhteessa välityömarkkinoihin
 45. 45. uusia yritysratkaisuja</li></li></ul><li>ALKUKARTOITUS<br />YHTEENVETOA HAASTATTELUISTA JA KYSELYISTÄ<br />Asiakkaisiin liittyen <br />Ilmeni monenlaisia ongelmia ja kasautuvaa huono- osaisuutta<br /><ul><li> alhaista koulutustasoa ja koulutuksen keskeyttämistä
 46. 46. työttömyyttä ja taloudellista niukkuutta, pitkäaikaista toimeentulotuen tarvetta
 47. 47. päihteiden käyttöä ja rikollisuutta
 48. 48. mielenterveysongelmia
 49. 49. elämänhallintaan, asumiseen ja omien asioiden hoitoon liittyviä haasteita
 50. 50. ongelmien periytyvyyttä (ylisukupolvisuus)</li></li></ul><li>ALKUKARTOITUS<br />YHTEENVETOA HAASTATTELUISTA JA KYSELYISTÄ<br />Asiakkaisiin liittyen <br />lisäksi esille tuli seuraavia yleistettäviä havaintoja<br /><ul><li> epärealistisia työelämäodotuksia
 51. 51. ylivelkaantuminen (vaikutus työmotivaatioon)
 52. 52. läheisverkostojen tärkeys (pienet kunnat/ muuttovoittokunnat)
 53. 53. päihteiden (myös huumeiden) vaikutuksen voimistuminen
 54. 54. nuorten perheiden jaksamiseen ja elämänmuutoksiin liittyvät haasteet
 55. 55. asennemuutos toimeentulotuen hyväksyttävyyden suhteen
 56. 56. rajoittuneet mahdollisuudet harrastuksiin; yleistä toivottomuutta, näköalattomuutta</li></ul> <br />
 57. 57. ALKUKARTOITUS<br />YHTEENVETOA HAASTATTELUISTA JA KYSELYISTÄ<br />Palveluihin liittyen esille nousi<br />- panostus ennaltaehkäisevään työhön jo peruspalveluiden varhaisessa vaiheessa<br /> - järjestelmien kyky tunnistaa ongelmat ja reagoida niihin nopeasti <br /> - resurssipula – tulipalojen sammuttelu<br /> - verkostotyö ja yhteistyön tehostaminen (toimiala- ja kuntarajat) - palveluiden ryhmätasoisuus ja toiminnallisuus, ei- leimaavia, kuitenkin yksilöllinen kohtaavuus<br /> - pienten ja isojen palvelujärjestelmien mahdollisuudet ja haasteet<br /> - yhteistyön määrä ja laatu<br /> - palvelutarjonnan yksilöllisyys ja moninaisuus<br /> - kolmannella sektorilla haasteena resurssit ja toiminnan ennustamattomuus<br /> <br />
 58. 58. LÄHDE - PORTAALI NETISSÄ<br /><ul><li> Verkostoitumiseen ja tehokkaaseen tiedonhakuun
 59. 59. Lähde- sivuston URL: http://www.lahdehanke.fi
 60. 60. Julkisen sivuston lisäksi EXTRANET
 61. 61. hankkeen toimijoille
 62. 62. vaatii rekisteröinnin
 63. 63. tiedostojen jako: pöytäkirjoja, esitykset, ideapankki, tutkimustietoa, seminaarin tuotokset
 64. 64. keskustelufoorumi: esittelyt, alueryhmät, hyvien käytänteiden tori – kohtaamista, tutustumista, visiointia
 65. 65. tapahtumakalenteri: ohjaus-, johto-, ja alueryhmien kokoukset, seminaarit ja paikalliset tapahtumat</li></li></ul><li>LÄHDE - PORTAALI NETISSÄ<br /><ul><li> Yhteystiedot ja yhteydenottolomake kattavasti hankealueen toimijoista
 66. 66. Tulevaisuudessa pilotoinnin myötä tietoa ja sisältöä myös nuorille
 67. 67. Nettisivusto nykyään tiedonhakukanava – verkkovuorovaikutus tapahtuu sosiaalisessa mediassa:
 68. 68. facebook, Twitter, YouTubeym
 69. 69. somen kanavia aiotaan hyödyntää nuoria osallistamalla
 70. 70. sosiaalinen media työvälineeksi nuorten tavoittamiseksi?
 71. 71. seuraa Lähde-hanketta Twitterissä: lahdehanke</li></li></ul><li>LÄHITULEVAISUUDESSA<br />Avausseminaari <br /> Alueellisten kehittämisryhmien järjestäytyminen<br /> - puheenjohtajat valittu<br /> - lähdevastaavien nimeäminen yksiköittäin<br />Alueelliset kehittämisryhmät kokoontuvat kevään 2011 aikana<br /> - myös työnantajasektori kutsutaan jatkotyöskentelyihin<br />Nettiportaali<br /> - toimijat käyttäjiksi<br /> - sisällön tuottaminen<br />Hankehenkilöstö kiertää hankealueella eri toimijoiden keskuudessa<br />Pilotointia ja asiakasryhmän kohtaamista viimeistään syksyllä 2011<br />

×