Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Hier ansehen

1 von 27 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Andere mochten auch (20)

Anzeige

Ähnlich wie Hanke esittely-siiliset14042011 (20)

Weitere von Lähde-voimaa matkalle. ESR-hanke, hallinnoiva kunta Siilinjärvi (9)

Anzeige

Hanke esittely-siiliset14042011

 1. 1. 1.9.2010 - 31.8.2013<br />16-29-vuotiaiden nuorten työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen<br />
 2. 2. Tervetuloa!<br />Siilisetin alueellinen kehittämisryhmä<br />To 14.4.2011 klo 13-16<br />ESITYSLISTA<br />1. Kahvittelut ja esittäytyminen<br />2. Lähde- hankkeen esittelyä alkukartoituksen tulosten valossa<br />3. Aloitusseminaarin Lähde Cafe -työskentelyssä esiin nousseita asioita (koonti osoitteessa: http://www.lahdehanke.fi/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=7:siiliset&Itemid=13 )<br />4. 16-29 –vuotias nuori palveluiden viidakossa – työskentely<br />5. Hyviä käytänteitä & konkreettisia pilotointiehdotuksia hankkeelle<br />6. Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto & Lähde-vastaavat <br />7. Muut mahdolliset asiat<br />8. Seuraavasta kokoontumisajasta ja –paikasta sopiminen<br />
 3. 3. ESITTÄYTYMINEN<br />OTA PAKASTA YKSI KORTTI JA MIETI SEN KAUTTA JOKIN ASIA LIITTYEN NUORIIN, SYRJÄYTYMISEEN JA/TAI OMAAN ROOLIISI NUORTEN PARISSA. ASIA VOI OLLA ILO, HUOLI TAI HAVAINTO. LUOVUUS ON SALLITTUA <br />KERRO LISÄKSI KUKA OLET, ORGANISAATIOSI JA VASTUUALUEESI SIELLÄ.<br />LISÄKSI VOIT HALUTESSASI KERTOA LYHYESTI TOIVEISTASI TÄTÄ RYHMÄÄ JA SEN TOIMINTAA KOHTAAN.<br />
 4. 4. TAUSTAA<br /><ul><li>kuntien palvelutuotanto ajautumassa kestämättömään tilanteeseen, jopa kriisiin, sillä syrjäytymiseen on puututtu liian myöhään
 5. 5. on ajauduttu kehään, jossa kalliita yksilötasoisia palveluita joudutaan tarjoamaan nuorille asiakkaille runsaasti ja reaktiivisesti
 6. 6. jopa yli 10 prosenttia 16-19- vuotiaista nuorista on tästä huolimatta syrjäytymisvaarassa
 7. 7. lähes 60 000 nuorta työelämän ja koulutuksen ulkopuolella</li></ul> - yli puolella edellä mainituista vain perusasteen tutkinto <br /><ul><li>kuntien keskinäinen ja muu nuorten palvelutuotantoon liittyvä yhteistyö on ollut vähäistä
 8. 8. joka päivä viisi alle 30-vuotiasta nuorta jää ”eläkkeelle ” lähinnä mielenterveyssyistä </li></li></ul><li>TARVE JA TAVOITTEET<br /><ul><li> vähentää 16-29 -vuotiaiden nuorten sosiaalista, taloudellista ja työmarkkinallista syrjäytymistä
 9. 9. kehittää syrjäytymistä vähentäviä toimintamalleja ja palvelukokonaisuuksia
 10. 10. muuttaa palveluiden painopiste yksilötasoisista ryhmätasoisiin palveluihin
 11. 11. etsiä ja laittaa hankkeen tavoitteiden ja toimijoiden kannalta hyvät käytänteet jakoon ja vakiinnuttaa ne osaksi työtä
 12. 12. kehittää menetelmiä nuorten elämänhallintataitojen lisäämiseksi</li></li></ul><li>HANKEALUE<br /><ul><li>Iisalmi, Kiuruvesi, Kuopio, Lapinlahti, Maaninka, Nilsiä, Siilinjärvi, Sonkajärvi, Tuusniemi ja Vieremä
 13. 13. Kolme seutukuntaa, kymmenen kuntaa ja noin 177 000 asukasta
 14. 14. Monta sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämismallia</li></li></ul><li>KOHDERYHMÄ<br />
 15. 15. ORGANISAATIO<br />
 16. 16. ORGANISAATIO<br />OHJAUSRYHMÄN JÄSENET<br />- ohjaus- ja seurantatehtävä, kokoontuu kolme kertaa vuodessa. <br /> <br />Jäsenet<br />Jorma Pitkänen, perusturvaltk:n jäsen, Siilinjärven kunta<br />Arja Kekoni, perusturvajohtaja, Siilinjärven kunta<br />Riitta Rissanen, johtokunnan jäsen, Siiliset-peruspalvelukeskus<br />Kaarina Kääriäinen, peruspalvelultk:n pj, Lapinlahden kunta<br />Kyösti Kauppinen, toiminnanjohtaja, Iisalmen Kehypaja<br />Kari Raninen, perusopetusjohtaja, Kuopion kaupunki<br />Markku Tervahauta, palvelualuejohtaja, Kuopion kaupunki<br />Vilma Kröger, perusturva- ja terveysltk:n jäsen, Kuopion kaupunki<br />Viola Penttinen, puheenjohtaja, Kuopion nuorisovaltuusto<br />Irma Riekkinen, sosiaalilautakunnan jäsen, Tuusniemen kunta<br />Olli Paavola, alueyhteyshenkilö, Taloudellinen tiedotustoimisto<br />Timo Ollila, Eu-koordinaattori, P-SavonELY-keskus<br />Erja Pietikäinen, työvoimaohjaaja, Kuopion TE-toimisto<br />Tuula Väätäinen, kansanedustaja, eduskunta<br />Juha Hämäläinen, professori, Itä-Suomen yliopisto<br />Tarja Tapaninen, projektipäällikkö, Lähde-hanke<br />JOHTORYHMÄN JÄSENET<br />- asiantuntijaryhmä, joka vastaa hankkeen operatiivisesta toiminnasta<br /> <br />Jäsenet<br />Arja Kekoni(pj), perusturvajohtaja, Siilinjärven kunta<br />Reijo Ruostila, peruspalvelukeskuksen johtaja, Siiliset<br />Minna Pitkänen, perhe- ja aikuispalveluiden johtaja, Siiliset<br />Marja-Leena Meriläinen, sosiaalijohtaja, Ylä-Savon SOTE <br />Outi Heusala, aikuissos.työn johtaja, Ylä-Savon SOTE<br />Anne Rytkönen, nuorisosihteeri, Kiuruveden kaupunki<br />Virpi Nevalainen, sosiaalijohtaja, Lapinlahden kunta<br />Mari Lyyra, sivistysjohtaja, Lapinlahden kunta<br />Jarmo Rautjärvi, sosiaalijohtaja, Kuopion kaupunki<br />Mika Kuitunen, rehtori, Kuopion kaupunki<br />Auli Pääkkönen, va.lastensuojelupäällikkö, Kuopion kaupunki<br />Tuomas Aikkila, sosiaalijohtaja, Tuusniemen kunta<br />Markku Viita, teemakoordinaattori, P-Savonliitto/Savonia-amk<br />+ hankehenkilöstö<br /> <br />
 17. 17. ORGANISAATIO<br />ALUEELLISET KEHITTÄMISRYHMÄT<br />-toimijoita eri sektoreilta, kehittämistoiminnan käytännön toteutus <br />Puheenjohtajat<br />KUOPIO+TUUSNIEMI Jarmo Rautjärvi, vpj Tuomas Aikkila<br />YLÄ-SAVO Marja-Leena Meriläinen, vpj Outi Heusala<br />SIILISET Reijo Ruostila, vpj Arja Kekoni <br />LAPINLAHTI Virpi Nevalainen, vpj Mari Lyyra<br />LÄHDEVASTAAVAT<br />- tiedotus- ja yhdyshenkilöverkosto (nimeäminen kesken)<br /> Etsivät n.työntekijät automaattisesti?<br />KUOPIO + TUUSNIEMI<br />Eija Rissanen, yksilövalmennuspäällikkö, TUKEVA<br />Tiina Huovila, järjestösihteeri, Nuorten Palvelu Ry<br />Niina Pentti, sosiaalityön palveluohjaaja, TYP<br />Petri Ruuskanen, kehittämispäällikkö, Kuopion seudun nuorisoasunnot Ry<br />Kirsti Makkonen, diakoni, Kuopion Kallaveden srk<br />Markku Holopainen, nuorisotyönohjaaja, Kuopion Järvi-Kuopionsrk/Tuusniemi<br />Ulla-Maija Huttunen, va. yksikön esimies, Kuopion kaupunki (et. lapsiperheyks.)<br />Anita Erkheikki, perheterapeutti, sos.tt, Kuopion kaupunki (nuorten mt-yks)<br />Seija Kuivalainen, kriisiasumisen/päivystyksen ohjaaja, Hyvä Mieli Ry<br />Sirpa Salo-Berger, aikuissos.työn päällikkö, Kuopion kaupunki<br />Seija Kärki, opiskelijahuollon koordinaattori, Sakky<br />Anne Aholainen, kehittämispäällikkö, ISO<br />Jari Väänänen, nuorisopalv.päällikkö, Kuopion kaupunki<br />Nina Heiskanen, projektivastaava, Oiva Riihi Oy<br />Kirsi Rönkä, projektikoordinaattori, TATU Ry<br />Kaisa Kajo, sosiaalikuraattori, Karjalan lennosto<br />Anne Röppänen, mt - aoh, Kuopion kaupunki (terveydenhoito)<br />* Etsivät nuorisotyöntekijät?<br /> <br />YLÄ-SAVO<br />Antti Ronkainen, kuraattori, YSAO<br />Timo Eskelinen, NuVa:n pj, Sonkajärvi<br />Ville Väisänen, nuorisotyöntekijä, Sonkajärvi<br />Harri-Pekka Luomi, projektipäällikkö, Etappi<br />Mirja Iskanius, työvoimaneuvoja, Iisalmen seudun TE-toimisto<br />Teija Roth-Rönkkö, työvoimaneuvoja, Iisalmen seudun TE-toimisto<br />* Etsivät nuorisotyöntekijät (Iisalmi, Kiuruvesi, Sonkajärvi, Vieremä)?<br />SIILISET<br />Hannu Huusko, nuorisotyöntekijä, Maaninka<br />Tuula Blåfield, sosiaalityöntekijä, Siiliset<br />* Juha Shemeikka, etsivä n.työ, TUKEVA ?<br />* Tiia Pykäläinen, etsivä n.työ, Siilinjärven kunta?<br />LAPINLAHTI<br />Tiina Juutinen, hankepäällikkö, Työhön-hanke<br />Timo Loimulahti, päihdetyöntekijä, Toky ry/Lapinlahden kunta<br />Kirsi Surma-aho, oppilashuollonohjaaja, Lapinlahden kunta<br />Riitta Winberg, opinto-ohjaaja, Lapinlahden lukio<br />Toini Ruotsalainen, toiminnanjohtaja, Varpaisjärven 4H-yhdistys<br />Marko Huuskonen, n.työnohjaaja, kunta/V.järvenev.lut. srk<br />* Tanja Marin, etsivä nuorisotyö, Lapinlahden kunta<br />Raija Nevalainen, työvoimaneuvoja, TE-toimisto<br />Juhani Hirvonen, yrittäjä, Lapinlahden yrittäjät ry<br />Anja Smolander, opinto-ohjaaja, Portaanpään opisto<br />Timo Halonen, vanhempi rikoskonstaapeli, Pohjois-Savon poliisilaitos<br />Hanna Leppänen, nuorisotyönohjaaja, Lapinlahden ev.lut.srk<br />Eeva-Liisa Onatsu, psykologi, Lapinlahden kunta<br /> <br /> <br />
 18. 18. HANKKEEN AIKAJANA<br />Hankkeen käynnistys-projektihenkilöstön rekrytointi - keskeiset viranhaltijat ja muut toimijat mukaan- tavoitteiden hiominen-hankkeesta tiedottaminen-palvelukäytäntöjen, yhteistoiminnan sekä taustatietojen selvittäminen<br />- hankeorganisaation muodostaminen- hankeportaali ja muun viestinnän organisointi- tulokset alkuselvityksistä- aloitusseminaari  alueellinen kehittämistyö käyntiin-työnantajaverkoston rakentaminen- toimintojen mallintaminen: toimijoiden työtavat, asiakasryhmät, hyvät käytännöt- palveluidenpilotointi<br />- uusien toimintatapojen juurruttaminen ja tuotteistaminen<br />- alueella sosiaalinen yritys / yritysinnovaatio<br />- vaikuttavuuden arviointi<br />-toimintojen ja palveluiden kehittämistä, arviointia & testaamista ja juurruttaminen arkityöhön-työnantajaverkoston laajentaminen ja vakiinnuttaminen- kolmannen sektorin toimintaedellytykset kokonaisuuksissa kunnossa<br />
 19. 19. Kolmas sektori<br />Koulutus<br />Julkiset palvelutuottajat<br />- Perusopetuksen 9. luokka<br />- Ammattiopintoihin (pyrkivät) ja sieltä pudonneet<br />Työelämä<br />Nuorten parissa toimivia järjestöjä ja palvelutuottajia<br /><ul><li>Kunnalliset sote-, nuoriso-, sivistys-, työllisyys-, ja vapaa-ajantoimijat
 20. 20. valtionhallinto, Te-toimistot, Kela, poliisi
 21. 21. Yksityiset ja julkiset työnantajat
 22. 22. Työllistyminen erilaisin tukimenetelmin väli- ja avoimille työmarkkinoille</li></ul>Nuoren lähiverkosto<br />Pilotointi<br />Vakiinnuttaminen<br />Ennaltaehkäisevää (70%) ja korjaavaa (30%) toimintaa<br />Hyvät käytänteet<br />Uudet asiakaslähtöiset toimintatavat<br />16-29 –vuotias nuori, joka on syrjäytymisuhan alla<br />
 23. 23. ALKUKARTOITUS<br />Tietoa kerätty:<br /><ul><li> valtakunnallisista, alueellisista ja paikallisista ohjelmista
 24. 24. haastattelemalla sosiaali- ja terveysalan toimijoita
 25. 25. kyselyillä (nuorisotoimet, järjestöt)
 26. 26. Delfoi- tulevaisuuden ennustamisen asiantuntijapaneelilla</li></ul>Kerätty tieto osaltaan ohjaa ja tarkentaa koko hankkeen tavoitteenasettelua sekä alueittaisten kehittämisryhmien työskentelyä <br />http://www.lahdehanke.fi/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=13:haastattelut-kyselyt&Itemid=13<br />
 27. 27. LÄHDE - PORTAALI NETISSÄ<br /><ul><li> Verkostoitumiseen ja tehokkaaseen tiedonhakuun
 28. 28. Lähde- sivuston URL: http://www.lahdehanke.fi
 29. 29. Julkisen sivuston lisäksi EXTRANEThttp://www.lahdehanke.fi/index.php?option=com_content&view=article&id=3&Itemid=16
 30. 30. hankkeen toimijoille
 31. 31. vaatii rekisteröinnin
 32. 32. tiedostojen jako: pöytäkirjoja, esitykset, ideapankki, tutkimustietoa, seminaarin tuotokset
 33. 33. keskustelufoorumi: esittelyt, alueryhmät, hyvien käytänteiden tori – kohtaamista, tutustumista, visiointia
 34. 34. tapahtumakalenteri: ohjaus-, johto-, ja alueryhmien kokoukset, seminaarit ja paikalliset tapahtumat</li></li></ul><li>LÄHDE - PORTAALI NETISSÄ<br /><ul><li> Yhteystiedot ja yhteydenottolomakkeet kattavasti hankealueen toimijoista (esim. kaikkien etsivien rekisteri?)
 35. 35. Tulevaisuudessa pilotoinnin myötä tietoa ja sisältöä myös nuorille
 36. 36. Nettisivusto nykyään tiedonhakukanava – verkkovuorovaikutus tapahtuu sosiaalisessa mediassa:
 37. 37. facebook, Twitter, YouTubeym
 38. 38. somen kanavia aiotaan hyödyntää nuoria osallistamalla
 39. 39. sosiaalinen media työvälineeksi nuorten tavoittamiseksi?
 40. 40. seuraa Lähde-hanketta Twitterissä: lahdehanke</li></li></ul><li>LÄHITULEVAISUUDESSA<br />Alueellisten kehittämisryhmien järjestäytyminen<br /> - puheenjohtajat valittu<br /> - lähdevastaavien nimeäminen yksiköittäin<br /> - alueelliset kehittämisryhmät kokoontuvat kevään 2011 aikana kaksi kertaa<br /> - myös työnantajasektori kutsutaan jatkotyöskentelyihin<br />Nettiportaali<br /> - toimijat portaalin käyttäjiksi? Koulutusta tästä? Sosiaalisesta mediasta?<br /> - sisällön tuottaminen ja tiedottaminen<br />Hankehenkilöstö kiertää hankealueella eri toimijoiden keskuudessa<br />Pilotointia ja asiakasryhmän kohtaamista viimeistään syksyllä 2011<br />
 41. 41. KEEP IN TOUCH!<br />LÄHDE-TIIMI<br />Projektipäällikkö Tarja Tapaninen p. 0447401167 (hallinto)<br />Projektisuunnittelija Erno Kääriäinen p. 0447401168 (asiakkaat)<br />Projektisuunnittelija Panu Hiekkala p. 0447401162 (työnantajat)<br />Suunnittelusihteeri Maria Puustinen p. 0447401166 (3.sektori)<br />Sähköpostit etunimi.sukunimi@siilinjarvi.fi<br />Meidät löydät Siilinjärveltä Yrityskeskus Innocumista!<br />Isoharjantie 6, Rakennus S1, 2.krs.<br />Tervetuloa!<br />
 42. 42. Nuoret toiminnan kohteesta toiminnan tekijäksi<br />Liika rutiini tappaa inspiraation – yhteistyö ei saa olla rasite vaan innovaation motivaattori!<br />
 43. 43. Kohti konkretiaa…<br />PILOTOINTEJA ELI KEHITTÄMISTYÖTÄ OHJAAVIA PERIAATTEITA<br />Mallinnetaan, kokeillaan ja tarvittaessa kehitetään edelleen nuoren elämäntilanteen kannalta <br />tarkoituksenmukaisimpia palveluja ja – kokonaisuuksia, joita ohjaa mm. seuraavat periaatteet:<br /><ul><li>asiakaslähtöisyys
 44. 44. varhainen puuttuminen ja ennaltaehkäisy
 45. 45. moniammatillisuus ja poikkihallinnollisuus
 46. 46. luovuus
 47. 47. palveluiden ja palveluketjujen eheys ja tarkoituksenmukainen jatkumo
 48. 48. ryhmätasoisuus ja kasvuyhteisöjen tukeminen
 49. 49. kustannustehokkuus
 50. 50. opinto- tai työelämäpolun vahvistaminen</li></li></ul><li>Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto<br />Nuorisolain muutos L 693/2010, voimaan 1.1.2011<br />Muutokset: <br /><ul><li> Paikallisten viranomaisten monialainen yhteistyö -> nuorten ohjaus- ja palveluverkosto ja sen tehtävät
 51. 51. Etsivä nuorisotyö ja siihen liittyvä tietojen luovuttaminen</li></ul>Tavoitteet: <br /><ul><li>Parannetaan nuorten mahdollisuuksia saada tarvitsemansa julkiset palvelut ja siirrytään varhaisemman tuen toteuttamiseen</li></li></ul><li>Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto<br />Paikallisten viranomaisten monialainen yhteistyö 7a §<br />Nuorten ohjaus ja palveluverkostossa mukana:<br /><ul><li>opetustoimi
 52. 52. sosiaali- ja terveystoimi
 53. 53. nuorisotoimi
 54. 54. työhallinto
 55. 55. poliisihallinto
 56. 56. myös muita viranomaisia voi olla mukana esim. puolustushallinto, pelastustoimi, seurakunta
 57. 57. verkosto toimii vuorovaikutuksessa nuorten palveluita tuottavien yhteisöjen kanssa
 58. 58. kunnat voivat koota yhteisen verkoston
 59. 59. verkosto ei käsittele yksittäistä nuorta koskevia tehtäviä </li></li></ul><li>Tavoitteista<br />7 a § Verkoston tehtävä: nuorille suunnattujen palveluiden keskinäisen toimivuuden ja vaikuttavuuden parantaminen <br /><ul><li> Nuorten kasvu- ja elinoloja koskevien tietojen kokoaminen ja arviointi paikallisen päätöksenteon ja suunnitelmien tueksi
 60. 60. Nuorille suunnattujen palveluiden yhteensovittamisen ja vaikuttavuuden edistäminen tavoitteena palveluiden riittävyys, laadukkuus ja saavutettavuus
 61. 61. Yhteisten menettelytapojen suunnittelu ja tehostaminen nuorten palveluihin ohjautumiseksi ja tarvittaessa palveluista toiseen siirtymiseksi
 62. 62. Nuorten palveluiden järjestämiseen liittyvän tietojen vaihdon sujuvuuden edistäminen suunnittelemalla yhteisiä menettelytapoja </li></li></ul><li>Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto<br />Etsivä nuorisotyö 7 b <br /><ul><li> Kunta tai kunnat yhdessä voivat järjestää
 63. 63. Tehtävänä on tavoittaa tuen tarpeessa oleva nuori ja auttaa hänet sellaisten palveluiden ja muun tuen piiriin, joilla edistetään hänen kasvuaan ja itsenäistymistään sekä pääsyään koulutukseen ja työmarkkinoille
 64. 64. Tehdään ensisijaisesti perustuen nuoren antamiin tietoihin ja hänen omaan arvioonsa tuen tarpeesta
 65. 65. Kunta nimeää toiminnasta vastaavan henkilön, mahdollisuus hankkia nuorten palveluita tuottavalta yhteisöltä ostopalveluihin
 66. 66. Etsivällä nuorisotyöntekijällä tulee olla riittävä koulutus ja kokemus nuorten kanssa tehtävästä työstä </li></li></ul><li>Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto<br />7 c §Tietojen luovuttaminen etsivää nuorisotyötä varten <br /><ul><li> Lähtökohtana nuoren nimenomainen suostumus
 67. 67. Luovutettava nuoren kotikunnalle etsivää nuorisotyötä varten:</li></ul>1) opetuksen järjestäjän on luovutettava tiedot perusopetuksen päättäneestä nuoresta, joka ei ole sijoittunut perusopetuksen jälkeisiin opintoihin;<br />2) koulutuksen järjestäjän on luovutettava tiedot alle 25-vuotiaasta nuoresta, joka keskeyttää opinnot ammatillisessa koulutuksessa tai lukiokoulutuksessa;<br />3) puolustusvoimien ja siviilipalveluskeskuksen on luovutettava tiedot alle 25-vuotiaasta nuoresta, joka vapautetaan varusmies- tai siviilipalveluksesta palveluskelpoisuuden puuttumisen takia tai joka keskeyttää palveluksen.<br />Em. taho voi jättää tiedon antamatta, josse arvioi käytettävissään olevien tietojen pohjalta sekä nuoren tilanne ja tuen tarve kokonaisuudessaan huomioon otettuna, ettei nuori ole 7 b §:ssä tarkoitettujen palvelujen ja muun tuen tarpeessa. <br />
 68. 68. Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto<br />7 c §Tietojen luovuttaminen etsivää nuorisotyötä varten <br /><ul><li> Myös muulla viranomaisella on oikeus ilmoittaa nuoren yksilöinti- ja yhteystiedot, jos viranomainen arvioi viranomaisena saamiensa tietojen pohjalta sekä nuoren tilanne ja tuen tarve kokonaisuudessaan huomioon otettuna nuoren tarvitsevan viipymättä tukea päästäkseen palvelujen ja muun tuen piiriin.
 69. 69. Luovuttajan on sopivin tavoin etukäteen ilmoitettava nuorelle ja alaikäisen nuoren huoltajalle, että nuorta koskevia tietoja voidaan 2 ja 4 momentissa tarkoitetuissa tilanteissa luovuttaa etsivää nuorisotyötä varten.</li></ul>Jos tehdään lastensuojeluilmoitus, ei tehdä ilmoitusta etsivästä nuorisotyöstä. <br />Opiskelijavalintarekisteristä ja yliopistotutkintorekisteristä annettu laki 5 §: tietoja saa luovuttaa etsivää nuorisotyötä varten.<br />
 70. 70. Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto<br />7 c §Tietojen luovuttaminen etsivää nuorisotyötä varten <br /><ul><li> Luovutetaan yksilöinti ja yhteystiedot, voidaan toimittaa sähköisesti
 71. 71. Etsivässä nuorisotyössä voidaan yhdistää eri tahoilta saadut tiedot
 72. 72. Tietojen kirjaamisvelvoite, ilmoittaja, jatkotoimenpiteet, mitä tietoja ja kenelle nuoresta on annettu
 73. 73. Tiedot hävitettävä heti, kun eivät ole enää välttämättömiä tehtävän hoitamiseksi
 74. 74. Tietoja voidaan luovuttaa edelleen vain nuoren ja alaikäisen nuoren huoltajan suostumuksella
 75. 75. Erityinen salassapitosäännös etsivän nuorisotyön tehtäviä hoitavalle</li></li></ul><li>Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto<br />LÄHDE-VOIMAA MATKALLE<br />TAVOITTEET<br />Vähentää 16-29-vuotiaiden nuorten sosiaalista, taloudellista ja työmarkkinallista syrjäytymistä<br />Kehittää syrjäytymistä vähentäviä toimintamalleja ja palvelukokonaisuuksia ja muuttaa palveluiden painopiste yksilötasoisista ryhmätasoisiin palveluihin<br />Lisätä nuorten osallisuutta ja tehostaa eri toimijoiden keskinäistä vuorovaikutusta, yhteistyötä ja palveluverkostoa<br />NUORTEN OHJAUS- JA PALVELUVERKOSTO<br />TAVOITTEET<br />Siirrytään nuorten julkisen sektorin palvelujärjestelmässä varhaisemman tuen toteuttamiseen<br />Parannetaan nuorten mahdollisuuksia saada tarvitsemansa julkiset palvelut<br />Tehostetaan nuorten sosiaalista vahvistamista tarjoamalla nykyistä parempaa varhaista tukea heidän elämänkulkunsa ja työelämään pääsyn edistämiseksi<br />

×