Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
Türkiye'de Bilgi Hizmetleri
      ve
  Yeni Yaklaşımlar . 42. Kütüphane  Haftası   Bildirileri
     ...
ni
                     Basım Yerİ:


            Detamat  Tanıtım Tasarım Matbaacılık...
im

                           İçindekiler

Ali Fuat Kartal /42. Kütüphane       Haftası ...
LV  i


   Sunuş   27 Mart - 2 Nisan 2006 tarihleri arasında kutlanan 42. Kütüphane Haftası,
   "Türkiye'de ...
42. Kütüphane Haftası Bildirileri
42. Kütüphane Haftası Bildirileri
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

42. Kütüphane Haftası Bildirileri

5.197 Aufrufe

Veröffentlicht am

42. Kütüphane Haftası Bildirileri

Veröffentlicht in: Bildung, Business
 • Sex in your area is here: ♥♥♥ http://bit.ly/2F4cEJi ♥♥♥
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier
 • Follow the link, new dating source: ❶❶❶ http://bit.ly/2F4cEJi ❶❶❶
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier
 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

42. Kütüphane Haftası Bildirileri

 1. 1. Türkiye'de Bilgi Hizmetleri ve Yeni Yaklaşımlar . 42. Kütüphane Haftası Bildirileri (27 Mart - 2 Nisan) Hazırlayanlar Ebru KAYA • Erol YILMAZ TÜRK KÜTÜPHANECiLER DERNEGi ANKARA, 2006
 2. 2. ni Basım Yerİ: Detamat Tanıtım Tasarım Matbaacılık Hizmetleri İstanbul Cad. İstanbul Çarşısı No: 48/13-14 İskitler / ANKARA Tel: (0.312) 384 4721 • Fax: (0.3 i 2) 384 47 Oi Türkiye'de bilgi hizmetleri ve yeni yaklaşımlar: 42. Kütüphane Haftası bildirileri (27 Mart - 2 Nisan) / Yayına Hazırlayanlar: Erol Yılmaz ve Ebru Kaya. XLV, 406 s.: 24 cm. - (Türk Kütüphaneeiler Derneği Yayınları; 44) ISBN: 975-6351-17-9 ı. Kütüphaneeilik - Kütüphane Haftası i. Yılmaz, Erol II. Kaya, Ebru III. Dizi DDC 020.2
 3. 3. im İçindekiler Ali Fuat Kartal /42. Kütüphane Haftası Açılış Konuşması 1 Bülent Yılmaz / Avrupa Birliği Sürecinde Türk Halk Kütüphaneleri: Nicel Bir Değerlendirme 5 Selda Paydak / Katılım Sürecinde Avrupa Birliği Nasıl Bilgi Dağltıcılarla Nasıl Çalışıyor? .. 29 Sevinç Atabay / Avrupa Birliğinde Eğitim ve Türkiye .47 M. Tayfun Gülle / Bilgi Edinme,Hakkl Kanunu Kütüphaneciliğimiz İçin Ne İfade Etmeli? .49 Tuğrul Acar / Bilgi Edinme Hakkı 57 Zafer Kızılkan / Düşiince Özgürıüğü Üzerine Diişünceler 61 Nermin Çakmak / Kütüphane Yönetiminde Performans Değerlendirmesi 67 Burcu Kasnakh Öncüoğlu / Performans Yönetimi 'nde Dengeli Karne -Hacettepe Üniversitesi Tıp Kütiiphanesi Örneği 87 Oya Gürdal Tamdoğan / Enformasyon Okuryazarlığı: 'Değer' Yaratma Fırsatı 10 1 Cafer Canbay / Avrupa Birliği Siirecinde Enformasyon Okur Yazarlığı 131 Müjgan Şan / Bilişim Toplumu Kurmak " , 143 İsmail Akman / Kiiıüphaneci Kimdir. Ne İş Yapar? 159 Ahmet Çelenkoğlu / Kiiliiphanecilik Bir Meslek mi? Bir iş mi? 165 Namık Sönmez / Okuma Alışkanlığı ve 100 Temel Eser 173 Necmettin Turinay / Kitap Korkusu ve Müşterek Bir Okuma Arayışı 179 Sennur Sezer / Okuma Alışkanlığı ve "100 Temel Eser" 187 Sadık Yalsızuçanlar / Okuma Alışkanlığı 191 Nazlı Alkan / Bilgi Merkezlerinde Kullanıcı-Kiitiiphaneci İlişkisi 199 Coşkun Can Aktan / Toplam Kalite Yönetiminin Temelleri 223 Emre Hasan Akbayrak / Kütüphanelerde Bir Hizmet Kalitesi Ölçiimü Modeli: LibQUAL+ ™ .: 245 Sami Çukadar i Bilgi Merkezlerinde Hizmet Kalitesi 269 PANEL: Medya ve Bilgi Kullammı 283 PANEL: Mesleki Eıik 303 Hamza Kandur / Dijital Görünliileme Sistemleri .349 Türkan Tüzün / Belgelerin Dijitalleştirilmesinde Yaklaşımlar İle Sorunlara Çözüm Önerisi: Dünya ve Tiirkiye 'deki Uygulamalardan Örnekler 361 Erol Yılmaz / Halkla İlişkiler ve Bilgi Merkezleri 375 G. Senem Gençtürk Hızal / Bilgi Merkezlerinin Mesaj Tipolojilerinin Düzenlenmesinde Halkla İlişkiler Odaklı Bir Yaklaşım Önerisi. . 399
 4. 4. LV i Sunuş 27 Mart - 2 Nisan 2006 tarihleri arasında kutlanan 42. Kütüphane Haftası, "Türkiye'de Bilgi Hizmetleri ve Yeni Yaklaşımlar" teması ile gerçekleştirildi. Hafta boyunca meslesimizle ilgili çeşitli etkinlikler düzenlendi. Bu etkinliklerin önemli bir bölümünü oluşturan bildirilerde; Avrupa Birliği tarama sürecinde bilgi sağlayıcı/arını n rolü, Bilgi Edinme Hakkı, Metadata/ Üstveri uygulamaları, Okuma alışkanlığı ve 100 Temel Eser, Toplam Kalite Yönetimi, Halkla ilişkiler ve bilgi merkezleri gibi konular ele alındı. Program kapsamında yer alacak konulann seçiminde, kutup-l aracılığı ile meslektaşlanmızdan gelen anket sonuçlarının dikkate alınması ve bazı konuların daha önce ele alınmamış olması, hafta boyunca toplantıların yoğun bir katılımla gerçekleşmesini sağladı. Bilindiği gibi, son yıllarda meslek alanımızdaki bilimsel etkinlikler, bildiri kitapları ile kalıcı duruma getiriliyor. Köklü meslek örgütümüz olan Türk Kütüphaneciler Derneği de, kütüphane haftalarında sunulan bildiriler konusunda bir süre önce aynı uygulamayı başlatmıştı. . Bu uygulamanın en son örneği olan elinizdeki kitabın oluşmasında katkısı olan panelistlere, katılımcılara ve meslektaşlanmıza teşekkürlerimizi sunarız. İçerisindeki bilgilerin toplantılara katılamayanlara ulaştırılması misyonunu taşıyan ve ayrıca meslek literatürümüze katkı sağlayacak olan bu yayının meslektaşlarımıza ve bilgi dostlanna yararlı olması dileğimizle... Dr. Erol Yılmaz • Ebru Kaya

×