Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
DigIT – DoIT – KommIT 
Digitalt førstevalg – Hvordan når vi målet 
Kirsti Kierulf, KS KommIT
AGENDA 
Hva dere får fra KommIT nå 
Den digitale lederoppgaven i Kommunene
 
Program for IKT-samordning i kommunesektoren 
KS-program: 
• Vedtak i KS’ hovedstyre 23. mai 2012 
• Skal i første omga...
To sentrale dokumenter i rammebetingelsene til KS KommIT 
Digital dialog 
Arkiv og 
dokument-håndtering 
Strategisk 
ledel...
Kirsti Kierulf 
Programleder 
Lars Sverre Gjølme 
Kompetanse 
Skole og oppvekst 
Informasjonssikkerhet 
Rune Sandland 
Ark...
KS KommIT drift og 
forvaltning 
Strategiske 
samarbeidspartnere 
Programstyret 
KS KommIT 
KPR per sektor 
Kommunedeltake...
1 2 3 4 
Forstå 
brukerbehovene 
Kartlegge dagens og 
fremtidige brukerreiser for 
innbyggere og 
saksbehandlere 
Definere...
Tenke digitalt – utvikle nasjonalt – gjennomføre lokalt
Verktøykasse utstyrer kommunene med virkemidler for å 
levere gode digitale tjenester 
Verktøykassen hjelper kommunene ide...
Hva gjør vi i KommIT – Hva gjør vi i kommunen 
Hva leveres til 
kommunene i 
KS KommIT 
verktøykasse 
Hva 
kommunene 
må g...
AGENDA 
Hva dere får fra KommIT nå 
Den digitale lederoppgaven i Kommunene
Vi tenker digitalt, jobber nasjonalt og gjennomfører lokalt!
Innbyggere ser ett land, én kommune. 
DET 
OFFENTLIGE 
Staten 
Fylkeskommune Kommune 
Prinsipp: Standardisere prosesser. 
...
Informasjon er kommunesentrisk ikke 
innbyggersentrisk. 
Prinsipp: Forenkle språket. 
Hjelp fra KS: Klart Språk 
Hjelp fra...
Digital tillit må fortjenes. 
Overgang 
Fyissk Digital 
Prinsipp: Skape trygghet. 
Hjelp fra KommIT: Brukereiser foran all...
Alle tjenester i kommunen må gå den digitale trappen
Digitaliseringsstrategi/plan må finne sin plass og synes i 
planprogrammet i Samfunnsdelen 
Kilde: Asker Kommune
Digital suksess er innsikt og gir gevinst 
Kostnad Kvalitet 
 
Tjenesteomfang 
IKT-modenhet 
Brukertilfredshet 
Digitali...
SvarUt er løsningen som når alle med alt 
Så fort 
SVARET RETT UT 
saksbehandler trykker 
på knappen «send», får 
innbygge...
76 kommuner med avtale – per 3. november 
Kommuner: 
• Agdenes 
• Alta 
• Aure 
• Averøy 
• Balsfjord 
• Bergen 
• Bjugn 
...
Liggetiden – tiden det tar før sendingen leses digitalt
PLO 
Altinn 
Sak- arkiv Sak- arkiv 
Sak- arkiv 
Sak- arkiv 
Fagsystemer 
Offentlige 
etater 
Innbyggere Næringsliv 
Kontak...
KS Læring en felles plattform for deling av kunnskap 
https://kurs.kommit.no/
Mel; Norge i Rødt, Hvitt og Blått 
Ja, for nå skal vi bli digitale 
De som bor i kommunen skal se 
De skal få sin kommune ...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Status KommIT Høsten 2014

978 Aufrufe

Veröffentlicht am

Presentasjon status KommIT til alle kommuner.

 • Als Erste(r) kommentieren

Status KommIT Høsten 2014

 1. 1. DigIT – DoIT – KommIT Digitalt førstevalg – Hvordan når vi målet Kirsti Kierulf, KS KommIT
 2. 2. AGENDA Hva dere får fra KommIT nå Den digitale lederoppgaven i Kommunene
 3. 3.  Program for IKT-samordning i kommunesektoren KS-program: • Vedtak i KS’ hovedstyre 23. mai 2012 • Skal i første omgang gå ut 2015 • Skal i siste fase evalueres og komme fram til egnet organisasjons- og finansieringsform fra 2016 • Eies av KS og styres av Programstyret bestående av kommuner, fylkeskommuner og KS Fire effektmål:  Samordning i kommunesektoren – utvikle standarder og felles kommunal IKT-arkitektur  Samordning stat/kommune – initiere og delta i nasjonale utviklingsprosesser  Økt kommunal IKT-kompetanse – etablere plattform for kompetanseheving  Utredet framtidens utviklings- og forvaltningsenhet – forberede et vedtak om dette
 4. 4. To sentrale dokumenter i rammebetingelsene til KS KommIT Digital dialog Arkiv og dokument-håndtering Strategisk ledelse og IKT Personvern, taushetsplikin fo.sikkerh. Kompetanse Arkitektur standardiserin g Helse og velferd Oppvekst og utdanning Plan, bygg og geodata Digitaliser virksomhetens tjenester Informasjons-sikkerhet Bruk nasjonale felles-komponenter Samordning med kommune-sektoren Arkitektur og standarder Planlegging og styring Gjør offentlig info. tilgjengelig for viderebruk Gevinstrealiseri ng Bruk av elektronisk faktura
 5. 5. Kirsti Kierulf Programleder Lars Sverre Gjølme Kompetanse Skole og oppvekst Informasjonssikkerhet Rune Sandland Arkitektur og felleskomponenter Michael Pande-Rolfsen Plan, bygg og geodata Aleksander Øines Kommunikasjon Gevinstrealisering Camilla Glasø Helse og velferd 428kommuner 19fylkeskommuner 500+ kom. foretak + (NOEN) VENNER:
 6. 6. KS KommIT drift og forvaltning Strategiske samarbeidspartnere Programstyret KS KommIT KPR per sektor Kommunedeltakelse Brukerfora KPR for Kompetanse Kommunedeltakelse Brukerfora KPR for Arkitektur og felleskomponenter Kommunedeltakelse Brukerfora KS KommIT sekretariat Kommuner Ja/Nei 4 Programstyret KS KommIT beslutter om prosjektet skal iverksettes 3 KS KommIT sekretariat henter anbefalinger fra KPRer og sammenstiller prosjektanbefaling 2 KPR per sektor prioriterer prosjektideér fra brukerfora  1 Kommune melder inn prosjektidé KommIT – prosjekter - prioritering Leder: Bergen Leder: Sandnes Leder: Kongsberg
 7. 7. 1 2 3 4 Forstå brukerbehovene Kartlegge dagens og fremtidige brukerreiser for innbyggere og saksbehandlere Definere en ny måte å jobbe på som møter behovene Kartlegge dagens og fremtidige arbeidsprosesser med utgangspunkt i brukerbehovene Lage digitale løsninger som understøtter den nye måten å jobbe på Utarbeide digitale løsninger og/eller anskaffelsesunderlag for digitale løsninger som understøtter fremtidig tjenesteproduksjon Tilgjengeliggjøre løsningene i KS KommIT verktøykasse Gjøre leveransene tilgjengelige for kommuner i en helhetlig pakke med verktøy og opplæringsmateriell KommIT Modellen
 8. 8. Tenke digitalt – utvikle nasjonalt – gjennomføre lokalt
 9. 9. Verktøykasse utstyrer kommunene med virkemidler for å levere gode digitale tjenester Verktøykassen hjelper kommunene identifisere prioriterte forbedringstiltak… • Brukerreiser • Forslag til nye arbeidsprosesser • Grunnlag for gevinstanalyser …og gir verktøy for å implementere dem • Veiledninger og anbefalinger • Kompetanseverktøy • Kravspesifikasjoner • Standarder og grensesnitt
 10. 10. Hva gjør vi i KommIT – Hva gjør vi i kommunen Hva leveres til kommunene i KS KommIT verktøykasse Hva kommunene må gjøre selv 1. Kartlegge behov, krav og gevinster 2. Anskaffe løsning 3. Gjennomføre prosjekt 4. Realisere gevinster •Mindre tilpasninger iht. lokale krav og behov •Mindre tilpasninger iht. lokale krav og behov • Evaluering og valg av løsning • Lokal prosjektplan • Prosjektgjennomføring og opplæring • Endringsledelse • Endringsledelse • Gevinsthåndtering • Evt. tiltak for å bedre gevinstrealisering • Brukerreiser • Forslag til nye arbeidsprosesser •Metodikk for gevinst-kartlegging •Maler og verktøy for gevinstkartlegging • Grunnlag for gevinst-analyser og forslag til gevinstrealiseringsplan • Kravspesifikasjon • Tilknyttede anbuds-dokumenter • Veiledning for anskaffelsesprosess •Metodikk for prosjekt-ledelse •Maler og verktøy for prosjektstyring • Forslag til prosjektplan • Verktøy for opplæring av medarbeidere •Metodikk for gevinsthåndtering •Maler og verktøy for gevinsthåndtering • Verktøy for opplæring av medarbeidere
 11. 11. AGENDA Hva dere får fra KommIT nå Den digitale lederoppgaven i Kommunene
 12. 12. Vi tenker digitalt, jobber nasjonalt og gjennomfører lokalt!
 13. 13. Innbyggere ser ett land, én kommune. DET OFFENTLIGE Staten Fylkeskommune Kommune Prinsipp: Standardisere prosesser. Hjelp fra KommIT: Prosessbeskrivelser for alle tjenesteområder tas frem, arkitektur og felleskomponenter.
 14. 14. Informasjon er kommunesentrisk ikke innbyggersentrisk. Prinsipp: Forenkle språket. Hjelp fra KS: Klart Språk Hjelp fra KommIT: Prosessbeskrivelser
 15. 15. Digital tillit må fortjenes. Overgang Fyissk Digital Prinsipp: Skape trygghet. Hjelp fra KommIT: Brukereiser foran alle prosess beskrivelser
 16. 16. Alle tjenester i kommunen må gå den digitale trappen
 17. 17. Digitaliseringsstrategi/plan må finne sin plass og synes i planprogrammet i Samfunnsdelen Kilde: Asker Kommune
 18. 18. Digital suksess er innsikt og gir gevinst Kostnad Kvalitet  Tjenesteomfang IKT-modenhet Brukertilfredshet Digitaliseringsgrad Totale kostnader Kostnader per IKT-tjeneste Kostnader per fagsystem Kostnader til IKT-ledelse og -administrasjon
 19. 19. SvarUt er løsningen som når alle med alt Så fort SVARET RETT UT saksbehandler trykker på knappen «send», får innbyggeren melding på sin telefon eller e-post. Innbyggeren slipper postgangen. Dette gjør at svaret kommer ca. 4-5 dager raskere. SPARER 4-5 DAGER
 20. 20. 76 kommuner med avtale – per 3. november Kommuner: • Agdenes • Alta • Aure • Averøy • Balsfjord • Bergen • Bjugn • Bodø • Bærum • Drammen • Eide • Flesberg • Fjell • Frogn • Frosta • Fræna • Gjemnes • Halden • Halsa • Hamar • Harstad • Hemne • Hitra • Horten • Jevnaker • Karmøy • Kongsberg • Kragerø • Kristiansand • Kristiansund • Kviteseid • Larvik • Lyngdal • Malvik • Meråker • Narvik • Nesset • Nore og Uvdal • Notodden • Oppdal • Orkdal • Oslo • Rana • Rennebu • Rindal • Rollag • Rygge • Røyken • Sandnes • Selbu • Skaun • Skedsmo • Ski • Smøla • Snillfjord • Sola • Stavanger • Stjørdal • Sunndal • Surnadal • Sørum • Tana • Tingvoll • Tinn • Tromsø • Trondheim • Tydal • Vanylven • Vinje • Ørland • Ås Fylkeskommuner: • Finnmark • Nord Trøndelag • Sør-Trøndelag • Telemark • Troms • Vest-Agder Andre: • KS KommIT Forrige brukermøte 26. august: 54 kommuner
 21. 21. Liggetiden – tiden det tar før sendingen leses digitalt
 22. 22. PLO Altinn Sak- arkiv Sak- arkiv Sak- arkiv Sak- arkiv Fagsystemer Offentlige etater Innbyggere Næringsliv Kontakt-register Felles integrasjonsplattform kommunal sektor (FIKS) Forvaltning og sikkerhet ADM GUI-brukere MS Mottaks-service FS Forsendelses service DS Dialog-styring SDP Utskrift Innsyn SMS/ePost Dialog, vedtak eller varsel Dialog Saksbehandli ng og samhandling Ansatte kommune NN ID Porten Folkeregister Enhetsregister Matrikkel Andre registre eDialoger Norsk helsenett
 23. 23. KS Læring en felles plattform for deling av kunnskap https://kurs.kommit.no/
 24. 24. Mel; Norge i Rødt, Hvitt og Blått Ja, for nå skal vi bli digitale De som bor i kommunen skal se De skal få sin kommune i tale De skal få elektronisk beskjed

×