Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

презентація

7.647 Aufrufe

Veröffentlicht am

Учебные советы и рекомендации

Veröffentlicht in: Seele & Geist
 • Sex in your area is here: ❶❶❶ http://bit.ly/2F7hN3u ❶❶❶
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier
 • Follow the link, new dating source: ❶❶❶ http://bit.ly/2F7hN3u ❶❶❶
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier
 • блядь
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier

презентація

 1. 1. Матеріали щодо викладання курсу в середніх загальноосвітніх навчальних закладах “Християнська етика в українській культурі”
 2. 3. <ul><li>Метою курсу є сприяння духовно-моральному розвитку дітей і прищеплення їм любові до Бога, до ближнього, до України через ознайомлення з національними культурними надбаннями, з християнськими моральними цінностями: людяністю, милосердям, пошаною до батьків і старших, працелюбством, доброчесністю, гостинністю, вдячністю тощо, які водночас глибоко виявляються в українській культурі і за своєю суттю є загальнолюдськими. </li></ul>
 3. 4. <ul><li>Навчальні: </li></ul><ul><li>ознайомлення з основними духовно-моральними цінностями, поняттями чеснот і гріха, добра і зла, християнськими традиціями в Україні (відповідно до вікових психологічних особливостей дітей) на зразках української культури </li></ul><ul><li>ознайомлення з правилами та принципами християнської етики спілкування і стосунків між людьми, з правилами і звичаями доброчесного життя </li></ul><ul><li>проведення навчально-виховних заходів для підвищення дитячої готовності до орієнтації в різних життєвих ситуацій, у які може потрапити дитина </li></ul>
 4. 5. <ul><li>Виховні: </li></ul><ul><li>допомога учням пізнавати й сприймати морально-етичні цінності та застосовувати їх у своїй поведінці </li></ul><ul><li>виховання в дітях християнських рис: любові до Бога, людей, Батьківщини, пошани до батьків і старших, працьовитості, здатності долати труднощі, схильності безкорисливо чинити добро </li></ul><ul><li>виховання духовно-моральних і естетичних почуттів, розвиток емпатії та бажання бути потрібним людям </li></ul>
 5. 6. <ul><li>Розвивальні: </li></ul><ul><li>формування емоційно-вольової та когнітивної сфери дитини задля якнайкращого відображення її думок, роздумів щодо тих життєвих проблем, з якими їй доводиться стикатися </li></ul><ul><li>підтримка потреби дитини у самовдосконаленні через розвиток її естетичних і духовно-моральних цінностей. Заохочення дитини до роботи над собою (через ігрову діяльність та художню творчість) </li></ul>
 6. 7. <ul><li>Відповідність основним цінностям і спрямуванням національної педагогіки </li></ul><ul><li>Культуровідповідність </li></ul><ul><li>Цілісність </li></ul><ul><li>Інтегрованість </li></ul><ul><li>Наступність й доступність </li></ul><ul><li>Толерантність </li></ul><ul><li>Превентивність </li></ul><ul><li>Життєва смислотворча самодіяльність </li></ul>
 7. 8. <ul><li>Совість </li></ul><ul><li>Чесноти </li></ul><ul><li>Гріх </li></ul><ul><li>Милосердя </li></ul><ul><li>Доброчинність </li></ul><ul><li>Відповідальність </li></ul><ul><li>та інші </li></ul>
 8. 9. ПРОГРАМА 1-й рік навчання “Дорога добра” 34 години (1 година на тиждень, усього 30 годин – основний час та 4 години резервний) <ul><li>Зміст навчального матеріалу </li></ul><ul><li>1. Дорога Добра </li></ul><ul><li>Знайомство дітей з поняттям добра. Приклади добрих вчинків як шлях до добра. Зв’язок добра і краси. </li></ul><ul><li>Музичний супровід: </li></ul><ul><li>Е. Гріг «Ранок» з сюїти “Пер Гюнт” на початку уроку (фрагмент). Наприкінці уроку – пісня з к/фу “Дорогою добра” (сл. Ю. Ентіна, муз. М. Мінкова, у перекладі), фраг­мент. </li></ul><ul><li>2. Правила руху Дорогою Добра </li></ul><ul><li>Знання і розуміння правил та добрих звичаїв для руху Дорогою Добра. </li></ul><ul><li>Музичний супровід: </li></ul><ul><li>Любов Забашта “Людина починаєть­ся з добра”, на муз. О. Залевської. </li></ul><ul><li>Державні вимоги щодо рівня </li></ul><ul><li>загальноосвітньої підготовки учня </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>Тема 1. Дорога добра (10 год.) </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Заняття 1, 2, 6, 13, 21-23, 27, 33-34 </li></ul></ul></ul></ul><ul><li>Учень: </li></ul><ul><li>отримує уявлення про можливості застосування правил християнської моралі у власних вчинках; </li></ul><ul><li>визначає моральне забарвлення вчинків літературних героїв та у прикладах з життя; </li></ul><ul><li>називає деякі з основних християнських рис та моральні вчинки християн; </li></ul><ul><li>порівнює вчинки літературних героїв зі своїми власними та можливими прикладами з життя; </li></ul>
 9. 10. ПРОГРАМА 2-й рік навчання “Дорога милосердя” 34 години (1 година на тиждень, усього 30 годин – основний та 4 години резервний час) <ul><li>Зміст навчального матеріалу </li></ul><ul><li>Урок 1. Таємниці нашого світу. </li></ul><ul><li>Світ сповнений краси і мудрості. Хто створив цей світ? Хто Митець такої краси і довершеності всесвіту? </li></ul><ul><li>Урок 2. Світ – дарунок любові Творця. </li></ul><ul><li>Любов Творця до людини виявилася в тому, що Він створив усі умови для того, щоб людина раділа від життя. Та чи вміємо ми користуватися цими дарами? Чи цінуємо, бережемо і примножуємо їх? Чи вдячні ми Тому, Хто подарував нам цей світ? </li></ul><ul><li>Державні вимоги щодо рівня </li></ul><ul><li>загальноосвітньої підготовки учня </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>Тема 1. Тема 1. Таємниці нашого </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>світу (8 год.) </li></ul></ul></ul></ul><ul><li>Учень </li></ul><ul><li>отримує уявлення про походження світу як прояв любові Творця до людей і до всього живого, про красу і гармонію світу, про Божественний задум щодо існування світу в добрі та злагоді; </li></ul><ul><li>визначає своє ставлення до навколишнього світу як до дарунку Творця, що потребує активної участі у творінні добрих справ, доброзичливого, милосердного ставлення до людей, живої та неживої природи; </li></ul>
 10. 11. ПРОГРАМА 4-й рік навчання “Дорога мудрості” 34 години (1 година на тиждень, усього 30 годин – основний та 4 години резервний час) <ul><li>Зміст навчального матеріалу </li></ul><ul><li>Урок 1. Мудрість несе добро. </li></ul><ul><li>Мудрість — це вміння розрізняти добро і зло, давати пораду самому собі та іншим, знаходити вихід з важких життєвих ситуацій, не нехтувати порадами тих, хто має більший життєвий досвід. Наймудріший Вчитель — Творець світу. </li></ul><ul><li>Урок 2. Біблія — живоносне джерело мудрості. </li></ul><ul><li>Свою мудрість Творець залишив у Слові Божому – Святому Письм і , або Біблії . Хто шукає мудрості – звертається до Біблії. Вчимося читати Біблію для дітей. </li></ul><ul><li>Державні вимоги щодо рівня </li></ul><ul><li>загальноосвітньої підготовки учня </li></ul><ul><ul><li>Тема 1. Тема 1. Таємниці нашого світу (8 год.) </li></ul></ul><ul><li>Учень </li></ul><ul><li>отримує уявлення про чесноту мудрості, яка є, з одного боку, даром Божим, а з іншого, – надбанням самої людини; Біблію як джерело мудрості; навколишній світ як творіння Боже; про людські здібності як дар Божий; доброчесне ставлення до батьків і вчителів як Заповідь Божу; </li></ul><ul><li>визначає своє ставлення до повчань Святого Письма, настанов мудрих людей, до власних здібностей і таланту; </li></ul><ul><li>орієнтується в поняттях “мудрість”, “живоносне джерело”, “талант”, “здібність”, “Божий дар”, “Божа заповідь”; </li></ul>
 11. 12. ПРОГРАМА 3-й рік навчання “Дорога доброчинності” 34 години (1 година на тиждень, усього 30 годин – основний та 4 години резервний час) <ul><li>Зміст навчального матеріалу </li></ul><ul><li>Урок 1. Світ створений для добра. </li></ul><ul><li>Добро вічне. Зло тимчасове. Настане час, коли не буде зла, а в усьому – в людях і навколишньому світі – пануватиме мир і злагода </li></ul><ul><li>Урок 2. Моя родина. </li></ul><ul><li>Вдячність нашим рідним – тим, хто дарує нам добро і вчить нас творити добро. </li></ul><ul><li>Урок 3. Чого повчитися нам у батьків? </li></ul><ul><li>Татові сила, розум і тепла усмішка; мамині ніжність, мудрість і лагідні очі. Батьківська турботливість. Божа Заповідь вшанування батьків </li></ul><ul><li>Державні вимоги щодо рівня </li></ul><ul><li>загальноосвітньої підготовки учня </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>Тема 1. Тема 1. Світ створений для </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>добра (8 год.) </li></ul></ul></ul></ul><ul><li>Учень </li></ul><ul><li>отримує уявлення про Божий задум щодо існування світу та ролі людини в цьому світі; про духовний подвиг святих, які у своєму житті втілили заповіді Христа; </li></ul><ul><li>порівнює своє вміння творити добрі справи з прикладами, що наводяться на уроках з Біблійних оповідей та літературних творів; </li></ul><ul><li>розуміє важливість роботи над собою у формуванні чеснот, необхідність докладання зусиль у духовній праці ; </li></ul>
 12. 13. <ul><li>Тема 1. Дорога добра (10 год.) </li></ul><ul><li>Тема 2. Божий світ навколо нас (14 год.) </li></ul><ul><li>Тема 3. Україна благословенна (10 год.) </li></ul>
 13. 28. &quot;Дорога милосердя&quot;
 14. 44. &quot;Дорога доброчинності&quot;

×